Skip to main content

Full text of "Wasichana waliochaguliwa kidato cha tano na vyuo"

See other formats


JAMHURI YA MWNGANO WATANZANIA 
Wl ZARA YA ELI MU NA MAFUNZD YA UFUNDI 
WAM\FUNZI WALI OCH AGULI WA KUI NGI A Kl DATO CHA TANO, 
VYUO VYA UFUNDI NA CHUO CHA USI MAMI Zl WA MAJ I 

MWAKA2012 WA9CHANA (SHULE ATOKAYO) Imeandaliwa na: 

Ofisi ya Kamishna wa Elimu 
Elimu ya Sekondari 
Machi, 2012 DIBAJI 

Kitabu hiki kimeorodhesha wanafunzi wote wa kike 
waliochaguliwa kujiunga Kidato cha 5 na Vyuo vya Ufundi 
mwaka 2012. Wanafunzi 9,378 wamechaguliwa kujiunga katika 
machaguo 13 ya masomo mbalimbali ya Kidato cha 5 na 
masomo 11 ya Vyuo vya Ufundi 

J umla ya shule za serikali zilizopangiwa wanafunzi wa Kidato 
cha 5 mwaka 2012 ni 201. Shule walizopangiwa wanafunzi 
wasichana ni 95 zikiwemo shule 61 za wasichana pekee na 
shule 34 zinazochukua wasichana na wavulana. Shule hizi 
zimetawanyika katika mikoa yote ya Tanzania Bara kama 
inavyooneshwa katika jedwali lililoambatishwa. 

Wanafunzi wamepangwa kulingana na shule walizofanyia 
mitihani ya Kidato cha 4 mwaka 2011. Majina ya shule hizi 
yamepangwa Ki-alfabeti kuanzia A mpaka Z Katika kila shule 
wanafunzi waliopata nafasi ya kwenda Kidato cha 5 na Vyuo 
vya Ufundi wameorodheshwa pamoja na shule/vyuo 
wanavyokwenda na machaguo yao. Kwa sababu hiyo, kitabu 
hiki kinarahisisha kumtafuta mwanafunzi aliyechaguliwa Kidato 
cha 5 na Vyuo vya Ufundi endapo utajua shule atokayo 
mwanafunzi huyo. Aidha kwa kutumia kitabu hiki, idadi ya 
wanafunzi waliopangwa Kidato cha 5 na Vyuo vya Ufundi kwa 
kila shule inaweza kupatikana. C. Philemon 

Kaimu Mkurugenzi wa Elimu ya Sekondari 

Machi, 2012 

ORODHA YA SHULE NA MAHALI ZILIPC 


> 


NA 


SHULE 


AINA 


MKOA 


WIIAYA 


1 


ARUSHA 


MCH 


ARUSHA 


ARUSHA (M) 


2 


ASHIRA 


WAS 


KIUMANJARO 


MOSHI(V) 


3 


BABATi 


WAS 


MANYARA 


BABATl 


4 


BAGAMOYO 


MCH 


PWANI 


BAGAMOYO 


5 


BUKOBA 


WAS 


KAGERA 


BUKOBA (M) 


6 


BWIRUGIRLS 


WAS 


MWAN2A 


MWAN2A (M) 


7 


CHANG'OMBE(DAY) 


MCH 


DARESSALAAM 


TEMEKE 


8 


CHIEFIHUNYO 


WAS 


MARA 


MUSOMA (V) 


9 


DAKAWA 


WAS 


MOROGORO 


KILOSA 


10 


DAREDA 


MCH 


MANYARA 


BABATl 


11 


DODOMA 


MCH 


DODOMA 


DODOMA(M) 


12 


DR. OLSEN 


WAS 


MANYARA 


MBULU 


13 


ENGUTOTO 


MCH 


ARUSHA 


MONDUU 


14 


FLORIAN 


WAS 


ARUSHA 


KARATU 


15 


IFAKARA 


WAS 


MOROGORO 


KILOMBERO 


16 


IFUNDAGIRLS 


WAS 


IRINGA 


IRINGA (V) 


17 


IFUNDATECH. 


MCH 


IRINGA 


IRINGA (V) 


18 


IGOWOLE 


WAS 


IRINGA 


MUFINDI 


19 


IGUNGA 


WAS 


TABORA 


IGUNGA 


20 


ILEJE 


WAS 


MBEYA 


ILEJE 


21 


IRINGAGIRLS 


WAS 


IRINGA 


IRINGA (M) 


22 


ISIMILA 


WAS 


IRINGA 


IRINGA (M) 


23 


J.J. MUNGAI 


WAS 


IRINGA 


MUFINDI 


24 


JANGWANI(DAY) 


WAS 


DARESSALAAM 


ILALA 


25 


JIKOMBOE 


WAS 


KAGERA 


CHATO 


26 


KAUUA 


MCH 


TABORA 


URAMBO 


27 


KAZIMA 


MCH 


TABORA 


TABORA (M) 


28 


KIBONDO 


WAS 


KIGOMA 


KIBONDO 


29 


KIFARU 


MCH 


KIUMANJARO 


MWANGA 


30 


KILAKALA 


WAS 


MOROGORO 


MOROGORO (M) 


31 


KISHOJ U 


MCH 


KAGERA 


MULEBA 


32 


KISIMIRI 


MCH 


ARUSHA 


ARUMERU 


33 


KIZWIIE 


WAS 


RUKWA 


SUMBAWANGA (M) 


34 


KONDOA 


WAS 


DODOMA 


KONDOA 


35 


KOROGWE 


WAS 


TANGA 


KOROGWE 


36 


LOLE2A 


WAS 


MBEYA 


MBEYA (M) 


37 


LONDONI 


WAS 


RUVUMA 


SONGEA (M) 


38 


LONGIDO 


MCH 


ARUSHA 


LONGIDO 


39 


LUGALO 


WAS 


IRINGA 


IRINGA (M) 


40 


LUG BA 


MCH 


PWANI 


BAGAMOYO 


41 


LUKOLE 


MCH 


KAGERA 


NGARA 


42 


LUSANGA 


WAS 


MOROGORO 


MVOMERO 


43 


MACHAME 


WAS 


KIUMANJARO 


HAI 


44 


MAGU 


MCH 


MWAN2A 


MAGU 


45 


MAKAMBAKO 


WAS 


IRINGA 


NJ M BE 11 NA 


SHUlf 


AINA 


MKOA 


WIIAYA 


46 


MALAGARASI 


MCH 


KIGOMA 


KIBONDO 


47 


MANYUNYU 


WAS 


IRINGA 


NJ O M BE 


48 


MAPOSENI 


MCH 


RUVUMA 


SONGEA (V) 


49 


MASASIGIRLS 


WAS 


MTWARA 


MASASI 


50 


MASWA 


WAS 


SHINYANGA 


MASWA 


51 


MAWENZI 


WAS 


KIUMANJARO 


MOSHI(M) 


52 


MBEYA 


MCH 


MBEYA 


MBEYA (M) 


53 


MKOLANI 


MCH 


MWAN2A 


MWAN2A (M) 


54 


MKUGWA 


WAS 


KIGOMA 


KIBONDO 


55 


MKUU 


MCH 


KIUMANJARO 


ROMBO 


56 


MOROGORO 


MCH 


MOROGORO 


MOROGORO (M) 


57 


MPANDA 


WAS 


RUKWA 


MPANDA 


58 


MPWAPWA 


MCH 


DODOMA 


MPWAPWA 


59 


MRINGA 


WAS 


ARUSHA 


ARUSHa DC 


60 


MSALATO 


WAS 


DODOMA 


DODOMA(M) 


61 


MSANGENI 


WAS 


KIUMANJARO 


MWANGA 


62 


MTWARAGIRLS 


WAS 


MTWARA 


MTWARA (M) 


63 


MTWARATECH. 


MCH 


MTWARA 


MTWARA (M) 


64 


MUHE2A 


MCH 


TANGA 


MUHE2A 


65 


MWAKALEU 


MCH 


MBEYA 


RUNGWE 


66 


MWAMASHIMBA 


WAS 


MWAN2A 


KWIM BA 


67 


MWAN2A 


MCH 


MWAN2A 


MWAN2A (M) 


68 


MWENDAKUUMA 


WAS 


SHINYANGA 


KAHAMA 


69 


MWIKA 


MCH 


KIUMANJARO 


MOSHI(V) 


70 


NAMABENGO 


WAS 


RUVUMA 


SONGEA (V) 


71 


NANGWA 


WAS 


MANYARA 


HANANG 


72 


NANGWANDA 


WAS 


MTWARA 


NEWALA 


73 


NATTA 


WAS 


MARA 


SERENG ETl 


74 


NGAN2A 


WAS 


MWAN2A 


MWAN2A (M) 


75 


NKASI 


WAS 


RUKWA 


NKASI 


76 


NYAKAHURA 


MCH 


KAGERA 


BIHARAMULO 


77 


RUGAMBWA 


WAS 


KAGERA 


BUKOBA (M) 


78 


RUVU 


WAS 


PWANI 


KIBAHA 


79 


SONGE 


WAS 


MARA 


MUSOMA (M) 


80 


SONGEAGIRLS 


WAS 


RUVUMA 


SONGEA (M) 


81 


SUMVE 


WAS 


MWAN2A 


KWIM BA 


82 


TABORAGIRLS 


WAS 


TABORA 


TABORA (M) 


83 


TAMBAZA (DAY) 


MCH 


DARESSALAAM 


ILALA 


84 


TARAKEA 


MCH 


KIUMANJARO 


ROMBO 


85 


TNDE 


WAS 


SHINYANGA 


SHINYANGA (V) 


86 


TUKUYU 


MCH 


MBEYA 


RUNGWE 


87 


TUMAINI 


WAS 


SINGIDA 


IRAMBA 


88 


ULAYASI 


MCH 


IRINGA 


LUDEWA 


89 


URAMBO 


WAS 


TABORA 


URAMBO 


90 


USANGI DAY 


WAS 


KIUMANJARO 


MWANGA 


91 


USONGWE 


WAS 


MBEYA 


M BEYA (V) 111 NA 


SHUlf 


AINA 


MKOA 


WIIAYA 


92 


UWEM BA 


MCH 


IRINGA 


NJ M BE 


93 


VWAWA 


WAS 


MBEYA 


MBOZ 


94 


WERUWERU 


WAS 


KIUMANJARO 


MOSHI(V) 


95 


ZANAKI (DAY) 


WAS 


DARESSALAAM 


ILALA NB: WAS - SHULE ZA WASICHANA PEKEE 

MCH - SHULE / VYUO VYENYE WAVULANA NA WASICHANA IV SNO 


EXAM No. 


JINA LA MWANAFUNZI 


SHULE ATOKAYO 


SHULE AENDAYO 


MASOMO 


1 


S1 659/0031 


Hawa Hussein Ally 


Aboud Jumbe 


Usangi Day 


HKL 


2 


S1 659/0040 


Janeth Boniphace Manko 


Aboud Jumbe 


Tarakea 


PCM 


3 


S 1659/0047 


Laila Chumu Waziri 


Aboud Jumbe 


Lugalo 


HGL 


4 


S4088/0078 


Mary John Lucas 


Actas 


Kaliua 


CBG 


5 


S01 84/0001 


Aikande S Muro 


Agape Lutheran J Sem. 


Weruweru 


PCB 


6 


S01 84/0002 


Aisa R Mghase 


Agape Lutheran J Sem. 


Songe 


HGE 


7 


S0 184/0003 


Anitha B Ituwe 


Agape Lutheran J Sem. 


Chief Ihunyo 


HGL 


8 


S01 84/0004 


Apansia P Kimaro 


Agape Lutheran J Sem. 


Kibondo 


HGL 


9 


S01 84/0005 


Beatrice D Kiwelu 


Agape Lutheran J Sem. 


Nganza 


EGM 


10 


S01 84/0006 


Beatrice E Malle 


Agape Lutheran J Sem. 


Kisimiri 


PCM 


11 


S01 84/0007 


Beatrice L Mmasa 


Agape Lutheran J Sem. 


Dareda 


HGL 


12 


S01 84/0008 


Bifa S Sanka 


Agape Lutheran J Sem. 


Bagamoyo 


HGE 


13 


S01 84/0011 


Corine S Swai 


Agape Lutheran J Sem. 


Ifunda Girls 


PGM 


14 


S01 84/001 3 


Doreen P Shoo 


Agape Lutheran J Sem. 


Mwika 


HGE 


15 


S01 84/001 4 


Elice F Shoo 


Agape Lutheran J Sem. 


Sumve 


HGE 


16 


S01 84/001 5 


Elineema A Minja 


Agape Lutheran J Sem. 


Mwanza 


PCM 


17 


S01 84/001 6 


Elizabeth A Mwenegoha 


Agape Lutheran J Sem. 


Mwendakulima 


HGL 


18 


S01 84/001 7 


Emeline M Kwayu 


Agape Lutheran J Sem. 


Loleza 


PCB 


19 


S01 84/001 8 


Faith M Akyoo 


Agape Lutheran J Sem. 


Nganza 


PCM 


20 


S01 84/001 9 


Glory S Koka 


Agape Lutheran J Sem. 


Arusha 


HGE 


21 


S01 84/0020 


Happyness D Kawiche 


Agape Lutheran J Sem. 


Mringa 


HGE 


22 


S01 84/0021 


Heavenlight M Munisi 


Agape Lutheran J Sem. 


Msalato 


PCM 


23 


S01 84/0022 


Herriethsiah S Noah 


Agape Lutheran J Sem. 


Kondoa 


PCB 


24 


S01 84/0024 


Irene J Kawiche 


Agape Lutheran J Sem. 


Ifakara 


PCB 


25 


S01 84/0025 


Janeth N Kweka 


Agape Lutheran J Sem. 


Mkolani 


PCB 


26 


S01 84/0026 


Jesca E Lema 


Agape Lutheran J Sem. 


Lugoba 


HGL 


27 


S01 84/0027 


Joan G John 


Agape Lutheran J Sem. 


Tumaini 


HGE 


28 


S01 84/0028 


Joyce H Kileo 


Agape Lutheran J Sem. 


Machame 


EGM 


29 


S01 84/0029 


Judith K Mollel 


Agape Lutheran J Sem. 


Natta 


HGK 


30 


S01 84/0030 


Maria R Singu 


Agape Lutheran J Sem. 


Masasi Girls 


HGL 


31 


S01 84/0031 


Mary A Mmari 


Agape Lutheran J Sem. 


Bagamoyo 


HGE 


32 


S0 184/0033 


Mercy B Lyimo 


Agape Lutheran J Sem. 


Ashira 


HGE 


33 


S01 84/0034 


Naomi E Mbesere 


Agape Lutheran J Sem. 


Nangwa 


HGE 


34 


S01 84/0037 


Neema C Karima 


Agape Lutheran J Sem. 


Nganza 


PCB 


35 


S0 184/0039 


Rehema B Mwendwa 


Agape Lutheran J Sem. 


Maposeni 


HGL 


36 


S01 84/0041 


Sia A Shayo 


Agape Lutheran J Sem. 


Songe 


HGE 


37 


S01 84/0042 


Upendo D Thomas 


Agape Lutheran J Sem. 


Mtwara Girls 


EGM 


38 


S1 523/0002 


Bahati Jabir Matapula 


Agape-mbagala 


Maposeni 


HGL 


39 


S 1523/0099 


Euphrasia Audax Ngibwa 


Agape-mbagala 


Igunga 


HKL 


40 


S1 523/001 4 


Habiba Hussein Mwangaka 


Agape-mbagala 


Masasi Girls 


HKL 


41 


S1 523/0024 


Jacqueline William Mwakapes 


Agape-mbagala 


Zanaki (day) 


HKL 


42 


S1 523/0025 


Jane Emanuel Banali 


Agape-mbagala 


Mwamashimba 


HGL 


43 


S1 523/0026 


Juliana Justine Malijo 


Agape-mbagala 


Nangwanda 


HGK 


44 


S1 523/0028 


Leonila Clever Mwaikambo 


Agape-mbagala 


Tarakea 


PCM 


45 


S1 623/0002 


Asimwe Kajuna 


Aggrey 


Weruweru 


PCB 


46 


S1 623/0005 


Elesia J. Nyondo 


Aggrey 


Vwawa 


HKL 


47 


S1 623/0007 


Farida Abdalla 


Aggrey 


Mwendakulima 


HGL 


48 


S1 623/001 2 


Happy Laiton 


Aggrey 


Ifunda Girls 


CBG 


49 


S1 623/0021 


Olga Mtui 


Aggrey 


Ifunda Girls 


CBG SNO 


EXAM No. 


JINA LA MWANAFUNZI 


SHULE ATOKAYO 


SHULE AENDAYO 


MASOMO 


50 


S1 357/0003 


Farhat Yahya Soud 


Ahlulbayt Isl. Sem. 


Kazima 


ECA 


51 


S3881/0001 


Baby S. Solomon 


Ahmes 


lleje 


PCM 


52 


S3881/0002 


Grace F. Mwekwaluma 


Ahmes 


Lusanga 


CBG 


53 


S3881/0004 


Leticia G. Kanoute 


Ahmes 


Ruvu 


CBG 


54 


S3881/0009 


Nancy J. Mbaga 


Ahmes 


Lugoba 


PCM 


55 


S3881/0010 


Penuel H. Tenga 


Ahmes 


Songea Girls 


EGM 


56 


S3881/0011 


Rancy J. Mwansyobe 


Ahmes 


Songea Girls 


PCB 


57 


S3881/0012 


Rashda A. Hussein 


Ahmes 


lleje 


PCB 


58 


S3881/0014 


Zuena S. Mnukwa 


Ahmes 


Masasi Girls 


PGM 


59 


S01 98/0001 


Angel P. Kessy 


Ailanga Lutheran Jnr. Sem. 


Engutoto 


HGL 


60 


S01 98/0002 


Elinuru E. Sarakikya 


Ailanga Lutheran Jnr. Sem. 


Ifunda Girls 


PGM 


61 


S01 98/0006 


Happy E. Mawere 


Ailanga Lutheran Jnr. Sem. 


Mkuu 


CBG 


62 


S01 98/0009 


Jackline J. Pallangyo 


Ailanga Lutheran Jnr. Sem. 


Nangwa 


HKL 


63 


S01 98/0011 


Jesca N. Mchomvu 


Ailanga Lutheran Jnr. Sem. 


Dareda 


CBG 


64 


S01 98/001 4 


Mary J. Lengise 


Ailanga Lutheran Jnr. Sem. 


Mwika 


HGE 


65 


S01 98/001 6 


Noela 0. Likinjiye 


Ailanga Lutheran Jnr. Sem. 


Mwika 


EGM 


66 


S01 98/0021 


Rose Z. Mbisse 


Ailanga Lutheran Jnr. Sem. 


Lugoba 


PCM 


67 


S01 98/0022 


Sarah S. Msemo 


Ailanga Lutheran Jnr. Sem. 


Tarakea 


PCM 


68 


S01 98/0023 


Shuhudia S. Mboma 


Ailanga Lutheran Jnr. Sem. 


Ifunda Girls 


EGM 


69 


S01 98/0024 


Tumaini R. Ndossi 


Ailanga Lutheran Jnr. Sem. 


Kibondo 


HKL 


70 


S01 98/0025 


Whitney W. Kivuyo 


Ailanga Lutheran Jnr. Sem. 


Loleza 


CBG 


71 


S01 98/0026 


Wuchawoeli N. Moshi 


Ailanga Lutheran Jnr. Sem. 


Ashira 


EGM 


72 


S2378/0013 


Magreth S Mhagama 


Airport 


Vwawa 


HGK 


73 


S2378/0016 


Ndinagwe Kambonja 


Airport 


Vwawa 


HKL 


74 


S0784/0017 


Batuli Aron Mwaijande 


Airwing 


Tarakea 


CBG 


75 


S0784/0043 


Fainess Deo Mugogo 


Airwing 


Jikomboe 


HKL 


76 


S0784/0049 


Faudhia Akbar Vilgi 


Airwing 


Usangi Day 


HKL 


77 


S0784/0054 


Flora Richard Nsoza 


Airwing 


Mawenzi 


EGM 


78 


S0784/0093 


Mariagoreth Felician Rweikiza 


Airwing 


Nganza 


PCB 


79 


S0784/0112 


Nasra Mustafa Mgene 


Airwing 


Kibondo 


HGE 


80 


S0784/0134 


Salna Sadick Ngajuma 


Airwing 


Kondoa 


CBG 


81 


S0784/0140 


Selestina Jerome Mtorobo 


Airwing 


Weruweru 


EGM 


82 


S0784/0148 


Siamini Said Kapesa 


Airwing 


Mkuu 


PCM 


83 


S0986/0005 


Anna Venance 


Akeri 


Dareda 


HGL 


84 


S0986/0040 


Neema Onael 


Akeri 


Mkolani 


PCM 


85 


S0986/0048 


Ruth Ibrahimu 


Akeri 


Ashira 


HGL 


86 


S0986/0054 


Vaileth John 


Akeri 


Igunga 


HGK 


87 


S1 002/0002 


Sakina Hassan 


Al Madrasa Tus Saifiya Tul 


Kaliua 


PCB 


88 


S1 002/0003 


Sarah Ghor 


Al Madrasa Tus Saifiya Tul 


Tambaza (day) 


PCM 


89 


S 1002/0004 


Tasneem Dossaji 


Al Madrasa Tus Saifiya Tul 


Tambaza (day) 


PCM 


90 


S1 002/0005 


Tasneem Karimjee 


Al Madrasa Tus Saifiya Tul 


Kaliua 


PCB 


91 


S1 350/0001 


Caroline C Kileo 


Al Qaem Sem. 


Mpwapwa 


HGK 


92 


S1 350/0002 


Farzana A Giga 


Al Qaem Sem. 


Dodoma 


PCB 


93 


S1 350/0003 


Happiness A Rutaihwa 


Al Qaem Sem. 


Dakawa 


HGK 


94 


S1 350/0004 


Jacqueline J Mutensa 


Al Qaem Sem. 


Tumaini 


HGL 


95 


S1 350/0005 


Khadija H Jama 


Al Qaem Sem. 


Kondoa 


HGL 


96 


S1 350/0006 


Mariam A Said 


Al Qaem Sem. 


Msalato 


HGL 


97 


S1 350/0008 


Nawal A Saggaf 


Al Qaem Sem. 


Dodoma 


EGM 


98 


S1 350/0009 


Nuru H Athumani 


Al Qaem Sem. 


Dakawa 


HGK SNO 


EXAM No. 


JINA LA MWANAFUNZI 


SHULE ATOKAYO 


SHULE AENDAYO 


MASOMO 


99 


S1 350/0010 


Tayana H Mvungi 


Al Qaem Sem. 


Kondoa 


CBG 


100 


S1 350/0011 


Winifrida E Emmanuel 


Al Qaem Sem. 


Babati 


HGL 


101 


S1 350/001 2 


Zuhura H Msuya 


Al Qaem Sem. 


Urambo 


HGL 


102 


S1 093/0003 


Aisha Swalehe 


Aldersgate 


Bwiru Girls 


HGE 


103 


S1 093/001 7 


Grace J Malongo 


Aldersgate 


Weruweru 


PCB 


104 


S1 093/0040 


Salome Emanuel 


Aldersgate 


Tumaini 


HGK 


105 


S2837/0033 


Wilfrida V Tarimo 


Aleni 


Msangeni 


HGK 


106 


S391 4/0003 


Anastazia C. Mbwana 


Alfagems 


Bwiru Girls 


CBG 


107 


S391 4/0010 


Aveline Christopher 


Alfagems 


Isimila 


HKL 


108 


S3914/0012 


Benadeta Z. Kaheya 


Alfagems 


Lugalo 


HKL 


109 


S3914/0019 


Debora Mwambungu 


Alfagems 


Lugoba 


CBG 


110 


S391 4/0025 


Eliminata K. Daudi 


Alfagems 


Ashira 


CBG 


111 


S391 4/0026 


Elizabeth J Mzeru 


Alfagems 


Ifakara 


CBG 


112 


S391 4/0028 


Emmy A. Kwayu 


Alfagems 


Nkasi 


HGL 


113 


S391 4/0034 


Grace A. Mkopa 


Alfagems 


Isimila 


HGL 


114 


S391 4/0037 


Honesta Muhonami 


Alfagems 


Lugoba 


CBG 


115 


S391 4/0038 


Irene C. Petro 


Alfagems 


Maposeni 


HGL 


116 


S391 4/0045 


Janeth F. Rwekaza 


Alfagems 


Loleza 


HGL 


117 


S391 4/0047 


Jesca B. Mbiki 


Alfagems 


Ifakara 


CBG 


118 


S391 4/0048 


Jesca Y. Kiondo 


Alfagems 


Ashira 


CBG 


119 


S391 4/0050 


Josephina J. Shirima 


Alfagems 


Kondoa 


PCB 


120 


S391 4/0053 


Juliana O. Mafui 


Alfagems 


Isimila 


HGK 


121 


S391 4/0055 


Lightness Anderson 


Alfagems 


Korogwe 


CBG 


122 


S391 4/0061 


Margreth S. Gombo 


Alfagems 


Nangwa 


HGL 


123 


S391 4/0062 


Maria A. Dibwe 


Alfagems 


Ashira 


EGM 


124 


S391 4/0066 


Mary J. Pima 


Alfagems 


Mkugwa 


HGL 


125 


S391 4/0079 


Rahel T. Kakema 


Alfagems 


Igowole 


HGL 


126 


S391 4/0087 


Shukuru M. Malali 


Alfagems 


Lukole 


HKL 


127 


S391 4/0091 


Tunu D. Nchimbi 


Alfagems 


Kondoa 


CBG 


128 


S1 568/001 7 


Fatuma Yusuph Yelu 


Al-furqaan Isl. Sem. 


Kizwite 


HGL 


129 


S0493/0001 


Aisha H Abdallah 


Al-haramain Isl. Sem. 


Kondoa 


PCB 


130 


S0493/0050 


Sabra M Ameir 


Al-haramain Isl. Sem. 


Ifakara 


PCB 


131 


S3775/001 1 


Mariam Yusuf 


Alikachenje 


Songe 


HKL 


132 


S0252/0018 


Nadhra Abdallah 


Al-kheir Isl. Girls Sem. 


Ruvu 


PCB 


133 


S0252/0027 


Thuweiba S Bakary 


Al-kheir Isl. Girls Sem. 


Kaliua 


PCB 


134 


S2252/0003 


Angel Augustine Nyambita 


Aloysius 


Bwiru Girls 


HKL 


135 


S2252/0009 


Chukia Samson Lushinge 


Aloysius 


Nyakahura 


HGK 


136 


S2252/0010 


Colletha Antipas Justin 


Aloysius 


ArushaTech.. 


AUT. 


137 


S2252/001 1 


Delphine Joseph Mugire 


Aloysius 


Jikomboe 


HKL 


138 


S2252/0036 


Madul Gajendra Singh 


Aloysius 


Mwanza 


PGM 


139 


S2252/0047 


Neema Shaaban Lulyeho 


Aloysius 


Natta 


HKL 


140 


S2549/0001 


Anitha Kaijage 


Alpha 


Kifaru 


HGE 


141 


S2549/0002 


Ashalulu Hassan 


Alpha 


Dodoma 


CBG 


142 


S2549/0003 


Fatma Mohamed 


Alpha 


Ifakara 


PCB 


143 


S2549/0004 


Fortunate P. Chilla 


Alpha 


Kazima 


ECA 


144 


S2549/0006 


GloriaT. Manyaga 


Alpha 


Vwawa 


HGL 


145 


S2549/0008 


Moureen Maeda 


Alpha 


Tabora Girls 


HGL 


146 


S1 463/001 5 


Salma Jamaldini 


Amanah Isl. Sem. 


Mtwara Girls 


CBG 


147 


S1 033/0009 


Mwajuma Ramadhani Hassani 


Amani Abeid Karume 


Mpwapwa 


HKL SNO 


EXAM No. 


JINA LA MWANAFUNZI 


SHULE ATOKAYO 


SHULE AENDAYO 


MASOMO 


148 


S0262/0001 


Aisha Mohamed Mwanga 


Amani Girls 


Londoni 


EGM 


149 


S0262/0002 


Annastazia Chesco Lunyungu 


Amani Girls 


Loleza 


PCM 


150 


S0262/0003 


Asteria Athanasi Joseph 


Amani Girls 


Korogwe 


PCB 


151 


S0262/0004 


Basiliana George Patrick 


Amani Girls 


Nganza 


CBG 


152 


S0262/0005 


Bertha Benard Mlule 


Amani Girls 


Maposeni 


HKL 


153 


S0262/0006 


Bertha Medard Shao 


Amani Girls 


Msalato 


PCM 


154 


S0262/0007 


Bethseba Nathanael Elias 


Amani Girls 


Loleza 


CBG 


155 


S0262/0008 


Catherine Peter Namaumbo 


Amani Girls 


Dodoma 


PCB 


156 


S0262/0009 


Christina Mohamed Said 


Amani Girls 


Mkolani 


PCM 


157 


S0262/0010 


Deborah James Masaka 


Amani Girls 


Tabora Girls 


CBG 


158 


S0262/001 1 


Edina Jacob Kisandu 


Amani Girls 


Korogwe 


CBG 


159 


S0262/0012 


Elicia Ferdinand Gabo 


Amani Girls 


Tabora Girls 


PCM 


160 


S0262/0013 


Elifaraja Alpha Mfaume 


Amani Girls 


Tabora Girls 


CBG 


161 


S0262/0014 


Fatuma Selemani Kitwara 


Amani Girls 


Mpanda 


CBG 


162 


S0262/0015 


Flaviana Joseph Nyatu 


Amani Girls 


Kilakala 


PCB 


163 


S0262/0016 


Gema Ezekiel Ntungi 


Amani Girls 


Msalato 


PCB 


164 


S0262/0017 


Gloria Estomihi Mringo 


Amani Girls 


Machame 


CBG 


165 


S0262/0018 


Grace Bernard Amsi 


Amani Girls 


Machame 


CBG 


166 


S0262/0019 


Grace Elisha Ndagwa 


Amani Girls 


Makambako 


EGM 


167 


S0262/0020 


Happiness Dawson Lyimo 


Amani Girls 


Maswa 


HGE 


168 


S0262/0021 


Happy Ayoub Kaluwa 


Amani Girls 


Dakawa 


HGL 


169 


S0262/0022 


Holyness Philemon Samson 


Amani Girls 


Mpanda 


CBG 


170 


S0262/0023 


Jamilah Ramadhani Kundya 


Amani Girls 


Nangwanda 


HGK 


171 


S0262/0024 


Janeth Elifadhili Almasi 


Amani Girls 


Loleza 


PCM 


172 


S0262/0026 


Kagemulo Innocent Kashumba 


Amani Girls 


J.j. Mungai 


HGL 


173 


S0262/0027 


Libera James Gervas 


Amani Girls 


lleje 


PCM 


174 


S0262/0028 


Maria Edward Mwampongolo 


Amani Girls 


Kilakala 


CBG 


175 


S0262/0030 


Mary Cosmas Chipanta 


Amani Girls 


Msalato 


PCM 


176 


S0262/0031 


Mary Frank Chanyika 


Amani Girls 


Tabora Girls 


CBG 


177 


S0262/0032 


Mary Ibrahim Seif 


Amani Girls 


Ruvu 


HGK 


178 


S0262/0033 


Mercy Mwangoka Paul 


Amani Girls 


Bwiru Girls 


EGM 


179 


S0262/0034 


Mercy Sisti Kessy 


Amani Girls 


Bwiru Girls 


EGM 


180 


S0262/0035 


Monjesta Dickson Sikana 


Amani Girls 


Kazima 


EGM 


181 


S0262/0036 


Neema Fredrick Francis 


Amani Girls 


Mwanza 


CBG 


182 


S0262/0037 


Noelina Joseph Masimba 


Amani Girls 


Bwiru Girls 


EGM 


183 


S0262/0038 


Osmunda Werner Ndimbo 


Amani Girls 


Dakawa 


HGL 


184 


S0262/0039 


Penina Sospeter Mwita 


Amani Girls 


Mawenzi 


EGM 


185 


S0262/0040 


Prisca Christopher Lugusi 


Amani Girls 


J.j. Mungai 


EGM 


186 


S0262/0041 


Renalda Aloyce Clement 


Amani Girls 


Tabora Girls 


CBG 


187 


S0262/0043 


Rosemary Pascal Chiwanza 


Amani Girls 


Kondoa 


PCB 


188 


S0262/0044 


Saumu Juma Kitima 


Amani Girls 


Kishoju 


EGM 


189 


S0262/0045 


Tendo Patrick Moshi 


Amani Girls 


Iringa Girls 


EGM 


190 


S0262/0046 


Venalda Benny Loshya 


Amani Girls 


Ulayasi 


HGL 


191 


S0262/0047 


Winifrida Anyambi Robert 


Amani Girls 


Tabora Girls 


PCM 


192 


S0262/0048 


Witness Sebastian Lema 


Amani Girls 


Kilakala 


CBG 


193 


S0262/0049 


Zabibu Mohamed Adam 


Amani Girls 


Tabora Girls 


CBG 


194 


S0262/0050 


Zuhura Ismail Shabani 


Amani Girls 


Kishoju 


EGM 


195 


S0262/0051 


Zuhura Rajab Athumani 


Amani Girls 


Tabora Girls 


PCM 


196 


S1 342/0001 


Balbina Lawrence 


Ambassador 


Kifaru 


HGE SNO 


EXAM No. 


JINA LA MWANAFUNZI 


SHULE ATOKAYO 


SHULE AENDAYO 


MASOMO 


197 


S1 342/0004 


Maisara Shuhuri 


Ambassador 


Weruweru 


ECA 


198 


S3861/0001 


Adellah Leonard 


Anderlek Ridges 


Maswa 


PCB 


199 


S3861/0002 


Adora Twaib 


Anderlek Ridges 


Mringa 


EGM 


200 


S386 1/0003 


Agnes Bundala 


Anderlek Ridges 


Kishoju 


EGM 


201 


S3861/0004 


Agnes Masesa 


Anderlek Ridges 


Weruweru 


PCB 


202 


S3861/0006 


Emiliana Nahimana Simon 


Anderlek Ridges 


Florian 


CBG 


203 


S3861/0007 


Esther Bunango 


Anderlek Ridges 


Maswa 


PCM 


204 


S3861/0008 


Esther John 


Anderlek Ridges 


Mpanda 


CBG 


205 


S3861/0010 


Gloria Mapunda 


Anderlek Ridges 


Machame 


CBG 


206 


S3861/0014 


Hamida Hamoud 


Anderlek Ridges 


Kaliua 


PCB 


207 


S3861/0015 


Husna Seleman 


Anderlek Ridges 


Mwanza 


PGM 


208 


S3861/0016 


Jesca Yohana 


Anderlek Ridges 


Mringa 


EGM 


209 


S3861/0017 


Latifa Hamad 


Anderlek Ridges 


Mpwapwa 


HGK 


210 


S3861/0018 


Lilian Gisiruli 


Anderlek Ridges 


Mringa 


EGM 


211 


S3861/0019 


Minza Tumaini 


Anderlek Ridges 


Tarakea 


PCB 


212 


S3861/0021 


Nasra Adam Ng'anguli 


Anderlek Ridges 


Bagamoyo 


EGM 


213 


S3861/0022 


Neema Masunga 


Anderlek Ridges 


Songe 


HGE 


214 


S3861/0023 


Nkwimba Nyarobi 


Anderlek Ridges 


Ashira 


CBG 


215 


S386 1/0024 


Nyambuli Kasoga 


Anderlek Ridges 


Ashira 


CBG 


216 


S3861/0025 


Nyota John Simba 


Anderlek Ridges 


Kishoju 


HKL 


217 


S3861/0028 


Rebeka Kusekwa 


Anderlek Ridges 


Machame 


EGM 


218 


S3861/0029 


Sarafina Sayi 


Anderlek Ridges 


Mpanda 


CBG 


219 


S3861/0030 


Sarafina Sweya 


Anderlek Ridges 


Mkuu 


HGL 


220 


S3861/0031 


Sarah Lugwisha 


Anderlek Ridges 


Msalato 


PCB 


221 


S3861/0034 


Shinuna Said 


Anderlek Ridges 


Kaliua 


PCB 


222 


S3861/0035 


Sifa Felix Kaimkilwa 


Anderlek Ridges 


Nangwa 


HGE 


223 


S3861/0036 


Sizya Adam 


Anderlek Ridges 


Dodoma 


PCB 


224 


S3861/0037 


Veronica Maziku 


Anderlek Ridges 


Mringa 


HGE 


225 


S3861/0040 


Winifrida Nestory 


Anderlek Ridges 


Kaliua 


CBG 


226 


S3861/0039 


Winifrida Josiah Mrimi 


Anderlek Ridges 


Usangi Day 


HGE 


227 


S3861/0041 


Zahra Ibrahim 


Anderlek Ridges 


Mtwara Tech. 


PCB 


228 


S3691/0042 


Josephine Joel Dhahabu 


Anna Mkapa 


Nganza 


EGM 


229 


S1 822/0001 


Angelista G Jichi 


Annagamazo 


Dr. Olsen 


CBG 


230 


S1 822/0004 


Beatrice Mushi 


Annagamazo 


Nangwa 


HKL 


231 


S1 822/0006 


Caroline A Nderumaki 


Annagamazo 


Ifakara 


PCB 


232 


S1 822/0008 


Chrispina G Kimaro 


Annagamazo 


Florian 


CBG 


233 


S1 822/0010 


Digna P Anschar 


Annagamazo 


Kondoa 


HGL 


234 


S1 822/001 2 


Ester N Herman 


Annagamazo 


Longido 


CBG 


235 


S1 822/001 3 


Fabiola S Sulle 


Annagamazo 


Ruvu 


CBG 


236 


S1 822/001 5 


Fransisca S Ombay 


Annagamazo 


Ruvu 


CBG 


237 


S1 822/001 6 


Hawa N Abutwalib 


Annagamazo 


Dr. Olsen 


PCB 


238 


S1 822/001 9 


Joyce V Sulle 


Annagamazo 


Ruvu 


PCB 


239 


S1 822/0021 


Judith P Saigarai 


Annagamazo 


Natta 


HKL 


240 


S1 822/0022 


Maliwaza Mohamed 


Annagamazo 


Dodoma 


HGL 


241 


S1 822/0027 


Martha J David 


Annagamazo 


Mkuu 


CBG 


242 


S1 822/0029 


Mary P Mushi 


Annagamazo 


Tabora Girls 


PCM 


243 


S1 822/0030 


Modester A Basso 


Annagamazo 


Korogwe 


PCM 


244 


S 1822/0032 


Neema F Laliyo 


Annagamazo 


Maswa 


PCM 


245 


S1 822/0034 


Neema M Chamillus 


Annagamazo 


Longido 


CBG SNO 


EXAM No. 


JINA LA MWANAFUNZI 


SHULE ATOKAYO 


SHULE AENDAYO 


MASOMO 


246 


S1 822/0036 


Paskalina S Gidoba 


Annagamazo 


Machame 


CBG 


247 


S1 822/0037 


Pulkeria P Shauri 


Annagamazo 


Tabora Girls 


PCM 


248 


S1 822/0041 


Rosemary S Waree 


Annagamazo 


Maswa 


CBG 


249 


S1 822/0042 


Salome G Marco 


Annagamazo 


Mawenzi 


HKL 


250 


S1 822/0043 


Secilia J Petro 


Annagamazo 


Ruvu 


CBG 


251 


S1 822/0045 


Silvia J Petro 


Annagamazo 


Ruvu 


PCB 


252 


S1 822/0046 


Sukarina M Marmo 


Annagamazo 


Dareda 


CBG 


253 


S 1822/0047 


Suzan I Natse 


Annagamazo 


Mringa 


EGM 


254 


S 1822/0048 


Theodosia R Hekela 


Annagamazo 


Lugoba 


PCB 


255 


S1 822/0049 


Theresia J Anney 


Annagamazo 


Machame 


CBG 


256 


S1 343/0001 


Adreda Mussa Ndorero 


Anne Marie 


Urambo 


HKL 


257 


S1 343/0002 


Agness Peter Mrimi 


Anne Marie 


Ifunda Girls 


PCB 


258 


S1 343/0003 


Aina Hamis Kipendaroho 


Anne Marie 


Loleza 


PCM 


259 


S1 343/0004 


Anifa Hassan Wandi 


Anne Marie 


Ifunda Girls 


PCB 


260 


S1 343/0005 


Anna Bamabas Lodia 


Anne Marie 


Lukole 


HGE 


261 


S1 343/0008 


Bertha Bazil Macha 


Anne Marie 


Mkugwa 


HGL 


262 


S1 343/0010 


Catherine Moses Fusi 


Anne Marie 


Weruweru 


PCB 


263 


S1 343/0011 


Cecilia Atilio Kauno 


Anne Marie 


Tumaini 


HKL 


264 


S1 343/001 2 


Cecilia Liberatus Mmbando 


Anne Marie 


Usangi Day 


HGE 


265 


S1 343/001 5 


Devotha Elius Tawa 


Anne Marie 


Weruweru 


PCB 


266 


S1 343/001 6 


Elifitia Obedi Swai 


Anne Marie 


Ifunda Girls 


PCM 


267 


S1 343/0020 


Glory Yohana Madundo 


Anne Marie 


Urambo 


HKL 


268 


S1 343/0021 


Golleamina Jumanne Nkana 


Anne Marie 


Kibondo 


HGE 


269 


S1 343/0022 


Hadija Aron Seif 


Anne Marie 


Masasi Girls 


HKL 


270 


S1 343/0024 


Halima Suleiman Rashid 


Anne Marie 


Kazima 


ECA 


271 


S1 343/0027 


Irene Selle Musobi 


Anne Marie 


Tabora Girls 


HGL 


272 


S1 343/0028 


Irene Severin Meku 


Anne Marie 


Songea Girls 


PCB 


273 


S1 343/0029 


Irene Siri Malai 


Anne Marie 


Ashira 


EGM 


274 


S1 343/0032 


Jane Ignas Maliga 


Anne Marie 


Ulayasi 


HGL 


275 


S1 343/0039 


Leyla Juma Zahoro 


Anne Marie 


Mtwara Girls 


EGM 


276 


S1 343/0041 


Lydia Stephen Mkumbo 


Anne Marie 


Ifakara 


CBG 


277 


S1 343/0042 


Magreth Tumaini Wandi 


Anne Marie 


Isimila 


HGK 


278 


S1 343/0043 


Mariam Rashid Abdulrahman 


Anne Marie 


Kishoju 


HGE 


279 


S1 343/0044 


Mariatully Daniel Isote 


Anne Marie 


Kishoju 


HGE 


280 


S 1343/0045 


Martha Omary Sigalah 


Anne Marie 


Kazima 


ECA 


281 


S1 343/0048 


Maxmiliana Prosper Siriwa 


Anne Marie 


Jangwani (day) 


HGE 


282 


S1 343/0050 


Neema Ally Gulam 


Anne Marie 


Zanaki (day) 


HKL 


283 


S1 343/0051 


Neema Martin Mushi 


Anne Marie 


Igunga 


HKL 


284 


S1 343/0057 


Rehema Ezra Mukhandi 


Anne Marie 


Msalato 


PCB 


285 


S1 343/0058 


Rhoda Benard Kinenekejo 


Anne Marie 


Dodoma 


HGL 


286 


S1 343/0061 


Ruth Yohana Madundo 


Anne Marie 


Masasi Girls 


HGL 


287 


S1 343/0064 


Sharifa Ismail Ally 


Anne Marie 


Kishoju 


HGE 


288 


S1 343/0066 


Theodorah Stanley Munisi 


Anne Marie 


Kisimiri 


HKL 


289 


S1 343/0067 


Upendo Danny Massaka 


Anne Marie 


Uwemba 


HGK 


290 


S1 343/0068 


Upendo Gilliard Swai 


Anne Marie 


Mpwapwa 


HKL 


291 


S1 343/0069 


Yaelilinda Hance Massawe 


Anne Marie 


J.j. Mungai 


EGM 


292 


S0269/0001 


Agatha R Makoi 


Anwarite Girls' 


Kilakala 


HGL 


293 


S0269/0002 


Aliki E Mollel 


Anwarite Girls' 


Tabora Girls 


PCM 


294 


S0269/0003 


Aneth D Mtenga 


Anwarite Girls' 


Tabora Girls 


PCB SNO 


EXAM No. 


JINA LA MWANAFUNZI 


SHULE ATOKAYO 


SHULE AENDAYO 


MASOMO 


295 


S0269/0004 


Angela Alice M Swai 


Anwarite Girls' 


Msalato 


HGL 


296 


S0269/0005 


Annafuraha R Shirima 


Anwarite Girls' 


Msalato 


PCB 


297 


S0269/0007 


Anne Veneranda J Lyimo 


Anwarite Girls' 


Kilakala 


PCM 


298 


S0269/0008 


Anunsiata P Rubandwa 


Anwarite Girls' 


Masasi Girls 


PGM 


299 


S0269/0009 


Beatrice Neema K Msoma 


Anwarite Girls' 


Nangwa 


HGE 


300 


S0269/0010 


Bethsheba L Sakinoi 


Anwarite Girls' 


lleje 


PCB 


301 


S0269/001 1 


Brenda Shukuru P Laswai 


Anwarite Girls' 


Mwanza 


PCB 


302 


S0269/0012 


Carine Kokuhangisa S Kalokol 


Anwarite Girls' 


Kisimiri 


PCM 


303 


S0269/0015 


Catherine D Kisanga 


Anwarite Girls' 


Tabora Girls 


PCB 


304 


S0269/0014 


Catherine Neema E Ingosi 


Anwarite Girls' 


Ashira 


EGM 


305 


S0269/0016 


Comfort M Opuku 


Anwarite Girls' 


Bwiru Girls 


HGE 


306 


S0269/0017 


Eliaichi T Ngowi 


Anwarite Girls' 


Mawenzi 


HGE 


307 


S0269/0018 


Elice G Zakayo 


Anwarite Girls' 


Machame 


CBG 


308 


S0269/0019 


Faraja F Shao 


Anwarite Girls' 


Ashira 


HGL 


309 


S0269/0020 


Fatna A Said 


Anwarite Girls' 


Ifunda Girls 


PGM 


310 


S0269/0021 


Gemma Vanesa P Mwololo 


Anwarite Girls' 


Masasi Girls 


PGM 


311 


S0269/0022 


Gloria L Mrosso 


Anwarite Girls' 


Tabora Girls 


PCB 


312 


S0269/0023 


Glory B Mtui 


Anwarite Girls' 


Tabora Girls 


PCM 


313 


S0269/0024 


Grace Loveness S Luvanda 


Anwarite Girls' 


Songea Girls 


PCB 


314 


S0269/0025 


Happy Zawadi S Mrema 


Anwarite Girls' 


Kilakala 


PCB 


315 


S0269/0026 


Hilda J Njau 


Anwarite Girls' 


Bwiru Girls 


EGM 


316 


S0269/0028 


Iren S Assenga 


Anwarite Girls' 


Lugoba 


HGL 


317 


S0269/0027 


Irena Mkaziriki R Kullaya 


Anwarite Girls' 


Kaliua 


PCB 


318 


S0269/0030 


Irine V Mallya 


Anwarite Girls' 


Mawenzi 


EGM 


319 


S0269/0031 


Jackline C Ngedula 


Anwarite Girls' 


Ifunda Girls 


PCB 


320 


S0269/0032 


Jackline D Masukuzi 


Anwarite Girls' 


Kibondo 


HGL 


321 


S0269/0033 


Jackline J Matei 


Anwarite Girls' 


Bwiru Girls 


EGM 


322 


S0269/0034 


Janeth D Mboya 


Anwarite Girls' 


Ashira 


EGM 


323 


S0269/0035 


Jennifer Aikarua P Mashingia 


Anwarite Girls' 


Kondoa 


CBG 


324 


S0269/0036 


Joan B Njau 


Anwarite Girls' 


Loleza 


PCB 


325 


S0269/0037 


Josephina F Shayo 


Anwarite Girls' 


Msalato 


PCB 


326 


S0269/0039 


Juliana A Mang'enya 


Anwarite Girls' 


Tabora Girls 


CBG 


327 


S0269/0040 


Julieth Shoma C Magaya 


Anwarite Girls' 


Mtwara Girls 


EGM 


328 


S0269/0041 


Kareen D Meela 


Anwarite Girls' 


Ruvu 


PCM 


329 


S0269/0042 


Kihi ASeme 


Anwarite Girls' 


Ifunda Girls 


PGM 


330 


S0269/0043 


Lusila Bahati P Mauki 


Anwarite Girls' 


Korogwe 


PCM 


331 


S0269/0044 


Magdalena A Samba 


Anwarite Girls' 


Florian 


CBG 


332 


S0269/0046 


Mary J Munishi 


Anwarite Girls' 


Ifunda Girls 


EGM 


333 


S0269/0047 


Masele S Kaombwe 


Anwarite Girls' 


Masasi Girls 


PGM 


334 


S0269/0048 


Nancy P Lyimo 


Anwarite Girls' 


Ifunda Girls 


EGM 


335 


S0269/0049 


Naomi E Msese 


Anwarite Girls' 


Kilakala 


PCM 


336 


S0269/0050 


Sabrina E Mnzava 


Anwarite Girls' 


Nangwa 


HGL 


337 


S0269/0051 


Sebastiana F Duma 


Anwarite Girls' 


Songe 


HGE 


338 


S0269/0052 


Senorina Pendo J Mrema 


Anwarite Girls' 


lleje 


PCB 


339 


S0269/0053 


Sophia S Woisso 


Anwarite Girls' 


Dr. Olsen 


CBG 


340 


S0269/0054 


Stella W Mosha 


Anwarite Girls' 


Bwiru Girls 


CBG 


341 


S0269/0055 


Vivian E Ngoma 


Anwarite Girls' 


Korogwe 


PCM 


342 


S0269/0057 


Winnie Agness D Mushi 


Anwarite Girls' 


Ashira 


HGE 


343 


S21 53/0001 


Adraida E. Mponzi 


Aquinas 


Kibondo 


HGK SNO 


EXAM No. 


JINA LA MWANAFUNZI 


SHULE ATOKAYO 


SHULE AENDAYO 


MASOMO 


344 


S21 53/0003 


Devota Liberatusi 


Aquinas 


Masasi Girls 


HGL 


345 


S21 53/001 3 


Mercy Makundi 


Aquinas 


Weruweru 


PCB 


346 


S2 153/0021 


Yovina Robert 


Aquinas 


Masasi Girls 


HGL 


347 


S1 257/0001 


Aika Dhafa 


Arafah Isl. Sem. 


Korogwe 


CBG 


348 


S1 257/0003 


Amina H Kissiwa 


Arafah Isl. Sem. 


Mpwapwa 


PCM 


349 


S1 257/0044 


Warda Haroun 


Arafah Isl. Sem. 


Bagamoyo 


PCB 


350 


S 1595/0002 


Angel J Mvungi 


Arch Bishop John Sepeku 


Msangeni 


HGL 


351 


S1 595/001 2 


Irene Achieng 


Arch Bishop John Sepeku 


Kizwite 


HGL 


352 


S1 595/0022 


Suzana Kigoye 


Arch Bishop John Sepeku 


Kondoa 


CBG 


353 


S0302/0001 


Agatha Herbety Chaima 


Arusha 


Bwiru Girls 


HKL 


354 


S0302/0002 


Agnes Willhelm Saro 


Arusha 


Chief Ihunyo 


HGE 


355 


S0302/0012 


Aziza Ally Ngetwa 


Arusha 


Longido 


CBN 


356 


S0302/0014 


Azzah Abdallah Fadhili 


Arusha 


Machame 


HGL 


357 


S0302/0019 


Catherine Charles Mmary 


Arusha 


Kondoa 


PCB 


358 


S0302/0020 


Catherine John Mgaya 


Arusha 


Songe 


HGE 


359 


S0302/0021 


Cecilia Chilongola Cleopa 


Arusha 


Mkuu 


CBG 


360 


S0302/0024 


Cleva Ben Mpete 


Arusha 


Natta 


HGK 


361 


S0302/0026 


Doreen Rogers Swai 


Arusha 


Ruvu 


PCM 


362 


S0302/0032 


Eunice Wilbard Tarimo 


Arusha 


Nganza 


ECA 


363 


S0302/0034 


Faraja John Kessy 


Arusha 


Ifunda Tech. 


PGM 


364 


S0302/0037 


Fatina Abubakari Rashidi 


Arusha 


Machame 


CBN 


365 


S0302/0040 


Fatuma Juma Hassan 


Arusha 


Arusha 


HGE 


366 


S0302/0042 


Fauziat Taru Nussura 


Arusha 


Babati 


HKL 


367 


S0302/0043 


Flora Philipo Mweta 


Arusha 


Maswa 


PCM 


368 


S0302/0045 


Gati Lother Martin 


Arusha 


Mpwapwa 


PCM 


369 


S0302/0052 


Halima Iddy Nkya 


Arusha 


Tumaini 


HGK 


370 


S0302/0066 


Jackline Julius Kadio 


Arusha 


Bwiru Girls 


HGL 


371 


S0302/0079 


Layufa Bilali Selemani 


Arusha 


Loleza 


CBG 


372 


S0302/0082 


Lilian Emanuel Olodi 


Arusha 


Kilakala 


PCM 


373 


S0302/0084 


Lucy Beda Soka 


Arusha 


Kibondo 


HKL 


374 


S0302/0088 


Lydia Obedi Laizer 


Arusha 


Urambo 


HGK 


375 


S0302/0090 


Magreth Joseph Kotini 


Arusha 


Longido 


CBN 


376 


S0302/0096 


Mariamu Charles Somanga 


Arusha 


Maswa 


CBN 


377 


S0302/0100 


Mirphat Mohamed Mussa 


Arusha 


Engutoto 


HKL 


378 


S0302/0102 


Mwajabu Swalehe Yusuph 


Arusha 


Loleza 


PCB 


379 


S0302/0103 


Mwasity Abdallah Mmbaga 


Arusha 


Maswa 


PCB 


380 


S0302/0107 


Neema Joel Lao 


Arusha 


Machame 


CBN 


381 


S0302/0108 


Neema Maximiliani Mushi 


Arusha 


Nangwa 


HKL 


382 


S0302/0114 


Renatha Dominic Myovela 


Arusha 


Isimila 


HGK 


383 


S0302/0115 


Rhoda Loy Noah 


Arusha 


Machame 


CBN 


384 


S0302/0118 


Rose Joseph Mollel 


Arusha 


Tarakea 


PCB 


385 


S0302/0121 


Salma Hashim Msechu 


Arusha 


Ifunda Girls 


PGM 


386 


S0302/0122 


Samira Jumanne Mohamed 


Arusha 


Dr. Olsen 


PCB 


387 


S0302/0128 


Sweetness Mathew Kipuyo 


Arusha 


Songe 


HGL 


388 


S0302/0134 


Vainess Solomon Laizer 


Arusha 


Maswa 


PCB 


389 


S0302/0137 


Wema Simon Panga 


Arusha 


Maswa 


CBN 


390 


S0302/0138 


Winnie Justin James 


Arusha 


Mringa 


ECA 


391 


S0302/0140 


Yacinta Ngulukulu Ngororo 


Arusha 


Ifunda Girls 


PGM 


392 


S0302/0143 


Zainab Abdallah Rashid 


Arusha 


Arusha 


EGM SNO 


EXAM No. 


JINA LA MWANAFUNZI 


SHULE ATOKAYO 


SHULE AENDAYO 


MASOMO 


393 


S0302/0144 


Zainab Abdallah Salim 


Arusha 


Machame 


CBN 


394 


S0302/0147 


Zawadi Virgily John 


Arusha 


Korogwe 


PCB 


395 


S0302/0148 


Zulfa Hamisi Juma 


Arusha 


Bwiru Girls 


HKL 


396 


S0302/0149 


Zulpha Issah Rajabu 


Arusha 


Kisimiri 


HKL 


397 


S0781/0003 


Aisha S Seleman 


Arusha Day 


Bwiru Girls 


PCB 


398 


S0781/0004 


Amina A Hasan 


Arusha Day 


Tambaza (day) 


PCM 


399 


S0781/0005 


Amina A Shayo 


Arusha Day 


Engutoto 


HKL 


400 


S0781/0006 


Amina K Msafiri 


Arusha Day 


Machame 


CBN 


401 


S0781/0007 


Amina S Yusufu 


Arusha Day 


Mawenzi 


EGM 


402 


S0781/0009 


Anna M John 


Arusha Day 


Natta 


HKL 


403 


S0781/0027 


Doren M Lucas 


Arusha Day 


Ifunda Girls 


PGM 


404 


S0781/0036 


Ester E Naumu 


Arusha Day 


Bwiru Girls 


EGM 


405 


S0781/0037 


Ester I Rweikiza 


Arusha Day 


Bwiru Girls 


EGM 


406 


S078 1/0043 


Faudhia S Maulid 


Arusha Day 


Longido 


CBN 


407 


S0781/0048 


Glory M Jordan 


Arusha Day 


Dareda 


CBG 


408 


S078 1/0049 


Glory M Pascal 


Arusha Day 


Dr. Olsen 


PCB 


409 


S0781/0056 


Happy U Ignas 


Arusha Day 


Dr. Olsen 


CBG 


410 


S0781/0061 


Immaculata B Mwanja 


Arusha Day 


Nangwa 


HGL 


411 


S0781/0066 


Jackline E Exaudy 


Arusha Day 


Bwiru Girls 


CBG 


412 


S0781/0072 


Janeth L Patrice 


Arusha Day 


Mpanda 


EGM 


413 


S0781/0073 


Janeth M Justice 


Arusha Day 


Nangwa 


HKL 


414 


S0781/0092 


Leyla S Khalifa 


Arusha Day 


Natta 


HGL 


415 


S0781/0110 


Mwajuma I Yahayah 


Arusha Day 


Bwiru Girls 


EGM 


416 


S0781/0126 


Rahma J Mohamed 


Arusha Day 


Dr. Olsen 


PCB 


417 


S0781/0129 


Ritha R Lasway 


Arusha Day 


Chief Ihunyo 


HKL 


418 


S0781/0133 


Sackry N Makune 


Arusha Day 


Ifunda Girls 


PGM 


419 


S0781/0139 


Salome M Lucas 


Arusha Day 


Maswa 


PCB 


420 


S0781/0140 


Sarah A Mbasha 


Arusha Day 


Machame 


CBN 


421 


S0781/0141 


Sarah P Philemon 


Arusha Day 


Zanaki (day) 


KLF 


422 


S0781/0143 


Saumu M Abeid 


Arusha Day 


Machame 


CBN 


423 


S0781/0144 


Sekunda K Joseph 


Arusha Day 


Nganza 


EGM 


424 


S0781/0153 


Swabaha M Yahaya 


Arusha Day 


Songe 


HGL 


425 


S0781/0156 


Veronica N Justine 


Arusha Day 


Machame 


HKL 


426 


S1 178/0002 


Ashura Khamis Mussa 


Arusha Modern 


Babati 


HGL 


427 


S1 178/0007 


Salma Hamad 


Arusha Modern 


Arusha 


HGE 


428 


S1 178/0008 


Shazmina Said Masoud 


Arusha Modern 


Mringa 


EGM 


429 


S1 178/0009 


Suzzy Willy Mally 


Arusha Modern 


Nganza 


ECA 


430 


S1 51 9/0004 


Elizabeth C Mwita 


Arusha Sos Hermann Gmei 


Florian 


CBG 


431 


S1 51 9/001 3 


Sandralina A Mollel 


Arusha Sos Hermann Gmei 


Weruweru 


ECA 


432 


S0201/0001 


Adela J Mwakyoma 


Ashira 


Makambako 


HGE 


433 


S0201/0003 


Aida H Mzee 


Ashira 


Weruweru 


HGK 


434 


S0201/0007 


Anastazia T Felix 


Ashira 


Ruvu 


PCM 


435 


S0201/0011 


Angelina E Wayotile 


Ashira 


Ifunda Tech. 


CBG 


436 


S0201/0017 


Baswira I Mwasha 


Ashira 


Nangwa 


HGE 


437 


S0201/0018 


Beatha Joseph 


Ashira 


Loleza 


CBG 


438 


S0201/0021 


Charlene P Meivukie 


Ashira 


Dr. Olsen 


PCB 


439 


S0201/0023 


Christina Boneventura 


Ashira 


Chief Ihunyo 


HGE 


440 


S0201/0022 


Christina B Ndondole 


Ashira 


Londoni 


EGM 


441 


S0201/0025 


Debora T Wilbard 


Ashira 


Mwika 


EGM SNO 


EXAM No. 


JINA LA MWANAFUNZI 


SHULE ATOKAYO 


SHULE AENDAYO 


MASOMO 


442 


S0201/0033 


Ester C Kessy 


Ashira 


Ashira 


HGE 


443 


S0201/0035 


Ester L Proches 


Ashira 


Kazima 


EGM 


444 


S0201/0036 


Esther F Msuya 


Ashira 


Dodoma 


EGM 


445 


S0201/0041 


Fatina Y Chadali 


Ashira 


J.j. Mungai 


HGE 


446 


S0201/0046 


Glory R Mbwambo 


Ashira 


Mkuu 


HGL 


447 


S0201/0047 


Grace G Mshomi 


Ashira 


Mawenzi 


HGL 


448 


S0201/0050 


Hafsa M Bwanakheri 


Ashira 


Morogoro 


HGE 


449 


S0201/0052 


Hanifa J Kassa 


Ashira 


Mtwara Girls 


HGE 


450 


S0201/0056 


Irene S Mtenga 


Ashira 


Ulayasi 


HGL 


451 


S0201/0057 


Jackline A Massawe 


Ashira 


Msalato 


HGL 


452 


S0201/0058 


Jenifa F Kimaro 


Ashira 


Mkuu 


EGM 


453 


S0201/0061 


Josephener J Harmao 


Ashira 


Weruweru 


PCB 


454 


S0201/0066 


Lilian G Simon 


Ashira 


Nangwa 


HGE 


455 


S0201/0068 


Lilian P Chang'a 


Ashira 


Dodoma 


PCB 


456 


S0201/0069 


Lilian P Msoma 


Ashira 


Msangeni 


HGL 


457 


S0201/0070 


Loveness B Mbuya 


Ashira 


Ashira 


EGM 


458 


S0201/0071 


Loveness N Kaale 


Ashira 


Machame 


EGM 


459 


S0201/0072 


Lucia M Clemence 


Ashira 


Ifunda Girls 


EGM 


460 


S020 1/0073 


Margreth J Kissima 


Ashira 


Lugoba 


PCM 


461 


S0201/0074 


Mariam R Mlekwa 


Ashira 


Nangwa 


HGE 


462 


S0201/0079 


Martha Patrick 


Ashira 


Dodoma 


PCB 


463 


S0201/0082 


Mary Paschal 


Ashira 


Masasi Girls 


PGM 


464 


S0201/0083 


Melody T Tubirole 


Ashira 


Nangwa 


HGL 


465 


S0201/0087 


Mwanaisha D Juma 


Ashira 


Mawenzi 


HKL 


466 


S0201/0090 


Nancy Eliezer 


Ashira 


Nyakahura 


HKL 


467 


S0201/0092 


Napendaeli W Nyarila 


Ashira 


Babati 


HGL 


468 


S0201/0097 


Nuru H Mohamed 


Ashira 


Weruweru 


PCB 


469 


S0201/0098 


Orestha S Mgaya 


Ashira 


Lugoba 


PCB 


470 


S0201/0099 


Pendo K Nderingo 


Ashira 


Songe 


HGL 


471 


S0201/0102 


Prisca D Mjema 


Ashira 


Mawenzi 


EGM 


472 


S0201/0103 


Prisca F Mshana 


Ashira 


Kazima 


EGM 


473 


S0201/0104 


Prisila M Emilian 


Ashira 


Ruvu 


PCM 


474 


S0201/0108 


Rehema S Shaban 


Ashira 


Kibondo 


HGL 


475 


S0201/0110 


Rosesia R Mashayo 


Ashira 


Korogwe 


CBG 


476 


S0201/0111 


Salimina T John 


Ashira 


Bagamoyo 


EGM 


477 


S0201/0112 


Sara T Richard 


Ashira 


Lugoba 


PCM 


478 


S0201/0113 


Selina F Otieno 


Ashira 


Dakawa 


HGL 


479 


S0201/0118 


Tryness Mgimwa 


Ashira 


lleje 


PCM 


480 


S0201/0122 


Winnie M Mponzi 


Ashira 


Kilakala 


HGL 


481 


S0293/0002 


Doreen Keneth Haji 


Athena 


Londoni 


EGM 


482 


S0293/0003 


Gaudensia Edwin Nkwera 


Athena 


Kilakala 


HGL 


483 


S0293/0008 


Melita John Kanafunzi 


Athena 


Loleza 


PCB 


484 


S1 037/0004 


Anna Joseph Micheal 


Aya 


Ruvu 


PCB 


485 


S1 037/0030 


Pamela George Mhede 


Aya 


Wdmi 


CIV 


486 


S1 037/0031 


Rosemary Leonard Mnyawami 


Aya 


Ifunda Girls 


PCB 


487 


S1 985/0010 


Donatha J Hhera 


Ayalagaya 


Mkuu 


EGM 


488 


S1 985/0028 


Hildagarda E Simon 


Ayalagaya 


Kondoa 


HKL 


489 


S1 985/0050 


Martha C Munisi 


Ayalagaya 


Dareda 


CBG 


490 


S1 985/0063 


Renalda P Hhari 


Ayalagaya 


Ifakara 


CBA 10 SNO 


EXAM No. 


JINA LA MWANAFUNZI 


SHULE ATOKAYO 


SHULE AENDAYO 


MASOMO 


491 


S2327/0016 


Beatrice Benjamini Mbago 


Azimio 


Urambo 


HGL 


492 


S2327/0030 


Elipendo Julius Lyanga 


Azimio 


Bwiru Girls 


CBG 


493 


S2327/0169 


Upendo Lameck Noel 


Azimio 


Urambo 


HGL 


494 


S3500/0012 


Bello A Mwegole 


B. Hillhorst 


Iringa Girls 


CBG 


495 


S3500/0013 


Betha P Kwiranga 


B. Hillhorst 


Iringa Girls 


EGM 


496 


S3500/0034 


Milka A Manyasi 


B. Hillhorst 


Korogwe 


PCM 


497 


S3500/0035 


Miriam D Maziku 


B. Hillhorst 


Kibondo 


HGK 


498 


S3500/0038 


Summa G Mwakyembe 


B. Hillhorst 


Ruvu 


PCB 


499 


S3500/0044 


Zena M Mjema 


B. Hillhorst 


Lusanga 


HKL 


500 


S1 009/0003 


Amina M Salimu 


Babati Day 


Chief Ihunyo 


HGE 


501 


S1 009/001 3 


Christina H Amos 


Babati Day 


Ashira 


HGE 


502 


S1 009/001 5 


Diana N Mlilo 


Babati Day 


Mkuu 


HGE 


503 


S1 009/0025 


Hafsa S Haji 


Babati Day 


Bagamoyo 


HGE 


504 


S1 009/0049 


Neema H Tuwa 


Babati Day 


Kondoa 


CBG 


505 


S1 009/0055 


Prisca E Onzah 


Babati Day 


Engutoto 


HGL 


506 


S1 009/0058 


Sajra J Ibuva 


Babati Day 


Ashira 


HGE 


507 


S1 425/0029 


Ruth Magashi Abel 


Badugu 


Jikomboe 


HGL 


508 


S3706/0005 


Asha B Idd 


Bagara Sc 


Machame 


CBG 


509 


S3706/0021 


Jamila M Issa 


Bagara Sc 


Nangwa 


HGL 


510 


S3706/0057 


Sesilia D Wambi 


Bagara Sc 


Nangwa 


HGL 


511 


S3706/0060 


Theresia R Gadiye 


Bagara Sc 


Longido 


HKL 


512 


S1 441 /0006 


Ester Nicholaus Kayombo 


Bakili Muluzi 


Lusanga 


CBG 


513 


S1441/0013 


Imaculata Chrispine Nyenyemb 


Bakili Muluzi 


Tabora Girls 


PCM 


514 


S1441/0014 


Janeth Abel Katundu 


Bakili Muluzi 


Loleza 


HKL 


515 


S1 441 /0020 


Laila Kheri Msangi 


Bakili Muluzi 


Malagarasi 


HKL 


516 


S1 441 /0026 


Sarah Lawrence Mbesele 


Bakili Muluzi 


Ifunda Girls 


PCB 


517 


S0625/0001 


Agness John Ginonay 


Balangdalalu 


Dareda 


HKL 


518 


S0625/0005 


Gilda Given Silayo 


Balangdalalu 


Igunga 


HGK 


519 


S0625/0008 


Kulwa Simon Sendama 


Balangdalalu 


Maswa 


PCM 


520 


S0625/0022 


Rehema Batholomayo Sulle 


Balangdalalu 


Machame 


CBG 


521 


S0625/0025 


Rose Zakaria Paulo 


Balangdalalu 


Machame 


HKL 


522 


S0625/0027 


Selina Lorry Elias 


Balangdalalu 


Florian 


CBG 


523 


S0625/0031 


Zaituni Bakari Qolly 


Balangdalalu 


Ashira 


HGE 


524 


S1 433/0005 


Greselda Shirima 


Balili 


Mwanza 


HKL 


525 


S1 165/0009 


Eddaely R Paula 


Bangala Lutheran Jnr. Sem. 


Lugoba 


HGL 


526 


S1 236/0007 


Caroline Andrea 


Bangata 


Chief Ihunyo 


HGK 


527 


S1 236/0094 


Subira Dauson 


Bangata 


Machame 


HGL 


528 


S1 599/0001 


Adelaide B Jachi 


Baobab 


Mbeya 


PCM 


529 


S1 599/0002 


Agustina S Kitoro 


Baobab 


Masasi Girls 


PGM 


530 


S1 599/0003 


Ainekisha E Arubini 


Baobab 


Bwiru Girls 


PCB 


531 


S1 599/0004 


Aisha M Mpini 


Baobab 


Kondoa 


PCB 


532 


S1 599/0005 


Alphoncener P Lucas 


Baobab 


Kazima 


ECA 


533 


S1 599/0006 


Amina H Makuka 


Baobab 


Weruweru 


ECA 


534 


S1 599/0007 


Angela E Ngoda 


Baobab 


Igowole 


HGL 


535 


S1 599/0008 


Anna J Alladin 


Baobab 


Kondoa 


CBG 


536 


S1 599/0011 


Asha K Kapombe 


Baobab 


Ifakara 


PCB 


537 


S1 599/001 2 


Asher S Kambi 


Baobab 


Kizwite 


HGL 


538 


S1 599/001 3 


Asiath A Mzamiru 


Baobab 


Nangwa 


HGE 


539 


S1 599/001 4 


Asma I Mkwata 


Baobab 


Mtwara Girls 


EGM II SNO 


EXAM No. 


JINA LA MWANAFUNZI 


SHULE ATOKAYO 


SHULE AENDAYO 


MASOMO 


540 


S1 599/001 5 


Asumpta G Ngallaba 


Baobab 


Mpwapwa 


PCM 


541 


S1 599/001 6 


Aurelia G Mwambalaswa 


Baobab 


Machame 


CBG 


542 


S1 599/001 7 


Ayda K Senga 


Baobab 


Zanaki (day) 


EGM 


543 


S1 599/0020 


Beatrice Uronu 


Baobab 


Chang'ombe (day) 


HGL 


544 


S1 599/001 9 


Beatrice R Kimaro 


Baobab 


Usongwe 


EGM 


545 


S1 599/0022 


Betrida J Rugila 


Baobab 


Weruweru 


ECA 


546 


S1 599/0024 


Catherine Chuwa 


Baobab 


Maswa 


HGE 


547 


S1 599/0028 


Costancia J Nchimbi 


Baobab 


Mringa 


HGE 


548 


S1 599/0029 


Dagny L Mwemezi 


Baobab 


Jangwani (day) 


EGM 


549 


S1 599/0030 


Dinu H Kilongo 


Baobab 


Lusanga 


CBG 


550 


S1 599/0031 


Dorice Bernad 


Baobab 


Kifaru 


HGK 


551 


S1 599/0034 


Elina G Mushi 


Baobab 


Mtwara Girls 


HGL 


552 


S1 599/0035 


Elvina M Wilfred 


Baobab 


Mkugwa 


HGL 


553 


S1 599/0036 


Eva D Bubelwa 


Baobab 


Songea Girls 


PCB 


554 


S1 599/0037 


Faith W Mponzi 


Baobab 


Jangwani (day) 


EGM 


555 


S1 599/0040 


Fatuma K Mohamed 


Baobab 


Masasi Girls 


PGM 


556 


S1 599/0043 


Hajra Zahora 


Baobab 


Masasi Girls 


HGL 


557 


S1 599/0045 


Hamida R Kihiyo 


Baobab 


Jangwani (day) 


HGE 


558 


S1 599/0046 


Hanifa S Mbasha 


Baobab 


Kibondo 


HGK 


559 


S1 599/0048 


Happiness D Kivuyo 


Baobab 


lleje 


PCM 


560 


S1 599/0052 


Hellen L Mzuka 


Baobab 


Kaliua 


PCB 


561 


S1 599/0053 


Helmina A Mapunda 


Baobab 


Jikomboe 


HKL 


562 


S1 599/0055 


Hilder E Mushi 


Baobab 


Lusanga 


CBG 


563 


S1 599/0056 


Hope K Kilimbe 


Baobab 


Kifaru 


HGE 


564 


S1 599/0058 


Huruma J Kalagho 


Baobab 


Lugalo 


CBG 


565 


S1 599/0059 


Husna A Aziz 


Baobab 


Machame 


CBG 


566 


S1 599/0060 


Husna H Juma 


Baobab 


Malagarasi 


HKL 


567 


S1 599/0061 


Irene A Florian 


Baobab 


Vwawa 


HGL 


568 


S1 599/0063 


Irene G Luande 


Baobab 


Weruweru 


ECA 


569 


S1 599/0066 


Janeth C Mbelwa 


Baobab 


Weruweru 


ECA 


570 


S1 599/0067 


Jazilah N Nkya 


Baobab 


Songea Girls 


EGM 


571 


S1 599/0068 


Jema E Mwaifigile 


Baobab 


Songea Girls 


EGM 


572 


S1 599/0070 


Judith E Temu 


Baobab 


Kazima 


ECA 


573 


S1 599/0071 


Kaneni N Mushi 


Baobab 


Lugoba 


PCB 


574 


S1 599/0072 


Khadija B Ally 


Baobab 


Tarakea 


PCM 


575 


S1 599/0073 


Khadija N Mbekenga 


Baobab 


Msalato 


PCM 


576 


S1 599/0074 


Khadija O Kitwana 


Baobab 


Ulayasi 


HGL 


577 


S1 599/0075 


Khadija S Luwongo 


Baobab 


Mtwara Girls 


HKL 


578 


S1 599/0076 


Leticia C Kiabo 


Baobab 


Mtwara Girls 


HGE 


579 


S1 599/0078 


Linda J Mlatie 


Baobab 


Lugalo 


HGL 


580 


S1 599/0079 


Lisa G Mollel 


Baobab 


Lukole 


HGE 


581 


S1 599/0080 


Lovelet W Lwakatare 


Baobab 


Jangwani (day) 


HGE 


582 


S1 599/0082 


Magreth R John 


Baobab 


Songe 


HKL 


583 


S1 599/0083 


Maria S Masolwa 


Baobab 


Mwendakulima 


HGL 


584 


S1 599/0084 


Maria S Mbeleka 


Baobab 


Lugalo 


HGL 


585 


S1 599/0085 


Martha M Kadinda 


Baobab 


Mtwara Girls 


HGE 


586 


S1 599/0087 


Maureen P Mgawanyi 


Baobab 


Mtwara Girls 


HGE 


587 


S1 599/0089 


Mogellah J Panga 


Baobab 


Tabora Girls 


CBG 


588 


S1 599/0090 


Mwamvita Kalingonji 


Baobab 


Masasi Girls 


HKL 12 SNO 


EXAM No. 


JINA LA MWANAFUNZI 


SHULE ATOKAYO 


SHULE AENDAYO 


MASOMO 


589 


S1 599/0091 


Mwanaidi H Mwale 


Baobab 


Ifunda Tech. 


CBG 


590 


S1 599/0093 


Nancy A Pallangyo 


Baobab 


J.j. Mungai 


HGL 


591 


S1 599/0094 


Nancy J Kifay 


Baobab 


Mkugwa 


HKL 


592 


S1 599/0095 


Nancy P Kihwele 


Baobab 


Mwendakulima 


HGL 


593 


S1 599/01 01 


Noela D Mataro 


Baobab 


Lugoba 


PCM 


594 


S1 599/01 02 


Norah B Ngatunga 


Baobab 


Weruweru 


ECA 


595 


S1 599/01 03 


Patricia K Mashiku 


Baobab 


Jikomboe 


HKL 


596 


S1 599/01 04 


Peace R Magere 


Baobab 


Mringa 


ECA 


597 


S1 599/01 05 


Petrina P Bunzari 


Baobab 


Makambako 


HKL 


598 


S1 599/01 06 


Queen J Mwita 


Baobab 


Weruweru 


ECA 


599 


S1 599/01 07 


Rachel M Lukando 


Baobab 


Mtwara Girls 


HGE 


600 


S1 599/01 08 


Rahel E Gibai 


Baobab 


Bwiru Girls 


CBG 


601 


S1 599/01 09 


Rahma B Majaliwa 


Baobab 


Kondoa 


PCB 


602 


S1 599/01 10 


Rahma K Magina 


Baobab 


Songea Girls 


PCB 


603 


S1 599/01 11 


Rahma M Shemndolwa 


Baobab 


Jangwani (day) 


EGM 


604 


S1 599/01 13 


Rispar C Yamo 


Baobab 


Lugoba 


PCM 


605 


S1 599/01 14 


Rose J Maganga 


Baobab 


Mtwara Girls 


HKL 


606 


S1 599/01 15 


Rosemary A Luhanga 


Baobab 


Lukole 


HGE 


607 


S1 599/01 16 


Rosemary J Assenga 


Baobab 


Kondoa 


CBG 


608 


S1 599/01 17 


Ruqaiya B Shaaban 


Baobab 


Bwiru Girls 


CBG 


609 


S1 599/01 20 


Safia S Salum 


Baobab 


Kazima 


ECA 


610 


S1 599/01 21 


Salma Abdallah 


Baobab 


Mkugwa 


HKL 


611 


S1 599/01 24 


Sarah O Bakari 


Baobab 


Muheza 


CBG 


612 


S1 599/01 26 


Sharifa M Mchanga 


Baobab 


Isimila 


HGK 


613 


S1 599/01 27 


Sophia H Mvungi 


Baobab 


Morogoro 


HGL 


614 


S1 599/01 29 


Sophia M Mussa 


Baobab 


Ifakara 


PCM 


615 


S1 599/01 30 


Sylivia S Shoo 


Baobab 


Chang'ombe (day) 


HGL 


616 


S1 599/01 31 


Tabitha J Kamhabwa 


Baobab 


Ulayasi 


HGL 


617 


S1 599/01 33 


Tumaini G Kasembe 


Baobab 


Usangi Day 


EGM 


618 


S1 599/01 35 


Vanessa A Nanjundu 


Baobab 


Ifunda Girls 


EGM 


619 


S1 599/01 36 


Vanessa J Mwacha 


Baobab 


Nganza 


ECA 


620 


S1 599/01 38 


Violeth G Mumba 


Baobab 


Dodoma 


EGM 


621 


S1 599/01 39 


Wardat S Khamis 


Baobab 


Maposeni 


HGL 


622 


S1 599/01 43 


Zaina R Mmbaga 


Baobab 


Mtwara Girls 


EGM 


623 


S1 599/01 42 


Zainabu M Kaita 


Baobab 


Songea Girls 


CBG 


624 


S1 599/01 44 


Zawadi M Yusuph 


Baobab 


Maswa 


HGE 


625 


S1 599/01 45 


Zuena I Kimanta 


Baobab 


Maposeni 


HGL 


626 


S1 81 8/0049 


Irene A Mbawala 


Baraa 


Kaliua 


PCM 


627 


S1 81 8/0054 


Jackline R Lema 


Baraa 


Urambo 


HGK 


628 


S1 81 8/0088 


Nancy R Kasambala 


Baraa 


Ruvu 


CBG 


629 


S1 81 8/0090 


Nassra I Ngunyali 


Baraa 


Kondoa 


PCB 


630 


S1 81 8/01 08 


Salome E Naftal 


Baraa 


Tinde 


CBG 


631 


S1 81 8/01 15 


Tecla J Kessy 


Baraa 


Babati 


HKL 


632 


S3221/0028 


Faith Phillipo 


Barabara Ya Mwinyi 


Urambo 


HKL 


633 


S3221/0050 


Mariam Salum 


Barabara Ya Mwinyi 


Lusanga 


CBG 


634 


S3221/0086 


Subira Ismail 


Barabara Ya Mwinyi 


Kazima 


ECA 


635 


S2914/0018 


Rahma Abdirahman 


Baray 


Machame 


HGL 


636 


S0264/0001 


Adelina G Kamugisha 


Barbro-johansson 


Mtwara Girls 


EGM 


637 


S0264/0002 


Alicia W Kahumuza 


Barbro-johansson 


Kilakala 


PCB 13 SNO 


EXAM No. 


JINA LA MWANAFUNZI 


SHULE ATOKAYO 


SHULE AENDAYO 


MASOMO 


638 


S0264/0004 


Amina S Makunganya 


Barbro- 


ohansson 


Weruweru 


ECA 


639 


S0264/0005 


Anisia H Oscar 


Barbro- 


ohansson 


Ifunda Girls 


EGM 


640 


S0264/0006 


Apaikunda A Minja 


Barbro- 


ohansson 


Ifakara 


PCB 


641 


S0264/0007 


Ashura R Matimu 


Barbro- 


ohansson 


J.j. Mungai 


EGM 


642 


S0264/0008 


Atugonza K Kaino 


Barbro- 


ohansson 


Lugoba 


HGL 


643 


S0264/0009 


Beatrice L Roman 


Barbro- 


ohansson 


Weruweru 


ECA 


644 


S0264/0010 


Beatrice T Bukwimba 


Barbro- 


ohansson 


Ifakara 


PCB 


645 


S0264/001 1 


Catherine T Bugingo 


Barbro- 


ohansson 


Weruweru 


ECA 


646 


S0264/0012 


Cecilia J Nyabakari 


Barbro- 


ohansson 


Weruweru 


PCB 


647 


S0264/0013 


Charlotte A Nanyaro 


Barbro- 


ohansson 


Tabora Girls 


CBG 


648 


S0264/0014 


Dainess M Alfred 


Barbro- 


ohansson 


Ifunda Girls 


PCM 


649 


S0264/0015 


Devotha C Mudogo 


Barbro- 


ohansson 


Kilakala 


CBG 


650 


S0264/0016 


Dharau S Hemedi 


Barbro- 


ohansson 


Dakawa 


HKL 


651 


S0264/0017 


Dorah J Mollel 


Barbro- 


ohansson 


Tabora Girls 


CBG 


652 


S0264/0018 


Doreen M Alfred 


Barbro- 


ohansson 


Weruweru 


ECA 


653 


S0264/0019 


Dorice R Bagenda 


Barbro- 


ohansson 


Zanaki (day) 


EGM 


654 


S0264/0020 


Elivia K Birusya 


Barbro- 


ohansson 


Nganza 


EGM 


655 


S0264/0021 


Elizabeth E Fabian 


Barbro- 


ohansson 


Tumaini 


HGL 


656 


S0264/0022 


Esther G Mwigune 


Barbro- 


ohansson 


Mtwara Girls 


EGM 


657 


S0264/0023 


Getruda W Mmota 


Barbro- 


ohansson 


Weruweru 


ECA 


658 


S0264/0024 


Given M Chimagai 


Barbro- 


ohansson 


Weruweru 


ECA 


659 


S0264/0025 


Gladys A Jimwaga 


Barbro- 


ohansson 


Mkolani 


PCB 


660 


S0264/0026 


Gloria A Lupala 


Barbro- 


ohansson 


Zanaki (day) 


EGM 


661 


S0264/0027 


Grace C Lekule 


Barbro- 


ohansson 


Mringa 


HGE 


662 


S0264/0028 


Hadija L Mrisho 


Barbro- 


ohansson 


Usangi Day 


EGM 


663 


S0264/0029 


Hafsa H Rashid 


Barbro- 


ohansson 


Weruweru 


ECA 


664 


S0264/0030 


Haisa K Rumanyika 


Barbro- 


ohansson 


Tarakea 


PCM 


665 


S0264/0031 


Hajirath A Mapembe 


Barbro- 


ohansson 


Lugalo 


PCB 


666 


S0264/0032 


Hamenya D Ndayeza 


Barbro- 


ohansson 


Mawenzi 


HGE 


667 


S0264/0033 


Henrietta B Henry 


Barbro- 


ohansson 


Mawenzi 


HGE 


668 


S0264/0035 


Irene R Kajumulo 


Barbro- 


ohansson 


Mtwara Girls 


CBG 


669 


S0264/0036 


Irene S Binagi 


Barbro- 


ohansson 


Weruweru 


ECA 


670 


S0264/0037 


Jackline H Lauwo 


Barbro- 


ohansson 


Usangi Day 


EGM 


671 


S0264/0038 


Janeth K Lujara 


Barbro- 


ohansson 


Mkugwa 


HGL 


672 


S0264/0039 


Jaspina Jasper Baganda 


Barbro- 


ohansson 


Makambako 


HKL 


673 


S0264/0040 


Josephine Joel Kyomo 


Barbro- 


ohansson 


Tabora Girls 


HGL 


674 


S0264/0041 


Joyce G Mtega 


Barbro- 


ohansson 


Mtwara Girls 


EGM 


675 


S0264/0042 


Joyce J Bayona 


Barbro- 


ohansson 


Mtwara Girls 


EGM 


676 


S0264/0043 


Judith-angela Y Mchomvu 


Barbro- 


ohansson 


Masasi Girls 


PGM 


677 


S0264/0044 


Juliana M Nshalla 


Barbro- 


ohansson 


Masasi Girls 


HGL 


678 


S0264/0045 


Lilian M Ngweta 


Barbro- 


ohansson 


Kisimiri 


PCM 


679 


S0264/0046 


Lilian R Bilakwata 


Barbro- 


ohansson 


Songe 


HGL 


680 


S0264/0048 


Lisa A Kato 


Barbro- 


ohansson 


Ifunda Girls 


PCB 


681 


S0264/0050 


Marcelina C Joseph 


Barbro- 


ohansson 


Tabora Girls 


PCM 


682 


S0264/0051 


Maria S Yohana 


Barbro- 


ohansson 


Nganza 


ECA 


683 


S0264/0052 


Mary E Msigala 


Barbro- 


ohansson 


Weruweru 


ECA 


684 


S0264/0053 


Mbuke K Elisha 


Barbro- 


ohansson 


Chief Ihunyo 


HGL 


685 


S0264/0054 


Miriam K Augustino 


Barbro- 


ohansson 


Dakawa 


HKL 


686 


S0264/0055 


Naima K Abdul 


Barbro- 


ohansson 


Tabora Girls 


PCM 14 SNO 


EXAM No. 


JINA LA MWANAFUNZI 


SHULE ATOKAYO 


SHULE AENDAYO 


MASOMO 


687 


S0264/0056 


Nancy J Shumbusho 


Barbro-johansson 


Dakawa 


HKL 


688 


S0264/0057 


Nancy T Shayo 


Barbro-johansson 


Usangi Day 


HGE 


689 


S0264/0058 


Nitike M Dickson 


Barbro-johansson 


Ifunda Girls 


PCM 


690 


S0264/0059 


Noela T Mfikwa 


Barbro-johansson 


Weruweru 


EGM 


691 


S0264/0060 


Nyambura J Makuru 


Barbro-johansson 


Songea Girls 


PCB 


692 


S0264/0061 


Paschalia T Nsato 


Barbro-johansson 


Masasi Girls 


PGM 


693 


S0264/0062 


Pelicia P Musigula 


Barbro-johansson 


Mtwara Tech. 


PCM 


694 


S0264/0063 


Proscovia A Mulokozi 


Barbro-johansson 


Nganza 


ECA 


695 


S0264/0064 


Rahel L Joseph 


Barbro-johansson 


Mpwapwa 


PCM 


696 


S0264/0065 


Rahma A Gulam Hussen 


Barbro-johansson 


Arusha 


HGE 


697 


S0264/0066 


Rosemary M Sajilo 


Barbro-johansson 


Ifunda Girls 


PCM 


698 


S0264/0067 


Sarah P Pima 


Barbro-johansson 


Masasi Girls 


PGM 


699 


S0264/0068 


Seko G Kiwamba 


Barbro-johansson 


Kazima 


ECA 


700 


S0264/0069 


Sheria A Abdallah 


Barbro-johansson 


Masasi Girls 


HKL 


701 


S0264/0070 


Tawajud K Lwenduru 


Barbro-johansson 


Dakawa 


HGL 


702 


S0264/0071 


Tumsimiseki J Balami 


Barbro-johansson 


Mtwara Girls 


EGM 


703 


S0264/0072 


Tunu E Pallangyo 


Barbro-johansson 


Weruweru 


EGM 


704 


S0264/0073 


Vanessa C Benne 


Barbro-johansson 


Ifunda Girls 


PCB 


705 


S0264/0074 


Violeth F Muganda 


Barbro-johansson 


Tabora Girls 


PCM 


706 


S0264/0075 


Witness R Anessius 


Barbro-johansson 


Weruweru 


ECA 


707 


S3575/0030 


Joyce P Jacob 


Bargish 


Dareda 


CBG 


708 


S3575/0041 


Mary D Lulu 


Bargish 


Bwiru Girls 


EGM 


709 


S3575/0043 


Mary H Migire 


Bargish 


Machame 


EGM 


710 


S3575/0054 


Paskalina J Panga 


Bargish 


Machame 


CBA 


711 


S071 2/0029 


Lusia Peter 


Bariadi 


Sumve 


HKL 


712 


S2876/0014 


Hawa C Magori 


Baruti 


Machame 


CBG 


713 


S3568/0003 


Angela C Tsuhhay 


Bashay 


Dr. Olsen 


CBG 


714 


S0933/0029 


Fausta Bura Duuma 


Bashnet 


Tumaini 


HGE 


715 


S0933/0033 


Gudfrida Salustian Leonard 


Bashnet 


Machame 


CBA 


716 


S0933/0065 


Paulina Paulo Sanka 


Bashnet 


Igunga 


HGK 


717 


S0933/0066 


Pendaeli Ibrahim Dahaye 


Bashnet 


Nangwa 


HGL 


718 


S3518/0012 


Hadija M Ifigwa 


Bassotu 


Machame 


CBG 


719 


S1 757/0001 


Agnes Wilson Mwita 


Bendel Memorial 


Kondoa 


HGL 


720 


S0960/0007 


Amina Abdul 


Ben 


amin William Mkapa 


Chief Ihunyo 


HGE 


721 


S0960/0014 


Angela Simtengu 


Ben 


amin William Mkapa 


Sumve 


HGE 


722 


S0960/0015 


Anna Churi 


Ben 


amin William Mkapa 


Londoni 


EGM 


723 


S0960/0017 


Asha Juma 


Ben 


amin William Mkapa 


Nganza 


ECA 


724 


S0960/0022 


Atupakisye Kasyelekene 


Ben 


amin William Mkapa 


Mtwara Girls 


EGM 


725 


S0960/0028 


Catherine Edward 


Ben 


amin William Mkapa 


Chief Ihunyo 


HGE 


726 


S0960/0031 


Conjesta Benjamin 


Ben 


amin William Mkapa 


Chang'ombe (day) 


HGL 


727 


S0960/0033 


Denisa Merick 


Ben 


amin William Mkapa 


Mtwara Girls 


HGE 


728 


S0960/0038 


Elina Kaoneka 


Ben 


amin William Mkapa 


Weruweru 


HGE 


729 


S0960/0047 


Eva Moses 


Ben 


amin William Mkapa 


MtwaraTech. 


PCM 


730 


S0960/0050 


Fatuma Mavura 


Ben 


amin William Mkapa 


Loleza 


PCM 


731 


S0960/0054 


Gloria % Kowero 


Ben 


amin William Mkapa 


Maswa 


HGE 


732 


S0960/0060 


Hajira Khalid 


Ben 


amin William Mkapa 


Kazima 


ECA 


733 


S0960/0075 


Irene Sama 


Ben 


amin William Mkapa 


Dakawa 


HKL 


734 


S0960/0077 


Irene Timoth 


Ben 


amin William Mkapa 


Kifaru 


EGM 


735 


S0960/0082 


Janeth Peter 


Benjamin William Mkapa 


Weruweru 


HGK 15 SNO 


EXAM No. 


JINA LA MWANAFUNZI 


SHULE ATOKAYO 


SHULE AENDAYO 


MASOMO 


736 


S0960/0089 


Kibibi Jumbe 


Benjamin William Mkapa 


Songea Girls 


EGM 


737 


S0960/0091 


Kubra Yusuph 


Benjamin William Mkapa 


Songea Girls 


EGM 


738 


S0960/0093 


Laila Peter 


Benjamin William Mkapa 


Ruvu 


PCB 


739 


S0960/0099 


Lilian Komba 


Benjamin William Mkapa 


J.j. Mungai 


HGL 


740 


S0960/0108 


Maria Kunyanja 


Benjamin William Mkapa 


Songea Girls 


EGM 


741 


S0960/0113 


Mariam Mtangi 


Benjamin William Mkapa 


Ashira 


EGM 


742 


S0960/0116 


Mary Matiko 


Benjamin William Mkapa 


Ifunda Girls 


PGM 


743 


S0960/0130 


Mwanaidi Juma 


Benjamin William Mkapa 


Lugoba 


PCB 


744 


S0960/0137 


Natasha Singano 


Benjamin William Mkapa 


Kifaru 


HGE 


745 


S0960/0139 


Nitham Hashim 


Benjamin William Mkapa 


Machame 


EGM 


746 


S0960/0144 


Rahma Suleiman 


Benjamin William Mkapa 


Ifakara 


PCM 


747 


S0960/0150 


Rose Paul 


Benjamin William Mkapa 


Masasi Girls 


PGM 


748 


S0960/0162 


Sara Nyongole 


Benjamin William Mkapa 


Kishoju 


EGM 


749 


S0960/0173 


Stellah Sylvester 


Benjamin William Mkapa 


Machame 


CBN 


750 


S0960/0176 


Suzan Mahimbo 


Benjamin William Mkapa 


Lugalo 


PCB 


751 


S0960/0182 


Winnie Uronu 


Benjamin William Mkapa 


Jangwani (day) 


HGE 


752 


S0960/0187 


Zubeda Jumbe 


Benjamin William Mkapa 


Nangwanda 


HKL 


753 


S1 71 8/001 3 


Pendo Jastin Chipwaza 


Berege 


Lugalo 


CBG 


754 


S3661/0007 


Anney Joe Yamungu 


Beroya 


Namabengo 


HGL 


755 


S3661/0015 


Devotha Rehema Nyimbi 


Beroya 


Lugalo 


CBG 


756 


S3661/0016 


Dhanifa Maleo Tumaini 


Beroya 


Londoni 


EGM 


757 


S0268/0001 


Alesi H Kafuka 


Bethelsabs Girls 


Ifunda Girls 


PCM 


758 


S0268/0002 


Aneth B Ngonyani 


Bethelsabs Girls 


Masasi Girls 


PGM 


759 


S0268/0003 


Anita J Kabialo 


Bethelsabs Girls 


Ashira 


EGM 


760 


S0268/0004 


Anneth R Kulyakwave 


Bethelsabs Girls 


Loleza 


PCB 


761 


S0268/0005 


Aprina K Leshoo 


Bethelsabs Girls 


Lusanga 


PCB 


762 


S0268/0006 


Avengelista S Namwewera 


Bethelsabs Girls 


Kizwite 


CBG 


763 


S0268/0007 


Bemadetha G Mosha 


Bethelsabs Girls 


Kilakala 


PCM 


764 


S0268/0008 


Bertha J Fokas 


Bethelsabs Girls 


Masasi Girls 


PGM 


765 


S0268/0009 


Catherine Julius 


Bethelsabs Girls 


Mringa 


EGM 


766 


S0268/0010 


Clara T Ndeko 


Bethelsabs Girls 


Songea Girls 


PCB 


767 


S0268/001 1 


Concepta E Kitalika 


Bethelsabs Girls 


Lugoba 


PCB 


768 


S0268/0012 


Daines J. Dembe 


Bethelsabs Girls 


Mringa 


EGM 


769 


S0268/0013 


Dorice M Mgina 


Bethelsabs Girls 


Msalato 


PCM 


770 


S0268/0014 


Eleneda T Longo 


Bethelsabs Girls 


Kisimiri 


PCM 


771 


S0268/0015 


Emmiliana E Mjenda 


Bethelsabs Girls 


Igowole 


HGL 


772 


S0268/0016 


Erica E Kilumbi 


Bethelsabs Girls 


Masasi Girls 


PGM 


773 


S0268/0017 


Ester Moses 


Bethelsabs Girls 


Uwemba 


HKL 


774 


S0268/0018 


Garasia Banzi 


Bethelsabs Girls 


Masasi Girls 


PGM 


775 


S0268/0019 


Gloria Audax 


Bethelsabs Girls 


Ulayasi 


PCB 


776 


S0268/0020 


Hekima Ng'ala 


Bethelsabs Girls 


Igowole 


HGL 


777 


S0268/0021 


Helena T Nyato 


Bethelsabs Girls 


Kisimiri 


PCM 


778 


S0268/0022 


Irene Msemembo 


Bethelsabs Girls 


Ruvu 


PCB 


779 


S0268/0024 


Margreth Mgaya 


Bethelsabs Girls 


Songea Girls 


PCB 


780 


S0268/0025 


Mariatumaini V Lawa 


Bethelsabs Girls 


Ruvu 


PCB 


781 


S0268/0026 


Mercy L Mbungulu 


Bethelsabs Girls 


Msalato 


PCB 


782 


S0268/0027 


Ndadaa Chanzi 


Bethelsabs Girls 


Lugoba 


PCB 


783 


S0268/0028 


Neema N Mlowe 


Bethelsabs Girls 


Loleza 


PCB 


784 


S0268/0029 


Reinfrida Lawa 


Bethelsabs Girls 


Kilakala 


PCM 16 SNO 


EXAM No. 


JINA LA MWANAFUNZI 


SHULE ATOKAYO 


SHULE AENDAYO 


MASOMO 


785 


S0268/0030 


Restituta C Ndumbaro 


Bethelsabs Girls 


Msalato 


HGL 


786 


S0268/0031 


Rosemary M Mlyapatali 


Bethelsabs Girls 


Kifaru 


EGM 


787 


S0268/0032 


Salome S Akile 


Bethelsabs Girls 


Isimila 


HGL 


788 


S0268/0033 


Suzana B Njau 


Bethelsabs Girls 


Kilakala 


PCB 


789 


S0268/0034 


Teresifa B llomo 


Bethelsabs Girls 


J.j. Mungai 


HGL 


790 


S0268/0035 


Thelesia Chiligati 


Bethelsabs Girls 


Tukuyu 


EGM 


791 


S0268/0036 


Veneranda Z Mushi 


Bethelsabs Girls 


lleje 


PCM 


792 


S0268/0037 


Wema Yohakim 


Bethelsabs Girls 


Msalato 


PCB 


793 


S2025/0020 


Josina Jason 


Bethsaida 


Songe 


HKL 


794 


S2025/0023 


Neema Patrick 


Bethsaida 


Mwamashimba 


HGL 


795 


S2025/0026 


Suniva Damas 


Bethsaida 


Ashira 


EGM 


796 


S2025/0028 


Venancia Sanga 


Bethsaida 


Ashira 


EGM 


797 


S2956/0007 


Asia Njalikai 


Biashara Bariadi 


Kishoju 


EGM 


798 


S2956/0031 


Julieth Kabaitilaki 


Biashara Bariadi 


Maswa 


HGE 


799 


S2956/0053 


Millo Malando 


Biashara Bariadi 


Mwendakulima 


HGK 


800 


S0210/0013 


Diana D Msakamba 


Bigwa Sisters Sem. 


Bwiru Girls 


EGM 


801 


S0210/0014 


Doris F Mutalemwa 


Bigwa Sisters Sem. 


Tambaza (day) 


PCM 


802 


S0210/0017 


Elizabeth Mkamati 


Bigwa Sisters Sem. 


Bwiru Girls 


EGM 


803 


S021 0/0025 


Glory C Kaguo 


Bigwa Sisters Sem. 


Ifunda Girls 


PCM 


804 


S021 0/0036 


Judith A Mlolere 


Bigwa Sisters Sem. 


Ashira 


HGE 


805 


S021 0/0038 


Leslie C Kazoba 


Bigwa Sisters Sem. 


Masasi Girls 


PGM 


806 


S021 0/0053 


Sperenciana John 


Bigwa Sisters Sem. 


Kibondo 


HGK 


807 


S0405/0034 


Jalia Idrissa 


Biharamulo 


Wdmi 


WAT 


808 


S0753/0021 


Grace Frugence 


Biirabo 


Kishoju 


HGL 


809 


S 1243/0042 


Shamu A.. Makala 


Bishop Kisanji 


Songea Girls 


HGE 


810 


S1 194/0003 


Bernadetha Henry Mwikwabe 


Bismarck 


Kishoju 


HKL 


811 


S1 194/0012 


Heavenlight Madaha 


Bismarck 


Nganza 


CBG 


812 


S1 194/0023 


Nuru Amin 


Bismarck 


Mwanza 


PCB 


813 


S1 194/0025 


Olivia Oscar 


Bismarck 


Kishoju 


HKL 


814 


S1 194/0028 


Rebecca Edward Rabach 


Bismarck 


Nganza 


PCB 


815 


S1 194/0032 


Sweetness Mbisso 


Bismarck 


Chief Ihunyo 


HGL 


816 


S1 194/0033 


Vaileth Fredrick 


Bismarck 


Jikomboe 


HKL 


817 


S1 336/0032 


Leah Msigaro Erasto 


Bitale 


Kaliua 


PCB 


818 


S1 336/0049 


Ombeni Kitulanya Issa 


Bitale 


Kibondo 


HGK 


819 


S091 2/0044 


Nasma Rajabu Jaha 


Bogwe 


Kibondo 


HGK 


820 


S3201/0010 


Habiba H. Mngodo 


Bokela 


Tinde 


HGE 


821 


S1 487/0033 


Ester Alexander Mwamafupa 


Boko 


Bwiru Girls 


PCB 


822 


S1 487/01 06 


Raifa Mbaruku Dago 


Boko 


Mtwara Girls 


CBG 


823 


S0723/0003 


Brender Wickliff Massawe 


Boloti 


Malagarasi 


HGK 


824 


S0723/0005 


Christina Ezekiel Sam 


Boloti 


Sumve 


HKL 


825 


S0723/0006 


Christina Robert Nkya 


Boloti 


Nganza 


PCB 


826 


S0723/0014 


Glory Elihuruma Mushi 


Boloti 


Mpwapwa 


HGK 


827 


S0723/0022 


Loveness Patrick Mushi 


Boloti 


Nganza 


PCB 


828 


S0723/0032 


Pudensiana Joseph Tairo 


Boloti 


Ruvu 


CBG 


829 


S0723/0033 


Ruth Jonathan Makolobela 


Boloti 


Maswa 


CBG 


830 


S0723/0034 


Suzan Judica Shuma 


Boloti 


Dakawa 


HGK 


831 


S0723/0036 


Upendo Kundaeli Nassary 


Boloti 


Nangwa 


HGK 


832 


S0723/0039 


Wilma Robert Munuo 


Boloti 


Ruvu 


CBG 


833 


S3304/0018 


Glory Isaya Mjema 


Boma 


Songe 


HGK 17 SNO 


EXAM No. 


JINA LA MWANAFUNZI 


SHULE ATOKAYO 


SHULE AENDAYO 


MASOMO 


834 


S1 762/0047 


Upendo Teddy Chang'a 


Bomalang'ombe 


Isimila 


HGL 


835 


S3242/0012 


Asia Yusuph Ndwela 


Bombambili 


Songea Girls 


CBG 


836 


S3242/0019 


Elizabeth Gabriel Mbuya 


Bombambili 


Mtwara Tech. 


PCM 


837 


S3242/0024 


Lilian Felix Matunda 


Bombambili 


Usongwe 


HGE 


838 


S3242/0042 


Prisca Andrea Kipanga 


Bombambili 


Ulayasi 


PCB 


839 


S3242/0049 


Rosemary Didas Waijaha 


Bombambili 


Bwiru Girls 


PCB 


840 


S3242/0058 


Witness Joseph Nyimbo 


Bombambili 


Mtwara Girls 


CBG 


841 


S2319/0013 


Elifuraha J Mshiu 


Bonga 


Mringa 


HGE 


842 


S0247/0002 


Agnes Karatibu 


Boniconsili Mabamba Girls 


Ifunda Girls 


EGM 


843 


S0247/0009 


Astrida Aloyce 


Boniconsili Mabamba Girls 


Maswa 


CBG 


844 


S0247/001 1 


Bemadeta Bishashara 


Boniconsili Mabamba Girls 


Chief Ihunyo 


HGE 


845 


S0247/0012 


Blandina Amando 


Boniconsili Mabamba Girls 


Mwanza 


CBG 


846 


S0247/0013 


Charity Banage 


Boniconsili Mabamba Girls 


Loleza 


CBG 


847 


S0247/0015 


Dorice Paulo 


Boniconsili Mabamba Girls 


Mkolani 


CBG 


848 


S0247/0016 


Doroles Daniel 


Boniconsili Mabamba Girls 


Mtwara Girls 


CBG 


849 


S0247/0017 


Dorothea Joseph Gwiha 


Boniconsili Mabamba Girls 


Kondoa 


CBG 


850 


S0247/0019 


Edina Kimata 


Boniconsili Mabamba Girls 


Mwanza 


CBG 


851 


S0247/0021 


Elizabeth K. Sambo 


Boniconsili Mabamba Girls 


Nganza 


CBG 


852 


S0247/0026 


Esther Y. Ibrahim 


Boniconsili Mabamba Girls 


Mkugwa 


HGL 


853 


S0247/0027 


Evelina Nkilie 


Boniconsili Mabamba Girls 


Nganza 


CBG 


854 


S0247/0030 


Ezinatha Philbert 


Boniconsili Mabamba Girls 


Msalato 


HGL 


855 


S0247/0037 


Happiness Charles 


Boniconsili Mabamba Girls 


Ashira 


EGM 


856 


S0247/0038 


Happiness E. Ngassa 


Boniconsili Mabamba Girls 


Maswa 


HKL 


857 


S0247/0039 


Hilaria llambona 


Boniconsili Mabamba Girls 


Dakawa 


HGK 


858 


S0247/0040 


llankunda Cosmas 


Boniconsili Mabamba Girls 


Kibondo 


HGL 


859 


S0247/0042 


Jacqueline Salvatory 


Boniconsili Mabamba Girls 


Nganza 


CBG 


860 


S0247/0046 


Jocyline Reuben 


Boniconsili Mabamba Girls 


Dakawa 


HKL 


861 


S0247/0047 


Josephine Ittika 


Boniconsili Mabamba Girls 


Loleza 


PCB 


862 


S0247/0048 


Josephine Renatus 


Boniconsili Mabamba Girls 


Mpanda 


CBG 


863 


S0247/0050 


Juliana Conradi 


Boniconsili Mabamba Girls 


Machame 


EGM 


864 


S0247/0051 


Julieth Ntabindi 


Boniconsili Mabamba Girls 


Zanaki (day) 


KLF 


865 


S0247/0053 


Leticia Ruhono 


Boniconsili Mabamba Girls 


Jikomboe 


HGL 


866 


S0247/0056 


Lukresia Laurent 


Boniconsili Mabamba Girls 


Rugambwa 


PCM 


867 


S0247/0057 


Maria Buremo 


Boniconsili Mabamba Girls 


Nangwa 


HGE 


868 


S0247/0059 


Monica Michael 


Boniconsili Mabamba Girls 


Bwiru Girls 


CBG 


869 


S0247/0061 


Ndininge Kijigo 


Boniconsili Mabamba Girls 


Mtwara Girls 


CBG 


870 


S0247/0062 


Neema R. Sebukoto 


Boniconsili Mabamba Girls 


Nangwa 


HGE 


871 


S0247/0066 


Pudensiana K. Revocatus 


Boniconsili Mabamba Girls 


Mkugwa 


HGL 


872 


S0247/0067 


Rachel Rusatila 


Boniconsili Mabamba Girls 


Ifunda Girls 


EGM 


873 


S0247/0068 


Renata B. Nzingo 


Boniconsili Mabamba Girls 


Bwiru Girls 


CBG 


874 


S0247/0070 


Roselyne G. Sangana 


Boniconsili Mabamba Girls 


Nganza 


HGL 


875 


S0247/0073 


Saraphina Pastory Poyongo 


Boniconsili Mabamba Girls 


Ifunda Girls 


CBG 


876 


S0247/0079 


Witness Nyerere 


Boniconsili Mabamba Girls 


Mwamashimba 


HGL 


877 


S2845/0018 


Lea Massawe Kado 


Booni 


Ifakara 


PCB 


878 


S2333/0003 


Deborah Elly Mwakasumi 


Bravo 


Lusanga 


HKL 


879 


S2333/0008 


Hogla Kado Mushi 


Bravo 


Ruvu 


HGK 


880 


S2333/0017 


Mhanila Selemani Kiwanga 


Bravo 


Mwakaleli 


HKL 


881 


S2333/0021 


Stella Jones Hokororo 


Bravo 


Lusanga 


HKL 


882 


S2878/0009 


Jackline P Mabugo 


Bright Angels 


Mkuu 


EGM SNO 


EXAM No. 


JINA LA MWANAFUNZI 


SHULE ATOKAYO 


SHULE AENDAYO 


MASOMO 


883 


S2878/0012 


Lilian Duke 


Bright Angels 


Mtwara Tech. 


PCM 


884 


S4543/0021 


Esther Cyprian Magati 


Brilliant 


Masasi Girls 


HGL 


885 


S4543/0025 


Gloria Invocative Shuma 


Brilliant 


Masasi Girls 


PGM 


886 


S4543/0049 


Neema Saidi Mzaina 


Brilliant 


Uwemba 


HGK 


887 


S4543/0059 


Rehema Kulendea Aman 


Brilliant 


Nangwa 


HGE 


888 


S4543/0061 


Ruwa-aich Wilbard Rebman 


Brilliant 


Isimila 


HGK 


889 


S 1267/0003 


Caroline E. J. Maumba 


Brookebond 


J.j. Mungai 


HGL 


890 


S 1267/0004 


Delphine D Pamba 


Brookebond 


Masasi Girls 


PGM 


891 


S1 267/0006 


Irene D Sanga 


Brookebond 


Weruweru 


ECA 


892 


S1 267/0008 


Marina Y. Sanga 


Brookebond 


Morogoro 


HKL 


893 


S1 267/0011 


Serafina M. Ngonyani 


Brookebond 


Tumaini 


HGL 


894 


S2093/0003 


Evarine Faustine 


Bubiki 


Natta 


HKL 


895 


S2967/0004 


Ng'wamba Abel 


Budalabujiga 


Nganza 


CBG 


896 


S1 955/0001 


Christina Bulugu 


Budekwa 


Maswa 


HGK 


897 


S1 955/0007 


Shoma Mbelele 


Budekwa 


Kaliua 


CBG 


898 


S3279/0035 


Mariam William Makoye 


Bugarika 


Weruweru 


ECA 


899 


S0550/0047 


Jovina Byampanju 


Bugene 


Rugambwa 


PCB 


900 


S2529/0037 


Saada Daud 


Bugogwa 


Magu 


PCB 


901 


S0442/0017 


Magdalena Charles 


Buhangija 


Tinde 


CBG 


902 


S3278/0009 


Frola James 


Buhongwa 


Kishoju 


HKL 


903 


S3278/0012 


Habiba Idd Ramadhani 


Buhongwa 


Nyakahura 


HGK 


904 


S31 53/0024 


Leah Warles 


Bujiku Sakila 


Maswa 


CBG 


905 


S3 153/0048 


Stella Mashauri 


Bujiku Sakila 


Bwiru Girls 


EGM 


906 


S1 922/0006 


Ashura Sephania 


Bujinga 


Ulayasi 


HGK 


907 


S1 922/0007 


Asunta Martin 


Bujinga 


Usongwe 


HGE 


908 


S1 922/0031 


Gloria Kimeme 


Bujinga 


Nkasi 


HGL 


909 


S1 922/0057 


Ndipona Ambakisye 


Bujinga 


Vwawa 


HGK 


910 


S1 922/0062 


Neema Mzena 


Bujinga 


lleje 


PCM 


911 


S1 426/0002 


Agness B Joseph 


Bujora 


Chief Ihunyo 


HGL 


912 


S1 426/0028 


Jephroza Julius 


Bujora 


Igunga 


HKL 


913 


S 1426/0042 


Mary Balekele 


Bujora 


Rugambwa 


HKL 


914 


S21 63/0005 


Editha Kokusima Ezron 


Bujugo 


Sumve 


EGM 


915 


S3945/0002 


Alicia Nyakayango 


Bukara 


Mawenzi 


HGE 


916 


S3945/0008 


Donatha Mlinzi 


Bukara 


Sumve 


HKL 


917 


S0304/0007 


Ajira Ismail 


Bukoba 


Bukoba 


PCB 


918 


S0304/0017 


Aneth Edward 


Bukoba 


Rugambwa 


CBG 


919 


S0304/0018 


Anisia Mbanga 


Bukoba 


Mwanza 


PCB 


920 


S0304/0020 


Anitha Kaijage 


Bukoba 


Kondoa 


CBG 


921 


S0304/0050 


Imelda Mwinuka 


Bukoba 


Nganza 


ECA 


922 


S0304/0055 


Jeniva Mbalilaki 


Bukoba 


Bwiru Girls 


HGE 


923 


S0304/0063 


Lilian Sanga 


Bukoba 


Chief Ihunyo 


HGE 


924 


S0304/0076 


Proscovia Ndyamukama 


Bukoba 


Nganza 


ECA 


925 


S0304/0077 


Rael Didace Kaliwali 


Bukoba 


Nganza 


EGM 


926 


S0304/0081 


Robina Muniko 


Bukoba 


Tumaini 


HGK 


927 


S0304/0083 


Sada Shaban 


Bukoba 


Sumve 


HKL 


928 


S0304/0085 


Sarah Semba 


Bukoba 


Sumve 


EGM 


929 


S0304/0094 


Winifrida Mkandala 


Bukoba 


Usangi Day 


EGM 


930 


S0304/0096 


Yasinta Alex 


Bukoba 


Rugambwa 


PCB 


931 


S3491/0002 


Aneth Kakiko 


Bukoba Lutheran 


Lukole 


HGL 19 SNO 


EXAM No. 


JINA LA MWANAFUNZI 


SHULE ATOKAYO 


SHULE AENDAYO 


MASOMO 


932 


S349 1/0003 


Angel Mutashobya 


Bukoba Lutheran 


Kazima 


EGM 


933 


S3491/0004 


Anna Byashara 


Bukoba Lutheran 


Magu 


PCB 


934 


S3491/0010 


Irene Boniphace 


Bukoba Lutheran 


Loleza 


PCM 


935 


S3491/0013 


Joanitha John 


Bukoba Lutheran 


Maswa 


CBG 


936 


S3491/0014 


Latifa Amza 


Bukoba Lutheran 


Bukoba 


PCB 


937 


S3491/0015 


Lilian Buberwa 


Bukoba Lutheran 


Mbeya 


HGL 


938 


S3491/0016 


Lilian Kanjagaile 


Bukoba Lutheran 


Weruweru 


HGK 


939 


S3491/0019 


Mado Gridon 


Bukoba Lutheran 


Kishoju 


HGL 


940 


S3491/0022 


Teleza Samwel 


Bukoba Lutheran 


Maswa 


HGK 


941 


S3491/0023 


Witness Lukyaa 


Bukoba Lutheran 


Kishoju 


HKL 


942 


S3491/0024 


Witness Rugila 


Bukoba Lutheran 


Maswa 


PCM 


943 


S3491/0025 


Zaomba Hussein 


Bukoba Lutheran 


Maswa 


CBG 


944 


S0709/0056 


Yustina Venance Donant 


Bukongo 


Maswa 


HGK 


945 


S0235/0001 


Adelaida Michael Robert 


Bukumbi 


Maswa 


CBG 


946 


S0235/0003 


Agnes John Ndaki 


Bukumbi 


Mkolani 


PCB 


947 


S0235/0005 


Anastazia Emanuel Lyagaba 


Bukumbi 


Mwamashimba 


HGK 


948 


S0235/0006 


Anastazia Kapama Sililo 


Bukumbi 


Mpanda 


CBG 


949 


S0235/0012 


Anna Kaloli Ezekiel 


Bukumbi 


Maswa 


PCB 


950 


S0235/0014 


Beatrice Zacharia Bugango 


Bukumbi 


Jikomboe 


HGL 


951 


S0235/0020 


Diana Said Magashi 


Bukumbi 


Maswa 


PCM 


952 


S0235/0021 


Dorcas Kayanda Abel 


Bukumbi 


Isimila 


HGL 


953 


S0235/0023 


Edina Evarist Makoye 


Bukumbi 


Nganza 


CBG 


954 


S0235/0032 


Florence Nyaisara Mgaya 


Bukumbi 


Ashira 


HGL 


955 


S0235/0037 


Hellen Mussa John 


Bukumbi 


Kilakala 


CBG 


956 


S0235/0040 


Jackline David Kiora 


Bukumbi 


Chief Ihunyo 


HGL 


957 


S0235/0041 


Jackline Elias Zenze 


Bukumbi 


Tabora Girls 


HGL 


958 


S0235/0047 


Josephine Shija Gervas 


Bukumbi 


Nganza 


PCB 


959 


S0235/0051 


Juliana Rweyemamu Audax 


Bukumbi 


Kaliua 


CBG 


960 


S0235/0052 


Juster Bora Shelembi 


Bukumbi 


Kibondo 


HGL 


961 


S0235/0053 


Justina Francis Misinzo 


Bukumbi 


Mpanda 


CBG 


962 


S0235/0054 


Kubunga Charles Shimo 


Bukumbi 


Tabora Girls 


CBG 


963 


S0235/0061 


Leopodina Germanus Savinius 


Bukumbi 


Rugambwa 


PCM 


964 


S0235/0062 


Leticia John Ndomba 


Bukumbi 


Ifunda Tech. 


CBG 


965 


S0235/0063 


Levitha Denice Mayunga 


Bukumbi 


Nyakahura 


HGK 


966 


S0235/0064 


Lileme Joseph Bonda 


Bukumbi 


Mwika 


HGL 


967 


S0235/0066 


Limwe Eliakimu Ntabo 


Bukumbi 


Nganza 


HGL 


968 


S0235/0067 


Livia Francis Kishashu 


Bukumbi 


Nganza 


PCB 


969 


S0235/0068 


Magdalena Naftal Edward 


Bukumbi 


Machame 


HGL 


970 


S0235/0069 


Makrina Elias Ibinga 


Bukumbi 


Loleza 


CBG 


971 


S0235/0075 


Matrona Kirita Justine 


Bukumbi 


Machame 


CBG 


972 


S0235/0076 


Muhindi Sebastian Mauga 


Bukumbi 


Chief Ihunyo 


HKL 


973 


S0235/0078 


Mwalu Charles Shimo 


Bukumbi 


Loleza 


CBG 


974 


S0235/0079 


Naomi Robert Mashala 


Bukumbi 


Mpanda 


HKL 


975 


S0235/0085 


Oresta Marco Haule 


Bukumbi 


Ulayasi 


HGL 


976 


S0235/0092 


Rehema Morice Bwenke 


Bukumbi 


Rugambwa 


CBG 


977 


S0235/0094 


Rosalia Peter Masali 


Bukumbi 


Ulayasi 


HGL 


978 


S0235/0097 


Rozalia Kimath Sebastian 


Bukumbi 


Usangi Day 


HKL 


979 


S0235/0099 


Salome Oscar Ng'winamila 


Bukumbi 


Nganza 


PCB 


980 


S0235/0101 


Sarah Ayoub Ringo 


Bukumbi 


Loleza 


CBG 20 SNO 


EXAM No. 


JINA LA MWANAFUNZI 


SHULE ATOKAYO 


SHULE AENDAYO 


MASOMO 


981 


S0235/0104 


Shija John Saganya 


Bukumbi 


Songe 


HGL 


982 


S0235/0107 


Taus Moses Joseph 


Bukumbi 


Nganza 


PCB 


983 


S0235/0108 


Teddy Gerald Kanjongo 


Bukumbi 


Loleza 


CBG 


984 


S0235/0111 


Veronica Emanuel Naniye 


Bukumbi 


Kibondo 


HGL 


985 


S0235/0118 


Zenorina Marc Aquilin 


Bukumbi 


Usangi Day 


HKL 


986 


S1 226/001 8 


Sata Joel 


Bukwe 


Mwamashimba 


HKL 


987 


S1 41 5/0007 


Janeth Shigemero Robert 


Bukwimba 


Tinde 


CBG 


988 


S1 41 5/001 2 


Munde Mohamed Bahati 


Bukwimba 


Dar. Institute Techn 


MINE 


989 


S0305/0032 


Neema K. Kaijage 


Buluba 


Nganza 


HKL 


990 


S0305/0034 


Patricia Kessy. Malale 


Buluba 


Mkugwa 


HKL 


991 


S1 083/0047 


Saumu Salimu Shembaruku 


Bumbuli 


Nangwa 


HGL 


992 


S0638/0021 


Dina Gerald 


Bunazi 


Bwiru Girls 


PCB 


993 


S0638/0027 


Elifrida Malande 


Bunazi 


Maswa 


PCM 


994 


S0638/0043 


Jailes Peter 


Bunazi 


Bwiru Girls 


CBG 


995 


S0638/0047 


Jenifer Felician 


Bunazi 


Lukole 


HGK 


996 


S0600/0029 


Josephina A Kigori 


Bunda 


Songe 


HGL 


997 


S0600/0039 


Nyasatu M Mkaka 


Bunda 


Nganza 


CBG 


998 


S0555/0120 


Tabitha Msuya 


Bungu 


Ashira 


CBG 


999 


S2301/0024 


Tumaini Nurdin Mkilaha 


Bunju 


Kondoa 


CBG 


1000 


S0439/0004 


Anusiatha John 


Bupandagila 


Ifunda Girls 


HGK 


1001 


S0439/0026 


Rehema S. Mange 


Bupandagila 


Kaliua 


CBG 


1002 


S3281/0002 


Avelina Myengi Andrew 


Bupandwa 


Nganza 


CBG 


1003 


S3281/0015 


Verediana Mbalilo Machele 


Bupandwa 


Rugambwa 


PCM 


1004 


S1 153/0024 


Ester Matiku 


Buseresere 


Magu 


PCB 


1005 


S1 153/0038 


Maria Robert 


Buseresere 


Kishoju 


HKL 


1006 


S3062/0025 


Shanifa Badru 


Businde 


Kondoa 


CBG 


1007 


S201 8/0027 


Frida Urassa Patrisi 


Bustani Day 


Nangwa 


HKL 


1008 


S201 8/0036 


Gloria Shirima Fraterni 


Bustani Day 


Ashira 


EGM 


1009 


S201 8/0041 


Hyasinta Stanslaus Njau 


Bustani Day 


Ashira 


EGM 


1010 


S0564/0005 


Angelina Marco Machibya 


Buswelu 


Nganza 


PCB 


1011 


S0564/001 1 


Awesa Rashid Chikunda 


Buswelu 


Loleza 


PCB 


1012 


S0564/0014 


Caroline Simon Mihayo 


Buswelu 


Songe 


HGE 


1013 


S0564/0025 


Esther Amos Fumbuka 


Buswelu 


Nganza 


PCB 


1014 


S0564/0032 


Florentina Safari Tlanka 


Buswelu 


Maswa 


CBG 


1015 


S0564/0033 


Getrude Charles Stephano 


Buswelu 


Maswa 


PCM 


1016 


S0564/0035 


Grace Ephraim Mabula 


Buswelu 


Sumve 


EGM 


1017 


S0564/0039 


Happiness Shirima Emmanuel 


Buswelu 


Loleza 


PCM 


1018 


S0564/0052 


Kasana Lucas Magunguli 


Buswelu 


Bwiru Girls 


PCB 


1019 


S0564/0053 


Kobwa Zuberi Ozzo 


Buswelu 


Mwamashimba 


HGK 


1020 


S0564/0064 


Mary Faustine Mwita 


Buswelu 


Chief Ihunyo 


HGK 


1021 


S0564/0072 


Perpetua John Joseph 


Buswelu 


Natta 


HGK 


1022 


S0564/0085 


Teddy Gallus Mumanyi 


Buswelu 


Nyakahura 


HGK 


1023 


S0564/0086 


Vaileth Stanslaus Ngeze 


Buswelu 


Natta 


HGK 


1024 


S0564/0088 


Verynice Evodius Datus 


Buswelu 


Maswa 


PCB 


1025 


S1 143/0027 


Judith Elias 


Butimba Day 


Nyakahura 


HGK 


1026 


S1 143/0049 


Paskazia Focus 


Butimba Day 


Kaliua 


CBG 


1027 


S1 143/0052 


Petronia Molland 


Butimba Day 


Songe 


HGL 


1028 


S1 143/0054 


Queen Kulwa 


Butimba Day 


Maswa 


PCB 


1029 


S1 143/0073 


Thereza Gideon 


Butimba Day 


Kaliua 


CBG 21 SNO 


EXAM No. 


JINA LA MWANAFUNZI 


SHULE ATOKAYO 


SHULE AENDAYO 


MASOMO 


1030 


S0788/0021 


Rehema Christian 


Buturi 


Songe 


HGK 


1031 


S0788/0024 


Veronica Julius 


Buturi 


Chief Ihunyo 


HGK 


1032 


S0520/0027 


Gertrude Gabriel 


Buyango 


Lukole 


HGL 


1033 


S1 945/001 4 


Emeliana Alfan 


Buyuni 


Masasi Girls 


PGM 


1034 


S1 945/0046 


Magreth Kabula 


Buyuni 


Morogoro 


HGL 


1035 


S1 945/0076 


Salome Charles 


Buyuni 


Machame 


EGM 


1036 


S371 5/0057 


Maria J. Milinga 


Buza 


Mkugwa 


HKL 


1037 


S371 5/0061 


Mariam M. Mchuchuri 


Buza 


Chang'ombe (day) 


HGL 


1038 


S371 5/0088 


Raya S. Abdallah 


Buza 


Lugoba 


PCB 


1039 


S371 5/0093 


Rukia M. Hamisi 


Buza 


Mkugwa 


HGL 


1040 


S3715/0115 


Veronica J. Obadia 


Buza 


Mringa 


HGE 


1041 


S3715/0122 


Zulfa M. Tamim 


Buza 


Korogwe 


PCB 


1042 


S3256/0027 


Vumilia Njingi 


Bwanga 


Mwanza 


CBG 


1043 


S3293/0005 


Coletha Timanywa 


Bwanjai 


Sumve 


HGE 


1044 


S 1264/0003 


Aisha Laudin Mavura 


Bwawani 


Songea Girls 


CBG 


1045 


S1 264/0006 


Cecilia Laurent Matulanya 


Bwawani 


Mwamashimba 


HKL 


1046 


S1 264/0010 


Emestina Zacharia Ndalizi 


Bwawani 


Songea Girls 


EGM 


1047 


S1 264/001 4 


Getruda Renfrid Mtanga 


Bwawani 


Chief Ihunyo 


HGE 


1048 


S 1264/0023 


Lilian Azaria Gedo 


Bwawani 


Weruweru 


PCB 


1049 


S1 264/0028 


Nasra Salum Mmomy 


Bwawani 


Ifunda Girls 


EGM 


1050 


S1 264/0033 


Sophia Cletus Milunga 


Bwawani 


Ifunda Tech. 


CBG 


1051 


S0296/0005 


Alice Kazaula 


Bweranyange Girls 


Maswa 


CBG 


1052 


S0296/0007 


Alistidia Revelian 


Bweranyange Girls 


Nyakahura 


HGL 


1053 


S0296/0008 


Anet Emmanuel 


Bweranyange Girls 


Korogwe 


PCB 


1054 


S0296/001 1 


Aveline Sevelin 


Bweranyange Girls 


Korogwe 


PCB 


1055 


S0296/0012 


Beatrice Callist 


Bweranyange Girls 


Bukoba 


PCB 


1056 


S0296/0018 


Editha Karumuna 


Bweranyange Girls 


Nyakahura 


HKL 


1057 


S0296/0019 


Eles Samuel 


Bweranyange Girls 


Nyakahura 


HKL 


1058 


S0296/0021 


Elina Benson 


Bweranyange Girls 


Rugambwa 


CBG 


1059 


S0296/0028 


Frorida Fidel 


Bweranyange Girls 


Mkolani 


PCM 


1060 


S0296/0032 


Happiness Richard 


Bweranyange Girls 


Nyakahura 


HGL 


1061 


S0296/0048 


Lela Yunusu 


Bweranyange Girls 


Chief Ihunyo 


HGE 


1062 


S0296/0049 


Lenitha Mathias 


Bweranyange Girls 


Maswa 


PCM 


1063 


S0296/0050 


Lina Adriani 


Bweranyange Girls 


Weruweru 


PCB 


1064 


S0296/0053 


Mwajuma Firigiti 


Bweranyange Girls 


Kibondo 


HGL 


1065 


S0296/0056 


Nice Anthony 


Bweranyange Girls 


Bwiru Girls 


EGM 


1066 


S0296/0057 


Nyesige Ezekiel 


Bweranyange Girls 


Bukoba 


PCB 


1067 


S0296/0059 


Odeta Joas 


Bweranyange Girls 


Sumve 


EGM 


1068 


S0296/0065 


Rashida Hamidu 


Bweranyange Girls 


Jikomboe 


HGL 


1069 


S0296/0075 


Upendo Gerson 


Bweranyange Girls 


Nganza 


PCM 


1070 


S0202/0009 


Amina Said 


Bwiru Girls 


Kaliua 


CBG 


1071 


S0202/0013 


Anifa Sheria 


Bwiru Girls 


Ifunda Girls 


PGM 


1072 


S0202/0035 


Elizabeth Ernest 


Bwiru Girls 


ArushaTech.. 


AUT. 


1073 


S0202/0037 


Elizabeth Lala 


Bwiru Girls 


Chief Ihunyo 


HGL 


1074 


S0202/0039 


Emerciana Charles 


Bwiru Girls 


Sumve 


HGE 


1075 


S0202/0059 


Hollo Masama 


Bwiru Girls 


Mkolani 


PCB 


1076 


S0202/0073 


Judith Aron 


Bwiru Girls 


Maswa 


PCB 


1077 


S0202/0085 


Lydia L Kanyenye 


Bwiru Girls 


Mpanda 


CBG 


1078 


S0202/0092 


Maria Vitalis 


Bwiru Girls 


Ifunda Girls 


HGE 22 SNO 


EXAM No. 


JINA LA MWANAFUNZI 


SHULE ATOKAYO 


SHULE AENDAYO 


MASOMO 


1079 


S0202/0098 


Merryness Golard 


Bwiru Girls 


Nyakahura 


HKL 


1080 


S0202/0101 


Minza Limbu 


Bwiru Girls 


Sumve 


EGM 


1081 


S0202/0103 


Monica Samwel 


Bwiru Girls 


Machame 


HGL 


1082 


S0202/0107 


Mwashi J Masanja 


Bwiru Girls 


Rugambwa 


PCB 


1083 


S0202/0109 


Nchama Kasili 


Bwiru Girls 


Nganza 


CBG 


1084 


S0202/0118 


Noelina Bamabas 


Bwiru Girls 


Maswa 


PCB 


1085 


S0202/0119 


Norah Mahambo 


Bwiru Girls 


Kibondo 


HGL 


1086 


S0202/0123 


Patience Mutasi 


Bwiru Girls 


Songe 


HGL 


1087 


S0202/0127 


Pilly Musa 


Bwiru Girls 


Lukole 


HGK 


1088 


S0202/0129 


Prisca James 


Bwiru Girls 


ArushaTech.. 


CIV 


1089 


S0202/0139 


Salma Francis 


Bwiru Girls 


Wdmi 


CIV 


1090 


S0202/0148 


Subira Sayumwe 


Bwiru Girls 


Maswa 


PCB 


1091 


S0202/0149 


Suzana Boniphace 


Bwiru Girls 


Mwanza 


CBG 


1092 


S0225/0001 


Alodiana Kasavaga 


Cagliero Girls 


Mawenzi 


HGE 


1093 


S0225/0009 


Caroline Mpalanzi 


Cagliero Girls 


Kondoa 


CBG 


1094 


S0225/0010 


Catherine Lunyungu 


Cagliero Girls 


Weruweru 


PCB 


1095 


S0225/0016 


Elizabeth Chalamaganza 


Cagliero Girls 


Ifunda Girls 


PCM 


1096 


S0225/0021 


Febronia Mbeju 


Cagliero Girls 


Songea Girls 


HGE 


1097 


S0225/0024 


Fransisca Mgovano 


Cagliero Girls 


Songea Girls 


CBG 


1098 


S0225/0034 


Jeinever Kalinga 


Cagliero Girls 


Chief Ihunyo 


HGE 


1099 


S0225/0041 


Julieth Myinga 


Cagliero Girls 


Tukuyu 


EGM 


1100 


S0225/0047 


Martha Mtega 


Cagliero Girls 


Ifunda Girls 


PCB 


1101 


S0225/0056 


Rosemary R. Kanuma 


Cagliero Girls 


Masasi Girls 


HKL 


1102 


S0225/0058 


Salome Mwakisyala 


Cagliero Girls 


Nangwa 


HKL 


1103 


S0225/0061 


Theodosia Sambala 


Cagliero Girls 


Loleza 


CBG 


1104 


S0225/0063 


Tulinave Matimbwi 


Cagliero Girls 


Lugoba 


PCM 


1105 


S0225/0065 


Ummy Msenga 


Cagliero Girls 


Nganza 


PCB 


1106 


S0937/0022 


Monica Kamsamba Mwaipopo 


Cambridge Tanzania Acade 


Maswa 


HGE 


1107 


S2325/0001 


Agnella Josephat Mwita 


Canossa 


Ruvu 


PCM 


1108 


S2325/0002 


Aidaleah Loth Kilama 


Canossa 


Bagamoyo 


PCB 


1109 


S2325/0003 


Alice Cyprian Malima 


Canossa 


Tabora Girls 


HGL 


1110 


S2325/0004 


Anna Richard Shitundu 


Canossa 


Ifakara 


PCB 


1111 


S2325/0005 


Aquiline Aloyce Mwikila 


Canossa 


Masasi Girls 


PGM 


1112 


S2325/0006 


Atuganile Wille Mwakasendile 


Canossa 


Jangwani (day) 


PCB 


1113 


S2325/0007 


Aveline Salvatory Rweyemamu 


Canossa 


Lukole 


HGE 


1114 


S2325/0008 


Balerina Hockings Shangali 


Canossa 


Mkugwa 


HGK 


1115 


S2325/0009 


Beatrice Harry Msechu 


Canossa 


Tabora Girls 


PCM 


1116 


S2325/0010 


Belinda Deogratias Msaki 


Canossa 


Jangwani (day) 


PCB 


1117 


S2325/001 1 


Carinejoy Elisaria Lema 


Canossa 


Jangwani (day) 


PCB 


1118 


S2325/0012 


Catherine Willygod Muro 


Canossa 


Dodoma 


EGM 


1119 


S2325/0013 


Deepa Miriam Bhana 


Canossa 


Kondoa 


PCB 


1120 


S2325/0014 


Dora Anthony Fredrick 


Canossa 


Nangwa 


HGE 


1121 


S2325/0015 


Doreen Oswald Mbunda 


Canossa 


Jangwani (day) 


EGM 


1122 


S2325/0016 


Elizabeth Erasmus Mchawile 


Canossa 


Mwika 


EGM 


1123 


S2325/0017 


Ellygritha Nemes Iriya 


Canossa 


Lukole 


HGE 


1124 


S2325/0018 


Esther Buyunge Masala 


Canossa 


Ashira 


HGE 


1125 


S2325/0019 


Felister Patrick Tylor 


Canossa 


Msalato 


PCB 


1126 


S2325/0020 


Green Magezi Geoffrey 


Canossa 


Kilakala 


PCB 


1127 


S2325/0021 


Happiness Cleophace Rutta 


Canossa 


Mtwara Girls 


EGM 23 SNO 


EXAM No. 


JINA LA MWANAFUNZI 


SHULE ATOKAYO 


SHULE AENDAYO 


MASOMO 


1128 


S2325/0022 


Happy Nelson Kisare 


Canossa 


Lukole 


HGE 


1129 


S2325/0023 


Idabente Winfried Millinga 


Canossa 


Mringa 


ECA 


1130 


S2325/0024 


Irene Fredrick Masaka 


Canossa 


Mringa 


ECA 


1131 


S2325/0025 


Jacqueline Peter Sarungi 


Canossa 


Mtwara Girls 


HGL 


1132 


S2325/0026 


Jennifer Kassian Mtey 


Canossa 


Kazima 


ECA 


1133 


S2325/0027 


Jesca Daniel Mkama 


Canossa 


Mwendakulima 


HGL 


1134 


S2325/0028 


Lencer Atieno Odhiambo 


Canossa 


Kazima 


ECA 


1135 


S2325/0029 


Lizzy Jimmy Madatta 


Canossa 


Bwiru Girls 


HGE 


1136 


S2325/0030 


Lucy Yustine Baluhya 


Canossa 


Bwiru Girls 


EGM 


1137 


S2325/0031 


Mariam Makoba Ashery 


Canossa 


Zanaki (day) 


EGM 


1138 


S2325/0032 


Mary Siaga Raphael 


Canossa 


Dakawa 


HKL 


1139 


S2325/0033 


Matilda David Asajile 


Canossa 


Msalato 


PCM 


1140 


S2325/0034 


Maureen Aaron Rishya 


Canossa 


Tabora Girls 


PCB 


1141 


S2325/0035 


Mercy Jotham Mackenzie 


Canossa 


Kibondo 


HGE 


1142 


S2325/0036 


Monica Plasido Kaseka 


Canossa 


Jangwani (day) 


EGM 


1143 


S2325/0037 


Morine Ferdinand Rwehumbiza 


Canossa 


Kilakala 


PCM 


1144 


S2325/0038 


Mwasiti A Mlanzi 


Canossa 


Mringa 


ECA 


1145 


S2325/0039 


Nakora-abby Samwel Maghimb 


Canossa 


Mringa 


HGE 


1146 


S2325/0040 


Nancy Ephata Moshi 


Canossa 


Kisimiri 


HKL 


1147 


S2325/0041 


Neema Simon Baregu 


Canossa 


Weruweru 


HGE 


1148 


S2325/0042 


Niyaza Hassan Mashy 


Canossa 


Lukole 


HGE 


1149 


S2325/0043 


Noreen Ambrose Kundy 


Canossa 


Tabora Girls 


PCB 


1150 


S2325/0044 


Olivia John Kitau 


Canossa 


Msalato 


PCB 


1151 


S2325/0045 


Pendo-peans Peter Swai 


Canossa 


Kifaru 


HGE 


1152 


S2325/0046 


Perryn Peter Luze 


Canossa 


Mringa 


ECA 


1153 


S2325/0047 


Rehema Jacob Mwalupupa 


Canossa 


Mringa 


ECA 


1154 


S2325/0048 


Sandra Helmut Erlkamp 


Canossa 


Kondoa 


PCB 


1155 


S2325/0049 


Sonia Japhet Mwanasenga 


Canossa 


Kilakala 


HGL 


1156 


S2325/0050 


Sophia S Mwema 


Canossa 


Bwiru Girls 


EGM 


1157 


S2325/0051 


Susan Costantine Mumba 


Canossa 


Masasi Girls 


PGM 


1158 


S2325/0052 


Susan Yasin Ndee 


Canossa 


Jangwani (day) 


HGE 


1159 


S2325/0053 


Tamika Peter Mwenya 


Canossa 


Vwawa 


HGL 


1160 


S2325/0054 


Theophilda Theophil Rugonzib 


Canossa 


Songea Girls 


EGM 


1161 


S2325/0055 


Twesa V Mwainyekule 


Canossa 


Tambaza (day) 


PCM 


1162 


S2325/0056 


Vaileth Boniphace Raston 


Canossa 


Chief Ihunyo 


HGE 


1163 


S2325/0057 


Valerian Felix Haule 


Canossa 


Lukole 


HGE 


1164 


S2325/0058 


Winnie Eliawaha Tomito 


Canossa 


Chief Ihunyo 


HGE 


1165 


S2325/0059 


Winnifrida Charles Chitinka 


Canossa 


Tabora Girls 


HGL 


1166 


S2325/0060 


Witness Julius Wenga 


Canossa 


Weruweru 


PCB 


1167 


S2325/0061 


Witness Wilson Kalemera 


Canossa 


Weruweru 


ECA 


1168 


S2506/0002 


Bahati Fikiri Muhanga 


Carmel 


Ifakara 


CBG 


1169 


S2506/0003 


Bariki Zakaria Kingu 


Carmel 


Kilakala 


CBG 


1170 


S2506/0009 


Gift Solomon 


Carmel 


Nangwa 


HGE 


1171 


S2506/0008 


Gift Job Mlilimi 


Carmel 


Usangi Day 


HGE 


1172 


S2506/0017 


Mwanaidi Issa Mwinyimvua 


Carmel 


Mbeya 


PCM 


1173 


S2506/0018 


Stephania Gervas Ndanzi 


Carmel 


Songea Girls 


HGE 


1174 


S2506/0020 


Theresia Epafras Mella 


Carmel 


Makambako 


EGM 


1175 


S2506/0022 


Zakia Sadiki Matinya 


Carmel 


Dr. Olsen 


CBG 


1176 


S1 529/0006 


Irene Dacius Migoha 


Centenary 


Loleza 


PCB 24 SNO 


EXAM No. 


JINA LA MWANAFUNZI 


SHULE ATOKAYO 


SHULE AENDAYO 


MASOMO 


1177 


S1 529/0010 


Marcelina Protas Mwacha 


Centenary 


Mtwara Girls 


CBG 


1178 


S1 529/0011 


Mercy John Crescent 


Centenary 


Nangwanda 


HGK 


1179 


S1 529/001 3 


Queen Adonia Ashery 


Centenary 


Weruweru 


EGM 


1180 


S1 529/001 5 


Sotera Ditrick Ngonyani 


Centenary 


Londoni 


HGK 


1181 


S1 529/001 7 


Tulalemwa Hosea Mbilinyi 


Centenary 


Mpanda 


HGE 


1182 


S1 756/0005 


Anna Michael Cheche 


Central Buhongwa 


Chief Ihunyo 


HKL 


1183 


S1 756/001 9 


Esther Ambikile Mwijage 


Central Buhongwa 


Lukole 


HGK 


1184 


S 1756/0028 


Kashinje Batrida Mwigulu 


Central Buhongwa 


Mpanda 


CBG 


1185 


S1 756/0043 


Veronica Ngalili Pastory 


Central Buhongwa 


Chief Ihunyo 


HGK 


1186 


S1 756/0045 


Yasinta Kanengo Mashauri 


Central Buhongwa 


Chief Ihunyo 


HKL 


1187 


S1 070/0020 


Heavenlight Frank Gurishael 


Chaangaja Cleopa Msuya 


Tarakea 


CBG 


1188 


S1 070/0052 


Salama Mchangila Kaserwa 


Chaangaja Cleopa Msuya 


Igunga 


HGK 


1189 


S1 070/0053 


Sharifa Shabani Salimu 


Chaangaja Cleopa Msuya 


Iringa Girls 


CBG 


1190 


S3392/0009 


Hosiana Bura 


Chaenda 


Muheza 


CBG 


1191 


S3392/0016 


Maria Telesphori 


Chaenda 


Kondoa 


CBG 


1192 


S3392/0032 


Yohana Morist 


Chaenda 


Kondoa 


CBG 


1193 


S2231/0043 


Lenatha Protace 


Chakaruru 


Jikomboe 


HKL 


1194 


S091 6/0003 


Evaline Mchome Bahati 


Chalao 


Nangwa 


HKL 


1195 


S1 726/001 6 


Chichi N Sunga 


Chalinze 


Bagamoyo 


EGM 


1196 


S1 726/0071 


Sauda Salehe 


Chalinze 


Kaliua 


PCM 


1197 


S1 726/0087 


Zahara J Ramadhani 


Chalinze 


Nangwanda 


HKL 


1198 


S1741/0017 


Asha Kassim 


Chamazi Day 


Maswa 


HGE 


1199 


S1 741 /0044 


Fatuma Mussa 


Chamazi Day 


Ruvu 


CBG 


1200 


S1 741 /0047 


Geitha Kowero 


Chamazi Day 


Tumaini 


HGE 


1201 


S1 741 /0092 


Laisa Mohamed 


Chamazi Day 


Loleza 


PCM 


1202 


S1741/0110 


Mariamu Selemani 


Chamazi Day 


Mtwara Girls 


HKL 


1203 


S1 741 /01 34 


Neema Amosi 


Chamazi Day 


Malagarasi 


HKL 


1204 


S1741/0141 


Pili Seph 


Chamazi Day 


Mtwara Girls 


EGM 


1205 


S1741/0152 


Riziki Haule 


Chamazi Day 


Nganza 


ECA 


1206 


S1741/0162 


Semeni Rajabu 


Chamazi Day 


Ifakara 


HKL 


1207 


S1 452/0008 


Irene M Paul 


Chamriho 


Natta 


HKL 


1208 


S1 027/001 6 


Felisia Valence Kaniala 


Chamwino 


Ifunda Tech. 


PCB 


1209 


S1 027/0033 


Maria Joseph Mrutu 


Chamwino 


Kondoa 


CBG 


1210 


S1 027/0043 


Nusayba Bashari Kishavi 


Chamwino 


Kondoa 


CBG 


1211 


S1 967/01 16 


Swaumu S Ngole 


Changalikwa 


Mwanza 


HKL 


1212 


S1 578/0003 


Agnetha Gervas Mgina 


Changarawe 


Loleza 


PCB 


1213 


S1 578/0023 


Cleria August Mbedule 


Changarawe 


Igowole 


HGL 


1214 


S1 578/0047 


Happyphania Mgimwa Eliuther 


Changarawe 


Makambako 


HGK 


1215 


S1 578/0048 


Hidaya Twaha Mdemu 


Changarawe 


Makambako 


HGK 


1216 


S 1578/0079 


Nessy Tobali Mgimwa 


Changarawe 


Dakawa 


HGK 


1217 


S1 578/0089 


Queen Renatus Nyahenge 


Changarawe 


Kilakala 


CBG 


1218 


S 1578/0 102 


Vaileth Jeremiah Nyasi 


Changarawe 


Mwakaleli 


HGE 


1219 


S1 01 1/0002 


Aneth Richard 


Chang'ombe 


Korogwe 


HKL 


1220 


S1011/0010 


Bertha Mwakyusa 


Chang'ombe 


Mtwara Girls 


CBG 


1221 


S101 1/0011 


Bibiana Msuya 


Chang'ombe 


Mawenzi 


HGK 


1222 


S101 1/0020 


Husna Seleman 


Chang'ombe 


Lusanga 


PCB 


1223 


S101 1/0021 


Irene Mwanguya 


Chang'ombe 


Weruweru 


PCB 


1224 


S1 01 1/0022 


Judith Award 


Chang'ombe 


Ifunda Tech. 


CBG 


1225 


S101 1/0030 


Mwanzani Ally 


Chang'ombe 


Masasi Girls 


HGL 2> SNO 


EXAM No. 


JINA LA MWANAFUNZI 


SHULE ATOKAYO 


SHULE AENDAYO 


MASOMO 


1226 


S101 1/0039 


Rehema Ahmed 


Chang'ombe 


Mtwara Girls 


CBG 


1227 


S101 1/0046 


Tabu Ally 


Chang'ombe 


Mkugwa 


HGL 


1228 


S0420/0001 


Anjela Ewald Mdee 


Chanjale Sem. 


Weruweru 


EGM 


1229 


S0420/0002 


Beatrice Henry Mfinanga 


Chanjale Sem. 


Nangwa 


HGE 


1230 


S0420/0003 


Beatrice Jerome Mziray 


Chanjale Sem. 


Chief Ihunyo 


HGE 


1231 


S0420/0004 


Beatrice Salvatory Mrutu 


Chanjale Sem. 


Kifaru 


HGK 


1232 


S0420/0005 


Delfina Donat Mtey 


Chanjale Sem. 


Mbeya 


HGL 


1233 


S0420/0006 


Elizabeth Fabian John 


Chanjale Sem. 


Tabora Girls 


HGL 


1234 


S0420/0007 


Epiphania Simon Msophe 


Chanjale Sem. 


Longido 


HKL 


1235 


S0420/0008 


Evelyne Didas Mvungi 


Chanjale Sem. 


Ifunda Girls 


PCB 


1236 


S0420/0009 


Irene Clement Mchomvu 


Chanjale Sem. 


Nangwa 


HGE 


1237 


S0420/0010 


Lucia Stanley Mwende 


Chanjale Sem. 


Mwamashimba 


HGL 


1238 


S0420/001 1 


Magreth George Madundo 


Chanjale Sem. 


Msangeni 


HGL 


1239 


S0420/0012 


Maria Costantine Mhando 


Chanjale Sem. 


Ifunda Girls 


PCB 


1240 


S0420/0013 


Martina Paul Chaligha 


Chanjale Sem. 


Nganza 


EGM 


1241 


S0420/0016 


Sara Samweli Ndalio 


Chanjale Sem. 


Ifunda Girls 


HGE 


1242 


S3225/0029 


Hadija Kirumbi 


Charambe 


Jangwani (day) 


HGE 


1243 


S3225/0033 


Hadija O Pongwa 


Charambe 


Loleza 


PCB 


1244 


S3225/0070 


Mwajabu Abdurahamani 


Charambe 


Ruvu 


PCB 


1245 


S21 43/0029 


Josephina Banda 


Cheyo 


Kaliua 


PCB 


1246 


S21 43/0040 


Modester Ngosha 


Cheyo 


Maswa 


CBG 


1247 


S1 61 0/0003 


Anjela E Luoga 


Chief Kidulile 


Londoni 


HKL 


1248 


S1 61 0/0038 


Joyce J John 


Chief Kidulile 


Ifunda Girls 


CBG 


1249 


S4063/0003 


Asteria Francis 


Chief Wanzagi 


Ifakara 


PCB 


1250 


S4063/0005 


Byela N Wencelaus 


Chief Wanzagi 


Mkolani 


CBG 


1251 


S4063/0007 


Cresensia F Muhere 


Chief Wanzagi 


Weruweru 


PCB 


1252 


S4063/0010 


Dorcas O Wayoga 


Chief Wanzagi 


Mwamashimba 


HKL 


1253 


S4063/001 1 


Dorice A Joel 


Chief Wanzagi 


Mpanda 


CBG 


1254 


S4063/0012 


Eclat J Maswi 


Chief Wanzagi 


Mwanza 


PCB 


1255 


S4063/0013 


Elda E Luoga 


Chief Wanzagi 


Kishoju 


EGM 


1256 


S4063/0021 


Evalyn Emmanuel 


Chief Wanzagi 


Mwika 


EGM 


1257 


S4063/0022 


Felister E Mnyaga 


Chief Wanzagi 


Mwika 


EGM 


1258 


S4063/0023 


Felister Z Marwa 


Chief Wanzagi 


Makambako 


HGE 


1259 


S4063/0024 


Generose B Kabelele 


Chief Wanzagi 


Loleza 


PCM 


1260 


S4063/0026 


Happyness J Makori 


Chief Wanzagi 


Mkolani 


PCB 


1261 


S4063/0030 


Immakulata I Mzee 


Chief Wanzagi 


Chief Ihunyo 


HGE 


1262 


S4063/0032 


Jackline Joel 


Chief Wanzagi 


Weruweru 


PCB 


1263 


S4063/0036 


Johnmary K Gosbert 


Chief Wanzagi 


Natta 


HGK 


1264 


S4063/0038 


Julieth J Majura 


Chief Wanzagi 


Mwika 


EGM 


1265 


S4063/0040 


Leticia B Magesa 


Chief Wanzagi 


Nganza 


CBG 


1266 


S4063/0043 


Lucy F Bisetsa 


Chief Wanzagi 


Mwanza 


CBG 


1267 


S4063/0047 


Maria T Assey 


Chief Wanzagi 


Chief Ihunyo 


HGL 


1268 


S4063/0048 


Mary P Mhindi 


Chief Wanzagi 


Maswa 


PCB 


1269 


S4063/0051 


Nuru I Masumbuko 


Chief Wanzagi 


Songe 


HGL 


1270 


S4063/0053 


Nyangeta R Mwaipopo 


Chief Wanzagi 


Mtwara Girls 


HKL 


1271 


S4063/0054 


Paschalia B Getera 


Chief Wanzagi 


Songe 


HGK 


1272 


S4063/0055 


Pascharia N Deston 


Chief Wanzagi 


Songe 


HGL 


1273 


S4063/0058 


Prisca N Ryoba 


Chief Wanzagi 


Songea Girls 


PCB 


1274 


S4063/0060 


Queen R Dominic 


Chief Wanzagi 


Ifakara 


PCB 26 SNO 


EXAM No. 


JINA LA MWANAFUNZI 


SHULE ATOKAYO 


SHULE AENDAYO 


MASOMO 


1275 


S4063/0063 


Rebeca Joseph 


Chief Wanzagi 


Natta 


HGL 


1276 


S4063/0064 


Rita J Makumu 


Chief Wanzagi 


Kishoju 


EGM 


1277 


S4063/0065 


Safina Ahmada 


Chief Wanzagi 


Ifakara 


PCM 


1278 


S4063/0066 


Sai Emmanuel 


Chief Wanzagi 


Ifakara 


PCB 


1279 


S4063/0069 


Sophia Stephen 


Chief Wanzagi 


Lusanga 


CBG 


1280 


S4063/0068 


Sophia David Magau 


Chief Wanzagi 


Machame 


CBG 


1281 


S4063/0070 


Stella E Makala 


Chief Wanzagi 


Magu 


PCB 


1282 


S4063/0072 


Stella N Anthony 


Chief Wanzagi 


Igunga 


HKL 


1283 


S4063/0073 


Suzan Y Mashala 


Chief Wanzagi 


Natta 


HGK 


1284 


S4063/0074 


Teddy A Maurice 


Chief Wanzagi 


Maswa 


PCB 


1285 


S4063/0076 


Vailet Patrick 


Chief Wanzagi 


Mwanza 


PCB 


1286 


S4063/0077 


Veronica C Kisiri 


Chief Wanzagi 


Lusanga 


PCB 


1287 


S4063/0079 


Veronicah L Gimunta 


Chief Wanzagi 


Mwanza 


PCB 


1288 


S4063/0082 


Wegesa N Magige 


Chief Wanzagi 


Maswa 


PCM 


1289 


S4063/0084 


Zipora E Nkonoki 


Chief Wanzagi 


Mkuu 


CBG 


1290 


S3514/0019 


Joyce Kimea 


Chifu Mang'enya 


Lugoba 


PCM 


1291 


S1 079/001 2 


Lightness Abraham Petro 


Chikuyu 


Mpanda 


CBG 


1292 


S2032/0034 


Mwajuma Nasser Lingasiku 


Chinangali 


Mpanda 


HGE 


1293 


S2032/0046 


Salama Leonard Kigumunyi 


Chinangali 


Mpwapwa 


HKL 


1294 


S2032/0047 


Sarah Richard Maiko 


Chinangali 


Mbeya 


HGL 


1295 


S1 760/0030 


Sesilia Hilali 


Chitengule 


Nganza 


HKL 


1296 


S041 9/0009 


Farida Ezekiel Mashambo 


Chome 


Songe 


HGE 


1297 


S041 9/0032 


Mikaya Tumaini Dalmia 


Chome 


Igunga 


HKL 


1298 


S041 9/0033 


Napenda Charles Johnson 


Chome 


Usangi Day 


HKL 


1299 


S041 9/0038 


Nyambona Mourine Benson 


Chome 


Usangi Day 


HKL 


1300 


S041 9/0042 


Rebecca Abel Mtinga 


Chome 


Nangwa 


HGL 


1301 


S0806/0036 


Elizabeth Paschal Satima 


City 


Bwiru Girls 


PCB 


1302 


S0806/0091 


Maria Raphael Nazari 


City 


Mpwapwa 


HGK 


1303 


S0806/0085 


Mariam Jalle Isamuhyo 


City 


ArushaTech.. 


ELE 


1304 


S0806/0099 


Monica Mussa Mwaluko 


City 


Dodoma 


PCB 


1305 


S0806/0135 


Sharifa Abdallah Iddy 


City 


Ifunda Girls 


EGM 


1306 


S0265/0006 


Anna Joseph 


Cornelius Girls 


Nganza 


ECA 


1307 


S0265/0007 


Brenda B Chale 


Cornelius Girls 


Mwanza 


PCB 


1308 


S0265/0008 


Caroline G Senga 


Cornelius Girls 


Nganza 


PCB 


1309 


S0265/001 1 


Doreen E Massawe 


Cornelius Girls 


Ifakara 


PCB 


1310 


S0265/0013 


Esther Steve 


Cornelius Girls 


Tumaini 


HGL 


1311 


S0265/0020 


Happiness Tugutu 


Cornelius Girls 


Usongwe 


EGM 


1312 


S0265/0021 


Jacqueline A Bubegwa 


Cornelius Girls 


Ifunda Girls 


EGM 


1313 


S0265/0026 


Leticia Kinunda 


Cornelius Girls 


Nganza 


PCM 


1314 


S0265/0027 


Lilian M Ikungura 


Cornelius Girls 


Kazima 


ECA 


1315 


S0265/0036 


Prisca Sao 


Cornelius Girls 


Songe 


HKL 


1316 


S0265/0044 


Shirley B John 


Cornelius Girls 


Masasi Girls 


HGL 


1317 


S0265/0045 


Suzan Charles 


Cornelius Girls 


Tumaini 


HGE 


1318 


S0265/0047 


Theresia Simon 


Cornelius Girls 


Kibondo 


HGE 


1319 


S0265/0046 


Theresia G Budotela 


Cornelius Girls 


Ruvu 


CBG 


1320 


S0265/0051 


Witness F Sephania 


Cornelius Girls 


Mringa 


EGM 


1321 


S1621/0001 


Angel Godwin Mbwambo 


D.c.t.jubilee 


Kondoa 


HGL 


1322 


S1621/0006 


Jackline Paul Kawamala 


D.c.t.jubilee 


Maswa 


PCB 


1323 


S1 621 /0008 


Merina Andrew Mhina 


D.c.t.jubilee 


Dodoma 


CBG 27 SNO 


EXAM No. 


JINA LA MWANAFUNZI 


SHULE ATOKAYO 


SHULE AENDAYO 


MASOMO 


1324 


S1621/0010 


Neema Da Silver Mlau 


D.c.t.jubilee 


Iringa Girls 


EGM 


1325 


S1621/0012 


Sarafina George Wasley 


D.c.t.jubilee 


Dar. Institute Techn 


CPT 


1326 


S4466/0005 


Cecilia Clara Christian 


D'alzon Girls 


Florian 


CBG 


1327 


S4466/0007 


Ednester Lomayani 


D'alzon Girls 


Songe 


HGL 


1328 


S4466/0015 


Mary Michael Mallya 


D'alzon Girls 


Dr. Olsen 


PCB 


1329 


S4466/0016 


Mercy Nelson Shilinde 


D'alzon Girls 


Ashira 


HGL 


1330 


S2261/0018 


Neema Michael Giray 


Daniel Noud 


Mkuu 


HGE 


1331 


S226 1/0023 


Rehema Alex Kidimwa 


Daniel Noud 


Kifaru 


HGE 


1332 


S3451/0009 


Genefrida Felix Komba 


Daraja Mbili 


Dakawa 


HGK 


1333 


S1 075/0003 


Apaisaria E Mashoko 


Darajani 


Longido 


CBN 


1334 


S1 075/0021 


Glory G Mphuru 


Darajani 


Songe 


HGK 


1335 


S1 075/0022 


Glory G Shirima 


Darajani 


Chief Ihunyo 


HKL 


1336 


S1 075/0025 


Glory P Tarimo 


Darajani 


Weruweru 


PCB 


1337 


S1 075/0044 


Maria G Mollel 


Darajani 


Nangwa 


HGL 


1338 


S1 075/0045 


Neema E Moshi 


Darajani 


Nganza 


PCM 


1339 


S1 075/0053 


Salome H Kiria 


Darajani 


Machame 


CBA 


1340 


S0643/0004 


Anna Joseph Soya 


Dareda 


Mkuu 


PCM 


1341 


S0643/0014 


Edina Alex Wilfred 


Dareda 


Dareda 


HKL 


1342 


S0643/0026 


Evetha Alfred Naali 


Dareda 


Mwika 


HGL 


1343 


S0643/0035 


Godbester Kimondi Baruti 


Dareda 


Sumve 


HKL 


1344 


S0643/0045 


Juliana Ingi Ako 


Dareda 


Machame 


CBA 


1345 


S0643/0052 


Leonia Siasi Lulu 


Dareda 


Machame 


CBA 


1346 


S0643/0071 


Prisca Nade Nicodemus 


Dareda 


Nangwa 


HGK 


1347 


S0643/0073 


Rodhah Emanuel Yudah 


Dareda 


Maswa 


PCB 


1348 


S0643/0075 


Salome Seho Massay 


Dareda 


Mwika 


HGE 


1349 


S1 045/0001 


Agnes Benedict 


Dar-es-salaam 


Dar. Institute Techn 


TEL 


1350 


S1 045/0008 


Amina Omary 


Dar-es-salaam 


Jangwani (day) 


HGE 


1351 


S 1045/00 11 


Amina Shomari 


Dar-es-salaam 


Kondoa 


PCB 


1352 


S1 045/001 2 


Amina Zedi 


Dar-es-salaam 


Mtwara Girls 


HGE 


1353 


S1 045/001 3 


Angela Mhagama 


Dar-es-salaam 


Mtwara Girls 


CBG 


1354 


S1 045/001 5 


Anna Simando 


Dar-es-salaam 


Ifakara 


PCB 


1355 


S1 045/0039 


Fatuma Nzuki 


Dar-es-salaam 


Weruweru 


ECA 


1356 


S1 045/0043 


Fides Florence 


Dar-es-salaam 


Weruweru 


EGM 


1357 


S1 045/0051 


Hadija H Mohamed 


Dar-es-salaam 


Jangwani (day) 


HGE 


1358 


S1 045/0062 


Hawa Hassan 


Dar-es-salaam 


Mkugwa 


HGK 


1359 


S1 045/0065 


Invioleta Mwakiwone 


Dar-es-salaam 


Tumaini 


HGL 


1360 


S1 045/0078 


Laura Mbata 


Dar-es-salaam 


Kilakala 


CBG 


1361 


S1 045/0084 


Loveness Hilary 


Dar-es-salaam 


Lusanga 


CBG 


1362 


S1 045/0093 


Mwajuma Jumanne 


Dar-es-salaam 


Lugalo 


PCB 


1363 


S1 045/0098 


Mwanahija Said 


Dar-es-salaam 


Ruvu 


PCM 


1364 


S1 045/01 09 


Nasriya Hussein 


Dar-es-salaam 


Korogwe 


PCM 


1365 


S1 045/01 11 


Neema John 


Dar-es-salaam 


Usangi Day 


HGE 


1366 


S1 045/01 32 


Sophia Magwaza 


Dar-es-salaam 


Usangi Day 


HGE 


1367 


S1 045/01 48 


Zaituni Juma 


Dar-es-salaam 


Uwemba 


HGK 


1368 


S1 045/01 51 


Zena Omary 


Dar-es-salaam 


Longido 


CBN 


1369 


S1 185/0010 


Dorothea R. Olomy 


Dar-es-salaam Baptist 


Sumve 


HGE 


1370 


S0848/0002 


Anna E Tluway 


Daudi 


Ashira 


EGM 


1371 


S0848/0009 


Christina T Subetha 


Daudi 


Ruvu 


CBA 


1372 


S0848/0045 


Mary T Philemon 


Daudi 


Ruvu 


CBA 28 SNO 


EXAM No. 


JINA LA MWANAFUNZI 


SHULE ATOKAYO 


SHULE AENDAYO 


MASOMO 


1373 


S0848/0071 


Regina F Eugen 


Daudi 


Ruvu 


CBG 


1374 


S3631/0018 


Vaileth Edward Mbano 


De Paul 


Namabengo 


HGL 


1375 


S3535/0001 


Agnes E Mabina 


Debrabant 


Isimila 


HGK 


1376 


S3535/0002 


Anet Moses 


Debrabant 


Chang'ombe (day) 


PCB 


1377 


S3535/0007 


Fatuma Jamal 


Debrabant 


Ruvu 


PCM 


1378 


S3535/0008 


Felister Mrutu 


Debrabant 


Igunga 


HKL 


1379 


S3535/0009 


Happyness C Gunda 


Debrabant 


Lugoba 


CBG 


1380 


S3535/001 1 


Monica Chillemba 


Debrabant 


Lusanga 


PCB 


1381 


S2647/001 1 


Eunike M Macha 


Denis 


Morogoro 


HKL 


1382 


S21 30/0003 


Hadija Yahaya Ramadhani 


Dilai 


Kondoa 


CBG 


1383 


S21 30/001 7 


Zauda Bakari Juma 


Dilai 


Urambo 


HGL 


1384 


S2821/0041 


Perpetua A Marco 


Dinamu 


Machame 


CBA 


1385 


S0306/0001 


Aisha Juma Sacky 


Dodoma 


Nganza 


EGM 


1386 


S0306/0002 


Amina Abdallah Nyakongo 


Dodoma 


Loleza 


PCM 


1387 


S0306/0016 


Consolatha Isaack Malolela 


Dodoma 


Nangwa 


HGL 


1388 


S0306/0024 


Emmy Adrian Temba 


Dodoma 


Magu 


PCB 


1389 


S0306/0028 


Ester Joram 


Dodoma 


Tabora Girls 


HGL 


1390 


S0306/0032 


Felister Michael Nchama 


Dodoma 


Msalato 


PCB 


1391 


S0306/0060 


Mary Deus Nyegu 


Dodoma 


Tabora Girls 


PCM 


1392 


S0306/0077 


Roseline Anthony Mkoba 


Dodoma 


Ruvu 


PCM 


1393 


S0306/0083 


Saphia Ahmed Salim 


Dodoma 


Machame 


EGM 


1394 


S0306/0087 


Shukrani Richard Torokaa 


Dodoma 


Machame 


CBN 


1395 


S0306/0091 


Tunu Chuki Yusuph 


Dodoma 


Babati 


HGL 


1396 


S0306/0093 


Victoria George 


Dodoma 


Ifunda Girls 


HGK 


1397 


S0306/0098 


Zafrani Iddy Mohamedy 


Dodoma 


Kondoa 


HKL 


1398 


S0883/0001 


Anifa Maligisa 


Donbosco-didia 


Ruvu 


CBA 


1399 


S0883/0002 


Charity Vitus 


Donbosco-didia 


Ruvu 


CBA 


1400 


S0883/0005 


Grace Elikana 


Donbosco-didia 


Bwiru Girls 


HGE 


1401 


S0883/0007 


Kalekwa Gembe 


Donbosco-didia 


Ruvu 


CBA 


1402 


S0883/0008 


Khadija Salamba 


Donbosco-didia 


Ruvu 


CBA 


1403 


S0883/0009 


Leah Kabega 


Donbosco-didia 


Bwiru Girls 


EGM 


1404 


S0883/0010 


Magreth Sonya 


Donbosco-didia 


Bwiru Girls 


EGM 


1405 


S0883/0012 


Mwajuma Salim 


Donbosco-didia 


Rugambwa 


PCB 


1406 


S0883/0013 


Regina Costantine 


Donbosco-didia 


Machame 


CBG 


1407 


S0883/0014 


Rehema Joseph 


Donbosco-didia 


Ifunda Girls 


EGM 


1408 


S0883/0016 


Samaka Iddy 


Donbosco-didia 


Magu 


PCB 


1409 


S0883/0017 


Sia Richard 


Donbosco-didia 


Kondoa 


HGL 


1410 


S0883/0019 


Veronica Galiyaya 


Donbosco-didia 


Ruvu 


CBA 


1411 


S0883/0020 


Veronica Mathias 


Donbosco-didia 


Ruvu 


CBA 


1412 


S0883/0021 


Winfrida Moses 


Donbosco-didia 


Ifakara 


CBA 


1413 


S0453/0004 


Elirehema Steven Bajuta 


Dongobesh 


Dr. Olsen 


CBG 


1414 


S0453/0008 


Halima Jabiri Mohamedi 


Dongobesh 


Chief Ihunyo 


HGE 


1415 


S0453/0010 


Lilian Barikieli Mariki 


Dongobesh 


Natta 


HKL 


1416 


S0921/0001 


AdelinaThadei Mallya 


Dr Salmin Amour 


Kondoa 


PCB 


1417 


S0921/0032 


Gilly Musa Nkungu 


Dr Salmin Amour 


Kaliua 


PCB 


1418 


S0921/0064 


Pendo Mwita Nyambari 


Dr Salmin Amour 


Kaliua 


PCB 


1419 


S1 796/0035 


Suzan Lawi 


Dr. Didas Masaburi 


Usongwe 


EGM 


1420 


S 1796/0039 


Violeth Mwambengo 


Dr. Didas Masaburi 


Isimila 


HKL 


1421 


S31 03/0007 


Lilian Kabigumila 


Dr. Mezger 


Tinde 


CBG 29 SNO 


EXAM No. 


JINA LA MWANAFUNZI 


SHULE ATOKAYO 


SHULE AENDAYO 


MASOMO 


1422 


S31 03/0010 


Propesta Gervas 


Dr. Mezger 


Ifakara 


CBG 


1423 


S31 03/001 2 


Rosmary Mnzava 


Dr. Mezger 


Mpanda 


HGE 


1424 


S1 877/0006 


Damari W Kasoga 


Dr. Nchimbi 


Tabora Girls 


HGL 


1425 


S1 877/0052 


Rose C Majura 


Dr. Nchimbi 


Chief Ihunyo 


HKL 


1426 


S0947/0054 


Joyce Umbe Panga 


Dr. Olsen 


Tumaini 


HGL 


1427 


S0947/0071 


Monica Amma Tsere 


Dr. Olsen 


Bwiru Girls 


EGM 


1428 


S0947/0115 


Selestina Samwel Tippe 


Dr. Olsen 


Ashira 


EGM 


1429 


S3646/0007 


Glory Brayson Lema 


Duluti 


Dr. Olsen 


PCB 


1430 


S3646/0010 


Janeth Chrispin Qorro 


Duluti 


Engutoto 


HKL 


1431 


S3646/0013 


Magreth Charles Sekidia 


Duluti 


Loleza 


PCM 


1432 


S3646/0015 


Maurine Joseph Mmary 


Duluti 


Dodoma 


HGL 


1433 


S3646/0017 


Noela Gasper Temba 


Duluti 


Ruvu 


PCM 


1434 


S3646/0018 


Rahel Moses Mwanga 


Duluti 


Maswa 


PCM 


1435 


S0775/0007 


Albina Bibangamba Vicent 


Dumila 


Loleza 


CBG 


1436 


S0775/0022 


Betret Stanley Eustace 


Dumila 


Wdmi 


WAT 


1437 


S0775/0043 


Eva Tito Shana 


Dumila 


Mpwapwa 


PCM 


1438 


S0775/0050 


Hadija Said Lyoba 


Dumila 


Igowole 


HGK 


1439 


S0775/0119 


Serafina Hielonimo Likiliwa 


Dumila 


Machame 


EGM 


1440 


S0775/0122 


Sharon Humphrey Moshi 


Dumila 


Mpwapwa 


HGK 


1441 


S3938/001 1 


Hadija Daudi Barae 


Duru 


Makambako 


EGM 


1442 


S0970/0002 


Faudiana Kanga 


Dutwa 


Maswa 


PCB 


1443 


S221 0/0005 


Hilda J Mhango 


Eckernforde Cambridge 


Kifaru 


HGE 


1444 


S0288/0009 


Cesilia Milwano 


Eckernforde Girls 


Maswa 


CBG 


1445 


S0288/0021 


Saumu I Hassan 


Eckernforde Girls 


Muheza 


CBG 


1446 


S0288/0022 


Subira I Hassan 


Eckernforde Girls 


Machame 


CBG 


1447 


S1 449/0002 


Caroline Felix Lyimo 


Eden Garden 


Lugoba 


PCM 


1448 


S1 449/0003 


Catherine Robert Munuo 


Eden Garden 


Tukuyu 


EGM 


1449 


S1 449/0006 


Hilda Focus Mlay 


Eden Garden 


Tarakea 


PCB 


1450 


S1 449/0007 


llu Donald Mrawirah 


Eden Garden 


Vwawa 


HGL 


1451 


S1 449/0008 


Jane Peter Mungumaji 


Eden Garden 


Engutoto 


HGL 


1452 


S1 449/0009 


Joan Nasson Mbila 


Eden Garden 


Songea Girls 


PCB 


1453 


S1 449/001 2 


Mkami Chacha Wambura 


Eden Garden 


Ifakara 


PCB 


1454 


S1 449/001 4 


Neema Solomon Massawe 


Eden Garden 


Nangwa 


HKL 


1455 


S1 449/001 5 


Novaline Deogratius Emilly 


Eden Garden 


Dareda 


CBG 


1456 


S1 449/001 6 


Oliver Wenceslaus Temba 


Eden Garden 


Mawenzi 


EGM 


1457 


S1 449/001 8 


Rebecca Simon Sekei 


Eden Garden 


Arusha 


ECA 


1458 


S1 449/001 9 


Tyatawellu Boaz Mugittu 


Eden Garden 


Kazima 


ECA 


1459 


S1 449/0022 


Winnie Thobias Moshi 


Eden Garden 


Kilakala 


HGL 


1460 


S1 449/0023 


Zainab Khalifah Kitoi 


Eden Garden 


Morogoro 


HGL 


1461 


S3681/0035 


Seuda Nelson 


Edi 


Kizwite 


CBG 


1462 


S0629/0004 


Aminata Salash Toure 


Edmund-rice-sinon 


Nganza 


EGM 


1463 


S0629/0012 


Caritas Nolasco Mkawe 


Edmund-rice-sinon 


Msalato 


HGL 


1464 


S0629/0013 


Caroline Edward Maheta 


Edmund-rice-sinon 


Tinde 


HGE 


1465 


S0629/0016 


ClaraT Mushi 


Edmund-rice-sinon 


Ifunda Girls 


PGM 


1466 


S0629/0017 


Concesa Andrew Sule 


Edmund-rice-sinon 


Nganza 


EGM 


1467 


S0629/0023 


Emaculata Thomas Kimaro 


Edmund-rice-sinon 


Lugalo 


PCB 


1468 


S0629/0026 


Evaline Joseph Killeo 


Edmund-rice-sinon 


Tinde 


CBG 


1469 


S0629/0028 


Eveline Peter 


Edmund-rice-sinon 


Songe 


HGL 


1470 


S0629/0033 


Gloria Victor Mtei 


Edmund-rice-sinon 


Ifakara 


PCB 30 SNO 


EXAM No. 


JINA LA MWANAFUNZI 


SHULE ATOKAYO 


SHULE AENDAYO 


MASOMO 


1471 


S0629/0035 


Glory Joseph Nkya 


Edmund-rice-sinon 


Usangi Day 


EGM 


1472 


S0629/0038 


Grace Moses Laizer 


Edmund-rice-sinon 


Igunga 


HKL 


1473 


S0629/0040 


Happyness Mbwambo Reward 


Edmund-rice-sinon 


Ifunda Girls 


PCM 


1474 


S0629/0045 


Inoth Mellami Mollel 


Edmund-rice-sinon 


Nangwa 


HGK 


1475 


S0629/0050 


Jackline Jonas Massawe 


Edmund-rice-sinon 


Ashira 


HGL 


1476 


S0629/0068 


Nambojo Allmas 


Edmund-rice-sinon 


J.j. Mungai 


EGM 


1477 


S0629/0084 


Sharon-rose Emmanuel Nanya 


Edmund-rice-sinon 


Babati 


HGL 


1478 


S0629/0085 


Shinga Paul 


Edmund-rice-sinon 


Arusha 


HGE 


1479 


S0629/0088 


Sia Cathbeth Ngowo 


Edmund-rice-sinon 


Songe 


HGL 


1480 


S0629/0091 


Sylivia Issa Toyo 


Edmund-rice-sinon 


Tarakea 


PCB 


1481 


S0629/0095 


Tumain Simon 


Edmund-rice-sinon 


Bwiru Girls 


CBG 


1482 


S0629/0094 


Tumaini Sebastian Lukumay 


Edmund-rice-sinon 


Bwiru Girls 


EGM 


1483 


S0629/0096 


Upendo Minja 


Edmund-rice-sinon 


Nganza 


CBG 


1484 


S0629/0100 


Winnie Sikoyo 


Edmund-rice-sinon 


Songe 


HGL 


1485 


S1 200/0028 


Prisca Mtemaa 


Educare 


Ifakara 


HKL 


1486 


S0505/0022 


Digna E Mushi 


Ekenywa 


Machame 


CBG 


1487 


S2265/0016 


Asia R Maulid 


Elerai 


Chief Ihunyo 


HKL 


1488 


S2265/0035 


Elizabeth P Joseph 


Elerai 


Weruweru 


PCB 


1489 


S2265/0047 


Glory M Elimson 


Elerai 


Igunga 


HGK 


1490 


S2265/0067 


Happy S Nicolaus 


Elerai 


Mawenzi 


HKL 


1491 


S2265/0069 


Irene M John 


Elerai 


Msalato 


PCB 


1492 


S2265/0070 


Irene M Suleman 


Elerai 


Engutoto 


HGL 


1493 


S2265/0072 


Jackline K Godwin 


Elerai 


Kondoa 


PCB 


1494 


S2265/0087 


Khadija S Hashim 


Elerai 


Nganza 


PCB 


1495 


S2265/0092 


Lilian S Karata 


Elerai 


Babati 


HKL 


1496 


S2265/0103 


Martha M Nikodemus 


Elerai 


Ashira 


CBG 


1497 


S2265/0118 


Ndenisia U Elia 


Elerai 


Nganza 


CBG 


1498 


S2265/0155 


Suzana M Meck 


Elerai 


Ashira 


CBG 


1499 


S2265/0156 


Suzana U Ronald 


Elerai 


Igunga 


HGK 


1500 


S2265/0162 


Victoria R Ndosi 


Elerai 


Ashira 


HGE 


1501 


S2455/0033 


Jackline Minza Langula 


Elly's 


Rugambwa 


PCM 


1502 


S2455/0061 


Neema Joseph Mayila 


Elly's 


Lukole 


HGK 


1503 


S1 159/0073 


Nyamsiba Mkhoi 


Embarway 


Songe 


HGL 


1504 


S1 159/0075 


Pelly Msuya 


Embarway 


Songe 


HGL 


1505 


S1 159/0076 


Pendo Issaya Lwila 


Embarway 


Dr. Olsen 


CBG 


1506 


S0279/0014 


Diana O. Lupenza 


Emmaberg Girls 


Tukuyu 


EGM 


1507 


S0279/0035 


Juliana Mvikule 


Emmaberg Girls 


J.j. Mungai 


HGL 


1508 


S0279/0045 


Martha S Myenzi 


Emmaberg Girls 


Ifunda Girls 


PCB 


1509 


S0279/0073 


Yuster B Makweta 


Emmaberg Girls 


Songea Girls 


CBG 


1510 


S41 14/0028 


Neema F Anthony 


Emmanuel li 


Dodoma 


CBG 


1511 


S0308/0010 


Asha Njechele 


Enaboishu 


Kibondo 


HGK 


1512 


S0308/0014 


Blandina Edward 


Enaboishu 


Mkuu 


HGE 


1513 


S0308/0029 


Gift I. Mollel 


Enaboishu 


Ruvu 


HGL 


1514 


S0308/0041 


Irene Naftal 


Enaboishu 


Babati 


HKL 


1515 


S2814/0012 


Juliana Margwe Tseama 


Endabash 


Ifakara 


CBG 


1516 


S2814/0019 


Neema Gurti Paulo 


Endabash 


Ifakara 


CBA 


1517 


S281 4/0026 


Philomena Simon Martin 


Endabash 


Machame 


CBA 


1518 


S3335/0001 


Agnes H Muna 


Endagaw 


Florian 


CBA 


1519 


S3335/0028 


Shamsi M Mondo 


Endagaw 


Chief Ihunyo 


HKL 31 SNO 


EXAM No. 


JINA LA MWANAFUNZI 


SHULE ATOKAYO 


SHULE AENDAYO 


MASOMO 


1520 


S1 71 2/001 7 


Krisanta Vicent Sulle 


Endallah 


Machame 


EGM 


1521 


S1 71 2/0027 


Paskalina Thomas Bariye 


Endallah 


Usangi Day 


EGM 


1522 


S0689/0017 


Dianarose Siuji 


Endasak 


Dareda 


HKL 


1523 


S0689/0059 


Selina William Wayimba 


Endasak 


Dareda 


HKL 


1524 


S4404/0001 


Debora John Amsi 


Endoji 


Dareda 


HKL 


1525 


S3948/0036 


Juliana Paskali 


Enduimet 


Mwanza 


PCM 


1526 


S3948/0047 


Naomi John 


Enduimet 


Chief Ihunyo 


HGL 


1527 


S3948/0079 


Yasintha Algeno Mvanda 


Enduimet 


Nangwa 


HGK 


1528 


S2912/0016 


Monica Edward 


Engarenaboir 


Dareda 


HKL 


1529 


S1 549/0010 


Dada Hwavii 


Engutoto 


Igunga 


HGK 


1530 


S1 549/001 4 


Elizabeth Reuben 


Engutoto 


Ashira 


HGL 


1531 


S1 125/0023 


Elisipher Meiskongi Godson 


Enyoito 


Mkuu 


CBG 


1532 


S1 125/0030 


Fatuma Hussein Barinoti 


Enyoito 


Bukoba 


PCB 


1533 


S1 125/0079 


Pendo Langidare 


Enyoito 


Natta 


HGK 


1534 


S1 857/0001 


Eva Songoyo Lukumay 


Enyorrata E-ngai 


Weruweru 


PCB 


1535 


S1 857/0005 


Monica Laizer Mathew 


Enyorrata E-ngai 


Maswa 


PCB 


1536 


S1 857/0006 


Namayani Lenasira Losiru 


Enyorrata E-ngai 


Nangwa 


HKL 


1537 


S1 857/0010 


Ng'ida Obedi Laizer 


Enyorrata E-ngai 


Engutoto 


HGL 


1538 


S1 857/001 2 


Pilanoi Eliakimu Siloma 


Enyorrata E-ngai 


Dr. Olsen 


CBG 


1539 


S1 857/001 8 


Sophia Francis Laizer 


Enyorrata E-ngai 


Ifunda Girls 


PCB 


1540 


S1 857/001 9 


Tecla Loserian Mollel 


Enyorrata E-ngai 


Tarakea 


PCM 


1541 


S3841/0001 


Asumpta Philbert Karumuna 


Epiphany 


Ifunda Girls 


EGM 


1542 


S1 195/0002 


Anna Peter Semiono 


Esacs 


Masasi Girls 


HGK 


1543 


S1 195/0007 


Florah Steven Mwita 


Esacs 


Engutoto 


HGL 


1544 


S1 195/0013 


Karen Jasper Etale 


Esacs 


Mwendakulima 


HGL 


1545 


S1 195/001 5 


Mkwaya Said Egwaga 


Esacs 


Lusanga 


CBG 


1546 


S1 195/0021 


Rehema Rajab Sibuma 


Esacs 


J.j. Mungai 


EGM 


1547 


S1 195/0025 


Suphrat Ibrahim Salum 


Esacs 


Mtwara Tech. 


PCB 


1548 


S3792/0026 


Zawia Hassan Mambi 


Fabcast 


Songea Girls 


EGM 


1549 


S01 94/0001 


Aichi W Mosha 


Fara 


a Sem. 


Ifunda Girls 


PCB 


1550 


S01 94/0002 


Aines H Tesha 


Fara 


a Sem. 


Songea Girls 


EGM 


1551 


S01 94/0006 


Christina D Shenkunde 


Fara 


a Sem. 


Kibondo 


HGL 


1552 


S01 94/0007 


Christina E Mboya 


Fara 


a Sem. 


Nangwanda 


HKL 


1553 


S01 94/0008 


Dorcas D Kyando 


Fara 


a Sem. 


Lugoba 


PCB 


1554 


S01 94/0009 


Elinata A Mollel 


Fara 


a Sem. 


Mkolani 


CBG 


1555 


S01 94/001 4 


Ezelina Joseph Kimonga 


Fara 


a Sem. 


Tumaini 


HGE 


1556 


S01 94/001 5 


Faraja G Nyeho 


Fara 


a Sem. 


Ruvu 


HKL 


1557 


S01 94/001 7 


Flotea T Jacob 


Fara 


a Sem. 


Iringa Girls 


CBG 


1558 


S01 94/001 8 


Giftiana N Mbasha 


Fara 


a Sem. 


Morogoro 


HKL 


1559 


S01 94/001 9 


Gladness R Kimambo 


Fara 


a Sem. 


Maswa 


PCM 


1560 


S01 94/0021 


Glory A Nkya 


Fara 


a Sem. 


Nganza 


EGM 


1561 


S01 94/0022 


Glory M Sollo 


Fara 


a Sem. 


Dodoma 


PCB 


1562 


S01 94/0024 


Happy D Massawe 


Fara 


a Sem. 


Lusanga 


CBG 


1563 


S01 94/0027 


Irene F Kimaro 


Fara 


a Sem. 


Kaliua 


PCB 


1564 


S01 94/0028 


Jackline E Meela 


Fara 


a Sem. 


Mkuu 


PCM 


1565 


S01 94/0029 


Jacqueline G Masimba 


Fara 


a Sem. 


Songe 


HKL 


1566 


S0 194/0030 


Joyce A Galway 


Fara 


a Sem. 


Babati 


HKL 


1567 


S01 94/0031 


Joyce J Kidai 


Fara 


a Sem. 


Bwiru Girls 


EGM 


1568 


S01 94/0032 


Joynice D Mitarambo 


Faraja Sem. 


Ifunda Girls 


PGM 32 SNO 


EXAM No. 


JINA LA MWANAFUNZI 


SHULE ATOKAYO 


SHULE AENDAYO 


MASOMO 


1569 


S01 94/0033 


Lidya J Lukumay 


Fara 


a Sem. 


Kondoa 


CBG 


1570 


S01 94/0034 


Lidya R Malima 


Fara 


a Sem. 


Nganza 


ECA 


1571 


S0 194/0036 


Martha Z Ng'wiza 


Fara 


a Sem. 


Urambo 


HGL 


1572 


S0 194/0037 


Mercy M Byakugila 


Fara 


a Sem. 


Mtwara Girls 


EGM 


1573 


S01 94/0038 


Naisiligaki M Lukumay 


Fara 


a Sem. 


Lugoba 


PCM 


1574 


S01 94/0039 


Navone I Mzoro 


Fara 


a Sem. 


Kizwite 


HGL 


1575 


S0 194/0041 


Neema S Kaluwa 


Fara 


a Sem. 


J.j. Mungai 


HGE 


1576 


S0 194/0046 


Rehema M Ancelim 


Fara 


a Sem. 


Masasi Girls 


HKL 


1577 


S01 94/0047 


Rose E Buname 


Fara 


a Sem. 


Kaliua 


PCB 


1578 


S01 94/0049 


Sylivia F Malisa 


Fara 


a Sem. 


Loleza 


PCB 


1579 


S01 94/0050 


Theresia R Masele 


Faraja Sem. 


Lugoba 


CBG 


1580 


S2363/0014 


Safina Z Hashimu 


Farm 17 


Masasi Girls 


HGK 


1581 


S3725/0003 


Agatha J Andrew 


Felix Mrema 


Mwika 


EGM 


1582 


S3725/0005 


Alexa J Andrew 


Felix Mrema 


Maswa 


PCM 


1583 


S3725/0010 


Angelina U Godfray 


Felix Mrema 


Dr. Olsen 


CBG 


1584 


S3725/0039 


Hadia A Abubakari 


Felix Mrema 


Kazima 


EGM 


1585 


S3725/0044 


Jackline G Julias 


Felix Mrema 


Ifunda Girls 


PGM 


1586 


S3725/0100 


Upendo J Mshana 


Felix Mrema 


Muheza 


CBG 


1587 


S0298/0001 


Aisha A Mnjovu 


Feza Girls' 


Tabora Girls 


PCM 


1588 


S0298/0002 


Amina Hamisi Mjili 


Feza Girls' 


Ifakara 


PCB 


1589 


S0298/0003 


Angel Valentine Chambo 


Feza Girls' 


Msalato 


PCB 


1590 


S0298/0004 


Aziza Hassani Omari 


Feza Girls' 


Tabora Girls 


PCB 


1591 


S0298/0005 


Azmina Arif Amir 


Feza Girls' 


Ifunda Tech. 


PGM 


1592 


S0298/0006 


Belindalucy Charles Nyamrund 


Feza Girls' 


Kilakala 


PCB 


1593 


S0298/0007 


Blessing Alphonce Achim 


Feza Girls' 


Sumve 


HGE 


1594 


S0298/0008 


Fatma Haruna Songoro 


Feza Girls' 


Tabora Girls 


PCB 


1595 


S0298/0009 


Fatmah Awadhi Abeid 


Feza Girls' 


Dodoma 


PCM 


1596 


S0298/0010 


Getruda Vicent Matama 


Feza Girls' 


Usongwe 


EGM 


1597 


S0298/001 1 


Ines Kemilembe Timothy 


Feza Girls' 


Kisimiri 


PCM 


1598 


S0298/0012 


Irene Thomas Kalugula 


Feza Girls' 


Zanaki (day) 


EGM 


1599 


S0298/0013 


Karen Bridgitte Bomani 


Feza Girls' 


Kondoa 


PCB 


1600 


S0298/0014 


Keja Hadi Muruke 


Feza Girls' 


Tabora Girls 


PCB 


1601 


S0298/0015 


Linda Leonidace Lwanga 


Feza Girls' 


Mtwara Girls 


EGM 


1602 


S0298/0016 


Mariagoreth Fredirick Baijukya 


Feza Girls' 


Masasi Girls 


PGM 


1603 


S0298/0017 


Mariam Habib Nuru 


Feza Girls' 


Msalato 


PCB 


1604 


S0298/0018 


Mariam Mkubwa Hamad 


Feza Girls' 


Tabora Girls 


PCM 


1605 


S0298/0019 


Mariam Mohammed Kilongo 


Feza Girls' 


Jangwani (day) 


PCB 


1606 


S0298/0020 


Mariam Zuwani Kidhumbu 


Feza Girls' 


Masasi Girls 


PGM 


1607 


S0298/0021 


Mary Boniface Milonge 


Feza Girls' 


Songea Girls 


PCB 


1608 


S0298/0022 


Mbuva M.a Nchula 


Feza Girls' 


Ifunda Girls 


PGM 


1609 


S0298/0023 


Mgeni Abdul Basleym 


Feza Girls' 


Kilakala 


PCM 


1610 


S0298/0024 


Monica-aika Deo Ngatuni 


Feza Girls' 


Chang'ombe (day) 


HGL 


1611 


S0298/0026 


NadiaAlly Salim 


Feza Girls' 


Chang'ombe (day) 


PCB 


1612 


S0298/0027 


Nasma Said Mohamed 


Feza Girls' 


Mtwara Girls 


EGM 


1613 


S0298/0028 


Neema Iddi Mti 


Feza Girls' 


Mringa 


ECA 


1614 


S0298/0029 


Nuru Omar Hussein 


Feza Girls' 


Nganza 


ECA 


1615 


S0298/0030 


Rahma Issah Kivina 


Feza Girls' 


Jangwani (day) 


EGM 


1616 


S0298/0031 


Rahma Salim Abed 


Feza Girls' 


Tabora Girls 


PCB 


1617 


S0298/0032 


Ruth Raymond Swai 


Feza Girls' 


Usangi Day 


EGM 33 SNO 


EXAM No. 


JINA LA MWANAFUNZI 


SHULE ATOKAYO 


SHULE AENDAYO 


MASOMO 


1618 


S0298/0033 


Sarah Juma Ussi 


Feza Girls' 


Msalato 


PCB 


1619 


S0298/0034 


Sayuni Flegence Suneh 


Feza Girls' 


Tabora Girls 


CBG 


1620 


S0298/0035 


Shabnam Nabeel Satchu 


Feza Girls' 


Kishoju 


HGE 


1621 


S0298/0036 


Thuwaiba Haroub Seif 


Feza Girls' 


Arusha 


ECA 


1622 


S1 437/0003 


Catherine John Mnyenga 


Filbert Bayi 


Arusha 


HGE 


1623 


S1 437/0004 


Cecilia Gabriel Memba 


Filbert Bayi 


Morogoro 


EGM 


1624 


S 1437/0005 


Christina Benjamin Tweve 


Filbert Bayi 


J.j. Mungai 


EGM 


1625 


S1 437/0006 


Dora Abdallah Kawawa 


Filbert Bayi 


Machame 


CBG 


1626 


S1 437/0008 


Grace Donald Mathew 


Filbert Bayi 


Mtwara Girls 


HGE 


1627 


S1 437/0009 


Grace Felix Mboya 


Filbert Bayi 


Ifakara 


PCM 


1628 


S1 437/001 5 


Joyce Josephine Emmanuel 


Filbert Bayi 


Bwiru Girls 


HGL 


1629 


S1 437/001 6 


Judith Phinison Sichone 


Filbert Bayi 


J.j. Mungai 


EGM 


1630 


S1 437/001 8 


Lilian Ernest Mnzava 


Filbert Bayi 


Lusanga 


CBG 


1631 


S1 437/001 9 


Lina Julius Clemence 


Filbert Bayi 


Iringa Girls 


EGM 


1632 


S1 437/0021 


Mariam Moses Mashalla 


Filbert Bayi 


Mtwara Girls 


HGL 


1633 


S1 437/0022 


Mwanahabibi Mustapha Mwaje 


Filbert Bayi 


Lusanga 


CBG 


1634 


S1 437/0025 


Neema Zachariah Kazaura 


Filbert Bayi 


Mkolani 


CBG 


1635 


S1 437/0026 


Ninabina Davie Kitururu 


Filbert Bayi 


Ifakara 


CBG 


1636 


S1 437/0028 


Rosemary Anzamen Mandari 


Filbert Bayi 


Mtwara Girls 


HGE 


1637 


S1 285/0024 


Fortunata Elias 


Florian 


Kondoa 


CBG 


1638 


S1 285/0045 


Magreth M Axwesso 


Florian 


Kaliua 


PCM 


1639 


S1 285/0051 


Martha Wilbert 


Florian 


Ifakara 


CBA 


1640 


S1 754/0003 


Agness Jailo 


Forest 


Uwemba 


HGL 


1641 


S 1754/0033 


Edina Amon 


Forest 


Loleza 


HKL 


1642 


S1 754/0043 


Faraja Ndelwa 


Forest 


Nkasi 


HGL 


1643 


S1 754/0046 


Flora Sanga 


Forest 


Ifunda Girls 


CBG 


1644 


S1 754/0048 


Grace Hosiana 


Forest 


Dakawa 


HGK 


1645 


S1 754/0050 


Haapy Ambokile 


Forest 


Namabengo 


HGK 


1646 


S1 754/0085 


Rehema Emmanuel 


Forest 


Manyunyu 


HKL 


1647 


S1 754/01 04 


Tukusanya Rodrick 


Forest 


Namabengo 


HGK 


1648 


S1 754/01 05 


Tulibumi Kasebele 


Forest 


Vwawa 


HGL 


1649 


S1 754/01 06 


Tumaini Asifiwe 


Forest 


Londoni 


HGK 


1650 


S1 754/01 12 


Veronica Cosmas 


Forest 


Ifunda Girls 


CBG 


1651 


S1 754/01 14 


Victoria Kallan 


Forest 


J.j. Mungai 


HGE 


1652 


S031 0/0027 


Nazira K Kassam 


Forest Hill 


Lusanga 


PCB 


1653 


S4209/0002 


Annie Bernard Masika 


Fountain Of Hope Christian 


Korogwe 


PCB 


1654 


S4209/0003 


Beather Daniel Mwakyenda 


Fountain Of Hope Christian 


Mkolani 


PCM 


1655 


S4209/0005 


Camila Freedom Shoo 


Fountain Of Hope Christian 


Kondoa 


PCB 


1656 


S4209/0006 


Carolyne Goodluck Meena 


Fountain Of Hope Christian 


Tabora Girls 


CBG 


1657 


S4209/0007 


Deborah Edwin Kagoda 


Fountain Of Hope Christian 


Bwiru Girls 


CBG 


1658 


S4209/0008 


Doroth Liston Munisi 


Fountain Of Hope Christian 


Songe 


HGK 


1659 


S4209/001 1 


Esther Emmanuel Mimbi 


Fountain Of Hope Christian 


Bwiru Girls 


PCB 


1660 


S4209/0014 


Glorious Josephat Dongwe 


Fountain Of Hope Christian 


Ifunda Girls 


PCM 


1661 


S4209/0015 


Holder Peter Mushi 


Fountain Of Hope Christian 


Ifunda Girls 


PCM 


1662 


S4209/0017 


Joan Ozias Lema 


Fountain Of Hope Christian 


Korogwe 


PCB 


1663 


S4209/0019 


Judith James Shoo 


Fountain Of Hope Christian 


Weruweru 


PCB 


1664 


S4209/0020 


Maureen Richard Lyimo 


Fountain Of Hope Christian 


Babati 


HKL 


1665 


S4209/0021 


Souvenir Jones Malisa 


Fountain Of Hope Christian 


Loleza 


PCB 


1666 


S4209/0022 


Upendo Godson Kimambo 


Fountain Of Hope Christian 


Weruweru 


PCB 3-I SNO 


EXAM No. 


JINA LA MWANAFUNZI 


SHULE ATOKAYO 


SHULE AENDAYO 


MASOMO 


1667 


S2656/0001 


Asikile Masha 


Fpct-ruo 


Masasi Girls 


HGL 


1668 


S2656/0006 


Fatuma Nachingulu 


Fpct-ruo 


Masasi Girls 


HGL 


1669 


S2656/0008 


Husuna M Lipanda 


Fpct-ruo 


Masasi Girls 


HGL 


1670 


S2656/0015 


Julieth I Marombe 


Fpct-ruo 


Masasi Girls 


HGL 


1671 


S2656/0019 


Mwajuma H Mkunja 


Fpct-ruo 


Kilakala 


HGL 


1672 


S2656/0022 


Rehema Adamu 


Fpct-ruo 


Songea Girls 


EGM 


1673 


S2656/0027 


Salma Fadhili 


Fpct-ruo 


Mtwara Girls 


HGL 


1674 


S2656/0031 


Wastara M Hamidu 


Fpct-ruo 


Masasi Girls 


HKL 


1675 


S251 5/0031 


Eva R Munuo 


Fpct-tumaini 


Mpanda 


CBG 


1676 


S251 5/0045 


Janeth J Simon 


Fpct-tumaini 


Kondoa 


HGL 


1677 


S0594/0028 


Medelina Ngairo 


Frankweston 


Mtwara Girls 


CBG 


1678 


S0594/0032 


Nyambuli Baraka 


Frankweston 


Mtwara Girls 


CBG 


1679 


S4000/0045 


Miriam Hezron Maturo 


Ft Sumaye 


Florian 


CBG 


1680 


S2763/0048 


Mwanahery Abdul Shabani 


Furaha 


Chief Ihunyo 


HGE 


1681 


S0759/0016 


Faith Godfrey 


Gairo 


Ifakara 


PCM 


1682 


S0759/0026 


Jesca Ngawe 


Gairo 


Ruvu 


HKL 


1683 


S0759/0038 


Maua Hosea 


Gairo 


Maposeni 


HKL 


1684 


S0759/0047 


Regina Sambula 


Gairo 


Ruvu 


CBG 


1685 


S1 01 4/0021 


Jalia H Seleman 


Gallapo 


Longido 


CBG 


1686 


S1 01 4/0026 


Josephine T Joseph 


Gallapo 


Lugoba 


PCM 


1687 


S1 01 4/0030 


Lucia D Ackley 


Gallapo 


Kondoa 


CBG 


1688 


S1 01 4/0058 


Yasmini N Zaharani 


Gallapo 


Machame 


CBG 


1689 


S2433/0023 


Honoratha Thomas Temu 


Ganako 


Usangi Day 


EGM 


1690 


S2433/0027 


Irene Seth Bayyo 


Ganako 


Babati 


HKL 


1691 


S2433/0032 


Kalista Dawas Dismas 


Ganako 


Sumve 


EGM 


1692 


S2433/0041 


Maura Daniel Nyanga 


Ganako 


Bwiru Girls 


PCB 


1693 


S2433/0047 


Paschalina Lendwa Hhayuma 


Ganako 


Korogwe 


CBG 


1694 


S2433/0058 


Siphaeli B Hamisi 


Ganako 


Bwiru Girls 


PCB 


1695 


S2433/0065 


Victoria Emanuel Musso 


Ganako 


Ifakara 


PCB 


1696 


S2433/0067 


Yohana Christopher Baghari 


Ganako 


Nangwa 


HGK 


1697 


S2433/0069 


Zuhura Jumanne Omary 


Ganako 


Ruvu 


CBG 


1698 


S4584/0002 


Caroline Arnold Mwitumba 


Gaspar Del Buffalo 


Mtwara Girls 


CBG 


1699 


S4584/0003 


Happiness Sospiter Mwangaza 


Gaspar Del Buffalo 


Songea Girls 


PCB 


1700 


S4584/0014 


Willihelimina Wilbard Kacholi 


Gaspar Del Buffalo 


Maswa 


HGK 


1701 


S1 205/001 3 


Emanuela J Marco 


Gehandu 


Machame 


CBG 


1702 


S1 205/0037 


Minael G Doriye 


Gehandu 


Machame 


HGL 


1703 


S1 205/0039 


Neema D Silvini 


Gehandu 


Igunga 


HGK 


1704 


S0386/0034 


Kabula Peter Richard 


Geita 


Bwiru Girls 


CBG 


1705 


S0386/0072 


Stephania Alphonce Moris 


Geita 


Maswa 


CBG 


1706 


S 1436/0023 


Paulina Peter Mpanda 


George Kongowe 


Maswa 


HGE 


1707 


S2266/0020 


Tabia Juma Nassoro 


Georgius 


Mkuu 


HGE 


1708 


S2767/0002 


Agnes Leonard 


Gerezani 


Mkugwa 


HGL 


1709 


S2767/0020 


Heldina Mwingira 


Gerezani 


Ulayasi 


HGL 


1710 


S2767/0023 


Jackline Kaboko 


Gerezani 


Kibondo 


HGL 


1711 


S2767/0042 


Ramla Adam 


Gerezani 


J.j. Mungai 


EGM 


1712 


S2767/0051 


Shelda Lonjino 


Gerezani 


Korogwe 


HGK 


1713 


S0291/0001 


Aileen Albert Kanuya 


Ghomme 


Kifaru 


EGM 


1714 


S0291/0018 


Genoveva John Shirima 


Ghomme 


Arusha 


HGE 


1715 


S0291/0037 


Neema Credo Simbeye 


Ghomme 


Tarakea 


PCB 35 SNO 


EXAM No. 


JINA LA MWANAFUNZI 


SHULE ATOKAYO 


SHULE AENDAYO 


MASOMO 


1716 


S1 039/0009 


Chrispiana Samweli Gadiye 


Gitting 


Machame 


CBA 


1717 


S1 039/001 5 


Elizabeth Martini Tluway 


Gitting 


Machame 


CBG 


1718 


S 1039/0089 


Yunice John Maduhu 


Gitting 


Nangwa 


HGL 


1719 


S0275/0018 


Julieth Ngomuo 


Glenrons Girls 


Ifakara 


PCB 


1720 


S0275/0020 


Lina A. Chilambo 


Glenrons Girls 


Mringa 


ECA 


1721 


S0275/0024 


Mwasu M. Kiaze 


Glenrons Girls 


Dakawa 


HKL 


1722 


S0275/0032 


Rahma A. Diaz 


Glenrons Girls 


Mringa 


EGM 


1723 


S3928/0054 


Lilian Charles 


Goba 


Songea Girls 


HGK 


1724 


S0875/0008 


Happiness Abraham Okelai 


Gonja 


Ifunda Girls 


EGM 


1725 


S0875/0016 


Misana Say Chanila 


Gonja 


Ifunda Girls 


PGM 


1726 


S1 368/0006 


Ibtisam Amin 


Good Samaritan 


Maswa 


PCB 


1727 


S2823/001 1 


Rehema S Minjo 


Gorowa 


Mwika 


EGM 


1728 


S401 7/0009 


Rebecca Hezron Kyando 


Gospel Campaign 


Ifakara 


PCM 


1729 


S251 6/0010 


Marietha Kapinga 


Grace 


Ifakara 


PCB 


1730 


S251 6/0011 


Naomi F Mwandembwe 


Grace 


Masasi Girls 


PGM 


1731 


S2516/0012 


Neema Loti 


Grace 


Dakawa 


HGL 


1732 


S2516/0013 


Pendo Shayo 


Grace 


Dr. Olsen 


PCB 


1733 


S1 197/0004 


Anastazia Oswald 


Green Acres 


Kibondo 


HKL 


1734 


S1 197/0007 


Anneta C Kazeze 


Green Acres 


Bwiru Girls 


HGE 


1735 


S1 197/001 5 


Eveliyne Lawrence 


Green Acres 


Mwanza 


HKL 


1736 


S1 197/0025 


Irene Andrew 


Green Acres 


Igunga 


HKL 


1737 


S1 197/0030 


Jacquline S Kabote 


Green Acres 


Nangwanda 


HKL 


1738 


S1 197/0033 


Janeth Shawa 


Green Acres 


Maswa 


HGE 


1739 


S1 197/0036 


Janeth S Lyimo 


Green Acres 


Isimila 


HGK 


1740 


S1 197/0035 


Janethsia H Minja 


Green Acres 


Lukole 


HGE 


1741 


S1 197/0192 


Jesca Wilfred 


Green Acres 


Nangwanda 


HKL 


1742 


S1 197/0047 


Mary Babile 


Green Acres 


Kishoju 


HGE 


1743 


S1 197/0050 


Nastra Chusi 


Green Acres 


Songea Girls 


PCB 


1744 


S1 197/0051 


Neema Abubakar 


Green Acres 


Kibondo 


HGE 


1745 


S1 197/0054 


Pendo Sotery 


Green Acres 


Loleza 


PCM 


1746 


S1 197/0056 


Princess William 


Green Acres 


Lusanga 


PCB 


1747 


S1 197/0060 


Salome J Lucumay 


Green Acres 


Kizwite 


HGL 


1748 


S1 197/0066 


Wadhifa Mohamed 


Green Acres 


Malagarasi 


HKL 


1749 


S1 197/0067 


Wiviner D William 


Green Acres 


Urambo 


HKL 


1750 


S0253/0002 


Aisha Kiremera 


Green Bird Girls' 


Nangwa 


HGE 


1751 


S0253/0004 


Aneth Nemes 


Green Bird Girls' 


Tarakea 


PCM 


1752 


S0253/0007 


Asha Hassan 


Green Bird Girls' 


Ifunda Tech. 


PGM 


1753 


S0253/0008 


Asha Omary Iddi 


Green Bird Girls' 


Mwika 


HGE 


1754 


S0253/0014 


Cecilia Kiyumbi 


Green Bird Girls' 


J.j. Mungai 


HGE 


1755 


S0253/0016 


Dorcas Hosea Bisanda 


Green Bird Girls' 


Msalato 


PCB 


1756 


S0253/0019 


Ephrazia Benedict Mitti 


Green Bird Girls' 


Machame 


EGM 


1757 


S0253/0026 


Felister Moshi Mbushi 


Green Bird Girls' 


Loleza 


CBG 


1758 


S0253/0027 


Felister Shahidi Kamara 


Green Bird Girls' 


Kondoa 


HGL 


1759 


S0253/0036 


Jasmine Kalula 


Green Bird Girls' 


Ruvu 


HGL 


1760 


S0253/0039 


Mwamy Kinambike Msamy 


Green Bird Girls' 


Ruvu 


PCB 


1761 


S0253/0041 


Nakutua Mshana 


Green Bird Girls' 


Loleza 


PCB 


1762 


S0253/0048 


Rachel Daniel Sumbali 


Green Bird Girls' 


Mbeya 


HGL 


1763 


S0253/0051 


Ruth Richard 


Green Bird Girls' 


Chief Ihunyo 


HKL 


1764 


S0253/0056 


Shita Kasela 


Green Bird Girls' 


Mwanza 


PGM 36 SNO 


EXAM No. 


JINA LA MWANAFUNZI 


SHULE ATOKAYO 


SHULE AENDAYO 


MASOMO 


1765 


S0253/0064 


Verine John Mwilima 


Green Bird Girls' 


Weruweru 


EGM 


1766 


S0253/0065 


Victoria I Simchile 


Green Bird Girls' 


Mpwapwa 


HGK 


1767 


S0253/0069 


Zuhura Lumolwa 


Green Bird Girls' 


Machame 


HGL 


1768 


S4049/0001 


Agritia Agricola Mutakyawa 


Green View 


Loleza 


PCM 


1769 


S4049/0008 


Fraisca Mpanju Francis 


Green View 


Urambo 


HGL 


1770 


S2534/001 1 


Shida Majengeja 


Guta 


Mwamashimba 


HKL 


1771 


S291 6/0005 


Mary Hayshi Moshi 


Gyekrumlambo 


Longido 


CBG 


1772 


S2916/0013 


Zawadiel Heriel 


Gyekrumlambo 


Kifaru 


HGK 


1773 


S1 409/0001 


Aneth Egno Mpete 


Hagafilo 


Ifunda Tech. 


CBG 


1774 


S1 409/0005 


Dionester Dominicus Mwinuka 


Hagafilo 


Lugalo 


CBG 


1775 


S1 409/0006 


Elizabeth Zakayo Mlowe 


Hagafilo 


Londoni 


HKL 


1776 


S1 409/0008 


Evelina Julius Rutatina 


Hagafilo 


Tukuyu 


EGM 


1777 


S1 409/0010 


Husna Kassim Nchimbi 


Hagafilo 


Lugoba 


CBG 


1778 


S1 409/001 2 


Kesia Johanes Mavanza 


Hagafilo 


Loleza 


CBG 


1779 


S1 409/001 3 


Neema Fredrick Msangilwa 


Hagafilo 


Makambako 


HKL 


1780 


S0593/0034 


Mektilia K. Mapunda 


Hagati 


Ifunda Girls 


CBG 


1781 


S1 288/0023 


Jasmini Hamisi Pika 


Hai 


Korogwe 


PCM 


1782 


S1 288/0024 


Jehovaness Lones Kileo 


Hai 


Machame 


CBG 


1783 


S1 288/0031 


Mariagoreth Joseph Mhando 


Hai 


Kondoa 


PCB 


1784 


S1 288/0054 


Witness Humphrey Lyimo 


Hai 


Bwiru Girls 


PCB 


1785 


S2762/0009 


Asha Said Nassoro 


Halisi 


Jangwani (day) 


PCB 


1786 


S3269/0006 


Edina Y. Mwombeki 


Hamugembe 


Rugambwa 


PCB 


1787 


S3269/0014 


Jenitha A. Charles 


Hamugembe 


Mkolani 


CBG 


1788 


S2264/0002 


Angela M Long 


Hanang 


Kibondo 


HKL 


1789 


S0963/0015 


Rahel Eliud Chimbe 


Handali 


Mpanda 


CBG 


1790 


S0963/0019 


Talitha Kaleb Peter 


Handali 


Ifunda Girls 


PGM 


1791 


S051 1/0007 


Anastasia N Goronga 


Handeni 


Ifunda Girls 


EGM 


1792 


S051 1/0009 


Anna Mndeme 


Handeni 


Chief Ihunyo 


HGE 


1793 


S051 1/0079 


Shindo Sungura 


Handeni 


Iringa Girls 


EGM 


1794 


S1 324/0007 


Halima Baraka Mbowe 


Harambee 


Babati 


HKL 


1795 


S3 132/0038 


Tumaini Kyando 


Hayombo 


Kilakala 


PCB 


1796 


S2892/0019 


Filomena John Shirima 


Hazina 


Nganza 


EGM 


1797 


S2892/0027 


Joyce John Manase 


Hazina 


Kondoa 


HGL 


1798 


S2892/0039 


Mary Ewaldy Joseph 


Hazina 


Mwendakulima 


HGK 


1799 


S2892/0048 


Rukia Yusuph Koja 


Hazina 


Kibondo 


HGL 


1800 


S0232/0001 


Adda Justine 


Hekima 


Rugambwa 


PCB 


1801 


S0232/0002 


Adeltha Sospeter 


Hekima 


Bwiru Girls 


EGM 


1802 


S0232/0003 


Ailen Lubere 


Hekima 


Nyakahura 


HGL 


1803 


S0232/0004 


Aireth Johansen 


Hekima 


Maswa 


CBN 


1804 


S0232/0006 


Alice Kaganda 


Hekima 


Magu 


PCB 


1805 


S0232/0007 


Alicia Nestory 


Hekima 


Nganza 


PCM 


1806 


S0232/0008 


Alphonsina Johansen 


Hekima 


Rugambwa 


PCB 


1807 


S0232/0009 


Amelia Sylivester 


Hekima 


Nyakahura 


HGL 


1808 


S0232/0012 


Anitha Bayona 


Hekima 


Jangwani (day) 


PCB 


1809 


S0232/0015 


Annagrace George 


Hekima 


Rugambwa 


PCB 


1810 


S0232/0016 


Antia Kishobela 


Hekima 


Bukoba 


PCB 


1811 


S0232/0017 


Arijenida Bonaventura 


Hekima 


Bwiru Girls 


EGM 


1812 


S0232/0018 


Ashura Shuza 


Hekima 


Lukole 


HGL 


1813 


S0232/0020 


Atugonza Laurent 


Hekima 


Weruweru 


PCB 37 SNO 


EXAM No. 


JINA LA MWANAFUNZI 


SHULE ATOKAYO 


SHULE AENDAYO 


MASOMO 


1814 


S0232/0021 


Aulea Josephat 


Hekima 


Kaliua 


PCM 


1815 


S0232/0022 


Avila Jeronimo 


Hekima 


Mwanza 


PGM 


1816 


S0232/0023 


Beatrice Audax 


Hekima 


Tabora Girls 


HGL 


1817 


S0232/0025 


Beda Gosbert 


Hekima 


Bwiru Girls 


EGM 


1818 


S0232/0028 


Catheline Holle 


Hekima 


Kaliua 


PCM 


1819 


S0232/0029 


Catheline Makene 


Hekima 


Maswa 


PCM 


1820 


S0232/0031 


Concepta Ifunya 


Hekima 


Nyakahura 


HGL 


1821 


S0232/0036 


Dorica Desderius 


Hekima 


Lukole 


HGL 


1822 


S0232/0037 


Dorice Theophil 


Hekima 


Kishoju 


HGL 


1823 


S0232/0038 


Dorice Titus 


Hekima 


Mkolani 


PCB 


1824 


S0232/0041 


Edina Theophil 


Hekima 


Maswa 


PCM 


1825 


S0232/0042 


Edina Zebedayo 


Hekima 


Mkolani 


PCB 


1826 


S0232/0043 


Editha Kamala 


Hekima 


Ifunda Girls 


PCB 


1827 


S0232/0044 


Edivina Mtyaba 


Hekima 


Kishoju 


EGM 


1828 


S0232/0045 


Elvira Josue 


Hekima 


Tabora Girls 


PCB 


1829 


S0232/0046 


Emiliam Katabazi 


Hekima 


Chief Ihunyo 


HGL 


1830 


S0232/0047 


Enatha Gilbert 


Hekima 


Nganza 


CBG 


1831 


S0232/0049 


Evina Kailembo 


Hekima 


Nganza 


PCM 


1832 


S0232/0050 


Evinetha Kasenene 


Hekima 


Kibondo 


HGE 


1833 


S0232/0051 


Ezelia Theophil 


Hekima 


Machame 


CBN 


1834 


S0232/0054 


Flavia Rwegoshora 


Hekima 


Sumve 


EGM 


1835 


S0232/0053 


Flaviana Edward 


Hekima 


Bwiru Girls 


HGL 


1836 


S0232/0055 


Flora Lukinda 


Hekima 


Bwiru Girls 


HGL 


1837 


S0232/0056 


Genester Rwelamira 


Hekima 


Nyakahura 


HGL 


1838 


S0232/0057 


Getruda Kasaba 


Hekima 


Machame 


CBN 


1839 


S0232/0058 


Gloria Speratus 


Hekima 


Mwanza 


PGM 


1840 


S0232/0059 


Gonzalva Philemon 


Hekima 


Mkolani 


PCM 


1841 


S0232/0060 


Happiness Renatus 


Hekima 


Nyakahura 


HKL 


1842 


S0232/0061 


Idda Kalala 


Hekima 


Kaliua 


PCM 


1843 


S0232/0062 


Innocentia Rutayuga 


Hekima 


Iringa Girls 


EGM 


1844 


S0232/0063 


Ireen Kagali 


Hekima 


Bukoba 


PCB 


1845 


S0232/0066 


Jacqueline Mwami 


Hekima 


Mkolani 


PCB 


1846 


S0232/0067 


Jacqueline Mwelinde 


Hekima 


Bwiru Girls 


HKL 


1847 


S0232/0068 


Janice Jumbe 


Hekima 


Nyakahura 


HKL 


1848 


S0232/0069 


Jenester Gaudin 


Hekima 


Maswa 


CBN 


1849 


S0232/0070 


Joanitha Lacto 


Hekima 


Kishoju 


HGL 


1850 


S0232/0071 


Joritha Shumbusho 


Hekima 


Rugambwa 


PCM 


1851 


S0232/0073 


Judith Audax 


Hekima 


Nangwa 


HGE 


1852 


S0232/0076 


Liberatha Alibalio 


Hekima 


Kaliua 


PCM 


1853 


S0232/0077 


Liberatha Godfrey 


Hekima 


Nyakahura 


HGL 


1854 


S0232/0079 


Lilian Byamungu 


Hekima 


Nyakahura 


HGL 


1855 


S0232/0080 


Lilian Revelian 


Hekima 


Rugambwa 


CBG 


1856 


S0232/0083 


Mary Magesa 


Hekima 


Bukoba 


PCB 


1857 


S0232/0084 


Melina Alistides 


Hekima 


Lukole 


HGL 


1858 


S0232/0085 


Monica Charles 


Hekima 


Bukoba 


PCB 


1859 


S0232/0086 


Neema George 


Hekima 


Bukoba 


PCB 


1860 


S0232/0088 


Nice Gratus 


Hekima 


Nangwa 


HGE 


1861 


S0232/0090 


Raina Marius 


Hekima 


Sumve 


EGM 


1862 


S0232/0091 


Redempta Winston 


Hekima 


Ashira 


EGM 38 SNO 


EXAM No. 


JINA LA MWANAFUNZI 


SHULE ATOKAYO 


SHULE AENDAYO 


MASOMO 


1863 


S0232/0093 


Regina Willbroad 


Hekima 


Sumve 


HGE 


1864 


S0232/0094 


Rehema Mkalenda 


Hekima 


Bukoba 


PCB 


1865 


S0232/0096 


Ritha Richard 


Hekima 


Kibondo 


HGL 


1866 


S0232/0099 


Solina Flument 


Hekima 


Nganza 


PCM 


1867 


S0232/0100 


Tekescovia Laurent 


Hekima 


Lukole 


HGK 


1868 


S0232/0102 


Violet Wilbard 


Hekima 


Tabora Girls 


PCB 


1869 


S2345/0001 


Carine Joseph 


Hellen's 


Nangwa 


HGE 


1870 


S2345/0002 


Elizabeth B Maziku 


Hellen's 


Tabora Girls 


HGL 


1871 


S2345/0003 


Ester R Nyange 


Hellen's 


Weruweru 


PCB 


1872 


S2345/0004 


Glory E Pastory 


Hellen's 


Nangwa 


HGE 


1873 


S2345/0005 


Lisa F Samilani 


Hellen's 


Weruweru 


PCB 


1874 


S3203/001 1 


Erica Peter 


Hembeti 


Lusanga 


CBG 


1875 


S1 642/0007 


Dora John Shege 


Heri 


Kishoju 


HGE 


1876 


S1 642/0010 


Esther Ndemfoo Lyimo 


Heri 


Lukole 


HGE 


1877 


S1 642/001 4 


Grace Samson Heguye 


Heri 


Kibondo 


HGE 


1878 


S1 642/001 7 


Hildagarde Emil Njau 


Heri 


Bwiru Girls 


HGE 


1879 


S1 642/0038 


Violeth Owuor Gunga 


Heri 


Mtwara Tech. 


PCM 


1880 


S 1642/0041 


Zuhura Hambo Msisi 


Heri 


Mtwara Tech. 


PCB 


1881 


S031 2/0008 


Ammy Kihaka 


Highlands 


Isimila 


HGK 


1882 


S0312/0012 


Aysha Thakore 


Highlands 


Nganza 


ECA 


1883 


S0312/0016 


Bertha Mbilinyi 


Highlands 


Manyunyu 


HGK 


1884 


S031 2/0020 


Clara Claud 


Highlands 


Nganza 


EGM 


1885 


S031 2/0022 


Dorah Mng'ong'o 


Highlands 


Ulayasi 


HGL 


1886 


S031 2/0029 


Eva Maliva 


Highlands 


Vwawa 


HKL 


1887 


S031 2/0030 


Eva Mpalanzi 


Highlands 


Isimila 


HGK 


1888 


S031 2/0037 


Fatema Hassanali 


Highlands 


Songea Girls 


PCB 


1889 


S031 2/0044 


Hasna Hussein 


Highlands 


Loleza 


PCB 


1890 


S03 12/0053 


Jane Malifimbo 


Highlands 


Uwemba 


HKL 


1891 


S031 2/0064 


Magreth Sanga 


Highlands 


Isimila 


HGL 


1892 


S03 12/0076 


Mwamvita Mbuma 


Highlands 


Mtwara Girls 


HGE 


1893 


S031 2/0089 


Prisca Kabogo 


Highlands 


Nganza 


EGM 


1894 


S031 2/0095 


Rehema Lalika 


Highlands 


Ulayasi 


HGL 


1895 


S031 2/0094 


Rehema G Sanga 


Highlands 


Lugalo 


HKL 


1896 


S031 2/0096 


Roida Kanyika 


Highlands 


Lugalo 


HKL 


1897 


S0312/0109 


Susan N Mwinuka 


Highlands 


Songea Girls 


CBG 


1898 


S0312/0111 


Trishala R Vaghela 


Highlands 


Uwemba 


HGL 


1899 


S0312/0116 


Vumilia Mgimwa 


Highlands 


Loleza 


HGL 


1900 


S0312/0120 


Zawadi John 


Highlands 


Mwakaleli 


HKL 


1901 


S0739/0024 


Edna Emmanuel Mwankenja 


Hijra Sem. 


Kisimiri 


HKL 


1902 


S 1820/0001 


Alicia Festo 


Hill Crest 


Usangi Day 


HGE 


1903 


S1 820/0005 


Beatrice Godwin 


Hill Crest 


Maswa 


PCM 


1904 


S1 820/0007 


Jenipher Godlove 


Hill Crest 


Bwiru Girls 


EGM 


1905 


S 1820/0008 


Josephine Mitanda 


Hill Crest 


Nganza 


HKL 


1906 


S1 820/0009 


Kitenge Bundala Patrice 


Hill Crest 


Nganza 


HGL 


1907 


S1 820/0010 


Lilian Mtungi 


Hill Crest 


Nganza 


HKL 


1908 


S1 820/0011 


Matrida Joseph 


Hill Crest 


Nganza 


HGL 


1909 


S1 820/001 3 


Naomi Stephen 


Hill Crest 


Mwika 


HGE 


1910 


S1 820/001 4 


Neema Isack 


Hill Crest 


Nganza 


HKL 


1911 


S1 820/001 7 


Rachel Kipuyo 


Hill Crest 


Kibondo 


HGL 39 SNO 


EXAM No. 


JINA LA MWANAFUNZI 


SHULE ATOKAYO 


SHULE AENDAYO 


MASOMO 


1912 


S1 820/001 8 


Rahma Ramadhani 


Hill Crest 


Kibondo 


HGK 


1913 


S1 820/0020 


Sulea Haruna 


Hill Crest 


Nganza 


HKL 


1914 


S1 820/0021 


Truphena Kidiro 


Hill Crest 


Tabora Girls 


CBG 


1915 


S2340/0019 


Furaha Luka Mrema 


Himo 


Igunga 


HGK 


1916 


S2021/0013 


Linda Kalisti Tilisho 


Holili Day 


Florian 


CBG 


1917 


S3630/0005 


Christina N Mushi 


Holly Wood 


Machame 


CBG 


1918 


S3630/0019 


Maida Ndabila 


Holly Wood 


Mwamashimba 


HGK 


1919 


S3630/0039 


Valelia Mwampashe 


Holly Wood 


Kizwite 


CBG 


1920 


S0964/0027 


Scholastica Stanley Mlugu 


Hombolo 


Tumaini 


HGK 


1921 


S051 0/0002 


Agatha T Nicodemus 


Horombo 


Nangwa 


HGK 


1922 


S051 0/0004 


Anusiata P Msae 


Horombo 


Ifakara 


CBG 


1923 


S051 0/0006 


Benedictor F Lyimo 


Horombo 


Igowole 


HGK 


1924 


S051 0/0008 


Editruda F Damas 


Horombo 


Bwiru Girls 


CBG 


1925 


S051 0/0010 


Esta T Robart 


Horombo 


Msangeni 


HGK 


1926 


S051 0/0023 


Rehema Z Francis 


Horombo 


Bwiru Girls 


EGM 


1927 


S051 0/0024 


Ritha T Peter 


Horombo 


Machame 


CBA 


1928 


S051 0/0025 


Rosemary T Didas 


Horombo 


Ashira 


CBG 


1929 


S051 0/0030 


Zena B Mkumbwa 


Horombo 


Machame 


CBA 


1930 


S3423/0027 


Fatuma Ramadhani 


Horten 


Machame 


CBG 


1931 


S3423/0038 


Julieth Richard 


Horten 


Ashira 


CBG 


1932 


S3423/0064 


Salma Juma 


Horten 


Kifaru 


EGM 


1933 


S0841/0011 


Asela Pancras 


Humura 


Nganza 


PCB 


1934 


S0841/0037 


Julia Salvatory 


Humura 


Bukoba 


PCB 


1935 


S0841/0041 


Juster Elizeus 


Humura 


Mkolani 


CBG 


1936 


S0841/0043 


Khadija Ally 


Humura 


Kishoju 


HKL 


1937 


S0841/0048 


Mwanabobo Kagoro 


Humura 


Maswa 


PCB 


1938 


S0256/0001 


Agness Felix Ginni 


Huruma Girls 


Ruvu 


PCM 


1939 


S0256/0002 


Aisha Yusuph Senga 


Huruma Girls 


Dakawa 


HGK 


1940 


S0256/0003 


Amina Moshi Lulinda 


Huruma Girls 


Kilakala 


PCB 


1941 


S0256/0004 


Amina Seif Hakika 


Huruma Girls 


Tabora Girls 


PCM 


1942 


S0256/0005 


Anita Gebbiny Makundi 


Huruma Girls 


Mtwara Girls 


CBG 


1943 


S0256/0006 


Benfrida Wenceslaus Tarimo 


Huruma Girls 


Kondoa 


CBG 


1944 


S0256/0007 


Caroline Damian Manyika 


Huruma Girls 


Ruvu 


PCB 


1945 


S0256/0008 


Caroline Stevin Kanuti 


Huruma Girls 


Tabora Girls 


PCB 


1946 


S0256/0009 


Clara Dominic Massawe 


Huruma Girls 


Babati 


HGL 


1947 


S0256/0010 


Consolatha Nyahuru Mahamba 


Huruma Girls 


Kilakala 


PCB 


1948 


S0256/001 1 


Damali Paul James 


Huruma Girls 


Tarakea 


PCM 


1949 


S0256/0012 


Diana Joseph Chove 


Huruma Girls 


Mbeya 


HGL 


1950 


S0256/0013 


Doreen Theodore Watugulu 


Huruma Girls 


Ruvu 


PCB 


1951 


S0256/0014 


Dorice Richard Malle 


Huruma Girls 


Maswa 


PCB 


1952 


S0256/0015 


Doroster Bengesy Salvatory 


Huruma Girls 


Nangwa 


HKL 


1953 


S0256/0016 


Emiliana Alex Pascal 


Huruma Girls 


Tabora Girls 


PCB 


1954 


S0256/0017 


Esther John Omollo 


Huruma Girls 


Tabora Girls 


PCB 


1955 


S0256/0018 


Halima Juma Abdallah 


Huruma Girls 


Lugoba 


HGL 


1956 


S0256/0019 


Hidaya Hashim Shiraz 


Huruma Girls 


Ruvu 


PCM 


1957 


S0256/0020 


Hobokela Isakwisa Mwambung 


Huruma Girls 


Sumve 


HGE 


1958 


S0256/0021 


Imelda Vincent Marissa 


Huruma Girls 


Lusanga 


HKL 


1959 


S0256/0022 


Jane Lauden Mwamwala 


Huruma Girls 


Morogoro 


HGE 


1960 


S0256/0023 


Jesca Simon Ndembeka 


Huruma Girls 


J.j. Mungai 


HGL ■l() SNO 


EXAM No. 


JINA LA MWANAFUNZI 


SHULE ATOKAYO 


SHULE AENDAYO 


MASOMO 


1961 


S0256/0024 


Josina Alfred Msovella 


Huruma Girls 


Masasi Girls 


HGK 


1962 


S0256/0025 


Judith Pascal Mfupe 


Huruma Girls 


Nangwa 


HGE 


1963 


S0256/0028 


Levina Lucas Myovela 


Huruma Girls 


Tarakea 


PCM 


1964 


S0256/0029 


Lilian FelixTesha 


Huruma Girls 


Ruvu 


PCB 


1965 


S0256/0030 


Lilian Jack Katto 


Huruma Girls 


Ruvu 


PCB 


1966 


S0256/0031 


Lydia Hansel Lobo 


Huruma Girls 


Ifakara 


PCM 


1967 


S0256/0033 


Magreth Simon Machiya 


Huruma Girls 


Tabora Girls 


PCM 


1968 


S0256/0034 


Maria Aloyce Kangati 


Huruma Girls 


Songe 


HGL 


1969 


S0256/0035 


Martha Norasco Kipanga 


Huruma Girls 


Jikomboe 


HKL 


1970 


S0256/0036 


Mercy Boniface Omary 


Huruma Girls 


Ashira 


EGM 


1971 


S0256/0037 


Miriam Jacob Makondo 


Huruma Girls 


Nangwa 


HGE 


1972 


S0256/0038 


Naomi Godlisten Mrina 


Huruma Girls 


Tabora Girls 


PCB 


1973 


S0256/0039 


Nasma Gerald Tesha 


Huruma Girls 


Ruvu 


PCB 


1974 


S0256/0040 


Nyasuruli Joseph Mafuru 


Huruma Girls 


Ashira 


HGE 


1975 


S0256/0041 


Penina Matinde Mwessa 


Huruma Girls 


Mwika 


EGM 


1976 


S0256/0042 


Prisca Yohana Nchimbi 


Huruma Girls 


Kondoa 


HGL 


1977 


S0256/0043 


Radhiana Idowa Myombo 


Huruma Girls 


Nganza 


PCM 


1978 


S0256/0045 


Salome Andrew Wambu 


Huruma Girls 


Mwanza 


PCM 


1979 


S0256/0046 


Sarah Bruno Simon 


Huruma Girls 


J.j. Mungai 


EGM 


1980 


S0256/0047 


Sophia Said Kombo 


Huruma Girls 


Loleza 


PCM 


1981 


S0256/0049 


Veronica Abel Mathias 


Huruma Girls 


Kondoa 


CBG 


1982 


S0256/0050 


Veronica Charles Mwangila 


Huruma Girls 


Urambo 


HGK 


1983 


S0256/0052 


Zuhura Shabani Mkilalu 


Huruma Girls 


Nganza 


EGM 


1984 


S0414/0014 


Maryrehema Lameck Mkumbo 


lambi 


Urambo 


HGL 


1985 


S1 052/0004 


Asteria Philip 


Ibungila 


Nkasi 


HGL 


1986 


S1 052/001 6 


Evelina Benson 


Ibungila 


Loleza 


HKL 


1987 


S1 052/0020 


Jane Aidan 


Ibungila 


Nkasi 


HGL 


1988 


S1 052/0021 


Jane Jason 


Ibungila 


Vwawa 


HGL 


1989 


S3045/0003 


Arafa Mohamed 


Ibungilo 


Songe 


HGL 


1990 


S3045/0023 


Faraja Messo 


Ibungilo 


Maswa 


PCB 


1991 


S3045/0040 


Lilian Sospeter 


Ibungilo 


Nganza 


ECA 


1992 


S3045/0055 


Renatha Novati 


Ibungilo 


Bukoba 


PCB 


1993 


S3045/0063 


Zainabu Ramadhani 


Ibungilo 


Chief Ihunyo 


HGL 


1994 


S2630/0022 


Lenick Jilaoneka Kyenga 


Idamba 


Songea Girls 


EGM 


1995 


S0824/0007 


Chausiku Magasha 


Idete 


Mwendakulima 


HGK 


1996 


S41 39/001 3 


Enitha Mwaweza 


Idigima 


Mpanda 


CBG 


1997 


S2932/0030 


Sophia Mwasaka 


Idimi 


Iringa Girls 


EGM 


1998 


S1 104/0005 


Amina Shamsi 


Idodi 


Kondoa 


CBG 


1999 


S1 104/0009 


Angelina Mgaya 


Idodi 


Makambako 


EGM 


2000 


S1 104/0011 


Anna Mdegela 


Idodi 


Mwakaleli 


HGE 


2001 


S1 104/0023 


Belina Kavikule 


Idodi 


Ashira 


EGM 


2002 


S1 104/0032 


Catherine Mgowe 


Idodi 


Manyunyu 


HGK 


2003 


S1 104/0040 


Ester Mlowosa 


Idodi 


Kondoa 


CBG 


2004 


S1 104/0042 


Evelina Chaula 


Idodi 


Loleza 


CBG 


2005 


S1 104/0059 


Happy Kisanyage 


Idodi 


Songea Girls 


CBG 


2006 


S1 104/0066 


Jachinda Lusaluwa 


Idodi 


J.j. Mungai 


HGE 


2007 


S1 104/0068 


Janeth Gamile 


Idodi 


Loleza 


CBG 


2008 


S1 104/0073 


Karister Kigahe 


Idodi 


Dakawa 


HGK 


2009 


S1 104/0081 


Magreth Mbilinyi 


Idodi 


Namabengo 


HGK 41 SNO 


EXAM No. 


JINA LA MWANAFUNZI 


SHULE ATOKAYO 


SHULE AENDAYO 


MASOMO 


2010 


S1 104/0084 


Maria Mbanga 


Idodi 


Mpanda 


CBG 


2011 


S1 104/0109 


Rosemary Chikoko 


Idodi 


Igunga 


HKL 


2012 


S1 104/01 17 


Sarah Aidan 


Idodi 


Ifakara 


PCB 


2013 


S1 104/01 20 


Siwazuri Kassimu 


Idodi 


Lusanga 


CBG 


2014 


S1 104/0121 


Stella Msenga 


Idodi 


Kondoa 


CBG 


2015 


S1 104/0127 


Tumsifu William 


Idodi 


Loleza 


HKL 


2016 


S1 104/01 34 


Winifrida Mwikola 


Idodi 


Kondoa 


CBG 


2017 


S2044/0010 


Benadeta Zakaria 


Iduda 


Mbeya 


PCM 


2018 


S0370/0001 


Adasa Emanuel 


Ifakara 


Mkugwa 


HKL 


2019 


S0370/0015 


Christna Lemson 


Ifakara 


Loleza 


CBG 


2020 


S0370/0022 


Dometria Edwin 


Ifakara 


Nganza 


CBG 


2021 


S0370/0023 


Dorcas Lyakurwa 


Ifakara 


Songe 


HGE 


2022 


S0370/0026 


Emiliana Kibasa 


Ifakara 


Morogoro 


EGM 


2023 


S0370/0033 


Hasna Said 


Ifakara 


Ashira 


EGM 


2024 


S0370/0036 


Hekima Mliga 


Ifakara 


Ifunda Tech. 


CBG 


2025 


S0370/0037 


Herodia Yoram 


Ifakara 


Ruvu 


CBA 


2026 


S0370/0042 


Koku Rutha 


Ifakara 


Ashira 


EGM 


2027 


S0370/0051 


Mwajuma Japhary 


Ifakara 


Kazima 


EGM 


2028 


S0370/0056 


Oliver Isack 


Ifakara 


Londoni 


EGM 


2029 


S0370/0058 


Paulina Jemson 


Ifakara 


Kilakala 


CBG 


2030 


S0370/0059 


Pendo Wami 


Ifakara 


Kilakala 


PCM 


2031 


S0370/0062 


Rebeca Fred 


Ifakara 


Ifakara 


CBA 


2032 


S0370/0063 


Restituta Mkilima 


Ifakara 


Morogoro 


HGE 


2033 


S0370/0064 


Ritha Jeremia 


Ifakara 


Dr. Olsen 


CBG 


2034 


S0370/0068 


Rukia Mahaba 


Ifakara 


Maswa 


HGE 


2035 


S0370/0072 


Shamimu Matiwa 


Ifakara 


Songea Girls 


CBG 


2036 


S0370/0078 


Tupilike Agen 


Ifakara 


Mringa 


HGE 


2037 


S1 731 /0028 


Faines Julius Mgina 


Ifwagi 


Songea Girls 


EGM 


2038 


S2974/0001 


Anna Felle 


Igaganulwa ondry 


Kaliua 


CBG 


2039 


S3368/0038 


Viriginia Paul Mayoya 


Igalla 


Mkolani 


CBG 


2040 


S1 532/0006 


Betina W. Kasekwa 


Igamba 


Londoni 


EGM 


2041 


S1 532/0045 


Rujina Yulas 


Igamba 


lleje 


PCB 


2042 


S1 203/0033 


Grace Thomas Mkongwa 


Iganzo 


Nkasi 


HGL 


2043 


S1 203/0039 


Hosana Joshua Panja 


Iganzo 


Songea Girls 


EGM 


2044 


S1 203/0078 


Winfrida Peter Ndyakon 


Iganzo 


Mpanda 


EGM 


2045 


S1 203/0080 


Zamda Hussein Subira 


Iganzo 


Usangi Day 


EGM 


2046 


S0457/0031 


Jane Jonas Geofrey 


Igawilo 


Kizwite 


CBG 


2047 


S0457/0049 


Prisca Essau 


Igawilo 


Songea Girls 


HGE 


2048 


S0457/0057 


Suma Mwalwisi 


Igawilo 


Nkasi 


HGL 


2049 


S 1869/0042 


Shadya Khamisi Juma 


Igogo 


Mkolani 


CBG 


2050 


S3404/0039 


Mariam Abdallah Mbilili 


Igombavanu 


Songea Girls 


CBG 


2051 


S3404/0047 


Palmina Gabriel Myinga 


Igombavanu 


Igowole 


HGK 


2052 


S0580/0031 


Felista Felix Mfilinge 


Igowole 


J.j. Mungai 


EGM 


2053 


S0580/0073 


Shamila Licardo Miho 


Igowole 


Loleza 


HKL 


2054 


S0278/0021 


Ella Lusupo Puye 


Igumbilo 


Lugalo 


CBG 


2055 


S0278/0029 


Glory Nodfrey Sanga 


Igumbilo 


Ulayasi 


CBG 


2056 


S0278/0030 


Grace Henly Mwaikambo 


Igumbilo 


Mpanda 


HGE 


2057 


S0278/0043 


Lea Elia Sanga 


Igumbilo 


Kilakala 


CBG 


2058 


S0278/0055 


Neema Alfred Mwakyoma 


Igumbilo 


Mbeya 


EGM 42 SNO 


EXAM No. 


JINA LA MWANAFUNZI 


SHULE ATOKAYO 


SHULE AENDAYO 


MASOMO 


2059 


S0278/0077 


Suma Dancho Mwaisabe 


Igumbilo 


Ifunda Girls 


CBG 


2060 


S0278/0078 


Teofrida Valelian Chonya 


Igumbilo 


Makambako 


HGK 


2061 


S0278/0080 


Tulanyilika Dastan Nziku 


Igumbilo 


Ruvu 


HGK 


2062 


S0278/0082 


Tumpale Nelson Mbwilo 


Igumbilo 


Dakawa 


HGK 


2063 


S071 3/0032 


Hawa Mtao 


Igunga 


Kibondo 


HGK 


2064 


S071 3/0059 


Veronica Peter 


Igunga 


Mpanda 


CBG 


2065 


S3059/0007 


Anitha Philibert 


Igurwa 


Tinde 


CBG 


2066 


S3059/0049 


Neema Vicent 


Igurwa 


Bwiru Girls 


HKL 


2067 


S3059/0050 


Nyamwiza Henerico 


Igurwa 


Bwiru Girls 


CBG 


2068 


S1 325/001 6 


Christina Nickodem Mdzovela 


Igwachanya 


Loleza 


PCM 


2069 


S1 649/001 2 


Deodata M. Kalinga 


Ihanda 


Kizwite 


CBG 


2070 


S1 649/001 4 


Eda G. Kamwela 


Ihanda 


Kizwite 


CBG 


2071 


S1 649/0065 


Scola A. Mbotwa 


Ihanda 


Vwawa 


HGL 


2072 


S091 7/0003 


Anajoice Wiliamu 


Ihembe 


Sumve 


HKL 


2073 


S091 7/0004 


Anatos Nkunda 


Ihembe 


Mkolani 


CBG 


2074 


S4475/0043 


Veronica Alfredy Kinyunyu 


Ihongole 


Lugalo 


PCB 


2075 


S2896/0030 


Roda Samwely Mwaluko 


Ihumwa 


Mpwapwa 


HGK 


2076 


S3271/0007 


Godebertha Gonzaga 


Ijuganyondo 


Kishoju 


HGL 


2077 


S3271/0010 


Ivona Simon 


Ijuganyondo 


Nyakahura 


HKL 


2078 


S3462/0004 


Fatuma Mwakatika 


Ikapu 


Makambako 


HGE 


2079 


S2005/0002 


Anjera Pius 


Ikhoho 


Mpanda 


CBG 


2080 


S2005/0036 


Selina Edwin 


Ikhoho 


Iringa Girls 


EGM 


2081 


S2282/0022 


Scola Angolile Fumbo 


Ikinga 


Vwawa 


HGK 


2082 


S031 3/0004 


Baby M Bwire 


Ikizu 


Igunga 


HKL 


2083 


S031 3/0006 


Bertha John 


Ikizu 


Mkolani 


CBG 


2084 


S031 3/0007 


Diana Eliab 


Ikizu 


Nganza 


EGM 


2085 


S031 3/0010 


Elizabeth Peter 


Ikizu 


Ifunda Girls 


HGE 


2086 


S0313/0013 


Gladness Festo 


Ikizu 


Bukoba 


PCB 


2087 


S0313/0014 


Happiness Machage 


Ikizu 


Tabora Girls 


HGL 


2088 


S0313/0015 


Irene Msendo 


Ikizu 


Mwamashimba 


HGL 


2089 


S0313/0016 


Jackline Washington 


Ikizu 


Dakawa 


HGL 


2090 


S0313/0017 


Leah Musa 


Ikizu 


Mawenzi 


HGL 


2091 


S031 3/0021 


Mariam Paul 


Ikizu 


Kifaru 


EGM 


2092 


S031 3/0028 


Siriel Mhando 


Ikizu 


Mwamashimba 


HGL 


2093 


S03 13/0029 


Siwema William 


Ikizu 


Mwamashimba 


HGL 


2094 


S1331/0037 


Perpetua Menard Mgana 


Ikuna 


Igowole 


HGK 


2095 


S0924/0009 


Biaisha Omari Nyeri 


Ikungi 


Longido 


CBG 


2096 


S0924/0015 


Ester Stephano Juma 


Ikungi 


Mringa 


EGM 


2097 


S2980/0003 


Elizabeth Ntebo 


Ikungulipu 


Mpanda 


CBG 


2098 


S 1273/0005 


Bahati Kenedy 


Ikuti 


Ifunda Girls 


CBG 


2099 


S1 273/0011 


Emiliana Yona 


Ikuti 


Kizwite 


CBG 


2100 


S1 273/001 5 


Jenifa Jasson 


Ikuti 


Lugalo 


HKL 


2101 


S1 273/0021 


Mariam Said 


Ikuti 


Makambako 


EGM 


2102 


S2537/0010 


Asmah Jumanne 


llala 


Dodoma 


CBG 


2103 


S2537/0016 


Brenda Macha 


llala 


Mtwara Girls 


CBG 


2104 


S2537/0017 


Celina Mbuya 


llala 


Mbeya Inst. 


ARC 


2105 


S2537/0019 


Christina Josephat 


llala 


Songea Girls 


CBG 


2106 


S2537/0029 


Emilia Challe 


llala 


Ifakara 


PCM 


2107 


S2537/0043 


Fatuma Sostenes 


llala 


Mtwara Girls 


HGL 43 SNO 


EXAM No. 


JINA LA MWANAFUNZI 


SHULE ATOKAYO 


SHULE AENDAYO 


MASOMO 


2108 


S2537/0056 


Jackline Nkwera 


llala 


Ifakara 


CBG 


2109 


S2537/0061 


Jane Moses 


llala 


Kaliua 


PCM 


2110 


S2537/0062 


Janeth Kilamile 


llala 


Dakawa 


HGK 


2111 


S2537/0063 


Jesca Likonoka 


llala 


Mkugwa 


HGK 


2112 


S2537/0065 


Josephine Emest 


llala 


Songea Girls 


PCB 


2113 


S2537/0066 


Julieth Masanja 


llala 


Ifakara 


PCM 


2114 


S2537/0067 


Kauthar Khamis 


llala 


Ifunda Girls 


PCB 


2115 


S2537/0073 


Leolina Shinoja 


llala 


Kibondo 


HGK 


2116 


S2537/0079 


Mboni Omary 


llala 


Masasi Girls 


HKL 


2117 


S2537/0082 


Mwajuma Ibrahim 


llala 


Jikomboe 


HGL 


2118 


S2537/0085 


Nasiha Gharib 


llala 


Mbeya Inst. 


CIV 


2119 


S2537/0090 


Nice Kagya 


llala 


Weruweru 


PCB 


2120 


S2537/0099 


Raudhat Saidi 


llala 


Loleza 


PCB 


2121 


S2537/0101 


Regina Benedict 


llala 


Kondoa 


CBG 


2122 


S2537/0107 


Salma Maulid 


llala 


Korogwe 


PCM 


2123 


S2537/0110 


Saphia Saidi 


llala 


Mtwara Girls 


CBG 


2124 


S3601/0005 


Amina Sanga 


llasi 


Lugalo 


HKL 


2125 


S3601/0008 


Deborah J Kallomo 


llasi 


Mpanda 


HKL 


2126 


S3601/0009 


Elizabeth F Dona 


llasi 


Londoni 


HKL 


2127 


S3601/0014 


Janeth Mpangala 


llasi 


Vwawa 


HGL 


2128 


S3601/0017 


Maria Dickson 


llasi 


Isimila 


HKL 


2129 


S3601/0025 


Scolastica Luvanda 


llasi 


Isimila 


HKL 


2130 


S3601/0026 


Shilwa Julius 


llasi 


Nkasi 


HGL 


2131 


S0581/0020 


Mpoki Panja 


lleje 


Nkasi 


HGL 


2132 


S0581/0024 


Rahabu Haonga 


lleje 


Maposeni 


HKL 


2133 


S0581/0032 


Wema Mwampashi 


lleje 


Manyunyu 


HGK 


2134 


S0956/0020 


Given Yella 


llembo 


Mwakaleli 


HGL 


2135 


S4400/0009 


Kudra Amri Athuman 


llemela 


Chief Ihunyo 


HGL 


2136 


S4400/0013 


Mwatatu Amir Khamisi 


llemela 


Maswa 


CBG 


2137 


S4400/0024 


Zainabu Swedi Saidi 


llemela 


Mpanda 


CBG 


2138 


S2088/0007 


Sabina Cosmas Abeid 


llolangulu 


Bwiru Girls 


PCB 


2139 


S1 488/001 8 


Esther Lushinta 


llolo 


Lugalo 


PCB 


2140 


S1 488/0046 


Naomi Admel 


llolo 


Manyunyu 


HGK 


2141 


S4260/0004 


Anna Paul Ngalapi 


llowola 


Manyunyu 


HGK 


2142 


S4260/0006 


Christa Chrisantus Haule 


llowola 


Ulayasi 


PCB 


2143 


S4260/0008 


Dorika Martin Mapile 


llowola 


Ulayasi 


CBG 


2144 


S4260/0009 


Elizabeth Raphael Ngowi 


llowola 


Tabora Girls 


CBG 


2145 


S4260/0010 


Emmanuela Aidan Mkalawa 


llowola 


Songea Girls 


CBG 


2146 


S4260/001 1 


Esther Jacob Godwine 


llowola 


Ulayasi 


CBG 


2147 


S4260/0012 


Happiness Shimigwa Silas 


llowola 


Lugalo 


CBG 


2148 


S4260/0013 


Irene Ludgery Manga 


llowola 


Loleza 


CBG 


2149 


S4260/0014 


Janeth Angleus Nziku 


llowola 


Jikomboe 


HGL 


2150 


S4260/0015 


Loveness Aidani Haule 


llowola 


Loleza 


CBG 


2151 


S4260/0018 


Nemela Andrian Mhada 


llowola 


Ulayasi 


PCB 


2152 


S4260/0019 


Nuru Nestory Mbilinyi 


llowola 


Mtwara Girls 


CBG 


2153 


S4260/0020 


Reinada Hugolin Msemwa 


llowola 


Ifunda Tech. 


CBG 


2154 


S4260/0021 


Siyenu Uswege Kabujile 


llowola 


Ifunda Girls 


HGE 


2155 


S4260/0022 


Spesioza Anzigar Mwinuka 


llowola 


Loleza 


HGL 


2156 


S4260/0023 


Valeliana Kanisius Msigwa 


llowola 


Songea Girls 


HGE ■1 1 SNO 


EXAM No. 


JINA LA MWANAFUNZI 


SHULE ATOKAYO 


SHULE AENDAYO 


MASOMO 


2157 


S4260/0025 


Zeituni Walesy Payovela 


llowola 


Ifakara 


HKL 


2158 


S0482/0003 


Anitha Lugumira 


lluhya 


Nyakahura 


HGL 


2159 


S0482/0004 


Asela Kankebula 


lluhya 


Bukoba 


PCB 


2160 


S0482/0017 


Justina Ntorokwa 


lluhya 


Lukole 


HGK 


2161 


S0482/0020 


Madina Mabula 


lluhya 


Ruvu 


PCB 


2162 


S0482/0021 


Prisila Pancras 


lluhya 


Kishoju 


HGL 


2163 


S0482/0026 


Witness Ezekiel 


lluhya 


Lukole 


HGK 


2164 


S0515/0016 


Devotha Sadick Chengula 


llula 


Songea Girls 


CBG 


2165 


S051 5/0075 


Rehema Alex Marlecano 


llula 


J.j. Mungai 


HGL 


2166 


S4054/0004 


Amina Salum 


llulu 


Dakawa 


HGK 


2167 


S4054/0006 


Asha A Msumi 


llulu 


Nangwanda 


HGK 


2168 


S4054/0007 


Ashfa M Namkwanga 


llulu 


Mtwara Girls 


HGL 


2169 


S4054/001 1 


Beatrice F Magani 


llulu 


Msalato 


HGL 


2170 


S4054/0012 


Caroline Mlawa 


llulu 


Mtwara Girls 


HGL 


2171 


S4054/0015 


Emestina Dancan 


llulu 


Mtwara Girls 


CBG 


2172 


S4054/0016 


Farida H Salumu 


llulu 


Bagamoyo 


HGE 


2173 


S4054/0018 


Fatuma S Mkima 


llulu 


Songea Girls 


EGM 


2174 


S4054/0019 


Grace O Kapinga 


llulu 


Mtwara Tech. 


PCM 


2175 


S4054/0024 


Husna M Galus 


llulu 


Nangwanda 


HKL 


2176 


S4054/0027 


Lailat Haji 


llulu 


Songea Girls 


EGM 


2177 


S4054/0028 


Latifa S Mchombora 


llulu 


Mtwara Girls 


HGL 


2178 


S4054/0032 


Mary George 


llulu 


Songea Girls 


HGK 


2179 


S4054/0033 


Mayasa M Nangui 


llulu 


Bwiru Girls 


CBG 


2180 


S4054/0034 


Mwanahamisi M Bakili 


llulu 


Mtwara Girls 


CBG 


2181 


S4054/0037 


Nema H Muhambo 


llulu 


Ifunda Girls 


PGM 


2182 


S4054/0038 


Nura Mnaro 


llulu 


Kilakala 


CBG 


2183 


S4054/0040 


Pili Mkundi 


llulu 


Masasi Girls 


HGL 


2184 


S4054/0046 


Salima Ahmad 


llulu 


Masasi Girls 


HGL 


2185 


S4054/0047 


Salima K Jafari 


llulu 


Nangwanda 


HKL 


2186 


S4054/0049 


Sharaifa Livembe 


llulu 


Masasi Girls 


HKL 


2187 


S4054/0054 


Tulia K Mkulyuta 


llulu 


Masasi Girls 


HGL 


2188 


S4054/0055 


Winifrida Chikawe 


llulu 


Mtwara Girls 


HKL 


2189 


S4054/0058 


Zubeda M Njimwe 


llulu 


Songea Girls 


PCB 


2190 


S4054/0059 


Zuhura Michenje 


llulu 


Mtwara Girls 


CBG 


2191 


S2672/0013 


Aufemia Andrew 


llunga 


Lusanga 


PCB 


2192 


S1 770/0006 


Atusumila Konga 


Image 


Ulayasi 


HGK 


2193 


S1 770/001 5 


Esperance F Lihaka 


Image 


Masasi Girls 


HGL 


2194 


S1 770/0029 


Iveta G Kimali 


Image 


Mwakaleli 


HGE 


2195 


S 1770/0067 


Seferan H Lilla 


Image 


Bwiru Girls 


CBG 


2196 


S1 770/0070 


Stela Lucas Chalo 


Image 


Kondoa 


CBG 


2197 


S2935/0014 


Furaha Maluli 


Image-vosa 


Dakawa 


HKL 


2198 


S2935/0023 


Jenifa Mgongolwa 


Image-vosa 


Mpanda 


CBG 


2199 


S261 6/0004 


Rahel J Mtwale 


Imalaseko 


Mwendakulima 


HGL 


2200 


S41 76/0008 


Lenick Nduva 


Imauluma 


Igowole 


HGL 


2201 


S41 76/0010 


Maida Mzena 


Imauluma 


Lugalo 


HGL 


2202 


S0368/0004 


Blandina M Jorojick 


Imboru 


Florian 


CBA 


2203 


S0368/0013 


Ester S Mshana 


Imboru 


Tumaini 


HGK 


2204 


S0368/0030 


Neema A Labisay 


Imboru 


Ashira 


HGL 


2205 


S0368/0039 


Theresia M Ammi 


Imboru 


Machame 


CBA 45 SNO 


EXAM No. 


JINA LA MWANAFUNZI 


SHULE ATOKAYO 


SHULE AENDAYO 


MASOMO 


2206 


S1 459/0075 


Tamali Mlaya Mwalyego 


Imezu 


Ifakara 


CBG 


2207 


S2141/0018 


Fatuma K Farijallah 


Ipuli 


Urambo 


HGK 


2208 


S2141/0033 


Leah M Mabula 


Ipuli 


Rugambwa 


PCB 


2209 


S2141/0046 


Neema J Magoti 


Ipuli 


Mpanda 


CBG 


2210 


S0203/0003 


Agness Sima 


Iringa Girls 


Ifakara 


HKL 


2211 


S0203/0004 


Amalia Boniface 


Iringa Girls 


Msalato 


PCB 


2212 


S0203/0005 


Amanda T. Kweka 


Iringa Girls 


Kilakala 


PCB 


2213 


S0203/0008 


Anelmina Mwangonela 


Iringa Girls 


Kilakala 


PCB 


2214 


S0203/0010 


Asha H. Ibrahim 


Iringa Girls 


Dr. Olsen 


CBG 


2215 


S0203/0012 


Cassia C. Mwambungu 


Iringa Girls 


Morogoro 


EGM 


2216 


S0203/0016 


Elina E. Kiwia 


Iringa Girls 


Msalato 


PCB 


2217 


S0203/0022 


Fauza I. Issa 


Iringa Girls 


Lusanga 


PCB 


2218 


S0203/0024 


Frida Mkulu 


Iringa Girls 


Jangwani (day) 


CBN 


2219 


S0203/0025 


Gladiosa G. Kaguo 


Iringa Girls 


Iringa Girls 


CBG 


2220 


S0203/0032 


Hawa A. Zuberi 


Iringa Girls 


Weruweru 


PCB 


2221 


S0203/0034 


Herieth N. Mbwayu 


Iringa Girls 


Kilakala 


PCM 


2222 


S0203/0037 


Imelda G. Mpika 


Iringa Girls 


Kondoa 


CBG 


2223 


S0203/0038 


Inna H. Kisungula 


Iringa Girls 


Kilakala 


PCB 


2224 


S0203/0041 


Jane Omelo 


Iringa Girls 


Kilakala 


PCB 


2225 


S0203/0044 


Joan J. Mlay 


Iringa Girls 


Kilakala 


PCB 


2226 


S0203/0048 


Juliana Alfred 


Iringa Girls 


Ifunda Girls 


PCM 


2227 


S0203/0057 


Matrida G. Mwageni 


Iringa Girls 


Jangwani (day) 


CBN 


2228 


S0203/0058 


Mayvees Femandes 


Iringa Girls 


Kilakala 


PCB 


2229 


S0203/0059 


Mercy Haonga 


Iringa Girls 


Machame 


CBN 


2230 


S0203/0060 


Naomi A. Nyemba 


Iringa Girls 


Iringa Girls 


CBG 


2231 


S0203/0062 


Neema E. Maeda 


Iringa Girls 


Tabora Girls 


PCM 


2232 


S0203/0065 


Queen Mahundi 


Iringa Girls 


Igowole 


HGL 


2233 


S0203/0066 


Rehema J. Omary 


Iringa Girls 


Loleza 


PCM 


2234 


S0203/0068 


Rose Elias 


Iringa Girls 


Arusha 


HGE 


2235 


S0203/0073 


Safari Mlomo 


Iringa Girls 


Machame 


CBN 


2236 


S0203/0083 


Talitha F. Sajilo 


Iringa Girls 


Machame 


CBN 


2237 


S0203/0086 


Tumaini Alison 


Iringa Girls 


Ashira 


EGM 


2238 


S0203/0089 


Vaileth F. Mgoji 


Iringa Girls 


Kilakala 


CBG 


2239 


S0203/0094 


Zaina A. Mjema 


Iringa Girls 


Usangi Day 


HGE 


2240 


S0203/0095 


Zuena A. Idd 


Iringa Girls 


Dodoma 


PCM 


2241 


S21 89/0001 


Adija Ally Saidi 


Irisya 


Jikomboe 


HKL 


2242 


S0949/0037 


Juliana Makala 


Irkisongo 


Nangwa 


HGL 


2243 


S0949/0038 


Lucy Manyama 


Irkisongo 


Chief Ihunyo 


HGE 


2244 


S0949/0039 


Lucy Richard 


Irkisongo 


Dr. Olsen 


CBG 


2245 


S0955/0016 


Joyce Japhet 


Isagehe 


Maswa 


PCM 


2246 


S 1926/0040 


Yasinta John 


Isaka 


Mwanza 


PCB 


2247 


S1 938/0003 


Enea Songa 


Isangawana 


Londoni 


EGM 


2248 


S2921/0011 


Elizabeth J Mwang'ombe 


Isangu 


Songea Girls 


HGK 


2249 


S2921/0017 


Faraja G Mwasomola 


Isangu 


Igowole 


HGK 


2250 


S292 1/0044 


Rebeca A Ndemo 


Isangu 


Lugalo 


PCB 


2251 


S2921/0054 


Sophia E Mwaijumba 


Isangu 


Songea Girls 


HGK 


2252 


S1 146/0024 


Jane Njeje 


Isansa 


Vwawa 


HGK 


2253 


S1 146/0043 


Salome Daniel 


Isansa 


Ruvu 


CBA 


2254 


S1 146/0052 


Yusta M Maganga 


Isansa 


Dodoma 


PCM 46 SNO 


EXAM No. 


JINA LA MWANAFUNZI 


SHULE ATOKAYO 


SHULE AENDAYO 


MASOMO 


2255 


S301 2/0005 


Chausiku Mayunga 


Isanzu 


Urambo 


HGK 


2256 


S3021/0013 


Rose Kayegezi William 


Isela 


Chief Ihunyo 


HGK 


2257 


S3021/0017 


Theleza Patrick Maziku 


Isela 


Mwendakulima 


HGL 


2258 


S0661/0002 


Aneth Joseph 


Isenye 


Maswa 


HKL 


2259 


S0661/0003 


Angelina James 


Isenye 


Mwanza 


PCM 


2260 


S0661/0004 


Anitha Joseph 


Isenye 


Mwamashimba 


HKL 


2261 


S0661/0013 


Jamilah Dickson 


Isenye 


Lukole 


HKL 


2262 


S0661/0015 


Joyce Laurent 


Isenye 


Sumve 


HKL 


2263 


S0661/0016 


Julieth J Opasi 


Isenye 


Maswa 


CBG 


2264 


S0661/0030 


Nyanjiga Bahati 


Isenye 


Mpanda 


HKL 


2265 


S0661/0032 


Oliva Lazaro 


Isenye 


Ifakara 


CBG 


2266 


S1 875/0046 


Oliver Juvinary Marko 


Ishimwe 


Lukole 


HKL 


2267 


S1 875/0065 


Uzia Gabriel Chija 


Ishimwe 


Mkugwa 


HGK 


2268 


S1 144/0061 


Leah Shaban 


Isimila 


Isimila 


HGK 


2269 


S1 144/01 11 


Venelanda Kimena 


Isimila 


Songea Girls 


EGM 


2270 


S2334/0018 


Marselina Elias Shao 


Islamiya 


Mwamashimba 


HGL 


2271 


S2334/0027 


Oueen Humbi Nassib 


Islamiya 


Bwiru Girls 


HGE 


2272 


S1 467/0025 


Noria Hezron 


Isuto 


Nkasi 


HGL 


2273 


S0444/0013 


Beata T Silwimba 


Itamba 


Ifunda Girls 


HGK 


2274 


S0444/0016 


Deodata J Sanga 


Itamba 


Iringa Girls 


CBG 


2275 


S0444/0038 


Lusiana A Nyambo 


Itamba 


Iringa Girls 


CBG 


2276 


S1 137/0060 


Trifonia Abeli Swenya 


Itandula 


Ifakara 


CBG 


2277 


S2733/0003 


Anna Stivin Nitwa 


Itega 


Tumaini 


HGL 


2278 


S2733/0008 


Joyce Joseph Ng'andu 


Itega 


Bwiru Girls 


EGM 


2279 


S0741/0070 


Tully Barden 


Itende 


Nangwa 


HGE 


2280 


S31 02/0009 


Devota Chengula 


Itezi 


Ifunda Girls 


HGK 


2281 


S3 102/0010 


Diana Edson 


Itezi 


Londoni 


HGK 


2282 


S3 102/0023 


Jane Natales 


Itezi 


Kizwite 


CBG 


2283 


S31 02/0036 


Maria Nsonga 


Itezi 


Mpanda 


EGM 


2284 


S31 02/0038 


Maria Wilbrod 


Itezi 


Igowole 


HGK 


2285 


S1 032/0049 


Rose Charles Shayo 


Itigi 


Kondoa 


CBG 


2286 


S1 456/0027 


Halima Martin 


Itiji 


Ifunda Tech. 


PCB 


2287 


S1 456/0035 


Judith Jackson 


Itiji 


Mpanda 


HKL 


2288 


S1 456/0038 


Lucy Kansapa 


Itiji 


Isimila 


HGL 


2289 


S1 034/0009 


Ester Lupande 


Itilima 


Maswa 


HKL 


2290 


S1 91 3/001 3 


Debora Jessan Mhepela 


Itipingi 


Londoni 


EGM 


2291 


S1 91 3/0037 


Naivera Luitho Kinyamagoha 


Itipingi 


Makambako 


HGK 


2292 


S1 91 3/0038 


Nuru Nicolausy Mhepela 


Itipingi 


Londoni 


EGM 


2293 


S3345/0006 


Naomi Sangati 


Itule 


Kibondo 


HGL 


2294 


S0690/0020 


Oliva A Mwaikuyu 


Itundu 


Isimila 


HKL 


2295 


S3 173/0030 


Joyce Jacob 


Itunge 


Iringa Girls 


CBG 


2296 


S31 73/0044 


Shangwe Mahena 


Itunge 


Isimila 


HGK 


2297 


S0681/0001 


Adefrida Msigwa 


Ivumwe 


Mpanda 


HGE 


2298 


S0681/0006 


Benadeta Haule 


Ivumwe 


Uwemba 


HKL 


2299 


S0681/0007 


Blanka Lwehela 


Ivumwe 


Manyunyu 


HKL 


2300 


S0681/0012 


Elizabeth Sanga 


Ivumwe 


Songea Girls 


HGE 


2301 


S0681/0027 


Ivy Sanga 


Ivumwe 


Ifakara 


CBA 


2302 


S0681/0038 


Mariam Kapingo 


Ivumwe 


Lukole 


HGE 


2303 


S0681/0043 


Melise Lwitiko 


Ivumwe 


Ifunda Girls 


HGK 47 SNO 


EXAM No. 


JINA LA MWANAFUNZI 


SHULE ATOKAYO 


SHULE AENDAYO 


MASOMO 


2304 


S0681/0056 


Salome Ngumba 


Ivumwe 


Urambo 


HGK 


2305 


S0681/0062 


Shani Khalfani 


Ivumwe 


Engutoto 


HKL 


2306 


S3071/0012 


Dorice Protas Kessy 


Iwa 


Weruweru 


PCB 


2307 


S3071/0026 


Josephina Sebastian Mboye 


Iwa 


Weruweru 


PCB 


2308 


S3071/0027 


Josephina Theopist Kessy 


Iwa 


Ifunda Tech. 


PGM 


2309 


S3071/0037 


Pellagia Vitalis Njau 


Iwa 


Weruweru 


PCB 


2310 


S3071/0040 


Rozina Baltazary Malya 


Iwa 


Ruvu 


CBG 


2311 


S0890/0012 


Elika Majuto 


Iwalanje 


Manyunyu 


HGK 


2312 


S0890/0015 


Ester J Shinshi 


Iwalanje 


Loleza 


CBG 


2313 


S0890/0022 


Fatuma Jonas 


Iwalanje 


Usongwe 


HGK 


2314 


S0890/0052 


Neema Kalinga 


Iwalanje 


Morogoro 


HKL 


2315 


S0890/0063 


Sada Sanga 


Iwalanje 


Dakawa 


HKL 


2316 


S0890/0075 


Upendo P Mbunda 


Iwalanje 


Songea Girls 


EGM 


2317 


S2223/0022 


Ester Halinga 


Iwambi 


lleje 


PCM 


2318 


S1 157/0058 


Mary Josphati Mwinuka 


Iwawa 


Morogoro 


HGE 


2319 


S1 157/0078 


Selina Bosco Tweve 


Iwawa 


Manyunyu 


HGK 


2320 


S1 157/0080 


Tsilanogela Nestory Sanga 


Iwawa 


Isimila 


HGL 


2321 


S1 157/0082 


Upendo Tafuteni Luvanda 


Iwawa 


Iringa Girls 


CBG 


2322 


S3705/0042 


Sarome Chaina 


Iwiji 


Kizwite 


CBG 


2323 


S 1994/0036 


Judith Joseph 


Iwindi 


Songea Girls 


EGM 


2324 


S1 994/0051 


Merina Samson 


Iwindi 


Kizwite 


CBG 


2325 


S31 39/0002 


Agness Mwakabaga 


lyela 


Iringa Girls 


EGM 


2326 


S31 39/0047 


Loveness Mwasuka 


lyela 


Weruweru 


EGM 


2327 


S31 39/0056 


Martha Kasinde 


lyela 


Ifunda Girls 


PCM 


2328 


S31 39/0066 


Pendo Jeremia 


lyela 


Isimila 


HKL 


2329 


S31 39/0068 


Rehema Gibson 


lyela 


Korogwe 


PCM 


2330 


S0803/0005 


Bwanje Tipigalle 


lyula 


Nkasi 


HGL 


2331 


S0764/0001 


Adelia Kamugisha 


Izigo 


Mwanza 


PCB 


2332 


S0764/0056 


Vestina Revelian 


Izigo 


Mkolani 


CBG 


2333 


S1 930/0035 


Sarah A Kasanga 


J. M. Kikwete 


Ifunda Girls 


PCB 


2334 


S 1930/0040 


Tabia G Aswile 


J. M. Kikwete 


Mkolani 


CBG 


2335 


S0449/0003 


Anisa Emilyo Kidakule 


J.j.mungai 


Manyunyu 


HGK 


2336 


S0449/0009 


Bibiana Stephen Kihaga 


J.j.mungai 


Isimila 


HGL 


2337 


S0449/0019 


Debora Josephat Sanga 


J.j.mungai 


Ulayasi 


PCB 


2338 


S0449/0022 


Dorice Anyandwile Mwaitege 


J.j.mungai 


Uwemba 


HGK 


2339 


S0449/0037 


Farida Stephano Kilufi 


J.j.mungai 


Vwawa 


HGL 


2340 


S0449/0056 


Lidya Ramadhan Kisinza 


J.j.mungai 


Songea Girls 


CBG 


2341 


S1 038/0003 


Alphoncina Alex Lyamuya 


J.k. Nyerere 


Ashira 


CBG 


2342 


S1 038/0005 


Amina Abdallah Mshamu 


J.k. Nyerere 


Songea Girls 


HGE 


2343 


S1 038/001 8 


Benifrida Raphael Kessy 


J.k. Nyerere 


Nangwa 


HKL 


2344 


S1 038/0021 


Catherine Pascal Lyapa 


J.k. Nyerere 


Nangwa 


HGL 


2345 


S1 038/0022 


Cecilia Paskali Kavishe 


J.k. Nyerere 


Mwika 


EGM 


2346 


S1 038/0026 


Edna Nemes Minja 


J.k. Nyerere 


Ashira 


HGL 


2347 


S1 038/0028 


Emma Liberati Nyambo 


J.k. Nyerere 


Dodoma 


PCM 


2348 


S1 038/0037 


Gloria Amedeus Ngowi 


J.k. Nyerere 


Songe 


HGL 


2349 


S1 038/0042 


Hadija Shwahibu Msangi 


J.k. Nyerere 


Ifunda Tech. 


PCB 


2350 


S 1038/0045 


Husna Mashaka Maziku 


J.k. Nyerere 


Ashira 


CBG 


2351 


S1 038/0048 


Jackline Frank Swai 


J.k. Nyerere 


Ifunda Girls 


PCM 


2352 


S1 038/0062 


Lilian Remmy Matafu 


J.k. Nyerere 


Tabora Girls 


CBG 48 SNO 


EXAM No. 


JINA LA MWANAFUNZI 


SHULE ATOKAYO 


SHULE AENDAYO 


MASOMO 


2353 


S1 038/0067 


Mchamungu Paschal Mattay 


J.k. Nyerere 


Machame 


CBN 


2354 


S1 038/0071 


Mwanahawa Abdallah Ponera 


J.k. Nyerere 


Rugambwa 


PCB 


2355 


S1 038/0072 


Mwanaidi Amiri Mbura 


J.k. Nyerere 


Machame 


CBN 


2356 


S1 038/0076 


Nancy Gilbert Towo 


J.k. Nyerere 


Florian 


CBG 


2357 


S1 038/0078 


Nietiwe Peter Msambaa 


J.k. Nyerere 


Machame 


CBN 


2358 


S1 038/0087 


Rehema Mohamed Kiganza 


J.k. Nyerere 


Kondoa 


PCB 


2359 


S1 038/0089 


Salma Osmondi Mbiro 


J.k. Nyerere 


Florian 


CBG 


2360 


S 1038/0094 


Sophia Hassan Saidi 


J.k. Nyerere 


Korogwe 


CBG 


2361 


S1 038/0098 


Theresia Lucian Shirima 


J.k. Nyerere 


Bwiru Girls 


CBG 


2362 


S1 038/01 00 


Victoria Ladislaus Kanje 


J.k. Nyerere 


Ifunda Tech. 


PCB 


2363 


S1 038/01 01 


Virginia Cosmas Masharia 


J.k. Nyerere 


Ruvu 


CBG 


2364 


S1 625/0022 


Joyce Masaburi 


J.w.bukanga 


Mwamashimba 


HGL 


2365 


S2901/0031 


Zaina Mhina 


Jaila 


Dakawa 


HKL 


2366 


S0286/0001 


Adela Boniphace 


James Sangu 


Tambaza (day) 


PCM 


2367 


S0286/0006 


Bahati Cheyo 


James Sangu 


Nganza 


EGM 


2368 


S0286/0015 


Edina Steven 


James Sangu 


Nkasi 


HGL 


2369 


S0286/0017 


Elizabeth Haule 


James Sangu 


Bwiru Girls 


CBG 


2370 


S0286/0018 


Emmy Kasebele 


James Sangu 


Morogoro 


HGE 


2371 


S0286/0021 


Eveline Mangosongo 


James Sangu 


Machame 


CBN 


2372 


S0286/0022 


Fortunata Ndomba 


James Sangu 


J.j. Mungai 


HGE 


2373 


S0286/0024 


Grace Jonas 


James Sangu 


Nkasi 


HGL 


2374 


S0286/0032 


Jacqueline Minja 


James Sangu 


Mpanda 


EGM 


2375 


S0286/0033 


Jane Haonga 


James Sangu 


Mringa 


HGE 


2376 


S0286/0034 


Jema Jeconia 


James Sangu 


lleje 


PCM 


2377 


S0286/0035 


Joyce Mathias 


James Sangu 


Kondoa 


CBG 


2378 


S0286/0039 


Luciana Haule 


James Sangu 


Makambako 


EGM 


2379 


S0286/0040 


Lucy Frank 


James Sangu 


Vwawa 


HGK 


2380 


S0286/0046 


Maria Edson 


James Sangu 


Usongwe 


HGE 


2381 


S0286/0047 


Maria Mirambo 


James Sangu 


Mbeya 


HGL 


2382 


S0286/0049 


Maria Mwaisaka 


James Sangu 


Londoni 


EGM 


2383 


S0286/0050 


Martha Kipusi 


James Sangu 


lleje 


PCM 


2384 


S0286/0055 


Melania Fuime 


James Sangu 


Bwiru Girls 


HGE 


2385 


S0286/0060 


Neema Loi 


James Sangu 


Loleza 


PCB 


2386 


S0286/0061 


Neta Mwasenga 


James Sangu 


Bwiru Girls 


EGM 


2387 


S0286/0065 


Nzobe Mashishanga 


James Sangu 


Mpanda 


CBG 


2388 


S0286/0066 


Oueenrose Kisanji 


James Sangu 


Bwiru Girls 


HGL 


2389 


S0286/0069 


Sarah Mwashambwa 


James Sangu 


Londoni 


EGM 


2390 


S0286/0070 


Silvia Sakaya 


James Sangu 


Mpanda 


EGM 


2391 


S0286/0072 


Tunukiwa Kasambala 


James Sangu 


Ifakara 


PCM 


2392 


S0286/0073 


Veronica James 


James Sangu 


Ifunda Tech. 


PCB 


2393 


S0286/0074 


Veronica Lukunama 


James Sangu 


Rugambwa 


PCB 


2394 


S0286/0075 


Wingira Mpamila 


James Sangu 


Kondoa 


PCB 


2395 


S0286/0076 


Zainabu Khamis 


James Sangu 


Ifunda Girls 


CBG 


2396 


S0465/0060 


Jenipher I Nzobe 


Jamhuri 


Nganza 


HGL 


2397 


S0465/0063 


Josephine Hillary Sarwatt 


Jamhuri 


Nganza 


EGM 


2398 


S 1406/0010 


Aneth Robert 


Jamhuri Dsm 


Dar. Institute Techn 


MINE 


2399 


S1 406/0026 


Digna Ninje 


Jamhuri Dsm 


Ashira 


EGM 


2400 


S1 406/0031 


Faraja Omary 


Jamhuri Dsm 


Usangi Day 


HGE 


2401 


S1 406/0094 


Rehema David 


Jamhuri Dsm 


Usangi Day 


EGM m SNO 


EXAM No. 


JINA LA MWANAFUNZI 


SHULE ATOKAYO 


SHULE AENDAYO 


MASOMO 


2402 


S1 406/01 06 


Saumu Maagi 


Jamhuri Dsm 


Nangwa 


HGE 


2403 


S0204/0001 


Adelina Kalinga 


Jangwani 


Mtwara Girls 


EGM 


2404 


S0204/0003 


Agnes Charles 


Jangwani 


Morogoro 


HGE 


2405 


S0204/0004 


Agnes John 


Jangwani 


Mtwara Tech. 


PCB 


2406 


S0204/0006 


Aisha Ally 


Jangwani 


Lusanga 


PCB 


2407 


S0204/0007 


Amina Daudi 


Jangwani 


Tabora Girls 


PCB 


2408 


S0204/0009 


Amina Kibogoti 


Jangwani 


Lukole 


HGE 


2409 


S0204/0010 


Amina Mbaraka 


Jangwani 


J.j. Mungai 


EGM 


2410 


S0204/001 1 


Amina Msakati 


Jangwani 


lleje 


PCB 


2411 


S0204/0013 


Amina R Said 


Jangwani 


Kilakala 


PCB 


2412 


S0204/0017 


Aneth Stephano 


Jangwani 


Mringa 


EGM 


2413 


S0204/0018 


Angel Kajelelo 


Jangwani 


Jangwani (day) 


PCB 


2414 


S0204/0023 


Asha Salmin 


Jangwani 


Machame 


CBN 


2415 


S0204/0024 


Ashura Makwaya 


Jangwani 


Wdmi 


WAT 


2416 


S0204/0025 


Ashura Marusu 


Jangwani 


Weruweru 


ECA 


2417 


S0204/0026 


Asnath Pascal 


Jangwani 


Mtwara Girls 


EGM 


2418 


S0204/0031 


Beatrice Makanga 


Jangwani 


Machame 


EGM 


2419 


S0204/0034 


Bilhuda Mhina 


Jangwani 


Ashira 


HGL 


2420 


S0204/0035 


Brenda Mahimbo 


Jangwani 


Mwika 


HGL 


2421 


S0204/0037 


Calista Apollonary 


Jangwani 


Dar. Institute Techn 


TEL 


2422 


S0204/0039 


Christina P Chilala 


Jangwani 


Uwemba 


HKL 


2423 


S0204/0041 


Consolatha Wenzeslaus 


Jangwani 


Longido 


HKL 


2424 


S0204/0042 


Constansia Bravo 


Jangwani 


Kondoa 


PCB 


2425 


S0204/0043 


Dalia Samwel 


Jangwani 


Weruweru 


ECA 


2426 


S0204/0045 


Deborah Paschal 


Jangwani 


Songea Girls 


PCB 


2427 


S0204/0046 


Dekariswa Mmari 


Jangwani 


Bukoba 


PCB 


2428 


S0204/0049 


Domitila Magaka 


Jangwani 


Zanaki (day) 


EGM 


2429 


S0204/0051 


Doreen Shanco 


Jangwani 


Mkuu 


PCM 


2430 


S0204/0054 


Eliciana Edward 


Jangwani 


Mringa 


EGM 


2431 


S0204/0056 


Elizabeth Charles 


Jangwani 


Ifunda Girls 


EGM 


2432 


S0204/0058 


Emiliana Fredy 


Jangwani 


Mtwara Girls 


EGM 


2433 


S0204/0059 


Emmy Msomba 


Jangwani 


Kibondo 


HGE 


2434 


S0204/0061 


Ester Ngani 


Jangwani 


Kilakala 


PCB 


2435 


S0204/0064 


Eunice Tossy 


Jangwani 


Kisimiri 


PCM 


2436 


S0204/0065 


Eva John 


Jangwani 


Mkuu 


HGE 


2437 


S0204/0070 


Fathiya Shah 


Jangwani 


Mwanza 


PCM 


2438 


S0204/0072 


Fatuma Mjengela 


Jangwani 


Weruweru 


ECA 


2439 


S0204/0073 


Fatuma Mnalaga 


Jangwani 


lleje 


PCM 


2440 


S0204/0076 


Felista Samson 


Jangwani 


Kizwite 


HGL 


2441 


S0204/0077 


Felister Ignatus 


Jangwani 


Masasi Girls 


PGM 


2442 


S0204/0078 


Fides Philberth 


Jangwani 


Kondoa 


PCB 


2443 


S0204/0079 


Flora Komba 


Jangwani 


Maswa 


PCB 


2444 


S0204/0080 


Flora Libent 


Jangwani 


Mringa 


EGM 


2445 


S0204/0082 


Frida Justini 


Jangwani 


Dakawa 


HKL 


2446 


S0204/0086 


Gloria Kisinini 


Jangwani 


Mringa 


EGM 


2447 


S0204/0088 


Gloria Walter 


Jangwani 


Dar. Institute Techn 


MEC 


2448 


S0204/0089 


Glory Kweka 


Jangwani 


Msalato 


PCM 


2449 


S0204/0093 


Grace Vedastus 


Jangwani 


Kazima 


EGM 


2450 


S0204/0098 


Hadija Haruna 


Jangwani 


Ruvu 


PCM 50 SNO 


EXAM No. 


JINA LA MWANAFUNZI 


SHULE ATOKAYO 


SHULE AENDAYO 


MASOMO 


2451 


S0204/0099 


Hadija Mlunga 


Jangwani 


Kazima 


HGE 


2452 


S0204/0104 


Happiness Francis 


Jangwani 


Msalato 


PCM 


2453 


S0204/0105 


Hawa Hamadi 


Jangwani 


Chief Ihunyo 


HGE 


2454 


S0204/0106 


Heavenlight Absalomu 


Jangwani 


Mkugwa 


HGK 


2455 


S0204/0107 


Helena Mlelwa 


Jangwani 


Weruweru 


ECA 


2456 


S0204/0109 


Husna M Mbonde 


Jangwani 


Kazima 


HGE 


2457 


S0204/0116 


Jacqueline V Kalinga 


Jangwani 


Weruweru 


ECA 


2458 


S0204/0118 


Jane Mumbi 


Jangwani 


Kazima 


HGE 


2459 


S0204/0119 


Jane Naimani 


Jangwani 


Jangwani (day) 


EGM 


2460 


S0204/0122 


Jasmin Katembo 


Jangwani 


Ifakara 


PCM 


2461 


S0204/0125 


Jesca Paul 


Jangwani 


Weruweru 


ECA 


2462 


S0204/0129 


Julieth Julius 


Jangwani 


Ashira 


EGM 


2463 


S0204/0142 


Lucy Mabiye 


Jangwani 


Ifakara 


CBG 


2464 


S0204/0147 


Magreth Reuben 


Jangwani 


Usongwe 


HGE 


2465 


S0204/0164 


Maria Zacharia 


Jangwani 


Ifunda Tech. 


CBG 


2466 


S0204/0154 


Mariam Johari 


Jangwani 


Kondoa 


PCB 


2467 


S0204/0156 


Mariam Musa 


Jangwani 


Mtwara Girls 


EGM 


2468 


S0204/0160 


Mariam Vitus 


Jangwani 


Usongwe 


EGM 


2469 


S0204/0162 


Mariath Abdulrazack 


Jangwani 


Lukole 


HGE 


2470 


S0204/0171 


Mgeni Hemedy 


Jangwani 


Jangwani (day) 


EGM 


2471 


S0204/0172 


Milka Leonard 


Jangwani 


Weruweru 


ECA 


2472 


S0204/0153 


Miriam Amani 


Jangwani 


Arusha 


EGM 


2473 


S0204/0175 


Monica Pius 


Jangwani 


Kazima 


ECA 


2474 


S0204/0177 


Mwahija Shabani 


Jangwani 


Tabora Girls 


PCB 


2475 


S0204/0178 


Mwajabu Ally 


Jangwani 


Chang'ombe (day) 


PCB 


2476 


S0204/0186 


Nancy Wilbert 


Jangwani 


Loleza 


PCM 


2477 


S0204/0187 


Nasra Juma 


Jangwani 


Longido 


CBN 


2478 


S0204/0189 


Ndeana Tarimo 


Jangwani 


Weruweru 


ECA 


2479 


S0204/0190 


Neema John 


Jangwani 


Kondoa 


PCB 


2480 


S0204/0194 


Nusura Sufiani 


Jangwani 


Kilakala 


PCB 


2481 


S0204/0196 


Nyasige Adon 


Jangwani 


Kazima 


EGM 


2482 


S0204/0198 


Petronida Christopher 


Jangwani 


Lukole 


HGE 


2483 


S0204/0201 


Rabia Mkamba 


Jangwani 


Mtwara Tech. 


PCM 


2484 


S0204/0205 


Rahmada Baga 


Jangwani 


Kazima 


HGE 


2485 


S0204/0206 


Rebeca Steven 


Jangwani 


Machame 


EGM 


2486 


S0204/0207 


Redemta Deogratius 


Jangwani 


Mpwapwa 


PCM 


2487 


S0204/0212 


Roselyn Oforo 


Jangwani 


Kifaru 


EGM 


2488 


S0204/0215 


Rukia Waziri 


Jangwani 


Bwiru Girls 


CBG 


2489 


S0204/0217 


Sabra Mohamed 


Jangwani 


Jangwani (day) 


HGE 


2490 


S0204/0218 


Sabrina Ahmed 


Jangwani 


Machame 


EGM 


2491 


S0204/0220 


Salome Malugu 


Jangwani 


Mpanda 


HGE 


2492 


S0204/0221 


Sarah Kisusange 


Jangwani 


Msalato 


PCB 


2493 


S0204/0223 


Sawia Arabi 


Jangwani 


Ifakara 


PCM 


2494 


S0204/0224 


Scholastica Wilson 


Jangwani 


Kisimiri 


HKL 


2495 


S0204/0225 


Sengiyumva Tana 


Jangwani 


Kilakala 


PCB 


2496 


S0204/0227 


Shamsa Salum 


Jangwani 


Msalato 


PCM 


2497 


S0204/0232 


Shufaa S Ahmed 


Jangwani 


Mkolani 


PCB 


2498 


S0204/0234 


Sia Samuel 


Jangwani 


Nganza 


ECA 


2499 


S0204/0238 


Susan Japhet 


Jangwani 


Tabora Girls 


PCB 51 SNO 


EXAM No. 


JINA LA MWANAFUNZI 


SHULE ATOKAYO 


SHULE AENDAYO 


MASOMO 


2500 


S0204/0240 


Suzana Mng'ong'o 


Jangwani 


Kilakala 


PCM 


2501 


S0204/0241 


Suzanne Rwihula 


Jangwani 


Mwendakulima 


HGL 


2502 


S0204/0242 


Tausi Jumanne 


Jangwani 


Weruweru 


ECA 


2503 


S0204/0244 


Twaiba Mohamed 


Jangwani 


Longido 


CBN 


2504 


S0204/0245 


Upendo Mgwalu 


Jangwani 


Songea Girls 


PCB 


2505 


S0204/0248 


Wahida Issa 


Jangwani 


Jangwani (day) 


EGM 


2506 


S0204/0249 


Winfrida Justine 


Jangwani 


Mpanda 


HGE 


2507 


S0204/0251 


Yusra Ally 


Jangwani 


Kondoa 


CBG 


2508 


S1 323/0070 


Rehema Kombo 


Japan 


Korogwe 


HGK 


2509 


S1 323/0083 


Sharifa Kassimu 


Japan 


Ashira 


CBG 


2510 


S3859/0003 


Jacquiline Mkisa Frugence 


Jelly's 


Nganza 


PCB 


2511 


S3859/0004 


Kwangu Ngassa Nyalla 


Jelly's 


Mpwapwa 


HGK 


2512 


S0496/0006 


Aisha A Mlawa 


Jitegemee 


Tumaini 


HGK 


2513 


S0496/0043 


Daipa Beatrice Londo 


Jitegemee 


Mkugwa 


HGL 


2514 


S0496/0045 


Debora M Kilimba 


Jitegemee 


Ruvu 


HGK 


2515 


S0496/0090 


Hadija S Kichwa 


Jitegemee 


Ashira 


HGL 


2516 


S0496/0096 


Happiness Emmanuel 


Jitegemee 


Masasi Girls 


HGL 


2517 


S0496/0102 


Hellen Hezron 


Jitegemee 


Babati 


HGL 


2518 


S0496/0121 


Janeth L Musika 


Jitegemee 


Lugalo 


HGL 


2519 


S0496/0128 


Jesca A Mushi 


Jitegemee 


Lugoba 


CBG 


2520 


S0496/0134 


Judith D Kalinganila 


Jitegemee 


Songe 


HKL 


2521 


S0496/0141 


Kulwa Julius 


Jitegemee 


Kibondo 


HGL 


2522 


S0496/0151 


Magreth Malimi 


Jitegemee 


Msalato 


PCB 


2523 


S0496/0162 


Maria Mhere 


Jitegemee 


Mtwara Girls 


HGE 


2524 


S0496/0185 


Nasra Mnunguye 


Jitegemee 


Mtwara Girls 


HGL 


2525 


S0496/0221 


Rukia Abdu 


Jitegemee 


Kishoju 


HGE 


2526 


S0496/0231 


Sarafina N Mtimba 


Jitegemee 


Mringa 


ECA 


2527 


S0496/0234 


Sarah Samwel 


Jitegemee 


Loleza 


PCM 


2528 


S0496/0246 


Sponsa Halfani 


Jitegemee 


Jangwani (day) 


HGE 


2529 


S0496/0251 


Swaumu Msangi 


Jitegemee 


Jikomboe 


HGL 


2530 


S0496/0272 


Zita P Marandu 


Jitegemee 


Ruvu 


HGL 


2531 


S0461/0001 


Abigael Ayubu 


John Paul li Kahama 


Mwendakulima 


HGK 


2532 


S0461/0006 


Elizabeth Nkandi 


John Paul li Kahama 


Kaliua 


PCB 


2533 


S0461/0021 


Mariagoreth Francis 


John Paul li Kahama 


Isimila 


HGK 


2534 


S0461/0023 


Mary Ismail 


John Paul li Kahama 


Natta 


HKL 


2535 


S0283/0002 


Amney A Ally 


John The Baptist 


Kondoa 


CBG 


2536 


S0283/0013 


Jane P Malamsha 


John The Baptist 


Mwendakulima 


HGL 


2537 


S0283/0017 


Julieth V Mashwishwi 


John The Baptist 


Ifunda Tech. 


PCB 


2538 


S0283/0019 


Marina Zacharia 


John The Baptist 


Nganza 


HGL 


2539 


S0283/0021 


Mwanaidi M Shaabani 


John The Baptist 


Kilakala 


HGL 


2540 


S1 432/0006 


Magreth Abdalah Chanasa 


Jordan 


Morogoro 


HGL 


2541 


S4286/0014 


Julieth Mwakibete Jackson 


Joshua 


Dodoma 


CBG 


2542 


S3964/0002 


Amina Yassir Kiwanda 


Joyland Girls 


Mkuu 


CBG 


2543 


S3964/0003 


Aneth Godlove Sanga 


Joyland Girls 


Usangi Day 


EGM 


2544 


S3964/0006 


Anna Julius Kisuma 


Joyland Girls 


Ifunda Girls 


EGM 


2545 


S3964/0007 


Asela Basley Tesha 


Joyland Girls 


Nangwa 


HGL 


2546 


S3964/0009 


Bertina Stanley Shayo 


Joyland Girls 


Dakawa 


HGL 


2547 


S3964/0010 


Blanca Adrian Shayo 


Joyland Girls 


Kondoa 


CBG 


2548 


S3964/001 1 


Catherine Samwel Saguti 


Joyland Girls 


Morogoro 


HGE 52 SNO 


EXAM No. 


JINA LA MWANAFUNZI 


SHULE ATOKAYO 


SHULE AENDAYO 


MASOMO 


2549 


S3964/0014 


Clara Paul Ndamallya 


Joyland Girls 


Kifaru 


HGE 


2550 


S3964/0016 


Crista Peter Salla 


Joyland Girls 


Ruvu 


PCB 


2551 


S3964/0017 


Dativa Richard Tarimo 


Joyland Girls 


Ashira 


EGM 


2552 


S3964/0020 


Doroth David Mahally 


Joyland Girls 


Bwiru Girls 


PCB 


2553 


S3964/0022 


Elizabeth Joachim Kandia 


Joyland Girls 


Bwiru Girls 


HGE 


2554 


S3964/0023 


Erica Thadeus Meela 


Joyland Girls 


Dakawa 


HGL 


2555 


S3964/0026 


Esther Stephen Chirya 


Joyland Girls 


Mwika 


HGL 


2556 


S3964/0027 


Eugenia Aidan Kapinga 


Joyland Girls 


Mkuu 


HGE 


2557 


S3964/0028 


Eva Daudi Kakwale 


Joyland Girls 


Nangwa 


HGL 


2558 


S3964/0029 


Evangelista Isaya Charles 


Joyland Girls 


Bwiru Girls 


EGM 


2559 


S3964/0031 


Fatma Mohamed Pima 


Joyland Girls 


Dakawa 


HGL 


2560 


S3964/0032 


Fauzia Justine Mbwambo 


Joyland Girls 


Mkuu 


CBG 


2561 


S3964/0034 


Fortunata Augustino Kimath 


Joyland Girls 


Dakawa 


HGL 


2562 


S3964/0035 


Genoveva Julius Kalolo 


Joyland Girls 


Mtwara Girls 


CBG 


2563 


S3964/0037 


Gloria Leonard Mero 


Joyland Girls 


Mwanza 


PGM 


2564 


S3964/0036 


Gloriahona Barnos Warsanga 


Joyland Girls 


Sumve 


HGE 


2565 


S3964/0039 


Grace Godfrey Kileo 


Joyland Girls 


Ifunda Girls 


PGM 


2566 


S3964/0040 


Hadija Zuberi Mhando 


Joyland Girls 


Songe 


HGE 


2567 


S3964/0041 


Happiness Peter Lusana 


Joyland Girls 


Mwika 


EGM 


2568 


S3964/0042 


Happiness Wilson Mbahi 


Joyland Girls 


Lugalo 


PCB 


2569 


S3964/0043 


Harrieth Mathias Manisha 


Joyland Girls 


Ifunda Girls 


PCB 


2570 


S3964/0045 


Jackline Simon Bahath 


Joyland Girls 


Urambo 


HGK 


2571 


S3964/0047 


Jesca Idos Masawe 


Joyland Girls 


Ruvu 


PCB 


2572 


S3964/0048 


Joan Simon Hoja 


Joyland Girls 


Mpwapwa 


PCM 


2573 


S3964/0049 


Lena Benjamin Kasambala 


Joyland Girls 


Ifakara 


PCM 


2574 


S3964/0050 


Maria David Kijangwa 


Joyland Girls 


Mbeya 


HGL 


2575 


S3964/0051 


Mariam Zakaria Kumalija 


Joyland Girls 


Ifunda Girls 


PGM 


2576 


S3964/0054 


Mary Yona Shempemba 


Joyland Girls 


Ruvu 


PCB 


2577 


S3964/0058 


Mwanahamisi Nasoro Saidi 


Joyland Girls 


Ruvu 


CBG 


2578 


S3964/0059 


Narry John Tesha 


Joyland Girls 


Mringa 


EGM 


2579 


S3964/0060 


Neema Abdul Makishe 


Joyland Girls 


Bwiru Girls 


EGM 


2580 


S3964/0067 


Rita Bahati Mugarula 


Joyland Girls 


Ashira 


EGM 


2581 


S3964/0068 


Rogreen Laanyuni Mollel 


Joyland Girls 


Machame 


EGM 


2582 


S3964/0069 


Rotilda Cleophace Mtungi 


Joyland Girls 


Nangwa 


HKL 


2583 


S3964/0070 


Salma Rajabu Munisi 


Joyland Girls 


Babati 


HGL 


2584 


S3964/0072 


Sarah John Balozi 


Joyland Girls 


J.j. Mungai 


HGL 


2585 


S3964/0074 


Shukuru Sekundi Mtenga 


Joyland Girls 


Msangeni 


HGL 


2586 


S3964/0076 


Siah Joachim Minja 


Joyland Girls 


Igowole 


HGL 


2587 


S3964/0075 


Sia-nancy Alson Shangali 


Joyland Girls 


Bwiru Girls 


EGM 


2588 


S3964/0078 


Suzana Dimitrious Chegefu 


Joyland Girls 


Morogoro 


EGM 


2589 


S3964/0080 


Veronica Joseph Nyallo 


Joyland Girls 


Ashira 


HGL 


2590 


S3964/0083 


Victoria Ally Lugendo 


Joyland Girls 


Dakawa 


HGL 


2591 


S3964/0084 


Violet Estomihi Massawe 


Joyland Girls 


Nangwa 


HKL 


2592 


S1241/0011 


Angel Kais 


Juhudi 


Mawenzi 


HGL 


2593 


S1 241 /0032 


Emiliana Michael 


Juhudi 


Ifunda Girls 


PCM 


2594 


S1 241 /0035 


Everloveness Kyando 


Juhudi 


Morogoro 


HGL 


2595 


S1 241 /0042 


Ghati Bernard 


Juhudi 


Ashira 


EGM 


2596 


S1 241 /0055 


Jamila Kamangila 


Juhudi 


Zanaki (day) 


HKL 


2597 


S1 241 /0074 


Maria Emmanuel 


Juhudi 


Kazima 


EGM 53 SNO 


EXAM No. 


JINA LA MWANAFUNZI 


SHULE ATOKAYO 


SHULE AENDAYO 


MASOMO 


2598 


S1241/0081 


Mary Simon 


Juhudi 


Weruweru 


ECA 


2599 


S1 241 /0098 


Rehema Rajabu 


Juhudi 


Malagarasi 


HKL 


2600 


S1241/0114 


Scolastica Ndahani 


Juhudi 


Mawenzi 


HGE 


2601 


S1241/0121 


Stella Benedict 


Juhudi 


Kaliua 


PCB 


2602 


S0871/0001 


Adella Vedasto 


Kabale 


Maswa 


PCM 


2603 


S0871/0016 


Anisia Prosper 


Kabale 


Kishoju 


HKL 


2604 


S0871/0035 


Elda Zelamula 


Kabale 


Nyakahura 


HKL 


2605 


S 1723/0004 


Mbuke Ginawa 


Kabale-bariadi 


Kibondo 


HGL 


2606 


S3032/0018 


Laurencia Johnbosco Kalokola 


Kabuhoro 


Maswa 


PCM 


2607 


S41 54/0004 


Beatrice John Langai 


Kac 


Ifunda Girls 


PCB 


2608 


S41 54/001 7 


Jackline Raphael Mollel 


Kac 


Ashira 


CBG 


2609 


S41 54/0031 


Reginah Korduni Laizer 


Kac 


Ashira 


CBG 


2610 


S41 54/0035 


Warda Salum Hamis 


Kac 


Ashira 


EGM 


2611 


S2370/0003 


Badehe Malifedha Francis 


Kafita 


Maswa 


CBG 


2612 


S2370/0036 


Lydia Lugandya Nicholaus 


Kafita 


Kaliua 


CBG 


2613 


S0436/0013 


Jelitha Julius Jengela 


Kafule 


Dakawa 


HGK 


2614 


S0436/0016 


Love Adaison Pwele 


Kafule 


Mpanda 


HGE 


2615 


S0436/0019 


Sophia Flern Kibona 


Kafule 


Usongwe 


HGE 


2616 


S061 2/0004 


Angelina Mwombeki 


Kagango 


Maswa 


PCM 


2617 


S0612/0017 


Jenipha Justinian 


Kagango 


Mwanza 


PCM 


2618 


S061 2/0024 


Mariana Antony 


Kagango 


Rugambwa 


PCM 


2619 


S1 482/0029 


Edastella A Wilson 


Kagemu 


Bwiru Girls 


CBG 


2620 


S1 482/0057 


Kudra Ibrahim 


Kagemu 


Sumve 


EGM 


2621 


S1 482/0081 


Rose Joseph 


Kagemu 


Kibondo 


HKL 


2622 


S2330/0009 


Anitha Sixbert 


Kagondo 


Mkolani 


CBG 


2623 


S2330/001 1 


Asila Sadick 


Kagondo 


Rugambwa 


CBG 


2624 


S0226/0007 


Annastazia C Charles 


Kagunguli 


Mkolani 


PCM 


2625 


S0226/0008 


Augenia Makobe 


Kagunguli 


Nganza 


PCB 


2626 


S0226/0010 


Christina C Kiboye 


Kagunguli 


Chief Ihunyo 


HGL 


2627 


S0226/0020 


Gaudencia Bahame 


Kagunguli 


Sumve 


HKL 


2628 


S0226/0021 


Geni Mathias 


Kagunguli 


Songe 


HGK 


2629 


S0226/0033 


Jackline James 


Kagunguli 


Kondoa 


PCB 


2630 


S0226/0038 


Justina Enos 


Kagunguli 


Longido 


HGE 


2631 


S0226/0045 


Mwanahamis Makonda 


Kagunguli 


Mwendakulima 


HGL 


2632 


S0226/0050 


Paulina Ndamatile 


Kagunguli 


Sumve 


HKL 


2633 


S0226/0051 


Pendo P Joseph 


Kagunguli 


Kondoa 


HKL 


2634 


S0226/0055 


Rosemary Alphonce 


Kagunguli 


Sumve 


HKL 


2635 


S0226/0056 


Sarah Peter 


Kagunguli 


Mwamashimba 


HGK 


2636 


S2853/0006 


Anna Tadei Gaudensi 


Kaheusseri Scec 


Kifaru 


HGK 


2637 


S2853/001 1 


Bibiana Prosper Focus 


Kaheusseri Scec 


Muheza 


PCB 


2638 


S2853/0021 


Dorothea Tarimo Laurent 


Kaheusseri Scec 


Weruweru 


PCB 


2639 


S2853/0033 


Florida Hotani Kalist 


Kaheusseri Scec 


Lugoba 


HGL 


2640 


S2853/0036 


Gladis Mngasa Prosper 


Kaheusseri Scec 


Korogwe 


PCM 


2641 


S2853/0037 


Gloria Mathew Joseph 


Kaheusseri Scec 


Ashira 


CBG 


2642 


S2853/0038 


Grasiana Varisongo Kalist 


Kaheusseri Scec 


Ashira 


CBG 


2643 


S2853/0064 


Sesilia Tarimo Venance 


Kaheusseri Scec 


Mkuu 


HGL 


2644 


S0623/0007 


Dinna Tibairuka 


Kahunda 


Nyakahura 


HGL 


2645 


S0623/0036 


Naomi Peter 


Kahunda 


Chief Ihunyo 


HKL 


2646 


S0623/0044 


Sophia Charles Joseph 


Kahunda 


Nyakahura 


HGK 54 SNO 


EXAM No. 


JINA LA MWANAFUNZI 


SHULE ATOKAYO 


SHULE AENDAYO 


MASOMO 


2647 


S0623/0049 


Vestina Kihinga 


Kahunda 


Londoni 


EGM 


2648 


S41 48/001 8 


Odilia Laurent Nkohozi 


Kahunga 


Rugambwa 


HKL 


2649 


S0880/0047 


Maimuna Amri 


Kaigara 


Mbeya Inst. 


MEC 


2650 


S1 245/0003 


Anna Daniel Peter 


Kainam 


Machame 


CBA 


2651 


S1 245/0024 


Ester Lazaro Mado 


Kainam 


Machame 


CBA 


2652 


S0586/0001 


Adella Aloys 


Kaisho 


Rugambwa 


CBG 


2653 


S0586/0004 


Alistidia Nyeme 


Kaisho 


Mkugwa 


HGL 


2654 


S0586/0008 


Anitha Kabelinde 


Kaisho 


Nyakahura 


HGL 


2655 


S0586/0009 


Anitha Octavian 


Kaisho 


Lukole 


HGL 


2656 


S0586/0014 


Christer Deusdedith 


Kaisho 


Kishoju 


HKL 


2657 


S0586/0015 


Clezensia Sahani 


Kaisho 


Rugambwa 


HKL 


2658 


S0586/0019 


Devotha Edward 


Kaisho 


Rugambwa 


HKL 


2659 


S0586/0025 


Farida Kassim 


Kaisho 


Sumve 


EGM 


2660 


S0586/0030 


Happiness Onesmo 


Kaisho 


Mkugwa 


HGK 


2661 


S0586/0035 


Jenesta Project 


Kaisho 


Ruvu 


CBA 


2662 


S0586/0036 


Jenice Mashanda 


Kaisho 


Ruvu 


CBA 


2663 


S0586/0043 


Leah Venant 


Kaisho 


Jikomboe 


HGL 


2664 


S0586/0044 


Lydia Magayane 


Kaisho 


Rugambwa 


CBG 


2665 


S0586/0046 


Nicetha Johnbosco 


Kaisho 


Maswa 


PCM 


2666 


S0586/0047 


Nisera Robert 


Kaisho 


Ifakara 


CBA 


2667 


S0586/0049 


Phelecia Linus 


Kaisho 


Malagarasi 


HGK 


2668 


S0586/0051 


Ritha Gotfrid 


Kaisho 


Nyakahura 


HKL 


2669 


S0586/0056 


Vestina Wilson 


Kaisho 


Kishoju 


HGL 


2670 


S0586/0057 


Violeth Anatory 


Kaisho 


Ifakara 


CBA 


2671 


S2061/0007 


Eneles Absalum 


Kajunjumele 


Loleza 


HGL 


2672 


S1 598/0011 


Chrispina Christopher Stephen 


Kakonko 


Mkugwa 


HKL 


2673 


S2086/0004 


Bertha Gloria Bundala 


Kakora 


Maswa 


PCB 


2674 


S0706/0031 


Venicia Evarist Laurian 


Kalangalala 


Sumve 


HKL 


2675 


S0683/0072 


Veronica Edson Msigwa 


Kalenga 


Songea Girls 


CBG 


2676 


S0936/0001 


Abla M Mussa 


Kaliua 


Kaliua 


PCB 


2677 


S 1453/0004 


Agness Asajile 


Kalobe 


Songea Girls 


PCB 


2678 


S1 453/0072 


Okolewa Amosi 


Kalobe 


ArushaTech.. 


MEC 


2679 


S1 453/0097 


Telesia Charles 


Kalobe 


Mpanda 


CBG 


2680 


S1 453/01 09 


Yasinta Wilbert 


Kalobe 


Ifunda Girls 


PCM 


2681 


S1 453/01 10 


Yunice Mtui 


Kalobe 


Tukuyu 


EGM 


2682 


S1 11 0/0008 


Angelina M Samwel 


Kaloleni 


Tabora Girls 


CBG 


2683 


S1 11 0/0009 


Anna Shedrack Yekenya 


Kaloleni 


Iringa Girls 


EGM 


2684 


S1 11 0/001 3 


Christina Joshua Lugano 


Kaloleni 


Arusha 


EGM 


2685 


S1 11 0/001 5 


Costantina J Burra 


Kaloleni 


Ifunda Girls 


EGM 


2686 


S1 11 0/001 8 


Doreen Mosses 


Kaloleni 


Bagamoyo 


PCB 


2687 


S1 11 0/001 9 


Dorice Oliver 


Kaloleni 


Ashira 


CBG 


2688 


S1 11 0/0021 


Eliness J Mwasolile 


Kaloleni 


Bagamoyo 


EGM 


2689 


S1 11 0/0024 


Esther Naiman 


Kaloleni 


Ashira 


EGM 


2690 


S1 11 0/0026 


Faraja Laizer 


Kaloleni 


Dareda 


HGL 


2691 


S1 11 0/0036 


Hawa Magongo 


Kaloleni 


Arusha 


ECA 


2692 


S1 11 0/0037 


Herieth M Richard 


Kaloleni 


Mawenzi 


HKL 


2693 


S1 11 0/0038 


Husna Abdallah 


Kaloleni 


Songe 


HGL 


2694 


S1 11 0/0042 


Janeth Kiwale 


Kaloleni 


Machame 


CBG 


2695 


S1 11 0/0045 


Judica Meisilal 


Kaloleni 


ArushaTech.. 


TRAN 55 SNO 


EXAM No. 


JINA LA MWANAFUNZI 


SHULE ATOKAYO 


SHULE AENDAYO 


MASOMO 


2696 


S1 11 0/0046 


Julieth Mongi 


Kaloleni 


Nangwa 


HKL 


2697 


S1 11 0/0051 


Maria Kaaya 


Kaloleni 


Ifunda Girls 


PCM 


2698 


S1 11 0/0055 


Nancy Adon Swai 


Kaloleni 


Mwika 


EGM 


2699 


S1 11 0/0057 


Neema Elphas 


Kaloleni 


Nganza 


ECA 


2700 


S1 11 0/0058 


Neema Raymond Tesha 


Kaloleni 


Machame 


EGM 


2701 


S1 11 0/0059 


Perpetua J. Macha 


Kaloleni 


Nangwa 


HKL 


2702 


S1 11 0/0063 


Rosemary Maxmillian Raymon 


Kaloleni 


Weruweru 


ECA 


2703 


S1 11 0/0064 


Sada Marijani Mgonja 


Kaloleni 


Bagamoyo 


EGM 


2704 


S1 11 0/0068 


Sandrah Semboni 


Kaloleni 


Machame 


HKL 


2705 


S1 11 0/0071 


Shenina Hamad Mangula 


Kaloleni 


Machame 


HKL 


2706 


S1 11 0/0073 


Vicky Merisheki 


Kaloleni 


Machame 


HGL 


2707 


S1 11 0/0077 


Zulfat Ramadhan Matola 


Kaloleni 


Arusha 


HGE 


2708 


S0780/0006 


Ayan Hussein Ahmed 


Kaloleni Isl. Sem. 


Lusanga 


PCB 


2709 


S0780/0018 


Layla Hashim Njuki 


Kaloleni Isl. Sem. 


Nangwa 


HKL 


2710 


S0780/0030 


Ummy Mashaka Yusuph 


Kaloleni Isl. Sem. 


Tambaza (day) 


PCM 


2711 


S1 022/0009 


Angelina Nuru Makweta 


Kambangwa 


Weruweru 


ECA 


2712 


S1 022/0023 


Betina William Kahwa 


Kambangwa 


Weruweru 


ECA 


2713 


S1 022/0025 


Celina Noah Jackson 


Kambangwa 


Kazima 


HGE 


2714 


S1 022/0035 


Elice Elias Ernest 


Kambangwa 


Kibondo 


HGL 


2715 


S1 022/0049 


Felister V Meela 


Kambangwa 


Weruweru 


ECA 


2716 


S1 022/0051 


Getrude E Challange 


Kambangwa 


Machame 


CBG 


2717 


S1 022/0060 


Halima I Mohamed 


Kambangwa 


Ruvu 


PCB 


2718 


S 1022/0076 


Janeth S Michael 


Kambangwa 


Mbeya Inst. 


ELE 


2719 


S1 022/0084 


Kamila E Mkunkula 


Kambangwa 


Kibondo 


HGK 


2720 


S1 022/01 30 


Rehema R Simfukwe 


Kambangwa 


Mawenzi 


EGM 


2721 


S1 356/0039 


Yunis Daud Alphonce 


Kamena 


Kibondo 


HGL 


2722 


S1 072/0002 


Amina Hashim Hemed 


Kamene 


Songe 


HKL 


2723 


S 1072/00 11 


Devotha L Laurent 


Kamene 


Lugoba 


CBG 


2724 


S1 072/001 3 


Elihaika Barikiel Sam 


Kamene 


Nganza 


ECA 


2725 


S1 072/0022 


Grace Zakayo Lukumay 


Kamene 


Ifunda Girls 


PGM 


2726 


S1 072/0031 


Joyce Enock Samson 


Kamene 


Lugalo 


PCB 


2727 


S 1072/0032 


Joyce Theodory Mwonge 


Kamene 


Ifunda Tech. 


CBG 


2728 


S1 072/0046 


Naomi Jacob 


Kamene 


Ileje 


PCM 


2729 


S1 072/0057 


Witness Steven Sanga 


Kamene 


Chang'ombe (day) 


HGL 


2730 


S2799/001 1 


Neema Ntandu Andrea 


Kamenyanga 


Sumve 


HGE 


2731 


S31 58/0037 


Salome Wilias 


Kanazi 


Zanaki (day) 


KLF 


2732 


S3690/0054 


Maarusy Yahaya 


Kanda 


Bwiru Girls 


HGE 


2733 


S1841/0017 


Kweji Lufungulo Komanya 


Kandawe 


Bukoba 


PCB 


2734 


S231 5/0001 


Agness James Mambo 


Kandoto Sayansi Girls 


Dr. Olsen 


PCB 


2735 


S231 5/0002 


Agness Moto Lugobi 


Kandoto Sayansi Girls 


Ifunda Girls 


PCB 


2736 


S23 15/0003 


Aika Ludovic Mosha 


Kandoto Sayansi Girls 


Muheza 


PCB 


2737 


S231 5/0004 


Alice James Machaku 


Kandoto Sayansi Girls 


Maswa 


HGE 


2738 


S231 5/0005 


AlnaAlly Dillon 


Kandoto Sayansi Girls 


Masasi Girls 


PGM 


2739 


S231 5/0006 


Angela Joseph Mlatie 


Kandoto Sayansi Girls 


Kisimiri 


PCM 


2740 


S231 5/0007 


Anitha Anthony Aloyce 


Kandoto Sayansi Girls 


Bwiru Girls 


PCB 


2741 


S231 5/0008 


Anneth Elly Nyakunga 


Kandoto Sayansi Girls 


Ifunda Tech. 


PCB 


2742 


S23 15/0009 


Anneth Milley Batule 


Kandoto Sayansi Girls 


Jangwani (day) 


PCB 


2743 


S231 5/0010 


Anotsitse Louis Sanga 


Kandoto Sayansi Girls 


lleje 


PCB 


2744 


S231 5/0011 


Anyubhatile Adam Kalulika 


Kandoto Sayansi Girls 


Bwiru Girls 


EGM 56 SNO 


EXAM No. 


JINA LA MWANAFUNZI 


SHULE ATOKAYO 


SHULE AENDAYO 


MASOMO 


2745 


S2315/0012 


Archangela Deogratias Binamu 


Kandoto Sayansi Girls 


Bwiru Girls 


CBG 


2746 


S2315/0014 


Attupevilwe Leopold Konzo 


Kandoto Sayansi Girls 


Kondoa 


PCB 


2747 


S2315/0015 


Beatrice Tibrus Massawe 


Kandoto Sayansi Girls 


Loleza 


PCB 


2748 


S2315/0016 


Bertha Lusekelo Mwaseba 


Kandoto Sayansi Girls 


Tarakea 


PCB 


2749 


S2315/0017 


Betiana Erasto Sanga 


Kandoto Sayansi Girls 


Mbeya 


PCM 


2750 


S2315/0018 


Blessing Sophie Malet 


Kandoto Sayansi Girls 


Ifunda Girls 


PGM 


2751 


S2315/0019 


Brenda Winston Moshi 


Kandoto Sayansi Girls 


Kondoa 


PCB 


2752 


S231 5/0020 


Caroline Alfred Makemo 


Kandoto Sayansi Girls 


Msalato 


PCB 


2753 


S231 5/0021 


Catherine Dickson Mwamwem 


Kandoto Sayansi Girls 


Lugoba 


PCB 


2754 


S231 5/0022 


Catherine Dismas Mrema 


Kandoto Sayansi Girls 


Mtwara Tech. 


PCM 


2755 


S231 5/0023 


Catherine Rashid Kawowo 


Kandoto Sayansi Girls 


Ruvu 


PCM 


2756 


S231 5/0024 


Christina Beatus Msacky 


Kandoto Sayansi Girls 


Maswa 


PCB 


2757 


S231 5/0025 


Consolata Raphael Kimary 


Kandoto Sayansi Girls 


Bwiru Girls 


PCB 


2758 


S231 5/0026 


Consolatha Adam Mbare 


Kandoto Sayansi Girls 


Kilakala 


PCM 


2759 


S231 5/0027 


Cynthia William Nyamtiga 


Kandoto Sayansi Girls 


Bwiru Girls 


PCB 


2760 


S231 5/0028 


Dorcas Thomas Maduka 


Kandoto Sayansi Girls 


Bwiru Girls 


PCB 


2761 


S231 5/0029 


Dorcus Estomih Mduma 


Kandoto Sayansi Girls 


Maswa 


PCB 


2762 


S231 5/0030 


Doreen Juvenal Kisanga 


Kandoto Sayansi Girls 


Lusanga 


PCB 


2763 


S23 15/0031 


Doris Atieno Noah 


Kandoto Sayansi Girls 


Msalato 


PCM 


2764 


S23 15/0032 


Doris Kemilembe Nathan 


Kandoto Sayansi Girls 


Songe 


HKL 


2765 


S231 5/0033 


Elizabeth Isaack Bethuel 


Kandoto Sayansi Girls 


Arusha 


EGM 


2766 


S231 5/0034 


Elizabeth Patrick Majuva 


Kandoto Sayansi Girls 


Kilakala 


HGL 


2767 


S23 15/0035 


Epiphania Nancy Gaudence 


Kandoto Sayansi Girls 


Mpwapwa 


PCM 


2768 


S231 5/0036 


Eunice Edgar Lutainulwa 


Kandoto Sayansi Girls 


Kondoa 


PCB 


2769 


S231 5/0037 


Evelyne Gasper Rwebugisa 


Kandoto Sayansi Girls 


Ifunda Girls 


PCB 


2770 


S231 5/0038 


Fides Phanuel Kayesi 


Kandoto Sayansi Girls 


Weruweru 


PCB 


2771 


S231 5/0039 


Flora Zablon Isaac 


Kandoto Sayansi Girls 


Bwiru Girls 


EGM 


2772 


S23 15/0040 


Floriana Rochous Chelleo 


Kandoto Sayansi Girls 


Lugoba 


PCM 


2773 


S231 5/0041 


Gloria Elias Maholo 


Kandoto Sayansi Girls 


Ifunda Girls 


PCB 


2774 


S231 5/0042 


Glory Eliakunda Massawe 


Kandoto Sayansi Girls 


Ashira 


EGM 


2775 


S23 15/0043 


Grace Christopher Malikita 


Kandoto Sayansi Girls 


Korogwe 


PCM 


2776 


S231 5/0044 


Grace Mkwaya Misana 


Kandoto Sayansi Girls 


Kilakala 


PCM 


2777 


S231 5/0045 


Hadija Ayubu Kasuwi 


Kandoto Sayansi Girls 


Ifunda Girls 


PCM 


2778 


S231 5/0046 


Happyness Boniface Peter 


Kandoto Sayansi Girls 


Weruweru 


PCB 


2779 


S231 5/0047 


Harriet Severine Kahitwa 


Kandoto Sayansi Girls 


Ifakara 


PCB 


2780 


S231 5/0048 


Hawa Esmail Choka 


Kandoto Sayansi Girls 


Ifunda Girls 


PCM 


2781 


S231 5/0049 


Heavenlight Pamphil Luzinge 


Kandoto Sayansi Girls 


Msalato 


PCM 


2782 


S231 5/0050 


Hellen Cyprian Mbwagi 


Kandoto Sayansi Girls 


Songea Girls 


PCB 


2783 


S231 5/0051 


Hidaya Abdallah Salehe 


Kandoto Sayansi Girls 


Dodoma 


PCM 


2784 


S231 5/0052 


Hortencia Nuhu Mbalahami 


Kandoto Sayansi Girls 


Ifunda Girls 


EGM 


2785 


S231 5/0053 


Immaculate Francis Tsere 


Kandoto Sayansi Girls 


Ifunda Tech. 


PGM 


2786 


S231 5/0054 


Immaculate Nicodemus Ikonko 


Kandoto Sayansi Girls 


Lugalo 


PCB 


2787 


S231 5/0055 


Irene Evarist Mmbaga 


Kandoto Sayansi Girls 


Maswa 


PCB 


2788 


S231 5/0057 


Irene Jerome llomo 


Kandoto Sayansi Girls 


Bwiru Girls 


PCB 


2789 


S231 5/0058 


Irene Mcharo Msoffe 


Kandoto Sayansi Girls 


Masasi Girls 


PGM 


2790 


S231 5/0059 


Irene Michael Mungaya 


Kandoto Sayansi Girls 


Kilakala 


PCB 


2791 


S231 5/0060 


Irene Protus Kagaruki 


Kandoto Sayansi Girls 


lleje 


PCB 


2792 


S231 5/0061 


Jacquline Lucian Kwai 


Kandoto Sayansi Girls 


Dodoma 


PCB 


2793 


S231 5/0062 


Janeth Nahashon Massawe 


Kandoto Sayansi Girls 


Msalato 


PCB 57 SNO 


EXAM No. 


JINA LA MWANAFUNZI 


SHULE ATOKAYO 


SHULE AENDAYO 


MASOMO 


2794 


S231 5/0063 


Jesca Justo Mboho 


Kandoto Sayansi Girls 


Weruweru 


EGM 


2795 


S231 5/0064 


Jesca Lawrence Mapunda 


Kandoto Sayansi Girls 


Korogwe 


PCB 


2796 


S231 5/0065 


Joan Peniel Mmari 


Kandoto Sayansi Girls 


Bwiru Girls 


EGM 


2797 


S23 15/0066 


Jocelyne Woindumi Siao 


Kandoto Sayansi Girls 


Weruweru 


PCB 


2798 


S231 5/0067 


Joyce Marcus Kalinga 


Kandoto Sayansi Girls 


Bwiru Girls 


CBG 


2799 


S231 5/0068 


Joyce Patrick Songa 


Kandoto Sayansi Girls 


Kondoa 


PCB 


2800 


S231 5/0069 


Judith Daniel Charo 


Kandoto Sayansi Girls 


Lugoba 


CBG 


2801 


S231 5/0070 


Kentanga Alice Ishabailu 


Kandoto Sayansi Girls 


Kondoa 


PCB 


2802 


S231 5/0071 


Khadija Said Ally 


Kandoto Sayansi Girls 


Korogwe 


PCB 


2803 


S231 5/0072 


Latifa Said Rubeya 


Kandoto Sayansi Girls 


Loleza 


PCB 


2804 


S231 5/0073 


Leonada Moris Nchimbi 


Kandoto Sayansi Girls 


Mbeya 


PCM 


2805 


S231 5/0074 


Lightness Jonathan Munisi 


Kandoto Sayansi Girls 


Msalato 


PCB 


2806 


S231 5/0075 


Lilian Eliuta Mjanja 


Kandoto Sayansi Girls 


Tarakea 


PCB 


2807 


S23 15/0076 


Lilian Santos Lyando 


Kandoto Sayansi Girls 


Korogwe 


PCB 


2808 


S23 15/0077 


Linda John Mlaga 


Kandoto Sayansi Girls 


Ifunda Girls 


PCM 


2809 


S231 5/0078 


Lucy Godfrey Chezue 


Kandoto Sayansi Girls 


Morogoro 


HGE 


2810 


S231 5/0079 


Lucy Lawrence Sylivester 


Kandoto Sayansi Girls 


lleje 


PCB 


2811 


S231 5/0080 


Lydia Rainer Mwageni 


Kandoto Sayansi Girls 


Mtwara Girls 


EGM 


2812 


S23 15/0081 


Malika Ally Mohamed 


Kandoto Sayansi Girls 


Songea Girls 


PCB 


2813 


S23 15/0082 


Maria Lyson Mnkondya 


Kandoto Sayansi Girls 


Loleza 


PCB 


2814 


S231 5/0083 


Matilda Julius Mlungwana 


Kandoto Sayansi Girls 


Bwiru Girls 


PCB 


2815 


S231 5/0084 


Mercy Isaya Lubavu 


Kandoto Sayansi Girls 


Songea Girls 


PCB 


2816 


S231 5/0085 


Mercy Melchior Kavishe 


Kandoto Sayansi Girls 


Kilakala 


PCB 


2817 


S231 5/0086 


Mercy Ronald Urio 


Kandoto Sayansi Girls 


Tarakea 


PCB 


2818 


S231 5/0087 


Merina Amon Mwasandube 


Kandoto Sayansi Girls 


Ifunda Girls 


PGM 


2819 


S231 5/0088 


Miriam Vincent Msangi 


Kandoto Sayansi Girls 


Bwiru Girls 


PCB 


2820 


S231 5/0089 


Mseyi Wilson Mapuga 


Kandoto Sayansi Girls 


Songea Girls 


PCB 


2821 


S23 15/0090 


Mwanayamu Mohamed Mwakil 


Kandoto Sayansi Girls 


Nganza 


PCM 


2822 


S231 5/0091 


Nalale Emmanuel Katawa 


Kandoto Sayansi Girls 


Kilakala 


PCB 


2823 


S231 5/0092 


Nalemuta Moisan Ngoitiko 


Kandoto Sayansi Girls 


Bwiru Girls 


EGM 


2824 


S23 15/0093 


Namnyak Sinandei Makko 


Kandoto Sayansi Girls 


Kilakala 


PCB 


2825 


S231 5/0094 


Namsifueli Julius Ley 


Kandoto Sayansi Girls 


Dr. Olsen 


PCB 


2826 


S231 5/0096 


Naomi Peter Laizer 


Kandoto Sayansi Girls 


Ifunda Girls 


PGM 


2827 


S231 5/0097 


Nasieku Loserian Mungaya 


Kandoto Sayansi Girls 


Jangwani (day) 


PCB 


2828 


S23 15/0098 


Nasphat Kalanga Simbano 


Kandoto Sayansi Girls 


Lusanga 


PCB 


2829 


S231 5/0099 


Neema Amran Mayagila 


Kandoto Sayansi Girls 


Iringa Girls 


EGM 


2830 


S2315/0100 


Neema Laurian Mmassy 


Kandoto Sayansi Girls 


Korogwe 


PCB 


2831 


S2315/0101 


Noureen Ndelimbi Mushi 


Kandoto Sayansi Girls 


Tabora Girls 


PCB 


2832 


S2315/0102 


Patricia Egnace Mikindo 


Kandoto Sayansi Girls 


Lusanga 


CBG 


2833 


S2315/0103 


Polyne Johnson Masabala 


Kandoto Sayansi Girls 


Lugalo 


PCB 


2834 


S2315/0104 


Rachel Geofrey Kombo 


Kandoto Sayansi Girls 


Ifunda Girls 


PCB 


2835 


S2315/0105 


Rehema Jacob Mkumbo 


Kandoto Sayansi Girls 


Mkolani 


PCM 


2836 


S2315/0106 


Saida Juma Ndihagule 


Kandoto Sayansi Girls 


Lugalo 


PCB 


2837 


S2315/0107 


Salma Pambire Kudra 


Kandoto Sayansi Girls 


Ifunda Girls 


PCM 


2838 


S2315/0108 


Sarah Gerald Seluhinga 


Kandoto Sayansi Girls 


Ifunda Girls 


PCM 


2839 


S2315/0109 


Scholastica Louis Mrumah 


Kandoto Sayansi Girls 


Ashira 


EGM 


2840 


S2315/0110 


Seraphine Charles Mwankupili 


Kandoto Sayansi Girls 


Msalato 


PCB 


2841 


S2315/0111 


Siah Hakim Nyange 


Kandoto Sayansi Girls 


Msalato 


PCM 


2842 


S2315/0112 


Sonia Dossa Luhindi 


Kandoto Sayansi Girls 


Kilakala 


PCB 58 SNO 


EXAM No. 


JINA LA MWANAFUNZI 


SHULE ATOKAYO 


SHULE AENDAYO 


MASOMO 


2843 


S2315/0113 


Sweet Godfrey Muro 


Kandoto Sayansi Girls 


Maswa 


PCB 


2844 


S2315/0114 


Veronica Emily Msubi 


Kandoto Sayansi Girls 


Bwiru Girls 


PCB 


2845 


S2315/0115 


Veronica Ernest Mbangula 


Kandoto Sayansi Girls 


Ifakara 


PCB 


2846 


S2315/0116 


Winfrida John Solela 


Kandoto Sayansi Girls 


Kondoa 


PCB 


2847 


S2315/0117 


Winnie Ignas Rubaratuka 


Kandoto Sayansi Girls 


Tabora Girls 


PCB 


2848 


S2315/0118 


Zahra Abdillah Woisso 


Kandoto Sayansi Girls 


Bwiru Girls 


EGM 


2849 


S2315/0119 


Zainab Jumanne Mvumbaguh 


Kandoto Sayansi Girls 


Kondoa 


PCB 


2850 


S2315/0120 


Zarhia Hussein Mngwaya 


Kandoto Sayansi Girls 


Kondoa 


PCB 


2851 


S2315/0121 


Zawadi Obadiah Machupa 


Kandoto Sayansi Girls 


Ifunda Girls 


EGM 


2852 


S2315/0122 


Zawadi Sabas Kimboka 


Kandoto Sayansi Girls 


Weruweru 


PCB 


2853 


S3042/0006 


Doreen Kyaluoko Edward 


Kangaye 


Kaliua 


PCM 


2854 


S3042/0018 


Jackline Kafiti John 


Kangaye 


Nganza 


PCB 


2855 


S3042/0032 


Maisho Taube Kadori 


Kangaye 


Nganza 


HKL 


2856 


S3042/0041 


Paskazia Masuke Juvenary 


Kangaye 


Songe 


HGL 


2857 


S0473/0001 


Afra Robert 


Kanyigo 


Longido 


HGE 


2858 


S0473/0003 


Akiza Patrick 


Kanyigo 


Lukole 


HGK 


2859 


S0473/0004 


Alinda Kayungi 


Kanyigo 


Lukole 


HGL 


2860 


S0473/0005 


Anthonia Gregory 


Kanyigo 


Mkolani 


CBG 


2861 


S0473/0006 


Beatha Ishengoma 


Kanyigo 


Lukole 


HGL 


2862 


S0473/0007 


Candida Thomas 


Kanyigo 


Lukole 


HGL 


2863 


S0473/0008 


Demetrida Sweetbert 


Kanyigo 


Rugambwa 


CBG 


2864 


S0473/0009 


Diana David 


Kanyigo 


Mwamashimba 


HGL 


2865 


S0473/0010 


Diana Deusdedith 


Kanyigo 


Lukole 


HGL 


2866 


S0473/001 1 


Donatha Wilson 


Kanyigo 


Longido 


HGE 


2867 


S0473/0012 


Doreen Kalugira 


Kanyigo 


Kishoju 


HGL 


2868 


S0473/0013 


Dorothy Thomas 


Kanyigo 


Kishoju 


EGM 


2869 


S0473/0014 


Elieth Constantine 


Kanyigo 


Tabora Girls 


HGL 


2870 


S0473/0015 


Elieth Daniel 


Kanyigo 


Chief Ihunyo 


HGE 


2871 


S0473/0016 


Elizabeth Brayson 


Kanyigo 


Longido 


HGE 


2872 


S0473/0017 


Fat'ha M Muna 


Kanyigo 


Mkuu 


HGE 


2873 


S0473/0018 


Fravia Kabugumila 


Kanyigo 


Tabora Girls 


CBG 


2874 


S0473/0019 


Happiness Longino 


Kanyigo 


Rugambwa 


CBG 


2875 


S0473/0020 


Husna John 


Kanyigo 


Nyakahura 


HGK 


2876 


S0473/0021 


Jackline Ishumi 


Kanyigo 


Kondoa 


HGL 


2877 


S0473/0022 


Jesca Thomas 


Kanyigo 


Mwamashimba 


HGL 


2878 


S0473/0024 


Joyness Benedicto 


Kanyigo 


Nyakahura 


HGK 


2879 


S0473/0025 


Loyce Samwel 


Kanyigo 


Ifunda Girls 


EGM 


2880 


S0473/0026 


Mary Karoli 


Kanyigo 


Lukole 


HGL 


2881 


S0473/0027 


Neema Vedasto 


Kanyigo 


Malagarasi 


HGK 


2882 


S0473/0028 


Neema Wambura 


Kanyigo 


Kibondo 


HGL 


2883 


S0473/0029 


Paila Mathew 


Kanyigo 


Kishoju 


HGL 


2884 


S0473/0030 


Peace Peledauson 


Kanyigo 


Bwiru Girls 


HGE 


2885 


S0473/0031 


Suzana Daudi 


Kanyigo 


Bwiru Girls 


HGE 


2886 


S0473/0032 


Thereza Bryson 


Kanyigo 


Mbeya 


HGE 


2887 


S381 6/0001 


Addie Mwakatika 


Kapugi 


Mpanda 


HGE 


2888 


S0387/0001 


Afra Gration 


Karagwe 


Kishoju 


HGL 


2889 


S0387/0002 


Analice Ntimba 


Karagwe 


Ifakara 


CBA 


2890 


S0387/0003 


Anusiatha Audax 


Karagwe 


Ifakara 


CBA 


2891 


S0387/0005 


Edina Bennet 


Karagwe 


Lukole 


HGL 59 SNO 


EXAM No. 


JINA LA MWANAFUNZI 


SHULE ATOKAYO 


SHULE AENDAYO 


MASOMO 


2892 


S0387/0006 


Elesi Muganga 


Karagwe 


Weruweru 


EGM 


2893 


S0387/0007 


Elinatha Elfaz 


Karagwe 


Kishoju 


HGE 


2894 


S0387/0009 


Fausta Kibogoyo 


Karagwe 


Lukole 


HGL 


2895 


S0387/0010 


Flora Kifigo 


Karagwe 


Kishoju 


EGM 


2896 


S0387/001 1 


Getruda Dionis 


Karagwe 


Chief Ihunyo 


HGE 


2897 


S0387/0013 


Imamculatha Benedicto 


Karagwe 


Nyakahura 


HGK 


2898 


S0387/0014 


Jackline James 


Karagwe 


Mwanza 


PGM 


2899 


S0387/0017 


Leina Varelian 


Karagwe 


Ashira 


EGM 


2900 


S0387/0018 


Nahima Hamdan 


Karagwe 


Nyakahura 


HGL 


2901 


S0387/0021 


Reiner Trentine 


Karagwe 


Sumve 


EGM 


2902 


S0387/0024 


Vaines Luharara 


Karagwe 


Lukole 


HGL 


2903 


S0387/0025 


Vestha Kazimoto 


Karagwe 


Kishoju 


EGM 


2904 


S0387/0027 


Wilharda S Ndaisaba 


Karagwe 


Dar. Institute Techn 


ELE 


2905 


S3693/0015 


Dativa Fedinand Kimath 


Karanga 


Mbeya 


HGL 


2906 


S3693/0034 


Happiness Godlisten Mariki 


Karanga 


Msalato 


PCB 


2907 


S3693/0041 


Jesca Peter Mboya 


Karanga 


Mkuu 


CBG 


2908 


S3693/0044 


Lina Jerome Mmasi 


Karanga 


Florian 


CBG 


2909 


S3693/0047 


Mwapwani Mbaraka Mnzava 


Karanga 


Kilakala 


PCM 


2910 


S3693/0055 


Rosemary Theobald Michael 


Karanga 


Lugoba 


PCB 


2911 


S0701/0009 


Catherine Bruno 


Karangai 


Bwiru Girls 


PCB 


2912 


S0701/0015 


Debora Wilfred 


Karangai 


Kifaru 


HGK 


2913 


S0701/0018 


Elieshi Giliad 


Karangai 


Ifakara 


CBG 


2914 


S0701/0028 


Glory Filex 


Karangai 


Nangwa 


HGK 


2915 


S0701/0051 


Merry Raphael 


Karangai 


Kifaru 


HGK 


2916 


S0701/0052 


Mourine Noel 


Karangai 


Ruvu 


HGK 


2917 


S0701/0053 


Mwajuma Giliad 


Karangai 


Weruweru 


HGK 


2918 


S0701/0063 


Queen Amon 


Karangai 


Weruweru 


HGK 


2919 


S0701/0065 


Rebeka E. Akyoo 


Karangai 


Urambo 


HGK 


2920 


S0701/0079 


Zainabu Bakari 


Karangai 


Nangwa 


HKL 


2921 


S31 47/001 8 


Fainesy Stephano Njawike 


Kasanga 


Ifunda Girls 


CBG 


2922 


S3 147/0033 


Linesy Richard Mpagike 


Kasanga 


Igowole 


HGK 


2923 


S3 147/0041 


Rachel Donat Katale 


Kasanga 


Iringa Girls 


EGM 


2924 


S2634/0012 


Halima Hamisi Mnduli 


Kaselya 


Tinde 


CBG 


2925 


S1 750/0003 


Belina Akiza Benetson 


Kaseme 


Mwendakulima 


HGL 


2926 


S1 750/0011 


Mariam Nusunyasi Kamani 


Kaseme 


Rugambwa 


PCM 


2927 


S3274/0012 


Debora Mwombeki 


Kashai 


Sumve 


HGE 


2928 


S3274/0020 


Getruda Adrian 


Kashai 


Wdmi 


WAT 


2929 


S3274/0034 


Mesiet William 


Kashai 


Chief Ihunyo 


HGE 


2930 


S3274/0035 


Nisela Scarion 


Kashai 


Bwiru Girls 


HGL 


2931 


S3274/0039 


Pietha Patric 


Kashai 


Kaliua 


PCM 


2932 


S3927/0008 


Beatha Pascal Kweya 


Kashaulili 


Vwawa 


HKL 


2933 


S2531/0011 


Helena Marco 


Kashishi 


Rugambwa 


CBG 


2934 


S0406/0031 


Frola Gabriel 


Kashozi 


Rugambwa 


CBG 


2935 


S0406/0032 


Happines Augustine 


Kashozi 


Nganza 


HGL 


2936 


S2995/0012 


Grace Emmanuel 


Kasoli 


Mwendakulima 


HGK 


2937 


S0560/0053 


Mary M. Mayaga 


Kasulu 


Malagarasi 


HGK 


2938 


S1 21 1/0043 


Sada D. Paschal 


Katesh 


Florian 


CBA 


2939 


S1 21 1/0044 


Sarah Zacharia Mngazia 


Katesh 


Dr. Olsen 


CBG 


2940 


S1 504/0003 


Arodia Aloyce 


Katoma 


Kishoju 


HGL 60 SNO 


EXAM No. 


JINA LA MWANAFUNZI 


SHULE ATOKAYO 


SHULE AENDAYO 


MASOMO 


2941 


S1 504/001 7 


Nuriath Ayubu 


Katoma 


Nganza 


CBG 


2942 


S1 397/0008 


Bingile Kuzenza Ndamo 


Katoro 


Nganza 


CBG 


2943 


S1 397/0035 


Pendo Mang'ombe Peter 


Katoro 


Nganza 


PCB 


2944 


S1 394/0001 


Afisa Nuru 


Katoro Isl. Sem. 


Bwiru Girls 


EGM 


2945 


S1 394/0025 


Azma Mbaruku 


Katoro Isl. Sem. 


Nyakahura 


HGK 


2946 


S1 394/0033 


Fahima Mjadali 


Katoro Isl. Sem. 


Sumve 


EGM 


2947 


S1 394/0041 


Halima Ibrahim 


Katoro Isl. Sem. 


Sumve 


EGM 


2948 


S1 394/0058 


Mansura Issa 


Katoro Isl. Sem. 


Rugambwa 


CBG 


2949 


S1 394/0072 


Rahma Hood 


Katoro Isl. Sem. 


Mwamashimba 


HGL 


2950 


S 1394/0077 


Ruuyath Hamidu 


Katoro Isl. Sem. 


Rugambwa 


CBG 


2951 


S1 394/0078 


Saada Salum 


Katoro Isl. Sem. 


Rugambwa 


CBG 


2952 


S0735/0004 


Anna S. Sypriano 


Katumba 


Kaliua 


PCB 


2953 


S0735/0012 


Ekinala M Kyusa 


Katumba 


Loleza 


PCB 


2954 


S0735/0024 


Maua K Philemon 


Katumba 


Mpanda 


CBG 


2955 


S0579/0013 


Levania Mabisi Jackson 


Katunguru 


Nganza 


PCB 


2956 


S0579/0026 


Sikujua Toboka Clement 


Katunguru 


Mwamashimba 


HGL 


2957 


S0748/0010 


Augusta Paul Nyamahanga 


Kawawa 


Kazima 


HGE 


2958 


S3533/0016 


Ashura Yusuph Mpungwe 


Kawe Ukwamani 


Ifakara 


HKL 


2959 


S3533/0019 


Beatrice William Machumu 


Kawe Ukwamani 


Tumaini 


HGE 


2960 


S3533/0034 


Fatma Masoud Mzee 


Kawe Ukwamani 


Dareda 


HKL 


2961 


S3533/0054 


Happy Boniface Werema 


Kawe Ukwamani 


Iringa Girls 


EGM 


2962 


S3533/0087 


Nasra Yusuph Abdallah 


Kawe Ukwamani 


Machame 


EGM 


2963 


S3533/0092 


Neema Victor Mbundamila 


Kawe Ukwamani 


Makambako 


HGE 


2964 


S3533/0107 


Salma Ally Sallam 


Kawe Ukwamani 


Mkugwa 


HKL 


2965 


S3533/0120 


Vaileth Anderson Ndile 


Kawe Ukwamani 


Ifunda Girls 


PCB 


2966 


S3533/0121 


Vincencia Hipolatus Ogweyo 


Kawe Ukwamani 


Msangeni 


HGL 


2967 


S3533/0124 


Winifrida Benjamin Munuo 


Kawe Ukwamani 


Kibondo 


HGE 


2968 


S3533/0129 


Zuwena Mbago Baruti 


Kawe Ukwamani 


Lugalo 


PCB 


2969 


S2233/0001 


Abela Bashiru 


Kayanga 


Nyakahura 


HKL 


2970 


S2233/0006 


Alistidia Audax 


Kayanga 


Mkugwa 


HGK 


2971 


S2233/0021 


Imelda Karulema 


Kayanga 


Maswa 


CBG 


2972 


S2233/0034 


Ndoh'no William 


Kayanga 


Ruvu 


HGK 


2973 


S1 51 2/01 25 


Zamlata Saidi Chande 


Kayenzi 


Kondoa 


PCB 


2974 


S1 420/0002 


Agatha Sanga 


Kayuki 


Mpanda 


HGE 


2975 


S 1420/0003 


Agnes Mwakibinga 


Kayuki 


J.j. Mungai 


HGL 


2976 


S1 420/0006 


Alepane Mahenge 


Kayuki 


Uwemba 


HGK 


2977 


S1 420/0008 


Anifa Martin 


Kayuki 


Nkasi 


HGL 


2978 


S1 420/0009 


Asha Fred 


Kayuki 


Makambako 


EGM 


2979 


S1 420/0010 


Asha Hobokela 


Kayuki 


Lugalo 


PCB 


2980 


S1 420/001 2 


Atuganile Mwamba 


Kayuki 


Ifunda Girls 


CBG 


2981 


S1 420/001 3 


Bahati Simon 


Kayuki 


Londoni 


EGM 


2982 


S1 420/001 5 


Beatrice Allen 


Kayuki 


Lugalo 


PCB 


2983 


S1 420/001 9 


Cecilia Otto 


Kayuki 


Mwakaleli 


HGE 


2984 


S1 420/0020 


Debora A. Mwambene 


Kayuki 


Lugalo 


PCB 


2985 


S1 420/0026 


Ester Yona 


Kayuki 


Londoni 


EGM 


2986 


S1 420/0028 


Eva Kalinga 


Kayuki 


Londoni 


EGM 


2987 


S1 420/0029 


Evalista Jailos 


Kayuki 


Makambako 


HKL 


2988 


S1 420/0030 


Evalista Joseph 


Kayuki 


Londoni 


EGM 


2989 


S1 420/0035 


Fatuma Shaban 


Kayuki 


Morogoro 


HGL 61 SNO 


EXAM No. 


JINA LA MWANAFUNZI 


SHULE ATOKAYO 


SHULE AENDAYO 


MASOMO 


2990 


S1 420/0040 


Happy Naftari 


Kayuki 


Lugalo 


HKL 


2991 


S1 420/0044 


Herieth Mtweve 


Kayuki 


Songe 


HGE 


2992 


S 1420/0047 


Huruma Anibu 


Kayuki 


Tumaini 


HGE 


2993 


S 1420/0049 


Huruma Kabage 


Kayuki 


Usongwe 


HGK 


2994 


S1 420/0051 


Jackline Tedy 


Kayuki 


Usongwe 


HGK 


2995 


S1 420/0055 


Joyce Lufingo 


Kayuki 


Mbeya 


PCM 


2996 


S1 420/0057 


Justina Msomba 


Kayuki 


Makambako 


HGE 


2997 


S1 420/0060 


Loveness Patrick 


Kayuki 


Lugalo 


PCB 


2998 


S1 420/0061 


Lozina Kayuni 


Kayuki 


Vwawa 


HGL 


2999 


S1 420/0062 


Lucy Kamaghe 


Kayuki 


Ifunda Girls 


PCB 


3000 


S1 420/0065 


Mariam R. Silungwe 


Kayuki 


Uwemba 


HGL 


3001 


S1 420/0067 


Mary S. Nchimbi 


Kayuki 


Manyunyu 


HKL 


3002 


S1 420/0074 


Neema Elukaga 


Kayuki 


Songea Girls 


PCB 


3003 


S1 420/0084 


Rahel Nebart 


Kayuki 


J.j. Mungai 


HGE 


3004 


S1 420/0087 


Roda Amos 


Kayuki 


lleje 


PCM 


3005 


S1 420/0091 


Silvenia Mathew 


Kayuki 


Ruvu 


PCB 


3006 


S1 420/0095 


Tumain Mwampashi 


Kayuki 


Songea Girls 


HGK 


3007 


S1 420/0096 


Tunu Mwakalukwa 


Kayuki 


Makambako 


HGE 


3008 


S1 420/0097 


Tupone Coaster 


Kayuki 


Kizwite 


CBG 


3009 


S 1420/0099 


Upendo Asubiligwe 


Kayuki 


Lugalo 


CBG 


3010 


S1 420/01 04 


Vanessa G. Mwang'onda 


Kayuki 


Ulayasi 


HGL 


3011 


S1 420/01 09 


Zawadi Mwakyoma 


Kayuki 


Chief Ihunyo 


HGE 


3012 


S1 420/01 10 


Zulfa Salum 


Kayuki 


Ruvu 


PCB 


3013 


S03 14/0024 


Ester Sinto 


Kazima 


Mpanda 


CBG 


3014 


S031 4/0067 


Mwanahamis Kasim 


Kazima 


Kaliua 


PCB 


3015 


S031 4/0077 


Oster John 


Kazima 


Loleza 


CBG 


3016 


S03 14/0079 


Pili Abdallah 


Kazima 


Tinde 


CBG 


3017 


S03 14/0093 


Salome Alfred 


Kazima 


Nganza 


CBG 


3018 


S0314/0103 


Tecla Paschal 


Kazima 


Msalato 


PCM 


3019 


S0314/0107 


Upendo Lucas 


Kazima 


Kaliua 


PCB 


3020 


S2843/0002 


Anastazia Mtey Costantini 


Kelamfua 


Msangeni 


HGK 


3021 


S2843/0006 


Aurelia Lasway Vicent 


Kelamfua 


Iringa Girls 


EGM 


3022 


S2843/0019 


Epifania Kimario Gasper 


Kelamfua 


Korogwe 


HKL 


3023 


S2843/0028 


Honorata Woiso Valentine 


Kelamfua 


Korogwe 


CBG 


3024 


S2843/0048 


Salma Mfinanga Peniel 


Kelamfua 


Muheza 


CBG 


3025 


S3101/0002 


Aurelia Stansilaus Shayo 


Keni 


Ifunda Girls 


PCM 


3026 


S3101/0003 


Berthaemaline Bonifas Shirima 


Keni 


Kondoa 


PCB 


3027 


S3101/0018 


Gloria Jacob Massawe 


Keni 


Machame 


CBG 


3028 


S3101/0034 


Monica Elisha Buretta 


Keni 


Mkuu 


CBG 


3029 


S3101/0036 


Neema Paskali Gasto 


Keni 


Kondoa 


PCB 


3030 


S3101/0037 


Oliva Silvestry Sabas 


Keni 


Lugoba 


PCM 


3031 


S3101/0040 


Piala Renath Massawe 


Keni 


Muheza 


CBG 


3032 


S3101/0042 


Rozina Rogath Starmesa 


Keni 


Ifunda Girls 


PCM 


3033 


S3101/0046 


Valeria Erasmi Mremi 


Keni 


Bwiru Girls 


CBG 


3034 


S1 593/0039 


Njile Joseph Malando 


Kent 


Kibondo 


HGK 


3035 


S1 593/0040 


Penina Mwibohe Rububula 


Kent 


Mtwara Girls 


CBG 


3036 


S1 593/0043 


Sarah Israeli Mkama 


Kent 


Masasi Girls 


PGM 


3037 


S1 445/001 6 


Eunice Johnes Diram 


Kenton-mwenge 


Mtwara Tech. 


PCB 


3038 


S1 445/001 9 


Firdaus Abdalla Mlay 


Kenton-mwenge 


Lusanga 


CBG 62 SNO 


EXAM No. 


JINA LA MWANAFUNZI 


SHULE ATOKAYO 


SHULE AENDAYO 


MASOMO 


3039 


S1 445/0034 


Loveness John 


Kenton-mwenge 


Kondoa 


CBG 


3040 


S1 445/0046 


Rachel S Kajuna 


Kenton-mwenge 


Mtwara Girls 


CBG 


3041 


S1 445/0057 


Veronica Manoko 


Kenton-mwenge 


Kazima 


ECA 


3042 


S276 1/0023 


HawaAbdul Bilali 


Kerezange 


Usongwe 


EGM 


3043 


S3849/0008 


Shani Abdallah Ndeyelo 


Khairaat Isl. 


Iringa Girls 


CBG 


3044 


S3633/0035 


Salia Barnabar Mitumba 


Kiamili 


Isimila 


HGL 


3045 


S1 422/0026 


Lucy Emmanuel Mshana 


Kibacha 


Msangeni 


HGL 


3046 


S3907/0004 


Asha Mussa 


Kibaha Girls' 


Mawenzi 


HGL 


3047 


S3907/0008 


Bodil G. Simon 


Kibaha Girls' 


Mkuu 


PCM 


3048 


S3907/0026 


Hidaya Furaha 


Kibaha Girls' 


Makambako 


EGM 


3049 


S3907/0027 


Hollo Japhet 


Kibaha Girls' 


Machame 


CBN 


3050 


S3907/0028 


Hollo Shashula 


Kibaha Girls' 


Jangwani (day) 


CBN 


3051 


S3907/0031 


Jackline Swai 


Kibaha Girls' 


Korogwe 


PCM 


3052 


S3907/0033 


Janeth Mwakyusa 


Kibaha Girls' 


Maswa 


CBN 


3053 


S3907/0054 


Nuru Mwaipopo 


Kibaha Girls' 


Machame 


CBN 


3054 


S3907/0056 


Nyemo Hango 


Kibaha Girls' 


Mkugwa 


HGK 


3055 


S3907/0058 


Pilli Ally 


Kibaha Girls' 


Dakawa 


HKL 


3056 


S3907/0060 


Rina Richard Seni 


Kibaha Girls' 


Ifakara 


PCM 


3057 


S3907/0063 


Rosemary Kashaija 


Kibaha Girls' 


Weruweru 


ECA 


3058 


S1 71 6/0009 


Dorothea Emmanuel Majenda 


Kibaigwa 


Morogoro 


HGE 


3059 


S1 71 6/0030 


Rehema Jumanne Nzembi 


Kibaigwa 


Nganza 


CBG 


3060 


S0604/0027 


Happy Leginald Mng'anga 


Kibakwe 


Lusanga 


PCB 


3061 


S3091/0025 


Elizabeth Maeda 


Kibamba 


Ifunda Tech. 


PCB 


3062 


S3091/0071 


Magreth Antony 


Kibamba 


Mtwara Girls 


CBG 


3063 


S0989/0008 


Edina Manyama 


Kibara 


Rugambwa 


PCB 


3064 


S0989/001 1 


Eleno M Lusangija 


Kibara 


Maswa 


CBG 


3065 


S0989/0056 


Zamda K Palapala 


Kibara 


Kibondo 


HGK 


3066 


S031 6/0009 


Alpha Mohamed 


Kibasila 


Mkugwa 


HGK 


3067 


S031 6/0011 


Amina Mrisho 


Kibasila 


Ifakara 


CBG 


3068 


S0316/0019 


Ashura Yasin Said 


Kibasila 


Kibondo 


HGE 


3069 


S031 6/0029 


Chausiku Khalid 


Kibasila 


Ifunda Girls 


EGM 


3070 


S03 16/0032 


Consolata Victor Mhina 


Kibasila 


Mbeya 


EGM 


3071 


S031 6/0033 


Damfa Hassan 


Kibasila 


Machame 


CBN 


3072 


S031 6/0034 


Diana Julius 


Kibasila 


Weruweru 


ECA 


3073 


S03 16/0039 


Elizabeth Pamphil 


Kibasila 


Zanaki (day) 


HKL 


3074 


S031 6/0044 


Eustella Gutanda 


Kibasila 


Songea Girls 


EGM 


3075 


S031 6/0045 


Faraja H. Msengi 


Kibasila 


Kibondo 


HGL 


3076 


S031 6/0048 


Fatuma K Kumba 


Kibasila 


Kizwite 


HGL 


3077 


S031 6/0052 


Florenciana Felician 


Kibasila 


Masasi Girls 


HGK 


3078 


S031 6/0057 


Hakme A. Pemba 


Kibasila 


Tabora Girls 


HGL 


3079 


S031 6/0063 


Happy Duttu 


Kibasila 


Usangi Day 


HGE 


3080 


S031 6/0082 


Latifa Murshid 


Kibasila 


Mkugwa 


HGL 


3081 


S031 6/0087 


Lilian G. Chiwata 


Kibasila 


Jikomboe 


HGL 


3082 


S031 6/0096 


Mariam J Lwaba 


Kibasila 


Mwanza 


PCB 


3083 


S031 6/0097 


Mariamu Anuari 


Kibasila 


Kibondo 


HGE 


3084 


S0316/0108 


Mwanaid Mwazema 


Kibasila 


Weruweru 


ECA 


3085 


S0316/0116 


Prisca Paul 


Kibasila 


Kilakala 


PCM 


3086 


S0316/0117 


Radhia Mohamed 


Kibasila 


lleje 


PCB 


3087 


S0316/0122 


Rehema Abdisalami 


Kibasila 


Machame 


CBN 63 SNO 


EXAM No. 


JINA LA MWANAFUNZI 


SHULE ATOKAYO 


SHULE AENDAYO 


MASOMO 


3088 


S0316/0134 


Samha N Hemed 


Kibasila 


Jangwani (day) 


PCB 


3089 


S0316/0135 


Sara Bwahama 


Kibasila 


Chang'ombe (day) 


HGL 


3090 


S0316/0147 


Suzeth Eliya 


Kibasila 


Weruweru 


HGE 


3091 


S0316/0150 


Theodora Theodory 


Kibasila 


Tabora Girls 


HGL 


3092 


S0316/0153 


Valeria B Awiti 


Kibasila 


Igowole 


HGL 


3093 


S0316/0155 


Wilkista Sonoko 


Kibasila 


Weruweru 


ECA 


3094 


S0316/0157 


Yvonne Alfred Ngowi 


Kibasila 


Mtwara Girls 


HKL 


3095 


S0316/0160 


Zakia Maulid Kissuda 


Kibasila 


Nangwa 


HGE 


3096 


S0659/0023 


Elizabeth Julius Mambo 


Kibengu 


Manyunyu 


HKL 


3097 


S2389/0014 


Mwanaidi Amiri 


Kibirashi 


Masasi Girls 


HGK 


3098 


S0230/0008 


Anisia Costantine 


Kibondo 


Lukole 


HGL 


3099 


S0230/0017 


Destina Ruzemvya 


Kibondo 


Kondoa 


HKL 


3100 


S0230/0021 


Frola Kazoya 


Kibondo 


Malagarasi 


HGK 


3101 


S0230/0029 


Hidaya Rashidi 


Kibondo 


Kibondo 


HGL 


3102 


S0230/0031 


Jackline Majura 


Kibondo 


Mkugwa 


HKL 


3103 


S0230/0036 


Levina Peter 


Kibondo 


Kondoa 


HKL 


3104 


S0230/0049 


Pendo Nyonda 


Kibondo 


Mwanza 


CBG 


3105 


S0230/0052 


Raiza Yusuph 


Kibondo 


Kibondo 


HGK 


3106 


S0230/0057 


Rose Wilson 


Kibondo 


Kibondo 


HKL 


3107 


S0230/0056 


Rosemary Ally 


Kibondo 


Ashira 


HGE 


3108 


S0230/0062 


Siyaleo Sipriano 


Kibondo 


Kibondo 


HGK 


3109 


S0230/0070 


Zamzam Abdurahman 


Kibondo 


Kibondo 


HGK 


3110 


S0230/0072 


Zulfa Sigato 


Kibondo 


Kibondo 


HGK 


3111 


S1 41 6/001 6 


Brigitha P Kiwango 


Kiboriloni 


Longido 


HKL 


3112 


S1 41 6/0020 


Digna F Lyimo 


Kiboriloni 


Ifunda Girls 


PCM 


3113 


S1 41 6/0022 


Dorine J Mlinga 


Kiboriloni 


Machame 


CBG 


3114 


S1 41 6/0026 


Eva B Kisaka 


Kiboriloni 


Bwiru Girls 


EGM 


3115 


S1 41 6/0027 


Eva P Shirima 


Kiboriloni 


Bwiru Girls 


CBG 


3116 


S1 41 6/0040 


Hadija H Mweta 


Kiboriloni 


Ifunda Girls 


EGM 


3117 


S1 41 6/0044 


Halima Y Mdoe 


Kiboriloni 


Maswa 


PCB 


3118 


S1 41 6/0047 


Hope A Masunga 


Kiboriloni 


Bwiru Girls 


EGM 


3119 


S1 41 6/0067 


Leah J Byarugaba 


Kiboriloni 


Usongwe 


EGM 


3120 


S1 41 6/0085 


Munira S Shayo 


Kiboriloni 


Bwiru Girls 


HGL 


3121 


S1 41 6/01 06 


Sikudhani A Ramadhani 


Kiboriloni 


Bwiru Girls 


HKL 


3122 


S1 41 6/01 11 


Victoria A Silayo 


Kiboriloni 


Mwanza 


PCM 


3123 


S0205/0002 


Agness Chanja Kilumanga 


Kibosho Girls 


Ifakara 


PCB 


3124 


S0205/0003 


Agness M Mtenga 


Kibosho Girls 


Weruweru 


ECA 


3125 


S0205/0004 


Aisha A Nduka 


Kibosho Girls 


Tarakea 


PCB 


3126 


S0205/0005 


Aisha M Kitemangu 


Kibosho Girls 


Maswa 


PCB 


3127 


S0205/0006 


Anastasia A Hamaro 


Kibosho Girls 


Maswa 


PCB 


3128 


S0205/0008 


Anastasia T Miriki 


Kibosho Girls 


Sumve 


HGE 


3129 


S0205/0010 


Angel C Ngudungi 


Kibosho Girls 


Maswa 


PCM 


3130 


S0205/001 1 


Anifa A Ali 


Kibosho Girls 


Engutoto 


HGL 


3131 


S0205/0012 


Anitha F Moshi 


Kibosho Girls 


Nangwa 


HGE 


3132 


S0205/0014 


Anna C M Mrosso 


Kibosho Girls 


Maswa 


PCB 


3133 


S0205/0015 


Ansila - Neema C Mushi 


Kibosho Girls 


Kizwite 


HGL 


3134 


S0205/0016 


Aurelia L Mushi 


Kibosho Girls 


Tinde 


HGE 


3135 


S0205/0017 


Beatrice S Mworia 


Kibosho Girls 


Mawenzi 


HGL 


3136 


S0205/0019 


Blandina J Maghimbi 


Kibosho Girls 


Weruweru 


HGE 6I SNO 


EXAM No. 


JINA LA MWANAFUNZI 


SHULE ATOKAYO 


SHULE AENDAYO 


MASOMO 


3137 


S0205/0020 


Brenda R Mushi 


Kibosho Girls 


Lusanga 


HKL 


3138 


S0205/0023 


Catherine R Kimambo 


Kibosho Girls 


Ifunda Tech. 


PCB 


3139 


S0205/0024 


Cecilia D Lussa 


Kibosho Girls 


Nganza 


EGM 


3140 


S0205/0025 


Christina E Mboya 


Kibosho Girls 


Nangwa 


HGL 


3141 


S0205/0028 


Clara A Lawi 


Kibosho Girls 


Nangwa 


HKL 


3142 


S0205/0029 


Dativa D Temu 


Kibosho Girls 


Weruweru 


ECA 


3143 


S0205/0030 


Deborah E Mmbaga 


Kibosho Girls 


Arusha 


EGM 


3144 


S0205/0031 


Delvina J Assey 


Kibosho Girls 


Longido 


HGE 


3145 


S0205/0032 


Delvina M Mushi 


Kibosho Girls 


Mawenzi 


HGE 


3146 


S0205/0033 


Dinnes M Gingi 


Kibosho Girls 


Masasi Girls 


HKL 


3147 


S0205/0034 


Dorine M Ngaka 


Kibosho Girls 


Ashira 


HGE 


3148 


S0205/0035 


Edna - Franciska R Shayo 


Kibosho Girls 


Kondoa 


CBG 


3149 


S0205/0036 


Edna T Nyamhanga 


Kibosho Girls 


Ifunda Tech. 


PGM 


3150 


S0205/0038 


Elizabeth C Temba 


Kibosho Girls 


Ashira 


HGL 


3151 


S0205/0039 


Elizabeth G Simba 


Kibosho Girls 


Muheza 


PCB 


3152 


S0205/0040 


Elizabeth P Karau 


Kibosho Girls 


Kilakala 


PCB 


3153 


S0205/0041 


Ester S Nzoa 


Kibosho Girls 


Arusha 


HGE 


3154 


S0205/0042 


Esther D Komba 


Kibosho Girls 


Kibondo 


HGL 


3155 


S0205/0043 


Esther P Kilassa 


Kibosho Girls 


Tabora Girls 


PCB 


3156 


S0205/0044 


Evelyne G Mchau 


Kibosho Girls 


Nganza 


ECA 


3157 


S0205/0046 


Frida R Shoo 


Kibosho Girls 


Ifunda Tech. 


PCB 


3158 


S0205/0047 


Furaha M Rumulika 


Kibosho Girls 


Weruweru 


ECA 


3159 


S0205/0049 


Getruda Lukambona 


Kibosho Girls 


Dodoma 


PCB 


3160 


S0205/0050 


Giliani G Lyatuu 


Kibosho Girls 


Vwawa 


HGL 


3161 


S0205/0051 


Gladness E Mlay 


Kibosho Girls 


Weruweru 


ECA 


3162 


S0205/0052 


Gladness R Msuya 


Kibosho Girls 


Lugoba 


PCM 


3163 


S0205/0053 


Gladness V Ngowi 


Kibosho Girls 


Arusha 


EGM 


3164 


S0205/0054 


Gladys J Tungaraza 


Kibosho Girls 


Ashira 


EGM 


3165 


S0205/0055 


Gloria A Jesse 


Kibosho Girls 


Korogwe 


PCM 


3166 


S0205/0056 


Gloria A Kessy 


Kibosho Girls 


Weruweru 


PCB 


3167 


S0205/0057 


Gloria R Mallya 


Kibosho Girls 


Weruweru 


ECA 


3168 


S0205/0058 


GloriaZ Kimaro 


Kibosho Girls 


Mringa 


EGM 


3169 


S0205/0061 


Glory Lema 


Kibosho Girls 


Bwiru Girls 


EGM 


3170 


S0205/0062 


Grace A Kaswamila 


Kibosho Girls 


Tukuyu 


EGM 


3171 


S0205/0063 


Grace A Macha 


Kibosho Girls 


Weruweru 


ECA 


3172 


S0205/0064 


Grace J Bidyabaramvye 


Kibosho Girls 


Isimila 


HGL 


3173 


S0205/0067 


Heavenlight E Mdindile 


Kibosho Girls 


Weruweru 


PCB 


3174 


S0205/0068 


Helena F Fupi 


Kibosho Girls 


Maswa 


PCB 


3175 


S0205/0070 


Hidaya A Mhando 


Kibosho Girls 


Maswa 


PCB 


3176 


S0205/0071 


Hilda A Mesuli 


Kibosho Girls 


Weruweru 


PCB 


3177 


S0205/0072 


Hilda E Kipokola 


Kibosho Girls 


Dareda 


HGL 


3178 


S0205/0073 


Imakulata A Macha 


Kibosho Girls 


Songe 


HGL 


3179 


S0205/0075 


Irene J Soka 


Kibosho Girls 


Mwanza 


PCM 


3180 


S0205/0076 


Irene R Mushi 


Kibosho Girls 


Mtwara Girls 


EGM 


3181 


S0205/0077 


Irene R Mushi 


Kibosho Girls 


Ruvu 


PCM 


3182 


S0205/0078 


Jackeline S Mushi 


Kibosho Girls 


Ifakara 


PCM 


3183 


S0205/0079 


Jackline T Chami 


Kibosho Girls 


Nangwa 


HGL 


3184 


S0205/0080 


Janeth C Njau 


Kibosho Girls 


Mawenzi 


HGL 


3185 


S0205/0081 


Jagueline D Lyimo 


Kibosho Girls 


J.j. Mungai 


EGM 65 SNO 


EXAM No. 


JINA LA MWANAFUNZI 


SHULE ATOKAYO 


SHULE AENDAYO 


MASOMO 


3186 


S0205/0082 


Jesca F Makupa 


Kibosho Girls 


Mawenzi 


EGM 


3187 


S0205/0084 


Jesca P Mallya 


Kibosho Girls 


Usangi Day 


EGM 


3188 


S0205/0086 


Judith C Makere 


Kibosho Girls 


Mkuu 


PCM 


3189 


S0205/0087 


Judith D Ndawi 


Kibosho Girls 


Weruweru 


ECA 


3190 


S0205/0088 


Judith M Nyiraha 


Kibosho Girls 


Ifunda Tech. 


PCB 


3191 


S0205/0090 


Julita E Momburi 


Kibosho Girls 


Arusha 


ECA 


3192 


S0205/0093 


Karen P Sabuni 


Kibosho Girls 


Nganza 


EGM 


3193 


S0205/0096 


Laghila Z Nzowa 


Kibosho Girls 


lleje 


PCM 


3194 


S0205/0097 


Leodigarda L Mrina 


Kibosho Girls 


Mringa 


EGM 


3195 


S0205/0098 


Levina J Matary 


Kibosho Girls 


Songe 


HGL 


3196 


S0205/0100 


Lightness J Urio 


Kibosho Girls 


Msalato 


PCM 


3197 


S0205/0101 


Lilian E Chuwa 


Kibosho Girls 


Loleza 


PCB 


3198 


S0205/0102 


Lina R Mushi 


Kibosho Girls 


Weruweru 


ECA 


3199 


S0205/0103 


Loyce C Mganga 


Kibosho Girls 


Natta 


HGL 


3200 


S0205/0106 


Magreth E Mlundwa 


Kibosho Girls 


Kaliua 


PCB 


3201 


S0205/0107 


Magretherica H Makerele 


Kibosho Girls 


Tinde 


HGE 


3202 


S0205/0108 


Margaretha G Marandu 


Kibosho Girls 


Tinde 


HGE 


3203 


S0205/0110 


Mariamu Mcholo 


Kibosho Girls 


Ruvu 


PCB 


3204 


S0205/0112 


Mary C Masha 


Kibosho Girls 


Weruweru 


ECA 


3205 


S0205/0113 


Mary D Shirima 


Kibosho Girls 


Ifunda Girls 


PGM 


3206 


S0205/0114 


Mary J Nyanga 


Kibosho Girls 


Tinde 


HGE 


3207 


S0205/0115 


Mary N Fabian 


Kibosho Girls 


Tinde 


HGE 


3208 


S0205/0116 


May A Mbelwa 


Kibosho Girls 


Kazima 


ECA 


3209 


S0205/0117 


Milka D Diigula 


Kibosho Girls 


Ifunda Girls 


PGM 


3210 


S0205/0118 


Miriam P Kivuyo 


Kibosho Girls 


Msalato 


PCM 


3211 


S0205/0119 


Monica D Tarimo 


Kibosho Girls 


Mkuu 


PCM 


3212 


S0205/0120 


Monica J Shirima 


Kibosho Girls 


Ifunda Tech. 


PCB 


3213 


S0205/0121 


Naimi P Munuo 


Kibosho Girls 


Weruweru 


ECA 


3214 


S0205/0122 


Naisiligaki R Kivuyo 


Kibosho Girls 


Maswa 


HGE 


3215 


S0205/0123 


Namnyaki M Kambey 


Kibosho Girls 


Maswa 


PCM 


3216 


S0205/0124 


Nancy A Kibona 


Kibosho Girls 


Kibondo 


HGE 


3217 


S0205/0125 


Neema C Kilucha 


Kibosho Girls 


Ifunda Girls 


EGM 


3218 


S0205/0126 


Neema E Mushi 


Kibosho Girls 


Nangwa 


HGK 


3219 


S0205/0127 


Neema J Kisiki 


Kibosho Girls 


Jikomboe 


HGL 


3220 


S0205/0128 


Neema J Mwangiy 


Kibosho Girls 


Mkuu 


HGL 


3221 


S0205/0129 


Neema J Range 


Kibosho Girls 


Lugoba 


PCM 


3222 


S0205/0131 


Neema M Mollel 


Kibosho Girls 


Ruvu 


HGL 


3223 


S0205/0133 


Neema N Mtei 


Kibosho Girls 


Mawenzi 


EGM 


3224 


S0205/0135 


Njuu I Chumo 


Kibosho Girls 


Ifunda Girls 


PGM 


3225 


S0205/0136 


Noela T Makonde 


Kibosho Girls 


Ashira 


EGM 


3226 


S0205/0138 


Paola W Kulola 


Kibosho Girls 


Nganza 


PCB 


3227 


S0205/0139 


Pili H Ambari 


Kibosho Girls 


Weruweru 


ECA 


3228 


S0205/0140 


Praxeda G Bayona 


Kibosho Girls 


Kizwite 


HGL 


3229 


S0205/0141 


Rayscola D Kifuta 


Kibosho Girls 


Usangi Day 


EGM 


3230 


S0205/0142 


Regina - Bahati J Mmasi 


Kibosho Girls 


Machame 


EGM 


3231 


S0205/0143 


Rispa H Yusuf 


Kibosho Girls 


Nangwa 


HKL 


3232 


S0205/0144 


Ritta R Lyimo 


Kibosho Girls 


Tabora Girls 


PCM 


3233 


S0205/0145 


Romana F Msaki 


Kibosho Girls 


Babati 


HGL 


3234 


S0205/0147 


Rose V Chami 


Kibosho Girls 


Kondoa 


PCB 66 SNO 


EXAM No. 


JINA LA MWANAFUNZI 


SHULE ATOKAYO 


SHULE AENDAYO 


MASOMO 


3235 


S0205/0146 


Roselina M Shio 


Kibosho Girls 


Kibondo 


HGL 


3236 


S0205/0148 


Rozina Z Ngowi 


Kibosho Girls 


Babati 


HGL 


3237 


S0205/0149 


Salome B Kwayson 


Kibosho Girls 


Engutoto 


HGL 


3238 


S0205/0151 


Scolastica E Mlay 


Kibosho Girls 


Nangwa 


HGL 


3239 


S0205/0152 


Sophia A Kiangio 


Kibosho Girls 


Mbeya 


HGL 


3240 


S0205/0153 


Tea L Munishi 


Kibosho Girls 


Ifunda Girls 


PGM 


3241 


S0205/0155 


Theophilla D Kauki 


Kibosho Girls 


Weruweru 


ECA 


3242 


S0205/0158 


Theresia G Massawe 


Kibosho Girls 


Songe 


HKL 


3243 


S0205/0159 


Tunu W Ritte 


Kibosho Girls 


Songea Girls 


HGE 


3244 


S0205/0160 


Ussu M Kinabo 


Kibosho Girls 


Masasi Girls 


HGL 


3245 


S0205/0162 


Violet A Muhagachi 


Kibosho Girls 


Tumaini 


HGL 


3246 


S0205/0163 


Vivian A Laizer 


Kibosho Girls 


Weruweru 


ECA 


3247 


S0205/0164 


Winifrida G Sakaya 


Kibosho Girls 


Loleza 


PCB 


3248 


S0205/0165 


Witness A Mbilinyi 


Kibosho Girls 


Masasi Girls 


PGM 


3249 


S0205/0166 


Yustina J Kinyisi 


Kibosho Girls 


Nganza 


EGM 


3250 


S1 374/0051 


Rahma Abdu Ramadhan 


Kichangachui 


Mwanza 


PGM 


3251 


S3635/0053 


Prisca Danford Fungo 


Kidamali 


Loleza 


CBG 


3252 


S1 730/0028 


Olipa Hardson Nzilano 


Kidegembye 


Iringa Girls 


CBG 


3253 


S1 439/0021 


Gloria Paulo 


Kidodi 


Kondoa 


PCB 


3254 


S 1439/0032 


Julieth Onesphoro 


Kidodi 


Maposeni 


HKL 


3255 


S1 439/0049 


Neema Angelile 


Kidodi 


J.j. Mungai 


HGE 


3256 


S01 67/0001 


Agatha H Pilla 


Kidugala Lutheran Sem. 


Ashira 


HGE 


3257 


S0 167/0003 


Anna Thomas 


Kidugala Lutheran Sem. 


Mwakaleli 


HGE 


3258 


S01 67/0004 


Atuganile Kitego 


Kidugala Lutheran Sem. 


Songea Girls 


EGM 


3259 


S01 67/0006 


Atukuzwe D Nsellu 


Kidugala Lutheran Sem. 


Chief Ihunyo 


HGE 


3260 


S01 67/0007 


Atuwene A Longo 


Kidugala Lutheran Sem. 


Mwakaleli 


HKL 


3261 


S0 167/0008 


Deborah L Lewis 


Kidugala Lutheran Sem. 


Magu 


PCB 


3262 


S0 167/0009 


Elizabeth Malunde 


Kidugala Lutheran Sem. 


Mpanda 


HGE 


3263 


S01 67/001 2 


Haikaeli Gilliard 


Kidugala Lutheran Sem. 


Ifunda Girls 


PCM 


3264 


S01 67/001 3 


Kudra N Sanga 


Kidugala Lutheran Sem. 


Longido 


HGE 


3265 


S01 67/001 4 


Lulu B Lulambo 


Kidugala Lutheran Sem. 


Songea Girls 


EGM 


3266 


S01 67/001 5 


Magreth M Victor 


Kidugala Lutheran Sem. 


Makambako 


EGM 


3267 


S01 67/001 6 


Neema V Chaula 


Kidugala Lutheran Sem. 


Tumaini 


HGE 


3268 


S01 67/0020 


Rehema J Fwime 


Kidugala Lutheran Sem. 


Mbeya 


HGE 


3269 


S01 67/0021 


Sada Patrick 


Kidugala Lutheran Sem. 


Makambako 


EGM 


3270 


S0 167/0022 


Salome G Lwila 


Kidugala Lutheran Sem. 


Nganza 


EGM 


3271 


S01 67/0023 


Salome S Gadau 


Kidugala Lutheran Sem. 


Usongwe 


HGE 


3272 


S01 67/0024 


Sekela Mwambokela 


Kidugala Lutheran Sem. 


Lugalo 


HGL 


3273 


S01 67/0025 


Subira Julius 


Kidugala Lutheran Sem. 


lleje 


PCM 


3274 


S01 67/0026 


Tumaini R Hongoli 


Kidugala Lutheran Sem. 


Vwawa 


HGK 


3275 


S201 0/0003 


Anastazia Adelin 


Kifai Modern 


Kifaru 


EGM 


3276 


S201 0/0008 


Beatrice Daniel 


Kifai Modern 


Tarakea 


PCM 


3277 


S201 0/0011 


Dora J Silayo 


Kifai Modern 


Kilakala 


PCM 


3278 


S201 0/0020 


Janeth Chambo 


Kifai Modern 


Jangwani (day) 


HGE 


3279 


S201 0/0021 


Liliani L Walter 


Kifai Modern 


Weruweru 


HGK 


3280 


S201 0/0023 


Lulu Mussa 


Kifai Modern 


Nangwa 


HGE 


3281 


S201 0/0025 


Magdalena Rocky 


Kifai Modern 


Mwika 


HGE 


3282 


S201 0/0030 


Mtegera S Kiko 


Kifai Modern 


Lukole 


HGE 


3283 


S201 0/0033 


Mwani S Ismael 


Kifai Modern 


Masasi Girls 


PGM 67 SNO 


EXAM No. 


JINA LA MWANAFUNZI 


SHULE ATOKAYO 


SHULE AENDAYO 


MASOMO 


3284 


S201 0/0036 


Patricia G Sahani 


Kifai Modern 


Weruweru 


ECA 


3285 


S0655/0010 


Antonela Wolfram Likiliwike 


Kifanya 


Ruvu 


PCM 


3286 


S0655/0033 


Jane Benjamini Danda 


Kifanya 


Ifunda Girls 


CBG 


3287 


S081 1/0094 


Zukra Shabani Hamadi 


Kifaru 


Muheza 


PCB 


3288 


S0224/0001 


Aika M Peter 


Kifungilo Girls 


Rugambwa 


CBG 


3289 


S0224/0002 


Alice L Mkandya 


Kifungilo Girls 


Morogoro 


HGE 


3290 


S0224/0003 


Anansia W Shuma 


Kifungilo Girls 


Rugambwa 


PCB 


3291 


S0224/0004 


Anester J Maira 


Kifungilo Girls 


lleje 


PCB 


3292 


S0224/0006 


Angel Myatiro 


Kifungilo Girls 


Machame 


EGM 


3293 


S0224/0005 


Angela W Sirikwa 


Kifungilo Girls 


Maswa 


PCB 


3294 


S0224/0007 


Asha Waziri 


Kifungilo Girls 


Tarakea 


PCM 


3295 


S0224/0008 


Beatrice R Munuo 


Kifungilo Girls 


Ifunda Girls 


PGM 


3296 


S0224/0009 


Bertha G Shoki 


Kifungilo Girls 


Lukole 


HGE 


3297 


S0224/0010 


Caroline C Kabewa 


Kifungilo Girls 


Ashira 


EGM 


3298 


S0224/001 1 


Caroline C Shija 


Kifungilo Girls 


Mkuu 


HGE 


3299 


S0224/0012 


Caroline G Chegere 


Kifungilo Girls 


Maswa 


CBN 


3300 


S0224/0013 


Catherine L Mweri 


Kifungilo Girls 


Mwanza 


PCM 


3301 


S0224/0014 


Christabell Isaac 


Kifungilo Girls 


Ashira 


HGE 


3302 


S0224/0015 


Clara G Chihimba 


Kifungilo Girls 


Ifunda Tech. 


PGM 


3303 


S0224/0016 


Clara W Temba 


Kifungilo Girls 


Tabora Girls 


PCM 


3304 


S0224/0017 


Consolata O Lasway 


Kifungilo Girls 


Ifunda Girls 


EGM 


3305 


S0224/0018 


Daisy Mugenyi 


Kifungilo Girls 


Kilakala 


PCM 


3306 


S0224/0019 


Doreen W Malya 


Kifungilo Girls 


Lusanga 


PCB 


3307 


S0224/0020 


Dorice J Mgetta 


Kifungilo Girls 


Dareda 


HGL 


3308 


S0224/0021 


Dyness Ngaiza 


Kifungilo Girls 


Masasi Girls 


HKL 


3309 


S0224/0022 


Eliwangu H Macha 


Kifungilo Girls 


Tarakea 


PCM 


3310 


S0224/0024 


Elizabeth Kabwe 


Kifungilo Girls 


Msalato 


HGL 


3311 


S0224/0023 


Elizabeth C Mkony 


Kifungilo Girls 


Jangwani (day) 


PCB 


3312 


S0224/0025 


Ester B Mkamba 


Kifungilo Girls 


Kibondo 


HGE 


3313 


S0224/0026 


Esther J Bukango 


Kifungilo Girls 


Kishoju 


EGM 


3314 


S0224/0027 


Euphrasia K Rweikiza 


Kifungilo Girls 


Tabora Girls 


PCB 


3315 


S0224/0028 


Fides A Kahumba 


Kifungilo Girls 


Msalato 


PCB 


3316 


S0224/0029 


Firdaus Mbogho 


Kifungilo Girls 


Zanaki (day) 


EGM 


3317 


S0224/0030 


Fortunata C Eligi 


Kifungilo Girls 


Maswa 


PCB 


3318 


S0224/0031 


Frida K Mgotha 


Kifungilo Girls 


Kisimiri 


PCM 


3319 


S0224/0032 


Germana B Swai 


Kifungilo Girls 


Muheza 


PCB 


3320 


S0224/0033 


Gladness A Mwaria 


Kifungilo Girls 


Zanaki (day) 


EGM 


3321 


S0224/0034 


Gloria-rose D Mwaseba 


Kifungilo Girls 


Kilakala 


HGL 


3322 


S0224/0035 


Happiness Samike 


Kifungilo Girls 


Msalato 


PCB 


3323 


S0224/0036 


Happy F Urio 


Kifungilo Girls 


Nangwa 


HGE 


3324 


S0224/0037 


Hoboka S Mwantembe 


Kifungilo Girls 


Rugambwa 


PCB 


3325 


S0224/0038 


Hyness Lutengano 


Kifungilo Girls 


Jangwani (day) 


CBN 


3326 


S0224/0039 


Irene B Mchopa 


Kifungilo Girls 


Jangwani (day) 


CBN 


3327 


S0224/0040 


Irene S Mtunga 


Kifungilo Girls 


Kazima 


EGM 


3328 


S0224/0041 


Ivon A Nguma 


Kifungilo Girls 


Dakawa 


HGL 


3329 


S0224/0042 


Jacqueline J Jambele 


Kifungilo Girls 


Urambo 


HKL 


3330 


S0224/0043 


Janeth O Mwanga 


Kifungilo Girls 


Mringa 


EGM 


3331 


S0224/0044 


Jesca R Mlwilo 


Kifungilo Girls 


Kazima 


EGM 


3332 


S0224/0045 


Judith J Maduhu 


Kifungilo Girls 


Tabora Girls 


PCM 68 SNO 


EXAM No. 


JINA LA MWANAFUNZI 


SHULE ATOKAYO 


SHULE AENDAYO 


MASOMO 


3333 


S0224/0046 


Judith V Matunda 


Kifungilo Girls 


Lugoba 


PCM 


3334 


S0224/0047 


Juke A Kulwa 


Kifungilo Girls 


Engutoto 


HGL 


3335 


S0224/0048 


Juliet B Mmbando 


Kifungilo Girls 


Kondoa 


PCB 


3336 


S0224/0049 


Laila Soud 


Kifungilo Girls 


Kilakala 


PCB 


3337 


S0224/0050 


Lilian Elikana 


Kifungilo Girls 


Longido 


CBN 


3338 


S0224/0051 


Lilian Msale 


Kifungilo Girls 


Tabora Girls 


PCM 


3339 


S0224/0052 


Lulu P Zacharia 


Kifungilo Girls 


Kifaru 


HGE 


3340 


S0224/0053 


Magreth E Sakaya 


Kifungilo Girls 


Ruvu 


PCM 


3341 


S0224/0055 


Martha K Shaidi 


Kifungilo Girls 


Msalato 


PCM 


3342 


S0224/0056 


Martha L Mlunde 


Kifungilo Girls 


Jangwani (day) 


PCB 


3343 


S0224/0057 


Martha S Mboya 


Kifungilo Girls 


Mkuu 


EGM 


3344 


S0224/0058 


Miriam D Memba 


Kifungilo Girls 


Mtwara Girls 


EGM 


3345 


S0224/0059 


Monica E Mtei 


Kifungilo Girls 


Kilakala 


PCB 


3346 


S0224/0060 


Nancy K Iraba 


Kifungilo Girls 


Bukoba 


PCB 


3347 


S0224/0061 


Natasha N Sabuni 


Kifungilo Girls 


Machame 


EGM 


3348 


S0224/0062 


Nelitha K Nestory 


Kifungilo Girls 


Bukoba 


PCB 


3349 


S0224/0063 


Noela E John 


Kifungilo Girls 


Kilakala 


HGL 


3350 


S0224/0064 


Paulina Deogratius 


Kifungilo Girls 


Jangwani (day) 


PCB 


3351 


S0224/0065 


Rahel J Muhono 


Kifungilo Girls 


Songe 


HGL 


3352 


S0224/0066 


Salome A Mwakalobo 


Kifungilo Girls 


Ashira 


HGL 


3353 


S0224/0067 


Salome S Sangija 


Kifungilo Girls 


Msalato 


PCM 


3354 


S0224/0068 


Sarah Frank 


Kifungilo Girls 


Mkuu 


PCM 


3355 


S0224/0069 


Sarah R Irege 


Kifungilo Girls 


Tabora Girls 


PCB 


3356 


S0224/0070 


Saraphia J Ng'aida 


Kifungilo Girls 


Kilakala 


PCM 


3357 


S0224/0071 


Shama P Kihampa 


Kifungilo Girls 


Arusha 


EGM 


3358 


S0224/0072 


Shamsa A Hoza 


Kifungilo Girls 


Mkolani 


PCB 


3359 


S0224/0073 


Shillya Z Makonda 


Kifungilo Girls 


Mwendakulima 


HGK 


3360 


S0224/0074 


SholaT Samike 


Kifungilo Girls 


Mkolani 


PCM 


3361 


S0224/0075 


Showarge A Mohamed 


Kifungilo Girls 


Ifakara 


PCM 


3362 


S0224/0076 


Sukayna M Kombo 


Kifungilo Girls 


Chang'ombe (day) 


HGL 


3363 


S0224/0077 


Sylivera Justine 


Kifungilo Girls 


Ifunda Tech. 


PGM 


3364 


S0224/0078 


Tarsisia P Maduka 


Kifungilo Girls 


Msalato 


PCM 


3365 


S0224/0079 


Valentina B Urio 


Kifungilo Girls 


Tabora Girls 


PCM 


3366 


S0224/0080 


Veritus Benedict 


Kifungilo Girls 


Msangeni 


HGL 


3367 


S0224/0081 


Veronica V Silayo 


Kifungilo Girls 


Tambaza (day) 


PCM 


3368 


S0224/0082 


Winfrida Mzava 


Kifungilo Girls 


Jangwani (day) 


EGM 


3369 


S0224/0083 


Winifrida Touwa 


Kifungilo Girls 


Msalato 


PCB 


3370 


S0224/0084 


Witness M Kisaka 


Kifungilo Girls 


Muheza 


CBG 


3371 


S0224/0085 


Yustina F Sware 


Kifungilo Girls 


Mkolani 


PCM 


3372 


S0791/0068 


Redemta Richard Bamuhiga 


Kigamboni 


Ifunda Girls 


EGM 


3373 


S1 124/0024 


Elieth Bayona 


Kigarama 


Mwanza 


PCM 


3374 


S1 853/0004 


Farida Kasim Salehe 


Kighare 


Machame 


HGL 


3375 


S1 853/0022 


Yusra Nasib Ibwe 


Kighare 


Mringa 


EGM 


3376 


S281 5/0011 


Debora Yusuph 


Kigugu 


Iringa Girls 


CBG 


3377 


S281 5/0052 


Taus Willium 


Kigugu 


Kizwite 


CBG 


3378 


S2237/0027 


Philotea Josephat 


Kihanga 


Bwiru Girls 


EGM 


3379 


S3407/0042 


Riziki Efeso Longo 


Kihansi 


Ifunda Girls 


CBG 


3380 


S3407/0065 


Ziada Robert Mpinge 


Kihansi 


Lugalo 


HKL 


3381 


S2254/0001 


Agnes Mtunguja 


Kihere 


Weruweru 


HGK 69 SNO 


EXAM No. 


JINA LA MWANAFUNZI 


SHULE ATOKAYO 


SHULE AENDAYO 


MASOMO 


3382 


S2254/0012 


Faidha Shamba 


Kihere 


Mtwara Tech. 


PCB 


3383 


S2254/0022 


Halima Abdi 


Kihere 


Songe 


HGL 


3384 


S2254/0060 


Zaina Bakari 


Kihere 


Lugoba 


PCB 


3385 


S2682/0019 


Christina L. Kilyenyi 


Kihesa 


Songea Girls 


CBG 


3386 


S2682/0064 


Jesca V. Kiyeyeu 


Kihesa 


Loleza 


CBG 


3387 


S2682/0087 


NeemaT. Chengula 


Kihesa 


Songea Girls 


CBG 


3388 


S2682/01 1 1 


Venancia C. Nyakunga 


Kihesa 


Songea Girls 


HGE 


3389 


S 1222/0002 


Agness Andrew Sekimweri 


Kihonda 


Lukole 


HKL 


3390 


S1 222/0004 


Arafa Omary Mzava 


Kihonda 


Mkuu 


PCM 


3391 


S1 222/0006 


Asia Abdallah Kaoneka 


Kihonda 


Mpanda 


CBG 


3392 


S1 222/0008 


Aurea Robert Maasenga 


Kihonda 


Loleza 


PCM 


3393 


S 1222/00 11 


Batuli Bakari Mbega 


Kihonda 


Weruweru 


PCB 


3394 


S1 222/001 2 


Bhoke William Ghati 


Kihonda 


Morogoro 


HGL 


3395 


S1 222/001 4 


Caroline Christian Segu 


Kihonda 


Kibondo 


HGE 


3396 


S1 222/001 6 


Chiku Hemedy Rashidy 


Kihonda 


Korogwe 


HGK 


3397 


S1 222/0030 


Fatma Ally Said 


Kihonda 


Ifunda Tech. 


PCB 


3398 


S1 222/0031 


Faudhia Mohamed Omary 


Kihonda 


Loleza 


PCM 


3399 


S1 222/001 9 


Gladnes Florian Mkwama 


Kihonda 


Korogwe 


PCB 


3400 


S1 222/0040 


Hajra Ramadhani Majala 


Kihonda 


Korogwe 


PCB 


3401 


S1 222/0056 


Julieth Charles Albert 


Kihonda 


Lukole 


HKL 


3402 


S1 222/0057 


Khadija Hamisi Shabani 


Kihonda 


Mwanza 


PCM 


3403 


S 1222/0072 


Nasra Juma Silaha 


Kihonda 


Kazima 


EGM 


3404 


S1 222/0091 


Sarah Henzron Joel 


Kihonda 


Igowole 


HGK 


3405 


S3253/0005 


Amina Zawadi Nyaki 


Kihurio 


Chief Ihunyo 


HGK 


3406 


S3253/0009 


Happy Gabriel Yohana 


Kihurio 


Nangwa 


HGK 


3407 


S1 106/0029 


Mahija Haji 


Kikaro 


Ruvu 


HGK 


3408 


S0687/0036 


Evaline Edward 


Kikatiti 


Dareda 


HGL 


3409 


S2007/0014 


Wabwezya Ndole 


Kikubiji 


Rugambwa 


CBG 


3410 


S3294/0012 


Frida France 


Kikukwe 


Sumve 


HKL 


3411 


S1 196/0011 


Atuganile Godfrey Kibona 


Kikuyu 


Weruweru 


PCB 


3412 


S1 196/0021 


Ester Clarence Mkundi 


Kikuyu 


Lugalo 


PCB 


3413 


S1 196/0038 


Jenipher Edmundy Thobious 


Kikuyu 


Dodoma 


PCB 


3414 


S1 196/0048 


Mariam Obas Mwampashi 


Kikuyu 


Maswa 


CBN 


3415 


S1 196/0064 


Rosemary Philbert Mganda 


Kikuyu 


Nganza 


CBG 


3416 


S1 196/0079 


Wende Abisai Mkahala 


Kikuyu 


Jangwani (day) 


CBN 


3417 


S1 844/0026 


Suzan E Urio 


Kikwe 


Nganza 


CBG 


3418 


S0206/0001 


Abia Felician 


Kilakala 


Tumaini 


HKL 


3419 


S0206/0002 


Agnes Mwenda 


Kilakala 


Songea Girls 


HGE 


3420 


S0206/0003 


Aisha Samji 


Kilakala 


ArushaTech.. 


LAB 


3421 


S0206/0005 


Anastazia P Huta 


Kilakala 


Ruvu 


PCM 


3422 


S0206/0007 


Arabia Mahanyu 


Kilakala 


Tarakea 


PCM 


3423 


S0206/0008 


Arafa Rasuli 


Kilakala 


Msalato 


PCM 


3424 


S0206/0009 


Asia Josephati 


Kilakala 


Songea Girls 


CBG 


3425 


S0206/0010 


Asmaa A Swalehe 


Kilakala 


Masasi Girls 


HGK 


3426 


S0206/001 1 


Bahati S Elikana 


Kilakala 


Maswa 


PCM 


3427 


S0206/0012 


Bibiana Alfred 


Kilakala 


Kazima 


HGE 


3428 


S0206/0013 


Bibiana Feruzi 


Kilakala 


Kilakala 


PCM 


3429 


S0206/0015 


Catherine J Massawe 


Kilakala 


Tabora Girls 


PCB 


3430 


S0206/0016 


Chresencia Edmund 


Kilakala 


Kondoa 


PCB 70 SNO 


EXAM No. 


JINA LA MWANAFUNZI 


SHULE ATOKAYO 


SHULE AENDAYO 


MASOMO 


3431 


S0206/0017 


Clara Tuwart 


Kilakala 


Ifunda Girls 


PCM 


3432 


S0206/0018 


Debora F Samila 


Kilakala 


Ifakara 


PCB 


3433 


S0206/0019 


Doris Saika 


Kilakala 


Kilakala 


PCB 


3434 


S0206/0023 


Eliza Shuhudia 


Kilakala 


Kilakala 


PCM 


3435 


S0206/0022 


Elizabeth Abrahamu 


Kilakala 


Kazima 


ECA 


3436 


S0206/0025 


Elvira Nzyela 


Kilakala 


Ifakara 


PCM 


3437 


S0206/0024 


Elvira F. Mallya 


Kilakala 


Nganza 


ECA 


3438 


S0206/0026 


Ester Exsavery 


Kilakala 


Dar. Institute Techn 


ELE 


3439 


S0206/0028 


Euphomia F Edward 


Kilakala 


Tabora Girls 


CBG 


3440 


S0206/0029 


Fatma H. Chilumba 


Kilakala 


Mtwara Girls 


HGE 


3441 


S0206/0030 


Fatuma Saimon 


Kilakala 


Korogwe 


PCB 


3442 


S0206/0033 


Felista Mwandemane 


Kilakala 


Mwakaleli 


HGL 


3443 


S0206/0035 


Flora Ngunga 


Kilakala 


Dakawa 


HKL 


3444 


S0206/0034 


Flora L Tesha 


Kilakala 


Tarakea 


PCB 


3445 


S0206/0036 


Grace K. Konradi 


Kilakala 


Maswa 


PCB 


3446 


S0206/0037 


Hadija Ndamungu 


Kilakala 


Ashira 


HGE 


3447 


S0206/0038 


Hadija R Saidi 


Kilakala 


Msalato 


HGL 


3448 


S0206/0039 


Happiness G Daniel 


Kilakala 


Songea Girls 


PCB 


3449 


S0206/0041 


Husna Emay 


Kilakala 


Tabora Girls 


PCM 


3450 


S0206/0042 


Irene Kuchungura 


Kilakala 


Ifunda Girls 


HGE 


3451 


S0206/0043 


Irene Maigwa 


Kilakala 


Msalato 


PCM 


3452 


S0206/0044 


Janeth C Kessy 


Kilakala 


Msalato 


PCB 


3453 


S0206/0045 


Kostanzia Kello 


Kilakala 


Dakawa 


HGK 


3454 


S0206/0046 


Latwifa M Saninga 


Kilakala 


Ruvu 


PCM 


3455 


S0206/0048 


Linda Kinyanga 


Kilakala 


Londoni 


EGM 


3456 


S0206/0050 


Mariamu Mohamedi 


Kilakala 


MtwaraTech. 


PCB 


3457 


S0206/0051 


Mary Geofrey 


Kilakala 


Songea Girls 


EGM 


3458 


S0206/0053 


Mercy Msirikale 


Kilakala 


Kilakala 


CBG 


3459 


S0206/0052 


Mercy F Mgitta 


Kilakala 


lleje 


PCB 


3460 


S0206/0055 


Nancy H Kideula 


Kilakala 


Weruweru 


ECA 


3461 


S0206/0056 


Neema Chenelo 


Kilakala 


Vwawa 


HGL 


3462 


S0206/0058 


Neema Moshi 


Kilakala 


Kisimiri 


HKL 


3463 


S0206/0059 


Noela Silyvesta 


Kilakala 


Msalato 


PCM 


3464 


S0206/0060 


Nuru S Ibrahimu 


Kilakala 


ArushaTech.. 


TEL 


3465 


S0206/0061 


Oliva Anthon 


Kilakala 


Msalato 


PCM 


3466 


S0206/0062 


Proscovia Mlawa 


Kilakala 


Kazima 


ECA 


3467 


S0206/0063 


Rabia A Nahodha 


Kilakala 


Msalato 


PCB 


3468 


S0206/0064 


Rahel Godfrey 


Kilakala 


Mtwara Tech. 


PCB 


3469 


S0206/0065 


Rehema Hance 


Kilakala 


Ileje 


PCB 


3470 


S0206/0066 


Rehema Hussein 


Kilakala 


Nganza 


EGM 


3471 


S0206/0067 


Rehema J Mkumba 


Kilakala 


Mringa 


ECA 


3472 


S0206/0069 


Sara Zahoro 


Kilakala 


Tabora Girls 


PCM 


3473 


S0206/0070 


Shada Mbilinyi 


Kilakala 


Nkasi 


HGL 


3474 


S0206/0071 


Sheila Musa 


Kilakala 


Maswa 


PCB 


3475 


S0206/0073 


Sophia Hasani 


Kilakala 


Korogwe 


PCB 


3476 


S0206/0074 


Sweetness J Tairo 


Kilakala 


Ifakara 


PCM 


3477 


S0206/0077 


Tulinagwe P Mwampanga 


Kilakala 


Weruweru 


ECA 


3478 


S0206/0078 


Vaileth Kalago 


Kilakala 


Nganza 


ECA 


3479 


S0206/0079 


Valeliana Gerald 


Kilakala 


Jangwani (day) 


CBN 71 SNO 


EXAM No. 


JINA LA MWANAFUNZI 


SHULE ATOKAYO 


SHULE AENDAYO 


MASOMO 


3480 


S0206/0081 


Zaituni Milanzi 


Kilakala 


Songea Girls 


EGM 


3481 


S0206/0082 


Zakia J Mlewa 


Kilakala 


Lusanga 


CBG 


3482 


S0206/0083 


Zulfa W Salehe 


Kilakala 


Korogwe 


PCB 


3483 


S2839/0003 


Anastazia Urassa Primus 


Kilamacho 


Usangi Day 


EGM 


3484 


S2839/0024 


Gloria Massawe Benjamini 


Kilamacho 


Nangwa 


HGK 


3485 


S2839/0031 


Melania Tesha Gregory 


Kilamacho 


Tarakea 


CBG 


3486 


S1 644/0022 


Viane Paul Kundi 


Kiliman 
Dareda 


HGL 


3487 


S4181/0032 


Lilian Kalinga 


Kiliman 


Maweni 


Mpanda 


HKL 


3488 


S4181/0056 


Salama Ngoya 


Kiliman 


Maweni 


lleje 


PCM 


3489 


S0236/0004 


Anna Sylivester 


Kilimanjaro Academy 


Maswa 


CBN 


3490 


S0236/0005 


Asimwe Mzaula 


Kilimanjaro Academy 


Lukole 


HKL 


3491 


S0236/001 1 


Darline Mtatina 


Kilimanjaro Academy 


Tinde 


CBG 


3492 


S0236/0018 


Emmy Swai 


Kilimanjaro Academy 


Jangwani (day) 


CBN 


3493 


S0236/0021 


Glory Lema 


Kilimanjaro Academy 


Machame 


CBN 


3494 


S0236/0028 


Lightness Jackson 


Kilimanjaro Academy 


Nganza 


EGM 


3495 


S0236/0031 


Magdalena Chuwa 


Kilimanjaro Academy 


Rugambwa 


PCM 


3496 


S0236/0034 


Miriam Kassa 


Kilimanjaro Academy 


Maswa 


CBN 


3497 


S0236/0041 


Naomi D Masasi 


Kilimanjaro Academy 


Mwanza 


PGM 


3498 


S0236/0043 


Nelly P Lyimo 


Kilimanjaro Academy 


Maswa 


CBN 


3499 


S3048/0037 


Levina Elibard 


Kiloleli 


Maswa 


PCB 


3500 


S3048/0039 


Mary M Minja 


Kiloleli 


Mpanda 


CBG 


3501 


S2703/0033 


Octavina V Luhwago 


Kilolo 


Londoni 


EGM 


3502 


S0464/0024 


Gladis Leonard Mlengue 


Kilombero 


Loleza 


PCM 


3503 


S0464/0085 


Theodora Romanus Mporoto 


Kilombero 


Lusanga 


HKL 


3504 


S0491/0001 


Adelina P Msyani 


Kilomeni 


Tabora Girls 


HGL 


3505 


S0491/0002 


Angelina E Kiyola 


Kilomeni 


Mkuu 


CBG 


3506 


S0491/0003 


Bahati M Joseph 


Kilomeni 


Usongwe 


EGM 


3507 


S0491/0004 


Besta L Kalomba 


Kilomeni 


Ifunda Girls 


HGE 


3508 


S0491/0005 


Beta D Mgonja 


Kilomeni 


Weruweru 


HGE 


3509 


S0491/0006 


Caroline P Sobayi 


Kilomeni 


Maswa 


HGE 


3510 


S0491/0007 


Catherine K Manase 


Kilomeni 


Lugoba 


HGL 


3511 


S0491/0008 


Christina D Njau 


Kilomeni 


Kibondo 


HGL 


3512 


S0491/0009 


Clara R Jaka 


Kilomeni 


Ifunda Girls 


HGE 


3513 


S0491/0010 


Cynthia V Kafyulilo 


Kilomeni 


Chief Ihunyo 


HGE 


3514 


S0491/0011 


Dafroza R Mbukwah 


Kilomeni 


Ashira 


EGM 


3515 


S0491/0012 


Elizabeth E Kiria 


Kilomeni 


Ifunda Girls 


HGE 


3516 


S0491/0013 


Enna E Kirimbo 


Kilomeni 


Tinde 


HGE 


3517 


S0491/0014 


Ever E Shishi 


Kilomeni 


Bagamoyo 


CBG 


3518 


S0491/0015 


Ezena B Kisamo 


Kilomeni 


Kondoa 


CBG 


3519 


S0491/0016 


Faraja E Mtae 


Kilomeni 


Korogwe 


PCB 


3520 


S0491/0017 


Filomena J Ndalichako 


Kilomeni 


Makambako 


EGM 


3521 


S0491/0018 


Francisca J Chaligha 


Kilomeni 


Mkuu 


HGE 


3522 


S0491/0019 


Giveness Z Nkandi 


Kilomeni 


Mtwara Girls 


EGM 


3523 


S0491/0020 


Gladness C Mtweve 


Kilomeni 


Mtwara Girls 


CBG 


3524 


S0491/0021 


Gladness J Maganga 


Kilomeni 


Weruweru 


HGE 


3525 


S0491/0022 


Glory C Kiwango 


Kilomeni 


Bagamoyo 


HGE 


3526 


S0491/0023 


Grace W Marijani 


Kilomeni 


Usangi Day 


EGM 


3527 


S0491/0024 


Herieth E Kihama 


Kilomeni 


Tinde 


HGE 


3528 


S0491/0025 


Irene E Mshana 


Kilomeni 


Nganza 


EGM 72 SNO 


EXAM No. 


JINA LA MWANAFUNZI 


SHULE ATOKAYO 


SHULE AENDAYO 


MASOMO 


3529 


S0491/0026 


Jackline J Kataraia 


Kilomeni 


Weruweru 


HGE 


3530 


S0491/0027 


Jacqueline J Kihinja 


Kilomeni 


Tinde 


HGE 


3531 


S0491/0028 


Jacqueline S Bitta 


Kilomeni 


Mtwara Girls 


HGL 


3532 


S0491/0029 


Janeth R Mlenga 


Kilomeni 


Weruweru 


HGE 


3533 


S0491/0030 


Joyce T Maega 


Kilomeni 


Tinde 


HGE 


3534 


S0491/0031 


Justina N Mlacha 


Kilomeni 


Ifakara 


CBG 


3535 


S0491/0032 


Kumbuka E Kashililika 


Kilomeni 


Iringa Girls 


EGM 


3536 


S0491/0033 


Lauti M Mwampamba 


Kilomeni 


Weruweru 


HGE 


3537 


S0491/0034 


Leila R Nassoro 


Kilomeni 


Usongwe 


EGM 


3538 


S0491/0035 


Leticia E Ndunguru 


Kilomeni 


Tabora Girls 


CBG 


3539 


S0491/0036 


Luciana S Mduma 


Kilomeni 


Mtwara Girls 


EGM 


3540 


S0491/0037 


Maria L Ndalichako 


Kilomeni 


Bwiru Girls 


EGM 


3541 


S0491/0038 


Martha D Francis 


Kilomeni 


Usongwe 


EGM 


3542 


S0491/0039 


Mary R Mwandu 


Kilomeni 


Kilakala 


HGL 


3543 


S049 1/0040 


Monica P Mwiru 


Kilomeni 


Kilakala 


PCB 


3544 


S0491/0041 


Nambua P Mlacha 


Kilomeni 


Kibondo 


HGK 


3545 


S0491/0042 


Nasra M Mkali 


Kilomeni 


Bagamoyo 


EGM 


3546 


S0491/0043 


Nipael M Samson 


Kilomeni 


Dr. Olsen 


CBG 


3547 


S049 1/0044 


Nyegoro P Nyambasi 


Kilomeni 


Loleza 


HGL 


3548 


S049 1/0045 


Rehema W Kusaga 


Kilomeni 


Songea Girls 


PCB 


3549 


S0491/0046 


Ruth H Lukwaro 


Kilomeni 


Mawenzi 


EGM 


3550 


S0491/0047 


Ruth O Kasanga 


Kilomeni 


Kondoa 


CBG 


3551 


S049 1/0048 


Salama S Lugeiyam 


Kilomeni 


J.j. Mungai 


HGL 


3552 


S049 1/0049 


Suzan J Mhando 


Kilomeni 


Lugoba 


CBG 


3553 


S0491/0050 


Thereza J Kamata 


Kilomeni 


Kondoa 


PCB 


3554 


S0836/0010 


Anyesi Francis Ndaya 


Kiluvya 


Mtwara Girls 


CBG 


3555 


S0836/0016 


Chimpaye Omary Kahitila 


Kiluvya 


Nangwanda 


HKL 


3556 


S0836/0017 


Christina Cyprian Mushi 


Kiluvya 


Tarakea 


CBG 


3557 


S0836/0020 


Christina Sadikiel Mmbando 


Kiluvya 


Tinde 


HGE 


3558 


S0836/0021 


Ester Jublate Munisi 


Kiluvya 


Tarakea 


PCM 


3559 


S0836/0022 


Eugenia Festus Kinabo 


Kiluvya 


Mbeya 


PCM 


3560 


S0836/0024 


Evarada Ezekiel Nkwakuzi 


Kiluvya 


Lusanga 


CBG 


3561 


S0836/0025 


Fadhila Adam Kibila 


Kiluvya 


Mkolani 


PCB 


3562 


S0836/0030 


Finna Martin Mazige 


Kiluvya 


Msalato 


PCB 


3563 


S0836/0032 


Furaha Halifa Shabani 


Kiluvya 


Jikomboe 


HKL 


3564 


S0836/0034 


Grace Solomoni Mwalyambi 


Kiluvya 


Nganza 


CBG 


3565 


S0836/0040 


Happy Paul Mkoloma 


Kiluvya 


Chief Ihunyo 


HKL 


3566 


S0836/0045 


Jackline John Mboyi 


Kiluvya 


J.j. Mungai 


HGL 


3567 


S0836/0053 


Lilian Charles Alphonce 


Kiluvya 


J.j. Mungai 


EGM 


3568 


S0836/0054 


Lucy Valentine Lyimo 


Kiluvya 


Mwanza 


PCB 


3569 


S0836/0055 


Lucy William Manyama 


Kiluvya 


Lugoba 


PCB 


3570 


S0836/0056 


Lulu John Siame 


Kiluvya 


J.j. Mungai 


HGL 


3571 


S0836/0057 


Macklina William Manyama 


Kiluvya 


Kondoa 


PCB 


3572 


S0836/0059 


Magreth Mathew Adam 


Kiluvya 


Kizwite 


HGL 


3573 


S0836/0061 


Mariam Kassim Mnkande 


Kiluvya 


Lusanga 


CBG 


3574 


S0836/0062 


Mariam Steven Ndayaula 


Kiluvya 


Mtwara Girls 


CBG 


3575 


S0836/0068 


Mwanaraha Khalfani Ammasi 


Kiluvya 


Lugalo 


HGL 


3576 


S0836/0070 


Nectar Jerome Mngale 


Kiluvya 


Mtwara Girls 


CBG 


3577 


S0836/0071 


Neema Augustino Bunga 


Kiluvya 


Masasi Girls 


HGL 73 SNO 


EXAM No. 


JINA LA MWANAFUNZI 


SHULE ATOKAYO 


SHULE AENDAYO 


MASOMO 


3578 


S0836/0076 


Rehema Said Majelle 


Kiluvya 


Kondoa 


CBG 


3579 


S0836/0079 


Rosenene Protas Ndemasi 


Kiluvya 


Mbeya 


PCM 


3580 


S0836/0087 


Tatu Ally Mfaume 


Kiluvya 


Loleza 


PCB 


3581 


S0836/0091 


Zahara Juma Tunda 


Kiluvya 


Mkugwa 


HKL 


3582 


S21 92/0040 


Rehema Juma Mbua 


Kimadoi 


Kondoa 


PCB 


3583 


S21 37/001 6 


Leah Leonard Nohar 


Kimaghai 


Dakawa 


HKL 


3584 


S21 37/001 9 


Magreth Jonas Mahenge 


Kimaghai 


Ifunda Girls 


EGM 


3585 


S1 821 /0002 


Jenifa Antoni Najua 


Kimala 


Lugoba 


HGL 


3586 


S1 821 /0003 


Napenda Gurisha Daniel 


Kimala 


Longido 


HKL 


3587 


S1 223/0030 


Scholastica Luhondo 


Kimali 


Kaliua 


PCB 


3588 


S1 223/0035 


Veronica Sayu 


Kimali 


Mwendakulima 


HGK 


3589 


S0679/0017 


Elisia N Moshi 


Kimandolu 


Dareda 


HGL 


3590 


S0679/0020 


Elizabeth Isaya 


Kimandolu 


Mkuu 


CBG 


3591 


S0679/0088 


Pudenciana Matern 


Kimandolu 


Bagamoyo 


CBG 


3592 


S1 840/0002 


Adelina Josephat Mushi 


Kimaseki 


Ifunda Girls 


PCM 


3593 


S1 840/001 2 


Aneth Stewart Mtui 


Kimaseki 


Mkolani 


CBG 


3594 


S1 840/001 3 


Anna Eliatosha Minja 


Kimaseki 


Bwiru Girls 


EGM 


3595 


S1 840/001 8 


Asia Shabani Selemani 


Kimaseki 


Msalato 


PCB 


3596 


S 1840/0025 


Catherine Julius Makindoshi 


Kimaseki 


Bwiru Girls 


EGM 


3597 


S1 840/0034 


Clementina Nicomed Jonas 


Kimaseki 


Dr. Olsen 


CBG 


3598 


S1 840/0042 


Elikaila Elibariki Issa 


Kimaseki 


Ruvu 


PCB 


3599 


S1 840/0045 


Elizabeth Paul Silvester 


Kimaseki 


Weruweru 


PCB 


3600 


S 1840/0059 


Glory Elirehema Kaaya 


Kimaseki 


Kibondo 


HKL 


3601 


S1 840/0085 


Larissa John Mongi 


Kimaseki 


Maswa 


PCM 


3602 


S 1840/0 103 


Mary John Mollel 


Kimaseki 


Bwiru Girls 


CBG 


3603 


S1 840/01 05 


Melisiana Godbles Benjamin 


Kimaseki 


Mwanza 


PCB 


3604 


S1 840/01 08 


Monica David Mollel 


Kimaseki 


Ruvu 


PCM 


3605 


S1 840/01 10 


Monica Nelson Maimu 


Kimaseki 


Ifunda Tech. 


PGM 


3606 


S1 840/01 31 


Prisca Gladson Temu 


Kimaseki 


Ashira 


CBG 


3607 


S091 8/0006 


Bibi Loishiye Leparakwo 


Kimnyaki 


Weruweru 


ECA 


3608 


S1 81 1/0004 


Elizabeth Simon Kapami 


Kimwanya 


Mkugwa 


HKL 


3609 


S4 166/0008 


Kalekwa Petro 


Kinamapula 


Mwanza 


CBG 


3610 


S1 31 4/0095 


Zuwena Mohamed Bakina 


Kinana 


Ifunda Girls 


PCM 


3611 


S0456/0007 


Magdalena Onesmo 


Kinango 


Bwiru Girls 


CBG 


3612 


S2466/0005 


Chiku Saidi Bakari 


Kindai 


Jikomboe 


HKL 


3613 


S2466/0014 


Fatuma Mtoro Omary 


Kindai 


Sumve 


HKL 


3614 


S1 335/0025 


Rosemary Victory Massawe 


Kindikati 


Dareda 


HKL 


3615 


S0536/0001 


Alphonsina Stanslaus 


Kindoroko 


Kondoa 


CBG 


3616 


S0536/0006 


Bahati John 


Kindoroko 


Mtwara Girls 


HKL 


3617 


S0536/0008 


Catherine Charles Kasigara 


Kindoroko 


Jikomboe 


HKL 


3618 


S0536/0010 


Diana Boniface Nasets 


Kindoroko 


Urambo 


HKL 


3619 


S0536/001 1 


Diana Stanley Ngidos 


Kindoroko 


Bagamoyo 


HKL 


3620 


S0536/0012 


Dorah Emmanuel Joachim 


Kindoroko 


Loleza 


PCB 


3621 


S0536/0016 


Dorothea Loftus Kato 


Kindoroko 


Kazima 


EGM 


3622 


S0536/0017 


Ellen Joseph Mangare 


Kindoroko 


Songea Girls 


CBG 


3623 


S0536/0018 


Eusebia Rogath Tairo 


Kindoroko 


Maswa 


HGE 


3624 


S0536/0019 


Faraja Mjema 


Kindoroko 


Masasi Girls 


HGL 


3625 


S0536/0020 


Flaviana Anthony Majuva 


Kindoroko 


Mkugwa 


HGK 


3626 


S0536/0021 


Getruda Gilbert Manyonyi 


Kindoroko 


Engutoto 


HKL 74 SNO 


EXAM No. 


JINA LA MWANAFUNZI 


SHULE ATOKAYO 


SHULE AENDAYO 


MASOMO 


3627 


S0536/0022 


Gift Joseph 


Kindoroko 


Kazima 


EGM 


3628 


S0536/0025 


Happiness John Majuva 


Kindoroko 


Kibondo 


HGK 


3629 


S0536/0028 


Josephine Materu 


Kindoroko 


Lusanga 


CBG 


3630 


S0536/0029 


Joyce Sigifridi Mvungi 


Kindoroko 


Engutoto 


HKL 


3631 


S0536/0030 


Leokadia Michael Massawe 


Kindoroko 


Tumaini 


HGL 


3632 


S0536/0031 


Lilian Joseph Emili 


Kindoroko 


Longido 


HKL 


3633 


S0536/0036 


Neema John Bee 


Kindoroko 


Ifunda Girls 


PGM 


3634 


S0536/0039 


Oueenmary Irendeja 


Kindoroko 


Masasi Girls 


HKL 


3635 


S0536/0042 


Salome Fadhili Kitururu 


Kindoroko 


Loleza 


HGL 


3636 


S0536/0044 


Savelina Stanslaus 


Kindoroko 


Mpanda 


HGE 


3637 


S0536/0045 


Shelter Ahmedh Singo 


Kindoroko 


Songea Girls 


EGM 


3638 


S0536/0046 


Sia Amani Makury 


Kindoroko 


Masasi Girls 


HGK 


3639 


S0536/0047 


Vaileth Mpelembwa 


Kindoroko 


Chief Ihunyo 


HGE 


3640 


S0536/0048 


Victoria Emmanuel 


Kindoroko 


Msalato 


HGL 


3641 


S0536/0049 


Zulfa Mwarami 


Kindoroko 


Kibondo 


HKL 


3642 


S0536/0050 


Zuytibely Mahenge 


Kindoroko 


Masasi Girls 


PGM 


3643 


S2807/0018 


Debora Michael Semaya 


King'ongo 


Kazima 


HGE 


3644 


S2807/0032 


Fatuma Amiri Bakari 


King'ongo 


Usangi Day 


EGM 


3645 


S2807/0061 


Mariam Haji Migeto 


King'ongo 


Mwanza 


HKL 


3646 


S2807/0086 


Sabina Alex Mhagama 


King'ongo 


Bukoba 


PCB 


3647 


S0794/001 1 


Atupakisye Mwakibibi 


Kinyala 


Lugalo 


CBG 


3648 


S0794/0016 


Bupe Jasson 


Kinyala 


Mpanda 


CBG 


3649 


S0794/0023 


Eliza A. Mwakyusa 


Kinyala 


Mpanda 


CBG 


3650 


S0794/0033 


Grace Shadrack 


Kinyala 


Ifunda Tech. 


CBG 


3651 


S0794/0040 


Isabela Mwasipu 


Kinyala 


Igowole 


HGK 


3652 


S0794/0047 


Magreth Mwambene 


Kinyala 


Lugalo 


CBG 


3653 


S0794/0073 


Sarafina Kapilimka 


Kinyala 


Mbeya 


PCM 


3654 


S2286/0001 


Anifa Samwel Mkonye 


Kinyanambo 


Songea Girls 


CBG 


3655 


S2286/0003 


Ashira Silvester Nyenza 


Kinyanambo 


Songea Girls 


PCB 


3656 


S2286/0021 


Faidha Ronjino Lutego 


Kinyanambo 


Igowole 


HGL 


3657 


S2766/0004 


Amanda Mamrina Baltazar 


Kinyerezi 


Weruweru 


ECA 


3658 


S2766/0074 


Kagoli Azizi Paul 


Kinyerezi 


Dakawa 


HGK 


3659 


S3749/0001 


Amida Ramadhani Mndii 


Kinyeto 


Songea Girls 


EGM 


3660 


S2826/0020 


Kumbuka Londiwa 


Kipagalo 


Uwemba 


HGL 


3661 


S2826/0028 


Tuli Elizabeth 


Kipagalo 


Namabengo 


HGK 


3662 


S4592/0026 


Rehema Sombi Omary 


Kipata Isl. 


Bwiru Girls 


PCB 


3663 


S1 640/0002 


Agness Joackim 


Kipera 


Lusanga 


PCB 


3664 


S1 640/0026 


Prisca Godian 


Kipera 


Ifakara 


CBG 


3665 


S0478/0020 


Neema Samwel Ngasala 


Kipoke 


Igowole 


HGK 


3666 


S1 533/001 2 


Belinda Singaile 


Kiponzelo 


Songea Girls 


CBG 


3667 


S1 533/0022 


Emakulata Masika 


Kiponzelo 


Igowole 


HGL 


3668 


S2855/0012 


Esta Alois Marcel 


Kirachi 


Ashira 


EGM 


3669 


S2855/0017 


Fransisca Shirima Donasian 


Kirachi 


Ruvu 


CBG 


3670 


S2855/0042 


Yasinta Ng'eleshi Frumence 


Kirachi 


Msangeni 


HGK 


3671 


S0207/0001 


Aikande J Munisi 


Kiraeni Girls 


Ifunda Tech. 


PCB 


3672 


S0207/0002 


Alicia W Kimaro 


Kiraeni Girls 


Mbeya 


HGL 


3673 


S0207/0005 


Aneth A Mkenda 


Kiraeni Girls 


Ruvu 


CBG 


3674 


S0207/0009 


Antusa K Focas 


Kiraeni Girls 


Kilakala 


PCB 


3675 


S0207/0012 


Belinda Otto 


Kiraeni Girls 


Ifunda Girls 


PCM 75 SNO 


EXAM No. 


JINA LA MWANAFUNZI 


SHULE ATOKAYO 


SHULE AENDAYO 


MASOMO 


3676 


S0207/0013 


Benedicta C Jacob 


Kiraeni Girls 


Babati 


HKL 


3677 


S0207/0014 


Bertina A Mwangalimi 


Kiraeni Girls 


Tumaini 


HGL 


3678 


S0207/0016 


Bona S Rogasiani 


Kiraeni Girls 


Ashira 


EGM 


3679 


S0207/0018 


Caren G Mushi 


Kiraeni Girls 


Ifakara 


CBG 


3680 


S0207/0019 


Caren J Kinyasi 


Kiraeni Girls 


Chief Ihunyo 


HGE 


3681 


S0207/0020 


Caroline S Meela 


Kiraeni Girls 


Korogwe 


PCM 


3682 


S0207/0021 


Catherine R Sanga 


Kiraeni Girls 


Tarakea 


PCB 


3683 


S0207/0024 


Delphine R Mbusiro 


Kiraeni Girls 


Arusha 


HGE 


3684 


S0207/0025 


Dephine P Odongo 


Kiraeni Girls 


Maswa 


HGE 


3685 


S0207/0026 


Diana A Makorere 


Kiraeni Girls 


Tabora Girls 


PCM 


3686 


S0207/0028 


Digna D Assey 


Kiraeni Girls 


Ruvu 


CBG 


3687 


S0207/0029 


Dinnar L Busunge 


Kiraeni Girls 


Tarakea 


PCB 


3688 


S0207/0033 


Doreen S Ngaleo 


Kiraeni Girls 


Longido 


CBN 


3689 


S0207/0035 


Elina M Manase 


Kiraeni Girls 


Bagamoyo 


PCB 


3690 


S0207/0039 


Elizabeth B Kilimba 


Kiraeni Girls 


Ifunda Girls 


PCB 


3691 


S0207/0040 


Elizabeth V Kazimoto 


Kiraeni Girls 


Kondoa 


HGL 


3692 


S0207/0041 


Emma F Kiwale 


Kiraeni Girls 


Chief Ihunyo 


HKL 


3693 


S0207/0042 


Epifania H Sule 


Kiraeni Girls 


Ifunda Girls 


PCB 


3694 


S0207/0043 


Esther C Maselle 


Kiraeni Girls 


Tabora Girls 


PCB 


3695 


S0207/0045 


Evalyne E Mwanga 


Kiraeni Girls 


Nangwa 


HGL 


3696 


S0207/0049 


Flora J Ngahyoma 


Kiraeni Girls 


Dakawa 


HGL 


3697 


S0207/0052 


Furaha A Simon 


Kiraeni Girls 


Korogwe 


HKL 


3698 


S0207/0054 


Gema N Florian 


Kiraeni Girls 


Korogwe 


PCM 


3699 


S0207/0055 


Gladnes E Lyarua 


Kiraeni Girls 


Kibondo 


HGE 


3700 


S0207/0058 


Grace Donald 


Kiraeni Girls 


Bagamoyo 


PCB 


3701 


S0207/0059 


Grace J Anaeli 


Kiraeni Girls 


Tabora Girls 


PCB 


3702 


S0207/0061 


Haika Z Kashanga 


Kiraeni Girls 


Nangwa 


HGE 


3703 


S0207/0062 


Happiness S Twahiru 


Kiraeni Girls 


Ruvu 


CBG 


3704 


S0207/0064 


Hendrica M Mushi 


Kiraeni Girls 


Nangwa 


HGE 


3705 


S0207/0066 


Ivone Pastory 


Kiraeni Girls 


Dakawa 


HGL 


3706 


S0207/0067 


Jackline D Assey 


Kiraeni Girls 


Dodoma 


HGL 


3707 


S0207/0069 


Jackline Ph. Shao 


Kiraeni Girls 


Ruvu 


HKL 


3708 


S0207/0071 


Jane Ezekiel 


Kiraeni Girls 


Mringa 


EGM 


3709 


S0207/0070 


Jane A Luvanda 


Kiraeni Girls 


Tabora Girls 


PCM 


3710 


S0207/0072 


Janemary D Jackson 


Kiraeni Girls 


Songe 


HGL 


3711 


S0207/0073 


Janeth F Mzava 


Kiraeni Girls 


Ifunda Girls 


PGM 


3712 


S0207/0078 


Jesca R Shirima 


Kiraeni Girls 


Loleza 


PCM 


3713 


S0207/0079 


Jesca S Tarimo 


Kiraeni Girls 


Bwiru Girls 


CBG 


3714 


S0207/0081 


Judith S Kiwia 


Kiraeni Girls 


Mwika 


HGE 


3715 


S0207/0083 


Khadija J Kalwani 


Kiraeni Girls 


Lugalo 


PCB 


3716 


S0207/0089 


Lucy D Masunga 


Kiraeni Girls 


Nangwa 


HKL 


3717 


S0207/0090 


Lucy F Mlola 


Kiraeni Girls 


Ifunda Girls 


EGM 


3718 


S0207/0095 


Macrina A Kimario 


Kiraeni Girls 


Usangi Day 


HKL 


3719 


S0207/0096 


Magdalena Wanja 


Kiraeni Girls 


Bagamoyo 


CBG 


3720 


S0207/0097 


Magreth E Kalinga 


Kiraeni Girls 


Mkuu 


HGL 


3721 


S0207/0098 


Magreth J Kajete 


Kiraeni Girls 


Jangwani (day) 


CBN 


3722 


S0207/0099 


Margareth P Shirima 


Kiraeni Girls 


Mkuu 


HGL 


3723 


S0207/0100 


Mariam J Kambi 


Kiraeni Girls 


Mringa 


EGM 


3724 


S0207/0101 


Martha L Assey 


Kiraeni Girls 


Mbeya 


HGL 76 SNO 


EXAM No. 


JINA LA MWANAFUNZI 


SHULE ATOKAYO 


SHULE AENDAYO 


MASOMO 


3725 


S0207/0102 


Maryline M Shuma 


Kiraeni Girls 


Kondoa 


PCB 


3726 


S0207/0104 


Millar E Clemence 


Kiraeni Girls 


Dakawa 


HKL 


3727 


S0207/0105 


Nancy A Swai 


Kiraeni Girls 


lleje 


PCB 


3728 


S0207/0107 


Nancy H Kaihyula 


Kiraeni Girls 


Korogwe 


PCB 


3729 


S0207/0112 


Nicemoye M Timane 


Kiraeni Girls 


Ashira 


HGE 


3730 


S0207/0113 


Omega W Kimaro 


Kiraeni Girls 


Lugalo 


PCB 


3731 


S0207/0114 


Paulina F Marandu 


Kiraeni Girls 


Msalato 


PCB 


3732 


S0207/0115 


PaulinaO Mollel 


Kiraeni Girls 


Mkuu 


HGL 


3733 


S0207/0117 


Philipina A Valerian 


Kiraeni Girls 


Loleza 


CBG 


3734 


S0207/0118 


PhilisG Wana 


Kiraeni Girls 


Ruvu 


HKL 


3735 


S0207/0120 


Rahel Uziel 


Kiraeni Girls 


Lugoba 


PCM 


3736 


S0207/0123 


Regula K Costantine 


Kiraeni Girls 


Ashira 


EGM 


3737 


S0207/0126 


Rose G Munisi 


Kiraeni Girls 


Dr. Olsen 


CBG 


3738 


S0207/0127 


Ruth B Lema 


Kiraeni Girls 


Ifunda Girls 


PCM 


3739 


S0207/0129 


Sandra N Chabwi 


Kiraeni Girls 


Loleza 


PCB 


3740 


S0207/0130 


Sara A Palangyo 


Kiraeni Girls 


lleje 


PCB 


3741 


S0207/0131 


Sara B Mkonyi 


Kiraeni Girls 


Ifunda Girls 


PGM 


3742 


S0207/0132 


Saraphina D Antony 


Kiraeni Girls 


Sumve 


HGE 


3743 


S0207/0135 


Stella B Saris 


Kiraeni Girls 


Ashira 


CBG 


3744 


S0207/0138 


Upendo A Amosi 


Kiraeni Girls 


Korogwe 


PCM 


3745 


S0207/0140 


Veneranda A Mushi 


Kiraeni Girls 


Machame 


CBN 


3746 


S0207/0143 


Victoria A Mrina 


Kiraeni Girls 


Mawenzi 


HGL 


3747 


S0207/0146 


Violeth E Mcheni 


Kiraeni Girls 


Loleza 


PCB 


3748 


S0207/0147 


Vivian P Jacob 


Kiraeni Girls 


Ifunda Tech. 


PCB 


3749 


S0207/0149 


Yulia G Mtango 


Kiraeni Girls 


Tarakea 


CBG 


3750 


S0207/0150 


Zainabu A Simba 


Kiraeni Girls 


Loleza 


PCB 


3751 


S0207/0151 


Zawadi F Shayo 


Kiraeni Girls 


Loleza 


PCB 


3752 


S 1864/0004 


Careen Zakayo 


Kiranyi 


Machame 


CBG 


3753 


S1 864/001 2 


Domitila Asenga 


Kiranyi 


Maswa 


CBN 


3754 


S0468/0065 


Zawadi Godwin Shemweta 


Kiriki 


Masasi Girls 


HGK 


3755 


S3672/0003 


Catherine Martini Paul 


Kirima 


Ulayasi 


HGK 


3756 


S3672/0019 


Levina Blass Kimaro 


Kirima 


Isimila 


HGK 


3757 


S3672/0027 


Matilde Aloyce Michael 


Kirima 


Mkuu 


HGE 


3758 


S3672/0029 


Praxeda John Massawe 


Kirima 


Korogwe 


CBG 


3759 


S01 88/0002 


Amina H Ally 


Kirinjiko Isl. Sem. 


Bagamoyo 


HKL 


3760 


S01 88/0003 


Amina I Kabinga 


Kirinjiko Isl. Sem. 


Lugoba 


CBG 


3761 


S01 88/0006 


Asha R Mohamed 


Kirinjiko Isl. Sem. 


Msalato 


PCB 


3762 


S01 88/0007 


Asha S Sabo 


Kirinjiko Isl. Sem. 


Dareda 


HKL 


3763 


S01 88/0008 


Ashura J Omari 


Kirinjiko Isl. Sem. 


Maswa 


PCB 


3764 


S01 88/0009 


Aysha S Muhammed 


Kirinjiko Isl. Sem. 


Ruvu 


CBG 


3765 


S01 88/0010 


Bahati J Kideghesho 


Kirinjiko Isl. Sem. 


Kondoa 


CBG 


3766 


S01 88/0011 


Bariki J Kideghesho 


Kirinjiko Isl. Sem. 


Ruvu 


PCB 


3767 


S01 88/001 2 


Binzua A Msangi 


Kirinjiko Isl. Sem. 


Tarakea 


PCM 


3768 


S01 88/001 3 


Eysheh R Mkangala 


Kirinjiko Isl. Sem. 


Songe 


HGE 


3769 


S01 88/001 8 


Faudhia A Msuya 


Kirinjiko Isl. Sem. 


Urambo 


HKL 


3770 


S01 88/001 9 


Fayzat S Salim 


Kirinjiko Isl. Sem. 


Mtwara Girls 


CBG 


3771 


S01 88/0020 


Habiba S Ismail 


Kirinjiko Isl. Sem. 


Tarakea 


CBG 


3772 


S01 88/0021 


Hassanat H Msangi 


Kirinjiko Isl. Sem. 


Muheza 


PCB 


3773 


S01 88/0022 


Khadija M Khelef 


Kirinjiko Isl. Sem. 


Muheza 


PCB 77 SNO 


EXAM No. 


JINA LA MWANAFUNZI 


SHULE ATOKAYO 


SHULE AENDAYO 


MASOMO 


3774 


S01 88/0023 


Layla M Kassim 


Kirinjiko Isl. Sem. 


Tabora Girls 


CBG 


3775 


S01 88/0026 


Mamuya H Ramadhani 


Kirinjiko Isl. Sem. 


Korogwe 


HGK 


3776 


S01 88/0029 


Mariam Z Kupaza 


Kirinjiko Isl. Sem. 


J.j. Mungai 


EGM 


3777 


S01 88/0030 


Mwamini M Jafar 


Kirinjiko Isl. Sem. 


Mtwara Girls 


EGM 


3778 


S01 88/0032 


Mwanahamisi M Hatibu 


Kirinjiko Isl. Sem. 


Ruvu 


PCB 


3779 


S01 88/0035 


Rahma K Rajab 


Kirinjiko Isl. Sem. 


Weruweru 


ECA 


3780 


S01 88/0038 


Rehema I Chogogwe 


Kirinjiko Isl. Sem. 


Muheza 


PCB 


3781 


S01 88/0039 


Rukayya A Saleh 


Kirinjiko Isl. Sem. 


Mtwara Girls 


CBG 


3782 


S01 88/0041 


Sabiana Z Njakilaye 


Kirinjiko Isl. Sem. 


Weruweru 


ECA 


3783 


S01 88/0043 


Salama M Chanzi 


Kirinjiko Isl. Sem. 


Weruweru 


ECA 


3784 


S01 88/0045 


Shani A Mapondelah 


Kirinjiko Isl. Sem. 


Weruweru 


ECA 


3785 


S01 88/0052 


Zainab A Kulava 


Kirinjiko Isl. Sem. 


Arusha 


ECA 


3786 


S31 75/0003 


Asia M Tamalau 


Kiromo 


Bwiru Girls 


CBG 


3787 


S0372/0038 


Mary S Lyamuya 


Kirua 


Nangwa 


HKL 


3788 


S0795/0004 


Anastazia M Bruno 


Kisale 


Tabora Girls 


CBG 


3789 


S0795/0005 


Anastazia S Costantine 


Kisale 


Ashira 


HGE 


3790 


S0795/0009 


Anna S Rogath 


Kisale 


Machame 


CBG 


3791 


S0795/0023 


Conjesta K Williamu 


Kisale 


Weruweru 


PCB 


3792 


S0795/0051 


Idda M Dominick 


Kisale 


Loleza 


CBG 


3793 


S0795/0059 


Magreth M Valerian 


Kisale 


Loleza 


CBG 


3794 


S0795/0073 


Rozimery S Amandi 


Kisale 


Machame 


CBG 


3795 


S 1808/0003 


Asnat E Ally 


Kisangara 


Mringa 


EGM 


3796 


S1 808/0020 


Rehema A Rajabu 


Kisangara 


Tarakea 


CBG 


3797 


S376 1/0003 


Amina Said Lwambo 


Kisarawe li 


Dareda 


CBG 


3798 


S3761/0025 


Philipina Geofrey Mchome 


Kisarawe li 


Jangwani (day) 


PCB 


3799 


S0181/0002 


Caroline Kombe 


Kisarawe Lutheran Jnr. Se 


Lugalo 


HGL 


3800 


S0181/0003 


Catherine Hezekia 


Kisarawe Lutheran Jnr. Se 


Loleza 


PCB 


3801 


S0181/0008 


Esther Lyanga 


Kisarawe Lutheran Jnr. Se 


Mtwara Girls 


HKL 


3802 


S0181/0014 


Irene Katunzi 


Kisarawe Lutheran Jnr. Se 


Lugoba 


PCB 


3803 


S0181/0026 


Sabrina Mhagama 


Kisarawe Lutheran Jnr. Se 


Weruweru 


PCB 


3804 


S0181/0028 


Siriel Wilson Mashambo 


Kisarawe Lutheran Jnr. Se 


Ifakara 


PCB 


3805 


S0181/0029 


Sozy Charles 


Kisarawe Lutheran Jnr. Se 


Ifakara 


PCB 


3806 


S0181/0030 


Tumpale Frank 


Kisarawe Lutheran Jnr. Se 


Mtwara Girls 


EGM 


3807 


S1 272/0002 


Beatrice Evance Siriwa 


Kisarika 


Chief Ihunyo 


HGE 


3808 


S 1272/0003 


Cecilia Evaristi Komu 


Kisarika 


Nangwa 


HGE 


3809 


S1 272/0004 


Christina Arituri Tarimo 


Kisarika 


Mawenzi 


HGL 


3810 


S2031/0039 


Margreth Edward Gesso 


Kisasa 


Mpwapwa 


HKL 


3811 


S2031/0064 


Virigiana Josephat Hondi 


Kisasa 


Maswa 


HKL 


3812 


S1 622/0029 


Fortunata Mabimbi 


Kiseke 


Nyakahura 


HGK 


3813 


S1 622/0030 


Frola Khabele 


Kiseke 


Tabora Girls 


CBG 


3814 


S1 622/0028 


Frolence Esau 


Kiseke 


Machame 


EGM 


3815 


S1 622/01 13 


Zenah Seif 


Kiseke 


Maswa 


PCB 


3816 


S0816/0014 


Jenifa Tumsifu Mushi 


Kiselu 


Songe 


HKL 


3817 


S2808/0001 


Anisela Richard Lweikiza 


Kishamapanda 


Maswa 


CBG 


3818 


S3688/0024 


Magna Yohane Njau 


Kishengweni 


Maswa 


PCB 


3819 


S0360/0019 


Bazizane Elieza 


Kishoju 


Mwakaleli 


HKL 


3820 


S0492/0010 


Dionista Ladislaus Ngowi 


Kishumundu 


Mkuu 


CBG 


3821 


S0492/0023 


Lakel George Sihha 


Kishumundu 


Nangwa 


HKL 


3822 


S2501/0010 


Ndinagwe M Andwele 


Kisiba 


Igowole 


HGK 78 SNO 


EXAM No. 


JINA LA MWANAFUNZI 


SHULE ATOKAYO 


SHULE AENDAYO 


MASOMO 


3823 


S1 268/0030 


Glory R Jackson 


Kisimiri 


Nangwa 


HKL 


3824 


S1 268/0033 


Happyness J Tito 


Kisimiri 


Dareda 


CBG 


3825 


S1 268/0049 


Julieth K Pallangyo 


Kisimiri 


Nangwa 


HKL 


3826 


S1 268/0060 


Martha Y Gisinyaw 


Kisimiri 


Londoni 


HGK 


3827 


S1 268/0090 


Tumaini S Sumari 


Kisimiri 


Londoni 


HGK 


3828 


S1 520/0011 


Devotha Yona 


Kisondela 


Nkasi 


HGL 


3829 


S1 520/001 6 


Huruma Mulilege 


Kisondela 


Nkasi 


HGL 


3830 


S1 520/0026 


Maria Nicholaus 


Kisondela 


Mpanda 


EGM 


3831 


S 1520/0040 


Tumaini Joseph 


Kisondela 


Londoni 


HGK 


3832 


S2657/0010 


Selina Daudi Samson 


Kisuke 


Chief Ihunyo 


HKL 


3833 


S2657/001 1 


Suzana Nsabi Paul 


Kisuke 


Kibondo 


HGK 


3834 


S1 602/0005 


Endaely Simon Grayson 


Kisukuru Regent 


Mwanza 


HKL 


3835 


S1 602/0026 


Mary Twaya Kalungwana 


Kisukuru Regent 


Urambo 


HKL 


3836 


S21 34/001 3 


Jenofeva Honorati Moshi 


Kisuluni 


Korogwe 


PCB 


3837 


S2 134/0023 


Theresia Nikundiwe Njuu 


Kisuluni 


Nangwa 


HGK 


3838 


S21 34/0025 


Zenais Rogers Lyimo 


Kisuluni 


Mkuu 


HGL 


3839 


S0208/0001 


Adrophina Thomas Ngahulira 


Kisutu 


Kazima 


EGM 


3840 


S0208/0002 


Agatha George Kangolanje 


Kisutu 


Masasi Girls 


HGL 


3841 


S0208/0009 


Amina Shaibu Ausi 


Kisutu 


Masasi Girls 


PGM 


3842 


S0208/0015 


Arafa Khatib Mwajasho 


Kisutu 


Korogwe 


PCM 


3843 


S0208/0018 


Asha Suleiman Mtalisi 


Kisutu 


Kisimiri 


HKL 


3844 


S0208/0019 


Ashifa Yasini Hakimu 


Kisutu 


Jikomboe 


HKL 


3845 


S0208/0021 


Ashura Shabani Omary 


Kisutu 


Ifakara 


PCM 


3846 


S0208/0024 


Beatrice Eddie Mavulla 


Kisutu 


Weruweru 


ECA 


3847 


S0208/0028 


Biureda Hashim Saidy 


Kisutu 


Mwanza 


HKL 


3848 


S0208/0030 


Caltas Faustine Makonge 


Kisutu 


Kibondo 


HGL 


3849 


S0208/0032 


Chausiku Robert Baltazary 


Kisutu 


Mkuu 


EGM 


3850 


S0208/0034 


Chrsitina Edward Yona 


Kisutu 


Lugoba 


HGL 


3851 


S0208/0035 


Consolatha Christopher Micha 


Kisutu 


Kazima 


HGE 


3852 


S0208/0037 


Debora Jackson Mtaresi 


Kisutu 


Mtwara Girls 


HKL 


3853 


S0208/0038 


Diana Richard Ngende 


Kisutu 


Mbeya 


HGE 


3854 


S0208/0039 


Dorice Fulgence Honori 


Kisutu 


Mtwara Girls 


EGM 


3855 


S0208/0041 


Edna Elvani Twanje 


Kisutu 


Zanaki (day) 


KLF 


3856 


S0208/0043 


Elizabeth John Hizza 


Kisutu 


Ashira 


EGM 


3857 


S0208/0044 


Elizabeth Martin Maganga 


Kisutu 


Mtwara Girls 


EGM 


3858 


S0208/0045 


Elizabeth Rochideo Musyani 


Kisutu 


Chief Ihunyo 


HKL 


3859 


S0208/0048 


Eshe Aloyce Semlambo 


Kisutu 


Kisimiri 


HKL 


3860 


S0208/0052 


Fadya Bakari Abdallah 


Kisutu 


Tabora Girls 


PCM 


3861 


S0208/0053 


Fadya Farid Slim 


Kisutu 


Ifakara 


CBG 


3862 


S0208/0059 


Fatuma Mussa Hussein 


Kisutu 


Mtwara Girls 


EGM 


3863 


S0208/0060 


Fatuma Rajab Mwachuma 


Kisutu 


Masasi Girls 


HGL 


3864 


S0208/0062 


Felister Hugo Mvamba 


Kisutu 


Ashira 


HGE 


3865 


S0208/0065 


Flora Goodluck Mwamakula 


Kisutu 


Loleza 


PCM 


3866 


S0208/0066 


Flora Nathan Misi 


Kisutu 


Kifaru 


HGK 


3867 


S0208/0067 


Geroda Renatus Kibua 


Kisutu 


Machame 


EGM 


3868 


S0208/0068 


Getruda Robison Gabriel 


Kisutu 


Weruweru 


ECA 


3869 


S0208/0070 


Gladness Faustine Mello 


Kisutu 


Kibondo 


HGL 


3870 


S0208/0076 


Haikasia Miller Shayo 


Kisutu 


J.j. Mungai 


HGE 


3871 


S0208/0082 


Hamida llyas Abdallah 


Kisutu 


Mwanza 


PCM 79 SNO 


EXAM No. 


JINA LA MWANAFUNZI 


SHULE ATOKAYO 


SHULE AENDAYO 


MASOMO 


3872 


S0208/0083 


Happiness Didas Mwacha 


Kisutu 


Mtwara Girls 


HKL 


3873 


S0208/0085 


Happyfania Primi Kilenga 


Kisutu 


Msalato 


PCM 


3874 


S0208/0088 


Hellen Laija Sisya 


Kisutu 


Loleza 


HKL 


3875 


S0208/0091 


Iman Juma Malungo 


Kisutu 


Bwiru Girls 


EGM 


3876 


S0208/0092 


Irene Allan Teemba 


Kisutu 


Jangwani (day) 


PCB 


3877 


S0208/0093 


Irene John Mtimila 


Kisutu 


Machame 


EGM 


3878 


S0208/0096 


Jackline Changuru Mbuguma 


Kisutu 


Songe 


HKL 


3879 


S0208/0099 


Jackline Julius Mabuyi 


Kisutu 


Sumve 


HGE 


3880 


S0208/0101 


Jacqueline Denis Aloyce 


Kisutu 


Bwiru Girls 


HGL 


3881 


S0208/0105 


Janeth Christopher Lemabi 


Kisutu 


Tumaini 


HGE 


3882 


S0208/0107 


Janeth Joseph Muhele 


Kisutu 


Mringa 


ECA 


3883 


S0208/0110 


Julieth Dionise Damian 


Kisutu 


Mwanza 


PCM 


3884 


S0208/01 1 1 


Justina William David 


Kisutu 


Ashira 


HGE 


3885 


S0208/0112 


Khadija Juma Omary 


Kisutu 


Chang'ombe (day) 


PCB 


3886 


S0208/0115 


Leila Said Kambi 


Kisutu 


Korogwe 


PCM 


3887 


S0208/0117 


Lilian Stanley Lema 


Kisutu 


Weruweru 


ECA 


3888 


S0208/0119 


Lisa Robert Mwamakula 


Kisutu 


Ashira 


HGE 


3889 


S0208/0120 


Lucy Abnel Mbala 


Kisutu 


J.j. Mungai 


EGM 


3890 


S0208/0121 


Lucy Samson Bihendwa 


Kisutu 


Weruweru 


ECA 


3891 


S0208/0123 


Magreth John Raphael 


Kisutu 


Ashira 


EGM 


3892 


S0208/0127 


Mariam Batholomeo Babilas 


Kisutu 


Kazima 


EGM 


3893 


S0208/0137 


Mary Godlais Estomihi 


Kisutu 


Kilakala 


PCM 


3894 


S0208/0138 


Maua Nassoro Shabani 


Kisutu 


Ulayasi 


CBG 


3895 


S0208/0139 


Mercy Mathias Kazula 


Kisutu 


Kazima 


EGM 


3896 


S0208/0142 


Monica Saini Mwanyesya 


Kisutu 


Masasi Girls 


HGK 


3897 


S0208/0144 


Mwajuma Seif Rashid 


Kisutu 


Mbeya 


EGM 


3898 


S0208/0150 


Najma Kassim Abdi 


Kisutu 


Usangi Day 


HGE 


3899 


S0208/0151 


Nasra Amir Salehe 


Kisutu 


Chief Ihunyo 


HGE 


3900 


S0208/0153 


Neema Fadhili Msangi 


Kisutu 


Kazima 


EGM 


3901 


S0208/0156 


Neema Yahya Mbago 


Kisutu 


Makambako 


HKL 


3902 


S0208/0157 


Nimisha Ajesh Vaja 


Kisutu 


Mpanda 


CBG 


3903 


S0208/0160 


Olympia Melkiory Kavishe 


Kisutu 


Usangi Day 


HKL 


3904 


S0208/0166 


Raudhwa Yusuph Rashid 


Kisutu 


Mtwara Tech. 


PCM 


3905 


S0208/0170 


Riziki Abdul Hassan 


Kisutu 


Songea Girls 


EGM 


3906 


S0208/0172 


Sada Jafari Athuman 


Kisutu 


Songe 


HKL 


3907 


S0208/0174 


Sailis Reginald Chiwangu 


Kisutu 


Jangwani (day) 


HGE 


3908 


S0208/0175 


Salma Abbas Bushiri 


Kisutu 


Ashira 


EGM 


3909 


S0208/0176 


Salma Yahya Amour 


Kisutu 


Arusha 


EGM 


3910 


S0208/0178 


Samira Warfa Hess 


Kisutu 


Kibondo 


HGL 


3911 


S0208/0179 


Sarah Francis Mbilinyi 


Kisutu 


Chief Ihunyo 


HGE 


3912 


S0208/0183 


Sheila Shaha Yusuph 


Kisutu 


Mringa 


HGE 


3913 


S0208/0182 


Stella Ahmedy Mililima 


Kisutu 


Nganza 


ECA 


3914 


S0208/0185 


Susan Charles Nkwande 


Kisutu 


Tumaini 


HKL 


3915 


S0208/0188 


Tajiel Elisha Kitojo 


Kisutu 


Arusha 


ECA 


3916 


S0208/0191 


Tunu Isihaka Kizirika 


Kisutu 


Machame 


CBN 


3917 


S0208/0194 


Winfrida Adam Mongi 


Kisutu 


lleje 


PCB 


3918 


S0208/0195 


Winifrida Blandy Kapinga 


Kisutu 


Ruvu 


PCM 


3919 


S0208/0196 


Winnie Harrison Soa 


Kisutu 


Nangwa 


HGE 


3920 


S0208/0198 


Zainabu Awadhy Said 


Kisutu 


Ashira 


HGE 80 SNO 


EXAM No. 


JINA LA MWANAFUNZI 


SHULE ATOKAYO 


SHULE AENDAYO 


MASOMO 


3921 


S0208/0201 


Zaujia Haji Hassan 


Kisutu 


Nangwa 


HKL 


3922 


S1 074/0051 


Nyabweru Bellen 


Kitangiri 


Dr. Olsen 


PCB 


3923 


S0707/0007 


Asha A Omary 


Kiteto 


Nangwa 


HKL 


3924 


S0707/0032 


Husna S Mikidadi 


Kiteto 


Engutoto 


HGL 


3925 


S0707/0056 


Mwamvua M Omari 


Kiteto 


Songe 


HGK 


3926 


S071 1/0028 


Mwanahamis Ahmadi 


Kitomondo 


Mtwara Girls 


CBG 


3927 


S2227/0006 


Bertina Lukasi Mlawa 


Kitowo 


Nangwa 


HGK 


3928 


S2227/0035 


Laila Ponsiano Kikoti 


Kitowo 


Songea Girls 


CBG 


3929 


S2245/0002 


Agness Kazinza Emmanuel 


Kitumba 


Nganza 


CBG 


3930 


S391 9/0001 


Anna M Nyagiye 


Kitunguruma 


Chief Ihunyo 


HGK 


3931 


S1 833/001 2 


Anisath Habibu 


Kituntu 


Bukoba 


PCB 


3932 


S1 833/001 3 


Anitha Raphael 


Kituntu 


Kishoju 


HKL 


3933 


S1 833/0031 


Grolia Rwemera 


Kituntu 


Machame 


HGL 


3934 


S1 833/0036 


Irene John 


Kituntu 


Rugambwa 


CBG 


3935 


S 1833/0039 


Jedica Raphael 


Kituntu 


Bwiru Girls 


EGM 


3936 


S1 833/0047 


Judith Chiristian 


Kituntu 


Bwiru Girls 


PCB 


3937 


S1 833/0048 


Juliness Barongo 


Kituntu 


Mkolani 


PCB 


3938 


S1 833/0056 


Lilian Simion 


Kituntu 


Magu 


PCB 


3939 


S1 430/001 2 


Charity Daniely Mbunda 


Kiuma 


Mtwara Girls 


CBG 


3940 


S3372/0014 


Erca Bernard Tarimo 


Kiusa 


Korogwe 


PCB 


3941 


S3372/0019 


Faudhia Athumani Issa 


Kiusa 


Ruvu 


CBG 


3942 


S3372/0030 


Matilda Stephane Shayo 


Kiusa 


Ruvu 


CBG 


3943 


S391 3/0036 


Mariamu Ahsadi 


Kivesa 


Korogwe 


CBG 


3944 


S2366/0006 


Elizabeth Christian Mgomela 


Kivule 


Lusanga 


CBG 


3945 


S2366/0024 


Magreth James Magongwa 


Kivule 


Uwemba 


HGK 


3946 


S2366/0043 


Rahel Daniel Getary 


Kivule 


Ifunda Girls 


PGM 


3947 


S1 372/0053 


Theopista Raphael Kibindu 


Kiwangwa 


Mwika 


EGM 


3948 


S1 584/0002 


Alune Afyusisye 


Kiwan 


a 


Songea Girls 


PCB 


3949 


S1 584/0004 


Benadetha Deghuha 


Kiwan 


a 


Mwakaleli 


HKL 


3950 


S1 584/0025 


Juliana Adamu 


Kiwan 


a 


Mpanda 


HKL 


3951 


S0958/0007 


Christina Melius Kanan 


Kiwan 


a Cha Ndege 


Mpwapwa 


HGK 


3952 


S0958/0012 


Elizabeth Alfredy Mathew 


Kiwan 


a Cha Ndege 


Weruweru 


PCB 


3953 


S0958/0027 


Julie Naftal Magupa 


Kiwan 


a Cha Ndege 


Mpwapwa 


HKL 


3954 


S0958/0028 


Kulthum Ahmad Hamidi 


Kiwan 


a Cha Ndege 


Makambako 


EGM 


3955 


S0958/0030 


Lucy Peter Mazengo 


Kiwan 


a Cha Ndege 


Urambo 


HGK 


3956 


S0958/0034 


Najma Ahmad Ally 


Kiwan 


a Cha Ndege 


Kondoa 


CBG 


3957 


S0958/0041 


Rabeca Daniel Maico 


Kiwan 


a Cha Ndege 


Urambo 


HGL 


3958 


S0958/0044 


Regina Fidelis Mbakile 


Kiwan 


a Cha Ndege 


Dakawa 


HGL 


3959 


S0958/0048 


Saida Hamza Salum 


Kiwan 


a Cha Ndege 


Dodoma 


PCB 


3960 


S0958/0050 


Sarah Mohamed Chamos 


Kiwan 


a Cha Ndege 


lleje 


PCB 


3961 


S0958/0055 


Sophia Hamad Mng'obwa 


Kiwan 


a Cha Ndege 


Weruweru 


HGK 


3962 


S0958/0059 


Yasinta Wilfred Mapunda 


Kiwanja Cha Ndege 


Ashira 


EGM 


3963 


S2395/0008 


Bahati Francis 


Kiwira 


Ruvu 


CBG 


3964 


S2395/0022 


Halima Asajile 


Kiwira 


Songea Girls 


HGE 


3965 


S2395/0027 


Itika Kiyeyeu 


Kiwira 


Vwawa 


HKL 


3966 


S2395/0043 


Nuru Jocktan 


Kiwira 


Loleza 


PCM 


3967 


S2395/0046 


Prisca Daudi 


Kiwira 


Songea Girls 


EGM 


3968 


S2395/0048 


Rehema Anyosisye 


Kiwira 


Lugalo 


CBG 


3969 


S1 462/0004 


Bahati Dickson 


Kiwira Coal Mine 


Mpanda 


HGL SNO 


EXAM No. 


JINA LA MWANAFUNZI 


SHULE ATOKAYO 


SHULE AENDAYO 


MASOMO 


3970 


S2051/0034 


Grace Abdallah Masolela 


Kiyongwile 


Weruweru 


ECA 


3971 


S2051/0049 


Irene Daud Byabafundi 


Kiyongwile 


Lusanga 


CBG 


3972 


S2890/0030 


Sabina John Nombo 


Kizota 


Dodoma 


HGL 


3973 


S0896/0003 


Awezaye Elson Athumani 


Kizuka 


Ifunda Girls 


HGK 


3974 


S0896/0004 


Dalia Dionis Tibaganilwa 


Kizuka 


Dakawa 


HKL 


3975 


S0896/0005 


Happiness Paul Mwanzalima 


Kizuka 


Kondoa 


CBG 


3976 


S0896/0007 


Latifa Ramadhani Mbenna 


Kizuka 


Ifunda Girls 


EGM 


3977 


S0896/001 1 


Victoria Charles Kisamo 


Kizuka 


Morogoro 


HGL 


3978 


S3699/0014 


Mary Kija Somi 


Kizumbi 


Mawenzi 


HGE 


3979 


S0853/0057 


Imakulata Mwakibinga 


Kizwite 


Usongwe 


EGM 


3980 


S0853/0066 


Joyce Kalungwana 


Kizwite 


Usongwe 


HGK 


3981 


S0853/0069 


Leah Francis 


Kizwite 


Ruvu 


CBA 


3982 


S0853/0077 


Neema David 


Kizwite 


Loleza 


PCB 


3983 


S4081/0028 


Mwanahawa Abdallah 


Kola Hill 


Korogwe 


CBG 


3984 


S0322/0017 


Judoki J Urassa 


Kolila 


Uwemba 


HGL 


3985 


S2652/0010 


Emeryciana Elikana 


Kom 


Tabora Girls 


HGL 


3986 


S2652/001 1 


Faith Ford 


Kom 


Weruweru 


PCB 


3987 


S2652/0013 


Faraja Njile Mohamed 


Kom 


Ifakara 


CBG 


3988 


S2652/0018 


Gloria Richard 


Kom 


Usangi Day 


HGE 


3989 


S2652/0024 


Imakulatha Mizinduko 


Kom 


Sumve 


EGM 


3990 


S2652/0026 


Irene Mutashobya 


Kom 


Kilakala 


PCB 


3991 


S2652/0036 


Mariagoreth Mbando 


Kom 


Usangi Day 


HGE 


3992 


S2652/0038 


Mary Peter 


Kom 


Bagamoyo 


HGE 


3993 


S2652/0040 


Miriam Kityege 


Kom 


Mtwara Girls 


CBG 


3994 


S2652/0046 


Pili Miso 


Kom 


Nganza 


EGM 


3995 


S2652/0050 


Renes Katamba 


Kom 


Jikomboe 


HKL 


3996 


S0926/0010 


Catherine D Kapinga 


Komakya 


Babati 


HGL 


3997 


S0926/0020 


Esther S Rapemo 


Komakya 


Kifaru 


HGE 


3998 


S0926/0021 


Eunice P Ndekirwa 


Komakya 


Mwika 


HGL 


3999 


S0926/0025 


Felister S Minja 


Komakya 


Mringa 


EGM 


4000 


S0926/0028 


Gloria J Macha 


Komakya 


Ifunda Girls 


EGM 


4001 


S0926/0031 


Happyness J Konina 


Komakya 


Engutoto 


HKL 


4002 


S0926/0040 


Janeth J Ringo 


Komakya 


Kondoa 


PCB 


4003 


S0926/0056 


Megan F Molla 


Komakya 


Kondoa 


CBG 


4004 


S0926/0077 


Theresia E Chuwa 


Komakya 


Usangi Day 


HGE 


4005 


S0862/0007 


Amina Said Mbanila 


Kongei 


Dakawa 


HGL 


4006 


S0862/0008 


Aneth Japhet Juma 


Kongei 


Mawenzi 


HGL 


4007 


S0862/0010 


Antonia Joseph Ngereza 


Kongei 


Dakawa 


HGL 


4008 


S0862/0012 


Asma Juma Musa 


Kongei 


Mkugwa 


HGL 


4009 


S0862/0014 


Brigita Mathias Mahelemba 


Kongei 


Bagamoyo 


HKL 


4010 


S0862/0017 


Christina John Singano 


Kongei 


Dodoma 


PCM 


4011 


S0862/0018 


Dorine Aveline Mushi 


Kongei 


Songea Girls 


CBG 


4012 


S0862/0019 


Dorkas Daniel Mwarabu 


Kongei 


Dodoma 


HGL 


4013 


S0862/0020 


Elizabeth Anthony Sekemi 


Kongei 


Mtwara Girls 


CBG 


4014 


S0862/0024 


Ester Goodluck Twaaky 


Kongei 


Dakawa 


HGL 


4015 


S0862/0025 


Esther Joseph Msango 


Kongei 


Chief Ihunyo 


HGE 


4016 


S0862/0026 


Eunice Moses Malaki 


Kongei 


Kondoa 


PCB 


4017 


S0862/0029 


Fatuma Ally Makota 


Kongei 


Nganza 


PCM 


4018 


S0862/0030 


Felista Pascal Sempeho 


Kongei 


Dakawa 


HGL 82 SNO 


EXAM No. 


JINA LA MWANAFUNZI 


SHULE ATOKAYO 


SHULE AENDAYO 


MASOMO 


4019 


S0862/0031 


Flora Givalanah Clement 


Kongei 


Nganza 


PCB 


4020 


S0862/0032 


Fotunata Augustino Kaniki 


Kongei 


Kondoa 


HGL 


4021 


S0862/0036 


Gloria Stephen Mbelwa 


Kongei 


Mwika 


HGE 


4022 


S0862/0039 


Hadija Abrahaman Msuya 


Kongei 


Ifunda Girls 


PCB 


4023 


S0862/0040 


Halima Husein Shekilango 


Kongei 


Songea Girls 


PCB 


4024 


S0862/0041 


Halima Mustapha Msenga 


Kongei 


Msangeni 


HGL 


4025 


S0862/0042 


Happyness John Meena 


Kongei 


Muheza 


CBG 


4026 


S0862/0044 


Imelda Ulrick Mushi 


Kongei 


Dakawa 


HGL 


4027 


S0862/0045 


Irene Julias Diu 


Kongei 


Lugoba 


HGL 


4028 


S0862/0046 


Jackline Fokas Ndabita 


Kongei 


Songea Girls 


EGM 


4029 


S0862/0047 


Janeth Deogratias Liampawe 


Kongei 


Muheza 


CBG 


4030 


S0862/0048 


Joyce Fidelis Vicent 


Kongei 


Dakawa 


HGL 


4031 


S0862/0050 


Judith Raphael Kopwe 


Kongei 


Ruvu 


HKL 


4032 


S0862/0051 


Julitha Peter Kijangwa 


Kongei 


Dakawa 


HGL 


4033 


S0862/0053 


Letisia William Chacha 


Kongei 


Chief Ihunyo 


HGL 


4034 


S0862/0054 


Lidya Marcel Mashili 


Kongei 


Dakawa 


HKL 


4035 


S0862/0058 


Maria Augustino Shemweta 


Kongei 


Msalato 


PCB 


4036 


S0862/0060 


Mariam Salum Kasanda 


Kongei 


Mwanza 


PCB 


4037 


S0862/0061 


Martha George Mwakihaba 


Kongei 


Babati 


HGL 


4038 


S0862/0062 


Mary Basil Msechu 


Kongei 


Dareda 


HGL 


4039 


S0862/0064 


Mebo John Mgaya 


Kongei 


Chief Ihunyo 


HGL 


4040 


S0862/0066 


Monica Michael Mkomwa 


Kongei 


Dakawa 


HGL 


4041 


S0862/0068 


Nasara Sadiki Mmbaga 


Kongei 


Ifakara 


CBG 


4042 


S0862/0069 


Natalia Emily Mhuza 


Kongei 


Dakawa 


HGL 


4043 


S0862/0070 


Nourah Wangari Dei 


Kongei 


Songea Girls 


EGM 


4044 


S0862/0072 


Oliva Evaristo Mchami 


Kongei 


Loleza 


CBG 


4045 


S0862/0074 


Rukia Iddi Msigiti 


Kongei 


Dakawa 


HGL 


4046 


S0862/0077 


Stella James Kiluwa 


Kongei 


Ashira 


HGL 


4047 


S0862/0078 


Suzan Ernest Zayumba 


Kongei 


Songea Girls 


EGM 


4048 


S0862/0079 


Suzan Muhidhari Mwabutu 


Kongei 


Mawenzi 


HGL 


4049 


S0862/0082 


Ulumbi Hagai Jaredi 


Kongei 


Mtwara Girls 


CBG 


4050 


S0862/0084 


Veila Frank Makundi 


Kongei 


Iringa Girls 


CBG 


4051 


S0862/0085 


Veronica Benezeth Gasto 


Kongei 


Korogwe 


HKL 


4052 


S0862/0086 


Victoria Julius Mwambashi 


Kongei 


Ifakara 


CBG 


4053 


S0862/0087 


Victoria Raphael Baruti 


Kongei 


Usangi Day 


HKL 


4054 


S0862/0089 


Zainabu Rajabu Barua 


Kongei 


Ifunda Tech. 


PCB 


4055 


S0904/0031 


Mariamu Elia Mwakilo 


Kongwa 


Bwiru Girls 


HKL 


4056 


S0904/0044 


Sarah Francis Sekwao 


Kongwa 


Mwanza 


PCM 


4057 


S0209/0019 


Kilangwa Yaledi 


Korogwe Girls 


Ruvu 


PCB 


4058 


S0209/0028 


Modesta Nyagawa 


Korogwe Girls 


lleje 


PCM 


4059 


S0209/0048 


Shamila Mbuma 


Korogwe Girls 


Lugalo 


HGL 


4060 


S0209/0049 


Sharifa Soud 


Korogwe Girls 


Machame 


HGL 


4061 


S0209/0051 


Victoria John 


Korogwe Girls 


Korogwe 


HGK 


4062 


S3373/0005 


Asmini Hemed Makuka 


Korongoni 


Msangeni 


HGL 


4063 


S3373/0016 


Flora Admirabis Malaso 


Korongoni 


Florian 


CBG 


4064 


S3373/0045 


Naomi Newton Massamu 


Korongoni 


Maswa 


PCB 


4065 


S0241/0001 


Agnes K Kanza 


Kowak Girls' 


Maswa 


CBN 


4066 


S0241/0004 


Annastazia D Nyamhanga 


Kowak Girls' 


Ifunda Girls 


HGE 


4067 


S0241/0005 


Aveline R Kaserero 


Kowak Girls' 


Chief Ihunyo 


HGE 83 SNO 


EXAM No. 


JINA LA MWANAFUNZI 


SHULE ATOKAYO 


SHULE AENDAYO 


MASOMO 


4068 


S0241/0007 


Bernadetha F Mrebele 


Kowak Girls' 


Igunga 


HKL 


4069 


S0241/0009 


Bestina S Matao 


Kowak Girls' 


Magu 


PCB 


4070 


S0241/0010 


Betty L Wainage 


Kowak Girls' 


Maswa 


CBN 


4071 


S0241/0012 


Carolyn C Masyeba 


Kowak Girls' 


Mkolani 


PCB 


4072 


S0241/0014 


Dativa M Kaijage 


Kowak Girls' 


Usongwe 


EGM 


4073 


S0241/0015 


Diana J Khan 


Kowak Girls' 


Loleza 


PCB 


4074 


S0241/0016 


Donavina A Bisese 


Kowak Girls' 


Chief Ihunyo 


HGL 


4075 


S0241/0017 


Doris S Mganda 


Kowak Girls' 


Mwamashimba 


HGL 


4076 


S0241/0018 


Dorotia H Kasaizi 


Kowak Girls' 


Chief Ihunyo 


HGL 


4077 


S0241/0019 


Edah I Masanja 


Kowak Girls' 


Ashira 


HGE 


4078 


S0241/0020 


Elizabeth C Charles 


Kowak Girls' 


Ashira 


HGE 


4079 


S0241/0021 


Elizabeth L Kihanga 


Kowak Girls' 


Maswa 


PCB 


4080 


S0241/0022 


Emmanuela A John 


Kowak Girls' 


Dodoma 


CBG 


4081 


S0241/0023 


Esther D Mroni 


Kowak Girls' 


Maswa 


CBN 


4082 


S0241/0024 


Eva M Maro 


Kowak Girls' 


Bwiru Girls 


CBG 


4083 


S0241/0026 


Flaviana L Ntigga 


Kowak Girls' 


Chief Ihunyo 


HGL 


4084 


S0241/0027 


Frida G Mihayo 


Kowak Girls' 


Mwendakulima 


HGL 


4085 


S0241/0028 


Gladness D Lauwo 


Kowak Girls' 


Maswa 


PCM 


4086 


S0241/0029 


Hainess M Mosha 


Kowak Girls' 


Tabora Girls 


HGL 


4087 


S0241/0031 


Happyness J Itaara 


Kowak Girls' 


Kibondo 


HGE 


4088 


S0241/0032 


Immaculate D Dotto 


Kowak Girls' 


Ashira 


HGE 


4089 


S0241/0033 


Immaculate K Mayunga 


Kowak Girls' 


Natta 


HGL 


4090 


S0241/0034 


Irene A Kazimili 


Kowak Girls' 


Natta 


HGL 


4091 


S0241/0035 


Irene A Ouko 


Kowak Girls' 


Chief Ihunyo 


HGL 


4092 


S0241/0036 


Jackline D Rwegasira 


Kowak Girls' 


Songe 


HGK 


4093 


S0241/0037 


Jackline E Mbilinyi 


Kowak Girls' 


Natta 


HGL 


4094 


S0241/0038 


Jackline R Paul 


Kowak Girls' 


Songe 


HGL 


4095 


S0241/0042 


Josephina M Obenge 


Kowak Girls' 


Chief Ihunyo 


HGL 


4096 


S0241/0043 


Jovitha M Ernest 


Kowak Girls' 


Kishoju 


EGM 


4097 


S0241/0044 


Juliana E Mturi 


Kowak Girls' 


Msalato 


HGL 


4098 


S0241/0045 


Juliana M Nimrody 


Kowak Girls' 


Maswa 


CBG 


4099 


S0241/0046 


Kija M Gogadi 


Kowak Girls' 


Loleza 


PCB 


4100 


S0241/0047 


Kudahwa W Simba 


Kowak Girls' 


Mwamashimba 


HGL 


4101 


S0241/0048 


Leah K Deusdedit 


Kowak Girls' 


Ashira 


CBG 


4102 


S0241/0049 


Lilian A Chacha 


Kowak Girls' 


Maswa 


PCB 


4103 


S0241/0050 


Lucy J James 


Kowak Girls' 


Natta 


HGL 


4104 


S0241/0051 


Lucy P Kibiba 


Kowak Girls' 


Songe 


HGE 


4105 


S0241/0052 


Magreth M Makigo 


Kowak Girls' 


Mwamashimba 


HGL 


4106 


S0241/0054 


Maria S Musa 


Kowak Girls' 


Mwanza 


PCB 


4107 


S0241/0053 


Mariam M Kiula 


Kowak Girls' 


Maswa 


PCB 


4108 


S0241/0055 


Martha C Mugusi 


Kowak Girls' 


Natta 


HGL 


4109 


S0241/0056 


Martha D Wegina 


Kowak Girls' 


Chief Ihunyo 


HKL 


4110 


S0241/0057 


Masola K Hambo 


Kowak Girls' 


Natta 


HGL 


4111 


S0241/0058 


Maurine A William 


Kowak Girls' 


Maswa 


CBN 


4112 


S0241/0059 


Milka D Mashalla 


Kowak Girls' 


Kishoju 


EGM 


4113 


S0241/0060 


Mkwaji M Mwijarubi 


Kowak Girls' 


Jangwani (day) 


CBN 


4114 


S0241/0062 


Naomi A Swai 


Kowak Girls' 


Chief Ihunyo 


HGL 


4115 


S0241/0063 


Natalia N Lyakurwa 


Kowak Girls' 


Sumve 


EGM 


4116 


S0241/0064 


Natalie M Nyamwilimira 


Kowak Girls' 


Tabora Girls 


HGL 84 SNO 


EXAM No. 


JINA LA MWANAFUNZI 


SHULE ATOKAYO 


SHULE AENDAYO 


MASOMO 


4117 


S0241/0065 


Neema C Marwa 


Kowak Girls' 


Ashira 


CBG 


4118 


S0241/0066 


Neema M Mabina 


Kowak Girls' 


Bwiru Girls 


CBG 


4119 


S0241/0067 


Nyamjungu M Juma 


Kowak Girls' 


Bwiru Girls 


CBG 


4120 


S0241/0069 


Pamela B Mwalutamwa 


Kowak Girls' 


Machame 


EGM 


4121 


S0241/0072 


Queen P Mwera 


Kowak Girls' 


Chief Ihunyo 


HGL 


4122 


S0241/0074 


Rebeca D Silas 


Kowak Girls' 


Mkuu 


CBG 


4123 


S0241/0076 


Rodah H Mesha 


Kowak Girls' 


Ashira 


CBG 


4124 


S0241/0077 


Rosemary Andrea 


Kowak Girls' 


Natta 


HGL 


4125 


S0241/0080 


Sarafina G Gome 


Kowak Girls' 


Natta 


HGL 


4126 


S0241/0083 


Suzan C Mwita 


Kowak Girls' 


Sumve 


EGM 


4127 


S0241/0082 


Suzana I Jacob 


Kowak Girls' 


Chief Ihunyo 


HKL 


4128 


S0241/0084 


Veneranda E Mwita 


Kowak Girls' 


Kishoju 


HKL 


4129 


S0241/0086 


Wairigo M Msabi 


Kowak Girls' 


Songe 


HGK 


4130 


S0241/0087 


Winnie S Nyakech 


Kowak Girls' 


Songe 


HKL 


4131 


S0241/0088 


Zuhura J Alphonce 


Kowak Girls' 


Maswa 


PCB 


4132 


S0241/0089 


Zuru J Emmanuel 


Kowak Girls' 


Mwanza 


PCM 


4133 


S0891/0002 


Anatoria Morice 


Kukirango 


Dakawa 


HGK 


4134 


S0622/0001 


Arafa Adam Msagati 


Kunduchi Girls Isl. 


Bukoba 


PCB 


4135 


S0622/0003 


Asia Yusuph 


Kunduchi Girls Isl. 


Jangwani (day) 


HGE 


4136 


S0622/0002 


Asia Saidi Mwinyiwiwa 


Kunduchi Girls Isl. 


Malagarasi 


HGK 


4137 


S0622/0004 


Fatma Hamdun Ibrahim 


Kunduchi Girls Isl. 


Korogwe 


PCM 


4138 


S0622/0005 


Fatma Ramadhan Mwamba 


Kunduchi Girls Isl. 


Weruweru 


ECA 


4139 


S0622/0006 


Fatma Salum Ally 


Kunduchi Girls Isl. 


Chief Ihunyo 


HGE 


4140 


S0622/0007 


Hanifa Mohammed Henji 


Kunduchi Girls Isl. 


Mwakaleli 


HGL 


4141 


S0622/0008 


Hidaya Juma Jangila 


Kunduchi Girls Isl. 


Korogwe 


PCB 


4142 


S0622/0012 


Leila Salum Sultan 


Kunduchi Girls Isl. 


Korogwe 


HGK 


4143 


S0622/0013 


Leila Sunday Manara 


Kunduchi Girls Isl. 


Ifakara 


PCB 


4144 


S0622/0014 


Maimuna Waziri Bakari 


Kunduchi Girls Isl. 


Mtwara Tech. 


PCM 


4145 


S0622/0015 


Maryam Iddi Suleiman 


Kunduchi Girls Isl. 


Mtwara Girls 


CBG 


4146 


S0622/0017 


Maryam Omar Sadick 


Kunduchi Girls Isl. 


Mtwara Girls 


HKL 


4147 


S0622/0018 


Maryam Seifdin Kabange 


Kunduchi Girls Isl. 


Kibondo 


HGE 


4148 


S0622/0022 


Mwanaasha Yasini Othmani 


Kunduchi Girls Isl. 


Muheza 


CBG 


4149 


S0622/0024 


Mwasiti Mohamedi 


Kunduchi Girls Isl. 


Chief Ihunyo 


HGE 


4150 


S0622/0025 


Neema Ally Kunyopa 


Kunduchi Girls Isl. 


Kondoa 


PCB 


4151 


S0622/0027 


Neema Waziri Ponda 


Kunduchi Girls Isl. 


Lugalo 


HGL 


4152 


S0622/0029 


Ramla Mahsen Abdallah 


Kunduchi Girls Isl. 


Arusha 


HGE 


4153 


S0622/0031 


Rehema M Shaybu 


Kunduchi Girls Isl. 


Ashira 


HGE 


4154 


S0622/0032 


Rehema Saidi Mpendu 


Kunduchi Girls Isl. 


Korogwe 


PCB 


4155 


S0622/0033 


Rehema Shaban Ally 


Kunduchi Girls Isl. 


Kazima 


EGM 


4156 


S0622/0034 


Rukia Kinemene Mangosongo 


Kunduchi Girls Isl. 


Kazima 


HGE 


4157 


S0622/0036 


Safia Hussein Shariff 


Kunduchi Girls Isl. 


Kilakala 


HGL 


4158 


S0622/0037 


Safia Said Seif 


Kunduchi Girls Isl. 


Uwemba 


HGK 


4159 


S0622/0038 


Sakina Omari Miwah 


Kunduchi Girls Isl. 


Lugoba 


CBG 


4160 


S0622/0039 


Salha Adam Kaoneka 


Kunduchi Girls Isl. 


Lugoba 


CBG 


4161 


S0622/0041 


Salma Mbaraka Hemedi 


Kunduchi Girls Isl. 


Mtwara Girls 


EGM 


4162 


S0622/0043 


Saumu Miraji Omary 


Kunduchi Girls Isl. 


Loleza 


PCM 


4163 


S0622/0045 


Sharifa Mbarouk Khalid 


Kunduchi Girls Isl. 


Weruweru 


ECA 


4164 


S0622/0047 


Soreiya Salum Abdallah 


Kunduchi Girls Isl. 


Songea Girls 


EGM 


4165 


S0622/0048 


Thureiya Juma Khamis 


Kunduchi Girls Isl. 


Korogwe 


PCB 85 SNO 


EXAM No. 


JINA LA MWANAFUNZI 


SHULE ATOKAYO 


SHULE AENDAYO 


MASOMO 


4166 


S0622/0049 


Thureiya Mbarouk Khalid 


Kunduchi Girls Isl. 


Korogwe 


PCB 


4167 


S0622/0051 


Twaiba Jamal Janja 


Kunduchi Girls Isl. 


Bwiru Girls 


HGE 


4168 


S0622/0054 


Zamda Himid Kalima 


Kunduchi Girls Isl. 


Sumve 


HGE 


4169 


S0622/0056 


Zukhaira Issa Aupo 


Kunduchi Girls Isl. 


Tinde 


HGE 


4170 


S2813/0013 


Asha Hamadi Kuyoha 


Kurasini 


Mawenzi 


EGM 


4171 


S2813/0018 


Bahati Hezron Mwaipasi 


Kurasini 


Mringa 


ECA 


4172 


S281 3/0022 


Beatrice Leonard Wilfred 


Kurasini 


Loleza 


PCB 


4173 


S281 3/0035 


Diana Deogratias Tindyebwa 


Kurasini 


Rugambwa 


PCB 


4174 


S281 3/0037 


Dora Ally Karama 


Kurasini 


Korogwe 


PCB 


4175 


S281 3/0062 


Hawa Haruna Juma 


Kurasini 


Mtwara Tech. 


PCM 


4176 


S281 3/0090 


Mwanahamisi Salumu Sultani 


Kurasini 


Loleza 


PCM 


4177 


S0 166/00 11 


Rehema Elipokea Mbisse 


Kurio Tech. 


Msalato 


HGL 


4178 


S1 169/0003 


Amina Adamu 


Kwabutu 


Mwakaleli 


HGE 


4179 


S2838/0019 


Elizabeth Anselum Kimario 


Kwaikuru 


Bagamoyo 


CBG 


4180 


S2838/0025 


Flomena Leornard Bartalome 


Kwaikuru 


Bagamoyo 


CBG 


4181 


S2838/0037 


Janeth Godfrey Maresi 


Kwaikuru 


Ifakara 


CBG 


4182 


S2838/0064 


Theresia Atipasi Seria 


Kwaikuru 


Ashira 


EGM 


4183 


S0603/0004 


Amina Mohamed Kilala 


Kwapakacha 


Makambako 


EGM 


4184 


S3399/0054 


Kuluthumu Abubakari Peter 


Kwaraa 


Nganza 


PCM 


4185 


S1 035/0004 


Angelina Kiondo 


Kwediboma 


Ifakara 


CBG 


4186 


S1 035/001 7 


Fatuma Mohamedi 


Kwediboma 


Muheza 


PCB 


4187 


S1 31 2/0005 


Leticia M Rujuma 


Kwiramba 


Nganza 


HKL 


4188 


S0945/0004 


Happiness Mnzava Charless 


Kwizu 


Makambako 


HGE 


4189 


S0945/0005 


Ikaanami Gurachedi Mmbaga 


Kwizu 


Mawenzi 


HKL 


4190 


S0945/0008 


Rahel Amaniel Msangi 


Kwizu 


Korogwe 


HGK 


4191 


S0945/0010 


Siriel Mnzava Eliewaha 


Kwizu 


Kifaru 


HGK 


4192 


S2 162/0024 


Judith Erneo 


Kyaka 


Nganza 


PCM 


4193 


S 1492/00 11 


Eva Zuberi 


Kyejo 


Usongwe 


HGK 


4194 


S0757/0024 


Ester Amulike 


Kyela 


Mpanda 


HGE 


4195 


S0757/0034 


Irine Gideon 


Kyela 


Mwakaleli 


HGE 


4196 


S0757/0043 


Rebeca Edwin 


Kyela 


Iringa Girls 


EGM 


4197 


S0757/0057 


Tusajigwe Aman 


Kyela 


Usongwe 


HGE 


4198 


S2423/0013 


Devotha K Robert 


Kyerwa 


Mkolani 


CBG 


4199 


S2423/0016 


Jenitha Andrew 


Kyerwa 


Kibondo 


HGK 


4200 


S3437/0015 


Enea Zebedayo 


Kyimo 


Mpanda 


CBG 


4201 


S2090/0020 


Paulina M Giyam 


Laghanga 


Bwiru Girls 


CBG 


4202 


S0323/0005 


Irene John 


Lake 


Tabora Girls 


CBG 


4203 


S0323/0008 


Menka Mehta 


Lake 


Tabora Girls 


PCB 


4204 


S0323/001 1 


Nabila Somaiya 


Lake 


Songe 


HGE 


4205 


S0323/0013 


Pendo Pharles 


Lake 


Tabora Girls 


CBG 


4206 


S0323/0014 


Penina Seperatus 


Lake 


Maswa 


CBG 


4207 


S0323/0015 


Rashida Bakshi 


Lake 


Longido 


HGE 


4208 


S0323/0016 


Rawhiya Salehe 


Lake 


Mringa 


ECA 


4209 


S0323/0017 


Rohini Chudasama 


Lake 


Nganza 


EGM 


4210 


S0323/0018 


Sarah Adam 


Lake 


Tabora Girls 


PCB 


4211 


S0323/0020 


Surinder Kaur 


Lake 


Sumve 


EGM 


4212 


S2331/0020 


Jackline R Ndowo 


Lake Babati 


Ifunda Girls 


HGK 


4213 


S2331/0041 


Theresia I Sulley 


Lake Babati 


Ashira 


HGL 


4214 


S1 382/0001 


Adolophina Archard Aloyce 


Lake View 


Maswa 


PCM 86 SNO 


EXAM No. 


JINA LA MWANAFUNZI 


SHULE ATOKAYO 


SHULE AENDAYO 


MASOMO 


4215 


S1 382/0022 


Juster Chrispin 


Lake View 


Sumve 


EGM 


4216 


S1 382/0031 


Zakia Mabruck Mohammed 


Lake View 


Bwiru Girls 


PCB 


4217 


S051 9/0001 


Agness Pawa 


Lalago 


Mwamashimba 


HGL 


4218 


S051 9/0008 


Confort Saimon 


Lalago 


Kibondo 


HGL 


4219 


S0519/0015 


Gindu Luhende 


Lalago 


Chief Ihunyo 


HKL 


4220 


S051 9/0029 


Maimuna Bundala 


Lalago 


Maswa 


HGK 


4221 


S051 9/0030 


Mbalu Silu 


Lalago 


Maswa 


HGK 


4222 


S051 9/0038 


Veronica Masumbuko 


Lalago 


Mwendakulima 


HGK 


4223 


S0927/0017 


Faraja W Melkizedeck 


Langasani 


Kondoa 


CBG 


4224 


S0927/0020 


Gift A Kimambo 


Langasani 


Kondoa 


PCB 


4225 


S0927/0031 


Lidya A Tea 


Langasani 


Lugoba 


PCM 


4226 


S0927/0034 


Mariapia L Lusaluwa 


Langasani 


lleje 


PCB 


4227 


S0927/0043 


Ruth J Mjema 


Langasani 


Dr. Olsen 


CBG 


4228 


S0927/0045 


Sifaeli F Mbwambo 


Langasani 


Machame 


HGL 


4229 


S0927/0052 


Vaileti A Lema 


Langasani 


Babati 


HGL 


4230 


S41 37/0001 


Bahati K. Msangi 


Lazeli 


Dareda 


CBG 


4231 


S41 37/0005 


Elionora Didas 


Lazeli 


Machame 


HKL 


4232 


S41 37/001 3 


Magdalena D. Ndaki 


Lazeli 


Bwiru Girls 


PCB 


4233 


S41 37/001 4 


Magreth Goodluck 


Lazeli 


Ifunda Tech. 


PGM 


4234 


S41 37/001 5 


Magreth L. Clemence 


Lazeli 


Nangwa 


HKL 


4235 


S41 37/001 6 


Merikinoi M. Kimirei 


Lazeli 


Wdmi 


CIV 


4236 


S41 37/0020 


Sarah S. Msangi 


Lazeli 


Mringa 


HGE 


4237 


S3 134/0002 


Ahimidiwe Exaud 


Legico 


Uwemba 


HGK 


4238 


S31 34/0004 


Anastazia Isaya 


Legico 


Kizwite 


HGL 


4239 


S31 34/0006 


Angela Maufi 


Legico 


Loleza 


PCB 


4240 


S31 34/001 4 


Christina Mwakyoma 


Legico 


Ifunda Girls 


CBG 


4241 


S31 34/0052 


Patricia Emanuel 


Legico 


Loleza 


HKL 


4242 


S1 485/001 6 


Elizabeth B Shio 


Lemara 


Dakawa 


HGK 


4243 


S1 485/0027 


Grace P Haji 


Lemara 


Igunga 


HGK 


4244 


S1 485/0036 


Janeth E Mboivoi 


Lemara 


Maswa 


PCM 


4245 


S1 485/0054 


Mary F Laurent 


Lemara 


Songe 


HGL 


4246 


S1 485/0056 


Mary J Hendry 


Lemara 


Ifunda Girls 


PGM 


4247 


S2246/0012 


Flora Eliakim Kimaro 


Lemira Day 


Loleza 


CBG 


4248 


S2246/0015 


Glorious Onesmo Sawe 


Lemira Day 


Mkuu 


HGL 


4249 


S2246/0022 


Jamila Ramadhani Mwanga 


Lemira Day 


Loleza 


CBG 


4250 


S2246/0034 


Nice Mikyandumi Ulomi 


Lemira Day 


Msangeni 


HGK 


4251 


S3890/0033 


Zainabu A Kabezi 


Lilasia 


Kazima 


EGM 


4252 


S3536/0001 


Elizabeth Nguni Mwova 


Lilian Kibo 


Ruvu 


HGL 


4253 


S3536/0002 


Evarada Eric Mnandi 


Lilian Kibo 


Usongwe 


HGE 


4254 


S3536/0003 


Fortunata Peter Chacha 


Lilian Kibo 


Mtwara Girls 


HGE 


4255 


S3536/0004 


Ritha Mwasengo 


Lilian Kibo 


Kazima 


ECA 


4256 


S3536/0005 


Rose Makorogo 


Lilian Kibo 


Kazima 


EGM 


4257 


S3536/0006 


Sophia Mohammed Juma 


Lilian Kibo 


Tabora Girls 


PCB 


4258 


S3458/0022 


Leah Ditrick Kayombo 


Lizaboni 


Londoni 


HGK 


4259 


S3458/0027 


Monica Nemes Kavishe 


Lizaboni 


Namabengo 


HGK 


4260 


S3458/0035 


Saida Mfaume Kiula 


Lizaboni 


Maposeni 


HGL 


4261 


S0355/0008 


Batuli Mussa Mangare 


Lomwe 


Msangeni 


HGL 


4262 


S0355/0020 


Hadija Sekiete Msangi 


Lomwe 


Dr. Olsen 


CBG 


4263 


S0355/0028 


Jane Goodluck Mseja 


Lomwe 


Lugoba 


HGL 87 SNO 


EXAM No. 


JINA LA MWANAFUNZI 


SHULE ATOKAYO 


SHULE AENDAYO 


MASOMO 


4264 


S0355/0047 


Mwantumu Ally Juma 


Lomwe 


Ruvu 


CBA 


4265 


S0355/0059 


Rose Stanley Mlambo 


Lomwe 


Bwiru Girls 


HGL 


4266 


S0355/0061 


Safina Walii Msangi 


Lomwe 


Nangwa 


HGE 


4267 


S0355/0064 


Sundi Emmanuel Msalika 


Lomwe 


Iringa Girls 


CBG 


4268 


S1 454/001 7 


Lilian Lazarus Komba 


Londoni 


Londoni 


EGM 


4269 


S1 454/0021 


Mary Beda Matembo 


Londoni 


Songea Girls 


PCB 


4270 


S1 454/0029 


Remigia Daud Mwinuka 


Londoni 


Namabengo 


HGL 


4271 


S0857/0006 


Anna Geofrey 


Longido 


Songe 


HGL 


4272 


S0857/0009 


Caroline Undiri 


Longido 


Maswa 


CBN 


4273 


S0857/0019 


Furaha Charles 


Longido 


Mawenzi 


HGL 


4274 


S0857/0025 


Hilda Wilfred 


Longido 


Dareda 


CBG 


4275 


S0857/0031 


Josephine Sangau 


Longido 


Nganza 


PCM 


4276 


S0857/0032 


Joyce Bernard 


Longido 


Chief Ihunyo 


HKL 


4277 


S0857/0034 


Judith Ezekiel 


Longido 


Iringa Girls 


CBG 


4278 


S0857/0036 


Lilian Charles 


Longido 


Bwiru Girls 


PCB 


4279 


S0857/0041 


Ludwina Mosha 


Longido 


Machame 


EGM 


4280 


S0857/0043 


Magreth Leonard 


Longido 


Mwika 


HGL 


4281 


S0857/0050 


Mary J Jonas 


Longido 


Lugoba 


HGL 


4282 


S0857/0054 


Maureen Moshi 


Longido 


Maswa 


CBN 


4283 


S0857/0060 


Nang'idare Lengai 


Longido 


Dakawa 


HGK 


4284 


S0857/0065 


Neema Johnson 


Longido 


Dareda 


HGL 


4285 


S0857/0067 


Neema S Wolta 


Longido 


Bwiru Girls 


EGM 


4286 


S0857/0069 


Niniyai Menyelayok 


Longido 


Machame 


CBN 


4287 


S0857/0070 


Nous Elieza Mwakaage 


Longido 


Bwiru Girls 


HKL 


4288 


S0857/0071 


Paulina Lembrice 


Longido 


Loleza 


CBG 


4289 


S0857/0084 


Stela Ringia 


Longido 


Chief Ihunyo 


HGL 


4290 


S0857/0089 


Vivian Peter 


Longido 


Usangi Day 


EGM 


4291 


S1041/0007 


Aziza Msafiri Hassani 


Longoi 


Maswa 


PCB 


4292 


S1041/0020 


Grace Elias Mgheni 


Longoi 


Muheza 


PCB 


4293 


S1041/0019 


Graceana Peter Mkumbo 


Longoi 


Msangeni 


HGK 


4294 


S1 041 /0046 


Sabina Kweka Severini 


Longoi 


Engutoto 


HKL 


4295 


S41 04/0008 


Doreen A Mwita 


Lord Baden Powell Memoria 


Kizwite 


HGL 


4296 


S41 04/0009 


Esther M Daniel 


Lord Baden Powell Memoria 


Masasi Girls 


PGM 


4297 


S41 04/001 9 


Hellen J Sifuel 


Lord Baden Powell Memoria 


Ashira 


EGM 


4298 


S4 104/0033 


Ngoza W Sichone 


Lord Baden Powell Memoria 


Songea Girls 


CBG 


4299 


S41 04/0034 


Nicola Masao 


Lord Baden Powell Memoria 


Kondoa 


PCB 


4300 


S41 04/0036 


Paulina Joseph 


Lord Baden Powell Memoria 


Morogoro 


HKL 


4301 


S41 04/0040 


Sara N Kiponza 


Lord Baden Powell Memoria 


Morogoro 


HGL 


4302 


S41 04/0041 


Saraphina M Kindole 


Lord Baden Powell Memoria 


Morogoro 


HGE 


4303 


S4 104/0046 


Yollanda Swai 


Lord Baden Powell Memoria 


Mwanza 


HKL 


4304 


S4 104/0047 


Zainabu Nasibu 


Lord Baden Powell Memoria 


Kazima 


EGM 


4305 


S0249/0001 


Agnes Kundi Joseph 


Loreto Girls 


Mwamashimba 


HGL 


4306 


S0249/0002 


Aneth Emiliana Bashaula 


Loreto Girls 


Kishoju 


HGL 


4307 


S0249/0004 


Anna Milembe Hosea 


Loreto Girls 


Rugambwa 


PCM 


4308 


S0249/0005 


Anna Mpelwa Njemu 


Loreto Girls 


Rugambwa 


PCM 


4309 


S0249/0006 


Anneth Rutonda Edward 


Loreto Girls 


Ashira 


EGM 


4310 


S0249/0007 


Asha Juma Kadumbaga 


Loreto Girls 


Mpwapwa 


HKL 


4311 


S0249/0009 


Beatrice Mrimi John 


Loreto Girls 


Chief Ihunyo 


HGE 


4312 


S0249/0010 


Beatrice Raphael Chassama 


Loreto Girls 


Sumve 


EGM SNO 


EXAM No. 


JINA LA MWANAFUNZI 


SHULE ATOKAYO 


SHULE AENDAYO 


MASOMO 


4313 


S0249/001 1 


Bemadetha Chantal Mugga 


Loreto Girls 


Kibondo 


HGL 


4314 


S0249/0012 


Bemadetta Julius Range 


Loreto Girls 


Sumve 


EGM 


4315 


S0249/0013 


Bugumba Rosemary Said 


Loreto Girls 


Natta 


HGL 


4316 


S0249/0014 


Cathehne Abraham Nyantori 


Loreto Girls 


Urambo 


HKL 


4317 


S0249/0015 


Catherine Nina Daudi 


Loreto Girls 


Maswa 


CBG 


4318 


S0249/0016 


Christine Shija Chassama 


Loreto Girls 


Kifaru 


EGM 


4319 


S0249/0017 


Damari Sarah Maisha 


Loreto Girls 


Mwanza 


PCM 


4320 


S0249/0018 


Dayana Vivian Mabula 


Loreto Girls 


Jikomboe 


HGL 


4321 


S0249/0019 


Demetria Nonja Charles 


Loreto Girls 


Jikomboe 


HGL 


4322 


S0249/0020 


Dina Mkatongole Deogratias 


Loreto Girls 


Arusha 


HGE 


4323 


S0249/0021 


Dorice Kokujuna Mjunangoma 


Loreto Girls 


Zanaki (day) 


EGM 


4324 


S0249/0022 


Dotto Domina Jacob 


Loreto Girls 


Tabora Girls 


PCM 


4325 


S0249/0024 


Eliada William Nestance 


Loreto Girls 


Weruweru 


EGM 


4326 


S0249/0025 


Elizabeth Alfredy Kamola 


Loreto Girls 


Mringa 


HGE 


4327 


S0249/0026 


Elizabeth Magari Arobogast 


Loreto Girls 


Machame 


EGM 


4328 


S0249/0027 


Emilliana Mpelwa Joseph 


Loreto Girls 


Mkolani 


PCB 


4329 


S0249/0028 


Esther Nansila Nicodemus 


Loreto Girls 


Urambo 


HGL 


4330 


S0249/0029 


Esuphvat Rogath Lewis 


Loreto Girls 


Songe 


HGL 


4331 


S0249/0031 


Fatuma Nyanke Mohamed 


Loreto Girls 


Nganza 


EGM 


4332 


S0249/0032 


Fausta Dawa Lutambi 


Loreto Girls 


Nganza 


PCM 


4333 


S0249/0033 


Flavia Kashununu Rwechungur 


Loreto Girls 


Sumve 


EGM 


4334 


S0249/0034 


Flora Jonhbosco Mshanga 


Loreto Girls 


Arusha 


EGM 


4335 


S0249/0035 


Fortunata Nyanyama Japheth 


Loreto Girls 


Mkolani 


PCB 


4336 


S0249/0037 


Gloria Joyce Protas 


Loreto Girls 


Magu 


PCB 


4337 


S0249/0039 


Grace Milembe Nkuba 


Loreto Girls 


Bwiru Girls 


HGE 


4338 


S0249/0040 


Happiness Wazamwe Gabriel 


Loreto Girls 


Ashira 


HGE 


4339 


S0249/0041 


Herieth Eliapenda Mbonea 


Loreto Girls 


Mwanza 


CBG 


4340 


S0249/0042 


Hossiana Especiozer Thompso 


Loreto Girls 


Msalato 


PCM 


4341 


S0249/0043 


Husna Mutesi Hamza 


Loreto Girls 


Bukoba 


PCB 


4342 


S0249/0045 


Jackline Mkaile Charles 


Loreto Girls 


Songe 


HGL 


4343 


S0249/0046 


Jacqueline Furaha Rutha 


Loreto Girls 


Bwiru Girls 


HGL 


4344 


S0249/0047 


Jacqueline Magdalena Mathew 


Loreto Girls 


Londoni 


EGM 


4345 


S0249/0048 


Jacqueline Niduha Jonathan 


Loreto Girls 


Bwiru Girls 


PCB 


4346 


S0249/0049 


Joyce Justo Nsombo 


Loreto Girls 


Ifunda Girls 


PGM 


4347 


S0249/0050 


Joyce Mwanakikomo Mtenga 


Loreto Girls 


Tabora Girls 


PCM 


4348 


S0249/0051 


Julieth Nibby Stevenson 


Loreto Girls 


Urambo 


HGL 


4349 


S0249/0052 


Khadija Esther Maliki 


Loreto Girls 


Maswa 


HGE 


4350 


S0249/0053 


Kulwa Domitila Jacob 


Loreto Girls 


Kilakala 


PCB 


4351 


S0249/0055 


Leah Ninsima Livingstone 


Loreto Girls 


Tabora Girls 


HGL 


4352 


S0249/0057 


Lilian Chobalyenda Alex 


Loreto Girls 


Songe 


HGL 


4353 


S0249/0058 


Loveness Nakiete Mfanga 


Loreto Girls 


Kishoju 


EGM 


4354 


S0249/0059 


Lucky Eunice Michael 


Loreto Girls 


Kishoju 


EGM 


4355 


S0249/0060 


Lucy Wigelwa Boniphace 


Loreto Girls 


Songe 


HGL 


4356 


S0249/0061 


Lujaina Ally Gharib 


Loreto Girls 


Maswa 


PCB 


4357 


S0249/0062 


Lydia Mafwimbo Charles 


Loreto Girls 


Bukoba 


PCB 


4358 


S0249/0063 


Maria Mwasiti George 


Loreto Girls 


Magu 


PCB 


4359 


S0249/0064 


Mary Bahati Edmund 


Loreto Girls 


Kondoa 


HGL 


4360 


S0249/0065 


Marygladness Ngeme Stephen 


Loreto Girls 


Mkolani 


PCB 


4361 


S0249/0067 


Matilda Tibashagana Sylvester 


Loreto Girls 


Rugambwa 


PCB 89 SNO 


EXAM No. 


JINA LA MWANAFUNZI 


SHULE ATOKAYO 


SHULE AENDAYO 


MASOMO 


4362 


S0249/0068 


Mediana Njile Ngosso 


Loreto Girls 


Mwamashimba 


HGL 


4363 


S0249/0070 


Monica Lemi Francis 


Loreto Girls 


Dakawa 


HGL 


4364 


S0249/0071 


Moureen Murungi Mkulila 


Loreto Girls 


Kishoju 


HGL 


4365 


S0249/0072 


Nghwama Rosemary Mashene 


Loreto Girls 


Urambo 


HGL 


4366 


S0249/0074 


Odilia Pili Missungwa 


Loreto Girls 


Maswa 


PCB 


4367 


S0249/0075 


Patricia Bukuru Paul 


Loreto Girls 


Bwiru Girls 


CBG 


4368 


S0249/0076 


Patricia Kagwiria Mwiti 


Loreto Girls 


Chief Ihunyo 


HGE 


4369 


S0249/0077 


Patricia Kisa Mwangomo 


Loreto Girls 


Rugambwa 


HKL 


4370 


S0249/0078 


Pendo Leah Bomani 


Loreto Girls 


Nganza 


HGL 


4371 


S0249/0079 


Pendo Mwasiti Mussa 


Loreto Girls 


Nganza 


PCM 


4372 


S0249/0080 


Phillmedia Manka Mshiu 


Loreto Girls 


Nganza 


EGM 


4373 


S0249/0081 


Rahel Kabula Mussa 


Loreto Girls 


Maswa 


PCM 


4374 


S0249/0082 


Rebecca Bartholomew Kipilili 


Loreto Girls 


Jikomboe 


HGL 


4375 


S0249/0083 


Sarah Sayi Lefi 


Loreto Girls 


Nganza 


PCB 


4376 


S0249/0084 


Sekela Gentile Herman 


Loreto Girls 


Kilakala 


HGL 


4377 


S0249/0085 


Sophia Sekelwa Chassama 


Loreto Girls 


Tabora Girls 


PCM 


4378 


S0249/0086 


Susan Mkula Mziba 


Loreto Girls 


Nganza 


CBG 


4379 


S0249/0087 


Vaileth Deus Yoronimo 


Loreto Girls 


Nangwa 


HGE 


4380 


S0249/0088 


Vaileth Ntigwaza Thomas 


Loreto Girls 


Kilakala 


PCB 


4381 


S0249/0090 


Veronica Mwita Anthony 


Loreto Girls 


Nganza 


HKL 


4382 


S0249/0093 


Winnie Robi Donald 


Loreto Girls 


Rugambwa 


PCB 


4383 


S0249/0094 


Witness Rhobi Nyamboha 


Loreto Girls 


Tabora Girls 


HGL 


4384 


S1 803/0004 


Anna John Mtae 


Lowassa 


Tarakea 


PCB 


4385 


S1 803/0007 


Aziza Hussein Ally 


Lowassa 


Dr. Olsen 


PCB 


4386 


S0800/0001 


Agness Barltazar Nselle 


Loyola 


Jangwani (day) 


EGM 


4387 


S0800/0002 


Aneth Charles Kaliza 


Loyola 


Tabora Girls 


PCM 


4388 


S0800/0003 


Aneth Christopher Nandi 


Loyola 


Urambo 


HKL 


4389 


S0800/0004 


Betty Samwel Chacha 


Loyola 


Weruweru 


ECA 


4390 


S0800/0006 


Diana Star Faraji 


Loyola 


Zanaki (day) 


EGM 


4391 


S0800/0007 


Dorcas Stephen Mhayaya 


Loyola 


Tarakea 


PCM 


4392 


S0800/0008 


Edna Anyango Roche 


Loyola 


Songe 


HGE 


4393 


S0800/0009 


Elizabeth Henry Kyissima 


Loyola 


Masasi Girls 


PGM 


4394 


S0800/0010 


Elizabeth Jonh Mwakajinga 


Loyola 


Tabora Girls 


HGL 


4395 


S0800/001 1 


Esther Ndemasi Mneney 


Loyola 


Msalato 


PCM 


4396 


S0800/0012 


Esther Stephen Sooi 


Loyola 


Lusanga 


PCB 


4397 


S0800/0013 


Evelyn Kamala Venant 


Loyola 


Weruweru 


ECA 


4398 


S0800/0015 


Florence Eliaika Sindato 


Loyola 


Ulayasi 


PCB 


4399 


S0800/0016 


Gloria Asimwe Rutazaha 


Loyola 


Tabora Girls 


PCB 


4400 


S0800/0017 


Gloria John Nkane 


Loyola 


Weruweru 


ECA 


4401 


S0800/0018 


Gloria Magnus Minja 


Loyola 


Weruweru 


ECA 


4402 


S0800/0019 


Gloria Ndamgoba Dionis 


Loyola 


Tabora Girls 


PCM 


4403 


S0800/0020 


Grace David Chelele 


Loyola 


Kazima 


ECA 


4404 


S0800/0021 


Hawa Yusuph Msuya 


Loyola 


Nganza 


ECA 


4405 


S0800/0022 


Ikunda Gustaf Swai 


Loyola 


Kifaru 


HGE 


4406 


S0800/0023 


Irene Modesta Kambewe 


Loyola 


Msangeni 


HGL 


4407 


S0800/0024 


Jacqueline Nestory Ngulla 


Loyola 


Nganza 


ECA 


4408 


S0800/0025 


Jacqueline Onesmo Bange 


Loyola 


Weruweru 


ECA 


4409 


S0800/0026 


Josephine Christopher Lullang 


Loyola 


Weruweru 


ECA 


4410 


S0800/0027 


Jovina Kokwebangila Nyonyi 


Loyola 


Ifunda Girls 


PCM 90 SNO 


EXAM No. 


JINA LA MWANAFUNZI 


SHULE ATOKAYO 


SHULE AENDAYO 


MASOMO 


4411 


S0800/0028 


Joyce Moses Ndile 


Loyola 


Kazima 


ECA 


4412 


S0800/0029 


Linna Pantaleo Kyissima 


Loyola 


Weruweru 


ECA 


4413 


S0800/0031 


Lucia Gabriel Mathias 


Loyola 


Songe 


HKL 


4414 


S0800/0032 


Maria Evarist Matage 


Loyola 


Chief Ihunyo 


HGE 


4415 


S0800/0033 


Martha Gaspar Macha 


Loyola 


Mtwara Girls 


EGM 


4416 


S0800/0034 


Mary John Hayghaimo 


Loyola 


Usongwe 


EGM 


4417 


S0800/0035 


Maryleonia Julius Chaligha 


Loyola 


Mkugwa 


HGL 


4418 


S0800/0036 


Mboka Franco Mwasakyeni 


Loyola 


Ifunda Girls 


PGM 


4419 


S0800/0037 


Mercy Honory Kobelo 


Loyola 


Ifunda Tech. 


PGM 


4420 


S0800/0038 


Miriam John Nyoni 


Loyola 


Tabora Girls 


PCB 


4421 


S0800/0039 


Najjah Abdallah Said 


Loyola 


Kazima 


ECA 


4422 


S0800/0040 


Nancy Yudika Mremi 


Loyola 


Korogwe 


PCB 


4423 


S0800/0041 


Neema Grace Mtagulwa 


Loyola 


Songea Girls 


EGM 


4424 


S0800/0042 


Ninael Tumsifu Jonas 


Loyola 


Tabora Girls 


CBG 


4425 


S0800/0043 


Noela John Urio 


Loyola 


Lukole 


HGE 


4426 


S0800/0044 


Paulina Daniel Assey 


Loyola 


Usongwe 


EGM 


4427 


S0800/0045 


Salha Ramadhani Mbalamwezi 


Loyola 


Tabora Girls 


PCB 


4428 


S0800/0046 


Salome Amos Lugata 


Loyola 


Msalato 


PCM 


4429 


S0800/0047 


Salome Sebastian Rugaba 


Loyola 


Muheza 


CBG 


4430 


S0800/0048 


Sandra Winston Changara 


Loyola 


Ashira 


EGM 


4431 


S0800/0049 


Shanna Ndilisa Ubwe 


Loyola 


Mringa 


ECA 


4432 


S0800/0050 


Susana January Kadumahera 


Loyola 


Songea Girls 


PCB 


4433 


S0800/0051 


Suzana Constantino Kundy 


Loyola 


Chang'ombe (day) 


PCB 


4434 


S0800/0052 


Theresia Cyprian Marwa 


Loyola 


Kazima 


ECA 


4435 


S0800/0053 


Vera Marco Burra 


Loyola 


Tabora Girls 


PCM 


4436 


S0800/0054 


Veronica Kayusi John 


Loyola 


Mtwara Girls 


EGM 


4437 


S0800/0055 


Winnie Proches Ngatuni 


Loyola 


Tabora Girls 


PCM 


4438 


S0800/0056 


Winnie Shukuru Mkali 


Loyola 


Loleza 


PCM 


4439 


S3624/0044 


Upendo Lokeng Swai 


Lua 


Nganza 


EGM 


4440 


S1 645/0006 


Anneth J Charles 


Lubala 


Weruweru 


EGM 


4441 


S1 645/0060 


Tulizo N Sanga 


Lubala 


Makambako 


HGE 


4442 


S 1036/0010 


Huruma Mbughi 


Lubanda 


Vwawa 


HGK 


4443 


S1 036/0028 


Tausi Anangisye 


Lubanda 


Vwawa 


HGK 


4444 


S3036/0039 


Pelucy John 


Luchelele 


Mringa 


EGM 


4445 


S2391/0022 


Kumbuka George Luwondo 


Luduga 


J.j. Mungai 


HGL 


4446 


S2391/0026 


Nuru Elieza Chota 


Luduga 


Ifunda Girls 


CBG 


4447 


S1 279/0003 


Ansila Gaudence Ngonyani 


Luegu 


Namabengo 


HGL 


4448 


S1201/0027 


Sekela E Mwanjala 


Lufilyo 


Ruvu 


HGK 


4449 


S21 02/0010 


Beatah Mwakasege Elneo 


Lufingo 


Mwakaleli 


HGL 


4450 


S21 02/001 5 


Christina Edward Kasyama 


Lufingo 


Lusanga 


PCB 


4451 


S21 02/0065 


Rehema Sifa Nyingi 


Lufingo 


Mpanda 


HKL 


4452 


S21 02/0072 


Tunsume Anyandwile Kalinga 


Lufingo 


Makambako 


EGM 


4453 


S21 02/0077 


Witness Mwambungu Mathew 


Lufingo 


Mpanda 


CBG 


4454 


S0325/0004 


Aniokoe N Sanga 


Lugalo 


Loleza 


CBG 


4455 


S0325/0043 


Julieth Msitu 


Lugalo 


Loleza 


CBG 


4456 


S0325/0046 


Lilian Mbena 


Lugalo 


Igowole 


HGK 


4457 


S0325/0059 


Noreen Tarimo 


Lugalo 


Vwawa 


HKL 


4458 


S1 158/0019 


Avelina J Mwinuka 


Lugarawa 


Igowole 


HGK 


4459 


S0549/0023 


Ester Y Msumi 


Lugoba 


Rugambwa 


PCM 91 SNO 


EXAM No. 


JINA LA MWANAFUNZI 


SHULE ATOKAYO 


SHULE AENDAYO 


MASOMO 


4460 


S0549/0036 


Grace G Mmasa 


Lugoba 


Bagamoyo 


EGM 


4461 


S0549/0038 


Haikaeli Moshi 


Lugoba 


Bwiru Girls 


PCB 


4462 


S0549/0098 


Salama A Rashidi 


Lugoba 


Songea Girls 


HGK 


4463 


S0549/0110 


Tatu R Dizoza 


Lugoba 


Ruvu 


HGK 


4464 


S0549/0119 


Zaina Hassani 


Lugoba 


Bwiru Girls 


PCB 


4465 


S2268/0028 


Mariam Ally Bakari 


Lugongo 


Sumve 


EGM 


4466 


S2268/0039 


Rosemary Geras Julius 


Lugongo 


Rugambwa 


HKL 


4467 


S2056/0014 


Lidia Joseph Mwageni 


Luhololo 


Maposeni 


HKL 


4468 


S33 10/0023 


Julieth Elibariki Swai 


Lukani 


Chief Ihunyo 


HGK 


4469 


S3825/0014 


Fadhila Essau Milinga 


Lukima 


Namabengo 


HGL 


4470 


S3825/0024 


Oliver Samwel Ndimbo 


Lukima 


Namabengo 


HGL 


4471 


S1 206/0028 


Jacqueline Julius 


Lukozi 


Lugoba 


PCB 


4472 


S1 206/0065 


Tabitha Daniel 


Lukozi 


Ruvu 


HGL 


4473 


S3280/0014 


Dotto Joseph 


Lumala 


Bwiru Girls 


CBG 


4474 


S3280/0023 


Hawa Manyama 


Lumala 


Rugambwa 


PCM 


4475 


S3220/0010 


Anathalia Elepy 


Lumo 


Ifakara 


CBG 


4476 


S061 8/0046 


Olika Nason Sanga 


Lupalilo 


Ulayasi 


HGL 


4477 


S401 0/0001 


Adria J Kalinganira 


Lupanga Practising 


Mawenzi 


HGK 


4478 


S401 0/0047 


Happyness Herman 


Lupanga Practising 


Uwemba 


HKL 


4479 


S0705/0024 


Yustina Medson Mgaya 


Lupila 


Manyunyu 


HGK 


4480 


S3643/001 1 


Atuganile Ahadi 


Lupoto 


Manyunyu 


HGK 


4481 


S3643/0014 


Bertha Oscar 


Lupoto 


Ifakara 


CBA 


4482 


S3643/0025 


Eunice Lugano 


Lupoto 


Londoni 


EGM 


4483 


S3643/0043 


Happy Mwankotwa 


Lupoto 


Iringa Girls 


EGM 


4484 


S0617/0016 


Mariam Seif 


Lusanga 


Tambaza (day) 


PCM 


4485 


S0418/0018 


Elizabeth Mlonganile 


Lutengano 


Isimila 


HGL 


4486 


S041 8/0061 


Salome Andrew 


Lutengano 


Maswa 


HKL 


4487 


S041 8/0079 


Veronica M Sanga 


Lutengano 


Ifunda Tech. 


CBG 


4488 


S01 07/0001 


Agape M Andrew 


Lutheran Jnr. Sem. 


Iringa Girls 


CBG 


4489 


S01 07/0002 


Annasia Rumishaeli 


Lutheran Jnr. Sem. 


Dodoma 


EGM 


4490 


S0 107/0003 


Atupokile E Sanga 


Lutheran Jnr. Sem. 


Dodoma 


PCM 


4491 


S01 07/0004 


Consolata James 


Lutheran Jnr. Sem. 


lleje 


PCB 


4492 


S01 07/0006 


Evalyn Shoo 


Lutheran Jnr. Sem. 


Nganza 


EGM 


4493 


S01 07/0007 


Florence D Ngari 


Lutheran Jnr. Sem. 


Mtwara Girls 


EGM 


4494 


S0 107/0010 


Happiness M Mwemi 


Lutheran Jnr. Sem. 


Dodoma 


HGL 


4495 


S0 107/00 11 


Jackline Mdugo 


Lutheran Jnr. Sem. 


Mbeya 


EGM 


4496 


S01 07/001 2 


Johnia Kakiziba 


Lutheran Jnr. Sem. 


Ashira 


EGM 


4497 


S01 07/001 3 


Malkia Gosbert 


Lutheran Jnr. Sem. 


Masasi Girls 


PGM 


4498 


S01 07/001 4 


Maria Louise Cassian 


Lutheran Jnr. Sem. 


Kazima 


EGM 


4499 


S01 07/001 5 


Mary Mallumbo 


Lutheran Jnr. Sem. 


Ifunda Girls 


PGM 


4500 


S01 07/001 6 


Mary Mndeme 


Lutheran Jnr. Sem. 


Ifunda Girls 


PCB 


4501 


S01 07/001 7 


Nancy D Kimaro 


Lutheran Jnr. Sem. 


lleje 


PCB 


4502 


S01 07/001 8 


Nsajigwa F Sangebe 


Lutheran Jnr. Sem. 


Ashira 


CBG 


4503 


S01 07/001 9 


Nyafuru N Songorwa 


Lutheran Jnr. Sem. 


Songea Girls 


CBG 


4504 


S01 07/0020 


Pendo J. Mwirinyi 


Lutheran Jnr. Sem. 


Urambo 


HGK 


4505 


S01 07/0021 


Victoria Mgonja 


Lutheran Jnr. Sem. 


Mbeya 


EGM 


4506 


S01 07/0024 


Witness Jasper 


Lutheran Jnr. Sem. 


Dakawa 


HGL 


4507 


S0 107/0023 


Witness A Sindato 


Lutheran Jnr. Sem. 


lleje 


PCB 


4508 


S0584/0005 


Batuli Madiwa 


Lwandai 


Kondoa 


CBG 92 SNO 


EXAM No. 


JINA LA MWANAFUNZI 


SHULE ATOKAYO 


SHULE AENDAYO 


MASOMO 


4509 


S0584/0007 


Blanka Tarimo 


Lwandai 


Machame 


CBA 


4510 


S0584/0017 


Janeth llanga 


Lwandai 


Ruvu 


CBG 


4511 


S0584/0025 


Mariam Madiwa 


Lwandai 


Muheza 


CBG 


4512 


S0584/0039 


Neema Tuliza 


Lwandai 


Machame 


CBG 


4513 


S0584/0042 


Quizera J Shaka 


Lwandai 


Ruvu 


HGL 


4514 


S0584/0047 


Rosemary J Mbuya 


Lwandai 


Machame 


EGM 


4515 


S0584/0056 


Sophia Salehe 


Lwandai 


Muheza 


CBG 


4516 


S0584/0058 


Victoria Godwin 


Lwandai 


Ruvu 


CBA 


4517 


S1 340/0007 


Beatrice Andwilile 


Lwangwa 


Nkasi 


HGL 


4518 


S1 340/0009 


Debora Adamson 


Lwangwa 


Usongwe 


HGK 


4519 


S1 340/001 2 


Ezelina Mwakalindile 


Lwangwa 


Mpanda 


HGL 


4520 


S1 340/001 3 


Faraja Aston 


Lwangwa 


Songea Girls 


HGE 


4521 


S1 340/001 7 


Grace Aden 


Lwangwa 


Londoni 


HGK 


4522 


S1 340/0024 


Huruma Mgonde 


Lwangwa 


Londoni 


HGK 


4523 


S1 340/0029 


Lulu Siwaya 


Lwangwa 


Vwawa 


HGL 


4524 


S1 340/0034 


Nuru Ifuge 


Lwangwa 


Londoni 


HGK 


4525 


S1 340/0043 


Suzana Samson 


Lwangwa 


Nkasi 


HGL 


4526 


S0503/0034 


Jackline W Mariki 


Lyakirimu 


Weruweru 


PCB 


4527 


S0503/0036 


Josephine E Mlay 


Lyakirimu 


Engutoto 


HGL 


4528 


S0503/0038 


Kisumbo D Mlay 


Lyakirimu 


Tarakea 


PCM 


4529 


S0503/0045 


Mary E Mrema 


Lyakirimu 


Tambaza (day) 


PCM 


4530 


S0503/0057 


Rose L Urassa 


Lyakirimu 


Tarakea 


CBG 


4531 


S0503/0063 


Tumaini E Shao 


Lyakirimu 


Ruvu 


PCM 


4532 


S0503/0067 


Yuster E Shao 


Lyakirimu 


Weruweru 


PCB 


4533 


S0656/0024 


Lucia Paulo 


Lyamahoro 


Lukole 


HGK 


4534 


S0656/0039 


Theodora Anthony 


Lyamahoro 


Nyakahura 


HKL 


4535 


S2547/0046 


Mwalu Christian Kindole 


Lyandembbela 


Isimila 


HGL 


4536 


S2547/0062 


Ruth Gwelino Lalika 


Lyandembbela 


Tambaza (day) 


PCM 


4537 


S1 386/0039 


Neema Willbard Kimambo 


Lyasikika 


Songe 


HKL 


4538 


S41 86/0004 


Elizabeth Jeremia 


Lyceum 


Tumaini 


HKL 


4539 


S41 86/0009 


Joyce Roland 


Lyceum 


Kazima 


EGM 


4540 


S3791/0016 


Best Ephraim 


Lyoto 


Usongwe 


HGK 


4541 


S0829/0012 


Bertha Athuman Mlenzi 


Maarifa Tandika 


Songe 


HKL 


4542 


S0246/0001 


Agness Abraham 


Maasae Girls Lutheran 


Babati 


HGL 


4543 


S0246/0004 


Belinda Lemburis 


Maasae Girls Lutheran 


Bwiru Girls 


PCB 


4544 


S0246/0006 


Christina Supeet 


Maasae Girls Lutheran 


Bwiru Girls 


PCB 


4545 


S0246/0012 


Evaline Saitoti 


Maasae Girls Lutheran 


Natta 


HGL 


4546 


S0246/0013 


Flora Loibelo 


Maasae Girls Lutheran 


Dr. Olsen 


CBG 


4547 


S0246/0016 


Happyness Johnson 


Maasae Girls Lutheran 


Machame 


CBN 


4548 


S0246/0022 


Magdalena Isdori 


Maasae Girls Lutheran 


Songe 


HGL 


4549 


S0246/0029 


Monica Gidahuta 


Maasae Girls Lutheran 


Kifaru 


HGK 


4550 


S0246/0030 


Nadupoi Tarangei 


Maasae Girls Lutheran 


Korogwe 


PCM 


4551 


S0246/0034 


Namtasha Charles 


Maasae Girls Lutheran 


Machame 


CBN 


4552 


S0246/0043 


Neboo Lekimboipoi 


Maasae Girls Lutheran 


Bwiru Girls 


CBG 


4553 


S0246/0045 


Nuru Sironga 


Maasae Girls Lutheran 


Maswa 


PCB 


4554 


S0246/0047 


Rahel Moisari 


Maasae Girls Lutheran 


Ashira 


HGL 


4555 


S0246/0056 


Theresia Lepapa 


Maasae Girls Lutheran 


Longido 


CBG 


4556 


S0246/0057 


Veronica Lekishon 


Maasae Girls Lutheran 


Maswa 


CBN 


4557 


S1 51 5/001 5 


Debora Emmanuel Mgeni 


Mabatini 


Machame 


CBN 93 SNO 


EXAM No. 


JINA LA MWANAFUNZI 


SHULE ATOKAYO 


SHULE AENDAYO 


MASOMO 


4558 


S1 51 5/001 6 


Debora Hosea Mhagama 


Mabatini 


Machame 


CBN 


4559 


S1 51 5/0048 


Hery Elikyusi Ntulo 


Mabatini 


Machame 


CBN 


4560 


S2431/0001 


Amina Saidi Juma 


Mabogini 


Longido 


HGE 


4561 


S2431/0026 


Patricia Adolfu Materu 


Mabogini 


Machame 


CBG 


4562 


S2278/0004 


Amina Haji 


Macechu 


Muheza 


CBG 


4563 


S2278/0043 


Mwanaisha Mussa 


Macechu 


Korogwe 


HKL 


4564 


S2278/0047 


Neema Ramadhani 


Macechu 


Songe 


HKL 


4565 


S021 2/0001 


Afraiday Richard Kakigwa 


Machame Girls 


Maswa 


CBN 


4566 


S021 2/0005 


Amina Ally Mpengo 


Machame Girls 


Chief Ihunyo 


HGE 


4567 


S021 2/0006 


Amina Milton Magehema 


Machame Girls 


Mpanda 


HGE 


4568 


S021 2/0007 


Angel Frank Shirima 


Machame Girls 


Mwika 


HGL 


4569 


S021 2/0009 


Anna Fabian Marley 


Machame Girls 


Lukole 


HGE 


4570 


S021 2/0011 


Atukuzwe John Luoga 


Machame Girls 


Uwemba 


HGK 


4571 


S0212/0012 


Atupelye Pius Msola 


Machame Girls 


lleje 


PCM 


4572 


S0212/0013 


Brenda Elimen Kanza 


Machame Girls 


Tarakea 


PCB 


4573 


S0212/0015 


Delaida Lebabu Richard 


Machame Girls 


Mwika 


HGL 


4574 


S0212/0016 


Elizabeth Peter Alkado 


Machame Girls 


Mtwara Tech. 


PCM 


4575 


S0212/0017 


Emaculatha John Bay 


Machame Girls 


Dareda 


HGL 


4576 


S021 2/0022 


Fausta Joseph Ambrosi 


Machame Girls 


Kilakala 


PCB 


4577 


S021 2/0024 


Flora Sales Semduga 


Machame Girls 


Ruvu 


PCM 


4578 


S021 2/0027 


Gisela Audifasi Shayo 


Machame Girls 


Tarakea 


PCB 


4579 


S021 2/0030 


Habiba Abdallah Hamisi 


Machame Girls 


Tumaini 


HGE 


4580 


S021 2/0032 


Happyness Richard Daffi 


Machame Girls 


Dakawa 


HGK 


4581 


S021 2/0033 


Heavenlight Benjamin Nkya 


Machame Girls 


Mwika 


EGM 


4582 


S021 2/0035 


Jackline Raphael Mbwambo 


Machame Girls 


Mbeya 


EGM 


4583 


S021 2/0036 


Jackline Yareld Gombe 


Machame Girls 


Morogoro 


EGM 


4584 


S021 2/0040 


Juliana Boay Tlae 


Machame Girls 


Dodoma 


PCB 


4585 


S021 2/0041 


Julieth Julius Chale 


Machame Girls 


lleje 


PCB 


4586 


S021 2/0042 


Julieth Ray Mwasha 


Machame Girls 


Machame 


CBN 


4587 


S021 2/0043 


Kisa Jeremiah Mwaisoloka 


Machame Girls 


Bwiru Girls 


EGM 


4588 


S021 2/0044 


Leah Filbert Mgwasi 


Machame Girls 


Dakawa 


HGL 


4589 


S021 2/0046 


Magdalena Rogath Swai 


Machame Girls 


Dakawa 


HGK 


4590 


S021 2/0048 


Mariam Mbaraka Pazi 


Machame Girls 


Ifunda Girls 


PCB 


4591 


S021 2/0049 


Mariam Mrisho Joswa 


Machame Girls 


Ifunda Girls 


HGE 


4592 


S021 2/0051 


Marygrory Gaudensi Kimario 


Machame Girls 


Mwika 


HGL 


4593 


S021 2/0052 


Masuda Shaha Bakari 


Machame Girls 


Dakawa 


HGK 


4594 


S021 2/0060 


Ombi Raphaely Mahenge 


Machame Girls 


Uwemba 


HKL 


4595 


S021 2/0065 


Rena Daniel Mwaipaja 


Machame Girls 


Mwakaleli 


HGE 


4596 


S021 2/0067 


Rose Mstafa Msovela 


Machame Girls 


Mbeya 


PCM 


4597 


S021 2/0069 


Sarah Frank Mollel 


Machame Girls 


Morogoro 


HGL 


4598 


S021 2/0070 


Sarah Maxmilian Laway 


Machame Girls 


Ifunda Girls 


PCB 


4599 


S021 2/0075 


Tea Adrean Massawe 


Machame Girls 


Mwika 


EGM 


4600 


S021 2/0081 


Vailet Isack Sumari 


Machame Girls 


Maswa 


CBN 


4601 


S021 2/0082 


Vailet Joseph John 


Machame Girls 


Machame 


CBA 


4602 


S021 2/0086 


Zita Gregory Ngowi 


Machame Girls 


Machame 


CBA 


4603 


S1 020/0025 


Scholastica Alphonce Subira 


Machochwe 


Chief Ihunyo 


HGE 


4604 


S1 199/0032 


Priska Alanus Myoka 


Madaba 


Namabengo 


HGL 


4605 


S1 199/0041 


Victoria Job Luambano 


Madaba 


Maposeni 


HKL 


4606 


S3564/0034 


Mwanaidi Shebila 


Madago 


Msangeni 


HGL 9i SNO 


EXAM No. 


JINA LA MWANAFUNZI 


SHULE ATOKAYO 


SHULE AENDAYO 


MASOMO 


4607 


S1 91 5/0004 


Dorice M John 


Madanya New Vision 


Mpwapwa 


HKL 


4608 


S2229/0076 


Zainabu Masudi Adamu 


Madege 


Ifakara 


HKL 


4609 


S1 705/0004 


Berther S. Israel 


Madiba 


Mpanda 


CBG 


4610 


S1 705/0005 


Esther B. Kindoli 


Madiba 


Ashira 


HGL 


4611 


S1 705/0007 


Esther T. Luhunga 


Madiba 


Ashira 


HGL 


4612 


S1 705/0008 


Florah Deogratius 


Madiba 


Ashira 


HGE 


4613 


S2985/0007 


Gwaigwa Nkali Kija 


Madilana 


Mkugwa 


HKL 


4614 


S2985/0013 


Mary Kanoni Mpini 


Madilana 


Mwendakulima 


HGK 


4615 


S251 1/0006 


Frida Mvinge 


Madisi 


Makambako 


HGE 


4616 


S251 1/0012 


Ngina Joseph 


Madisi 


J.j. Mungai 


EGM 


4617 


S0452/0003 


Flora P Benedict 


Madunga 


Kibondo 


HGK 


4618 


S0452/0006 


Glory N Mrango 


Madunga 


Kondoa 


HGL 


4619 


S0452/0008 


Jamila J Mwangi 


Madunga 


Nganza 


PCM 


4620 


S0452/001 1 


Lucy D Mefurda 


Madunga 


Nganza 


PCM 


4621 


S0452/0017 


Neema J Tsere 


Madunga 


Machame 


CBA 


4622 


S0452/0018 


Pendo P Gaitu 


Madunga 


Tambaza (day) 


PCM 


4623 


S2859/0080 


Nasma A. Mtumbei 


Mafiga 


Lusanga 


PCB 


4624 


S1 672/0027 


Imaculatha Mwanawima 


Mafulala 


Mpanda 


CBG 


4625 


S1 466/0025 


Jackline Anael Kimambo 


Magadini 


Maswa 


PCB 


4626 


S2944/0012 


Grace Aloyce 


Magamba 


Ifunda Girls 


PGM 


4627 


S2359/0001 


Aneth Mtiba 


Maghabe 


Ruvu 


HGK 


4628 


S2359/0008 


Happy Watson 


Maghabe 


Dakawa 


HGK 


4629 


S2359/0010 


Irene Kayinga 


Maghabe 


Mpanda 


CBG 


4630 


S2359/0012 


Lens Nzunda 


Maghabe 


Mkuu 


EGM 


4631 


S2359/0015 


Neema Daudi 


Maghabe 


Usongwe 


HGK 


4632 


S2359/0016 


Never Sanga 


Maghabe 


Songea Girls 


HGE 


4633 


S2359/0017 


Prisca Ntevi 


Maghabe 


Loleza 


CBG 


4634 


S1 230/001 7 


Bistina Lohi Samwel 


Maghang 


Kondoa 


CBG 


4635 


S1 230/001 9 


Christina Bathlomayo Dagno 


Maghang 


Kondoa 


HGL 


4636 


S1 230/0024 


Diana Slaqwara Edmundi 


Maghang 


Dareda 


HGL 


4637 


S 1230/0034 


Emerisiana Nada Alexander 


Maghang 


Ruvu 


CBG 


4638 


S 1230/0052 


Loema Zachayo Tsuut 


Maghang 


Longido 


CBG 


4639 


S1 230/0067 


Megisa Erro Massay 


Maghang 


Florian 


CBA 


4640 


S1 230/0080 


Regina Hhari Naftali 


Maghang 


Machame 


HKL 


4641 


S 1230/0083 


Rosemary Paschal Bonifance 


Maghang 


Songe 


HGL 


4642 


S1 230/0096 


Subira Abihudi Paulo 


Maghang 


Ifakara 


CBA 


4643 


S1 230/0098 


Theresia Ako Lucas 


Maghang 


Bwiru Girls 


EGM 


4644 


S2060/0003 


Binti Daniel Shebughe 


Maghare 


Msangeni 


HGK 


4645 


S2060/0007 


Hawa Rajabu Semindu 


Maghare 


Urambo 


HGK 


4646 


S2060/0009 


Jenifa Ruphin Idd 


Maghare 


Kifaru 


HGK 


4647 


S2060/0010 


Josephine Pius Mgala 


Maghare 


Babati 


HKL 


4648 


S2060/0020 


Vaileth Dismas Mohamed 


Maghare 


Msalato 


HGL 


4649 


S0893/0007 


Arapha Mkubwa 


Magila 


Muheza 


CBG 


4650 


S3627/0001 


Aisha Omary Mwijuma 


Magnus 


Mkugwa 


HGK 


4651 


S3627/0006 


Ester Albert Mirimbo 


Magnus 


Masasi Girls 


HGK 


4652 


S1 570/0010 


Belgina Julius Komba 


Magomeni 


Ifunda Girls 


HGE 


4653 


S 1570/0057 


Raphia Iddy Gulam 


Magomeni 


Mawenzi 


EGM 


4654 


S0552/0001 


Agnes Marwa 


Magoto 


Mwanza 


CBG 


4655 


S1 943/0010 


Antonia David 


Magoza 


Mwendakulima 


HGL 95 SNO 


EXAM No. 


JINA LA MWANAFUNZI 


SHULE ATOKAYO 


SHULE AENDAYO 


MASOMO 


4656 


S1 943/0022 


Faiza Sammy 


Magoza 


Nganza 


ECA 


4657 


S1 943/0031 


Habiba Maulid 


Magoza 


Tumaini 


HGE 


4658 


S 1943/0048 


Janeth Kahabuka 


Magoza 


Songea Girls 


PCB 


4659 


S1 943/0057 


Maria Charles 


Magoza 


Mkolani 


PCM 


4660 


S1 943/0058 


Maria Ernest 


Magoza 


Mtwara Girls 


CBG 


4661 


S1 943/0076 


Munira Nassoro 


Magoza 


Mringa 


ECA 


4662 


S 1943/0093 


Rehema Labani 


Magoza 


Kazima 


HGE 


4663 


S1 943/01 06 


Sharifa Salehe 


Magoza 


Weruweru 


ECA 


4664 


S0539/0001 


Agatha Patrick Urio 


Magu 


Natta 


HKL 


4665 


S0539/0015 


Edina Lusato Elias 


Magu 


Tabora Girls 


CBG 


4666 


S0539/0024 


Fausta Mathias Kasongi 


Magu 


Songe 


HGL 


4667 


S0539/0029 


Helena Saimon Francis 


Magu 


Maswa 


CBG 


4668 


S0539/0038 


Leolensia Philbert Gabriel 


Magu 


Bwiru Girls 


HKL 


4669 


S31 06/001 2 


Jesca Yuda Sanga 


Magulilwa 


Mtwara Girls 


CBG 


4670 


S1 691 /0024 


Furaha Boniventure Hongoli 


Maguvani 


Songea Girls 


CBG 


4671 


S1 691 /0029 


Grolia Aloyce Chavala 


Maguvani 


Isimila 


HGL 


4672 


S1 691 /0074 


Upendo Festo Nzaligo 


Maguvani 


Songea Girls 


CBG 


4673 


S1881/0001 


Afiswa Nyumba 


Mahege 


Muheza 


PCB 


4674 


S1 709/001 4 


Imelda Singano Ng'wavi 


Maheve 


Songea Girls 


CBG 


4675 


S 1709/0024 


Neema Goodson Fisima 


Maheve 


Songea Girls 


CBG 


4676 


S1 709/0032 


Valentina Silvanus Msigwa 


Maheve 


Kizwite 


CBG 


4677 


S081 3/0003 


Anastasia M Constantine 


Mahida 


Mawenzi 


HGL 


4678 


S1 332/001 9 


Helena Mario Kihombo 


Mahongole 


Tukuyu 


EGM 


4679 


S2360/0007 


Betigile Michael Uronu 


Mailisita 


Bwiru Girls 


CBG 


4680 


S2360/0018 


Glory Emanuel Mushi 


Mailisita 


Mkolani 


PCM 


4681 


S2360/0030 


Magdalena Gabrieli Tarimo 


Mailisita 


Bwiru Girls 


EGM 


4682 


S2360/0036 


Neema Emanuel Chuwa 


Mailisita 


Dareda 


CBG 


4683 


S2360/0050 


Ulinde Joseph Swai 


Mailisita 


Mkolani 


PCM 


4684 


S2295/0012 


Ester John Mchele 


Mairiva 


Natta 


HKL 


4685 


S2295/0021 


Joyce Benjamin Mahenge 


Mairiva 


Igunga 


HKL 


4686 


S2295/0023 


Julieth Giliard Kimaro 


Mairiva 


Nangwa 


HGK 


4687 


S2295/0025 


Lightness Lembrice Mollel 


Mairiva 


Dr. Olsen 


PCB 


4688 


S2295/0042 


Rose Shiba Ally 


Mairiva 


Florian 


CBG 


4689 


S2295/0048 


Swabaha Aidarus Yusuph 


Mairiva 


Dakawa 


HKL 


4690 


S2295/0049 


Yasmin Mohamed Abrahaman 


Mairiva 


Babati 


HGL 


4691 


S2379/0026 


Fadhila Msonde Mkombozi 


Majani Ya Chai 


Chang'ombe (day) 


PCB 


4692 


S2379/0033 


Grace Jeremia Mola 


Majani Ya Chai 


Wdmi 


WAT 


4693 


S2379/0103 


Witness Gladstone Kombe 


Majani Ya Chai 


Ifunda Tech. 


PCB 


4694 


S0485/0002 


Anastazia R Kiria 


Majengo 


Morogoro 


EGM 


4695 


S0485/0004 


Anitha L Shirima 


Majengo 


Msangeni 


HGK 


4696 


S0485/0007 


Anna E Ringo 


Majengo 


Maswa 


HGE 


4697 


S0485/0019 


Catherine G Loy 


Majengo 


Muheza 


PCB 


4698 


S0485/0025 


Demetilia J Kalugendo 


Majengo 


Arusha 


EGM 


4699 


S0485/0026 


Diana B Nfuka 


Majengo 


Machame 


HGL 


4700 


S0485/0032 


Emiliana E Kessy 


Majengo 


Sumve 


EGM 


4701 


S0485/0038 


Faidha R Mshana 


Majengo 


Ashira 


HGL 


4702 


S0485/0039 


Farida A Juma 


Majengo 


Ifunda Girls 


PGM 


4703 


S0485/0040 


Fatuma M Athumani 


Majengo 


Machame 


CBG 


4704 


S0485/0043 


Flora Mfune 


Majengo 


Usangi Day 


HGE 96 SNO 


EXAM No. 


JINA LA MWANAFUNZI 


SHULE ATOKAYO 


SHULE AENDAYO 


MASOMO 


4705 


S0485/0048 


Glory G Kitwili 


Majengo 


Nangwa 


HGL 


4706 


S0485/0054 


Glory S Assenga 


Majengo 


Mringa 


HGE 


4707 


S0485/0055 


Glory T Orota 


Majengo 


Maswa 


PCB 


4708 


S0485/0059 


Halima M Ahmed 


Majengo 


Songe 


HKL 


4709 


S0485/0063 


Happiness P Wilison 


Majengo 


Machame 


CBN 


4710 


S0485/0064 


Happy M Mapande 


Majengo 


Makambako 


EGM 


4711 


S0485/0065 


Hellen G Mrema 


Majengo 


Nganza 


EGM 


4712 


S0485/0069 


Irene T Nzumbi 


Majengo 


Nangwa 


HGE 


4713 


S0485/0081 


Jesca D Mushi 


Majengo 


Nangwa 


HKL 


4714 


S0485/0083 


Jesca J Hangi 


Majengo 


Sumve 


EGM 


4715 


S0485/0085 


Jesca J Maringo 


Majengo 


Usangi Day 


HGE 


4716 


S0485/0086 


Jesca M Urio 


Majengo 


Tabora Girls 


CBG 


4717 


S0485/0088 


Josephine F Moris 


Majengo 


Nganza 


HGL 


4718 


S0485/0094 


Liberia F Kaole 


Majengo 


Nganza 


EGM 


4719 


S0485/0096 


Lilian A Mashauri 


Majengo 


Usangi Day 


HKL 


4720 


S0485/0099 


Lucy A Tarimo 


Majengo 


Msalato 


PCB 


4721 


S0485/0102 


Lucy S Utenga 


Majengo 


Nangwa 


HKL 


4722 


S0485/0111 


Mize S Othman 


Majengo 


Nganza 


CBG 


4723 


S0485/0113 


Nacky S Mshana 


Majengo 


Machame 


HKL 


4724 


S0485/0114 


Naomi N Mathias 


Majengo 


Msangeni 


HGL 


4725 


S0485/0115 


Neema H Mwambe 


Majengo 


Nangwa 


HGL 


4726 


S0485/0122 


Omega D Kinango 


Majengo 


Tarakea 


CBG 


4727 


S0485/0125 


Petronila A Tesha 


Majengo 


Nangwa 


HKL 


4728 


S0485/0129 


Regina Marsel 


Majengo 


Songe 


HGE 


4729 


S0485/0128 


Regina J Almada 


Majengo 


Lugoba 


PCB 


4730 


S0485/0132 


Roshni S Parmar 


Majengo 


Nganza 


ECA 


4731 


S0485/0135 


Salome G Mnyaga 


Majengo 


Mpanda 


CBG 


4732 


S0485/0139 


Shelifa R Mweta 


Majengo 


Kisimiri 


PCM 


4733 


S0485/0142 


Sia W Machange 


Majengo 


Msalato 


HGL 


4734 


S0485/0144 


Sophia B Mwenda 


Majengo 


Usangi Day 


HKL 


4735 


S0485/0148 


Violeth P Mushi 


Majengo 


Nangwa 


HKL 


4736 


S0485/0150 


Werner H Msoka 


Majengo 


Nganza 


EGM 


4737 


S0485/0152 


Winnie M Lyamuya 


Majengo 


Nangwa 


HGL 


4738 


S0485/0154 


Zainab M Msofe 


Majengo 


Mawenzi 


HGL 


4739 


S1 098/0056 


Rehema Anael Pallangyo 


Maji Ya Chai 


Nangwa 


HGE 


4740 


S1 098/0060 


Salma Seleman Mohamed 


Maji Ya Chai 


Usangi Day 


HKL 


4741 


S1 098/0063 


Stella G Minja 


Maji Ya Chai 


Ashira 


HGE 


4742 


S0934/001 1 


Beatrisi Joseph Mamsery 


Makalema 


Nangwa 


HKL 


4743 


S0934/0014 


Dafrosa Flaviani Barnabasi 


Makalema 


Mawenzi 


HGL 


4744 


S0934/0034 


Kalista Salvatory Mshanga 


Makalema 


Lugoba 


HGL 


4745 


S0934/0042 


Krisanta Eligi Assenga 


Makalema 


Mawenzi 


HKL 


4746 


S0934/0051 


Martina Selestine Lyakurwa 


Makalema 


Kondoa 


CBG 


4747 


S0934/0052 


Mary Pantaleo Mwaka 


Makalema 


Dakawa 


HKL 


4748 


S0934/0057 


Praksed Antony Florence 


Makalema 


Ashira 


HGE 


4749 


S0934/0064 


Scholastika John Kavishe 


Makalema 


Kilakala 


HGL 


4750 


S0934/0073 


Wilifrida Eugen Christian 


Makalema 


Mkuu 


CBG 


4751 


S0427/0025 


Diana Nkya Tereweni 


Makambako 


Uwemba 


HGL 


4752 


S0427/0057 


Hidaya Erasto Fuluge 


Makambako 


Maposeni 


HKL 


4753 


S0802/0014 


Hijra Hamisi Sungura 


Makanya 


Babati 


HKL 97 SNO 


EXAM No. 


JINA LA MWANAFUNZI 


SHULE ATOKAYO 


SHULE AENDAYO 


MASOMO 


4754 


S2857/0015 


Epifania Kahumba Floriani 


Maki 


Ifunda Girls 


EGM 


4755 


S2857/0034 


Judith Kandidi Hugho 


Maki 


Machame 


CBG 


4756 


S1061/0012 


Elizabeth Benjamini Praygod 


Makiba 


Nangwa 


HKL 


4757 


S2856/0008 


Benita Lasway Rogath 


Makiidi 


Tinde 


HGE 


4758 


S2856/0018 


Ema Tarimo Gervas 


Makiidi 


Msangeni 


HGK 


4759 


S2856/0023 


Felista Shine Fransi 


Makiidi 


Ashira 


CBG 


4760 


S2856/0025 


Getruda Maria Rogati 


Makiidi 


Ashira 


CBG 


4761 


S1 186/0063 


Tabitha E. Kapinga 


Makita 


Mtwara Girls 


CBG 


4762 


S0535/0024 


Farida Samson Longo 


Makoga 


Ifakara 


CBG 


4763 


S2894/0060 


Rosemary Kiwelu Paspanofu 


Makole 


Loleza 


PCB 


4764 


S2894/0074 


Witness Felix Kaboko 


Makole 


Mpwapwa 


HGK 


4765 


S0873/0018 


Jesca M Meela 


Makomu 


Msangeni 


HGL 


4766 


S0873/0020 


Margareth D Kessy 


Makomu 


Babati 


HKL 


4767 


S0873/0023 


Oliva S Meela 


Makomu 


Ifakara 


CBG 


4768 


S0731/0023 


Bemadetha Kabyemera 


Makongo 


Kazima 


EGM 


4769 


S0731/0030 


Chanceline Batenga 


Makongo 


J.j. Mungai 


EGM 


4770 


S0731/0049 


Esther K Makali 


Makongo 


Jikomboe 


HGL 


4771 


S0731/0064 


Grace Lelian 


Makongo 


Dakawa 


HKL 


4772 


S0731/0097 


Louisa A Msemembo 


Makongo 


Kibondo 


HGL 


4773 


S0731/0099 


Lucy O Njenga 


Makongo 


Loleza 


HKL 


4774 


S0731/0118 


Martha Msungu 


Makongo 


Usangi Day 


HGE 


4775 


S0731/0121 


Mercy Mtui 


Makongo 


Songea Girls 


EGM 


4776 


S0731/0131 


Neema Bana 


Makongo 


Morogoro 


HGL 


4777 


S0731/0139 


Nisile Benjamini 


Makongo 


Kazima 


EGM 


4778 


S0731/0147 


Pricila Michael 


Makongo 


Ifakara 


PCB 


4779 


S0731/0154 


Rehema R Athumani 


Makongo 


Tumaini 


HGL 


4780 


S0731/0160 


Salome Luvanda 


Makongo 


Nganza 


EGM 


4781 


S0731/0174 


Sophia Y Abeid 


Makongo 


Jangwani (day) 


PCB 


4782 


S0731/0180 


Symprisia F Nyarusy 


Makongo 


Lugoba 


PCB 


4783 


S0731/0198 


Zawadi Boniphace 


Makongo 


Jikomboe 


HGL 


4784 


S1 798/0028 


Mpeli Oram 


Makongolosi 


Usongwe 


HGK 


4785 


S0556/0001 


Godway K Ezekiel 


Makongoro 


Maswa 


CBG 


4786 


S3622/0178 


Tahya B Makumbi 


Makumbusho 


Maposeni 


HGL 


4787 


S0329/0003 


Dora Temba 


Makumira 


Kondoa 


CBG 


4788 


S0329/0004 


Emiliana O Mlunga 


Makumira 


Machame 


CBA 


4789 


S0329/0005 


Enighenja Fredrick 


Makumira 


Korogwe 


CBG 


4790 


S0329/0008 


Furaha Charles 


Makumira 


Mkuu 


CBG 


4791 


S0329/0009 


Gladness John 


Makumira 


Machame 


CBA 


4792 


S0329/0010 


Grace Erick 


Makumira 


Florian 


CBA 


4793 


S0329/0012 


Irene E Mndeme 


Makumira 


Machame 


CBG 


4794 


S0329/0015 


Jesca Ntobi 


Makumira 


Korogwe 


PCM 


4795 


S0329/0016 


Joyce Pascal 


Makumira 


Ifunda Girls 


PGM 


4796 


S0329/0020 


Noela A Nyiti 


Makumira 


Machame 


CBA 


4797 


S0329/0021 


Pendo J Seneu 


Makumira 


Florian 


CBG 


4798 


S0329/0023 


Rozalia R Saimoni 


Makumira 


Loleza 


CBG 


4799 


S31 48/0001 


Abigail Manase Sanga 


Makungu 


Songea Girls 


PCB 


4800 


S31 48/0011 


Diana John Mwakasege 


Makungu 


Manyunyu 


HKL 


4801 


S3 148/0023 


Imelda Mwambenja Aldo 


Makungu 


Igowole 


HGK 


4802 


S31 48/0027 


Lulu Israel Kyando 


Makungu 


Loleza 


HKL 98 SNO 


EXAM No. 


JINA LA MWANAFUNZI 


SHULE ATOKAYO 


SHULE AENDAYO 


MASOMO 


4803 


S21 90/0004 


Asha Athumani Muna 


Makuro 


Kazima 


EGM 


4804 


S2240/0004 


Innocencia Jackson 


Makurugusi 


Jikomboe 


HKL 


4805 


S3465/0008 


Hidaya Madaraka 


Makurunge 


Kibondo 


HGK 


4806 


S 1207/0010 


Florence Nyerere Ndaliche 


Makutupora 


Iringa Girls 


CBG 


4807 


S071 6/0010 


Catherine J Assenga 


Malecela 


Kondoa 


CBG 


4808 


S1 062/0022 


Happy Mbwilo 


Malenga 


Ifakara 


CBA 


4809 


S1 062/0030 


Loveness Kayoka 


Malenga 


Loleza 


CBG 


4810 


S2504/0027 


Salome Sambo Fundi 


Malili 


Kishoju 


EGM 


4811 


S4486/0005 


Jesca Emmanuel Maselema 


Malimbe 


Bwiru Girls 


CBG 


4812 


S2027/0029 


Neema Mabula 


Malya 


Mwamashimba 


HGK 


4813 


S1 177/0013 


Clementina L Lewanga 


Mamire 


Bwiru Girls 


PCB 


4814 


S1 177/0022 


Evaline K Mmari 


Mamire 


Muheza 


PCB 


4815 


S1 177/0069 


Senorina F Yotam 


Mamire 


Iringa Girls 


EGM 


4816 


S21 72/0002 


Agness Ramadhani Hosseni 


Mandaka Day 


Mwendakulima 


HGK 


4817 


S2 172/0041 


Zaina Tamimu Salumu 


Mandaka Day 


Bagamoyo 


CBG 


4818 


S1 749/001 3 


Rebeca Alphonce Gidion 


Mang'halanga 


Mwamashimba 


HGK 


4819 


S1 692/0001 


Elinaike Frank Kifaluka 


Mangi Mareale 


Bwiru Girls 


CBG 


4820 


S1 692/0029 


Zuhura Ibrahim Shao 


Mangi Mareale 


Nangwa 


HKL 


4821 


S2045/0023 


Grace Joachim Kimath 


Mangi Sina 


Loleza 


CBG 


4822 


S2045/0030 


Jenipha Alex Mathias 


Mangi Sina 


Iringa Girls 


CBG 


4823 


S2045/0042 


Marry Gasper Mushi 


Mangi Sina 


Bwiru Girls 


EGM 


4824 


S3565/0018 


Mercian Zacharia 


Mangu 


Kondoa 


HKL 


4825 


S01 78/0005 


Bahati Frank 


Manow Lutheran Jnr. Sem. 


Mpanda 


HGL 


4826 


S01 78/0008 


Deborah Mmeta 


Manow Lutheran Jnr. Sem. 


Ifakara 


CBG 


4827 


S01 78/0010 


Dora Sinkala 


Manow Lutheran Jnr. Sem. 


Kizwite 


CBG 


4828 


S01 78/001 7 


Happy Samson 


Manow Lutheran Jnr. Sem. 


Lugalo 


CBG 


4829 


S01 78/0021 


Jaqline Mbawala 


Manow Lutheran Jnr. Sem. 


Maposeni 


HKL 


4830 


S01 78/0027 


Maria Samson 


Manow Lutheran Jnr. Sem. 


Manyunyu 


HKL 


4831 


S01 78/0028 


Marlyine Elvis 


Manow Lutheran Jnr. Sem. 


Makambako 


HKL 


4832 


S0 178/0032 


Neema Simon 


Manow Lutheran Jnr. Sem. 


Mwakaleli 


HKL 


4833 


S01 78/0036 


Philo Mkondya 


Manow Lutheran Jnr. Sem. 


J.j. Mungai 


HGE 


4834 


S01 78/0037 


Rehema Jackson 


Manow Lutheran Jnr. Sem. 


Usongwe 


HGK 


4835 


S01 78/0040 


Subira Mlangala 


Manow Lutheran Jnr. Sem. 


Makambako 


EGM 


4836 


S01 78/0045 


Via Ibrahim 


Manow Lutheran Jnr. Sem. 


Usongwe 


HGE 


4837 


S0 178/0048 


Zainab Hemedy 


Manow Lutheran Jnr. Sem. 


Loleza 


PCB 


4838 


S0 178/0049 


Zela M. Linga 


Manow Lutheran Jnr. Sem. 


Songea Girls 


PCB 


4839 


S3562/0006 


Annamary Alex Massawe 


Manushi 


Kisimiri 


PCM 


4840 


S3562/0012 


Germana Vicent Munishi 


Manushi 


Sumve 


HGE 


4841 


S3562/0017 


Jenifa Abdon Soka 


Manushi 


Ifunda Tech. 


PCB 


4842 


S3562/0030 


Stella Felisiani Mmassy 


Manushi 


Muheza 


PCB 


4843 


S0693/0037 


Sophia Bwaki 


Manyara 


Babati 


HGL 


4844 


S0271/0001 


Adelina Regnald Mapunda 


Manyunyu 


Manyunyu 


HKL 


4845 


S3090/0002 


Aisha Mussa 


Manzese 


Songe 


HKL 


4846 


S3090/0029 


Catherine Nguge 


Manzese 


Malagarasi 


HGK 


4847 


S3090/0106 


Mwanahawa Shabani 


Manzese 


Mtwara Girls 


EGM 


4848 


S0540/0005 


Athumin Yusuph 


Maposeni 


Dakawa 


HGK 


4849 


S0540/0021 


Epifania Mwenda 


Maposeni 


Makambako 


HGE 


4850 


S0540/0027 


Imani Kipanga 


Maposeni 


Kazima 


HGE 


4851 


S0540/0039 


Mariana Haule 


Maposeni 


Mtwara Girls 


CBG 99 SNO 


EXAM No. 


JINA LA MWANAFUNZI 


SHULE ATOKAYO 


SHULE AENDAYO 


MASOMO 


4852 


S0540/0042 


Monica Lukoto 


Maposeni 


Ruvu 


HGL 


4853 


S0540/0055 


Rabia Saidy 


Maposeni 


Namabengo 


HGK 


4854 


S0540/0067 


Theresia Mapunda 


Maposeni 


Bwiru Girls 


EGM 


4855 


S0541/0089 


Subira Kassimu 


Maramba 


Korogwe 


CBG 


4856 


S2655/0003 


Anna Kimario 


Maranatha 


Songea Girls 


HGE 


4857 


S2655/001 1 


Blandina Mwandute 


Maranatha 


Kizwite 


CBG 


4858 


S2655/0015 


Claudina Kamwela 


Maranatha 


Masasi Girls 


HGK 


4859 


S2655/0017 


Debora Jefta 


Maranatha 


Mpanda 


CBG 


4860 


S2655/0020 


Elesia Mkumbwa 


Maranatha 


Dodoma 


PCM 


4861 


S2655/0021 


Eliaich G Luka 


Maranatha 


Maposeni 


HGL 


4862 


S2655/0029 


Getrude Jackson 


Maranatha 


Maswa 


PCB 


4863 


S2655/0032 


Grads Mbukwa 


Maranatha 


Mwakaleli 


HGL 


4864 


S2655/0033 


Habiba Juma 


Maranatha 


Nkasi 


HGL 


4865 


S2655/0040 


Leah Kanine 


Maranatha 


Lugalo 


HGL 


4866 


S2655/0044 


Lydia Jonas 


Maranatha 


Iringa Girls 


CBG 


4867 


S2655/0047 


Magreth Nelson 


Maranatha 


Uwemba 


HKL 


4868 


S2655/0055 


Neema Kalumiana 


Maranatha 


Loleza 


HGL 


4869 


S2655/0073 


Winfrida Kadege 


Maranatha 


Lugalo 


HKL 


4870 


S2655/0074 


Witness Ponela 


Maranatha 


Manyunyu 


HGK 


4871 


S3394/0008 


Monica N Qaresi 


Marang 


Loleza 


CBG 


4872 


S3394/0010 


Neema Michael 


Marang 


Machame 


EGM 


4873 


S0388/0004 


Anna G Massawe 


Marangu 


Kifaru 


HGK 


4874 


S0388/0013 


Faith A Moshi 


Marangu 


Tarakea 


CBG 


4875 


S0388/0015 


Fiderica I Shirima 


Marangu 


Ashira 


EGM 


4876 


S0388/0018 


Glory K Kimaro 


Marangu 


Songe 


HGE 


4877 


S0388/0027 


Levina N Venans 


Marangu 


Bwiru Girls 


CBG 


4878 


S0388/0033 


Rahma J Moyo 


Marangu 


Masasi Girls 


HKL 


4879 


S1 266/001 7 


Elizabeth Hezekia 


Maretadu 


Korogwe 


CBG 


4880 


S1 266/0032 


Lindaeli Nicodemu Dohho 


Maretadu 


Kondoa 


PCB 


4881 


S1 266/0058 


Omelina Thomson Moshi 


Maretadu 


Songe 


HGK 


4882 


S2831/0002 


Anitha Gregory Dallu 


Maria Consolata 


Ifunda Tech. 


CBG 


4883 


S2831/0008 


Suzan Edward Mhanga 


Maria Consolata 


Igowole 


HGK 


4884 


S2057/0021 


Eliza Zebedia Mhongole 


Maria Nyerere 


Ifunda Girls 


CBG 


4885 


S2057/0045 


Maria Ostin Mduba 


Maria Nyerere 


Mbeya 


PCM 


4886 


S2057/0046 


Martha Ezekia Masawa 


Maria Nyerere 


Kizwite 


CBG 


4887 


S2057/0057 


Prisca Ephesy Kyando 


Maria Nyerere 


Ifunda Girls 


HGK 


4888 


S2057/0058 


Prisca Haward Ng'ala 


Maria Nyerere 


Usongwe 


EGM 


4889 


S2057/0069 


Shadda Joseph Mgaya 


Maria Nyerere 


J.j. Mungai 


HGE 


4890 


S2057/0087 


Ziada Hezron Chengula 


Maria Nyerere 


Loleza 


CBG 


4891 


S0248/0001 


Alicia B Danny 


Marian Girls 


Bwiru Girls 


EGM 


4892 


S0248/0002 


Angeline S Rweyemamu 


Marian Girls 


Kazima 


ECA 


4893 


S0248/0003 


Anitha F Kessy 


Marian Girls 


Masasi Girls 


PGM 


4894 


S0248/0004 


Atubele Byamungu 


Marian Girls 


Tabora Girls 


PCM 


4895 


S0248/0005 


Beatrice B Ndale 


Marian Girls 


Iringa Girls 


EGM 


4896 


S0248/0006 


Beatrice I Misungwi 


Marian Girls 


Zanaki (day) 


EGM 


4897 


S0248/0007 


Brenda Bayona 


Marian Girls 


Weruweru 


ECA 


4898 


S0248/0008 


Caroline B Sawe 


Marian Girls 


Tabora Girls 


PCM 


4899 


S0248/0009 


Catherine M Tibasana 


Marian Girls 


Msalato 


HGL 


4900 


S0248/0010 


Cecilia E Danda 


Marian Girls 


Weruweru 


EGM 100 SNO 


EXAM No. 


JINA LA MWANAFUNZI 


SHULE ATOKAYO 


SHULE AENDAYO 


MASOMO 


4901 


S0248/001 1 


Clara B Majimbe 


Marian Girls 


Mbeya 


EGM 


4902 


S0248/0012 


Claudia A Kamazima 


Marian Girls 


Arusha 


ECA 


4903 


S0248/0013 


Cleopatra Mushi 


Marian Girls 


Weruweru 


ECA 


4904 


S0248/0014 


Debora N Mora 


Marian Girls 


Kilakala 


PCB 


4905 


S0248/0015 


Dominica P Malya 


Marian Girls 


Dodoma 


EGM 


4906 


S0248/0016 


Donatha D Mtei 


Marian Girls 


Kifaru 


HGE 


4907 


S0248/0017 


Dorah Talawa 


Marian Girls 


Ifunda Girls 


EGM 


4908 


S0248/0018 


Doreen Fred 


Marian Girls 


Mtwara Girls 


EGM 


4909 


S0248/0019 


Doreen Isaac 


Marian Girls 


Zanaki (day) 


EGM 


4910 


S0248/0020 


Doreen P Kashushura 


Marian Girls 


Tabora Girls 


PCM 


4911 


S0248/0021 


Doscar S Kiiza 


Marian Girls 


Kishoju 


HGE 


4912 


S0248/0022 


Elizabeth J Masanja 


Marian Girls 


Kilakala 


PCM 


4913 


S0248/0023 


Elizabeth R. Mwaria 


Marian Girls 


Weruweru 


ECA 


4914 


S0248/0024 


Erieth B Rukiza 


Marian Girls 


Songea Girls 


PCB 


4915 


S0248/0025 


Esther J Msangi 


Marian Girls 


Kisimiri 


PCM 


4916 


S0248/0026 


Esupat P Kone 


Marian Girls 


Mawenzi 


EGM 


4917 


S0248/0027 


Eunice R. Mfugale 


Marian Girls 


Kondoa 


PCB 


4918 


S0248/0028 


Eutropia N James 


Marian Girls 


Mringa 


ECA 


4919 


S0248/0029 


Eva Mramba 


Marian Girls 


Mkolani 


PCM 


4920 


S0248/0030 


Eva P Shuma 


Marian Girls 


Msalato 


PCM 


4921 


S0248/0031 


Fatuma Mohamed 


Marian Girls 


Weruweru 


ECA 


4922 


S0248/0032 


Florence Fulgence 


Marian Girls 


Kondoa 


PCB 


4923 


S0248/0033 


Fortunata M Nyeriga 


Marian Girls 


Masasi Girls 


PGM 


4924 


S0248/0034 


Furaha Luvanda 


Marian Girls 


Arusha 


ECA 


4925 


S0248/0035 


Gloria E Mmbaga 


Marian Girls 


Dodoma 


EGM 


4926 


S0248/0036 


Glory E Towo 


Marian Girls 


Usongwe 


EGM 


4927 


S0248/0037 


Grace A Mwakatobe 


Marian Girls 


Msalato 


PCM 


4928 


S0248/0038 


Grace W Kishimbo 


Marian Girls 


Jangwani (day) 


PCB 


4929 


S0248/0039 


Grida H Msukwa 


Marian Girls 


Weruweru 


EGM 


4930 


S0248/0040 


Hafsa R. Kavunja 


Marian Girls 


Lukole 


HGE 


4931 


S0248/0041 


Hania H Msami 


Marian Girls 


Maswa 


PCB 


4932 


S0248/0042 


Happiness I Mwakijolo 


Marian Girls 


Iringa Girls 


EGM 


4933 


S0248/0043 


Helenliz E Lawuo 


Marian Girls 


Bwiru Girls 


PCB 


4934 


S0248/0044 


Indo Ndaigeze 


Marian Girls 


Maswa 


PCB 


4935 


S0248/0045 


Irene O Riwa 


Marian Girls 


Msalato 


PCM 


4936 


S0248/0046 


Irene T Kilongo 


Marian Girls 


Weruweru 


ECA 


4937 


S0248/0047 


Irene W Kacholi 


Marian Girls 


Jangwani (day) 


EGM 


4938 


S0248/0048 


Jackline Ernest 


Marian Girls 


Bwiru Girls 


EGM 


4939 


S0248/0050 


Jacqueline Mathias 


Marian Girls 


Tukuyu 


EGM 


4940 


S0248/0051 


Jacqueline Runyoro 


Marian Girls 


Msalato 


PCB 


4941 


S0248/0049 


Jacqueline A Banyenza 


Marian Girls 


Kishoju 


HGE 


4942 


S0248/0052 


Janath Aziz 


Marian Girls 


Tabora Girls 


PCB 


4943 


S0248/0053 


Jessica Moses 


Marian Girls 


Msalato 


PCM 


4944 


S0248/0054 


Jocelyn A Williams 


Marian Girls 


Kondoa 


PCB 


4945 


S0248/0055 


Josephine F Musoke 


Marian Girls 


Weruweru 


ECA 


4946 


S0248/0056 


Jovitha Theophil 


Marian Girls 


Mringa 


EGM 


4947 


S0248/0057 


Julliet N. S Katenga 


Marian Girls 


Usongwe 


EGM 


4948 


S0248/0058 


Karen Kahamba 


Marian Girls 


MtwaraTech. 


PCB 


4949 


S0248/0059 


Karline Tryphone 


Marian Girls 


Kishoju 


EGM 101 SNO 


EXAM No. 


JINA LA MWANAFUNZI 


SHULE ATOKAYO 


SHULE AENDAYO 


MASOMO 


4950 


S0248/0060 


Khadija Chambo 


Marian Girls 


Weruweru 


ECA 


4951 


S0248/0061 


Laila H Ngasata 


Marian Girls 


Maswa 


PCB 


4952 


S0248/0062 


Laureen R. Wambura 


Marian Girls 


Weruweru 


HGE 


4953 


S0248/0063 


Lilian E Bushiri 


Marian Girls 


Arusha 


ECA 


4954 


S0248/0064 


Lilian E Jandwa 


Marian Girls 


Songea Girls 


PCB 


4955 


S0248/0065 


Lilian I Marwa 


Marian Girls 


Kondoa 


PCB 


4956 


S0248/0066 


Lisa B Sammoh 


Marian Girls 


Tabora Girls 


HGL 


4957 


S0248/0067 


Lissa A Msumule 


Marian Girls 


Kazima 


ECA 


4958 


S0248/0068 


Margareth Bendera 


Marian Girls 


Jangwani (day) 


EGM 


4959 


S0248/0069 


Marietha C Kanyana 


Marian Girls 


Zanaki (day) 


EGM 


4960 


S0248/0070 


Martha Boniphace 


Marian Girls 


Msalato 


PCB 


4961 


S0248/0072 


Martha Lwehabura 


Marian Girls 


Weruweru 


ECA 


4962 


S0248/0074 


Mary B Komba 


Marian Girls 


Jangwani (day) 


EGM 


4963 


S0248/0075 


Mary E. J Mukayu 


Marian Girls 


Weruweru 


ECA 


4964 


S0248/0076 


Mary I Semali 


Marian Girls 


Mawenzi 


EGM 


4965 


S0248/0077 


Mary P Moshi 


Marian Girls 


Weruweru 


ECA 


4966 


S0248/0073 


Mary-ng'ida J Severe 


Marian Girls 


Mringa 


ECA 


4967 


S0248/0078 


Maureen Stambuli 


Marian Girls 


Weruweru 


ECA 


4968 


S0248/0079 


Maureen Sunguya 


Marian Girls 


Masasi Girls 


PGM 


4969 


S0248/0080 


Monica B Maingu 


Marian Girls 


Msalato 


PCB 


4970 


S0248/0081 


Mwamini Kacheuka 


Marian Girls 


Kondoa 


PCB 


4971 


S0248/0082 


Mwiwa Sadala 


Marian Girls 


Jangwani (day) 


EGM 


4972 


S0248/0084 


Neema R. Mbiro 


Marian Girls 


Dodoma 


EGM 


4973 


S0248/0085 


Nice-monique Kimaryo 


Marian Girls 


Arusha 


ECA 


4974 


S0248/0087 


Noela S Ringo 


Marian Girls 


Machame 


EGM 


4975 


S0248/0088 


Nyamvula M Mkenganyi 


Marian Girls 


Ifunda Tech. 


PGM 


4976 


S0248/0089 


Patricia E Robert 


Marian Girls 


Arusha 


ECA 


4977 


S0248/0090 


Pendo J Chego 


Marian Girls 


Mtwara Girls 


EGM 


4978 


S0248/0091 


Queen D Ansi 


Marian Girls 


Weruweru 


HGE 


4979 


S0248/0092 


Oueenlatifa M Kika 


Marian Girls 


Lukole 


HGE 


4980 


S0248/0093 


Rabiya Shocky 


Marian Girls 


Mringa 


ECA 


4981 


S0248/0094 


Regina Lugome 


Marian Girls 


Arusha 


ECA 


4982 


S0248/0095 


Rosalia M Kironde 


Marian Girls 


Mtwara Girls 


EGM 


4983 


S0248/0096 


Rosalyn A Tandau 


Marian Girls 


Jangwani (day) 


EGM 


4984 


S0248/0097 


Rosemary C Masolwa 


Marian Girls 


Tabora Girls 


PCB 


4985 


S0248/0098 


SalhaAMkusa 


Marian Girls 


Weruweru 


EGM 


4986 


S0248/0099 


Salma Emmanuel 


Marian Girls 


Iringa Girls 


EGM 


4987 


S0248/0100 


Salome Mng'ong'o 


Marian Girls 


Weruweru 


HGE 


4988 


S0248/0101 


Suma Saul 


Marian Girls 


Ifunda Girls 


PGM 


4989 


S0248/0102 


Suzan G Lauwo 


Marian Girls 


Kilakala 


PCM 


4990 


S0248/0103 


Sylvia S Jumbe 


Marian Girls 


Msalato 


PCB 


4991 


S0248/0104 


Tecla Ndenge 


Marian Girls 


Tabora Girls 


PCM 


4992 


S0248/0105 


Theresia Mongo 


Marian Girls 


Tabora Girls 


PCM 


4993 


S0248/0106 


Thereza K Rweyendera 


Marian Girls 


Songea Girls 


PCB 


4994 


S0248/0107 


Ursula C Sadda 


Marian Girls 


Bwiru Girls 


PCB 


4995 


S0248/0108 


Uwella Rubuga 


Marian Girls 


Masasi Girls 


PGM 


4996 


S0248/0109 


Veronica E Nsunza 


Marian Girls 


Mtwara Girls 


EGM 


4997 


S0248/0110 


Veronica H Macha 


Marian Girls 


Bwiru Girls 


EGM 


4998 


S0248/01 1 1 


Victoria Gambamala 


Marian Girls 


Kilakala 


HGL 102 SNO 


EXAM No. 


JINA LA MWANAFUNZI 


SHULE ATOKAYO 


SHULE AENDAYO 


MASOMO 


4999 


S0248/0112 


Virginia Ngonyani 


Marian Girls 


Weruweru 


HGE 


5000 


S0248/0113 


Vivian R. Urassa 


Marian Girls 


Kazima 


ECA 


5001 


S0248/0114 


Witness Makiya 


Marian Girls 


Kibondo 


HGE 


5002 


S2028/0012 


Irene Raymond Mchau 


Maringeni 


Nangwa 


HGL 


5003 


S2028/0022 


Ruth Jimmy Massawe 


Maringeni 


Bwiru Girls 


CBG 


5004 


S31 00/001 2 


Halleluyah M Omondi 


Marshi 


Songe 


HGL 


5005 


S3 100/0033 


Regina V Mirumbi 


Marshi 


Natta 


HGK 


5006 


S2259/0018 


Hawa Mustapha Omari 


Mary Nagu 


Chief Ihunyo 


HGK 


5007 


S3758/0008 


Catherine M Slaa 


Masabeda 


Machame 


CBA 


5008 


S2260/0003 


Anna D Tluway 


Masakta 


Korogwe 


PCM 


5009 


S2260/0007 


Betrina J Dawido 


Masakta 


Ifunda Girls 


PCM 


5010 


S2260/0025 


Subira S Michael 


Masakta 


Ashira 


EGM 


5011 


S0223/0001 


Aiboraesther Fred Mmari 


Masama Girls 


Lugoba 


PCM 


5012 


S0223/0002 


Aimbora Ndeombwa Shoo 


Masama Girls 


Ashira 


HGL 


5013 


S0223/0010 


Doreen Peter Ussiri 


Masama Girls 


Dr. Olsen 


PCB 


5014 


S0223/0012 


Dorosela Timilifu Kimaro 


Masama Girls 


Kazima 


EGM 


5015 


S0223/0013 


Dorothea Augustino Shemsika 


Masama Girls 


Tarakea 


PCB 


5016 


S0223/0017 


Enjili Peter Laizer 


Masama Girls 


Ifakara 


PCB 


5017 


S0223/0018 


Genoveva Mathew Tesha 


Masama Girls 


Usangi Day 


HGE 


5018 


S0223/0022 


Glory Lazaro Mmari 


Masama Girls 


Tarakea 


PCB 


5019 


S0223/0025 


Hadija Musa Msofe 


Masama Girls 


Ifunda Girls 


PCB 


5020 


S0223/0026 


Happiness Elikana Lekei 


Masama Girls 


Kibondo 


HGL 


5021 


S0223/0030 


Heavenlight Paul Mollel 


Masama Girls 


Longido 


CBG 


5022 


S0223/0031 


Helen Wilfred Mwandri 


Masama Girls 


Kazima 


EGM 


5023 


S0223/0034 


Irene Gabriel Ndossi 


Masama Girls 


Natta 


HKL 


5024 


S0223/0035 


Irene Pendael Swai 


Masama Girls 


Ifunda Girls 


EGM 


5025 


S0223/0037 


Jackline Abdiel Shao 


Masama Girls 


Ifunda Tech. 


PCB 


5026 


S0223/0041 


Jovita Prosper Tegamaisho 


Masama Girls 


Lugalo 


PCB 


5027 


S0223/0044 


Leila Sylivine Lukaga 


Masama Girls 


Ifunda Girls 


PCM 


5028 


S0223/0045 


Lightness Weransari Kimaro 


Masama Girls 


Ifakara 


PCB 


5029 


S0223/0046 


Magdalena James Mallya 


Masama Girls 


Mkolani 


PCM 


5030 


S0223/0048 


Magreth Remen Mushi 


Masama Girls 


Ashira 


CBG 


5031 


S0223/0060 


Rosemary Godfrey 


Masama Girls 


Nganza 


CBG 


5032 


S0223/0063 


Sarah Julius Bigambo 


Masama Girls 


Maswa 


PCB 


5033 


S0223/0066 


Victoria Lucas Msangi 


Masama Girls 


Bukoba 


PCB 


5034 


S2948/0014 


Rahel Msagati 


Masange Juu 


Msangeni 


HGK 


5035 


S2948/0018 


Scholastica Stephano 


Masange Juu 


Mwika 


HGL 


5036 


S0648/0019 


Ester James 


Masasi Day 


Mtwara Girls 


CBG 


5037 


S0213/0015 


Batuli Minja 


Masasi Girls 


Korogwe 


HKL 


5038 


S0213/0017 


Beatrice Zenda 


Masasi Girls 


Kondoa 


PCB 


5039 


S021 3/0021 


Elizabeth Simon 


Masasi Girls 


Masasi Girls 


HGL 


5040 


S021 3/0028 


Genoveva Malila 


Masasi Girls 


Korogwe 


PCB 


5041 


S021 3/0034 


Hadija Makupika 


Masasi Girls 


Masasi Girls 


HGL 


5042 


S021 3/0036 


Hadija Shwari 


Masasi Girls 


Igowole 


HGL 


5043 


S021 3/0040 


Hawa Nantenu 


Masasi Girls 


Mtwara Girls 


CBG 


5044 


S021 3/0042 


Hidaya Kiumwa 


Masasi Girls 


Ifakara 


CBG 


5045 


S021 3/0044 


Hidaya Salumu 


Masasi Girls 


Igowole 


HGL 


5046 


S021 3/0052 


Laila Mdima 


Masasi Girls 


Ruvu 


CBG 


5047 


S021 3/0058 


Lucia Fred 


Masasi Girls 


Masasi Girls 


HGL 103 SNO 


EXAM No. 


JINA LA MWANAFUNZI 


SHULE ATOKAYO 


SHULE AENDAYO 


MASOMO 


5048 


S021 3/0074 


Mwanaidi Mwatima 


Masasi Girls 


Korogwe 


PCB 


5049 


S0213/0106 


Zuhura Hamisi 


Masasi Girls 


Masasi Girls 


HGK 


5050 


S341 4/0005 


Coletha Calvin Duttu 


Masekelo 


Maswa 


CBG 


5051 


S2849/0020 


Elvaneti Edward Festo 


Mashati 


Bagamoyo 


HGE 


5052 


S2849/0024 


Eusebia Msemakweli Severini 


Mashati 


Muheza 


PCB 


5053 


S2849/0047 


Lusia Urassa Bernard 


Mashati 


Tarakea 


CBG 


5054 


S2849/0063 


Theresia Tarimo Felix 


Mashati 


Tarakea 


CBG 


5055 


S1 11 1/0032 


Yasinta L Macha 


Mashingia 


Florian 


CBA 


5056 


S3245/0037 


Muyaso Saitoti Charles 


Mashujaa 


Londoni 


HKL 


5057 


S1 630/0034 


Semen Gideon 


Masoko 


Londoni 


EGM 


5058 


S071 9/0007 


Flora Saasita 


Masonga 


Maswa 


CBG 


5059 


S0719/0016 


Neema Faraja 


Masonga 


Kondoa 


CBG 


5060 


S071 9/0025 


Tereza M Magati 


Masonga 


Maswa 


CBG 


5061 


S0827/001 1 


Beatrice Njau 


Masonya 


Nangwanda 


HKL 


5062 


S3337/0019 


Victoria G Gwaku 


Masqaroda 


Bwiru Girls 


HGE 


5063 


S3438/0010 


Grace Abraham 


Masukulu 


Usongwe 


HGK 


5064 


S3606/0012 


Grace Mathias 


Masumbwe 


Tinde 


CBG 


5065 


S0227/0024 


Elizabeth Malunde 


Maswa Girls 


Tabora Girls 


PCB 


5066 


S0227/0031 


Eva F Shao 


Maswa Girls 


Maswa 


PCM 


5067 


S0227/0033 


Felister Anthony 


Maswa Girls 


Maswa 


HGK 


5068 


S0227/0036 


Grace John 


Maswa Girls 


Maswa 


PCB 


5069 


S0227/0041 


Happiness Julius 


Maswa Girls 


Mwanza 


PGM 


5070 


S0227/0053 


Justina W Edward 


Maswa Girls 


Mkolani 


PCB 


5071 


S0227/0057 


Latifa B Ikaji 


Maswa Girls 


Maswa 


PCB 


5072 


S0227/0058 


Laurencia Deonatus 


Maswa Girls 


Bwiru Girls 


PCB 


5073 


S0227/0060 


Lightness C Muro 


Maswa Girls 


Maswa 


PCB 


5074 


S0227/0068 


Matrida Julius 


Maswa Girls 


Kazima 


EGM 


5075 


S0227/0090 


Salma Y Mwiru 


Maswa Girls 


Dodoma 


PCB 


5076 


S0227/0099 


Tekla Benjamin 


Maswa Girls 


Mwendakulima 


HGK 


5077 


S1 423/0007 


Janeth James Kanyorota 


Matadi Sek 


Longido 


HKL 


5078 


S0968/0013 


Hadija Mohamed 


Mataka 


Maposeni 


HGL 


5079 


S0968/0025 


Maria Steven 


Mataka 


Londoni 


HGK 


5080 


S01 97/0001 


Amina Khamisi Ally 


Matangini Isl. Sem. 


Jikomboe 


HKL 


5081 


S01 97/0003 


Ashura Zubery Said 


Matangini Isl. Sem. 


Loleza 


PCM 


5082 


S01 97/0005 


KhadijaAhmed Hamza 


Matangini Isl. Sem. 


Ruvu 


PCM 


5083 


S01 97/001 8 


Sophia January Mgazi 


Matangini Isl. Sem. 


Kazima 


HGE 


5084 


S4051/0018 


Georgina Emanuel Ndunguru 


Matarawe 


Loleza 


PCB 


5085 


S4051/0039 


Rehema Adam Mahundi 


Matarawe 


Dar. Institute Techn 


CPT 


5086 


S4051/0041 


Sakina Aloya Ndauka 


Matarawe 


Mtwara Girls 


HKL 


5087 


S1 262/0027 


Rebecca Sankey 


Matema Beach 


Lugalo 


CBG 


5088 


S1 262/0031 


Tegemea Faidon 


Matema Beach 


Makambako 


EGM 


5089 


S0801/0052 


Maria Hilari Mbilinyi 


Matola 


Ulayasi 


PCB 


5090 


S0979/0007 


Anna Josephati Beatus 


Matolo 


Ifunda Girls 


EGM 


5091 


S0979/0018 


Dorine Gerald Kessy 


Matolo 


Tarakea 


CBG 


5092 


S0979/0023 


Elizabeth Assenga Thadei 


Matolo 


Tarakea 


PCB 


5093 


S0979/0063 


Lucia Mushi Andrea 


Matolo 


Songe 


HKL 


5094 


S0521/0019 


Eveta Ishengoma 


Matombo 


Lugalo 


PCB 


5095 


S1 455/0005 


Digner W Matindiko 


Maurice 


Igunga 


HKL 


5096 


S1 455/0011 


Judith Bernard 


Maurice 


Usongwe 


EGM 104 SNO 


EXAM No. 


JINA LA MWANAFUNZI 


SHULE ATOKAYO 


SHULE AENDAYO 


MASOMO 


5097 


S1 161/0005 


Alice Daniel Tendega 


Mawelewele 


Usangi Day 


HGE 


5098 


S1 161/0011 


Beatrice Barnabas Nganji 


Mawelewele 


Londoni 


EGM 


5099 


S1 161/0024 


Dorcusy Jonas Mawona 


Mawelewele 


Songea Girls 


CBG 


5100 


S1 161/0026 


Dorice Lucas Mawona 


Mawelewele 


Muheza 


CBG 


5101 


S1 161/0080 


Mariam Yusuph Kabange 


Mawelewele 


Isimila 


HGL 


5102 


S1 121/0016 


Grace Vicent Komu 


Mawella 


Mkuu 


EGM 


5103 


S1 121/0028 


Janeth Kalisti Lyimo 


Mawella 


Tumaini 


HGE 


5104 


S1 121/0053 


Zenaice Livini Tenga 


Mawella 


Tarakea 


CBG 


5105 


S2593/0046 


Yunice Daki Makoye 


Mawematatu 


Songe 


HGL 


5106 


S0328/0013 


Anneth A Marealle 


Mawenzi 


Ashira 


CBG 


5107 


S0328/0028 


Eva A Minde 


Mawenzi 


Maswa 


CBN 


5108 


S0328/0042 


Hadija Awadhi 


Mawenzi 


Tumaini 


HGE 


5109 


S0328/0046 


Halima J Ndurabi 


Mawenzi 


Nangwa 


HGE 


5110 


S0328/0057 


Jackline P Urio 


Mawenzi 


Iringa Girls 


CBG 


5111 


S0328/0071 


Lidya W Mmari 


Mawenzi 


Mkuu 


CBG 


5112 


S0328/0072 


Lilian Chaula 


Mawenzi 


Ashira 


CBG 


5113 


S0328/0092 


Roselyn W Kimemeta 


Mawenzi 


Machame 


HGL 


5114 


S2684/0032 


Kissa Matweli 


Maziwa 


Songea Girls 


PCB 


5115 


S2684/0037 


Morine Grant 


Maziwa 


Mpanda 


EGM 


5116 


S2684/0043 


Rahel Joshua 


Maziwa 


Korogwe 


PCM 


5117 


S1 327/001 5 


Coletha Severine Chapile 


Mazoezi Klerruu 


Loleza 


CBG 


5118 


S1 327/001 9 


Diana Michael Mage 


Mazoezi Klerruu 


Dakawa 


HGK 


5119 


S1 327/0025 


Faraja Faustino Mgaya 


Mazoezi Klerruu 


Manyunyu 


HGK 


5120 


S1 327/0068 


Neema Julius Namuyemba 


Mazoezi Klerruu 


Songea Girls 


EGM 


5121 


S1 327/0083 


Secilia Joseph Kilongo 


Mazoezi Klerruu 


Ulayasi 


HGK 


5122 


S1 327/0096 


Victoria Valentino Mwanilwa 


Mazoezi Klerruu 


Isimila 


HGL 


5123 


S2950/0031 


Zawadi Sefu 


Mazumbai 


Iringa Girls 


EGM 


5124 


S0547/0001 


Adelina Mizengo 


Mazwi 


Londoni 


EGM 


5125 


S0547/0018 


Debora Mwakyoma 


Mazwi 


Nganza 


ECA 


5126 


S0547/0030 


Esther Athanas 


Mazwi 


Tinde 


HGE 


5127 


S0547/0056 


Josephine Konjani 


Mazwi 


Ifunda Girls 


HGK 


5128 


S0547/0084 


Ramla Haibe 


Mazwi 


Weruweru 


ECA 


5129 


S2476/0007 


Amina Ramadhani 


Mbagala 


Lugoba 


CBG 


5130 


S2476/0028 


Catherine Assenga 


Mbagala 


Mtwara Girls 


CBG 


5131 


S2476/0032 


Consolatha Christopher 


Mbagala 


Kondoa 


CBG 


5132 


S2476/0035 


Dainess Mwalukimba 


Mbagala 


Loleza 


HGL 


5133 


S2476/0037 


Diana Mathayo 


Mbagala 


Mawenzi 


HGE 


5134 


S2476/0055 


Flora Daniel 


Mbagala 


Ifakara 


CBG 


5135 


S2476/0057 


Hadija Abdallah 


Mbagala 


Tabora Girls 


CBG 


5136 


S2476/0062 


Hamida Hamza 


Mbagala 


Kilakala 


CBG 


5137 


S2476/0071 


Jane Ronard 


Mbagala 


Mwika 


EGM 


5138 


S2476/0084 


Lydia Gerald 


Mbagala 


Dodoma 


CBG 


5139 


S2476/0087 


Maimuna Hamisi 


Mbagala 


Lugoba 


CBG 


5140 


S2476/0099 


Mwajabu Ally 


Mbagala 


Lugoba 


HGL 


5141 


S2476/0104 


Neema Mbuhe 


Mbagala 


Jangwani (day) 


HGE 


5142 


S2476/0119 


Rukia Salehe 


Mbagala 


Kilakala 


CBG 


5143 


S2476/0150 


Zahara Abdallah 


Mbagala 


Kondoa 


CBG 


5144 


S2476/0153 


Zaina Kuchi 


Mbagala 


Dakawa 


HGK 


5145 


S2476/0154 


Zakia Mustapha 


Mbagala 


Machame 


CBG 105 SNO 


EXAM No. 


JINA LA MWANAFUNZI 


SHULE ATOKAYO 


SHULE AENDAYO 


MASOMO 


5146 


S2476/0157 


Zuhura Hemedi 


Mbagala 


Ifakara 


PCB 


5147 


S1 51 7/001 3 


Gloria Raiton Mwampashi 


Mbagatuzinde 


Kisimiri 


HKL 


5148 


S0640/0005 


Annaciata Gaudence 


Mbalizi 


Mbeya 


EGM 


5149 


S0640/0006 


Asha John 


Mbalizi 


Makambako 


HGE 


5150 


S0640/0007 


Atuwene Mtikila 


Mbalizi 


Korogwe 


PCB 


5151 


S0640/0009 


Better Japhary 


Mbalizi 


Mwakaleli 


HKL 


5152 


S0640/0010 


Catherine Geofrey 


Mbalizi 


Usongwe 


HGE 


5153 


S0640/001 1 


Christina Chengula 


Mbalizi 


Mpanda 


HGL 


5154 


S0640/0012 


Christina Mussa 


Mbalizi 


Mbeya 


HGE 


5155 


S0640/0013 


Debora Mwambene 


Mbalizi 


Mpanda 


EGM 


5156 


S0640/0016 


Eddah Gavu 


Mbalizi 


J.j. Mungai 


HGE 


5157 


S0640/0018 


Ester Agrison 


Mbalizi 


Songea Girls 


HGE 


5158 


S0640/0020 


Esther Sanga 


Mbalizi 


Usongwe 


HGK 


5159 


S0640/0023 


Farida Rajab 


Mbalizi 


Mpanda 


CBG 


5160 


S0640/0024 


Frida Njeje 


Mbalizi 


Mbeya 


EGM 


5161 


S0640/0028 


Gloria Ndowo 


Mbalizi 


Mbeya 


EGM 


5162 


S0640/0029 


Hadija Wima 


Mbalizi 


Londoni 


EGM 


5163 


S0640/0034 


Leah Lutego 


Mbalizi 


Tinde 


HGE 


5164 


S0640/0041 


Nahami Mwambola 


Mbalizi 


Vwawa 


HGL 


5165 


S0640/0046 


Paulina Mhecha 


Mbalizi 


Mwakaleli 


HGE 


5166 


S0640/0049 


Prospina Noah 


Mbalizi 


Usongwe 


HGE 


5167 


S0640/0051 


Sharifa Makemba 


Mbalizi 


Songea Girls 


EGM 


5168 


S0640/0053 


Stawa Abdul 


Mbalizi 


Lugalo 


HKL 


5169 


S0640/0054 


Suzana Z Mwakasaka 


Mbalizi 


Usongwe 


HGE 


5170 


S0640/0055 


Tumpe Tully 


Mbalizi 


Mpanda 


HGL 


5171 


S0640/0057 


Veronica Samson 


Mbalizi 


Usongwe 


HGK 


5172 


S0640/0060 


Wiborada Kayombo 


Mbalizi 


Usongwe 


HGK 


5173 


S1 851 /0048 


Zawadi Aloyce Turuka 


Mbambi 


Mtwara Girls 


CBG 


5174 


S3223/0030 


Fatuma R Mtanga 


Mbande 


Mkolani 


PCB 


5175 


S3223/0162 


Zawadi Mohamedi 


Mbande 


Songe 


HGL 


5176 


S0730/0018 


Oliver Narcis Nkya 


Mbaramo 


Mawenzi 


HKL 


5177 


S 1664/0003 


Elizabeth Musa Peter 


Mbarika 


Maswa 


PCM 


5178 


S1 664/001 3 


Scolastica Philly Ndege 


Mbarika 


Rugambwa 


HKL 


5179 


S1 373/001 2 


Debora Alfred 


Mbelei 


Usangi Day 


HKL 


5180 


S 1373/0047 


Neema L. Bendera 


Mbelei 


Dodoma 


HGL 


5181 


S1 373/0055 


Salha A.s. Gogola 


Mbelei 


Muheza 


PCB 


5182 


S1 373/0057 


Salome Francis 


Mbelei 


Ashira 


HGL 


5183 


S0330/0001 


Agness Bilasmmasi 


Mbeya 


Makambako 


EGM 


5184 


S0330/0002 


Amina Aizack 


Mbeya 


Kizwite 


CBG 


5185 


S0330/0005 


Amina Salum 


Mbeya 


Morogoro 


EGM 


5186 


S0330/0007 


Bahati Robert 


Mbeya 


Morogoro 


HKL 


5187 


S0330/0008 


Beatrice Duncan 


Mbeya 


Uwemba 


HGK 


5188 


S0330/001 1 


Betherina Aaron 


Mbeya 


Namabengo 


HGL 


5189 


S0330/0015 


Catherine Naisha 


Mbeya 


Usongwe 


HGE 


5190 


S0330/0016 


Cecilia Anyingilile 


Mbeya 


Ifakara 


PCB 


5191 


S0330/0017 


Cesilia Andongwisye 


Mbeya 


Mpanda 


EGM 


5192 


S0330/0018 


Christina Sakalani 


Mbeya 


Ulayasi 


PCB 


5193 


S0330/0019 


Cleopatra Justine 


Mbeya 


Jangwani (day) 


EGM 


5194 


S0330/0022 


Debora Sanga 


Mbeya 


Ifunda Tech. 


PGM 106 SNO 


EXAM No. 


JINA LA MWANAFUNZI 


SHULE ATOKAYO 


SHULE AENDAYO 


MASOMO 


5195 


S0330/0024 


Dorothea Myovela 


Mbeya 


Morogoro 


HGE 


5196 


S0330/0026 


Eliza Andendekisye 


Mbeya 


Mbeya 


HGE 


5197 


S0330/0027 


Elizabeth Adam 


Mbeya 


Masasi Girls 


HGK 


5198 


S0330/0028 


Elizabeth Ambilikile 


Mbeya 


Mwakaleli 


HKL 


5199 


S0330/0030 


Elizabeth Kibale 


Mbeya 


J.j. Mungai 


HGE 


5200 


S0330/0032 


Enea Donard 


Mbeya 


Usongwe 


HGE 


5201 


S0330/0034 


Eneka Asubisye 


Mbeya 


Ifunda Girls 


PGM 


5202 


S0330/0037 


Eva J Maswaga 


Mbeya 


Mpanda 


CBG 


5203 


S0330/0041 


Fausta Elias 


Mbeya 


Mpanda 


EGM 


5204 


S0330/0043 


Fedina Daudi 


Mbeya 


Songea Girls 


PCB 


5205 


S0330/0045 


Felister Silvester 


Mbeya 


Ifunda Tech. 


PGM 


5206 


S0330/0053 


Grace Nicola 


Mbeya 


Kilakala 


PCB 


5207 


S0330/0055 


Happyness Bernard 


Mbeya 


Mbeya 


HGE 


5208 


S0330/0058 


Heavenlight Nyangarika 


Mbeya 


Vwawa 


HGL 


5209 


S0330/0060 


Husna Chaula 


Mbeya 


Londoni 


EGM 


5210 


S0330/0061 


Ikupa Asilia 


Mbeya 


Mwakaleli 


HKL 


5211 


S0330/0062 


Irene Daudi 


Mbeya 


Mpanda 


HGL 


5212 


S0330/0064 


Jaclean Clifford 


Mbeya 


Londoni 


EGM 


5213 


S0330/0069 


Jestina V Nyondo 


Mbeya 


Machame 


CBN 


5214 


S0330/0070 


Joan Kamwela 


Mbeya 


Makambako 


HGE 


5215 


S0330/0071 


Joyce Peter 


Mbeya 


Mbeya 


EGM 


5216 


S0330/0073 


Judith Malangalila 


Mbeya 


J.j. Mungai 


EGM 


5217 


S0330/0074 


Kuluthum Yahya 


Mbeya 


Mpanda 


CBG 


5218 


S0330/0078 


Lilian Masika 


Mbeya 


Usongwe 


HGE 


5219 


S0330/0080 


Lucy Chipeta 


Mbeya 


Mpanda 


EGM 


5220 


S0330/0083 


Magdalena Mrisho 


Mbeya 


Mbeya 


HGE 


5221 


S0330/0087 


Mercy Elias 


Mbeya 


Mpanda 


CBG 


5222 


S0330/0088 


Mercy Mwamzanya 


Mbeya 


Morogoro 


EGM 


5223 


S0330/0092 


Mwanahamisi Shengo 


Mbeya 


Manyunyu 


HKL 


5224 


S0330/0093 


Nafue Mhina 


Mbeya 


Makambako 


HKL 


5225 


S0330/0094 


Naomi Mbalwa 


Mbeya 


Arusha 


ECA 


5226 


S0330/0095 


Neema Allen 


Mbeya 


Mbeya 


EGM 


5227 


S0330/0096 


Neema Joseph 


Mbeya 


J.j. Mungai 


HGE 


5228 


S0330/0097 


Neema Sadick 


Mbeya 


Nkasi 


HGL 


5229 


S0330/0098 


Neema Simon 


Mbeya 


Lugalo 


CBG 


5230 


S0330/0099 


Nuru Antony 


Mbeya 


Mpanda 


EGM 


5231 


S0330/0100 


Nuru Kibona 


Mbeya 


Makambako 


EGM 


5232 


S0330/0102 


Phides Matemu 


Mbeya 


Mwakaleli 


HKL 


5233 


S0330/0105 


Rahma Shaib 


Mbeya 


Lugoba 


PCB 


5234 


S0330/0107 


Rehema Simon 


Mbeya 


Igowole 


HGL 


5235 


S0330/0108 


Rehema Yesaya 


Mbeya 


Morogoro 


HGE 


5236 


S0330/0109 


Rhoda Raphael 


Mbeya 


Usongwe 


HGK 


5237 


S0330/0110 


Rosta Japhet 


Mbeya 


Mpanda 


EGM 


5238 


S0330/0111 


Ruth Kyando 


Mbeya 


Nkasi 


HGL 


5239 


S0330/0112 


Sada Mhando 


Mbeya 


Ifakara 


CBG 


5240 


S0330/0117 


Scola Gwelela 


Mbeya 


Mpanda 


HKL 


5241 


S0330/0118 


Scolastica Kimambo 


Mbeya 


Kilakala 


CBG 


5242 


S0330/0119 


Sekela Edwin 


Mbeya 


Jangwani (day) 


CBN 


5243 


S0330/0120 


Sekela Mwakihaba 


Mbeya 


Mpanda 


EGM 107 SNO 


EXAM No. 


JINA LA MWANAFUNZI 


SHULE ATOKAYO 


SHULE AENDAYO 


MASOMO 


5244 


S0330/0123 


Shukrani Issa 


Mbeya 


Mbeya 


HGE 


5245 


S0330/0124 


Sophia Japhet 


Mbeya 


Lusanga 


PCB 


5246 


S0330/0125 


Stella Mwanjute 


Mbeya 


Mbeya 


EGM 


5247 


S0330/0127 


Tekla Lideje 


Mbeya 


Mpanda 


CBG 


5248 


S0330/0129 


Theodora Samweli 


Mbeya 


Mpanda 


HGL 


5249 


S0330/0132 


Tumpale John 


Mbeya 


Dakawa 


HGK 


5250 


S0330/0134 


Ulumbi Joseph 


Mbeya 


Mpanda 


HGE 


5251 


S0330/0135 


Upendo Edwin 


Mbeya 


Makambako 


EGM 


5252 


S0330/0137 


Vaileth Josiah 


Mbeya 


Igowole 


HGL 


5253 


S0330/0138 


Vaileti Antony 


Mbeya 


Ifunda Girls 


PCB 


5254 


S0330/0140 


Vumi Oscar 


Mbeya 


Msalato 


PCM 


5255 


S0330/0141 


Winifrida W Tibenda 


Mbeya 


Mwakaleli 


HGE 


5256 


S0330/0143 


Zainabu Zabron 


Mbeya 


Songea Girls 


HGK 


5257 


S3467/0010 


Christina Ayubu Kaluwa 


Mbeyela 


Iringa Girls 


CBG 


5258 


S3467/0027 


Joyce Lameck Mhoha 


Mbeyela 


Ifunda Girls 


CBG 


5259 


S3467/0042 


Rahel Joseph Mhule 


Mbeyela 


Songea Girls 


EGM 


5260 


S1 278/0005 


Dorah Stephen Shiletiwa 


Mbezi 


Zanaki (day) 


EGM 


5261 


S1 278/0007 


Emma Ladislaus Mahengo 


Mbezi 


Mtwara Girls 


CBG 


5262 


S1 278/0010 


Gertrude Mwita Mangola 


Mbezi 


Kibondo 


HGL 


5263 


S1 278/001 6 


Happyness Thomas Matulanya 


Mbezi 


Dodoma 


EGM 


5264 


S1 278/0022 


Magreth Clement Almasi 


Mbezi 


Nganza 


ECA 


5265 


S1 278/0027 


Nsiandumi John Nkya 


Mbezi 


Weruweru 


PCB 


5266 


S1 278/0031 


Rose Michael Fungameza 


Mbezi 


Tinde 


HGE 


5267 


S1 278/0033 


Siael Thomas Mbowe 


Mbezi 


Jangwani (day) 


PCB 


5268 


S1 278/0040 


Witness Linga John 


Mbezi 


Masasi Girls 


HGL 


5269 


S0938/0001 


Adelina Kamala 


Mbezi Beach 


Morogoro 


HGL 


5270 


S0938/0006 


Amina Rajabu 


Mbezi Beach 


Mkugwa 


HGL 


5271 


S0938/0009 


Angela Casmiry Lujegi 


Mbezi Beach 


Dakawa 


HGL 


5272 


S0938/0013 


Banguwiha Ibrahim 


Mbezi Beach 


Songe 


HKL 


5273 


S0938/0015 


Carolyne John Bernard 


Mbezi Beach 


Morogoro 


HGE 


5274 


S0938/0034 


Jacqueline Emmanuel 


Mbezi Beach 


Ifunda Girls 


PCM 


5275 


S0938/0038 


Joha Majaliwa 


Mbezi Beach 


Ifakara 


PCM 


5276 


S0938/0041 


Kuruthum Abas 


Mbezi Beach 


Mkugwa 


HKL 


5277 


S0938/0043 


Lightness George 


Mbezi Beach 


Chief Ihunyo 


HGE 


5278 


S0938/0047 


Mariam Muharami 


Mbezi Beach 


Ifunda Tech. 


CBG 


5279 


S0938/0048 


Mariam Said Mohamed 


Mbezi Beach 


Mkugwa 


HGL 


5280 


S0938/0063 


Romana Medard 


Mbezi Beach 


Nangwa 


HGE 


5281 


S1 880/001 6 


Coletha Benjamin 


Mbezi Inn 


Nganza 


PCB 


5282 


S1 880/001 7 


Dina Shadrack 


Mbezi Inn 


Weruweru 


ECA 


5283 


S 1880/0029 


Gisela Adolf 


Mbezi Inn 


Weruweru 


ECA 


5284 


S1 880/0032 


Grace Ayubu 


Mbezi Inn 


Mringa 


EGM 


5285 


S1 880/0034 


Hadija Shaban 


Mbezi Inn 


Songea Girls 


PCB 


5286 


S1 880/0044 


Janeth Masawe 


Mbezi Inn 


Weruweru 


ECA 


5287 


S1 880/0058 


Lucy Kilomo 


Mbezi Inn 


Mwanza 


PCB 


5288 


S1 880/0061 


Maeze Mohamed 


Mbezi Inn 


Nganza 


ECA 


5289 


S1 880/0067 


Martina Galus 


Mbezi Inn 


Bukoba 


PCB 


5290 


S1 880/0073 


Monica Robert 


Mbezi Inn 


Jangwani (day) 


PCB 


5291 


S1 880/0085 


Rehema Ibrahim 


Mbezi Inn 


Weruweru 


ECA 


5292 


S1 880/0090 


Rosemary Samwel 


Mbezi Inn 


Weruweru 


ECA L08 SNO 


EXAM No. 


JINA LA MWANAFUNZI 


SHULE ATOKAYO 


SHULE AENDAYO 


MASOMO 


5293 


S081 5/0020 


Editha Kapinga 


Mbinga 


Mtwara Girls 


CBG 


5294 


S3844/0014 


Everline Amina Sanga 


Mbogamo 


Ulayasi 


CBG 


5295 


S3844/0034 


Regina Daniel Kayombo 


Mbogamo 


Vwawa 


HKL 


5296 


S3671/0038 


Rehema Peter Buruna 


Mbogi 


Maswa 


PCB 


5297 


S0292/0043 


Rosemary Choma 


Mboka 


Mringa 


HGE 


5298 


S1 597/001 2 


Eva Elisamoni Manga 


Mbokomu 


Kondoa 


HKL 


5299 


S1 597/001 7 


Halima Swalehe Mkony 


Mbokomu 


Mwika 


HGE 


5300 


S 1597/0029 


Lidya Benson Kisanga 


Mbokomu 


Mawenzi 


HGK 


5301 


S1 597/0031 


Lucia August Temu 


Mbokomu 


Songe 


HGL 


5302 


S1 597/0037 


Olympia Vicent Silayo 


Mbokomu 


Chief Ihunyo 


HKL 


5303 


S2854/0004 


Catherine Morasa Gerald 


Mbomai 


Natta 


HGK 


5304 


S2854/001 1 


Ester Kibute Simon 


Mbomai 


Isimila 


HKL 


5305 


S2854/0026 


Rehema Juma Abdalah 


Mbomai 


Longido 


HKL 


5306 


S2854/0029 


Sekunda Epimark Nemes 


Mbomai 


Kondoa 


PCB 


5307 


S2776/0005 


Asia Hussein 


Mbondole 


Ifakara 


PCB 


5308 


S0869/0060 


Jueniel J Kimei 


Mboni 


Mwanza 


PCM 


5309 


S0869/0080 


Neema L Moshi 


Mboni 


Ruvu 


CBG 


5310 


S0869/0086 


Pendo F Mongi 


Mboni 


Sumve 


HGE 


5311 


S0869/0087 


Rose E Mariki 


Mboni 


Chief Ihunyo 


HGE 


5312 


S0869/0090 


Siah C Koka 


Mboni 


Tambaza (day) 


PCM 


5313 


S0471/0001 


Adelaida D Mutajuka 


Mbozi 


Tumaini 


HGL 


5314 


S0471/0007 


Anipha S Sabela 


Mbozi 


Ifakara 


CBG 


5315 


S0471/0013 


Christina B Mwabenga 


Mbozi 


Makambako 


EGM 


5316 


S0471/0020 


Elizabeth G Hyera 


Mbozi 


Kizwite 


CBG 


5317 


S0471/0040 


Marygrace Msigwa 


Mbozi 


Lugalo 


HKL 


5318 


S0471/0041 


Mwanaidi S Mwanamsangu 


Mbozi 


Manyunyu 


HGK 


5319 


S0997/0022 


Jackline S. Nanyaro 


Mbuguni 


Dr. Olsen 


CBG 


5320 


S0997/0026 


Lilian A. Asseri 


Mbuguni 


Florian 


CBG 


5321 


S0997/0037 


Paulina J. Msoya 


Mbuguni 


Ruvu 


CBG 


5322 


S2428/0009 


Hilmara Benward Komba 


Mbuji 


Namabengo 


HGK 


5323 


S295 1/0009 


Farida Daudi 


Mbwei 


Mbeya 


HGL 


5324 


S2502/0008 


Anna Meshack 


Mbweni 


Igunga 


HKL 


5325 


S2502/0052 


Magdalena Sospeter 


Mbweni 


Lugalo 


PCB 


5326 


S0257/0030 


Elizabeth A Mbilinyi 


Mcf-makambako Girls 


Lugalo 


PCB 


5327 


S0257/0040 


Furaha Ulaiti 


Mcf-makambako Girls 


Songea Girls 


CBG 


5328 


S0257/0043 


Grace Mbogela 


Mcf-makambako Girls 


Mpanda 


HGL 


5329 


S0257/0051 


Heri J Mhagama 


Mcf-makambako Girls 


Londoni 


HKL 


5330 


S0257/0054 


Irene Komba 


Mcf-makambako Girls 


Isimila 


HGL 


5331 


S0257/0074 


Philipina Kiwala 


Mcf-makambako Girls 


Mpanda 


EGM 


5332 


S0257/0081 


Salma Machaule 


Mcf-makambako Girls 


Kizwite 


CBG 


5333 


S0257/0089 


Vaileth Goliama 


Mcf-makambako Girls 


Mtwara Girls 


CBG 


5334 


S2771/0008 


Amina S. Swedi 


Mchikichini 


Kibondo 


HGK 


5335 


S3789/0016 


Jane Kaitaba 


Mchungaji Mwema 


Rugambwa 


HKL 


5336 


S2206/0024 


Martha Paulo Tluway 


Measkron 


Florian 


CBG 


5337 


S2206/0037 


Regina Axwesso 


Measkron 


Chief Ihunyo 


HGE 


5338 


S1 628/001 8 


Fidelia Julius 


Mengele 


Vwawa 


HKL 


5339 


S2840/0010 


Fides Mushi Jerome 


Mengeni 


Korogwe 


CBG 


5340 


S1 862/0006 


Gift Ngomuo 


Mesac 


Nganza 


EGM 


5341 


S1 862/0009 


Leah Assenga 


Mesac 


Iringa Girls 


EGM 109 SNO 


EXAM No. 


JINA LA MWANAFUNZI 


SHULE ATOKAYO 


SHULE AENDAYO 


MASOMO 


5342 


S1 862/0010 


Leah Ezekiel 


Mesac 


Tumaini 


HGL 


5343 


S1 862/001 6 


Sheila Ally 


Mesac 


Lugoba 


HGL 


5344 


S0443/0002 


Agnela Mavugula 


Meta 


Ruvu 


CBG 


5345 


S0443/0009 


Bhatendi Mwandandila 


Meta 


Usongwe 


HGK 


5346 


S0443/0017 


Esther Zakayo 


Meta 


Bwiru Girls 


PCB 


5347 


S0443/0058 


Nna Moses 


Meta 


Mpanda 


CBG 


5348 


S0443/0067 


Sania David 


Meta 


Songea Girls 


PCB 


5349 


S0443/0072 


Taalah Masasi 


Meta 


Lugalo 


HKL 


5350 


S3248/0009 


Getrude Gilbeth Lwena 


Mfaranyaki 


Mtwara Girls 


CBG 


5351 


S3248/0012 


Happiness Richard Shirima 


Mfaranyaki 


Ulayasi 


CBG 


5352 


S2677/0017 


Devotha Joseph Ngeng'ena 


Mgama 


Songea Girls 


CBG 


5353 


S2349/001 1 


Aziza Hashimu Mwipopo 


Mgola 


Songea Girls 


CBG 


5354 


S2349/0029 


Leah Anyingisye Sanga 


Mgola 


Iringa Girls 


CBG 


5355 


S2349/0052 


Sophia Renatus Mligo 


Mgola 


Loleza 


CBG 


5356 


S0446/0004 


Amina Richard Sanga 


Mgololo 


Usongwe 


HGK 


5357 


S0446/0017 


Desderia Juma Kalinga 


Mgololo 


Iringa Girls 


CBG 


5358 


S0446/0033 


Jovitha Ephrahim Mhala 


Mgololo 


Loleza 


PCB 


5359 


S0446/0040 


Mary Partson Mlawa 


Mgololo 


Kilakala 


CBG 


5360 


S0446/0048 


Rebeca Elly Mbaya 


Mgololo 


Lusanga 


HKL 


5361 


S0446/0054 


Salome Agustino Kitinusa 


Mgololo 


Kilakala 


CBG 


5362 


S1 632/001 6 


Sophia Owence Mbwile 


Mgudeni 


Tumaini 


HGK 


5363 


S1 173/0018 


Esther Paulo Kiwango 


Mgugu 


Machame 


HKL 


5364 


S1 173/0027 


Helena Paschal Kunambi 


Mgugu 


Iringa Girls 


EGM 


5365 


S1 173/0029 


Jackline Annicet Nyaki 


Mgugu 


Ifunda Girls 


EGM 


5366 


S1 173/0045 


Nasma Rashid Mwambe 


Mgugu 


Machame 


CBN 


5367 


S1 173/0053 


Shanensia Julican Msola 


Mgugu 


Mkugwa 


HGL 


5368 


S1 173/0054 


Shida Kabuma Selemani 


Mgugu 


Machame 


CBN 


5369 


S1 173/0058 


Veronica Anthony Nkoma 


Mgugu 


Machame 


CBN 


5370 


S1 774/0003 


Amina Sibu Ndembe 


Mgulasi 


Bwiru Girls 


EGM 


5371 


S1 774/001 5 


Clara Charles Msafiri 


Mgulasi 


Loleza 


PCB 


5372 


S1 774/0033 


Hedwiga Frateline Michael 


Mgulasi 


Kazima 


ECA 


5373 


S 1774/0077 


Zuhura Salum Uhadi 


Mgulasi 


Msalato 


PCM 


5374 


S1 334/0001 


Anna Mmasy 


Mhongolo Progressive 


Sumve 


HKL 


5375 


S1 334/0002 


Beatrice M Sungwa 


Mhongolo Progressive 


Maswa 


PCM 


5376 


S1 334/0006 


Gift M Otieno 


Mhongolo Progressive 


Bwiru Girls 


HGE 


5377 


S1 334/0007 


Gladis Aswile 


Mhongolo Progressive 


Kifaru 


HGE 


5378 


S1 334/001 3 


Kabula Kulwa 


Mhongolo Progressive 


Nganza 


EGM 


5379 


S1 334/001 5 


Nasra Khalfan 


Mhongolo Progressive 


Lukole 


HKL 


5380 


S1 334/001 9 


Samira Mohamed 


Mhongolo Progressive 


Urambo 


HGL 


5381 


S1 334/0020 


Stella Venance 


Mhongolo Progressive 


Tinde 


CBG 


5382 


S1 447/0004 


Husna Kakozi 


Mhumbu Isl. Sem. 


Tinde 


CBG 


5383 


S1 867/001 7 


Veronica Mwakalunde 


Miangalua 


Mpanda 


EGM 


5384 


S1 966/0062 


Jamila Juma 


Miburani Day 


Kizwite 


HGL 


5385 


S1 966/0075 


Latifa Sharif 


Miburani Day 


Kondoa 


PCB 


5386 


S1 246/0021 


Faida Adams 


Midlands 


Makambako 


HKL 


5387 


S 1246/0043 


Leah A Thobias 


Midlands 


Mpwapwa 


HGK 


5388 


S4485/0002 


Beatrice Gabriel Kidumya 


Migezi 


Mkugwa 


HKL 


5389 


S2765/0002 


Amina Shabani 


Migombani 


Masasi Girls 


PGM 


5390 


S2765/0004 


Angelina J Liwongwe 


Migombani 


J.j. Mungai 


EGM 110 SNO 


EXAM No. 


JINA LA MWANAFUNZI 


SHULE ATOKAYO 


SHULE AENDAYO 


MASOMO 


5391 


S2765/0007 


Annamaria Mchau 


Migombani 


Kibondo 


HKL 


5392 


S2765/0018 


Emily Robert 


Migombani 


Chang'ombe (day) 


PCB 


5393 


S2765/0052 


Paskazia Banigwa 


Migombani 


Masasi Girls 


PGM 


5394 


S2765/0061 


Sara Kasembe 


Migombani 


Mpwapwa 


PCM 


5395 


S2765/0066 


Swaumu Idrisa 


Migombani 


Loleza 


PCB 


5396 


S3277/0033 


Mariam Haji 


Mihama 


Mawenzi 


HGK 


5397 


S0513/0015 


Joyce Zilahulula 


Mihayo 


Tabora Girls 


CBG 


5398 


S0513/0017 


Lily George 


Mihayo 


Kaliua 


PCB 


5399 


S051 3/0025 


Pooja Solanki 


Mihayo 


Kaliua 


PCB 


5400 


S051 3/0028 


Rosemary Patrick 


Mihayo 


Igunga 


HGK 


5401 


S051 3/0029 


Rosemary Sendeu 


Mihayo 


Nganza 


CBG 


5402 


S321 2/0027 


Pili Kondo Nyambi 


Mikese 


Mpanda 


CBG 


5403 


S0495/0005 


Elizabeth Kashindye 


Milala 


Kilakala 


CBG 


5404 


S0495/0007 


Mary Anthon 


Milala 


Mpanda 


CBG 


5405 


S0495/001 1 


Sara M. Manyama 


Milala 


Bwiru Girls 


CBG 


5406 


S0878/0009 


Ester Samwel 


Milengwelengwe 


Iringa Girls 


CBG 


5407 


S1 636/001 7 


Velian Yusuph Mhawi 


Mima 


Dakawa 


HGK 


5408 


S0327/0019 


Loyce Godfrey Maghimbi 


Minja 


Msangeni 


HGL 


5409 


S1 21 6/001 2 


Veronica Samson 


Mipa 


Mwendakulima 


HGL 


5410 


S3046/0001 


Aisha Ismail Jondama 


Mirongo 


Mpanda 


CBG 


5411 


S3046/0024 


Irene Bilikwija Goodluck 


Mirongo 


Magu 


PCB 


5412 


S3046/0025 


Isnaty Runobo Lazaro 


Mirongo 


Ifunda Girls 


PGM 


5413 


S3046/0032 


Lawaridi Kisamba Amri 


Mirongo 


Mkolani 


CBG 


5414 


S3046/0040 


Mwamini Matata Seif 


Mirongo 


Bukoba 


PCB 


5415 


S3046/0042 


Naomi Charles Paul 


Mirongo 


Nganza 


HGL 


5416 


S3046/0046 


Rahma Said Ahmed 


Mirongo 


Kishoju 


EGM 


5417 


S3046/0047 


Ravinder Goodluck Jandwa 


Mirongo 


Nganza 


PCB 


5418 


S1 227/0005 


Betrida Charles 


Misasi 


Mwamashimba 


HGL 


5419 


S2753/0033 


Fatuma Ramadhan Hemed 


Misitu 


Mwanza 


HKL 


5420 


S3826/0001 


Arafa A Marshal 


Mivumoni Isl. Sem. 


Songe 


HKL 


5421 


S3826/0002 


Fatma M Masoud 


Mivumoni Isl. Sem. 


Mpwapwa 


HGK 


5422 


S3826/0006 


Husna Y Faraji 


Mivumoni Isl. Sem. 


Korogwe 


CBG 


5423 


S3826/0007 


Maryam H Gerion 


Mivumoni Isl. Sem. 


Dakawa 


HKL 


5424 


S3826/0008 


Maryam M Said 


Mivumoni Isl. Sem. 


Weruweru 


EGM 


5425 


S3826/001 1 


Shikha J Salum 


Mivumoni Isl. Sem. 


Morogoro 


EGM 


5426 


S2680/0006 


Anastazia Mato Boniphace 


Miyomboni 


Mwakaleli 


HGE 


5427 


S2680/0020 


Elice Castory Kangusi 


Miyomboni 


Songea Girls 


EGM 


5428 


S2680/0042 


Jane William Msambwa 


Miyomboni 


Lugalo 


HKL 


5429 


S2680/0057 


Rehema Ally Kizinga 


Miyomboni 


Isimila 


HKL 


5430 


S2034/0003 


Catherine Godbless Mollel 


Miyuji 


Lukole 


HKL 


5431 


S2034/0006 


Ecklia John Mazengo 


Miyuji 


Bwiru Girls 


PCB 


5432 


S2034/0008 


Faith Cospetin Moshi 


Miyuji 


Songea Girls 


CBG 


5433 


S2034/0009 


Farahani Khamis Issah 


Miyuji 


Ifakara 


CBG 


5434 


S2257/0001 


Aisha Hamidu Abdalah 


Mji Mpya 


Weruweru 


ECA 


5435 


S2257/0019 


Debora Itael Ngowi 


Mji Mpya 


Arusha 


HGE 


5436 


S2257/0051 


Lulu John Kweka 


Mji Mpya 


Arusha 


ECA 


5437 


S2257/0055 


Mary Robert Ngowa 


Mji Mpya 


Nganza 


ECA 


5438 


S2257/0080 


Sarah Abraham Wilson 


Mji Mpya 


Weruweru 


ECA 


5439 


S0484/0004 


Anatalia S. Mbepera 


Mkinga 


Ruvu 


CBA 111 SNO 


EXAM No. 


JINA LA MWANAFUNZI 


SHULE ATOKAYO 


SHULE AENDAYO 


MASOMO 


5440 


S0484/0006 


Dorice P. Ndunguru 


Mkinga 


Londoni 


HGK 


5441 


S1051/0008 


Beatrce Urio Christopher 


Mkolani 


Nyakahura 


HGK 


5442 


S1051/0010 


Cephulen Festo Biye 


Mkolani 


Rugambwa 


PCM 


5443 


S1 051 /0045 


Lulu Witonde Charles 


Mkolani 


Kibondo 


HGK 


5444 


S1051/0080 


Tatu Lundenga Nassoro 


Mkolani 


Ifunda Girls 


EGM 


5445 


S1051/0084 


Zamda Said Mussa 


Mkolani 


Ashira 


EGM 


5446 


S0331/0034 


Halima Ahmadi 


Mkonge 


Mtwara Girls 


CBG 


5447 


S0331/0051 


Neema Idrisa 


Mkonge 


Songea Girls 


PCB 


5448 


S0331/0074 


Takhya Mzaina 


Mkonge 


Mtwara Girls 


CBG 


5449 


S2893/0022 


Medeline Roden Nyagawa 


Mkonze 


Kondoa 


CBG 


5450 


S1 427/001 3 


Theresia Bosco Komba 


Mkumbi 


Namabengo 


HGK 


5451 


S2750/0009 


Hawa Bakari 


Mkungilo 


Masasi Girls 


HKL 


5452 


S0544/0001 


Adria K Tanu 


Mkuu 


Loleza 


CBG 


5453 


S0544/0006 


Anastazia W France 


Mkuu 


Londoni 


HKL 


5454 


S0544/0008 


Aneth T Calist 


Mkuu 


Longido 


CBN 


5455 


S0544/0016 


Benedicta M Justini 


Mkuu 


Tarakea 


CBG 


5456 


S0544/0023 


Dativa V Chuwa 


Mkuu 


Lugoba 


PCM 


5457 


S0544/0035 


Fausta S January 


Mkuu 


lleje 


PCB 


5458 


S0544/0036 


Fiona N Shuma 


Mkuu 


Nangwa 


HGL 


5459 


S0544/0038 


Furaha E Mlay 


Mkuu 


Korogwe 


CBG 


5460 


S0544/0042 


Herieth K Thadey 


Mkuu 


Maswa 


CBN 


5461 


S0544/0046 


Jackline I Minja 


Mkuu 


Mkuu 


EGM 


5462 


S0544/0050 


Jenipha A Paulo 


Mkuu 


Mawenzi 


HGL 


5463 


S0544/0060 


Lucia M Andrea 


Mkuu 


Longido 


HKL 


5464 


S0544/0065 


Maria K Gasper 


Mkuu 


Mbeya 


HGL 


5465 


S0544/0074 


Prisca S Naaman 


Mkuu 


Longido 


CBN 


5466 


S0544/0082 


Theresia C Revocatus 


Mkuu 


Mringa 


EGM 


5467 


S0672/0021 


Anna Mangoya 


Mkwakwani 


Machame 


EGM 


5468 


S0672/0029 


Asifiwe Mosses 


Mkwakwani 


lleje 


PCB 


5469 


S0672/0034 


Betha T Asantel 


Mkwakwani 


Ashira 


EGM 


5470 


S0672/0044 


Fadhila Dotti 


Mkwakwani 


Bwiru Girls 


HKL 


5471 


S0672/0045 


Faraja Mwapule 


Mkwakwani 


Loleza 


PCM 


5472 


S0672/0049 


Fatuma Amiri 


Mkwakwani 


Ruvu 


PCB 


5473 


S0672/0050 


Fatuma Halfani 


Mkwakwani 


Muheza 


PCB 


5474 


S0672/0061 


Hafsa Mbwana 


Mkwakwani 


Bagamoyo 


PCB 


5475 


S0672/0092 


Mariamu Israel 


Mkwakwani 


Ifunda Girls 


PCB 


5476 


S0672/0140 


Pudensiana Peter 


Mkwakwani 


Loleza 


PCM 


5477 


S0672/0163 


Skola O Jeremia 


Mkwakwani 


Weruweru 


ECA 


5478 


S0672/0177 


Zaina John 


Mkwakwani 


Loleza 


PCB 


5479 


S0747/0002 


Amina A. Kamtoi 


Mlalo 


Machame 


EGM 


5480 


S0747/0014 


Fatuma M. Sabuni 


Mlalo 


Korogwe 


CBG 


5481 


S0747/0034 


Zena M. Shemtoi 


Mlalo 


Muheza 


CBG 


5482 


S0508/0005 


Dativa Willhelmi Massawe 


Mlama 


Songe 


HKL 


5483 


S0508/0007 


Dorothea Clemence Sakaya 


Mlama 


Bwiru Girls 


HGE 


5484 


S0508/0008 


Epiphania James Massawe 


Mlama 


Bwiru Girls 


EGM 


5485 


S0508/0010 


Haika Castory Ngowi 


Mlama 


Songe 


HKL 


5486 


S0508/001 1 


Happy David Maeda 


Mlama 


Songe 


HKL 


5487 


S0508/0012 


Hermenegilda Michael Mmasi 


Mlama 


Nganza 


PCB 


5488 


S0508/0014 


Jane Eligi Massawe 


Mlama 


Songe 


HKL 112 SNO 


EXAM No. 


JINA LA MWANAFUNZI 


SHULE ATOKAYO 


SHULE AENDAYO 


MASOMO 


5489 


S0508/0015 


Jesca Reuben Maimu 


Mlama 


Tumaini 


HGE 


5490 


S0508/0016 


Juddie Happgod Ephraim 


Mlama 


Kibondo 


HGE 


5491 


S0508/0017 


Lawrencia Thadey Chami 


Mlama 


Songe 


HKL 


5492 


S0508/0018 


Lucy Jackob Salla 


Mlama 


Nangwa 


HKL 


5493 


S0508/0021 


Regina Claudian Kway 


Mlama 


Mwanza 


PCB 


5494 


S2836/0030 


Piala Kiwango Michael 


Mlambai 


Machame 


HGL 


5495 


S1 669/0024 


Gloria G Kagali 


Mlamke 


Isimila 


HGL 


5496 


S1 669/0025 


Grace Benny 


Mlamke 


Isimila 


HGK 


5497 


S1 669/0029 


Happy B Kisinga 


Mlamke 


Songea Girls 


CBG 


5498 


S1 669/0041 


Jasmin O Chunga 


Mlamke 


J.j. Mungai 


HGL 


5499 


S 1669/0043 


Laura Douglas 


Mlamke 


Songea Girls 


EGM 


5500 


S1 669/0054 


Neema A Mabiki 


Mlamke 


Mbeya 


PCM 


5501 


S1 669/0062 


Oliver E Mbwelwa 


Mlamke 


Mwakaleli 


HGE 


5502 


S1 669/0064 


Prisca E Sanga 


Mlamke 


Mbeya 


PCM 


5503 


S1 669/0065 


Prisca M Mwinuka 


Mlamke 


Nangwa 


HKL 


5504 


S1 669/0071 


Ratifa Shaibu 


Mlamke 


Songea Girls 


CBG 


5505 


S1 669/0078 


Tabia J Longo 


Mlamke 


Songea Girls 


CBG 


5506 


S1 669/0086 


Zera Evaristo 


Mlamke 


Loleza 


PCM 


5507 


S451 7/0011 


Elionora Ulrick Mtui 


Mlang'a 


Mwika 


EGM 


5508 


S1 573/001 8 


Clara Antipas Masawe 


Mlangarini 


Dakawa 


HGL 


5509 


S1 573/0041 


Jackline Julius Nnko 


Mlangarini 


Songe 


HGL 


5510 


S1 573/0065 


Neema Julius Moleli 


Mlangarini 


Dakawa 


HGL 


5511 


S3044/0004 


Angelina Maganga 


Mlimani 


Nganza 


PCB 


5512 


S3044/0025 


Loveness Paul 


Mlimani 


Nganza 


PCB 


5513 


S3044/0048 


Winjuka Dastan 


Mlimani 


Kaliua 


CBG 


5514 


S0261/0011 


Bhoke Y Ryoba 


Mlimba Girls 


Bwiru Girls 


CBG 


5515 


S0261/0014 


Christer S Matavika 


Mlimba Girls 


Bwiru Girls 


EGM 


5516 


S0261/0024 


Fatma Y Mruma 


Mlimba Girls 


Masasi Girls 


HKL 


5517 


S0261/0027 


Felister D Mwigonja 


Mlimba Girls 


Kondoa 


CBG 


5518 


S0261/0033 


Hadija A Dikupatile 


Mlimba Girls 


Kibondo 


HGE 


5519 


S026 1/0049 


Liberatha J Kabwogi 


Mlimba Girls 


Kondoa 


CBG 


5520 


S0261/0100 


Yasinta D Rutakubwa 


Mlimba Girls 


Lusanga 


CBG 


5521 


S0951/0035 


Pendo William Samamba 


Mlowa Barabarani 


Babati 


HGL 


5522 


S1 678/001 2 


Edda M Mgogo 


Mlowo 


Makambako 


EGM 


5523 


S2732/0046 


Maryam Mohamed Salehe 


Mnadani 


Dodoma 


CBG 


5524 


S2732/0069 


Zainabu Hussein Kisongera 


Mnadani 


Korogwe 


HKL 


5525 


S3033/0031 


Macklina Gerald 


Mnarani 


Kaliua 


CBG 


5526 


S2705/0004 


Amina Bashir 


Mnazi Mmoja 


Igunga 


HKL 


5527 


S2705/0014 


Aziza Mgawe 


Mnazi Mmoja 


Morogoro 


HGE 


5528 


S2705/0025 


Elizabeth Achilles 


Mnazi Mmoja 


Mwendakulima 


HGL 


5529 


S2705/0030 


Fatuma Selemani 


Mnazi Mmoja 


Kazima 


HGE 


5530 


S2705/0038 


Hamida Rajabu 


Mnazi Mmoja 


Songea Girls 


PCB 


5531 


S2705/0080 


Regina Sebastian 


Mnazi Mmoja 


Songe 


HKL 


5532 


S2705/0085 


Semeni Salum 


Mnazi Mmoja 


Mringa 


HGE 


5533 


S2285/0037 


Festina Robson Pella 


Mninga 


Uwemba 


HKL 


5534 


S1 004/0005 


Carolina S Mmary 


Mnini 


Nangwa 


HGK 


5535 


S1 004/001 4 


Feliciana R Ngowi 


Mnini 


Igunga 


HGK 


5536 


S1 004/0045 


Sesilia N Ngowi 


Mnini 


Bwiru Girls 


EGM 


5537 


S1 004/0047 


Sonia S Ngume 


Mnini 


Dr. Olsen 


PCB 113 SNO 


EXAM No. 


JINA LA MWANAFUNZI 


SHULE ATOKAYO 


SHULE AENDAYO 


MASOMO 


5538 


S1 004/0049 


Theresia B Ngowi 


Mnini 


Ifakara 


HKL 


5539 


S0847/0046 


Maria Mosabi 


Mogabiri 


Bwiru Girls 


CBG 


5540 


S41 35/001 3 


Monica Clement 


Montessori Maria 


Maswa 


CBG 


5541 


S41 35/001 5 


Ng'ollo Simon 


Montessori Maria 


Mkolani 


PCB 


5542 


S0561/0018 


Yuster Msamba 


Montfort 


Kizwite 


CBG 


5543 


S0409/0009 


Fides Noel 


Moringe Sokoine 


Kifaru 


HGK 


5544 


S0409/001 1 


Gladness Emanuel 


Moringe Sokoine 


Tabora Girls 


CBG 


5545 


S0409/0031 


Sarah Mulungu 


Moringe Sokoine 


Dodoma 


HGL 


5546 


S0409/0032 


Sheila D. Mkila 


Moringe Sokoine 


Kishoju 


EGM 


5547 


S0409/0035 


Sophia Oshumu 


Moringe Sokoine 


Chief Ihunyo 


HGK 


5548 


S0332/0013 


Asha Maulid 


Morogoro 


lleje 


PCB 


5549 


S0332/0020 


Bahati Athumani 


Morogoro 


Bwiru Girls 


HKL 


5550 


S0332/0031 


Clara Chingilile 


Morogoro 


Longido 


CBN 


5551 


S0332/0047 


Fanikiwe T Fungo 


Morogoro 


Usongwe 


HGE 


5552 


S0332/0053 


Felister Nambombe 


Morogoro 


Ifunda Girls 


EGM 


5553 


S0332/0055 


Furaha Mbeya 


Morogoro 


Dakawa 


HGL 


5554 


S0332/0060 


Grace W Masatu 


Morogoro 


Natta 


HKL 


5555 


S0332/0065 


Happy Koko 


Morogoro 


Usongwe 


HGE 


5556 


S0332/0070 


Ifrah Hassan 


Morogoro 


Machame 


CBN 


5557 


S0332/0095 


Latifa Mbezi 


Morogoro 


Ifakara 


PCM 


5558 


S0332/0093 


Latifa A Mohamed 


Morogoro 


Vwawa 


HGL 


5559 


S0332/0100 


Lucida Ulanda 


Morogoro 


Mkugwa 


HGL 


5560 


S0332/0101 


Lucy Kiwia 


Morogoro 


Morogoro 


HGE 


5561 


S0332/0110 


Mariam Mavunde 


Morogoro 


Morogoro 


HGE 


5562 


S0332/0119 


Mary Kware 


Morogoro 


Bwiru Girls 


PCB 


5563 


S0332/0120 


Maselina Kanyika 


Morogoro 


J.j. Mungai 


HGE 


5564 


S0332/0123 


Monica Mtalima 


Morogoro 


Morogoro 


HGE 


5565 


S0332/0136 


Neema Msacky 


Morogoro 


Nangwa 


HGE 


5566 


S0332/0133 


Neema D Mori 


Morogoro 


Isimila 


HKL 


5567 


S0332/0137 


Noadia Absalom 


Morogoro 


Lusanga 


HKL 


5568 


S0332/0143 


Philomena S Maleto 


Morogoro 


Morogoro 


HGE 


5569 


S0332/0144 


Pili Juma 


Morogoro 


Ashira 


HGE 


5570 


S0332/0146 


Prisca Yorlimu 


Morogoro 


Songea Girls 


HGE 


5571 


S0332/0155 


Salome Ryoba 


Morogoro 


Morogoro 


HKL 


5572 


S0332/0164 


Sharifa P Mkong'o 


Morogoro 


Ruvu 


HGK 


5573 


S0332/0169 


Subira Mbuzi 


Morogoro 


Morogoro 


EGM 


5574 


S0332/0183 


Winfrida Mnyune 


Morogoro 


Longido 


CBN 


5575 


S0332/0191 


Zaituni W Mtelesi 


Morogoro 


Songea Girls 


PCB 


5576 


S0332/0193 


Zuhura Omary 


Morogoro 


Namabengo 


HGL 


5577 


S01 35/0004 


Betty Kaitira 


Moshi Tech. 


Lugalo 


PCB 


5578 


S01 35/0007 


Devotha Mwenda 


Moshi Tech. 


Mkolani 


PCM 


5579 


S01 35/001 5 


Joyce Boniphace 


Moshi Tech. 


Mwanza 


PCB 


5580 


S01 35/001 8 


Lydia D Mwaipopo 


Moshi Tech. 


Loleza 


PCM 


5581 


S01 35/0021 


Nadhifa Ahmed 


Moshi Tech. 


Ruvu 


PCM 


5582 


S01 35/0025 


Pauline Isaack 


Moshi Tech. 


Nganza 


PCB 


5583 


S01 35/0026 


Petroliner H Madangi 


Moshi Tech. 


Maswa 


PCB 


5584 


S01 35/0029 


Sarah A Mushi 


Moshi Tech. 


Ifunda Girls 


PCM 


5585 


S01 35/0037 


Victoria Maige 


Moshi Tech. 


Maswa 


PCB 


5586 


S01 35/0036 


Victoria G Majengo 


Moshi Tech. 


Magu 


PCB 114 SNO 


EXAM No. 


JINA LA MWANAFUNZI 


SHULE ATOKAYO 


SHULE AENDAYO 


MASOMO 


5587 


S01 35/0038 


Viridiana A Peter 


Moshi Tech. 


Korogwe 


PCM 


5588 


S1 31 6/0043 


Julieth F Mshana 


Moshono 


Bwiru Girls 


CBG 


5589 


S1 31 6/0054 


Mary S Lilayo 


Moshono 


Florian 


CBG 


5590 


S1 31 6/0061 


Naomi M Philipo 


Moshono 


Mringa 


ECA 


5591 


S1 31 6/0062 


Nay M Gabriel 


Moshono 


Ruvu 


CBG 


5592 


S1 31 6/0066 


Queen L Samwel 


Moshono 


Dr. Olsen 


CBG 


5593 


S1 656/001 4 


Glory Assenga Peter 


Motamburu 


Machame 


CBG 


5594 


S1 656/001 5 


Glory Sofrian Flotey 


Motamburu 


Korogwe 


CBG 


5595 


S1 656/0022 


Irene France France 


Motamburu 


Korogwe 


CBG 


5596 


S0228/0001 


Abiya G Lukonda 


Mpanda Girls 


Longido 


HGE 


5597 


S0228/0007 


Ajili M Andulile 


Mpanda Girls 


Mwakaleli 


HGL 


5598 


S0228/0012 


Amy F Maro 


Mpanda Girls 


Bwiru Girls 


PCB 


5599 


S0228/0026 


Dinna J Kikaro 


Mpanda Girls 


Ifunda Tech. 


PCB 


5600 


S0228/0038 


Irene Bakari 


Mpanda Girls 


Dakawa 


HGK 


5601 


S0228/0040 


Jennifer M Jacob 


Mpanda Girls 


Mbeya 


HGE 


5602 


S0228/0041 


Jestina N Charles 


Mpanda Girls 


Songea Girls 


HGK 


5603 


S0228/0042 


Joyce Mwanginde 


Mpanda Girls 


Kaliua 


PCM 


5604 


S0228/0044 


Julie E Mwampelwa 


Mpanda Girls 


Kilakala 


HGL 


5605 


S0228/0048 


Kuluthum S Chande 


Mpanda Girls 


Maswa 


PCB 


5606 


S0228/0049 


Kulwa M Magele 


Mpanda Girls 


Chief Ihunyo 


HGK 


5607 


S0228/0053 


Magdalena H Kapela 


Mpanda Girls 


Maswa 


PCB 


5608 


S0228/0056 


Martha S Protas 


Mpanda Girls 


Uwemba 


HKL 


5609 


S0228/0058 


Mary H John 


Mpanda Girls 


Ifunda Tech. 


PCB 


5610 


S0228/0060 


Maura J Sanga 


Mpanda Girls 


Masasi Girls 


PGM 


5611 


S0228/0064 


Mwanahamis M Hashim 


Mpanda Girls 


Kondoa 


CBG 


5612 


S0228/0067 


Neemasia S Mlay 


Mpanda Girls 


Urambo 


HKL 


5613 


S0228/0073 


Rachel S Mwangomo 


Mpanda Girls 


Mpanda 


HGE 


5614 


S0228/0084 


Sesi M Onesmo 


Mpanda Girls 


Nangwa 


HGE 


5615 


S0228/0086 


Stela T Nkota 


Mpanda Girls 


Lugalo 


CBG 


5616 


S0228/0087 


Tamali P Sukwa 


Mpanda Girls 


Mbeya 


HGE 


5617 


S0228/0089 


Theodosia B Kyumana 


Mpanda Girls 


Ifunda Girls 


PCM 


5618 


S0228/0091 


Veronika M Nicholus 


Mpanda Girls 


Kondoa 


HKL 


5619 


S0228/0093 


Vestina F Masoya 


Mpanda Girls 


Tabora Girls 


PCB 


5620 


S0228/0096 


Yella Tembanda 


Mpanda Girls 


Chief Ihunyo 


HGE 


5621 


S0428/0013 


Anna Chaula 


Mpechi 


Iringa Girls 


EGM 


5622 


S2067/0010 


Killiana J. Simbeye 


Mpemba 


Lugalo 


CBG 


5623 


S1 235/0031 


Pili Mhoja 


Mpera 


Nganza 


PCM 


5624 


S1 235/0035 


Rebeca John 


Mpera 


Rugambwa 


PCM 


5625 


S1 235/0042 


Thereza Japhet 


Mpera 


Kaliua 


CBG 


5626 


S3141/0010 


Gloria Mahenge 


Mponja 


Ifunda Tech. 


CBG 


5627 


S3141/0042 


Tabitha Sephania 


Mponja 


Songea Girls 


EGM 


5628 


S0682/0001 


Anastazia Mbwale 


Mporoto 


Usongwe 


HGK 


5629 


S0682/0012 


Tiba Solomon 


Mporoto 


Loleza 


HKL 


5630 


S 1576/0045 


Leah Eliah 


Mpuguso 


Londoni 


HGK 


5631 


S1 576/0058 


Nuru Fredy 


Mpuguso 


Mwakaleli 


HGE 


5632 


S431 2/0005 


Aivon Benedict Sisti 


Mraokeryo 


Ashira 


EGM 


5633 


S431 2/0008 


Beatrice Kaseya Jastini 


Mraokeryo 


Korogwe 


CBG 


5634 


S4312/0017 


Evetha Gaspar France 


Mraokeryo 


Igowole 


HGK 


5635 


S4312/0019 


Flora Hendry Jastini 


Mraokeryo 


Korogwe 


PCB 115 SNO 


EXAM No. 


JINA LA MWANAFUNZI 


SHULE ATOKAYO 


SHULE AENDAYO 


MASOMO 


5636 


S3083/0031 


Sekunda Wilbard Msacky 


Mrereni 


Florian 


CBG 


5637 


S0526/0001 


Amina H. Ramadhan 


Mringa 


Ruvu 


HKL 


5638 


S0526/0070 


Nasieku S. Saruni 


Mringa 


Ruvu 


CBG 


5639 


S0238/0001 


Agape Eliraha Mwiri 


Mruma Girls 


Mwanza 


PCB 


5640 


S0238/0032 


Martha Emanuel 


Mruma Girls 


Bwiru Girls 


EGM 


5641 


S021 4/0001 


Abigael Thomas Ngowi 


Msalato 


Jangwani (day) 


HGE 


5642 


S021 4/0003 


Aisha Mohamed Abdul 


Msalato 


Ifakara 


PCM 


5643 


S021 4/0004 


Aisha Sande Salum 


Msalato 


Kondoa 


PCB 


5644 


S021 4/0005 


Akwinata Patrick Banda 


Msalato 


Songea Girls 


PCB 


5645 


S021 4/0006 


Anjelister Gabriel Kwirini 


Msalato 


Jangwani (day) 


EGM 


5646 


S021 4/0007 


Anna Kahabi Paul 


Msalato 


Tabora Girls 


CBG 


5647 


S021 4/0008 


Annamary Peter Sanga 


Msalato 


lleje 


PCB 


5648 


S021 4/0010 


Annastazia Mping'wa Kangaya 


Msalato 


Magu 


PCB 


5649 


S021 4/0011 


Asha Masilamba Mikidadi 


Msalato 


Ruvu 


HGK 


5650 


S0214/0012 


Ashura Ibrahim Juma 


Msalato 


Bukoba 


PCB 


5651 


S0214/0014 


Ashura Mussa Ramadhani 


Msalato 


Msalato 


PCB 


5652 


S0214/0015 


Aurelia Andrew Baran 


Msalato 


Weruweru 


EGM 


5653 


S0214/0016 


Aziza Abdi Mohamed 


Msalato 


Machame 


CBN 


5654 


S0214/0017 


Bahati Lazaro Venance 


Msalato 


Ruvu 


HGK 


5655 


S0214/0018 


Bahati Mohamed Mgunda 


Msalato 


Babati 


HKL 


5656 


S0214/0019 


Batuli Abubakari Tahel 


Msalato 


Ruvu 


PCB 


5657 


S021 4/0020 


Beatrice Peter Charles 


Msalato 


Usangi Day 


EGM 


5658 


S021 4/0021 


Bertha Ndetaramo Kileo 


Msalato 


Tarakea 


PCB 


5659 


S021 4/0022 


Bilhuda Mohamed Hangai 


Msalato 


Iringa Girls 


EGM 


5660 


S021 4/0023 


Caroline Piniel King'ori 


Msalato 


Kazima 


EGM 


5661 


S021 4/0024 


Catherine Marckfoy Sylivester 


Msalato 


Ifakara 


PCB 


5662 


S021 4/0025 


Clara Francis Mbigili 


Msalato 


Kilakala 


PCB 


5663 


S021 4/0026 


Consolata Mzuka Tryphone 


Msalato 


Dodoma 


PCM 


5664 


S021 4/0027 


Cylivia Kidima Justine 


Msalato 


Mpanda 


CBG 


5665 


S021 4/0028 


Digna Gerald Kalinga 


Msalato 


Msalato 


PCM 


5666 


S021 4/0029 


Doroth Leo Mtweve 


Msalato 


Songea Girls 


PCB 


5667 


S021 4/0030 


Edroza Anam Sanga 


Msalato 


Ifunda Girls 


PGM 


5668 


S021 4/0031 


Eliimani Kahola Merica 


Msalato 


Kilakala 


PCM 


5669 


S021 4/0032 


Elizabeth Henry Mkondya 


Msalato 


Tabora Girls 


PCM 


5670 


S021 4/0033 


Fatuma Issa Rashidi 


Msalato 


Korogwe 


HKL 


5671 


S021 4/0034 


Fatuma Ramadhani Abubakari 


Msalato 


Sumve 


EGM 


5672 


S021 4/0035 


Furaha Enos Kasyupa 


Msalato 


Kilakala 


CBG 


5673 


S021 4/0036 


Glory Godfrey Makundi 


Msalato 


Loleza 


PCM 


5674 


S021 4/0037 


Glory Josephat Kilongo 


Msalato 


Kazima 


EGM 


5675 


S021 4/0038 


Glory Raphael Mmari 


Msalato 


J.j. Mungai 


EGM 


5676 


S021 4/0040 


Helena Shokolo Joseph 


Msalato 


Ruvu 


CBG 


5677 


S021 4/0041 


Hosiana Silayo Alfred 


Msalato 


Ashira 


CBG 


5678 


S021 4/0042 


Irene Peter Ndeki 


Msalato 


Kilakala 


PCB 


5679 


S021 4/0043 


Jackline Mathew Olesyaiti 


Msalato 


Dr. Olsen 


PCB 


5680 


S021 4/0046 


Josephine Kasuya Vitalis 


Msalato 


Tumaini 


HGL 


5681 


S021 4/0047 


Joyce Emanuel Yesse 


Msalato 


Maswa 


PCM 


5682 


S021 4/0048 


Joyce Ndoda David 


Msalato 


Nganza 


PCB 


5683 


S021 4/0049 


Lilian Princepius Mwoleka 


Msalato 


Weruweru 


PCB 


5684 


S021 4/0050 


Mariam Nurdin Salum 


Msalato 


Tabora Girls 


PCM 116 SNO 


EXAM No. 


JINA LA MWANAFUNZI 


SHULE ATOKAYO 


SHULE AENDAYO 


MASOMO 


5685 


S021 4/0051 


Martina Lohay Balloho 


Msalato 


Dr. Olsen 


CBG 


5686 


S021 4/0052 


Mary Kastul Samwel 


Msalato 


Kilakala 


PCM 


5687 


S021 4/0053 


Marysiana Allan Phidelis 


Msalato 


Ifakara 


PCB 


5688 


S021 4/0054 


Merysiana Lufita Valentino 


Msalato 


Kazima 


EGM 


5689 


S021 4/0056 


Neema Edmund Leonard 


Msalato 


Mpwapwa 


HKL 


5690 


S021 4/0057 


Nira Alexsander Matunda 


Msalato 


Lugoba 


PCB 


5691 


S021 4/0058 


Noela Habale Samwel 


Msalato 


Lugoba 


PCM 


5692 


S021 4/0059 


Noela Hidat Daniel 


Msalato 


Korogwe 


PCM 


5693 


S021 4/0060 


Nuruh Mohamed Hassan 


Msalato 


Dakawa 


HGL 


5694 


S021 4/0062 


Pili Mwalimu Yohana 


Msalato 


Dr. Olsen 


PCB 


5695 


S021 4/0063 


Priscila Silas Mapinda 


Msalato 


Msalato 


HGL 


5696 


S021 4/0064 


Queen Godwin Andrea 


Msalato 


Chief Ihunyo 


HGL 


5697 


S021 4/0065 


Rachel Malimi Nason 


Msalato 


Ruvu 


PCB 


5698 


S021 4/0067 


Rahel Benjamini Makete 


Msalato 


Msalato 


PCM 


5699 


S021 4/0070 


Rhoda Clement Siuhi 


Msalato 


Maswa 


CBN 


5700 


S021 4/0071 


Rhoda Philotheus Haule 


Msalato 


Msalato 


PCB 


5701 


S021 4/0072 


Rose Ibrahim Jackson 


Msalato 


Kaliua 


PCB 


5702 


S021 4/0074 


Sarah Denis Mbilauli 


Msalato 


Nkasi 


HGL 


5703 


S021 4/0075 


Sarah Ngeleja William 


Msalato 


Tabora Girls 


CBG 


5704 


S021 4/0076 


Scola Mwakatala Hamis 


Msalato 


lleje 


PCM 


5705 


S021 4/0078 


Somoe Suleiman Limbumbi 


Msalato 


Ifakara 


PCB 


5706 


S021 4/0080 


Tabu Hamza Bakari 


Msalato 


Ruvu 


PCB 


5707 


S021 4/0081 


Thenina Yahya Nassoro 


Msalato 


Mtwara Girls 


EGM 


5708 


S021 4/0082 


Tumaini Samwely Msigomba 


Msalato 


Songea Girls 


EGM 


5709 


S021 4/0083 


Winifrida Moremi Mwigubari 


Msalato 


Nganza 


PCB 


5710 


S021 4/0084 


Zahra Mussa Saidy 


Msalato 


Ruvu 


PCB 


5711 


S1 220/0085 


Sharifa Mango 


Msamala 


Namabengo 


HGL 


5712 


S2934/0020 


Tusekile A Ambokile 


Msangawale 


Iringa Girls 


EGM 


5713 


S0787/0072 


Winifrida Edgar Kivenule 


Msangeni 


Msangeni 


HGL 


5714 


S1 687/0001 


Agness Cosmas Moshi 


Msaranga 


Korogwe 


PCB 


5715 


S 1687/0009 


Dorice John Mmari 


Msaranga 


Chief Ihunyo 


HGE 


5716 


S1 687/0038 


Lulu William Kiango 


Msaranga 


Korogwe 


PCB 


5717 


S1 687/0050 


Rose Peter Mbwana 


Msaranga 


Korogwe 


PCB 


5718 


S1 687/0054 


Somoe Mohamed Hassan 


Msaranga 


Tarakea 


CBG 


5719 


S 1687/0058 


Zuhura Eliamini Mdee 


Msaranga 


Mkuu 


CBG 


5720 


S3371/0016 


Fatuma Rashidi Mohamedi 


Msasani 


Ifunda Girls 


EGM 


5721 


S3371/0034 


Mary Inyasi Chuwa 


Msasani 


Mawenzi 


HGL 


5722 


S4038/0022 


Evelina Dominic Mlegehi 


Mseke 


Ifunda Girls 


CBG 


5723 


S2478/0015 


Efelina A Kyejo 


Msense 


Vwawa 


HKL 


5724 


S1 582/0021 


Jacqueline S Msofe 


Msigani 


Kazima 


EGM 


5725 


S2774/0006 


Asha Issa Chitanda 


Msimbazi 


Zanaki (day) 


EGM 


5726 


S2690/0041 


Siawezi Saidi 


Msimbu 


Kondoa 


CBG 


5727 


S3076/0018 


Simforosa Fredrick Ngoty 


Msiriwa 


Mkuu 


CBG 


5728 


S3076/0020 


Victoria Raphael Mombury 


Msiriwa 


Dr. Olsen 


CBG 


5729 


S21 88/0025 


Zulfa Ramadhani Itupa 


Msisi 


Ruvu 


PCM 


5730 


S0729/0002 


Carolyn Charles Moshi 


Msolwa 


Ifunda Tech. 


CBG 


5731 


S0729/0003 


Catherine Thomas Mmassy 


Msolwa 


Ifunda Girls 


EGM 


5732 


S0729/0004 


Clotilda George Mlimakifu 


Msolwa 


Ashira 


HGE 


5733 


S0729/0005 


Doreen Stanslaus Luzuki 


Msolwa 


Dakawa 


HGL 117 SNO 


EXAM No. 


JINA LA MWANAFUNZI 


SHULE ATOKAYO 


SHULE AENDAYO 


MASOMO 


5734 


S0729/0006 


Elizabeth Paschal Malale 


Msolwa 


Lugoba 


PCM 


5735 


S0729/0007 


Erica Brown Mwambambale 


Msolwa 


Kondoa 


HGL 


5736 


S0729/0008 


Evelyne Eliakim Maswi 


Msolwa 


Mbeya 


PCM 


5737 


S0729/0009 


Gisela George Kimbira 


Msolwa 


Mawenzi 


EGM 


5738 


S0729/0010 


Grace Joseph Kiwango 


Msolwa 


Mwika 


EGM 


5739 


S0729/001 1 


Happy Alfayo Kyando 


Msolwa 


Mtwara Girls 


EGM 


5740 


S0729/0012 


Jacqueline Harry Kihongosi 


Msolwa 


Dakawa 


HGL 


5741 


S0729/0013 


Juliana Karoli Maleta 


Msolwa 


Morogoro 


HGE 


5742 


S0729/0014 


Kemmy Valentina Katto 


Msolwa 


Dodoma 


EGM 


5743 


S0729/0015 


Leah Andrew Kakama 


Msolwa 


Ashira 


EGM 


5744 


S0729/0016 


Lydia Paul Bia 


Msolwa 


Nganza 


EGM 


5745 


S0729/0017 


Margareth Adolf Makauki 


Msolwa 


Mwika 


EGM 


5746 


S0729/0018 


Mariana Stephan Soka 


Msolwa 


Weruweru 


EGM 


5747 


S0729/0020 


Mwawi Philip Mapunda 


Msolwa 


Tabora Girls 


CBG 


5748 


S0729/0021 


Neema Awariywa Nnko 


Msolwa 


Kilakala 


PCB 


5749 


S0729/0022 


Neema Clement Munisi 


Msolwa 


Lugoba 


CBG 


5750 


S0729/0023 


Noela Cassian Mbelekwa 


Msolwa 


Isimila 


HGK 


5751 


S0729/0024 


Salma Hassan Massawanga 


Msolwa 


Dakawa 


HGL 


5752 


S0729/0025 


Scholastica Loderrigo Mwanyik 


Msolwa 


Dakawa 


HGL 


5753 


S0729/0026 


Sophia Anthony Kigomba 


Msolwa 


Ifunda Girls 


HGE 


5754 


S0729/0027 


Sophia Chrispin Mguli 


Msolwa 


Tabora Girls 


PCM 


5755 


S0729/0028 


Sylvia Joseph Kundi 


Msolwa 


Mtwara Girls 


HGE 


5756 


S0729/0030 


Warda Majid Zuberi 


Msolwa 


Ifunda Tech. 


CBG 


5757 


S0729/0031 


Witness Theodore Mwalongo 


Msolwa 


Ashira 


EGM 


5758 


S0635/0003 


Beatrice Phoya 


Msufini 


Jikomboe 


HKL 


5759 


S0635/0018 


Joyce M Kulaya 


Msufini 


Mkuu 


CBG 


5760 


S0635/0019 


Neema R Kishimbo 


Msufini 


Tinde 


CBG 


5761 


S0635/0023 


Shafiuna H Nangu 


Msufini 


Korogwe 


CBG 


5762 


S0635/0028 


Upendo R Nkya 


Msufini 


Maswa 


PCB 


5763 


S0294/0001 


Adelina D. Simon 


Mt.carmel 


Songe 


HKL 


5764 


S0294/0006 


Christina K. Christopher 


Mt.carmel 


Nangwa 


HKL 


5765 


S0294/0015 


Geremana J. Mliliye 


Mt.carmel 


Kibondo 


HGL 


5766 


S0294/0018 


Happy K. Laurent 


Mt.carmel 


Usongwe 


HGE 


5767 


S0294/0020 


Hilda E. Kidodi 


Mt.carmel 


Loleza 


PCB 


5768 


S0294/0036 


Neema A. Kalangali 


Mt.carmel 


Songe 


HGE 


5769 


S0294/0037 


Oliva M. Baragwiha 


Mt.carmel 


Mbeya 


HGL 


5770 


S2358/0048 


Flora Amlani 


Mtakuja 


Mringa 


EGM 


5771 


S2358/0060 


Jackline Anania 


Mtakuja 


ArushaTech.. 


MEC 


5772 


S2358/0102 


Safia Said 


Mtakuja 


Ifunda Girls 


PCM 


5773 


S228 1/0038 


Mary Ernest 


Mtandi 


Nangwanda 


HGK 


5774 


S1451/0015 


Habiba Mussa Halfani 


Mtangalanga 


Masasi Girls 


HGK 


5775 


S1451/0020 


Jamila Hamisi Hussein 


Mtangalanga 


Londoni 


HGK 


5776 


S1 745/001 9 


Luciana Didasy 


Mtibwa 


Iringa Girls 


CBG 


5777 


S1 575/0021 


Monica Amandus Mtunga 


Mtimbira 


Lusanga 


HKL 


5778 


S2300/0018 


Fausta George Kesaga 


Mtimbwe 


Loleza 


CBG 


5779 


S 1868/0045 


Snaida Jeradi Kalengela 


Mtitu 


Isimila 


HGK 


5780 


S 1868/0047 


Tospida Jonas Kitaso 


Mtitu 


Makambako 


HGK 


5781 


S3034/0029 


Hellen Alfred Mgeta 


Mtoni 


Maswa 


CBG 


5782 


S3034/0045 


Khadija Omary Kassim 


Mtoni 


Maswa 


CBG 118 SNO 


EXAM No. 


JINA LA MWANAFUNZI 


SHULE ATOKAYO 


SHULE AENDAYO 


MASOMO 


5783 


S3034/0070 


Tatu Ramadhan Yahaya 


Mtoni 


Maswa 


PCM 


5784 


S4205/0008 


Farida Miraji Abdala 


Mtunduru 


Kondoa 


CBG 


5785 


S4205/0019 


Rehema Ramadhan Salanda 


Mtunduru 


Bwiru Girls 


EGM 


5786 


S0431/0008 


Assela Clato Mwinuka 


Mtwango 


Ifunda Tech. 


PCB 


5787 


S021 5/0009 


Catherine Nelson 


Mtwara Girls 


Mtwara Tech. 


PCB 


5788 


S0215/0018 


Grace Chanae 


Mtwara Girls 


Loleza 


PCB 


5789 


S021 5/0021 


Happy Senge 


Mtwara Girls 


Tarakea 


PCM 


5790 


S021 5/0033 


Mariam Masumbuko 


Mtwara Girls 


Masasi Girls 


HGK 


5791 


S021 5/0034 


Mariam Mhando 


Mtwara Girls 


Mtwara Girls 


HGL 


5792 


S021 5/0035 


Marycian Mathias 


Mtwara Girls 


Mtwara Girls 


CBG 


5793 


S021 5/0043 


Neema Naftal 


Mtwara Girls 


Mwanza 


PCB 


5794 


S021 5/0045 


Queen Abrahamu 


Mtwara Girls 


Mtwara Girls 


HKL 


5795 


S021 5/0048 


Rehema Afridon 


Mtwara Girls 


Jikomboe 


HKL 


5796 


S021 5/0056 


Rukia Mohamedi 


Mtwara Girls 


Mwanza 


PCM 


5797 


S021 5/0065 


Teofrida Gervas 


Mtwara Girls 


Loleza 


HGL 


5798 


S021 5/0069 


Zaituni Juma 


Mtwara Girls 


Nangwa 


HKL 


5799 


S0244/0007 


Ester Mapunda 


Mtwara Sisters Sem. 


Masasi Girls 


HGL 


5800 


S0244/0013 


Salvina Stephano Marko 


Mtwara Sisters Sem. 


Machame 


CBN 


5801 


S01 39/001 9 


Nyagahoza Bathlomeo 


Mtwara Tech. 


Loleza 


PCM 


5802 


S01 39/0025 


Victoria Mgao 


Mtwara Tech. 


ArushaTech.. 


CIV 


5803 


S21 14/0005 


Anna Nickson Makongwa 


Mtwivila 


Machame 


CBN 


5804 


S21 14/0010 


Bertha Batista Lamba 


Mtwivila 


Machame 


CBN 


5805 


S21 14/001 7 


Elina Willson Ngewe 


Mtwivila 


Machame 


CBN 


5806 


S21 14/0045 


Neema Fredrick Kajangu 


Mtwivila 


Machame 


CBN 


5807 


S0825/0001 


Amina Shaban Itambu 


Mudio Isl. Sem. 


Bwiru Girls 


EGM 


5808 


S0825/0005 


Aziza Adam Hussein 


Mudio Isl. Sem. 


Kondoa 


PCB 


5809 


S0825/0006 


Batuli Bakari Mahmoud 


Mudio Isl. Sem. 


Ifakara 


PCB 


5810 


S0825/001 1 


Fatihiya Said Hemed 


Mudio Isl. Sem. 


Kondoa 


CBG 


5811 


S0825/0015 


Fatna Othman Jumanne 


Mudio Isl. Sem. 


Dareda 


CBG 


5812 


S0825/0016 


Habiba Shaban Kisuda 


Mudio Isl. Sem. 


Weruweru 


ECA 


5813 


S0825/0020 


Khadija Elias Nkya 


Mudio Isl. Sem. 


Weruweru 


EGM 


5814 


S0825/0026 


Mariam Saadun Temba 


Mudio Isl. Sem. 


Mkuu 


CBG 


5815 


S0825/0030 


Naima Ayoub Sengo 


Mudio Isl. Sem. 


Kazima 


ECA 


5816 


S0825/0034 


Rehema Habibu Nina 


Mudio Isl. Sem. 


Dr. Olsen 


PCB 


5817 


S0825/0035 


Salma Hamad Kweka 


Mudio Isl. Sem. 


Kaliua 


PCB 


5818 


S0825/0036 


Salma Kheri Kitenge 


Mudio Isl. Sem. 


Florian 


CBG 


5819 


S2376/0002 


Amina Abdallah Massawe 


Mugabe 


Ruvu 


PCM 


5820 


S2376/0009 


Asha Issa Yunusu 


Mugabe 


Songe 


HKL 


5821 


S2376/001 1 


Asna Abdulrahman Kaheneko 


Mugabe 


Londoni 


EGM 


5822 


S2376/0013 


Beatha Michael Mkalangambila 


Mugabe 


Mkugwa 


HGK 


5823 


S2376/0016 


Diana Ernest Mwakadinda 


Mugabe 


Weruweru 


PCB 


5824 


S2376/0029 


Happy Samweli Magita 


Mugabe 


Mwendakulima 


HGL 


5825 


S2376/0035 


Josephine George Balama 


Mugabe 


Ruvu 


PCM 


5826 


S2376/0057 


Neema Pastory Masanja 


Mugabe 


J.j. Mungai 


EGM 


5827 


S2376/0064 


Sarah Emily Kirako 


Mugabe 


Nganza 


ECA 


5828 


S2376/0074 


Theresia Chrispine Nicolous 


Mugabe 


Mwanza 


PCB 


5829 


S2376/0087 


Zulfa Muhibu Chuma 


Mugabe 


Muheza 


CBG 


5830 


S3702/0051 


Monica Hillary 


Mughanga 


Mpwapwa 


PCM 


5831 


S3869/0009 


Nazareth Nicholous Fidel 


Mugombe 


Malagarasi 


HGK 119 SNO 


EXAM No. 


JINA LA MWANAFUNZI 


SHULE ATOKAYO 


SHULE AENDAYO 


MASOMO 


5832 


S3634/0016 


Ester Abedinego 


Mugumu 


Tarakea 


PCM 


5833 


S3634/0025 


Joyce Jeremiah 


Mugumu 


Maswa 


CBG 


5834 


S3634/0062 


Sara John 


Mugumu 


Maswa 


CBG 


5835 


S3724/0005 


Domina Kitunka 


Muhanga 


Usangi Day 


HGE 


5836 


S1 81 0/0026 


Elizabeth Stephano Bilama 


Muharuro 


Kaliua 


PCB 


5837 


S1 080/001 3 


Farida A Hassan 


Muheza Muslim 


Ifunda Girls 


EGM 


5838 


S1 080/0021 


Halima A Salimu 


Muheza Muslim 


Lugoba 


CBG 


5839 


S1 080/0026 


Hidaya F Semkiwa 


Muheza Muslim 


Iringa Girls 


EGM 


5840 


S1 080/0029 


Joyce N Manase 


Muheza Muslim 


Nangwa 


HKL 


5841 


S1 080/0032 


Kuluthum S Mohamed 


Muheza Muslim 


Bagamoyo 


CBG 


5842 


S1 080/0039 


Mariamu A Mlenda 


Muheza Muslim 


Ruvu 


HGL 


5843 


S1 080/0047 


Mwanahamisi Ali 


Muheza Muslim 


Korogwe 


HKL 


5844 


S1 080/0046 


Mwanahamisi A Boraafya 


Muheza Muslim 


Mringa 


HGE 


5845 


S1 080/0061 


Rukiah H Jaribu 


Muheza Muslim 


Muheza 


CBG 


5846 


S1 080/0063 


Salma Hassan 


Muheza Muslim 


Muheza 


CBG 


5847 


S1 080/0072 


Tausi A Mzulwa 


Muheza Muslim 


Nangwa 


HKL 


5848 


S1 080/0075 


Upendo Sanga 


Muheza Muslim 


Lugalo 


CBG 


5849 


S1 080/0078 


Veronica P Mwasile 


Muheza Muslim 


Bagamoyo 


EGM 


5850 


S4528/0002 


Matrida D Zacharia 


Muhugi 


Kibondo 


HKL 


5851 


S1 626/0001 


Agness P Magele 


Mukidoma 


Songe 


HGL 


5852 


S1 626/0002 


Amina Juma 


Mukidoma 


Tabora Girls 


CBG 


5853 


S1 626/001 4 


Edna Mmari 


Mukidoma 


Nganza 


EGM 


5854 


S1 626/0024 


Gift Nestory 


Mukidoma 


Kisimiri 


HKL 


5855 


S 1626/0029 


Hellen Enock 


Mukidoma 


Songe 


HGK 


5856 


S1 626/0030 


Hollo Joel 


Mukidoma 


Tabora Girls 


CBG 


5857 


S1 626/0046 


Mongele John 


Mukidoma 


Songe 


HGL 


5858 


S 1626/0048 


Naishoki P Sangayon 


Mukidoma 


Engutoto 


HKL 


5859 


S1 626/0056 


Phoibe Keu 


Mukidoma 


Mwika 


EGM 


5860 


S1 626/0062 


Sara Kahebo 


Mukidoma 


Tumaini 


HKL 


5861 


S2631/0050 


Mage Chesco Gohage 


Mukilima 


Dakawa 


HGK 


5862 


S2248/0023 


Irene Bryson Massawe 


Mukwasa Day 


Longido 


HGE 


5863 


S3239/0012 


Epiphana Longino 


Muleba 


Kondoa 


CBG 


5864 


S3239/0016 


Gloria Ishemujabi 


Muleba 


Nangwa 


HKL 


5865 


S3239/0028 


Proscovia Venance 


Muleba 


Kibondo 


HGE 


5866 


S2629/0012 


Christina Aman Mselela 


Mulunga 


Songea Girls 


EGM 


5867 


S1 042/0003 


Amina Nyange Mkhomoi 


Mungaa 


Tarakea 


PCM 


5868 


S1 042/001 7 


Johari Jumanne Lyimo 


Mungaa 


Kazima 


EGM 


5869 


S1 042/0027 


Pricila Simon Ntandu 


Mungaa 


Mpanda 


CBG 


5870 


S1 042/0033 


Rukia Salim Selemani 


Mungaa 


Tinde 


CBG 


5871 


S0250/0002 


Agness Josephat Laurent 


Murigha 


Tinde 


CBG 


5872 


S0250/0005 


Angelina Constantine Odillo 


Murigha 


Mwendakulima 


HGK 


5873 


S0250/0008 


Beatrice Mathias Mutayoba 


Murigha 


Usangi Day 


HGE 


5874 


S0250/0012 


Christina Emanuel Mabula 


Murigha 


Mpanda 


CBG 


5875 


S0250/0013 


Diana Rose Christopher Mlay 


Murigha 


Bwiru Girls 


CBG 


5876 


S0250/0014 


Dorcas Brendan John 


Murigha 


Kondoa 


CBG 


5877 


S0250/0015 


Elizabeth Benson Temu 


Murigha 


Ashira 


EGM 


5878 


S0250/0017 


Erica Danison Munna 


Murigha 


Tumaini 


HKL 


5879 


S0250/0021 


Esther Mtinangi Nyambi 


Murigha 


Ashira 


EGM 


5880 


S0250/0022 


Getruda Frumence Senkondo 


Murigha 


Mpanda 


CBG 120 SNO 


EXAM No. 


JINA LA MWANAFUNZI 


SHULE ATOKAYO 


SHULE AENDAYO 


MASOMO 


5881 


S0250/0025 


Haika Onesmo Machange 


Murigha 


Urambo 


HKL 


5882 


S0250/0030 


Jenipher Stephano Musa 


Murigha 


Ashira 


CBG 


5883 


S0250/0031 


Jesca Benson Temu 


Murigha 


Mwika 


EGM 


5884 


S0250/0032 


Julia Kennedy Shedy 


Murigha 


Kaliua 


PCB 


5885 


S0250/0033 


Lilian Nelson Mukulasi 


Murigha 


Urambo 


HGK 


5886 


S0250/0036 


Mwajuma Jumanne Ntandu 


Murigha 


Kondoa 


CBG 


5887 


S0250/0038 


Neema Aloyce Mhirwa 


Murigha 


Bwiru Girls 


PCB 


5888 


S0250/0039 


Paulina Fidelis Cosmas 


Murigha 


Ifunda Girls 


CBG 


5889 


S0250/0041 


Pendo Samwel Ezekiel 


Murigha 


Tinde 


CBG 


5890 


S0250/0044 


Rebecca Yesaya Ambayuu 


Murigha 


Tumaini 


HGK 


5891 


S0250/0045 


Roza Charles Njia 


Murigha 


Chief Ihunyo 


HKL 


5892 


S0250/0046 


Salome Servi Lyimo 


Murigha 


Urambo 


HGL 


5893 


S0250/0047 


Tunu Shabani Lundi 


Murigha 


Mwamashimba 


HKL 


5894 


S0250/0050 


Veronica Jacob Joseph 


Murigha 


Mpanda 


CBG 


5895 


S0250/0051 


Veronica Marwa Nyamburukek 


Murigha 


Bwiru Girls 


PCB 


5896 


S0874/0010 


Bemadetha Q Slaama 


Murray 


Kondoa 


HKL 


5897 


S0874/001 1 


Christina E Nawe 


Murray 


Kondoa 


CBG 


5898 


S0874/0060 


Noela C Laway 


Murray 


Machame 


HKL 


5899 


S 1765/0003 


Anifa Kibegwa 


Murubona Muslim 


Kaliua 


CBG 


5900 


S1 150/0033 


Hosiana Stephano Mmanyi 


Muungano 


Ifunda Girls 


EGM 


5901 


S1 150/0068 


Shakila Mussa Rauya 


Muungano 


Ifunda Girls 


HGK 


5902 


S1 150/0072 


Stella August Temu 


Muungano 


Machame 


HKL 


5903 


S1 150/0073 


Stella Daudi Chafweha 


Muungano 


Engutoto 


HKL 


5904 


S1 150/0082 


Witness Milton Sam 


Muungano 


Nangwa 


HGK 


5905 


S4048/0001 


Aisha R. Athumani 


Muungano Usa River 


Kibondo 


HKL 


5906 


S4048/0018 


Happyness A. Kavishe 


Muungano Usa River 


Kibondo 


HKL 


5907 


S4048/0021 


Irene A. Pallangyo 


Muungano Usa River 


Machame 


CBG 


5908 


S4048/0035 


Mwajabu B. Juma 


Muungano Usa River 


Mkuu 


HGE 


5909 


S4048/0039 


Praise I. Sanga 


Muungano Usa River 


Songe 


HGL 


5910 


S4048/0040 


Rahma W. Kombo 


Muungano Usa River 


Bwiru Girls 


EGM 


5911 


S4048/0044 


Saumu J. Ramadhani 


Muungano Usa River 


Kifaru 


HGE 


5912 


S0804/0001 


Agatha William Mlemambi 


Mvumi 


Mringa 


EGM 


5913 


S0804/0002 


Agness Richard Nhonya 


Mvumi 


Nganza 


PCB 


5914 


S0804/0003 


Amina Daniel Mdimi 


Mvumi 


Kondoa 


HKL 


5915 


S0804/0004 


Angel Rashan Mdee 


Mvumi 


Lukole 


HGE 


5916 


S0804/0005 


Caroline Damas Vitalo 


Mvumi 


Kondoa 


CBG 


5917 


S0804/0006 


Ekinala Kennedy Mwaijengo 


Mvumi 


Tumaini 


HGE 


5918 


S0804/0008 


Elizabeth Richard Ntahonsigay 


Mvumi 


Chief Ihunyo 


HGE 


5919 


S0804/0010 


Esther Samson Nhonya 


Mvumi 


Bwiru Girls 


CBG 


5920 


S0804/001 1 


Getrude Seraphin Mndeme 


Mvumi 


Urambo 


HGL 


5921 


S0804/0012 


Gloria Gabriel Lucas 


Mvumi 


Ashira 


HGE 


5922 


S0804/0013 


Gloria Rashan Mdee 


Mvumi 


Dodoma 


HGL 


5923 


S0804/0014 


Happiness Philip Msangi 


Mvumi 


Mawenzi 


HGE 


5924 


S0804/0017 


Lisamarie Robert Masimba 


Mvumi 


Nganza 


HGL 


5925 


S0804/0021 


Salome Joram Mayila 


Mvumi 


Bwiru Girls 


HGE 


5926 


S1 791 /0029 


Tumaini M Philemon 


Mvumi Makulu 


Kondoa 


CBG 


5927 


S1 680/0005 


Elizabeth Liberath Mrina 


Mvuti 


Korogwe 


CBG 


5928 


S3583/0009 


Sophia Kanana Marco 


Mwabomba 


Maswa 


HKL 


5929 


S3848/0027 


Neema Elias lyohe 


Mwahu 


Nangwa 


HGE 121 SNO 


EXAM No. 


JINA LA MWANAFUNZI 


SHULE ATOKAYO 


SHULE AENDAYO 


MASOMO 


5930 


S4 157/0003 


Nkwimba Mwandu 


Mwakaluba 


Jikomboe 


HGL 


5931 


S31 38/0052 


Happy Godfrey 


Mwakibete 


Ifunda Girls 


CBG 


5932 


S3098/0018 


Naomi Peter 


Mwakilyambiti 


Maswa 


CBG 


5933 


S3098/0029 


Yunis John 


Mwakilyambiti 


Dakawa 


HGL 


5934 


S4562/0020 


Valleliah M Kitundu 


Mwakipanga 


Mpanda 


CBG 


5935 


S1 344/0005 


Attu E Mwazembe 


Mwalimu J K Nyerere 


Lusanga 


PCB 


5936 


S1 344/001 4 


Fatuma Y Mzumbwe 


Mwalimu J K Nyerere 


Lusanga 


CBG 


5937 


S1 344/001 9 


Irene A Amosi 


Mwalimu J K Nyerere 


Nkasi 


HGL 


5938 


S1 344/0045 


Sakina A Mkumbwa 


Mwalimu J K Nyerere 


Songea Girls 


PCB 


5939 


S1 344/0051 


Sophia W Ngoya 


Mwalimu J K Nyerere 


Kizwite 


CBG 


5940 


S1 140/0046 


Pendo Mashaka 


Mwalimu Nyerere 


Kibondo 


HGK 


5941 


S1 140/0049 


Regina Omary 


Mwalimu Nyerere 


Maswa 


CBG 


5942 


S1 140/0055 


Semeni William 


Mwalimu Nyerere 


Igunga 


HGK 


5943 


S3659/0004 


Emaculatha Thadeo Shija 


Mwamala 


Bwiru Girls 


CBG 


5944 


S 1743/0004 


Helena Mashara Sylas 


Mwamala 


Lukole 


HKL 


5945 


S3686/0001 


Dotto Joseph 


Mwamashimba 


Mpanda 


CBG 


5946 


S3686/0006 


Lucia Thomas 


Mwamashimba 


Bwiru Girls 


CBG 


5947 


S3686/0008 


Mbuke Joram 


Mwamashimba 


Kaliua 


CBG 


5948 


S1 107/0023 


Pili Serikali 


Mwamashimba 


Maswa 


HGK 


5949 


S1 107/0024 


Rebeca Gervas 


Mwamashimba 


Rugambwa 


HKL 


5950 


S2538/001 1 


Ashura Maruhe Hindi 


Mwananchi 


Kibondo 


HGK 


5951 


S2538/0016 


Catherine Baraka Magambo 


Mwananchi 


Bwiru Girls 


PCB 


5952 


S2538/0085 


Phoybe Julius Malechela 


Mwananchi 


Malagarasi 


HKL 


5953 


S061 6/0076 


Zerida Mataro Mweru 


Mwandiga 


Malagarasi 


HGK 


5954 


S0935/0013 


Godliver G Kanuda 


Mwandoya 


Nganza 


CBG 


5955 


S2906/0008 


Kefline Samson 


Mwandu 


Maswa 


CBG 


5956 


S0558/0013 


Jackline P Mrimia 


Mwanga 


Dareda 


HGL 


5957 


S0558/0017 


Joyce E Mashambo 


Mwanga 


Mpwapwa 


PCM 


5958 


S0558/0019 


Julither L Surumbu 


Mwanga 


Kondoa 


PCB 


5959 


S0558/0023 


Mariam B Msuya 


Mwanga 


Maswa 


HGK 


5960 


S0558/0033 


Perpetua P Kimicho 


Mwanga 


Bwiru Girls 


CBG 


5961 


S0558/0039 


Selina G Masilayo 


Mwanga 


Iringa Girls 


CBG 


5962 


S0558/0041 


Swabrah H Nyindo 


Mwanga 


Ifunda Girls 


PGM 


5963 


S0558/0044 


Urusula S Temba 


Mwanga 


Loleza 


CBG 


5964 


S3024/0013 


Mwajuma Jeremiah 


Mwantini 


Kaliua 


CBG 


5965 


S0333/0003 


Agricia Maxmillian 


Mwanza 


Sumve 


HKL 


5966 


S0333/0025 


Dotto Hamad 


Mwanza 


Machame 


CBN 


5967 


S0333/0038 


Grace Nicholaus 


Mwanza 


Nganza 


HKL 


5968 


S0333/0104 


Rebeca Alex 


Mwanza 


Maswa 


CBN 


5969 


S0333/0116 


Sarah Daniel Magabanya 


Mwanza 


Chief Ihunyo 


HKL 


5970 


S0333/0121 


Sharifa Omary 


Mwanza 


Kibondo 


HKL 


5971 


S0333/0131 


Veronica Stephano 


Mwanza 


Lukole 


HKL 


5972 


S0333/0136 


Winfrida Sebastian 


Mwanza 


Nganza 


CBG 


5973 


S1 589/0002 


Agness Peter Madege 


Mwanza Baptist 


Nganza 


HGL 


5974 


S1 589/001 9 


Grace Leonard Masolwa 


Mwanza Baptist 


Nganza 


CBG 


5975 


S1 589/0031 


Modesta Arsen Matei 


Mwanza Baptist 


Mwamashimba 


HKL 


5976 


S1 589/0037 


Rose Mhagachi Mniko 


Mwanza Baptist 


Mwanza 


PCB 


5977 


S1 589/0040 


Tumaini Furaha Peneza 


Mwanza Baptist 


ArushaTech.. 


TRAN 


5978 


S3427/0057 


Rukia Ramadhani 


Mwapachu 


Ashira 


CBG 122 SNO 


EXAM No. 


JINA LA MWANAFUNZI 


SHULE ATOKAYO 


SHULE AENDAYO 


MASOMO 


5979 


S1 924/001 3 


Bertha L Lui 


Mwasele 


Mkolani 


PCB 


5980 


S1 924/0044 


Leah Thomas 


Mwasele 


Bwiru Girls 


HKL 


5981 


S1 924/0048 


Maria Augustine 


Mwasele 


Bwiru Girls 


CBG 


5982 


S1 924/0061 


Neema N Kimaro 


Mwasele 


Mawenzi 


HGK 


5983 


S2493/0037 


Prisca Sanga 


Mwatisi 


Usongwe 


HGE 


5984 


S0895/0008 


Evenitha Athanas Sumka 


Mwaya 


Ifakara 


CBG 


5985 


S2001/0025 


Janeth Felician Laurian 


Mwemage 


Nyakahura 


HGL 


5986 


S200 1/0040 


Zamzam Buberwa Mohamed 


Mwemage 


Nyakahura 


HKL 


5987 


S0665/0003 


Angel Monata 


Mwembeni 


Mwamashimba 


HGL 


5988 


S0665/0004 


Beatrice L Batunika 


Mwembeni 


Rugambwa 


HKL 


5989 


S0665/0007 


Catherine Raymond 


Mwembeni 


Mwamashimba 


HGL 


5990 


S0665/0021 


Lucia Lyato 


Mwembeni 


Songe 


HGL 


5991 


S0665/0038 


Witness Mtui 


Mwembeni 


Tabora Girls 


PCM 


5992 


S0445/0060 


Kaslida Mkolwe 


Mwembetogwa 


Ulayasi 


CBG 


5993 


S0445/0082 


Nisebia Tesha 


Mwembetogwa 


Songea Girls 


CBG 


5994 


S0445/0093 


Sophia Y Fungo 


Mwembetogwa 


Isimila 


HGK 


5995 


S0445/0105 


Zawadi Mihafu 


Mwembetogwa 


Mwakaleli 


HKL 


5996 


S1 544/001 3 


Grace Joseph Makota 


Mwena 


Nangwanda 


HGK 


5997 


S3482/0001 


Annastazia Milinga 


Mwenyeheri Anuarite 


Ruvu 


PCB 


5998 


S3482/0003 


Doreen P Ndoile 


Mwenyeheri Anuarite 


Mkuu 


EGM 


5999 


S3482/0012 


Jessica Charles 


Mwenyeheri Anuarite 


Kaliua 


PCB 


6000 


S3482/0015 


Sabina John 


Mwenyeheri Anuarite 


Mtwara Tech. 


PCM 


6001 


S3482/0017 


Veronica A Ngotezi 


Mwenyeheri Anuarite 


Morogoro 


HGL 


6002 


S3482/0018 


Witness Nyoni 


Mwenyeheri Anuarite 


Kibondo 


HGL 


6003 


S1 590/0004 


DianaT Ngai 


Mwera Vision 


Mwendakulima 


HGL 


6004 


S0900/0016 


Glory Anthon 


Mwigo 


Namabengo 


HGK 


6005 


S3855/0007 


Mbuke Ogesa 


Mwigumbi 


Sumve 


HGE 


6006 


S0782/0014 


Betty G Urio 


Mwika 


Ifunda Tech. 


PGM 


6007 


S0782/0034 


Filomena Giliad 


Mwika 


Kondoa 


PCB 


6008 


S0782/0042 


Glory F Kimario 


Mwika 


Usangi Day 


EGM 


6009 


S0782/0056 


Hilda R Mlay 


Mwika 


Ashira 


CBG 


6010 


S0782/0068 


Joyce Makata 


Mwika 


Ashira 


CBG 


6011 


S0782/0078 


Lisma Waziri 


Mwika 


Lugoba 


PCM 


6012 


S221 1/0001 


Adasa Bathromeo 


Mwilamvya 


Kibondo 


HKL 


6013 


S221 1/0002 


Angelina Michael 


Mwilamvya 


Ashira 


HGE 


6014 


S221 1/0005 


Christina Daudi 


Mwilamvya 


Ashira 


CBG 


6015 


S221 1/0007 


Elizabeth Simon 


Mwilamvya 


Mtwara Girls 


CBG 


6016 


S221 1/0008 


Esther Amos 


Mwilamvya 


Bwiru Girls 


HGE 


6017 


S221 1/0010 


Felister Wakutumwa 


Mwilamvya 


Mringa 


HGE 


6018 


S221 1/0013 


Mwajuma Mpoma 


Mwilamvya 


Ashira 


HGE 


6019 


S221 1/0017 


Prisca N Rugazia 


Mwilamvya 


Kazima 


EGM 


6020 


S221 1/0018 


Restearly Mpipi 


Mwilamvya 


Tabora Girls 


PCB 


6021 


S221 1/0022 


Tabita Patrick 


Mwilamvya 


Zanaki (day) 


KLF 


6022 


S3031/0029 


Judith Benard 


Mwinuko 


Maswa 


CBG 


6023 


S3031/0033 


Maria Mwita 


Mwinuko 


Chief Ihunyo 


HKL 


6024 


S1 860/0026 


Kabula Jackson Nkwano 


Mwisenge 


Maswa 


PCB 


6025 


S2384/0007 


Dorothea M Daud 


Mwisi 


Nganza 


CBG 


6026 


S1 931 /0029 


Jenifa M Mwashilindi 


Myovizi 


Machame 


EGM 


6027 


S1 931 /0047 


Ruth J Mwashitete 


Myovizi 


Kizwite 


CBG 123 SNO 


EXAM No. 


JINA LA MWANAFUNZI 


SHULE ATOKAYO 


SHULE AENDAYO 


MASOMO 


6028 


S0985/0031 


Noelia Abel 


Mzindakaya 


Kizwite 


HGL 


6029 


S1 383/0024 


Irene Faustine Paul 


Mzinga 


Maposeni 


HGL 


6030 


S0335/0001 


Asiya I Mussa 


Mzizima 


Nganza 


ECA 


6031 


S0335/0004 


Donatila C Ng'owo 


Mzizima 


Kondoa 


PCB 


6032 


S0335/0005 


Gloria J Siara 


Mzizima 


Ruvu 


PCM 


6033 


S0335/0006 


Margareth M Bagile 


Mzizima 


Kizwite 


HGL 


6034 


S0335/0008 


Nuru Mkiba 


Mzizima 


Nganza 


ECA 


6035 


S0335/0012 


Zaileen A Jamal 


Mzizima 


Nganza 


ECA 


6036 


S3641/0006 


Hellen Longnus Kashasha 


Naboti 


Lugalo 


CBG 


6037 


S3641/0010 


Marsiana Lodrick Longo 


Naboti 


Ifunda Tech. 


CBG 


6038 


S3641/0011 


Winfrida John Masanja 


Naboti 


J.j. Mungai 


HGE 


6039 


S3641/0013 


Zahara Hamza Juma 


Naboti 


Manyunyu 


HKL 


6040 


S3370/0022 


Frola Mhindi Masasi 


Nakoza 


Nyakahura 


HGK 


6041 


S2925/0001 


Adelina J Kalinga 


Nalyelye 


Ifakara 


HKL 


6042 


S2925/0047 


Oliver W Mwamlima 


Nalyelye 


Lugalo 


CBG 


6043 


S2925/0067 


Upendo Y Nzunda 


Nalyelye 


Isimila 


HKL 


6044 


S2925/0071 


Yasinta B Mwashilindi 


Nalyelye 


Dakawa 


HGK 


6045 


S0685/0014 


Isentrude Ferdnand Challe 


Namabengo 


Dodoma 


HGL 


6046 


S0685/0031 


Sibilina Wilgis Nilongo 


Namabengo 


Mtwara Girls 


CBG 


6047 


S291 1/0035 


Salma Juma Ally 


Namanga 


Machame 


EGM 


6048 


S0401/0002 


Agnes P Kanje 


Namfua 


Muheza 


CBG 


6049 


S0401/0005 


Angelina S Chahe 


Namfua 


Iringa Girls 


CBG 


6050 


S0401/0046 


Victoria P Kavishe 


Namfua 


Ashira 


CBG 


6051 


S3701/0008 


Emeliana P Tsii 


Nangara 


Kifaru 


EGM 


6052 


S3701/0026 


Perpetua K Hayte 


Nangara 


Kifaru 


HGE 


6053 


S0996/0016 


Shida E Fikiri 


Nansimo 


Chief Ihunyo 


HGK 


6054 


S2924/0025 


Sesilia F Shita 


Nanswilu 


Makambako 


HGE 


6055 


S0557/0001 


Agricola C Sakaya 


Narumu 


Mwika 


HGE 


6056 


S0557/0003 


Angelina L Uronu 


Narumu 


Jikomboe 


HKL 


6057 


S0557/0007 


Claudia O Albert 


Narumu 


Nangwa 


HKL 


6058 


S0557/0008 


Elizabeth C Sakaya 


Narumu 


Usangi Day 


EGM 


6059 


S0557/0010 


Elizabeth H Makoi 


Narumu 


Ashira 


CBG 


6060 


S0557/001 1 


Elizabeth J Lema 


Narumu 


Muheza 


PCB 


6061 


S0557/0012 


Elvida J Eliushu 


Narumu 


Korogwe 


PCB 


6062 


S0557/0013 


Emaculate J Mbwilo 


Narumu 


J.j. Mungai 


HGL 


6063 


S0557/0014 


Emelda R Mosha 


Narumu 


Makambako 


HKL 


6064 


S0557/0015 


Emmy P Lucas 


Narumu 


Songe 


HGL 


6065 


S0557/0016 


Esther G Njowoka 


Narumu 


Kizwite 


CBG 


6066 


S0557/0017 


Eunice R Murrow 


Narumu 


Bwiru Girls 


HGE 


6067 


S0557/0031 


Happylight P Mariki 


Narumu 


Ifakara 


CBG 


6068 


S0557/0034 


Irene P Lyamuya 


Narumu 


Nangwa 


HKL 


6069 


S0557/0035 


Irene P Sangawe 


Narumu 


Msangeni 


HGK 


6070 


S0557/0036 


Jackline L Kimaro 


Narumu 


Kibondo 


HGL 


6071 


S0557/0037 


Jacqueline A Laswai 


Narumu 


Jikomboe 


HKL 


6072 


S0557/0038 


Jademina S Timilai 


Narumu 


Lugoba 


PCM 


6073 


S0557/0039 


Janeth J Namoyo 


Narumu 


Bwiru Girls 


HGL 


6074 


S0557/0040 


Jesca F Massae 


Narumu 


Korogwe 


HKL 


6075 


S0557/0041 


Joyce L Mallya 


Narumu 


Bwiru Girls 


EGM 


6076 


S0557/0045 


Lightness W Mamuya 


Narumu 


Lugoba 


PCM 124 SNO 


EXAM No. 


JINA LA MWANAFUNZI 


SHULE ATOKAYO 


SHULE AENDAYO 


MASOMO 


6077 


S0557/0048 


Loveness S Mulabi 


Narumu 


Songe 


HGE 


6078 


S0557/0049 


Mackmario V Kasian 


Narumu 


Nangwanda 


HGK 


6079 


S0557/0050 


Magdalena J Mushi 


Narumu 


Jikomboe 


HKL 


6080 


S0557/0052 


Mary E Mallya 


Narumu 


Usangi Day 


EGM 


6081 


S0557/0054 


Mary W Mushi 


Narumu 


Mwika 


HGE 


6082 


S0557/0056 


Nadra N Pandit 


Narumu 


Ashira 


HGE 


6083 


S0557/0058 


Neema E Mtui 


Narumu 


Dodoma 


PCM 


6084 


S0557/0061 


Noreen J Bhoke 


Narumu 


Bagamoyo 


HKL 


6085 


S0557/0062 


Patricia B Mapunda 


Narumu 


Lugalo 


HGL 


6086 


S0557/0068 


Sara L Malle 


Narumu 


Lugoba 


PCB 


6087 


S0557/0069 


Sharifa M Mawenge 


Narumu 


Mpanda 


HGE 


6088 


S0557/0071 


Sweet F Kalawa 


Narumu 


Uwemba 


HGL 


6089 


S0557/0072 


Tabitha E Mrutu 


Narumu 


Masasi Girls 


HGL 


6090 


S0557/0073 


Veronica D Katembwe 


Narumu 


Songe 


HGL 


6091 


S0557/0074 


Veronica W Mndalla 


Narumu 


Isimila 


HGL 


6092 


S0557/0079 


Zawadi P Lema 


Narumu 


Kazima 


EGM 


6093 


S1 029/0006 


Emiliana Edward Joseph 


Nassa 


Maswa 


CBG 


6094 


S0459/0001 


Agnes E Columbani 


Natiro 


Machame 


CBG 


6095 


S0459/0013 


Flora G Sambo 


Natiro 


Dakawa 


HGL 


6096 


S0459/0027 


Joyce H Mlinga 


Natiro 


Florian 


CBG 


6097 


S0459/0043 


Upendo E Msuya 


Natiro 


Tumaini 


HGK 


6098 


S0459/0044 


Violeth I Uiso 


Natiro 


Weruweru 


PCB 


6099 


S1 392/0032 


Nyangi G Gina 


Natta 


Sumve 


EGM 


6100 


P0909/0151 


Lainel W Tweve 


Nazarene Centre 


Uwemba 


HKL 


6101 


S0940/0030 


Magreth Daniel Marco 


Ndago 


Mwendakulima 


HGK 


6102 


S2230/0008 


Antia Gordian 


Ndama odary 


Tabora Girls 


HGL 


6103 


S2230/0049 


Semphorose Wamara 


Ndama odary 


Maswa 


PCM 


6104 


S2230/0053 


Witness Filberg 


Ndama odary 


Lukole 


HGL 


6105 


S0434/0020 


Evelina Nkoko 


Ndembela 


Nganza 


CBG 


6106 


S0434/0043 


Jestina Kamwela 


Ndembela 


Songea Girls 


CBG 


6107 


S0434/0050 


Letness Lyuvale 


Ndembela 


Ulayasi 


PCB 


6108 


S0434/0051 


Lilian Mbeni 


Ndembela 


Mpanda 


CBG 


6109 


S0434/0070 


Nuru Tossy 


Ndembela 


Kilakala 


CBG 


6110 


S0434/0082 


Spora Mavanza 


Ndembela 


Nganza 


CBG 


6111 


S0434/0086 


Taina Ngole 


Ndembela 


Ruvu 


PCM 


6112 


S0434/0090 


Tunu Zablon Mdonya 


Ndembela 


Msalato 


PCB 


6113 


S0786/0004 


Annastazia Joseph 


Ndono 


Bwiru Girls 


HGL 


6114 


S2297/0002 


Anastazia Agustino Shabani 


Ndorwe 


Mwika 


HGL 


6115 


S2297/0033 


Sakina Manguya Ramadhani 


Ndorwe 


Muheza 


CBG 


6116 


S2928/0025 


Martha A Kajula 


Ndugu 


Igowole 


HGK 


6117 


S091 9/0044 


Sophia H Iddi 


Nduruma 


Igunga 


HGK 


6118 


S2847/0054 


Theofrida Madelemo Robert 


Nduweni 


Tarakea 


CBG 


6119 


S0530/0002 


Amina Hafidhi 


Ndwika Girls 


Ulayasi 


HGK 


6120 


S0530/0004 


Angela Sukamba 


Ndwika Girls 


Malagarasi 


HGK 


6121 


S0530/0009 


Beatrice M Msigwa 


Ndwika Girls 


Makambako 


HGE 


6122 


S0530/0014 


Faraja Mbunga 


Ndwika Girls 


Namabengo 


HGL 


6123 


S0530/0016 


Fatuma Issa 


Ndwika Girls 


Songea Girls 


EGM 


6124 


S0530/0023 


Halima Mohamedi 


Ndwika Girls 


Mtwara Girls 


CBG 


6125 


S0530/0031 


Joyce Vicent 


Ndwika Girls 


Mtwara Girls 


CBG 125 SNO 


EXAM No. 


JINA LA MWANAFUNZI 


SHULE ATOKAYO 


SHULE AENDAYO 


MASOMO 


6126 


S0530/0033 


Latifa Bakari 


Ndwika Girls 


Mtwara Girls 


CBG 


6127 


S0530/0039 


Mwajuma I Mwayungu 


Ndwika Girls 


Weruweru 


HGE 


6128 


S0530/0042 


Nuru Shomari 


Ndwika Girls 


Nangwa 


HKL 


6129 


S0530/0043 


Pili Ayoub 


Ndwika Girls 


Mtwara Girls 


CBG 


6130 


S0530/0060 


Sophia Juma 


Ndwika Girls 


Mringa 


EGM 


6131 


S2498/0004 


Grace Z Kakobe 


Neema Trust 


Kisimiri 


HKL 


6132 


S2498/0005 


Jesca Kimosso 


Neema Trust 


Mkugwa 


HKL 


6133 


S2498/0007 


Lulu Amri 


Neema Trust 


Kondoa 


CBG 


6134 


S2498/0009 


Marina Samson 


Neema Trust 


J.j. Mungai 


HGL 


6135 


S2498/001 1 


Shamsa Akukweti 


Neema Trust 


Chang'ombe (day) 


HGL 


6136 


S2498/0014 


Winifrida S Mulungu 


Neema Trust 


Muheza 


CBG 


6137 


S0974/0010 


Winifrida Samson 


Nela 


Maswa 


CBG 


6138 


S1 188/0006 


Catherine Mwalim 


Neluka 


Lusanga 


CBG 


6139 


S1 188/0007 


Christina Kisongela 


Neluka 


Songea Girls 


PCB 


6140 


S1 188/0046 


Stella Komba 


Neluka 


Makambako 


HGE 


6141 


S1 188/0055 


Zubeda N Sweya 


Neluka 


Mtwara Girls 


HGL 


6142 


S1 375/0010 


Anitha William 


New Era 


Machame 


CBG 


6143 


S2432/0001 


Agneta C Mange 


New Hellen 


Nganza 


EGM 


6144 


S2432/0007 


Diogeness Mganyizi 


New Hellen 


Mawenzi 


HGL 


6145 


S2432/0023 


Upendo Mathew 


New Hellen 


Rugambwa 


HKL 


6146 


S1 737/0050 


Paskalina Urassa Edward 


Ngaleku 


Machame 


EGM 


6147 


S1 737/0054 


Primitiva Hamari Charles 


Ngaleku 


Mkuu 


CBG 


6148 


S0763/0008 


Editha Ndesile 


Ngana 


Ruvu 


CBA 


6149 


S0763/0027 


Tulibake K Mwakasenga 


Ngana 


Iringa Girls 


CBG 


6150 


S1 281 /0063 


Rokola Hakiza 


Ngara 


Tabora Girls 


PCB 


6151 


S0647/0006 


Angelina Waziri 


Ngarenanyuki 


Mwanza 


HKL 


6152 


S0647/0013 


Eliamani Sifael 


Ngarenanyuki 


Ulayasi 


HGK 


6153 


S0647/0015 


Elinuru Peter 


Ngarenanyuki 


Mwendakulima 


HGK 


6154 


S0647/0020 


Flora E Swai 


Ngarenanyuki 


Mkuu 


CBG 


6155 


S0647/0032 


Lucy Willium 


Ngarenanyuki 


Mwanza 


HKL 


6156 


S4090/0001 


Agnes K Libori 


Ngarenaro 


Nganza 


PCB 


6157 


S4090/0003 


Agness P Nicodemu 


Ngarenaro 


Bwiru Girls 


PCB 


6158 


S4090/0004 


Agness R Basili 


Ngarenaro 


Ruvu 


CBG 


6159 


S4090/0006 


Anna A Jerome 


Ngarenaro 


Tabora Girls 


PCM 


6160 


S4090/0008 


Anna K Goodchance 


Ngarenaro 


Bwiru Girls 


EGM 


6161 


S4090/0012 


Brenda C Naftal 


Ngarenaro 


Tabora Girls 


PCM 


6162 


S4090/0017 


Edna R Nkya 


Ngarenaro 


Nganza 


EGM 


6163 


S4090/0018 


Elisia H Zobanya 


Ngarenaro 


Ifunda Girls 


PGM 


6164 


S4090/0019 


Ermina F Audiphas 


Ngarenaro 


Ruvu 


PCM 


6165 


S4090/0022 


Eveta E Tarimo 


Ngarenaro 


Natta 


HGK 


6166 


S4090/0024 


Faudhia M Mabera 


Ngarenaro 


Mkuu 


EGM 


6167 


S4090/0025 


Fredrica F Tairo 


Ngarenaro 


Kazima 


EGM 


6168 


S4090/0040 


Joyce E Daluti 


Ngarenaro 


Bwiru Girls 


PCB 


6169 


S4090/0053 


Marygoreth C Massawe 


Ngarenaro 


Nganza 


PCM 


6170 


S4090/0065 


Rehel M Paul 


Ngarenaro 


Kondoa 


HKL 


6171 


S4090/0066 


Rehema A Ally 


Ngarenaro 


Mkolani 


PCM 


6172 


S4090/0068 


Rehema S Nchasi 


Ngarenaro 


Maswa 


PCM 


6173 


S4090/0070 


Rose B Kessy 


Ngarenaro 


Bwiru Girls 


CBG 


6174 


S2020/0007 


Felista S Thobias 


Ngareni Day 


Usangi Day 


EGM 126 SNO 


EXAM No. 


JINA LA MWANAFUNZI 


SHULE ATOKAYO 


SHULE AENDAYO 


MASOMO 


6175 


S2020/0008 


Filipina L Efremu 


Ngareni Day 


Ashira 


EGM 


6176 


S3831/0004 


Veronica Emmanuel 


Ngaya 


Mkugwa 


HKL 


6177 


S2786/0020 


Rebeka Malang'wa Kazimili 


Ng'haya 


Bwiru Girls 


PCB 


6178 


S2895/0006 


Damalisi Elias William 


Ng'hong'hona 


Bwiru Girls 


EGM 


6179 


S1 41 7/001 5 


Marietha Gabriel Madai 


Ngimu 


Kazima 


EGM 


6180 


S1 925/0006 


Azalia Leonard 


Ngokolo 


Lusanga 


PCB 


6181 


S1 925/001 4 


Debora Kwai 


Ngokolo 


Mwendakulima 


HGK 


6182 


S1 925/001 7 


Fatuma M. Mussa 


Ngokolo 


Urambo 


HGL 


6183 


S1 925/0021 


Grace G. John 


Ngokolo 


Lukole 


HKL 


6184 


S1 925/0044 


Mwajabu Selemani 


Ngokolo 


Tinde 


CBG 


6185 


S1 925/0062 


Suzana M. Musa 


Ngokolo 


Mpanda 


CBG 


6186 


S2666/0020 


Magreth Filex Kimario 


Ngongongare 


Mwika 


HGE 


6187 


S0554/0029 


Kulwa Marco 


Ngudu 


ArushaTech.. 


LAB 


6188 


S1 631 /0002 


Beatrice Charles 


Nguliguli 


Kaliua 


CBG 


6189 


S2355/0021 


Sabela Mwambene 


Ngulugulu 


Vwawa 


HGK 


6190 


S1 594/001 2 


Vaileth Nicodem Mikao 


Nguluma 


Songea Girls 


HGK 


6191 


S0998/0019 


Filomena G Mejooli 


Ng'uni 


Nganza 


ECA 


6192 


S1 581 /0022 


Gloria Beatus 


Nguvumali 


Ashira 


CBG 


6193 


S1581/0071 


Sauda Athumani 


Nguvumali 


Tambaza (day) 


PCM 


6194 


S201 1/0003 


Ester Lugata 


Ng'wanza 


Tinde 


CBG 


6195 


S201 1/0005 


Lightness Mapunda 


Ng'wanza 


Maswa 


HKL 


6196 


S201 1/0008 


Masalu Robert Nganga 


Ng'wanza 


Mwamashimba 


HGL 


6197 


S201 1/0012 


Rechel Masunga 


Ng'wanza 


Sumve 


HKL 


6198 


S201 1/0016 


Scholastica Martine 


Ng'wanza 


Maswa 


HKL 


6199 


S3287/0032 


Lucy Festo Methusela 


Ngweli 


Bwiru Girls 


HKL 


6200 


S2571/0003 


Elizabeth Ngassa 


Ng'wigwa 


Nganza 


HGL 


6201 


S1 172/0006 


Grace Benignus Mbiro 


Nianjema 


Ashira 


EGM 


6202 


S2782/0025 


Gloria Elevan 


Njiro 


Mawenzi 


HGE 


6203 


S2782/0076 


Rehema Z Mbwambo 


Njiro 


Songe 


HGL 


6204 


S3401/0030 


Niwaeli W Mboni 


Nkaiti 


Babati 


HGL 


6205 


S061 0/0004 


Agnes Ngaiwa 


Nkasi 


Mpanda 


CBG 


6206 


S061 0/0030 


Joyce Tigiya 


Nkasi 


lleje 


PCM 


6207 


S061 0/0051 


Zakia Idrisa 


Nkasi 


Loleza 


PCB 


6208 


S1 739/0090 


Tabither Gesase 


Nkende 


Magu 


PCB 


6209 


S 1265/0010 


Dominica Rosiael Akyoo 


Nkoanrua 


Maswa 


CBN 


6210 


S1 265/0031 


Gladness Josephat Mungure 


Nkoanrua 


Machame 


CBN 


6211 


S1 265/0032 


Gloria Godson Nnko 


Nkoanrua 


Machame 


CBG 


6212 


S1 265/0048 


Jonais Amani Mollel 


Nkoanrua 


Machame 


HKL 


6213 


S1 265/0061 


Ndeshifose Godwin Sikawa 


Nkoanrua 


Mringa 


EGM 


6214 


S1 265/0068 


Paulina John Kaaya 


Nkoanrua 


Dakawa 


HKL 


6215 


S1 265/0071 


Prisca John Issangya 


Nkoanrua 


Maswa 


CBN 


6216 


S1 265/0072 


Priscila Zakayo Kaaya 


Nkoanrua 


Bwiru Girls 


CBG 


6217 


S1 265/0078 


Reminister Mose Mungure 


Nkoanrua 


Dodoma 


HGL 


6218 


S1 265/0079 


Rhoda Lawrance Mollel 


Nkoanrua 


Maswa 


PCB 


6219 


S1 265/0080 


Risper Peterson Kaaya 


Nkoanrua 


Machame 


HGL 


6220 


S1 265/0089 


Victoria Amon Kaaya 


Nkoanrua 


Mkuu 


CBG 


6221 


S2908/0014 


Eliafile Yesse Akyoo 


Nkoarisambu 


Florian 


CBG 


6222 


S2908/0035 


Itikisael Wilson Mbise 


Nkoarisambu 


Mringa 


EGM 


6223 


S2908/0051 


Neema Zablon Siara 


Nkoarisambu 


Mwanza 


PCM 127 SNO 


EXAM No. 


JINA LA MWANAFUNZI 


SHULE ATOKAYO 


SHULE AENDAYO 


MASOMO 


6224 


S3385/0021 


Sophia Humphrey Lyimo 


Nkoasenga 


Uwemba 


HGL 


6225 


S0939/0065 


Witness William Nko 


Nkokashu 


Isimila 


HGK 


6226 


S1 31 3/0002 


Amina Nuru Mnyone 


Nkuhungu 


Urambo 


HGL 


6227 


S3520/0034 


Mwatano James Ntibhandetse 


Nkundutsi 


Nganza 


PCB 


6228 


S1 497/0006 


Eunice Peter Urasa 


Nkuu 


Mkuu 


EGM 


6229 


S1 497/0021 


Victoria Elia Mushi 


Nkuu 


Nangwa 


HGK 


6230 


S 1497/0022 


Witness Aminadabu Shoo 


Nkuu 


Dr. Olsen 


CBG 


6231 


S2064/0013 


Bahati Angomwile 


Nkuyu 


Mbeya 


HGE 


6232 


S2064/0027 


Emmy Denis 


Nkuyu 


Londoni 


HGK 


6233 


S2064/0064 


Maria Mwansasu 


Nkuyu 


Usongwe 


HGK 


6234 


S3054/0014 


Frida Bernard 


Nono 


Songe 


HGE 


6235 


S1 284/0002 


Angel Enock Msigwa 


Northern Highlands 


Mawenzi 


EGM 


6236 


S1 284/0004 


Catherine Patrick Mwamlima 


Northern Highlands 


Msangeni 


HGK 


6237 


S1 284/0005 


Cecilia Cyprian Kimath 


Northern Highlands 


Chief Ihunyo 


HGE 


6238 


S1 284/0008 


Halima Ramadhani Mtui 


Northern Highlands 


Songe 


HKL 


6239 


S1 284/0009 


HawaSalim Kumbi 


Northern Highlands 


Nangwa 


HKL 


6240 


S1 284/001 2 


Julieth Richard Uronu 


Northern Highlands 


Urambo 


HGK 


6241 


S1 284/001 3 


Kwizera Kalimanzira Sylvester 


Northern Highlands 


Maswa 


PCM 


6242 


S1 284/001 4 


Lilian William Uisso 


Northern Highlands 


Mwanza 


PCM 


6243 


S1 284/0025 


Neema Godfrey Shayo 


Northern Highlands 


Nangwa 


HGE 


6244 


S1 284/0027 


Noela Josephat Magesa 


Northern Highlands 


Nangwa 


HGE 


6245 


S1 284/0028 


Prisca Masingija Lugata 


Northern Highlands 


Kaliua 


PCM 


6246 


S 1284/0031 


Vanessa Walter Kagisa 


Northern Highlands 


Bwiru Girls 


PCB 


6247 


S3747/0004 


Esther E Mwende 


Notre Dame 


Tarakea 


PCM 


6248 


S3747/0008 


Prisca James 


Notre Dame 


Nangwa 


HKL 


6249 


S3747/0009 


Prisca Priscus 


Notre Dame 


Kibondo 


HKL 


6250 


S3747/0010 


Rehema M. Makoy 


Notre Dame 


Nganza 


CBG 


6251 


S3747/0012 


Salome F. Swai 


Notre Dame 


Nangwa 


HKL 


6252 


S3747/0013 


Stella L. Mollel 


Notre Dame 


Ruvu 


HKL 


6253 


S3747/0014 


Teddy F. Mlumba 


Notre Dame 


Bwiru Girls 


CBG 


6254 


S281 7/0008 


Christina J Paulo 


Nowu 


Florian 


CBA 


6255 


S281 7/0010 


Elionora N Geay 


Nowu 


Florian 


CBA 


6256 


S281 7/0033 


Mistiola H Akonaay 


Nowu 


Machame 


CBG 


6257 


S281 7/0040 


Pendaeli S Mango 


Nowu 


Machame 


CBA 


6258 


S281 7/0043 


Saumu A Maleko 


Nowu 


Chief Ihunyo 


HGK 


6259 


S281 7/0045 


Scolastica S Migire 


Nowu 


Florian 


CBA 


6260 


S0479/0020 


Nangondo Dallas Msangi 


Nronga 


Lugoba 


PCM 


6261 


S0479/0023 


Siael Godbless Temu 


Nronga 


Ifunda Girls 


PCM 


6262 


S0479/0026 


Violet Nazareno Ngata 


Nronga 


Bagamoyo 


HKL 


6263 


S3784/0016 


Hapiness Zacharia 


Nsemulwa 


Mpanda 


HGL 


6264 


S1 800/001 3 


Mwajuma Ally 


Nsimbo 


Malagarasi 


HKL 


6265 


S361 6/0002 


Advodia Kanani 


Nsunga 


Mpanda 


CBG 


6266 


S361 6/0009 


Aneth Alistides 


Nsunga 


Maswa 


CBG 


6267 


S361 6/0063 


Theonestina Livingstone 


Nsunga 


Rugambwa 


CBG 


6268 


S0866/0015 


Neema Richard Jonathan 


Ntenga 


Machame 


HKL 


6269 


S0866/0019 


Rose Mchagua Mngulu 


Ntenga 


Nangwa 


HKL 


6270 


S0866/0020 


Ruth Faithfather Moses 


Ntenga 


Tumaini 


HGK 


6271 


S1 608/0056 


Jenipher George 


Ntunduru 


Jikomboe 


HKL 


6272 


S1 608/0085 


Milembe Joseph 


Ntunduru 


Songe 


HGL 128 SNO 


EXAM No. 


JINA LA MWANAFUNZI 


SHULE ATOKAYO 


SHULE AENDAYO 


MASOMO 


6273 


S1 608/01 01 


Regina Paschal 


Ntunduru 


Mwamashimba 


HGL 


6274 


S1 608/01 12 


Salome Richard 


Ntunduru 


Nganza 


HGL 


6275 


S21 79/0009 


Edda Martin Longoi 


Ntuntu 


Mwanza 


PCM 


6276 


S2 179/0010 


Edinesta Inyasi Pasiani 


Ntuntu 


Maswa 


HKL 


6277 


S21 79/001 5 


Kalista Barnaba Kijanga 


Ntuntu 


Urambo 


HGL 


6278 


S4022/0007 


Specioza M Mkangala 


Nui 


Maswa 


CBG 


6279 


S3041/0029 


Hellen Costantine William 


Nundu 


Chief Ihunyo 


HGL 


6280 


S1 078/001 4 


Farhat Nassir Slum 


Nur Isl. Sem. 


Mpanda 


CBG 


6281 


S1 078/0026 


Munaa Sheikh Hussein 


Nur Isl. Sem. 


Dodoma 


PCM 


6282 


S1 078/0041 


Shekha Sarahani Ally 


Nur Isl. Sem. 


Lusanga 


CBG 


6283 


S1 078/0046 


Yumna Suleiman Abdallah 


Nur Isl. Sem. 


Mpwapwa 


PCM 


6284 


S1 078/0054 


Zulfina Athuman Chende 


Nur Isl. Sem. 


Songea Girls 


PCB 


6285 


S0577/0013 


Habiba Goda 


Nurulyakini 


Mringa 


EGM 


6286 


S0589/0008 


Happyness S Malima 


Nyabihore 


Ifakara 


HKL 


6287 


S0589/001 1 


Maisori Juma 


Nyabihore 


Lukole 


HKL 


6288 


S0589/0017 


Pendo Abel 


Nyabihore 


Mkuu 


HGL 


6289 


S0589/0022 


Rhoda Chacha 


Nyabihore 


Mwakaleli 


HGL 


6290 


S271 4/0005 


Joyce Kitoni Aman 


Nyabiwe 


Chief Ihunyo 


HGK 


6291 


S0637/0002 


Ailen Nicholaus 


Nyabiyonza 


Mkolani 


CBG 


6292 


S0637/0019 


Georgina Kabigumila 


Nyabiyonza 


Lukole 


HGL 


6293 


S2239/0010 


Laulesia James 


Nyabusozi 


Kibondo 


HGL 


6294 


S1 663/0004 


Grace Kulyehelwa Henerico 


Nyachiluluma 


Maswa 


CBG 


6295 


S3047/001 1 


Catherine Deus 


Nyakabungo 


Mwanza 


PCB 


6296 


S3047/0025 


Happiness Edward 


Nyakabungo 


Nganza 


ECA 


6297 


S3047/0049 


Maimuna Said 


Nyakabungo 


Chief Ihunyo 


HGK 


6298 


S2232/0021 


Fraidina Humphrey 


Nyakahanga 


Rugambwa 


HKL 


6299 


S2232/0036 


Nestha Mtalemwa 


Nyakahanga 


Mkolani 


CBG 


6300 


S2232/0038 


Petrades John 


Nyakahanga 


Rugambwa 


CBG 


6301 


S3283/0030 


Semeni Martine 


Nyakasungwa 


Natta 


HGK 


6302 


S21 05/0001 


Coletha Malulu 


Nyalanja 


Longido 


CBG 


6303 


S21 05/0005 


Magreth Makula Benedictor 


Nyalanja 


Sumve 


HKL 


6304 


S2702/0008 


Anitha Kalinga 


Nyalumbu 


Ifunda Tech. 


CBG 


6305 


S2702/0022 


Dorisi Kiwonde 


Nyalumbu 


Songea Girls 


EGM 


6306 


S2702/0031 


Furahini Moses 


Nyalumbu 


Songea Girls 


PCB 


6307 


S2702/0040 


Happy S Kiwonde 


Nyalumbu 


Tukuyu 


EGM 


6308 


S2702/0055 


Mary Nziku 


Nyalumbu 


Vwawa 


HKL 


6309 


S2702/0061 


Rahma Nguvila 


Nyalumbu 


Ulayasi 


HGL 


6310 


S2632/0001 


Aneth A Lukyaa 


Nyalusi 


Masasi Girls 


PGM 


6311 


S3037/0015 


Claudia Michael Clement 


Nyamagana 


Chief Ihunyo 


HKL 


6312 


S3037/0025 


Gloria Willberth Mshiu 


Nyamagana 


Ashira 


EGM 


6313 


S3037/0043 


Magreth Christopher Fabian 


Nyamagana 


Maswa 


PCM 


6314 


S2530/0006 


Asha Mohamed 


Nyamanoro 


Maswa 


PCB 


6315 


S2530/0022 


Happiness Alphonce 


Nyamanoro 


Nganza 


PCB 


6316 


S2530/0043 


Neema Rwandobi 


Nyamanoro 


Mkolani 


PCM 


6317 


S2530/0050 


Salama Seleman 


Nyamanoro 


Kondoa 


PCB 


6318 


S01 73/0022 


Emmiliana Athanas 


Nyamilama 


Nganza 


HKL 


6319 


S01 73/0054 


Mary Kuzenza 


Nyamilama 


Maswa 


CBG 


6320 


S01 73/0075 


Sato Mchembe 


Nyamilama 


Maswa 


CBG 


6321 


S1 054/001 3 


Leocadia Robert 


Nyamirembe 


Mwamashimba 


HKL 129 SNO 


EXAM No. 


JINA LA MWANAFUNZI 


SHULE ATOKAYO 


SHULE AENDAYO 


MASOMO 


6322 


S3603/0007 


Ester Antony 


Nyamoko 


Chief Ihunyo 


HKL 


6323 


S061 3/0002 


Amina Ally 


Nyampulukano 


Nganza 


HGL 


6324 


S0613/0014 


Dinna Cosmas 


Nyampulukano 


Songe 


HGL 


6325 


S061 3/0023 


Esther Joseph 


Nyampulukano 


Ruvu 


CBA 


6326 


S061 3/0025 


Fatuma Athuman 


Nyampulukano 


Mkolani 


CBG 


6327 


S061 3/0026 


Gladness Gaudence 


Nyampulukano 


Mwanza 


CBG 


6328 


S061 3/0028 


Happiness Emmanuel 


Nyampulukano 


Chief Ihunyo 


HGL 


6329 


S061 3/0055 


Penina Magese 


Nyampulukano 


Songe 


HGL 


6330 


S0821/0025 


Levina Sospeter 


Nyanduga 


Maswa 


PCM 


6331 


S2785/0026 


Siwema Kasimu 


Nyanguge 


Tinde 


CBG 


6332 


S2788/001 1 


Masalu Nyanda Fulano 


Nyangwe 


Maswa 


CBG 


6333 


S071 8/0002 


Anna Adhiambo 


Nyansincha 


Natta 


HKL 


6334 


S071 8/0005 


Anna Samwel 


Nyansincha 


Songe 


HKL 


6335 


S0718/0012 


Christina J Bituro 


Nyansincha 


Nganza 


PCB 


6336 


S0718/0017 


Elizabeth Petro 


Nyansincha 


Songe 


HKL 


6337 


S071 8/0025 


Florah Naphtaly 


Nyansincha 


Maswa 


PCM 


6338 


S071 8/0026 


Grace Gosbert 


Nyansincha 


Songe 


HKL 


6339 


S071 8/0027 


Happy Augustine 


Nyansincha 


Maswa 


CBG 


6340 


S071 8/0034 


Maryciana Deus 


Nyansincha 


Mkolani 


PCM 


6341 


S1 073/0001 


Anastazia Marianyo 


Nyanungu 


Maswa 


CBG 


6342 


S1 073/001 8 


Flora Mwita 


Nyanungu 


Natta 


HGK 


6343 


S1 073/0022 


Ghati Marwa 


Nyanungu 


Machame 


CBG 


6344 


S4131/0001 


Asha Salim Ally 


Nyanza Adventist 


Chief Ihunyo 


HGE 


6345 


S4131/0056 


Yockebed Joram Lilanga 


Nyanza Adventist 


Songe 


HKL 


6346 


S3769/0007 


Eunice Ezra 


Nyarero 


Mwanza 


CBG 


6347 


S3769/0015 


Martha Augustino 


Nyarero 


Maswa 


CBG 


6348 


S3769/0018 


Neema Chacha 


Nyarero 


Bwiru Girls 


CBG 


6349 


S1 270/001 3 


Khadija Yahaya Kibalo 


Nyarubanda 


Songe 


HGK 


6350 


S3853/0014 


Rehema Philipo Mwendo 


Nyarugusu 


Ruvu 


PCB 


6351 


S1 665/0001 


Amina Juma Kikwamba 


Nyasaka Isl. 


Nyakahura 


HGK 


6352 


S1 665/0002 


Amina Rashid Munis 


Nyasaka Isl. 


Maswa 


CBG 


6353 


S1 665/0004 


Anipha Saady Abeid 


Nyasaka Isl. 


Magu 


PCB 


6354 


S1 665/0006 


Asha Mohammed Nganogera 


Nyasaka Isl. 


Mwamashimba 


HGL 


6355 


S1 665/0007 


Ashura Abdul Ismail 


Nyasaka Isl. 


Ifunda Tech. 


PCB 


6356 


S1 665/0008 


Asia Habibu Abbas 


Nyasaka Isl. 


Maswa 


PCB 


6357 


S 1665/00 11 


Biaisha Hassan Mweche 


Nyasaka Isl. 


Bwiru Girls 


CBG 


6358 


S1 665/001 2 


Brandina Abdallah Ibrahim 


Nyasaka Isl. 


Kaliua 


CBG 


6359 


S1 665/001 3 


Faiza Hassan Nkuwi 


Nyasaka Isl. 


Maswa 


CBG 


6360 


S1 665/001 5 


Fatma Isack Nyeme 


Nyasaka Isl. 


Nganza 


HKL 


6361 


S1 665/001 8 


Habiba Habibu Ally 


Nyasaka Isl. 


Maswa 


CBG 


6362 


S1 665/001 9 


Hafsa Bashir Masoli 


Nyasaka Isl. 


Jikomboe 


HGL 


6363 


S1 665/0020 


Halima Salum Brein 


Nyasaka Isl. 


Kibondo 


HGL 


6364 


S1 665/0023 


Hawa Nassor Otaigo 


Nyasaka Isl. 


Songe 


HGK 


6365 


S1 665/0024 


Husna Abdulkadir Kabaju 


Nyasaka Isl. 


Tabora Girls 


PCM 


6366 


S1 665/0025 


Husna Hamad Ramadhan 


Nyasaka Isl. 


Mwanza 


PCB 


6367 


S1 665/0028 


Johari Swaleh Gwota 


Nyasaka Isl. 


Nganza 


HKL 


6368 


S1 665/0030 


Khadija Mashaka Abdallah 


Nyasaka Isl. 


Kaliua 


CBG 


6369 


S 1665/0032 


Khadija Said Salum 


Nyasaka Isl. 


Maswa 


CBG 


6370 


S1 665/0039 


Mwadawa Shaban Ramadhan 


Nyasaka Isl. 


Maswa 


CBG 130 SNO 


EXAM No. 


JINA LA MWANAFUNZI 


SHULE ATOKAYO 


SHULE AENDAYO 


MASOMO 


6371 


S1 665/0042 


Nasra Saidun Makere 


Nyasaka Isl. 


Songe 


HGL 


6372 


S1 665/0044 


Rahma Mansoor 


Nyasaka Isl. 


Mkolani 


PCB 


6373 


S 1665/0043 


RahmaAwadh Mohammed 


Nyasaka Isl. 


Maswa 


CBG 


6374 


S1 665/0046 


Rayhana Jihad Rashid 


Nyasaka Isl. 


Maswa 


PCB 


6375 


S1 665/0048 


Rehema Moshi Muhebwa 


Nyasaka Isl. 


Mkolani 


CBG 


6376 


S1 665/0051 


Sajida Hashim Kassim 


Nyasaka Isl. 


Nganza 


PCB 


6377 


S1 665/0052 


Sharifa Sultan Malela 


Nyasaka Isl. 


Mkolani 


PCM 


6378 


S 1665/0053 


Shufah Seif Abdallah 


Nyasaka Isl. 


Nganza 


PCB 


6379 


S1 665/0054 


Subira Agidar Khalfan 


Nyasaka Isl. 


Chief Ihunyo 


HGL 


6380 


S1 665/0055 


Swaumu Hemed Fadhili 


Nyasaka Isl. 


Maswa 


CBG 


6381 


S1 665/0060 


Zehra Rashid Seif 


Nyasaka Isl. 


Usangi Day 


HGE 


6382 


S1 665/0061 


Ziana Omary Mohammed 


Nyasaka Isl. 


Chief Ihunyo 


HGL 


6383 


S1 665/0062 


Zubeda Jumanne Ramadhan 


Nyasaka Isl. 


Rugambwa 


HKL 


6384 


S4 194/0023 


Thereza L Hitra 


Nyasho 


Isimila 


HGK 


6385 


S2958/0001 


Elizabeth Isack 


Nyasosi 


Mwendakulima 


HGL 


6386 


S3638/0018 


Elizabeth Frank 


Nyasubi 


Loleza 


PCB 


6387 


S0630/0003 


Anna Peter 


Nyegina 


Machame 


CBG 


6388 


S0630/0005 


Catherine Magabe 


Nyegina 


Chief Ihunyo 


HGL 


6389 


S0630/0029 


Letisia N Wilson 


Nyegina 


Machame 


CBG 


6390 


S0630/0040 


Martha K Juma 


Nyegina 


Maswa 


CBG 


6391 


S0630/0049 


Pendo B Sospeter 


Nyegina 


Mpanda 


CBG 


6392 


S0630/0056 


Sarah P Maki 


Nyegina 


Dakawa 


HGK 


6393 


S0630/0061 


Victoria Raphael 


Nyegina 


Mwamashimba 


HKL 


6394 


S0630/0063 


Zawadi P Bwire 


Nyegina 


Iringa Girls 


EGM 


6395 


S1 099/0030 


Regina Mailu Charles 


Nyehunge 


Maswa 


CBG 


6396 


S1 099/0035 


Tabu Kashirimu Joseph 


Nyehunge 


Songe 


HGK 


6397 


S1 596/0024 


Hawa Mwakalindile Godfrey 


Nyerere Migoli 


Ulayasi 


CBG 


6398 


S1 596/0050 


Mekitrida Leonatus Kiwone 


Nyerere Migoli 


Loleza 


PCB 


6399 


S1 275/0004 


Asha Ahamadi 


Nyerere Memorial 


Korogwe 


PCB 


6400 


S1 275/0033 


Husna Salimu 


Nyerere Memorial 


Muheza 


CBG 


6401 


S 1275/0042 


Maria Magullah 


Nyerere Memorial 


Ashira 


CBG 


6402 


S 1275/0049 


Mwanamina Mfinanga 


Nyerere Memorial 


Natta 


HGK 


6403 


S1 275/0057 


Rehema Shabenga 


Nyerere Memorial 


Ifunda Tech. 


PCB 


6404 


S1 603/0049 


Pelida Paulo Msovela 


Nyololo 


Iringa Girls 


CBG 


6405 


S4053/0007 


Mwanaidi Hassani 


Nyumba Ya Mungu 


Babati 


HGL 


6406 


S1 697/001 7 


Edina Godfrey 


Nyumbu 


Weruweru 


HGE 


6407 


S1 697/001 8 


Elis Godfrey 


Nyumbu 


Chief Ihunyo 


HGE 


6408 


S1 697/0021 


Esther Magoda 


Nyumbu 


Iringa Girls 


EGM 


6409 


S 1697/0026 


Flora Jeroboam 


Nyumbu 


Morogoro 


HGL 


6410 


S 1697/0072 


Theresia Gregory 


Nyumbu 


Kondoa 


CBG 


6411 


S3226/0022 


Blandina Lawrence 


Nzasa 


Lugoba 


PCB 


6412 


S3226/0079 


Latifa Hamisi 


Nzasa 


Kibondo 


HGK 


6413 


S3226/0092 


Matrida Stephano 


Nzasa 


Weruweru 


ECA 


6414 


S3226/0147 


Theresia Joseph 


Nzasa 


Iringa Girls 


EGM 


6415 


S31 40/0023 


Huruma Nikupilika Msokwa 


Nzondahaki 


Usongwe 


HGK 


6416 


S3 140/0048 


Vaileth Alexander Mwangosi 


Nzondahaki 


Loleza 


PCM 


6417 


S3773/0010 


Mariam Abdallah Msami 


Ojaki 


Kizwite 


HGL 


6418 


S3773/0014 


Suby Msaku 


Ojaki 


Kizwite 


HGL 


6419 


S2380/0016 


Maria Bonephace Mushi 


Okaoni 


Bwiru Girls 


CBG 131 SNO 


EXAM No. 


JINA LA MWANAFUNZI 


SHULE ATOKAYO 


SHULE AENDAYO 


MASOMO 


6420 


S2380/0019 


Rehema Juma Mfoy 


Okaoni 


Igunga 


HGK 


6421 


S2380/0020 


Sekunda Ludovick Mboya 


Okaoni 


Nangwa 


HKL 


6422 


S0499/0002 


Dorcas F Itembe 


Olaleni 


Tumaini 


HKL 


6423 


S0499/0006 


Elizabeth R Mselle 


Olaleni 


Dakawa 


HGK 


6424 


S0499/001 1 


Glory E Kimario 


Olaleni 


Ifunda Girls 


PGM 


6425 


S0499/0012 


Glory F Tesha 


Olaleni 


Tarakea 


CBG 


6426 


S0499/0013 


Glory R Nguma 


Olaleni 


Morogoro 


HKL 


6427 


S0499/0018 


Mary E Mushi 


Olaleni 


Maswa 


PCB 


6428 


S0499/0020 


Mary P Msue 


Olaleni 


Korogwe 


PCB 


6429 


S0499/0021 


Mary R Chuwa 


Olaleni 


Mawenzi 


HGL 


6430 


S0499/0022 


Neema A Kimaro 


Olaleni 


Babati 


HGL 


6431 


S0499/0024 


Ritha T Lyimo 


Olaleni 


Dr. Olsen 


CBG 


6432 


S0499/0026 


Rose E Shayo 


Olaleni 


Ashira 


CBG 


6433 


S0499/0033 


Veronica S Msuya 


Olaleni 


Ashira 


HGE 


6434 


S0499/0034 


Victoria P Ngowa 


Olaleni 


Msangeni 


HGL 


6435 


S0499/0035 


Violeth J Mushy 


Olaleni 


Tarakea 


CBG 


6436 


S0499/0036 


Winifrida E Mkunde 


Olaleni 


Mawenzi 


HKL 


6437 


S1521/0027 


Hadija Omari 


Old Korogwe 


Songea Girls 


HGE 


6438 


S1 531 /0004 


Arafa M Lyoba 


Old Shinyanga 


Ifakara 


CBG 


6439 


S1531/0025 


Leah K Mponeja 


Old Shinyanga 


Nganza 


CBG 


6440 


S1 633/0005 


Amina A Mohamed 


Old Tanga 


Chief Ihunyo 


HGE 


6441 


S1 633/0023 


Fatma Hussein 


Old Tanga 


Muheza 


CBG 


6442 


S1 633/0024 


Fatma Miraji 


Old Tanga 


Masasi Girls 


HGK 


6443 


S1 633/0025 


Fatma Mvende 


Old Tanga 


Usangi Day 


EGM 


6444 


S1 633/0050 


Mariam Abdallah 


Old Tanga 


Korogwe 


CBG 


6445 


S1 633/0058 


Monika Dadi 


Old Tanga 


Weruweru 


ECA 


6446 


S1 633/0090 


Sakhiya Slim 


Old Tanga 


Mringa 


ECA 


6447 


S1 633/01 00 


Warda Almasi 


Old Tanga 


Dakawa 


HGL 


6448 


S0542/0002 


Amina H Salum 


Oldadai 


Machame 


CBA 


6449 


S0542/0010 


Elinuru E David 


Oldadai 


Machame 


CBG 


6450 


S0542/0017 


Gift M Emson 


Oldadai 


Bwiru Girls 


EGM 


6451 


S0542/0062 


Neng'ida L John 


Oldadai 


Bwiru Girls 


EGM 


6452 


S0542/0067 


Regina J Charles 


Oldadai 


Nangwa 


HKL 


6453 


S3393/0002 


Anastazia Gilong 


Oldeani 


Florian 


CBA 


6454 


S0977/0041 


Judith E Moshi 


Oldonyosambu 


Songe 


HGL 


6455 


S1 997/0005 


Aldegunda Swai Peter 


Olele 


Nangwa 


HKL 


6456 


S1 997/0063 


Ritha Barnosi Modest 


Olele 


Machame 


CBG 


6457 


S0290/0012 


Julieth D Sawe 


Olmotonyi Lutheran 


Nangwa 


HKL 


6458 


S3884/0012 


Elizabeth Peter Biseko 


Oloirien 


Dareda 


CBG 


6459 


S3884/0035 


Hellen Frank Yona 


Oloirien 


Nangwa 


HGK 


6460 


S3884/0056 


Leah Athanas Mbilinyi 


Oloirien 


Dr. Olsen 


CBG 


6461 


S3884/0075 


Mickness Andrea Mollel 


Oloirien 


Bwiru Girls 


CBG 


6462 


S3884/0090 


Rahel Lucas Masaiya 


Oloirien 


Bwiru Girls 


PCB 


6463 


S2907/0016 


Halima A Issa 


Olokii 


Dakawa 


HGL 


6464 


S2907/0018 


Janeth I Mollel 


Olokii 


Igunga 


HKL 


6465 


S0339/0007 


Aneth Gosbert 


Omumwani 


Nganza 


PCM 


6466 


S40 13/0003 


Asnath Jackson 


One Stop 


Maswa 


HGE 


6467 


S1 707/0022 


Luciana Dastan Salema 


Orkolili 


Longido 


CBN 


6468 


S1 707/0028 


Vicky Robert Mongi 


Orkolili 


Longido 


HKL 132 SNO 


EXAM No. 


JINA LA MWANAFUNZI 


SHULE ATOKAYO 


SHULE AENDAYO 


MASOMO 


6469 


S0750/0001 


Delister Elisante Kihundwa 


Oshara 


Igunga 


HGK 


6470 


S0750/0002 


Esterose Judica Mmari 


Oshara 


Korogwe 


CBG 


6471 


S0750/0005 


Irene Anael Masawe 


Oshara 


Machame 


CBG 


6472 


S0750/0008 


Janeth Vehael Mwanri 


Oshara 


Weruweru 


PCB 


6473 


S0750/0012 


Lucy Gasper Kavishe 


Oshara 


Tarakea 


PCB 


6474 


S0750/0014 


Rosemary Eliabu Mwanri 


Oshara 


Engutoto 


HKL 


6475 


S0750/0017 


Tumain Nelson Kileo 


Oshara 


Mkuu 


CBG 


6476 


S3502/0003 


Aisha Hamadi 


Oysterbay 


Tarakea 


CBG 


6477 


S3502/0016 


Beatrice Leonce 


Oysterbay 


Kizwite 


HGL 


6478 


S3502/0031 


Faith Nshatsi 


Oysterbay 


Kibondo 


HGL 


6479 


S3502/0032 


Faraja Nkondola 


Oysterbay 


Mbeya Inst. 


LAB 


6480 


S3502/0034 


Fatuma Juma 


Oysterbay 


Mpwapwa 


HGK 


6481 


S3502/0038 


Gloria Eugeni 


Oysterbay 


Mawenzi 


HKL 


6482 


S3502/0039 


Grace William 


Oysterbay 


Ifakara 


PCB 


6483 


S3502/0046 


Huruma Lawrence 


Oysterbay 


Machame 


HGL 


6484 


S3502/0061 


Linda S. Kibona 


Oysterbay 


Mwika 


EGM 


6485 


S3502/0068 


Maria Sibitali 


Oysterbay 


Mpwapwa 


HKL 


6486 


S3502/0064 


Mariam Miraji 


Oysterbay 


Florian 


CBG 


6487 


S3502/0070 


Mbosy Jofrey 


Oysterbay 


Tumaini 


HKL 


6488 


S3502/0076 


Mwajuma Mloka 


Oysterbay 


Ifunda Girls 


PCM 


6489 


S3502/0084 


Neema Adam 


Oysterbay 


Songe 


HKL 


6490 


S3502/0085 


Neema Hamisi 


Oysterbay 


Songe 


HKL 


6491 


S3502/0087 


Nelia Sanga 


Oysterbay 


Masasi Girls 


HGL 


6492 


S3502/0102 


Selina Adeni 


Oysterbay 


Ifunda Tech. 


PCB 


6493 


S0920/0007 


Consolatha Damasi Kilawe 


Pakula 


Nangwa 


HKL 


6494 


S0920/0017 


Jackline Peter Assey 


Pakula 


Ruvu 


PCB 


6495 


S0920/0028 


Rose Joachim Macha 


Pakula 


Babati 


HKL 


6496 


S0920/0030 


Sesilia Samwel Kilawe 


Pakula 


Lugoba 


PCB 


6497 


S0920/0031 


Sophia Daniel Macha 


Pakula 


Machame 


HGL 


6498 


S0920/0035 


Yukunda Anthon Mlay 


Pakula 


Songe 


HKL 


6499 


S0245/0001 


Adaha Ridhiwani Kiluvia 


Palloti Girls 


Nangwa 


HGE 


6500 


S0245/0002 


Agripina Thomas Ikaku 


Palloti Girls 


Kilakala 


PCM 


6501 


S0245/0003 


Anastasia Aloyce Mtunya 


Palloti Girls 


Urambo 


HGL 


6502 


S0245/0004 


Anna Elias Mwiru 


Palloti Girls 


Msalato 


PCM 


6503 


S0245/0006 


Christina Jacob Shimbi 


Palloti Girls 


Morogoro 


EGM 


6504 


S0245/0012 


Elizabeth Laurence Baynit 


Palloti Girls 


Ifunda Tech. 


PCB 


6505 


S0245/0013 


Elizabeth Michael Naasi 


Palloti Girls 


Dareda 


CBG 


6506 


S0245/0014 


Ema Theobald Boki 


Palloti Girls 


Ruvu 


PCM 


6507 


S0245/0017 


Fridah Francis Issole 


Palloti Girls 


Kilakala 


HGL 


6508 


S0245/0020 


Imelda Leonard Tarimo 


Palloti Girls 


Nangwa 


HGE 


6509 


S0245/0021 


Irene Merkiory Kimaro 


Palloti Girls 


Mwendakulima 


HGK 


6510 


S0245/0025 


Maria Andrea Nkii 


Palloti Girls 


Ashira 


EGM 


6511 


S0245/0026 


Maria Joseph Ntandu 


Palloti Girls 


Kondoa 


CBG 


6512 


S0245/0027 


Mariana Damiano Andrea 


Palloti Girls 


Nganza 


EGM 


6513 


S0245/0029 


Martha Benjamini Felix 


Palloti Girls 


Tabora Girls 


CBG 


6514 


S0245/0031 


Mary Stephen Mahumi 


Palloti Girls 


Iringa Girls 


EGM 


6515 


S0245/0033 


Neema Stanford Kishebuka 


Palloti Girls 


Ifunda Tech. 


PGM 


6516 


S0245/0034 


Nkamba Josiah Mshuda 


Palloti Girls 


Kondoa 


HGL 


6517 


S0245/0041 


Siye Abdalah Kisai 


Palloti Girls 


Tumaini 


HKL 133 SNO 


EXAM No. 


JINA LA MWANAFUNZI 


SHULE ATOKAYO 


SHULE AENDAYO 


MASOMO 


6518 


S0245/0042 


Speranza Venance Domonko 


Palloti Girls 


Kibondo 


HGL 


6519 


S0245/0043 


Theresia Elisei Chilala 


Palloti Girls 


Urambo 


HGL 


6520 


S0245/0048 


Veronica Berdard Raphaely 


Palloti Girls 


Kibondo 


HGL 


6521 


S0546/0014 


Anitha Kalumuna Muhula 


Pamba 


Tabora Girls 


PCM 


6522 


S0546/0033 


Dotto Igenge 


Pamba 


Maswa 


CBN 


6523 


S0546/0035 


Edina Chenge 


Pamba 


Nganza 


ECA 


6524 


S0546/0058 


Happiness James 


Pamba 


Rugambwa 


PCM 


6525 


S0546/0065 


Janeth James 


Pamba 


Machame 


CBN 


6526 


S0546/0073 


Jovina Dominick Theobard 


Pamba 


Nganza 


ECA 


6527 


S0546/0098 


Naima Rutona 


Pamba 


Tabora Girls 


CBG 


6528 


S0546/0127 


Scholastica Stambul 


Pamba 


Mkolani 


PCB 


6529 


S0867/0001 


Agnes Mwanjala 


Pandahill 


Mpanda 


EGM 


6530 


S0867/0002 


Anna D Kasela 


Pandahill 


Bwiru Girls 


CBG 


6531 


S0867/0003 


Asteria O Sigallah 


Pandahill 


Mbeya 


EGM 


6532 


S0867/0004 


Beatrice L Mbangala 


Pandahill 


Masasi Girls 


PGM 


6533 


S0867/0005 


Caroline Mwandepa 


Pandahill 


Lugoba 


PCM 


6534 


S0867/0006 


Devotha Mallewo 


Pandahill 


Tabora Girls 


PCM 


6535 


S0867/0008 


Elizabeth A Mabunga 


Pandahill 


Bwiru Girls 


CBG 


6536 


S0867/0009 


Ereshkigal Madembwe 


Pandahill 


Mpanda 


EGM 


6537 


S0867/001 1 


Everyne Msite 


Pandahill 


Mpanda 


CBG 


6538 


S0867/0012 


Furaha M Chaula 


Pandahill 


Korogwe 


PCM 


6539 


S0867/0013 


Gilseda G Mkwama 


Pandahill 


Ifakara 


CBG 


6540 


S0867/0015 


Gladness Ezekiel 


Pandahill 


Kondoa 


PCB 


6541 


S0867/0016 


Grace A Fungo 


Pandahill 


Mtwara Girls 


CBG 


6542 


S0867/0017 


Hamida Amri 


Pandahill 


Tabora Girls 


PCM 


6543 


S0867/0018 


Hobokela Gibson Mwantwango 


Pandahill 


Mpanda 


EGM 


6544 


S0867/0019 


Jasmin G Mtobesya 


Pandahill 


Mbeya 


EGM 


6545 


S0867/0022 


Magreth Pastory 


Pandahill 


Mkolani 


PCB 


6546 


S0867/0023 


Martha David 


Pandahill 


Mwakaleli 


HKL 


6547 


S0867/0024 


Martha Ngwada 


Pandahill 


Kondoa 


CBG 


6548 


S0867/0025 


Mary Lumumba 


Pandahill 


Usongwe 


HGE 


6549 


S0867/0026 


Mboka Lugano 


Pandahill 


Masasi Girls 


HKL 


6550 


S0867/0027 


Mwasi Mboya 


Pandahill 


Kilakala 


PCM 


6551 


S0867/0029 


Neema Malamla 


Pandahill 


Ashira 


EGM 


6552 


S0867/0030 


Nitike Edson Kubetta 


Pandahill 


Songea Girls 


EGM 


6553 


S0867/0031 


Pascalina Mwamanga 


Pandahill 


Tambaza (day) 


PCM 


6554 


S0867/0032 


Pendo Mkobe 


Pandahill 


lleje 


PCM 


6555 


S0867/0034 


Rehema Sanga 


Pandahill 


Mbeya 


EGM 


6556 


S0867/0033 


Rehema P Kikunga 


Pandahill 


Uwemba 


HGK 


6557 


S0867/0035 


Rosemary Mwalyoyo 


Pandahill 


Bwiru Girls 


PCB 


6558 


S0867/0037 


Selah Ambakisye 


Pandahill 


Kondoa 


PCB 


6559 


S0867/0040 


Veronica Aniseth 


Pandahill 


Mbeya 


EGM 


6560 


S0867/0041 


Victoria A Ndomba 


Pandahill 


Mkolani 


PCM 


6561 


S0867/0042 


Vilgilia B Komba 


Pandahill 


Kondoa 


PCB 


6562 


S0867/0043 


Yovitha Pius 


Pandahill 


Ifunda Girls 


PCM 


6563 


S2751/0015 


Pili Mganga Latoni 


Panzuo 


Mtwara Girls 


CBG 


6564 


S2477/0004 


Irene P Kisigiro 


Paradigms 


Songe 


HKL 


6565 


S0353/0042 


Rose Renald Fungomeli 


Parane 


Korogwe 


HGK 


6566 


S0353/0050 


Zubeda Enos Mnubi 


Parane 


Ruvu 


CBA 134 SNO 


EXAM No. 


JINA LA MWANAFUNZI 


SHULE ATOKAYO 


SHULE AENDAYO 


MASOMO 


6567 


S0353/0097 


Zuwena Salum Masoud 


Parane 


Ruvu 


CBA 


6568 


S1 706/001 5 


Eva Deusdedit Mususa 


Pasiansi 


Maswa 


CBG 


6569 


S 1706/0021 


lce Erick 


Pasiansi 


Malagarasi 


HGK 


6570 


S1 706/0026 


Jenifa James 


Pasiansi 


Maswa 


CBG 


6571 


S1 706/0042 


Naomi Mugisha 


Pasiansi 


Jikomboe 


HGL 


6572 


S1 706/0048 


Rachel Justine 


Pasiansi 


Nganza 


ECA 


6573 


S1 888/0010 


Gloria Philip 


Patrick Mission 


Kibondo 


HGE 


6574 


S1 888/001 5 


Magreth Fredy Mung'ong'o 


Patrick Mission 


Ifakara 


HKL 


6575 


S081 7/0023 


Salome Bombile Simeo 


Paul Bomani 


Jikomboe 


HGL 


6576 


S1 689/0001 


Adella Titto 


Peace 


Ifakara 


CBG 


6577 


S1 689/0002 


Adevia Rugaibula 


Peace 


Kondoa 


HKL 


6578 


S1 689/0006 


Alice Rwiza 


Peace 


Longido 


HKL 


6579 


S1 689/0009 


Amanda Anna Stanslaus 


Peace 


Mkuu 


HGL 


6580 


S1 689/0011 


Anicia Fulgence 


Peace 


Nangwa 


HGL 


6581 


S1 689/001 4 


Anna Kato 


Peace 


Dr. Olsen 


PCB 


6582 


S1 689/001 6 


Beatrice Joseph 


Peace 


Jikomboe 


HKL 


6583 


S1 689/001 7 


Belina Musikampingo 


Peace 


Mwanza 


PGM 


6584 


S1 689/001 9 


Bunuri Stividana 


Peace 


Mkolani 


CBG 


6585 


S1 689/0020 


Catherine John 


Peace 


Nyakahura 


HGL 


6586 


S1 689/0021 


Cynthia Sokomo 


Peace 


Ifunda Girls 


PGM 


6587 


S1 689/0023 


Debora M llunga 


Peace 


Dakawa 


HGK 


6588 


S1 689/0025 


Diana Alex 


Peace 


Mwika 


EGM 


6589 


S1 689/0027 


Diana Kiberenge 


Peace 


Nangwa 


HGL 


6590 


S1 689/0030 


Editha Emmanuel 


Peace 


Kifaru 


HGE 


6591 


S1 689/0031 


Enatha Salvatory Mutayoba 


Peace 


Longido 


HGE 


6592 


S1 689/0032 


Fausta Rwamuhuru 


Peace 


Kondoa 


HKL 


6593 


S1 689/0033 


Harriet Steven 


Peace 


Kaliua 


CBG 


6594 


S1 689/0034 


Hawa Kirumbe 


Peace 


Sumve 


HKL 


6595 


S1 689/0035 


Husna Mabroucky 


Peace 


Msalato 


PCM 


6596 


S1 689/0036 


Irene Amani 


Peace 


Dareda 


CBG 


6597 


S 1689/0040 


Kobusinge Samuel 


Peace 


Maswa 


CBG 


6598 


S1 689/0041 


Kuruthum Zuberi 


Peace 


Ifakara 


CBG 


6599 


S1 689/0043 


Liberatha Switbert 


Peace 


Tabora Girls 


HGL 


6600 


S1 689/0047 


Maliath Kyonaboine 


Peace 


Korogwe 


PCB 


6601 


S 1689/0048 


Mary Aloyce 


Peace 


Mwika 


EGM 


6602 


S1 689/0049 


Maureen Kachenesa 


Peace 


Lugoba 


PCM 


6603 


S1 689/0051 


Midiana Rushuli 


Peace 


Mwika 


HGL 


6604 


S1 689/0052 


Migezo Ramadhani 


Peace 


Machame 


HGL 


6605 


S1 689/0054 


Nafisa Kelema 


Peace 


Kibondo 


HGL 


6606 


S1 689/0056 


Renatha Renatus 


Peace 


Kifaru 


EGM 


6607 


S1 689/0058 


Rosemary Mkwenda 


Peace 


Bwiru Girls 


CBG 


6608 


S1 689/0059 


Rosepeace Joseph 


Peace 


Kilakala 


PCM 


6609 


S1 689/0060 


Samiath Yusuph 


Peace 


Tarakea 


PCB 


6610 


S1 689/0062 


Stella Gideon 


Peace 


Longido 


HKL 


6611 


S1 689/0063 


Sylivia Sebastian 


Peace 


Mpanda 


CBG 


6612 


S1 689/0064 


Teddy Bagenzi 


Peace 


Tumaini 


HGL 


6613 


S1 689/0065 


Vestina Gideon 


Peace 


Ifakara 


CBG 


6614 


S1 689/0066 


Yustina Athaniel 


Peace 


Ifakara 


PCB 


6615 


S1 689/0067 


Zilabella Yamungu 


Peace 


Lugoba 


CBG 135 SNO 


EXAM No. 


JINA LA MWANAFUNZI 


SHULE ATOKAYO 


SHULE AENDAYO 


MASOMO 


6616 


S3838/0002 


Diana Sildion Katabalo 


Peace House 


Maswa 


PCB 


6617 


S3838/0009 


Happy Jackson Mollel 


Peace House 


Nangwa 


HGL 


6618 


S3838/001 1 


Maurine Ambrose Mallya 


Peace House 


Nangwa 


HGL 


6619 


S3838/0015 


Omega James Lokaji 


Peace House 


Weruweru 


ECA 


6620 


S3838/0016 


Ruth Desderi Sumaye 


Peace House 


Mkuu 


CBG 


6621 


S3838/0019 


Witness Ronald Mlay 


Peace House 


Mkolani 


CBG 


6622 


S3838/0020 


Zahara Hemed Lewanga 


Peace House 


Florian 


CBG 


6623 


S021 7/0001 


Agnes Lova 


Peramiho Girls 


Songea Girls 


HGE 


6624 


S021 7/0002 


Anastasia Mhagama 


Peramiho Girls 


Loleza 


PCM 


6625 


S021 7/0003 


Beatrice Ngumbulu 


Peramiho Girls 


Ashira 


HGE 


6626 


S021 7/0004 


Beatrice Simba 


Peramiho Girls 


Kondoa 


PCB 


6627 


S021 7/0005 


Belinda Kayumbe 


Peramiho Girls 


Morogoro 


EGM 


6628 


S021 7/0006 


Benigna Komba 


Peramiho Girls 


Usangi Day 


HGE 


6629 


S021 7/0007 


Blandina Kapongo 


Peramiho Girls 


Longido 


CBG 


6630 


S021 7/0008 


Catherine Ndunguru 


Peramiho Girls 


Mwika 


EGM 


6631 


S021 7/0009 


Charity Omari 


Peramiho Girls 


Bagamoyo 


HGE 


6632 


S021 7/0010 


Dolorosa Mhonyo 


Peramiho Girls 


Mtwara Tech. 


PCM 


6633 


S021 7/0011 


Doris Mhohelo 


Peramiho Girls 


Nganza 


EGM 


6634 


S0217/0013 


Emilia Haule 


Peramiho Girls 


Maposeni 


HGL 


6635 


S0217/0015 


Esther Haule 


Peramiho Girls 


Loleza 


PCB 


6636 


S0217/0016 


Faraja Kilewa 


Peramiho Girls 


Lugalo 


CBG 


6637 


S0217/0017 


Felister Ndunguru 


Peramiho Girls 


Ifakara 


PCM 


6638 


S0217/0018 


Fransiska Mgaya 


Peramiho Girls 


Lugalo 


PCB 


6639 


S0217/0019 


Furaha Nyimbo 


Peramiho Girls 


Mtwara Girls 


CBG 


6640 


S021 7/0020 


Grace Mubofu 


Peramiho Girls 


Loleza 


PCM 


6641 


S021 7/0021 


Happiness Nzunda 


Peramiho Girls 


Mtwara Girls 


CBG 


6642 


S021 7/0023 


Happy Mwafubela 


Peramiho Girls 


Bwiru Girls 


HGE 


6643 


S021 7/0024 


Helena Mwakasaka 


Peramiho Girls 


Lugoba 


CBG 


6644 


S021 7/0025 


Hilda Dohho 


Peramiho Girls 


Nkasi 


HGL 


6645 


S021 7/0027 


Ines Millinga 


Peramiho Girls 


Loleza 


PCM 


6646 


S021 7/0028 


Isabela Sinyangwe 


Peramiho Girls 


Ulayasi 


PCB 


6647 


S021 7/0029 


Janeth Nshobeilwe 


Peramiho Girls 


Namabengo 


HGK 


6648 


S021 7/0030 


Jesca Mbilinyi 


Peramiho Girls 


Ifunda Girls 


HGK 


6649 


S021 7/0033 


Magreth Sanga 


Peramiho Girls 


Tarakea 


PCM 


6650 


S021 7/0034 


Martha Madafu 


Peramiho Girls 


Uwemba 


HKL 


6651 


S021 7/0035 


Matilda Mwakambaya 


Peramiho Girls 


Lusanga 


CBG 


6652 


S021 7/0037 


Mercy Yonah 


Peramiho Girls 


J.j. Mungai 


HGL 


6653 


S021 7/0038 


Nancy Komba 


Peramiho Girls 


Ifakara 


CBG 


6654 


S021 7/0039 


Neema Masasi 


Peramiho Girls 


Makambako 


HGE 


6655 


S021 7/0040 


Nikolatha Mapunda 


Peramiho Girls 


Ifunda Girls 


HGE 


6656 


S021 7/0041 


Nuru Mkalimoto 


Peramiho Girls 


Loleza 


PCB 


6657 


S021 7/0042 


Patricia Msafiri 


Peramiho Girls 


Kilakala 


PCB 


6658 


S021 7/0044 


Rachel Kalonga 


Peramiho Girls 


Lukole 


HGE 


6659 


S021 7/0045 


Rachel Tenga 


Peramiho Girls 


Lugalo 


PCB 


6660 


S021 7/0046 


Regina Machera 


Peramiho Girls 


Korogwe 


PCB 


6661 


S021 7/0047 


Rehema Almas 


Peramiho Girls 


lleje 


PCB 


6662 


S021 7/0048 


Rehema Athanas 


Peramiho Girls 


Ulayasi 


HGL 


6663 


S021 7/0049 


Ritha Dionis Mang'omesi 


Peramiho Girls 


Loleza 


CBG 


6664 


S021 7/0050 


Rosemary Burudaa 


Peramiho Girls 


Songea Girls 


PCB 136 SNO 


EXAM No. 


JINA LA MWANAFUNZI 


SHULE ATOKAYO 


SHULE AENDAYO 


MASOMO 


6665 


S021 7/0051 


Sarah Kapinga 


Peramiho Girls 


Loleza 


PCM 


6666 


S021 7/0052 


Saraphina Haule 


Peramiho Girls 


Mtwara Girls 


CBG 


6667 


S021 7/0054 


Shifra Raphael 


Peramiho Girls 


Songea Girls 


PCB 


6668 


S021 7/0055 


Simith Sanga 


Peramiho Girls 


Ulayasi 


CBG 


6669 


S021 7/0056 


Sipora Siha 


Peramiho Girls 


Ulayasi 


PCB 


6670 


S021 7/0057 


Sophia Alex 


Peramiho Girls 


J.j. Mungai 


HGL 


6671 


S021 7/0060 


Theresia Komba 


Peramiho Girls 


Mtwara Tech. 


PCM 


6672 


S021 7/0062 


Victoria Mlowe 


Peramiho Girls 


Mtwara Girls 


CBG 


6673 


S021 7/0064 


Yustina Kijuu 


Peramiho Girls 


Masasi Girls 


HGL 


6674 


S021 7/0065 


Zainabu Millanzi 


Peramiho Girls 


Lugalo 


PCB 


6675 


S1 355/001 5 


Jacquiline Joseph Kilolo 


Peter's 


Mwika 


HGL 


6676 


S1 674/0031 


Grace Lukelo Mapile 


Philip Mangula 


Ifunda Girls 


CBG 


6677 


S1 674/0046 


Judith Jairos Lunyungu 


Philip Mangula 


Iringa Girls 


CBG 


6678 


S 1674/0049 


Julieth Jairos Lunyungu 


Philip Mangula 


Songea Girls 


CBG 


6679 


S1 674/0060 


Maria Sosten Shayo 


Philip Mangula 


Ifunda Girls 


CBG 


6680 


S1 674/01 01 


Wito Augustino Mgeni 


Philip Mangula 


Ifunda Girls 


EGM 


6681 


S1 328/0003 


Blandina Wilson Kayuya 


Pio 


Dodoma 


CBG 


6682 


S1 328/0004 


Dianarose Isack Mmbasha 


Pio 


Mkugwa 


HKL 


6683 


S1 328/0006 


Elizabeth Wailes Mwakibage 


Pio 


Igunga 


HGK 


6684 


S1 328/0007 


Giveness Angello Ng'oko 


Pio 


Bwiru Girls 


PCB 


6685 


S1 328/0010 


Happiness Julius Sayitungi 


Pio 


Mpwapwa 


HGK 


6686 


S1 328/001 3 


Mary Mathew Nkurlu 


Pio 


Ifunda Girls 


PCM 


6687 


S1 328/001 7 


Mwanaisha Hassani Kalambo 


Pio 


Dodoma 


CBG 


6688 


S1 328/001 8 


Paschalina Henry Stephen 


Pio 


Mpwapwa 


HKL 


6689 


S1 434/0002 


Aisha Athumani Malibamba 


Pius 


Nganza 


ECA 


6690 


S1 434/001 4 


Christina Muhunda 


Pius 


Nangwanda 


HGK 


6691 


S1 434/0026 


Hadiyah Wahabi 


Pius 


Korogwe 


CBG 


6692 


S1 434/0030 


Hellena Nkinda Maige 


Pius 


Kibondo 


HGL 


6693 


S2253/0025 


Jeradina M Yohana 


Pongwe 


Ifunda Tech. 


PGM 


6694 


S0340/0001 


Aart Shah 


Popatlal 


Msalato 


PCM 


6695 


S0340/0009 


Fatima Vakil 


Popatlal 


Muheza 


PCB 


6696 


S0340/0028 


Noor Mohamed 


Popatlal 


Muheza 


PCB 


6697 


S0295/0001 


Alice Diotrephes Kaaya 


Precious Blood 


Kilakala 


HGL 


6698 


S0295/0002 


Amalia Calist Chami 


Precious Blood 


Ashira 


EGM 


6699 


S0295/0003 


Amina Hamis Kiduka 


Precious Blood 


Songea Girls 


EGM 


6700 


S0295/0004 


Angela Andrew Kwayu 


Precious Blood 


Machame 


HGL 


6701 


S0295/0005 


Atuganile Edgar Twalondaga 


Precious Blood 


Lugoba 


PCB 


6702 


S0295/0007 


Belia Kinyori Msangi 


Precious Blood 


Iringa Girls 


CBG 


6703 


S0295/0008 


Bertha Albogast Marco 


Precious Blood 


Jikomboe 


HGL 


6704 


S0295/0009 


Blandina Dismas Makaranga 


Precious Blood 


Dodoma 


CBG 


6705 


S0295/0010 


Cynthia Ayako Teiye 


Precious Blood 


Ifunda Girls 


PGM 


6706 


S0295/001 1 


Diana Nancy R. Mallamia 


Precious Blood 


Babati 


HGL 


6707 


S0295/0012 


Doris Timothy Macha 


Precious Blood 


Machame 


HGL 


6708 


S0295/0013 


Doroth Harold Moshi 


Precious Blood 


Dr. Olsen 


PCB 


6709 


S0295/0015 


Elizabeth Shadrack Mugoo 


Precious Blood 


Bwiru Girls 


CBG 


6710 


S0295/0016 


Ellen Eliezery Mlay 


Precious Blood 


Dakawa 


HGL 


6711 


S0295/0018 


Esther Adolph Kinyanguli 


Precious Blood 


Ruvu 


PCM 


6712 


S0295/0019 


Esther John Sang'udi 


Precious Blood 


Dareda 


HGL 


6713 


S0295/0020 


Eutropia Pasian Patrick 


Precious Blood 


Ifunda Girls 


PGM 137 SNO 


EXAM No. 


JINA LA MWANAFUNZI 


SHULE ATOKAYO 


SHULE AENDAYO 


MASOMO 


6714 


S0295/0021 


Evelyne John Lucas 


Precious Blood 


Dr. Olsen 


PCB 


6715 


S0295/0022 


Faith Harrison Chinyuka 


Precious Blood 


Ruvu 


CBG 


6716 


S0295/0023 


Florence Wilson Maaso 


Precious Blood 


Dakawa 


HGK 


6717 


S0295/0024 


Georgina Elifuraha Kimambo 


Precious Blood 


Ashira 


HGL 


6718 


S0295/0025 


Gloria Clemence Costantine 


Precious Blood 


Machame 


EGM 


6719 


S0295/0026 


Gloria Dominic Rwekaza 


Precious Blood 


Korogwe 


HKL 


6720 


S0295/0027 


Grace Elias Ntambi 


Precious Blood 


Msalato 


HGL 


6721 


S0295/0028 


Graciana Alloyce Assenga 


Precious Blood 


Msalato 


HGL 


6722 


S0295/0029 


Hawa Kalutu Koshuma 


Precious Blood 


Kilakala 


HGL 


6723 


S0295/0030 


Helga Michael Mbwana 


Precious Blood 


Ashira 


CBG 


6724 


S0295/0031 


Idda Michael Lawenja 


Precious Blood 


Ashira 


HGE 


6725 


S0295/0033 


Juliana Josephat Maganga 


Precious Blood 


Natta 


HGL 


6726 


S0295/0034 


Leonida Arnold Mwombeck 


Precious Blood 


Ruvu 


PCM 


6727 


S0295/0035 


Leticia Limi Gervas 


Precious Blood 


Lugoba 


HGL 


6728 


S0295/0037 


Lilian Frank Pilla 


Precious Blood 


Iringa Girls 


CBG 


6729 


S0295/0038 


Lilian Marcel Rutizibwa 


Precious Blood 


Lukole 


HGL 


6730 


S0295/0039 


Lilian Nyamtondo Walu 


Precious Blood 


Engutoto 


HGL 


6731 


S0295/0041 


Lina Gabriel Mbuya 


Precious Blood 


Ruvu 


PCB 


6732 


S0295/0042 


Linda Eliona Ituwe 


Precious Blood 


Dr. Olsen 


PCB 


6733 


S0295/0043 


Linda Godfrey Soka 


Precious Blood 


Ashira 


HGE 


6734 


S0295/0044 


Lucidy Kemilembe Byemelwa 


Precious Blood 


Lugoba 


PCB 


6735 


S0295/0045 


Madete Felix Mabula 


Precious Blood 


Rugambwa 


CBG 


6736 


S0295/0046 


Maria Josephat Maganga 


Precious Blood 


Kilakala 


PCM 


6737 


S0295/0047 


Mariam Ally Libaba 


Precious Blood 


Loleza 


HGL 


6738 


S0295/0048 


Mariam Ally Uledi 


Precious Blood 


Lusanga 


PCB 


6739 


S0295/0050 


Menna Narcis Tarimo 


Precious Blood 


Dodoma 


HGL 


6740 


S0295/0051 


Mimi Hassan Kitundu 


Precious Blood 


Mwendakulima 


HGL 


6741 


S0295/0052 


Miriam Peter Matemba 


Precious Blood 


Ashira 


HGL 


6742 


S0295/0053 


Misambo Musa Kolle 


Precious Blood 


Mwamashimba 


HGL 


6743 


S0295/0054 


Ndenengosia Glens Tarimo 


Precious Blood 


Ashira 


HGE 


6744 


S0295/0055 


NeemaAllen Ng'unda 


Precious Blood 


Tabora Girls 


PCB 


6745 


S0295/0056 


Neema Madari Jeremia 


Precious Blood 


Rugambwa 


PCM 


6746 


S0295/0057 


Nezia Nsenga Eliyah 


Precious Blood 


Tabora Girls 


PCM 


6747 


S0295/0058 


Nives Geoffrey Mtelekela 


Precious Blood 


Loleza 


PCB 


6748 


S0295/0060 


Pauline Stephen Kamugisha 


Precious Blood 


Ifunda Tech. 


CBG 


6749 


S0295/0061 


Queen Charles Shoo 


Precious Blood 


Ashira 


CBG 


6750 


S0295/0062 


Rachael John Shuma 


Precious Blood 


Tabora Girls 


HGL 


6751 


S0295/0063 


Ranana Vitalis Muba 


Precious Blood 


Engutoto 


HGL 


6752 


S0295/0064 


Rosalia Camila C. Chimwaza 


Precious Blood 


Tabora Girls 


PCM 


6753 


S0295/0065 


Rose Alphonce Magambo 


Precious Blood 


Iringa Girls 


CBG 


6754 


S0295/0066 


Rose Frank Palilo 


Precious Blood 


Dakawa 


HGL 


6755 


S0295/0067 


Shamim Ally Mnzava 


Precious Blood 


Machame 


HGL 


6756 


S0295/0068 


Shangwe Malkyory Mushi 


Precious Blood 


Dakawa 


HGL 


6757 


S0295/0069 


Skyna Martin Bendera 


Precious Blood 


Kondoa 


PCB 


6758 


S0295/0070 


Subira Stephen Kanyiki 


Precious Blood 


Kilakala 


HGL 


6759 


S0295/0071 


Sylvia Filemon Mwacha 


Precious Blood 


Kilakala 


HGL 


6760 


S0295/0072 


Venitha John Mlay 


Precious Blood 


Babati 


HGL 


6761 


S0295/0073 


Zenais Salvatory Matemu 


Precious Blood 


Korogwe 


PCB 


6762 


S1 330/0001 


Aityefyose Merian Nathaniel 


Presbyterian Sem. 


Kondoa 


PCB 138 SNO 


EXAM No. 


JINA LA MWANAFUNZI 


SHULE ATOKAYO 


SHULE AENDAYO 


MASOMO 


6763 


S1 330/001 2 


Jazila Hamisi Kibadi 


Presbyterian Sem. 


Mtwara Girls 


CBG 


6764 


S1 330/0021 


Mercy Athanasi Ndujilo 


Presbyterian Sem. 


Lugoba 


CBG 


6765 


S1 330/0026 


Peris Godfrey Songo 


Presbyterian Sem. 


Isimila 


HKL 


6766 


S1 330/0027 


Rahmaty Ullaya 


Presbyterian Sem. 


Mtwara Girls 


EGM 


6767 


S1 330/0030 


Theodorah Nzinyangwa Kiariro 


Presbyterian Sem. 


Tumaini 


HGK 


6768 


S3573/001 1 


Rukaiya Mahmoud Kessani 


Prime 


Mringa 


EGM 


6769 


S1 947/0059 


Mary Mjema 


Pugu Station 


Nganza 


PCB 


6770 


S1 947/0088 


Sauda Kassimu 


Pugu Station 


Dodoma 


CBG 


6771 


S1 026/0002 


Anna Emanueli 


Puma 


Chief Ihunyo 


HGE 


6772 


S0297/0001 


Agnes Alfred Kidayi 


Queen Of Family 


Mkolani 


PCB 


6773 


S0297/0002 


Agnes Gasper Isack 


Oueen Of Family 


Nganza 


CBG 


6774 


S0297/0004 


Bella Festo Mlebusi 


Oueen Of Family 


Ifunda Girls 


PGM 


6775 


S0297/0005 


Bertha Habi James 


Oueen Of Family 


Kaliua 


PCB 


6776 


S0297/0006 


Catherine Lucas Mayunga 


Oueen Of Family 


Kishoju 


EGM 


6777 


S0297/0007 


Devotha Leonard Rubagumya 


Oueen Of Family 


Maswa 


PCM 


6778 


S0297/0009 


Dorothea Dotto Mosha 


Oueen Of Family 


Rugambwa 


PCB 


6779 


S0297/0010 


Elizabeth Charles Bwogi 


Oueen Of Family 


Tinde 


HGE 


6780 


S0297/001 1 


Elizabeth Kasembo Simba 


Oueen Of Family 


Rugambwa 


PCM 


6781 


S0297/0012 


Esther Jeremiah Ramadhani 


Oueen Of Family 


Tinde 


CBG 


6782 


S0297/0013 


Esther Mathias Yegela 


Oueen Of Family 


Tabora Girls 


PCM 


6783 


S0297/0014 


Eva Onesmo Nkwabi 


Oueen Of Family 


Mwendakulima 


HGL 


6784 


S0297/0015 


Eva Richard Manga 


Oueen Of Family 


Mwendakulima 


HGL 


6785 


S0297/0016 


Evelyne Emmanuel Julius 


Oueen Of Family 


Kishoju 


EGM 


6786 


S0297/0017 


Febronia Martin Lyamana 


Oueen Of Family 


Nganza 


CBG 


6787 


S0297/0018 


Fides Paschal Chiza 


Oueen Of Family 


Kaliua 


CBG 


6788 


S0297/0020 


Florencia Joshua Hassan 


Oueen Of Family 


Dr. Olsen 


PCB 


6789 


S0297/0021 


Getrude Arcard Alphonce 


Oueen Of Family 


Kaliua 


PCM 


6790 


S0297/0022 


Gloria Boniphace Bulali 


Oueen Of Family 


Mpanda 


CBG 


6791 


S0297/0023 


Grace Audifance Chitimbwa 


Oueen Of Family 


Tinde 


CBG 


6792 


S0297/0024 


Grace Francis Mtaki 


Oueen Of Family 


Rugambwa 


PCB 


6793 


S0297/0026 


Grace Rabyson Magambo 


Oueen Of Family 


Songea Girls 


EGM 


6794 


S0297/0027 


Happiness Evarist Makonope 


Oueen Of Family 


Rugambwa 


PCM 


6795 


S0297/0028 


Hellen Alfred Gayo 


Oueen Of Family 


Kaliua 


PCM 


6796 


S0297/0029 


Hildagarde James Chege 


Oueen Of Family 


Mwanza 


PCM 


6797 


S0297/0030 


Irene Victor Bachuba 


Oueen Of Family 


Mwendakulima 


HGL 


6798 


S0297/0031 


Jane Francis Teng'wa 


Oueen Of Family 


Ashira 


EGM 


6799 


S0297/0034 


Janeth Robinson Magembe 


Oueen Of Family 


Lugalo 


PCB 


6800 


S0297/0035 


Janine Sadock Buhwihwi 


Oueen Of Family 


Kilakala 


PCM 


6801 


S0297/0036 


Jaquelyene Emmanuel Robert 


Oueen Of Family 


Urambo 


HGL 


6802 


S0297/0037 


Jesca John Kasenga 


Oueen Of Family 


Tinde 


CBG 


6803 


S0297/0038 


Karen Adolf Frisch 


Oueen Of Family 


Tinde 


CBG 


6804 


S0297/0039 


Leticia Jumanne Gelle 


Oueen Of Family 


Mkugwa 


HKL 


6805 


S0297/0040 


Lightness Peter Muhoni 


Oueen Of Family 


Dakawa 


HGK 


6806 


S0297/0042 


Luciana Alphonce Masanja 


Oueen Of Family 


Sumve 


HGE 


6807 


S0297/0043 


Magdalena Joseph Maziku 


Oueen Of Family 


Mkolani 


PCB 


6808 


S0297/0044 


Magreth Vicent Rimoy 


Oueen Of Family 


Mpanda 


CBG 


6809 


S0297/0045 


Marcella Martin Kamuzora 


Oueen Of Family 


Nganza 


CBG 


6810 


S0297/0046 


Martha Edward Aloyce 


Oueen Of Family 


Ifunda Tech. 


PCB 


6811 


S0297/0048 


Mary Paul Pallangyo 


Oueen Of Family 


Mwendakulima 


HGK 139 SNO 


EXAM No. 


JINA LA MWANAFUNZI 


SHULE ATOKAYO 


SHULE AENDAYO 


MASOMO 


6812 


S0297/0049 


Mary Raphael Shija 


Oueen Of Family 


Mkolani 


PCM 


6813 


S0297/0047 


Maryciana Guha Geha 


Oueen Of Family 


Mkolani 


PCB 


6814 


S0297/0051 


Matilda Musa Kabeho 


Oueen Of Family 


Tabora Girls 


CBG 


6815 


S0297/0052 


Mecktrida Raphael Mgaiwa 


Oueen Of Family 


Mpanda 


CBG 


6816 


S0297/0053 


Miracles Obathus Madunda 


Oueen Of Family 


Nganza 


CBG 


6817 


S0297/0055 


Neema Magetta Otaigo 


Oueen Of Family 


lleje 


PCB 


6818 


S0297/0056 


Ntibashima Arsen Miyeye 


Oueen Of Family 


Tinde 


CBG 


6819 


S0297/0057 


Nuru Omary Massanja 


Oueen Of Family 


Tinde 


CBG 


6820 


S0297/0058 


Nuru Ramadhani Lumelezi 


Oueen Of Family 


Lusanga 


PCB 


6821 


S0297/0060 


Prisca Castory Nyinge 


Oueen Of Family 


Weruweru 


EGM 


6822 


S0297/0061 


Prisca Joshua Makungu 


Oueen Of Family 


Maswa 


CBG 


6823 


S0297/0063 


Rehema Remmy Rutauga 


Oueen Of Family 


Mwendakulima 


HGL 


6824 


S0297/0064 


Rose Clement Sabuni 


Oueen Of Family 


Magu 


PCB 


6825 


S0297/0065 


Rosegrasia Leonard Mabubu 


Oueen Of Family 


Kilakala 


PCB 


6826 


S0297/0066 


Sabina Edward Maila 


Oueen Of Family 


Mkolani 


PCB 


6827 


S0297/0068 


Sarafina Audifance Chitimbwa 


Oueen Of Family 


Rugambwa 


PCM 


6828 


S0297/0069 


Scholastica John Kabala 


Oueen Of Family 


Weruweru 


EGM 


6829 


S0297/0070 


Sheila Fedy Luhele 


Oueen Of Family 


Nganza 


PCM 


6830 


S0297/0071 


Sophia Ngika Katemi 


Oueen Of Family 


Sumve 


EGM 


6831 


S0297/0072 


Stella Steven Isonda 


Oueen Of Family 


Kaliua 


CBG 


6832 


S0297/0073 


Susan Robert Nalugendo 


Oueen Of Family 


Rugambwa 


PCM 


6833 


S0297/0075 


Theresia John Mataba 


Oueen Of Family 


Maswa 


PCM 


6834 


S0297/0076 


Veronica Michael Mlega 


Oueen Of Family 


Kishoju 


EGM 


6835 


S0297/0077 


Victoria Narson Wiza 


Oueen Of Family 


lleje 


PCB 


6836 


S0297/0078 


Violet Deus Alsen 


Oueen Of Family 


Mwendakulima 


HGL 


6837 


S0297/0080 


Witness Fulgence Kafifi 


Oueen Of Family 


Kishoju 


EGM 


6838 


S1 053/0024 


Rukia Abeid 


Rafsanjani-soga 


Dakawa 


HGK 


6839 


S1 289/001 4 


Neema Nching'wa Daudi 


Rajani 


Maswa 


PCB 


6840 


S3068/0014 


Eliaichi Barakaeli Minja 


Rasesa 


Nganza 


PCB 


6841 


S3068/0045 


Neema Simon Uisso 


Rasesa 


Loleza 


CBG 


6842 


S3675/0065 


Lucy Mathew Shewiyo 


Rau 


Maswa 


CBN 


6843 


S3675/0082 


Nasra Masoud Materu 


Rau 


Longido 


CBN 


6844 


S3675/0089 


Salma Sadick Athumani 


Rau 


Longido 


CBN 


6845 


S3772/0016 


Bhoke Yakobo 


Rebu 


Chief Ihunyo 


HGE 


6846 


S3772/0043 


Joyce Charles 


Rebu 


Rugambwa 


HKL 


6847 


S0266/0001 


Agnes Celcius Balagaju 


Regina Mundi Girls 


Kibondo 


HGE 


6848 


S0266/0002 


Agnes Edson Mwambogolo 


Regina Mundi Girls 


Dakawa 


HGL 


6849 


S0266/0005 


Catherine Sosmi Kimaro 


Regina Mundi Girls 


Igowole 


HGL 


6850 


S0266/0006 


Cecilia Boniface Uheme 


Regina Mundi Girls 


Ifunda Girls 


HGK 


6851 


S0266/0007 


Christina Sostenes Liyowela 


Regina Mundi Girls 


Lusanga 


CBG 


6852 


S0266/0008 


Eggluck John Mawere 


Regina Mundi Girls 


Dakawa 


HKL 


6853 


S0266/0009 


Elizabeth Festo Chalila 


Regina Mundi Girls 


Mpanda 


HGE 


6854 


S0266/0010 


Emmaculata Richard Sapi 


Regina Mundi Girls 


Manyunyu 


HGK 


6855 


S0266/001 1 


Ephrasia Merchiard Biseko 


Regina Mundi Girls 


ArushaTech.. 


TEL 


6856 


S0266/0012 


Felister Christopher Nyaki 


Regina Mundi Girls 


Msalato 


PCB 


6857 


S0266/0013 


Getruda Mathew Gwarasa 


Regina Mundi Girls 


Maposeni 


HKL 


6858 


S0266/0015 


Grace Henry Erondola 


Regina Mundi Girls 


Msalato 


HGL 


6859 


S0266/0016 


Hamida Hussein Manyawa 


Regina Mundi Girls 


Maposeni 


HKL 


6860 


S0266/0019 


Jesca Anselim Masati 


Regina Mundi Girls 


Dakawa 


HGL 140 SNO 


EXAM No. 


JINA LA MWANAFUNZI 


SHULE ATOKAYO 


SHULE AENDAYO 


MASOMO 


6861 


S0266/0020 


Jovinatha Firberty Rushobe 


Regina Mundi Girls 


Machame 


EGM 


6862 


S0266/0022 


Laurencia Manoni Mabeyo 


Regina Mundi Girls 


Ashira 


EGM 


6863 


S0266/0023 


Liberata Merchiory Rwenaila 


Regina Mundi Girls 


Dakawa 


HGL 


6864 


S0266/0024 


Magreth Aloyce Nakasi 


Regina Mundi Girls 


Ruvu 


PCM 


6865 


S0266/0025 


Magreth Francis Motto 


Regina Mundi Girls 


J.j. Mungai 


HGE 


6866 


S0266/0026 


Mariam Hassan Goagoa 


Regina Mundi Girls 


Ashira 


HGE 


6867 


S0266/0027 


Marietha Salvatory Nkanawa 


Regina Mundi Girls 


Tumaini 


HGL 


6868 


S0266/0028 


Mary Gervas Kisala 


Regina Mundi Girls 


Loleza 


CBG 


6869 


S0266/0029 


Michelina Christostom Chingilil 


Regina Mundi Girls 


Kilakala 


CBG 


6870 


S0266/0030 


Monira Mohamed Ramiya 


Regina Mundi Girls 


Lusanga 


HKL 


6871 


S0266/0031 


Nicolatha Dastan Ndyali 


Regina Mundi Girls 


Manyunyu 


HGK 


6872 


S0266/0032 


Nona Mello Itatiro 


Regina Mundi Girls 


Nangwa 


HGE 


6873 


S0266/0034 


Pili Juma Minge 


Regina Mundi Girls 


Weruweru 


PCB 


6874 


S0266/0035 


Queen Donath Mbwagai 


Regina Mundi Girls 


Tabora Girls 


CBG 


6875 


S0266/0037 


Rosemary Revocatus Buzaile 


Regina Mundi Girls 


Dakawa 


HGK 


6876 


S0266/0038 


Sajatimiriam Fransis Kavilwa 


Regina Mundi Girls 


Dakawa 


HGK 


6877 


S0266/0039 


Salvina John Mahimbo 


Regina Mundi Girls 


Makambako 


HGK 


6878 


S0266/0040 


Subilaga John Mwaikono 


Regina Mundi Girls 


Ashira 


HGE 


6879 


S0266/0041 


Suzana Paul Mgatha 


Regina Mundi Girls 


Nangwa 


HGE 


6880 


S0266/0042 


Tuganigwe Lusajo Mwamahusi 


Regina Mundi Girls 


J.j. Mungai 


HGL 


6881 


S0266/0043 


Vaileth Barnabas Tendeka 


Regina Mundi Girls 


Nangwa 


HGE 


6882 


S0266/0044 


Veronica Maswe Nyamuhanga 


Regina Mundi Girls 


Makambako 


HGK 


6883 


S0266/0046 


Winfrida Valentine Ndyambi 


Regina Mundi Girls 


Ifakara 


CBG 


6884 


S2258/0022 


Georgina Emanueli Masamu 


Reginald Mengi 


Mawenzi 


HGK 


6885 


S4363/0009 


Beatha Simon 


Rhec 


Kishoju 


HGL 


6886 


S0738/0026 


Hamisa M Ally 


Ridhwaa Sem. 


MtwaraTech. 


PCB 


6887 


S0738/0051 


Nassra R Nassor 


Ridhwaa Sem. 


Songea Girls 


PCB 


6888 


S0738/0058 


Ramla R Aalim 


Ridhwaa Sem. 


Kondoa 


PCB 


6889 


S0738/0060 


Saada R Mlewa 


Ridhwaa Sem. 


Weruweru 


ECA 


6890 


S0738/0072 


Tausi F Kabwe 


Ridhwaa Sem. 


Mtwara Girls 


CBG 


6891 


S0284/0001 


Agnes Julius Shimula 


Roneca Girl's 


Ifunda Tech. 


PGM 


6892 


S0284/0002 


Agnetha Rwegasira 


Roneca Girl's 


Mwanza 


PGM 


6893 


S0284/0007 


Asma Ali Machano 


Roneca Girl's 


Magu 


PCB 


6894 


S0284/0008 


Atumanyilile John 


Roneca Girl's 


Kilakala 


CBG 


6895 


S0284/0009 


Caroline Towo 


Roneca Girl's 


Masasi Girls 


PGM 


6896 


S0284/0012 


Catherine Kanisius Nkwera 


Roneca Girl's 


Lukole 


HKL 


6897 


S0284/0013 


Constazia Shonyela 


Roneca Girl's 


Loleza 


PCM 


6898 


S0284/0014 


Dorah Bendera 


Roneca Girl's 


Zanaki (day) 


EGM 


6899 


S0284/0016 


Esther Christopher Jana 


Roneca Girl's 


Jikomboe 


HKL 


6900 


S0284/0017 


Esther Heddi Stuart 


Roneca Girl's 


Machame 


HGL 


6901 


S0284/0018 


Eva Suleiman Rugambwa 


Roneca Girl's 


Usongwe 


EGM 


6902 


S0284/0020 


Felister Masanilo 


Roneca Girl's 


Lugoba 


CBG 


6903 


S0284/0022 


Iptisam Ally Masoud 


Roneca Girl's 


Ruvu 


PCM 


6904 


S0284/0023 


Irene Florence Myamba 


Roneca Girl's 


Weruweru 


ECA 


6905 


S0284/0024 


Jacqueline Ally Ruhundwa 


Roneca Girl's 


Mtwara Girls 


EGM 


6906 


S0284/0025 


Jacqueline F. Mukome 


Roneca Girl's 


Ruvu 


CBG 


6907 


S0284/0026 


Jacqueline Paul Minja 


Roneca Girl's 


Mtwara Girls 


HGE 


6908 


S0284/0027 


Jennifer John Selasini 


Roneca Girl's 


Mpwapwa 


PCM 


6909 


S0284/0029 


Karen Gardner 


Roneca Girl's 


Masasi Girls 


PGM 141 SNO 


EXAM No. 


JINA LA MWANAFUNZI 


SHULE ATOKAYO 


SHULE AENDAYO 


MASOMO 


6910 


S0284/0031 


Lilian Eliud Nyauhenga 


Roneca Girl's 


Lusanga 


CBG 


6911 


S0284/0034 


Lizybeth Samson Cheyo 


Roneca Girl's 


Msangeni 


HGL 


6912 


S0284/0035 


Lizzy Nyanjiga Mtebe 


Roneca Girl's 


Kondoa 


PCB 


6913 


S0284/0037 


Maria Ngairo 


Roneca Girl's 


Tumaini 


HGE 


6914 


S0284/0038 


Maureen Jackson Busee 


Roneca Girl's 


Mkugwa 


HGL 


6915 


S0284/0042 


Mwaza Haruna Ngoda 


Roneca Girl's 


Magu 


PCB 


6916 


S0284/0043 


Ndekutsia Eucladia Wanani 


Roneca Girl's 


Mawenzi 


EGM 


6917 


S0284/0044 


Neema Raymond Massawe 


Roneca Girl's 


Korogwe 


PCB 


6918 


S0284/0045 


Neema Victor Ndone 


Roneca Girl's 


Nganza 


PCM 


6919 


S0284/0046 


Patricia Msolla 


Roneca Girl's 


Ifunda Tech. 


PGM 


6920 


S0284/0048 


Rebecca Charles Kisiya 


Roneca Girl's 


Mawenzi 


EGM 


6921 


S0284/0049 


Regina Nico Kwihela 


Roneca Girl's 


Lugalo 


HGL 


6922 


S0284/0050 


Rehema John Nkerebuka 


Roneca Girl's 


Machame 


EGM 


6923 


S0284/0053 


Selina Sephania 


Roneca Girl's 


Zanaki (day) 


EGM 


6924 


S0284/0055 


Spora Benedict Twisa 


Roneca Girl's 


Londoni 


EGM 


6925 


S0284/0056 


Subirat Ameir Juma 


Roneca Girl's 


Korogwe 


PCB 


6926 


S0284/0058 


Sylvia Constantine Mwacha 


Roneca Girl's 


Mpwapwa 


PCM 


6927 


S0284/0059 


Theresia Demetrius Mgalami 


Roneca Girl's 


Msalato 


PCB 


6928 


S0284/0060 


Theresia Narsis Kisaka 


Roneca Girl's 


Usangi Day 


EGM 


6929 


S0284/0061 


Upendo Bernard Mkonya 


Roneca Girl's 


Kazima 


EGM 


6930 


S3307/0009 


Glory Jesse Ngowi 


Roo 


Chief Ihunyo 


HGK 


6931 


S1 609/0009 


Betty Pendo Benetson 


Rorya 


Sumve 


HKL 


6932 


S 1609/0023 


Eunice Caleb Odinga 


Rorya 


Machame 


HKL 


6933 


S1 609/0027 


Felister Lucas Maibe 


Rorya 


Kishoju 


EGM 


6934 


S1 609/0037 


Grainess Projest Rutaihwa 


Rorya 


Maswa 


PCB 


6935 


S1 609/0040 


Inness Josephat Kamghisha 


Rorya 


Rugambwa 


PCB 


6936 


S1 609/0041 


Innocensia Venance Shirima 


Rorya 


Mwanza 


PGM 


6937 


S 1609/0073 


Oliver Maarufu Hilary 


Rorya 


Rugambwa 


PCM 


6938 


S0267/0010 


Dora Fulgence Kinyaiya 


Rose Marie Girls 


Iringa Girls 


EGM 


6939 


S3839/0008 


Joy Menard Mdemeka 


Rosehill 


Ifunda Girls 


EGM 


6940 


S0692/0001 


Beatrice L Geydan 


Rosmini 


Nangwa 


HGL 


6941 


S0692/0002 


Betrina Bishubo 


Rosmini 


Usangi Day 


HKL 


6942 


S0692/0003 


Bikombo Salim 


Rosmini 


Mtwara Tech. 


PCB 


6943 


S0692/0004 


Cecilia Gregory 


Rosmini 


Machame 


HGL 


6944 


S0692/0005 


Celina E Mwaikambo 


Rosmini 


Msangeni 


HGL 


6945 


S0692/0006 


Diana L Mwakibinga 


Rosmini 


Loleza 


HKL 


6946 


S0692/0007 


Dora D Kifanga 


Rosmini 


Muheza 


PCB 


6947 


S0692/0008 


Dorice S Olekipuyo 


Rosmini 


Jangwani (day) 


CBN 


6948 


S0692/0009 


Eligia K Komba 


Rosmini 


Tumaini 


HGE 


6949 


S0692/0010 


Felista P Nangawe 


Rosmini 


Nangwa 


HGL 


6950 


S0692/0012 


Irene Innocent 


Rosmini 


Msalato 


HGL 


6951 


S0692/0013 


Ivon Chaula 


Rosmini 


Machame 


CBN 


6952 


S0692/0014 


Janeth A Salakana 


Rosmini 


Longido 


CBN 


6953 


S0692/0015 


Leila I Karata 


Rosmini 


Mwika 


HGL 


6954 


S0692/0016 


Lilian Ganja 


Rosmini 


Kondoa 


HGL 


6955 


S0692/0018 


Martha A A Mramba 


Rosmini 


Dakawa 


HGL 


6956 


S0692/0020 


Nassra K Nassor 


Rosmini 


Iringa Girls 


EGM 


6957 


S0692/0021 


Ramla I Pamba 


Rosmini 


Ifunda Girls 


PGM 


6958 


S0692/0022 


Rumbidzai N Muganhiri 


Rosmini 


Mwika 


HGL 142 SNO 


EXAM No. 


JINA LA MWANAFUNZI 


SHULE ATOKAYO 


SHULE AENDAYO 


MASOMO 


6959 


S0692/0023 


Vivian W Nyaulile 


Rosmini 


Ifunda Girls 


EGM 


6960 


S0692/0024 


Witness H Kaniki 


Rosmini 


Mtwara Tech. 


PCB 


6961 


S0531/0003 


Angelina Chasuka 


Ruaha 


Dakawa 


HGK 


6962 


S0531/0004 


Anipenda Mahenge 


Ruaha 


Lusanga 


HKL 


6963 


S0531/0005 


Anneth A Mwangasa 


Ruaha 


J.j. Mungai 


EGM 


6964 


S0531/0007 


Beatrice Sospeter 


Ruaha 


Kifaru 


HGE 


6965 


S0531/0008 


Catherine Mapunda 


Ruaha 


Ifunda Tech. 


CBG 


6966 


S0531/0009 


Dalena David 


Ruaha 


Songea Girls 


CBG 


6967 


S0531/0010 


Debora D Kadinde 


Ruaha 


Iringa Girls 


CBG 


6968 


S0531/0011 


Debora P Mloka 


Ruaha 


Ulayasi 


PCB 


6969 


S0531/0013 


Esthella Mkuku 


Ruaha 


J.j. Mungai 


HGL 


6970 


S0531/0014 


Gloria D Kachenga 


Ruaha 


Songe 


HGK 


6971 


S0531/0016 


Grace K Ndenda 


Ruaha 


Songea Girls 


PCB 


6972 


S0531/0018 


Helena E Kitosi 


Ruaha 


Makambako 


EGM 


6973 


S0531/0021 


Jacquiline Mangoma 


Ruaha 


Mwakaleli 


HKL 


6974 


S0531/0024 


Loveness Chakwe 


Ruaha 


Songea Girls 


CBG 


6975 


S0531/0027 


Mariath Majid 


Ruaha 


Songea Girls 


CBG 


6976 


S0531/0029 


Meda Siloma 


Ruaha 


Mpanda 


HGL 


6977 


S0531/0030 


Mercy James 


Ruaha 


Loleza 


PCM 


6978 


S0531/0032 


Mwanaidi T Magembe 


Ruaha 


Kilakala 


CBG 


6979 


S0531/0033 


Neema K Zakeo 


Ruaha 


Songea Girls 


PCB 


6980 


S0531/0035 


Nuru Kipusa 


Ruaha 


Isimila 


HGL 


6981 


S0531/0038 


Patricia Golwike 


Ruaha 


lleje 


PCM 


6982 


S053 1/0040 


Queen G Mwaipopo 


Ruaha 


Dodoma 


CBG 


6983 


S0531/0041 


Rahaba Zebedayo 


Ruaha 


Ulayasi 


HGL 


6984 


S0531/0042 


Rahma Shaban 


Ruaha 


J.j. Mungai 


HGL 


6985 


S0531/0044 


Rebecca Yauleni 


Ruaha 


Mbeya 


EGM 


6986 


S053 1/0045 


Salima J Nkota 


Ruaha 


Kondoa 


CBG 


6987 


S0531/0051 


Suzana Masengo 


Ruaha 


Vwawa 


HKL 


6988 


S0531/0052 


Tusajigwe N Mwangosi 


Ruaha 


Songea Girls 


CBG 


6989 


S0531/0055 


Yvonne R Haridas 


Ruaha 


Kilakala 


PCB 


6990 


S0531/0056 


Zaituni Chegamila 


Ruaha 


Kondoa 


CBG 


6991 


S0531/0057 


Zena Facha 


Ruaha 


Vwawa 


HGL 


6992 


S1 653/001 2 


Hamida Mussa Bwaize 


Rubanga 


Kaliua 


CBG 


6993 


S4020/0024 


Jesca Apolinary 


Rubondo 


Rugambwa 


HKL 


6994 


S4020/0035 


Sakina Situmaini 


Rubondo 


Nyakahura 


HKL 


6995 


S021 8/0003 


Agness Lukanyanga 


Rugambwa 


Jikomboe 


HKL 


6996 


S0218/0013 


Asia Issa 


Rugambwa 


Kondoa 


CBG 


6997 


S0218/0014 


Asia Rashid 


Rugambwa 


Ruvu 


HGK 


6998 


S0218/0015 


Atugonza Muchunguzi 


Rugambwa 


Kishoju 


HGE 


6999 


S021 8/0021 


Chimpaye Hamis 


Rugambwa 


Dakawa 


HGK 


7000 


S021 8/0026 


Dograsia Jacob 


Rugambwa 


Maswa 


CBG 


7001 


S021 8/0027 


Dorica Chacha 


Rugambwa 


Nganza 


ECA 


7002 


S021 8/0030 


Elizabeth Thomas 


Rugambwa 


Ruvu 


PCB 


7003 


S021 8/0032 


Ester Bunzil 


Rugambwa 


Lugalo 


CBG 


7004 


S021 8/0041 


Georgina K George 


Rugambwa 


Magu 


PCB 


7005 


S021 8/0043 


Gladice James 


Rugambwa 


Mwendakulima 


HGL 


7006 


S021 8/0046 


Happyness K Laurent 


Rugambwa 


Nganza 


CBG 


7007 


S021 8/0047 


Herieth Hozza 


Rugambwa 


Mwanza 


CBG 143 SNO 


EXAM No. 


JINA LA MWANAFUNZI 


SHULE ATOKAYO 


SHULE AENDAYO 


MASOMO 


7008 


S021 8/0051 


Jasmin Afidh 


Rugambwa 


Ashira 


CBG 


7009 


S021 8/0052 


Jenipher Mashamba 


Rugambwa 


Bwiru Girls 


HGL 


7010 


S021 8/0053 


Jovina Leonidas 


Rugambwa 


Nganza 


ECA 


7011 


S021 8/0055 


Joyce Christopher 


Rugambwa 


Mkolani 


CBG 


7012 


S021 8/0056 


Juliana Phigur 


Rugambwa 


Kondoa 


PCB 


7013 


S021 8/0065 


Margreth Cyprian 


Rugambwa 


Ruvu 


PCB 


7014 


S021 8/0067 


Maria Paul 


Rugambwa 


Ruvu 


PCB 


7015 


S021 8/0078 


Naomi Charles 


Rugambwa 


Mringa 


ECA 


7016 


S021 8/0082 


Nyabite Mnico 


Rugambwa 


Nganza 


CBG 


7017 


S021 8/0086 


Prisca Felician 


Rugambwa 


Rugambwa 


CBG 


7018 


S021 8/0090 


Rebeca A James 


Rugambwa 


Ruvu 


PCB 


7019 


S021 8/0095 


Salome Mutalemwa 


Rugambwa 


Tabora Girls 


PCB 


7020 


S021 8/0096 


Samiath Mussa 


Rugambwa 


Nganza 


ECA 


7021 


S021 8/0098 


Scholastica Abel 


Rugambwa 


Tinde 


CBG 


7022 


S0218/0104 


Stephania Santu 


Rugambwa 


Nyakahura 


HGL 


7023 


S3291/0027 


Ruthgard Venant 


Ruhunga 


Kishoju 


HKL 


7024 


S0751/0058 


Santiel Koishwa 


Ruhuwiko 


Ifunda Girls 


HGE 


7025 


S0524/0044 


Rehema Ndaikeje 


Rujewa 


Loleza 


HKL 


7026 


S3084/0003 


Augustina Moris Mlay 


Rukima 


Muheza 


CBG 


7027 


S3084/0019 


Lusia Epimack Kessy 


Rukima 


Loleza 


CBG 


7028 


S0397/0003 


Adriana Emmanuel 


Rulenge 


Lukole 


HGK 


7029 


S0397/0022 


Evodia Kagengere 


Rulenge 


Jikomboe 


HKL 


7030 


S0397/0024 


Furaha K Mkamuvuga 


Rulenge 


Kizwite 


HGL 


7031 


S0397/0037 


Mtesi Faustine 


Rulenge 


Rugambwa 


PCB 


7032 


S0397/0043 


Rebeca Kanuma 


Rulenge 


Lukole 


HGL 


7033 


S3275/0009 


Ireen William 


Rumuli 


Lukole 


HGL 


7034 


S3275/0019 


Owekisha Edson 


Rumuli 


Weruweru 


ECA 


7035 


S21 25/0005 


Asteria Stephen Lyimo 


Rundugai 


Ifunda Girls 


PCB 


7036 


S21 25/001 7 


Mwajuma Matumika Bakari 


Rundugai 


Florian 


CBG 


7037 


S21 25/001 8 


Mwanaasha Hassani Hemedi 


Rundugai 


Songe 


HKL 


7038 


S2 125/0022 


Saumu Mbaraka Mohamedi 


Rundugai 


lleje 


PCB 


7039 


S0488/0026 


Editha Cyprian 


Rutabo 


Tabora Girls 


HGL 


7040 


S0488/0038 


Janeaudes Longino 


Rutabo 


Rugambwa 


CBG 


7041 


S0488/0050 


Melisa Nicodemus 


Rutabo 


Rugambwa 


PCB 


7042 


S0488/0053 


Odetha Onesmo 


Rutabo 


Rugambwa 


PCB 


7043 


S0595/0028 


Jackline Ansigar Lugongo 


Ruvuma 


Mpanda 


CBG 


7044 


S0595/0054 


Renfrida Anzlem Luwungo 


Ruvuma 


lleje 


PCB 


7045 


S0595/0060 


Sarafina Edwin Kifaru 


Ruvuma 


Arusha 


HGE 


7046 


S0595/0072 


Tusekile Edward Mwakatundu 


Ruvuma 


Mtwara Tech. 


PCM 


7047 


S2710/0012 


Elizaberth Kaizilege 


Ruzinga 


Kishoju 


HGL 


7048 


S0654/0012 


Anitha Kamala 


Rwambaizi 


Sumve 


HGE 


7049 


S0654/0041 


Jalila Makiyu 


Rwambaizi 


Rugambwa 


CBG 


7050 


S0654/0058 


Naima Ibrahim 


Rwambaizi 


Rugambwa 


CBG 


7051 


S2505/0008 


Hellen Sylvester Boniphace 


Rwepa's 


Maswa 


PCM 


7052 


S2505/0019 


Tabitha Steven 


Rwepa's 


Mwendakulima 


HGL 


7053 


S1 530/0001 


Amisa Hassan Said 


S.s. Rufino Rinaldo 


Malagarasi 


HGK 


7054 


S1 530/0005 


Christina Philipo Kavumvuli 


S.s. Rufino Rinaldo 


Ruvu 


HGK 


7055 


S1 530/0006 


Coletha Adriano Ndayikeje 


S.s. Rufino Rinaldo 


Maswa 


HKL 


7056 


S1 530/0007 


Domina Asimwe Njunwa 


S.s. Rufino Rinaldo 


Korogwe 


HKL 144 SNO 


EXAM No. 


JINA LA MWANAFUNZI 


SHULE ATOKAYO 


SHULE AENDAYO 


MASOMO 


7057 


S1 530/0008 


Evodia Peter Mtobesya 


S.s. Rufino Rinaldo 


Nganza 


HGL 


7058 


S1 530/0009 


Francisca Ludovick Katula 


S.s. Rufino Rinaldo 


Nangwa 


HGL 


7059 


S1 530/0011 


Inel Nashon Ntibhinigila 


S.s. Rufino Rinaldo 


Ashira 


EGM 


7060 


S1 530/001 2 


Jesca Enock Ntaliho 


S.s. Rufino Rinaldo 


Machame 


CBG 


7061 


S1 530/001 5 


Luciana Julius Njau 


S.s. Rufino Rinaldo 


Ashira 


EGM 


7062 


S1 530/001 6 


Mariam Hamis Selemani 


S.s. Rufino Rinaldo 


Songea Girls 


CBG 


7063 


S1 530/001 7 


Maryciana Edward Lucas 


S.s. Rufino Rinaldo 


Ruvu 


CBA 


7064 


S1 530/001 8 


Odetha Erasto Kitunda 


S.s. Rufino Rinaldo 


Ruvu 


CBA 


7065 


S1 530/0022 


Salome Boniface Kashaga 


S.s. Rufino Rinaldo 


Machame 


HGL 


7066 


S1 530/0023 


Sheila Festo Mlaki 


S.s. Rufino Rinaldo 


Machame 


CBA 


7067 


S1 530/0024 


Timna Festo Ntahindwa 


S.s. Rufino Rinaldo 


Ruvu 


CBG 


7068 


S1 530/0025 


Venancia Faustus Gwimo 


S.s. Rufino Rinaldo 


Ruvu 


CBA 


7069 


S1 530/0026 


Vesta Venance Kigwinya 


S.s. Rufino Rinaldo 


Machame 


HGL 


7070 


S1 530/0027 


Witness Deogratius Nyamuhu 


S.s. Rufino Rinaldo 


Bukoba 


PCB 


7071 


S0528/0003 


Aneth Kamundi 


Saba Saba 


Makambako 


HGK 


7072 


S0528/0066 


Theresia Francis 


Saba Saba 


MtwaraTech. 


PCM 


7073 


S4567/0024 


Merdina M Kabisha 


Sacred Heart 


Nyakahura 


HGK 


7074 


S4567/0025 


Muzidarifat Amri 


Sacred Heart 


Kishoju 


HKL 


7075 


S0448/0013 


Charity John Temenao 


Sadani 


Ifakara 


HKL 


7076 


S0448/0056 


Miniva Manyus Nyakunga 


Sadani 


Manyunyu 


HKL 


7077 


S1 484/0010 


Faith Charles Mhina 


Sakila 


Machame 


CBA 


7078 


S1 753/001 6 


Ruth N Itenya 


Salama 


Kibondo 


HGK 


7079 


S3561/0010 


Anna Mkwelele 


Salma Kikwete 


Ifunda Girls 


EGM 


7080 


S3561/0020 


Aziza Abdul 


Salma Kikwete 


Songea Girls 


PCB 


7081 


S3561/0103 


Nancy Lugendo 


Salma Kikwete 


Weruweru 


ECA 


7082 


S3561/0122 


Sandra Juma 


Salma Kikwete 


Weruweru 


ECA 


7083 


S3561/0132 


Tereza A. Nyatega 


Salma Kikwete 


Usangi Day 


EGM 


7084 


S3561/0134 


Tunu Hongo 


Salma Kikwete 


Mawenzi 


HGE 


7085 


S0259/0001 


Adia Kalinga 


Samaritan Girls 


Makambako 


EGM 


7086 


S0259/0010 


Beatrice Milwano 


Samaritan Girls 


Kizwite 


HGL 


7087 


S0259/0032 


Fitina Gonza 


Samaritan Girls 


Londoni 


HKL 


7088 


S0259/0046 


Janeth J Bwana 


Samaritan Girls 


Msangeni 


HGL 


7089 


S0259/0051 


Joyce Ngoda 


Samaritan Girls 


Nkasi 


HGL 


7090 


S0259/0063 


Lydia Mwakibete 


Samaritan Girls 


Mkuu 


HGE 


7091 


S0259/0066 


Martha Gabriel 


Samaritan Girls 


Isimila 


HGL 


7092 


S0259/0079 


Pendo Ndunguru 


Samaritan Girls 


Mwakaleli 


HKL 


7093 


S0259/0082 


Rachel Sanga 


Samaritan Girls 


lleje 


PCM 


7094 


S0259/0090 


Siliana Wilson 


Samaritan Girls 


Mwakaleli 


HKL 


7095 


S0259/0092 


Stella Gaudence 


Samaritan Girls 


Vwawa 


HKL 


7096 


S1361/0002 


Agatha Kayanda 


Samora Machel 


Tinde 


HGE 


7097 


S1361/0007 


Amina Yatera 


Samora Machel 


Lusanga 


PCB 


7098 


S1361/0011 


Anna Adam 


Samora Machel 


Isimila 


HKL 


7099 


S1361/0013 


Anna Mhagama 


Samora Machel 


Mpanda 


CBG 


7100 


S1361/0017 


Bahati Francis 


Samora Machel 


Nangwanda 


HKL 


7101 


S1361/0018 


Beatha Joshua 


Samora Machel 


Vwawa 


HGL 


7102 


S1361/0020 


Bertha George 


Samora Machel 


lleje 


PCM 


7103 


S1361/0024 


Caroline Mkoyi 


Samora Machel 


lleje 


PCB 


7104 


S1361/0025 


Catherine Elia 


Samora Machel 


Loleza 


HGL 


7105 


S1361/0028 


Chiku Omary 


Samora Machel 


Lugalo 


CBG 145 SNO 


EXAM No. 


JINA LA MWANAFUNZI 


SHULE ATOKAYO 


SHULE AENDAYO 


MASOMO 


7106 


S1361/0029 


Christina Masco 


Samora Machel 


Kizwite 


CBG 


7107 


S1361/0030 


Debora Mbwete 


Samora Machel 


Makambako 


EGM 


7108 


S1361/0031 


Diana Josiah 


Samora Machel 


Ifunda Girls 


PCM 


7109 


S1361/0032 


Diana Mwakibinga 


Samora Machel 


Lugalo 


HKL 


7110 


S1361/0034 


Dorica Mazengo 


Samora Machel 


Kizwite 


CBG 


7111 


S1361/0038 


Edah Mark 


Samora Machel 


Iringa Girls 


EGM 


7112 


S1 361 /0039 


Elebia Singolile 


Samora Machel 


Maposeni 


HKL 


7113 


S1 361 /0045 


Eliza Gabriel 


Samora Machel 


Ifunda Girls 


HGE 


7114 


S1361/0041 


Elizabeth Memba 


Samora Machel 


Mwakaleli 


HGE 


7115 


S1 361 /0042 


Elizabeth Mwakangale 


Samora Machel 


Songea Girls 


PCB 


7116 


S1361/0046 


Emmaculata Buchard 


Samora Machel 


Mbeya 


PCM 


7117 


S1 361 /0047 


Enitha Abel 


Samora Machel 


Mbeya 


HGE 


7118 


S1 361 /0049 


Ester Jeremiah 


Samora Machel 


Makambako 


HGE 


7119 


S1361/0050 


Evodia Mponzi 


Samora Machel 


Makambako 


EGM 


7120 


S1361/0052 


Faraja Alex 


Samora Machel 


Ulayasi 


CBG 


7121 


S1361/0055 


Frolida Sanga 


Samora Machel 


Namabengo 


HGL 


7122 


S1361/0057 


Getruda Haule 


Samora Machel 


Vwawa 


HGK 


7123 


S1361/0058 


Given Lawi 


Samora Machel 


Mbeya 


HGE 


7124 


S1361/0061 


Hilda Mbilinyi 


Samora Machel 


Mbeya 


PCM 


7125 


S1361/0066 


Jackline Hingi 


Samora Machel 


Mpanda 


EGM 


7126 


S1361/0068 


Jackline Mhanga 


Samora Machel 


Mpanda 


CBG 


7127 


S1361/0069 


Jackline William 


Samora Machel 


Ruvu 


CBG 


7128 


S1361/0071 


Janneth Maliga 


Samora Machel 


lleje 


PCB 


7129 


S1 361 /0073 


Jemina Ephraim 


Samora Machel 


Mbeya 


PCM 


7130 


S1361/0074 


Johari Nassoro 


Samora Machel 


Mawenzi 


HGL 


7131 


S1361/0075 


Joyce Japhety 


Samora Machel 


Songea Girls 


HGK 


7132 


S1 361 /0078 


Khadija Kassim 


Samora Machel 


Mpanda 


HGL 


7133 


S1361/0080 


Leah Francis 


Samora Machel 


Loleza 


HGL 


7134 


S1361/0081 


Lilian Lebisa 


Samora Machel 


Kizwite 


CBG 


7135 


S1361/0082 


Lilian Mwasomola 


Samora Machel 


Isimila 


HGL 


7136 


S1361/0085 


Luciana Sadikiel 


Samora Machel 


Lugalo 


CBG 


7137 


S1361/0086 


Lulu Hemedy 


Samora Machel 


Mpanda 


HGL 


7138 


S1361/0087 


Maria Beda 


Samora Machel 


Kilakala 


PCB 


7139 


S1361/0088 


Mariam Mbwile 


Samora Machel 


Mbeya 


PCM 


7140 


S1361/0090 


Martha Kissinda 


Samora Machel 


Nkasi 


HGL 


7141 


S1361/0091 


Martha Njusi 


Samora Machel 


Mpanda 


EGM 


7142 


S1361/0092 


Martha Swila 


Samora Machel 


Isimila 


HGL 


7143 


S1361/0093 


Mary Mwamakula 


Samora Machel 


Songea Girls 


HGK 


7144 


S1361/0096 


Nabwike Mwakajwanga 


Samora Machel 


Mbeya 


HGE 


7145 


S1361/0097 


Ndimbumi Samwel 


Samora Machel 


Uwemba 


HGL 


7146 


S1361/0100 


Neema Burton 


Samora Machel 


Isimila 


HKL 


7147 


S1361/0102 


Neema Msyani 


Samora Machel 


Mwakaleli 


HKL 


7148 


S1361/0105 


Orpa Msungu 


Samora Machel 


Nkasi 


HGL 


7149 


S1361/0107 


Pendo Fulgensi 


Samora Machel 


Mpanda 


EGM 


7150 


S1361/0109 


Priscah Makubo 


Samora Machel 


Vwawa 


HKL 


7151 


S1361/0110 


Prudence Masanga 


Samora Machel 


Kizwite 


CBG 


7152 


S1361/0115 


Roida Mwakamele 


Samora Machel 


Ruvu 


HGL 


7153 


S1361/0116 


Salipa Amosi 


Samora Machel 


J.j. Mungai 


EGM 


7154 


S1361/0118 


Salma Shabani 


Samora Machel 


Mpanda 


HKL 146 SNO 


EXAM No. 


JINA LA MWANAFUNZI 


SHULE ATOKAYO 


SHULE AENDAYO 


MASOMO 


7155 


S1361/0119 


Salome Moses 


Samora Machel 


Mbeya 


PCM 


7156 


S1361/0120 


Sarah Patrick 


Samora Machel 


Morogoro 


HKL 


7157 


S1361/0122 


Sayuni Nyambo 


Samora Machel 


Songea Girls 


PCB 


7158 


S1361/0126 


Shamira Sukka 


Samora Machel 


Lusanga 


PCB 


7159 


S1361/0135 


Subira Wailes 


Samora Machel 


Mpanda 


CBG 


7160 


S1361/0136 


Theresia Kulemeka 


Samora Machel 


Manyunyu 


HKL 


7161 


S1361/0137 


Tukupasya Alex 


Samora Machel 


Vwawa 


HGL 


7162 


S1361/0138 


Tumpale Mwasampeta 


Samora Machel 


lleje 


PCM 


7163 


S1361/0140 


Tusekelege John 


Samora Machel 


Vwawa 


HGK 


7164 


S1361/0142 


Upendo Hebrony 


Samora Machel 


Loleza 


PCM 


7165 


S1361/0144 


Upendo Mwandelile 


Samora Machel 


Ifunda Girls 


PCM 


7166 


S1361/0148 


Winfrida Kabuje 


Samora Machel 


Nkasi 


HGL 


7167 


S1361/0151 


Yuster Amanyisye 


Samora Machel 


Mbeya 


PCM 


7168 


S1361/0153 


Zuhura Nassoro 


Samora Machel 


Makambako 


EGM 


7169 


S1 91 2/0029 


Neema Musa 


Sangabuye 


Kibondo 


HGL 


7170 


S4333/0006 


Edina Amos 


Sange 


Isimila 


HGL 


7171 


S4333/0016 


Magdalena Amini 


Sange 


Igowole 


HGL 


7172 


S0663/0001 


Agricola Lazaro Ndakileo 


Sangiti 


Loleza 


PCB 


7173 


S0663/0002 


Albina Antimi Kimath 


Sangiti 


Mawenzi 


HGK 


7174 


S0663/0003 


Anna Bonaventura Mtui 


Sangiti 


Zanaki (day) 


KLF 


7175 


S0663/0005 


Asha Adam Maimu 


Sangiti 


Igunga 


HKL 


7176 


S0663/0007 


Doreen Chepkemoi Peterson 


Sangiti 


Maswa 


PCB 


7177 


S0663/0010 


Elizabeth Joseph Mushi 


Sangiti 


Ifakara 


CBA 


7178 


S0663/0013 


Fortunata Vicent Nyaku 


Sangiti 


Zanaki (day) 


KLF 


7179 


S0663/0016 


Grace Ephrem Mallya 


Sangiti 


Tinde 


HGE 


7180 


S0663/0017 


Gudila Akwilini Mushi 


Sangiti 


Mawenzi 


HGL 


7181 


S0663/0018 


Gudila Proches Marick 


Sangiti 


Mpwapwa 


PCM 


7182 


S0663/0023 


Jackline Kanti William 


Sangiti 


Urambo 


HGK 


7183 


S0663/0024 


Jescar Frank Moshi 


Sangiti 


Vwawa 


HGL 


7184 


S0663/0026 


Lilian John Temba 


Sangiti 


Lugoba 


HGL 


7185 


S0663/0028 


Martina Martin Mallya 


Sangiti 


Zanaki (day) 


KLF 


7186 


S0663/0029 


Mary Bernard James 


Sangiti 


Lugoba 


PCM 


7187 


S0663/0031 


Neema Honest Temba 


Sangiti 


Dareda 


CBG 


7188 


S0663/0033 


Nengai Maliaki Mosses 


Sangiti 


Msalato 


PCB 


7189 


S0663/0034 


Nuru Dickson Zacharia 


Sangiti 


Bwiru Girls 


CBG 


7190 


S0663/0037 


Paulina Patrick Ndalechi 


Sangiti 


Songe 


HKL 


7191 


S0663/0038 


Pia Paul Mwenda 


Sangiti 


Machame 


CBG 


7192 


S0663/0039 


Rachel Ibrahim Kiunsi 


Sangiti 


Tarakea 


PCM 


7193 


S0663/0040 


Rehema Ahmad Chitara 


Sangiti 


Ifakara 


CBA 


7194 


S0663/0041 


Sarah Paul Mlay 


Sangiti 


Kifaru 


HGK 


7195 


S0663/0042 


Sophia Charles Mbaratan 


Sangiti 


Loleza 


HGL 


7196 


S0663/0045 


Veronica Aloyce Mwacha 


Sangiti 


Jikomboe 


HKL 


7197 


S0663/0046 


Veronica Michael Mussa 


Sangiti 


Ruvu 


CBA 


7198 


S0663/0047 


Wilhelmina Joseph Kimaro 


Sangiti 


Mkuu 


HGL 


7199 


S0341/0002 


Agnes Ayeko 


Sangu 


Mawenzi 


HGE 


7200 


S0341/0004 


Aina Bilali 


Sangu 


lleje 


PCM 


7201 


S0341/0005 


Aineksha Katule 


Sangu 


Ifunda Girls 


PCM 


7202 


S0341/0015 


Asnath Japhet 


Sangu 


Mpanda 


EGM 


7203 


S0341/0019 


Brenda Magoma 


Sangu 


Dakawa 


HKL 147 SNO 


EXAM No. 


JINA LA MWANAFUNZI 


SHULE ATOKAYO 


SHULE AENDAYO 


MASOMO 


7204 


S0341/0021 


Catherine Mwakingili 


Sangu 


Kizwite 


CBG 


7205 


S0341/0026 


Debora Mbilinyi 


Sangu 


Weruweru 


PCB 


7206 


S0341/0031 


Dorcas Mwakalambo 


Sangu 


Ifunda Tech. 


PGM 


7207 


S0341/0043 


Esther Mwakalobo 


Sangu 


Igowole 


HGL 


7208 


S0341/0050 


Faima Dadkarim 


Sangu 


Loleza 


PCB 


7209 


S0341/0063 


Gradith Kapufi 


Sangu 


Uwemba 


HKL 


7210 


S0341/0065 


Hafsa Mwakapila 


Sangu 


Tumaini 


HGE 


7211 


S0341/0087 


Jacquiline Obed 


Sangu 


Nkasi 


HGL 


7212 


S0341/0092 


Jane Stima 


Sangu 


Songea Girls 


PCB 


7213 


S0341/0105 


Lilian Lyimo 


Sangu 


Makambako 


HGK 


7214 


S0341/0106 


Lilian Mnyema 


Sangu 


Maposeni 


HKL 


7215 


S0341/0109 


Lucy Mwalongo 


Sangu 


Loleza 


HGL 


7216 


S0341/0125 


Maseline Christopher 


Sangu 


Uwemba 


HKL 


7217 


S0341/0129 


Monica Justine 


Sangu 


Namabengo 


HGL 


7218 


S0341/0155 


Rehema Kayombo 


Sangu 


Londoni 


HGK 


7219 


S0341/0156 


Rehema Moyo 


Sangu 


Nganza 


ECA 


7220 


S0341/0158 


Saada Sufian 


Sangu 


Loleza 


HKL 


7221 


S0341/0163 


Shalbano Issa 


Sangu 


lleje 


PCB 


7222 


S0341/0168 


Suma Adam 


Sangu 


lleje 


PCM 


7223 


S0341/0170 


Teddy Emmanuel 


Sangu 


Weruweru 


ECA 


7224 


S0341/0176 


Upendo Ngole 


Sangu 


Ifunda Girls 


CBG 


7225 


S0341/0185 


Yuster Fussi 


Sangu 


Mpanda 


HGE 


7226 


S0341/0188 


Zakia Mzimbiri 


Sangu 


Mpanda 


EGM 


7227 


S0341/0190 


Zuena Juma 


Sangu 


Nkasi 


HGL 


7228 


S3882/0010 


Mary D. Lagwen 


Sanu Tech. 


Florian 


CBG 


7229 


S1 183/0013 


Elizabeth Lukas Mosha 


Sanya Juu 


Loleza 


PCB 


7230 


S1 209/0009 


Veronica Vicent Charles 


Sanza 


Urambo 


HGL 


7231 


S31 79/0011 


Eutropia Camillus Mbuligwe 


Sanzale 


Bagamoyo 


CBG 


7232 


S31 79/0035 


Osmunda Paul Ndomba 


Sanzale 


Korogwe 


CBG 


7233 


S0533/0025 


Febronia J Bayo 


Sarwatt 


Machame 


CBG 


7234 


S0533/0033 


Janeth J Ituwe 


Sarwatt 


Florian 


CBA 


7235 


S0533/0034 


Jenipher S Asenga 


Sarwatt 


Tabora Girls 


CBG 


7236 


S0533/0035 


Joan A Kikasi 


Sarwatt 


Ashira 


CBG 


7237 


S0533/0041 


Magdalena J Axwesso 


Sarwatt 


Korogwe 


CBG 


7238 


S0533/0044 


Mary G Ombay 


Sarwatt 


Tarakea 


PCM 


7239 


S0533/0057 


Paulina J Rahhi 


Sarwatt 


Florian 


CBA 


7240 


S0533/0059 


Prisila S Malley 


Sarwatt 


Machame 


CBG 


7241 


S0533/0071 


Stella P Sarwatt 


Sarwatt 


Tabora Girls 


CBG 


7242 


S31 08/001 2 


Happy Shayo 


Sawala 


Lugalo 


CBG 


7243 


S31 08/001 7 


Lulu Sanga 


Sawala 


Songea Girls 


CBG 


7244 


S1 522/0001 


Anneth Willy Urio 


Scolastica 


Ashira 


EGM 


7245 


S1 522/0002 


Brenda Harold Urio 


Scolastica 


Mkugwa 


HGL 


7246 


S 1522/0003 


Caren Charles Rutakangwa 


Scolastica 


Jikomboe 


HGL 


7247 


S1 522/0004 


Caroline Charles Mberesero 


Scolastica 


Mwendakulima 


HGL 


7248 


S1 522/0005 


Doreen Nicolaus Marcel 


Scolastica 


Morogoro 


EGM 


7249 


S1 522/0006 


Dorice Henry Matemba 


Scolastica 


Dakawa 


HGK 


7250 


S1 522/0007 


Doris Reginald Kombe 


Scolastica 


Weruweru 


ECA 


7251 


S1 522/0008 


Elimamba Henry Salala 


Scolastica 


Masasi Girls 


PGM 


7252 


S1 522/0009 


Eliminata Gregory Ombay 


Scolastica 


Songe 


HGE MS SNO 


EXAM No. 


JINA LA MWANAFUNZI 


SHULE ATOKAYO 


SHULE AENDAYO 


MASOMO 


7253 


S1 522/0010 


Elizabeth Anthony Makuru 


Scolastica 


Mringa 


HGE 


7254 


S 1522/00 11 


Esther Adolph Lyakundi 


Scolastica 


Lugoba 


HGL 


7255 


S1 522/001 2 


Faith John Elikana 


Scolastica 


Maswa 


PCB 


7256 


S1 522/001 3 


HawaSalim Maumba 


Scolastica 


Ruvu 


CBG 


7257 


S1 522/001 4 


Jamila Abdallah Ngola 


Scolastica 


Ifunda Tech. 


PGM 


7258 


S1 522/001 5 


Jesca Amani Massawe 


Scolastica 


Usangi Day 


HKL 


7259 


S1 522/001 6 


Jesca Godlisten Kombe 


Scolastica 


Nangwa 


HGE 


7260 


S1 522/001 7 


Judith Kotima Mussa 


Scolastica 


Ifunda Tech. 


PGM 


7261 


S1 522/001 8 


Lightness Godwin Ngoye 


Scolastica 


Arusha 


ECA 


7262 


S1 522/001 9 


Linda Elimringi Motta 


Scolastica 


Ruvu 


HGL 


7263 


S1 522/0020 


Maryaquinas Fidelis Laswai 


Scolastica 


Ruvu 


PCB 


7264 


S1 522/0021 


Masalu Robert Manumba 


Scolastica 


Mtwara Girls 


HGL 


7265 


S1 522/0022 


Nancy Charles Shuma 


Scolastica 


Tumaini 


HGL 


7266 


S1 522/0023 


Nasra Ally Rashid 


Scolastica 


Lugoba 


PCB 


7267 


S1 522/0024 


Neema Gabriel Kadori 


Scolastica 


Kaliua 


PCM 


7268 


S1 522/0026 


Suzan Happygod Ephraim 


Scolastica 


Mpanda 


CBG 


7269 


S1 522/0027 


Suzette Jotham Mackenzie 


Scolastica 


Masasi Girls 


HGL 


7270 


S1 522/0028 


Veronica Thobias Meela 


Scolastica 


Msalato 


PCB 


7271 


S1 522/0029 


Winnie Tumainieli Assey 


Scolastica 


Ruvu 


PCB 


7272 


S1 522/0030 


Zaynab Hassan Mambosasa 


Scolastica 


Arusha 


ECA 


7273 


S1 845/0031 


Milka Maduhu 


Seeke 


Magu 


PCB 


7274 


S0691/0011 


Winning Ngaleson 


Sekei 


Maswa 


PCB 


7275 


S1 508/0005 


Dainah Mwasimanga 


Selya 


Mwakaleli 


HGL 


7276 


S0886/0047 


Magdalena Magomela Richard 


Semkiwa 


Korogwe 


HKL 


7277 


S1 181/0020 


Ellah M Benjamin 


Senge 


Ashira 


CBG 


7278 


S0982/0045 


Sharifa Rashid Shabani 


Sepuka 


Weruweru 


PCB 


7279 


S0342/0002 


Agness Mwilwa Mgalula 


Shaaban Robert 


Jangwani (day) 


EGM 


7280 


S0342/0003 


Aliya Nazim Kapasi 


Shaaban Robert 


Masasi Girls 


PGM 


7281 


S0342/0004 


Ameena Hussein Dawood 


Shaaban Robert 


Mawenzi 


EGM 


7282 


S0342/0005 


Anisa Hassan Mshale 


Shaaban Robert 


Tabora Girls 


PCB 


7283 


S0342/0006 


Anita John Bulindi 


Shaaban Robert 


Lukole 


HGE 


7284 


S0342/0007 


Arzoo Naushad Sangey 


Shaaban Robert 


Tambaza (day) 


PCM 


7285 


S0342/0008 


Aziza Mohamedally Sangey 


Shaaban Robert 


Tabora Girls 


PCB 


7286 


S0342/0009 


Beatrice Castory Ng'owo 


Shaaban Robert 


Loleza 


PCB 


7287 


S0342/0010 


Bhavini Bharat Purshottam 


Shaaban Robert 


Weruweru 


ECA 


7288 


S0342/001 1 


Biubwa Salim Suleiman 


Shaaban Robert 


Tabora Girls 


PCB 


7289 


S0342/0012 


Chandni Ashok Kara 


Shaaban Robert 


Masasi Girls 


PGM 


7290 


S0342/0013 


Dhiraal Bhavin Parmar 


Shaaban Robert 


Weruweru 


ECA 


7291 


S0342/0015 


Fadya Abdallah Seif 


Shaaban Robert 


Ifakara 


CBG 


7292 


S0342/0021 


HumayraAhmed Noormohame 


Shaaban Robert 


Ifunda Girls 


PCM 


7293 


S0342/0022 


Jaynisha Chandrakant Chudas 


Shaaban Robert 


Morogoro 


EGM 


7294 


S0342/0023 


Khilna Paresh Rana 


Shaaban Robert 


Bwiru Girls 


PCB 


7295 


S0342/0025 


Kinjal Atik Shah 


Shaaban Robert 


Kilakala 


PCM 


7296 


S0342/0029 


Leah Josiah Kasese 


Shaaban Robert 


Dodoma 


CBG 


7297 


S0342/0031 


Malika Sidik Khatry 


Shaaban Robert 


Weruweru 


ECA 


7298 


S0342/0032 


Mariam Ibrahim Abdulla 


Shaaban Robert 


Mawenzi 


EGM 


7299 


S0342/0038 


Neema Daudi Mbaga 


Shaaban Robert 


Kishoju 


HGE 


7300 


S0342/0039 


Neema Hamisi Halfan 


Shaaban Robert 


Bagamoyo 


CBG 


7301 


S0342/0040 


Neha Vijay Dharamsi 


Shaaban Robert 


Jangwani (day) 


EGM 149 SNO 


EXAM No. 


JINA LA MWANAFUNZI 


SHULE ATOKAYO 


SHULE AENDAYO 


MASOMO 


7302 


S0342/0041 


Nikita Dharmendra Vadher 


Shaaban Robert 


Chang'ombe (day) 


PCB 


7303 


S0342/0043 


Nuru Haji Makame 


Shaaban Robert 


Jangwani (day) 


PCB 


7304 


S0342/0044 


Pooja Ramesh Divecha 


Shaaban Robert 


Kondoa 


PCB 


7305 


S0342/0046 


Rubina Ahmed Lakha 


Shaaban Robert 


Tabora Girls 


PCB 


7306 


S0342/0047 


Sakina Mustafa Amijee 


Shaaban Robert 


Bwiru Girls 


PCB 


7307 


S0342/0048 


Saliha Gafur Issa 


Shaaban Robert 


Jangwani (day) 


PCB 


7308 


S0342/0050 


Salma Mussa Uwesu 


Shaaban Robert 


Loleza 


PCB 


7309 


S0342/0054 


Shivangi Mukesh Mandania 


Shaaban Robert 


Tabora Girls 


PCB 


7310 


S0342/0056 


Shriya Sanjiv Ramaiya 


Shaaban Robert 


Kilakala 


PCM 


7311 


S0342/0058 


Suhayla Mohamed Seif 


Shaaban Robert 


Jangwani (day) 


PCB 


7312 


S0342/0059 


Tasneem Johar Hassanali 


Shaaban Robert 


Jangwani (day) 


PCB 


7313 


S0342/0060 


Tejal Ramji Vegad 


Shaaban Robert 


Chang'ombe (day) 


PCB 


7314 


S0342/0061 


Umesalama A Seifuddin 


Shaaban Robert 


Nganza 


EGM 


7315 


S0342/0064 


Victoria Nduminsary Swai 


Shaaban Robert 


lleje 


PCB 


7316 


S0342/0065 


Wardath Haruna Dude 


Shaaban Robert 


Ifakara 


PCM 


7317 


S0342/0067 


Zahra Aliasgar Sulemanji 


Shaaban Robert 


Chang'ombe (day) 


PCB 


7318 


S1 744/001 6 


Neema Allen Mchanga 


Shabaka 


Mwanza 


PCM 


7319 


S0548/0002 


Amina Iddi 


Shambarai 


Machame 


EGM 


7320 


S0548/0033 


Kiyao P Shauri 


Shambarai 


Arusha 


ECA 


7321 


S1491/0013 


Emerciana Lungu 


Shangani 


Lusanga 


CBG 


7322 


S1491/0019 


Fatuma Munga 


Shangani 


Mtwara Girls 


CBG 


7323 


S1 491 /0028 


Hidaya Rashidi 


Shangani 


Mtwara Girls 


HGL 


7324 


S1491/0031 


Latifah Lunda 


Shangani 


Nangwanda 


HKL 


7325 


S1 491 /0039 


Neema Melkizedeck 


Shangani 


Mtwara Girls 


HGL 


7326 


S1 491 /0058 


Yusta Mtawa 


Shangani 


lleje 


PCB 


7327 


S0389/0010 


Esther P Nyakaho 


Shauritanga 


Bagamoyo 


EGM 


7328 


S0389/001 1 


Febronia Y Sakawa 


Shauritanga 


Nganza 


PCB 


7329 


S0389/0017 


Janerose R Charles 


Shauritanga 


Chief Ihunyo 


HGE 


7330 


S0389/0030 


Rebeka W Makuru 


Shauritanga 


Muheza 


PCB 


7331 


S0490/0010 


Christina Ombeni 


Shemsanga 


Kifaru 


HGK 


7332 


S3899/0038 


Neema Emily 


Shibolya 


Lugalo 


CBG 


7333 


S0358/0016 


Happy John Kinkoro 


Shighatini 


Ifakara 


CBG 


7334 


S0358/0035 


Ruth Mbwambo Kilango 


Shighatini 


Ruvu 


HKL 


7335 


S1 71 5/0027 


Justinia W Tuleshe 


Shikula 


Lugalo 


CBG 


7336 


S1 71 5/0030 


Mariam I Hansuli 


Shikula 


Ruvu 


CBA 


7337 


S4066/0001 


Amina Abdi Kimweri 


Shilela 


Nangwa 


HKL 


7338 


S4066/0002 


Hope Emmanuel Mbelwa 


Shilela 


Loleza 


PCM 


7339 


S4066/0007 


Nancy Samwel Lukumay 


Shilela 


Dr. Olsen 


PCB 


7340 


S4066/0008 


Neema Eliamini Mchomvu 


Shilela 


Nangwa 


HKL 


7341 


S 1708/0003 


Akwilina Kiwango Philipo 


Shimbi 


Nangwa 


HGL 


7342 


S1 708/001 2 


Domina Kishevo Colman 


Shimbi 


Mawenzi 


HGE 


7343 


S1 708/001 5 


Elizabeth Pius Roman 


Shimbi 


Tarakea 


CBG 


7344 


S1 708/001 8 


Ernesta Kavishe Michael 


Shimbi 


Dr. Olsen 


CBG 


7345 


S1 708/0026 


Hepinesi Sway Eladi 


Shimbi 


Korogwe 


HGK 


7346 


S1 708/0029 


Isdora Shirima Costantini 


Shimbi 


Usangi Day 


EGM 


7347 


S1 708/0031 


Janeti Moshiro Ludovick 


Shimbi 


Mkuu 


HGL 


7348 


S1 708/0035 


Jeska Kiwango Edward 


Shimbi 


Maswa 


PCB 


7349 


S1 708/0037 


Joyce Swai Joseph 


Shimbi 


Nangwa 


HKL 


7350 


S1 708/0052 


Marieta Kavishe Wilhelimu 


Shimbi 


Weruweru 


PCB 150 SNO 


EXAM No. 


JINA LA MWANAFUNZI 


SHULE ATOKAYO 


SHULE AENDAYO 


MASOMO 


7351 


S1 708/0071 


Theresia Ngowi Stanley 


Shimbi 


Ashira 


CBG 


7352 


S1 01 2/0008 


Consensa A Mushi 


Shimbwe 


Mbeya 


HGL 


7353 


S3029/0007 


Frola Mafuruka Kasunga 


Shingita 


Kaliua 


CBG 


7354 


S1 548/0001 


Agness Emmanuel Akyoo 


Shishton 


Songe 


HGK 


7355 


S2933/0035 


Scolastica W Mwashambwa 


Shiwinga 


Nkasi 


HGL 


7356 


S2818/0015 


Katarina M Lulu 


Siday 


Ashira 


CBG 


7357 


S0343/0027 


Ishfailah B Hamisi 


Siha 


Dareda 


HKL 


7358 


S0343/0051 


Soila M Mooshe 


Siha 


Ashira 


CBG 


7359 


S1 979/0006 


Baraka Kilian Ponera 


Sili 


Mtwara Girls 


HGL 


7360 


S1 260/0009 


Janeth Sweya Daud 


Sima 


Magu 


PCB 


7361 


S3886/0001 


Abia Shinyanga Jason 


Simba Wa Yuda 


Mwanza 


PGM 


7362 


S3886/0003 


Edith Elisha 


Simba Wa Yuda 


Nganza 


CBG 


7363 


S3886/0005 


llakoze Boaz Ndetto 


Simba Wa Yuda 


Mpanda 


CBG 


7364 


S3886/0012 


Nyanjige Fabian Jishiku 


Simba Wa Yuda 


Mwanza 


PCM 


7365 


S3886/0014 


Rehema Fumbuka Thomas 


Simba Wa Yuda 


Mwanza 


PGM 


7366 


S3886/0015 


Shija Ezekiel 


Simba Wa Yuda 


Magu 


PCB 


7367 


S1 249/0009 


Enita G Mwamzanya 


Simbega 


Songea Girls 


EGM 


7368 


S1 249/0010 


Eudia M Ntenga 


Simbega 


J.j. Mungai 


HGE 


7369 


S1 249/0011 


Frola W Nkawaga 


Simbega 


Vwawa 


HGL 


7370 


S3 136/0047 


Hawa Hamad 


Sinde 


Weruweru 


PCB 


7371 


S31 36/0062 


Mpoki Moses 


Sinde 


Mwakaleli 


HKL 


7372 


S31 36/0068 


Neema Adam 


Sinde 


Vwawa 


HKL 


7373 


S31 36/0096 


Tumaini Simon 


Sinde 


Manyunyu 


HKL 


7374 


S0361/0003 


Alu Muro 


Singe 


Dodoma 


HGL 


7375 


S0361/0007 


Bemedetha Cosmas 


Singe 


Ifunda Girls 


HGE 


7376 


S0361/0012 


Debora Muro 


Singe 


Kondoa 


HGL 


7377 


S0361/0015 


Emelda Herman 


Singe 


Sumve 


HGE 


7378 


S0361/0017 


Ester Stephen 


Singe 


Nangwa 


HGL 


7379 


S0361/0023 


Hidaya Ally 


Singe 


Lugalo 


HGL 


7380 


S0361/0024 


Irene John 


Singe 


Nangwa 


HKL 


7381 


S0361/0025 


Jane Pantaleo 


Singe 


Dakawa 


HGK 


7382 


S0361/0026 


Leonaia Leonard Mao 


Singe 


Babati 


HGL 


7383 


S0361/0028 


Mahiza Ibrahim Shedafa 


Singe 


Kondoa 


HKL 


7384 


S0361/0030 


Mary Wilbrod 


Singe 


Machame 


CBG 


7385 


S0361/0031 


Nenglang'eti Paul Warkd 


Singe 


Weruweru 


EGM 


7386 


S0361/0035 


Sara Mpemba 


Singe 


Mpwapwa 


PCM 


7387 


S0361/0036 


Shamila Ayubu 


Singe 


Bwiru Girls 


PCB 


7388 


S0361/0040 


Zainabu Abdalah Sumaye 


Singe 


Kibondo 


HGL 


7389 


S 1292/0001 


Agness Gunda 


Singida 


Mpanda 


CBG 


7390 


S1 147/0006 


Anitha John Werema 


Sinon 


Nganza 


ECA 


7391 


S1 147/0019 


Bertha B. Yae 


Sinon 


Machame 


CBN 


7392 


S1 147/0030 


Elizabeth Fredrick Mtui 


Sinon 


Kondoa 


PCB 


7393 


S1 147/0033 


Evaline Raphael Temba 


Sinon 


Bwiru Girls 


EGM 


7394 


S1 147/0036 


Fatuma M. Mwandu 


Sinon 


Bwiru Girls 


EGM 


7395 


S1 147/0052 


Helen Living Assey 


Sinon 


Nganza 


ECA 


7396 


S1 147/0067 


Jenipher Gerald Manase 


Sinon 


Mringa 


ECA 


7397 


S1 147/0082 


Levina Israely Fanuel 


Sinon 


Arusha 


ECA 


7398 


S1 147/0090 


Martha L. Msacky 


Sinon 


Maswa 


CBN 


7399 


S1 147/0104 


Mwanaisha Abdi Musa 


Sinon 


Nganza 


EGM 151 SNO 


EXAM No. 


JINA LA MWANAFUNZI 


SHULE ATOKAYO 


SHULE AENDAYO 


MASOMO 


7400 


S1 147/01 11 


Nasma Salim Mshihiri 


Sinon 


Lukole 


HGE 


7401 


S1 147/0124 


Rahma J. Kahema 


Sinon 


Longido 


CBN 


7402 


S1 147/01 36 


Saumu N. Kombo 


Sinon 


Mawenzi 


HGE 


7403 


S1 147/0141 


Shamim M. Inamdar 


Sinon 


Bwiru Girls 


EGM 


7404 


S1 147/0144 


Sion Mathayo Mollel 


Sinon 


Songe 


HGL 


7405 


S1 147/0148 


Subira H. Msangi 


Sinon 


Longido 


CBN 


7406 


S1 147/01 53 


Upendo Mosses Nyamaloy 


Sinon 


Ruvu 


HGK 


7407 


S1 147/01 60 


Zahara Bakari Msemo 


Sinon 


Nganza 


PCM 


7408 


S1 147/0163 


Zuwena Justine Mhando 


Sinon 


Weruweru 


ECA 


7409 


S131 1/0005 


Hawa H Urungu 


Sinza Tower 


Lukole 


HGE 


7410 


S131 1/0011 


Monica Mbawala 


Sinza Tower 


Ifakara 


PCB 


7411 


S131 1/0022 


Zainabu Mohamed 


Sinza Tower 


Iringa Girls 


CBG 


7412 


S1 450/0007 


Osmunda Shadrack Mbeyela 


Skylit 


Ifunda Tech. 


CBG 


7413 


S1 450/0008 


Rachel Steven Kaali 


Skylit 


Mwanza 


PCB 


7414 


S 1450/0010 


Zaharia Aziz Kifile 


Skylit 


Mringa 


HGE 


7415 


S0289/0001 


Alice Ndaga 


Solace Girls' S S 


Uwemba 


HGL 


7416 


S0289/0002 


Bethina Kiwale 


Solace Girls' S S 


Mpanda 


HGL 


7417 


S0289/0003 


Clementina Matola 


Solace Girls' S S 


Mbeya 


EGM 


7418 


S0289/0004 


Devotha Kiwale 


Solace Girls' S S 


J.j. Mungai 


EGM 


7419 


S0289/0007 


Ester Absolom 


Solace Girls' S S 


Uwemba 


HGL 


7420 


S0289/0008 


Eva Adam 


Solace Girls' S S 


Nkasi 


HGL 


7421 


S0289/0009 


Fadhili Kapesa 


Solace Girls' S S 


Vwawa 


HGK 


7422 


S0289/0010 


Faraja Gadau 


Solace Girls' S S 


Mpanda 


HGE 


7423 


S0289/001 1 


Fatuma H Juma 


Solace Girls' S S 


Mbeya 


HGL 


7424 


S0289/0014 


Happy Mwambinga 


Solace Girls' S S 


Nkasi 


HGL 


7425 


S0289/0015 


Happy Samwel 


Solace Girls' S S 


Weruweru 


HGE 


7426 


S0289/0016 


Hawa Ismail 


Solace Girls' S S 


Loleza 


PCB 


7427 


S0289/0017 


Irene Lugala 


Solace Girls' S S 


Mtwara Girls 


EGM 


7428 


S0289/0020 


Magreth A Sanga 


Solace Girls' S S 


Mwakaleli 


HGL 


7429 


S0289/0022 


Malkia Isaya 


Solace Girls' S S 


Usongwe 


HGE 


7430 


S0289/0024 


Nineema Sanga 


Solace Girls' S S 


Ashira 


HGE 


7431 


S0289/0027 


Tulizo Ndenga 


Solace Girls' S S 


Mbeya 


HGE 


7432 


S0289/0028 


Tunu E Msigomba 


Solace Girls' S S 


Songea Girls 


PCB 


7433 


S0289/0029 


Tusekile Mwaipopo 


Solace Girls' S S 


Mwakaleli 


HGE 


7434 


S0289/0030 


Veronica Mtafya 


Solace Girls' S S 


Nkasi 


HGL 


7435 


S1 965/0025 


Kashidye Shija Mshila 


Somangira Day 


Mringa 


EGM 


7436 


S1 51 3/0002 


Agripina Gotfrid Massawe 


Somsom 


Tabora Girls 


CBG 


7437 


S1 51 3/0007 


Brigitha Didas Massawe 


Somsom 


Tarakea 


CBG 


7438 


S1 51 3/0028 


Masia Elisamehe Ngowi 


Somsom 


Lugoba 


HGL 


7439 


S1 51 3/0035 


Rosemary Henry Munishi 


Somsom 


Songe 


HKL 


7440 


S1 155/0004 


Amina Mayagila 


Songa 


Ashira 


CBG 


7441 


S0778/0006 


Antia Gasto 


Songe 


Nganza 


PCM 


7442 


S0778/0009 


Dativa John 


Songe 


Nganza 


PCM 


7443 


S0778/0010 


Doreen Cosmas 


Songe 


Mawenzi 


HGE 


7444 


S0778/0023 


Janeth Gordian 


Songe 


Nganza 


PCM 


7445 


S0778/0027 


Justina Lushinge 


Songe 


Maswa 


PCB 


7446 


S0778/0035 


Mectlida G Masota 


Songe 


Chief Ihunyo 


HGL 


7447 


S0778/0037 


Miriam Magesa 


Songe 


Kibondo 


HGL 


7448 


S0778/0054 


Sarah B Yohana 


Songe 


Urambo 


HGL 152 SNO 


EXAM No. 


JINA LA MWANAFUNZI 


SHULE ATOKAYO 


SHULE AENDAYO 


MASOMO 


7449 


S0882/0057 


Mariam Mhagama 


Songea Muslim Sem. 


Weruweru 


ECA 


7450 


S0882/0079 


Sabra Mahamoud 


Songea Muslim Sem. 


Mringa 


HGE 


7451 


S1 385/0007 


Christina A Urio 


Songoro 


Mkuu 


EGM 


7452 


S1 385/001 8 


Gift D Mbise 


Songoro 


Mkuu 


EGM 


7453 


S1 385/0032 


Sirieli D Akyoo 


Songoro 


Machame 


CBA 


7454 


S1 873/0036 


Lilian John 


Songwe 


Ifunda Girls 


CBG 


7455 


S0905/0001 


Adelina Peter 


Soni 


Ifunda Girls 


PCB 


7456 


S0905/0018 


Laila Mussa 


Soni 


Machame 


HGL 


7457 


S0905/0045 


Stumai Saidi 


Soni 


Tarakea 


PCM 


7458 


S0843/0005 


Dayana M. Jazari 


Sotele 


Loleza 


PCB 


7459 


S0843/0015 


Ramla A. Nyanda 


Sotele 


Mtwara Girls 


CBG 


7460 


S0843/0016 


Rehema S. Saidi 


Sotele 


Nangwanda 


HGK 


7461 


S1 055/0026 


Emmanuela Ngonyani 


Southern Highlands 


Mpanda 


HKL 


7462 


S2653/0036 


Hawa B. Nganilevanu 


Sovi 


Iringa Girls 


CBG 


7463 


S2653/0070 


Tumwimbilage D. Mlunja 


Sovi 


Manyunyu 


HGK 


7464 


S1 139/0031 


Ummy Haji Salimu 


Soya 


Magu 


PCB 


7465 


S0277/0004 


Beatha Fulgence 


Spring Valley 


Iringa Girls 


EGM 


7466 


S0277/0012 


Honoratha Raymond 


Spring Valley 


Manyunyu 


HKL 


7467 


S0277/0013 


Irene F Swenya 


Spring Valley 


Ruvu 


PCB 


7468 


S0277/0015 


Jackline Tairo 


Spring Valley 


Lugalo 


HGL 


7469 


S0277/0018 


Lanka Kilas 


Spring Valley 


Mwakaleli 


HKL 


7470 


S0277/0020 


Lucia M Paul 


Spring Valley 


lleje 


PCB 


7471 


S0277/0024 


Neema Nyanzali 


Spring Valley 


Chief Ihunyo 


HGE 


7472 


S0277/0025 


Neema Sanga 


Spring Valley 


Mtwara Girls 


CBG 


7473 


S0277/0028 


Nuru Z Slim 


Spring Valley 


Nangwanda 


HKL 


7474 


S401 1/0013 


Lucy Kajua Mhagama 


St Agathon 


Londoni 


HGK 


7475 


S1 684/0001 


Adelaide Michael Mfilinge 


St Michael 


lleje 


PCB 


7476 


S1 684/0007 


Catherine Humphrey Mwanri 


St Michael 


Iringa Girls 


CBG 


7477 


S1 684/0021 


Lucy Kelvin Kahwili 


St Michael 


Bwiru Girls 


EGM 


7478 


S1 684/0028 


Salome Benedict Kalolo 


St Michael 


Usongwe 


EGM 


7479 


S 1684/0033 


Theodora Daimon Musamba 


St Michael 


Usongwe 


EGM 


7480 


S0285/0003 


Agnes Kasomo 


St Theresia Girls 


Namabengo 


HGK 


7481 


S0285/0005 


Amina Khalfani 


St Theresia Girls 


Mpanda 


CBG 


7482 


S0285/0010 


Basangalufu Mwakyoma 


St Theresia Girls 


Kilakala 


PCB 


7483 


S0285/0017 


Caroline Mulisa 


St Theresia Girls 


Kizwite 


HGL 


7484 


S0285/0023 


Elizabeth Katonkola 


St Theresia Girls 


Mpanda 


HGL 


7485 


S0285/0030 


Grace Ngalula 


St Theresia Girls 


Mpanda 


HKL 


7486 


S0285/0032 


Gradiss Mwansasu 


St Theresia Girls 


Mpanda 


HGL 


7487 


S0285/0033 


Grory Edward 


St Theresia Girls 


Kizwite 


HGL 


7488 


S0285/0039 


Herieth Yesaya 


St Theresia Girls 


Mpanda 


HGL 


7489 


S0285/0040 


Hildegalda Colman 


St Theresia Girls 


Ifunda Girls 


PCB 


7490 


S0285/0045 


Joyce Peter 


St Theresia Girls 


Ifunda Girls 


PGM 


7491 


S0285/0046 


Juliana Titus 


St Theresia Girls 


lleje 


PCB 


7492 


S0285/0047 


Kariba Machumu 


St Theresia Girls 


Mbeya 


PCM 


7493 


S0285/0049 


Loveness Simbaya 


St Theresia Girls 


Ifunda Tech. 


PGM 


7494 


S0285/0057 


Martha Kopa 


St Theresia Girls 


Mbeya 


PCM 


7495 


S0285/0059 


Mary Mwambasa 


St Theresia Girls 


Mpanda 


HKL 


7496 


S0285/0061 


Mary Njelu 


St Theresia Girls 


Ulayasi 


PCB 


7497 


S0285/0074 


Sarah Mwaswale 


St Theresia Girls 


J.j. Mungai 


HGE 153 SNO 


EXAM No. 


JINA LA MWANAFUNZI 


SHULE ATOKAYO 


SHULE AENDAYO 


MASOMO 


7498 


S0285/0077 


Sophia Joseph 


St Theresia Girls 


Ifunda Girls 


PCB 


7499 


S0285/0078 


Sophia Remmy 


St Theresia Girls 


Mpanda 


HKL 


7500 


S0285/0082 


Theopista Sebastian 


St Theresia Girls 


lleje 


PCB 


7501 


S4071/0010 


Tiba J Kabwe 


St. Aggrey Chanji 


Mpanda 


HKL 


7502 


S0237/0001 


Agatha Paul 


St. Agnes Chipole 


Mpanda 


EGM 


7503 


S0237/0002 


Agnes Mbungani 


St. Agnes Chipole 


Mtwara Girls 


CBG 


7504 


S0237/0003 


Alfrena Komba 


St. Agnes Chipole 


Ulayasi 


CBG 


7505 


S0237/0009 


Bernadetha Herman 


St. Agnes Chipole 


Ashira 


EGM 


7506 


S0237/0013 


Centruda Mkinga 


St. Agnes Chipole 


Ifunda Girls 


PCB 


7507 


S0237/0017 


Constancia C. Milinga 


St. Agnes Chipole 


Namabengo 


HGL 


7508 


S0237/0018 


Cotilde Migoha 


St. Agnes Chipole 


Namabengo 


HGL 


7509 


S0237/0024 


Evanglista Hyera 


St. Agnes Chipole 


Songea Girls 


HGK 


7510 


S0237/0026 


Farida D. Makunga 


St. Agnes Chipole 


Maposeni 


HGL 


7511 


S0237/0030 


Graceana Kumburu 


St. Agnes Chipole 


Maposeni 


HGL 


7512 


S0237/0038 


Helmina Ngonyani 


St. Agnes Chipole 


Mbeya Inst. 


CPT 


7513 


S0237/0043 


Jacqueline E. Nyenyembe 


St. Agnes Chipole 


Korogwe 


PCB 


7514 


S0237/0049 


Joyce D. Mwiturubani 


St. Agnes Chipole 


Tarakea 


PCB 


7515 


S0237/0053 


Leah C. Tuka 


St. Agnes Chipole 


Mtwara Girls 


CBG 


7516 


S0237/0055 


Leyla Haule 


St. Agnes Chipole 


Namabengo 


HGK 


7517 


S0237/0061 


Maria Mrindoko 


St. Agnes Chipole 


Ashira 


EGM 


7518 


S0237/0067 


Moureen C. Mwakibinga 


St. Agnes Chipole 


Maposeni 


HGL 


7519 


S0237/0073 


Pendo Kinyaiya 


St. Agnes Chipole 


Muheza 


PCB 


7520 


S0237/0084 


Stella D. Mwiturubani 


St. Agnes Chipole 


Msalato 


PCM 


7521 


S0237/0085 


Tasiana Challe 


St. Agnes Chipole 


Maposeni 


HKL 


7522 


S0237/0086 


Tekla Mhagama 


St. Agnes Chipole 


Ulayasi 


CBG 


7523 


S0237/0089 


Theresia E. Kinunda 


St. Agnes Chipole 


Mtwara Girls 


CBG 


7524 


S0237/0093 


Violeth H. Mahundi 


St. Agnes Chipole 


Songea Girls 


PCB 


7525 


S0273/0002 


Amanda Angelous Likwembe 


St. Agnes Kwiro Girls 


J.j. Mungai 


HGL 


7526 


S0273/0003 


Anitha Alex Luwumba 


St. Agnes Kwiro Girls 


Ruvu 


HGK 


7527 


S0273/0008 


Evelin Yahyah Tawa 


St. Agnes Kwiro Girls 


Ashira 


EGM 


7528 


S0273/0009 


Florence Fredrick Mkanza 


St. Agnes Kwiro Girls 


Lugalo 


HGL 


7529 


S0273/0010 


Happiness Phillipo Samo 


St. Agnes Kwiro Girls 


Ruvu 


PCM 


7530 


S0273/001 1 


Hellen Samwel Neydu 


St. Agnes Kwiro Girls 


Zanaki (day) 


KLF 


7531 


S0273/0013 


lluminata Baltazari Kizee 


St. Agnes Kwiro Girls 


Loleza 


HKL 


7532 


S0273/0014 


Janeth Mwakibete Kapaga 


St. Agnes Kwiro Girls 


Ifakara 


CBG 


7533 


S0273/0019 


Lulu Shedrack Mbwilo 


St. Agnes Kwiro Girls 


Zanaki (day) 


KLF 


7534 


S0273/0021 


Mwaine Ahmad Chimwaga 


St. Agnes Kwiro Girls 


Zanaki (day) 


KLF 


7535 


S0273/0022 


Namkundaely Batholomeo Mic 


St. Agnes Kwiro Girls 


Bwiru Girls 


CBG 


7536 


S0273/0023 


Olga Paul Siaga 


St. Agnes Kwiro Girls 


Ifakara 


PCB 


7537 


S0273/0025 


Pudenciana Privatusy Ndopwel 


St. Agnes Kwiro Girls 


Igowole 


HGL 


7538 


S0273/0026 


Rachel William Range 


St. Agnes Kwiro Girls 


Songea Girls 


HGK 


7539 


S0273/0029 


Scolastica Malunda 


St. Agnes Kwiro Girls 


Mbeya 


PCM 


7540 


S0260/0001 


Aida Alli Gilla 


St. Ann's Girls Sem. 


Chief Ihunyo 


HKL 


7541 


S0260/0002 


Aneth Dai Leonce 


St. Ann's Girls Sem. 


Lusanga 


CBG 


7542 


S0260/0007 


Beatrice Mkumbo Charles 


St. Ann's Girls Sem. 


Ruvu 


PCM 


7543 


S0260/001 1 


Carina Wolfram Mayombo 


St. Ann's Girls Sem. 


Songea Girls 


PCB 


7544 


S0260/0012 


Catherine Malekea Allen 


St. Ann's Girls Sem. 


Dodoma 


EGM 


7545 


S0260/0014 


Celestina David Malimi 


St. Ann's Girls Sem. 


Songe 


HGE 


7546 


S0260/0016 


Clementina Loid Mbogellah 


St. Ann's Girls Sem. 


Ifakara 


PCM 154 SNO 


EXAM No. 


JINA LA MWANAFUNZI 


SHULE ATOKAYO 


SHULE AENDAYO 


MASOMO 


7547 


S0260/0017 


Doreen Ole-laisser Lomayani 


St. Ann's Girls Sem. 


Ifakara 


PCM 


7548 


S0260/0019 


Emmanuela Stephen Kiluma 


St. Ann's Girls Sem. 


Bwiru Girls 


EGM 


7549 


S0260/0021 


Ester Lepashery Mollel 


St. Ann's Girls Sem. 


Songea Girls 


HGK 


7550 


S0260/0028 


Gloria Cecil King'ori 


St. Ann's Girls Sem. 


Weruweru 


EGM 


7551 


S0260/0032 


Grace Mrema Elibariki 


St. Ann's Girls Sem. 


Maswa 


HGE 


7552 


S0260/0033 


Happy Andrew John 


St. Ann's Girls Sem. 


Kaliua 


PCB 


7553 


S0260/0034 


Happy Eliakim Mwanga 


St. Ann's Girls Sem. 


Kondoa 


PCB 


7554 


S0260/0037 


Jane David Mhule 


St. Ann's Girls Sem. 


Ashira 


EGM 


7555 


S0260/0039 


Lineth Atieno Thomas 


St. Ann's Girls Sem. 


Bwiru Girls 


CBG 


7556 


S0260/0040 


Lucy Eligi Mramba 


St. Ann's Girls Sem. 


Ifunda Girls 


EGM 


7557 


S0260/0042 


Macrina Maxwell Mabruk 


St. Ann's Girls Sem. 


Mkolani 


CBG 


7558 


S0260/0043 


Marcedes T. Justin 


St. Ann's Girls Sem. 


Songea Girls 


HGE 


7559 


S0260/0044 


Mariam Iddy Mhina 


St. Ann's Girls Sem. 


Mtwara Girls 


HKL 


7560 


S0260/0046 


Mbonimana Emmanuel Bota 


St. Ann's Girls Sem. 


Bukoba 


PCB 


7561 


S0260/0048 


Monica Masue Firmin 


St. Ann's Girls Sem. 


Morogoro 


HGL 


7562 


S0260/0055 


Scolastica Mwakalile Silivester 


St. Ann's Girls Sem. 


Mpwapwa 


PCM 


7563 


S0260/0056 


Sophia Martin Lyimo 


St. Ann's Girls Sem. 


Mbeya 


PCM 


7564 


S0260/0057 


Stumai Madilisha Salum 


St. Ann's Girls Sem. 


Loleza 


PCM 


7565 


S0260/0058 


Upendo Benedict Msaru 


St. Ann's Girls Sem. 


Nganza 


PCB 


7566 


S0260/0060 


Veronica Mnyambwa Meshack 


St. Ann's Girls Sem. 


Mpwapwa 


PCM 


7567 


S0260/0061 


Violet Herman Bernard 


St. Ann's Girls Sem. 


Msalato 


HGL 


7568 


S0260/0062 


Winifrida Ngowi Wilhelm 


St. Ann's Girls Sem. 


Ifakara 


PCB 


7569 


S0260/0063 


Yusta Myango Deonatus 


St. Ann's Girls Sem. 


Ruvu 


PCM 


7570 


S0534/0001 


Ahlam Saeed Ali 


St. Anthony's 


Chang'ombe (day) 


PCB 


7571 


S0534/0002 


Aileen Kazulunga Makene 


St. Anthony's 


Maswa 


PCB 


7572 


S0534/0003 


Amina Mohammed Makwinya 


St. Anthony's 


MtwaraTech. 


PCB 


7573 


S0534/0005 


Anusiata Innocent Haule 


St. Anthony's 


Bwiru Girls 


PCB 


7574 


S0534/0006 


Asha Abdallah Mwinyi 


St. Anthony's 


Mtwara Girls 


CBG 


7575 


S0534/0008 


Asumpta Joseph 


St. Anthony's 


Kazima 


EGM 


7576 


S0534/0009 


Beata Kilama 


St. Anthony's 


Songea Girls 


EGM 


7577 


S0534/0012 


Caroline Mwasigala 


St. Anthony's 


Loleza 


PCM 


7578 


S0534/0014 


Celine John Loi 


St. Anthony's 


Ifunda Girls 


EGM 


7579 


S0534/0015 


Christina Brighton Kilamile 


St. Anthony's 


Usongwe 


EGM 


7580 


S0534/0018 


Doreen Israel 


St. Anthony's 


Tinde 


HGE 


7581 


S0534/0020 


Elieth Shirima Gaudence 


St. Anthony's 


J.j. Mungai 


HGL 


7582 


S0534/0024 


Getrude Onesphorous Lubogo 


St. Anthony's 


Kishoju 


HGE 


7583 


S0534/0027 


Haikael Abraham Mjema 


St. Anthony's 


Mawenzi 


HKL 


7584 


S0534/0030 


Hooga Masele 


St. Anthony's 


Masasi Girls 


HKL 


7585 


S0534/0033 


Jacquline Francor Mwaikambo 


St. Anthony's 


Masasi Girls 


HGL 


7586 


S0534/0035 


Jillin Kilombe Mugashe 


St. Anthony's 


Ifakara 


PCM 


7587 


S0534/0036 


Johari Ramadhani Masato 


St. Anthony's 


lleje 


PCB 


7588 


S0534/0037 


Josephine Judica Mushi 


St. Anthony's 


Lugalo 


PCB 


7589 


S0534/0038 


Joyce Ineza 


St. Anthony's 


Loleza 


PCB 


7590 


S0534/0039 


Kaneza Sikubwabo Ngendaba 


St. Anthony's 


Kilakala 


PCM 


7591 


S0534/0040 


Latifa Hamza Chegeka 


St. Anthony's 


Mtwara Girls 


EGM 


7592 


S0534/0041 


Latifa Mohamed Ibrahim Senko 


St. Anthony's 


Igowole 


HGL 


7593 


S0534/0044 


Lilian Jason 


St. Anthony's 


Jikomboe 


HKL 


7594 


S0534/0045 


Lilian Respick 


St. Anthony's 


Zanaki (day) 


EGM 


7595 


S0534/0046 


Luciana Lucius Halla 


St. Anthony's 


Jangwani (day) 


PCB 155 SNO 


EXAM No. 


JINA LA MWANAFUNZI 


SHULE ATOKAYO 


SHULE AENDAYO 


MASOMO 


7596 


S0534/0048 


Mariagoreti Ruzangi 


St. Anthony's 


Mkuu 


EGM 


7597 


S0534/0052 


Mary Mbangulla 


St. Anthony's 


Mtwara Tech. 


PCB 


7598 


S0534/0051 


Maryam Mashaka Karume 


St. Anthony's 


MtwaraTech. 


PCB 


7599 


S0534/0053 


Masele Ally Chanasa 


St. Anthony's 


Songea Girls 


PCB 


7600 


S0534/0057 


Olita Simon Mwansasu 


St. Anthony's 


Masasi Girls 


HKL 


7601 


S0534/0058 


Pilly Hassani Jarufu 


St. Anthony's 


Mtwara Girls 


EGM 


7602 


S0534/0059 


Rahma Mahmood 


St. Anthony's 


Kazima 


EGM 


7603 


S0534/0060 


Rose Charles Malima 


St. Anthony's 


Songea Girls 


PCB 


7604 


S0534/0061 


Rozalia Ndelele 


St. Anthony's 


Kisimiri 


HKL 


7605 


S0534/0063 


Sarafina Getrude Ndendabank 


St. Anthony's 


lleje 


PCB 


7606 


S0534/0065 


Sophia Semvua 


St. Anthony's 


Lugalo 


HGL 


7607 


S0534/0066 


Tabia Hamis 


St. Anthony's 


Bwiru Girls 


EGM 


7608 


S0534/0068 


Theresia Deogratias 


St. Anthony's 


Korogwe 


HKL 


7609 


S0534/0067 


Theresia Daati Slaa 


St. Anthony's 


Dr. Olsen 


CBG 


7610 


S0534/0071 


Winifrida Filbert Ngungo 


St. Anthony's 


Chang'ombe (day) 


PCB 


7611 


S0534/0073 


Zaina Ramadhani 


St. Anthony's 


Weruweru 


ECA 


7612 


S0534/0072 


Zainabu Hassan Mahaba 


St. Anthony's 


Usangi Day 


HKL 


7613 


S3490/0001 


Adia Dauda 


St. Bakanja 


Ifunda Girls 


HGK 


7614 


S3490/0007 


Diana Nickson 


St. Bakanja 


Nangwa 


HGK 


7615 


S3490/0008 


Diana Venace 


St. Bakanja 


Weruweru 


PCB 


7616 


S3490/0012 


Fadhila Mfaume 


St. Bakanja 


Nganza 


EGM 


7617 


S3490/0013 


Flora Danford 


St. Bakanja 


Nganza 


PCM 


7618 


S3490/0014 


Francisca Lutumula 


St. Bakanja 


Bwiru Girls 


CBG 


7619 


S3490/0018 


Ntezimana Bukuru 


St. Bakanja 


Jikomboe 


HGL 


7620 


S01 95/0010 


Editha Charles Mukibasi 


St. Caroli 


Tabora Girls 


CBG 


7621 


S01 95/001 9 


Jane Elias Binyumo 


St. Caroli 


Songe 


HGL 


7622 


S01 95/0022 


Kija Wilson Buzizi 


St. Caroli 


Maswa 


CBG 


7623 


S01 95/0031 


Peruth Mhoja Samson 


St. Caroli 


Songe 


HGK 


7624 


S01 95/0033 


Regina Sulemani Sabuni 


St. Caroli 


Kishoju 


HKL 


7625 


S0255/0001 


Arwa Munaver 


St. Christina Girl's 


Mkugwa 


HGL 


7626 


S0255/0002 


Asha Hamisi 


St. Christina Girl's 


Machame 


CBG 


7627 


S0255/0004 


Cecilia J Chuwa 


St. Christina Girl's 


Ruvu 


PCM 


7628 


S0255/0005 


Christina A Kazimbaya 


St. Christina Girl's 


Nangwa 


HKL 


7629 


S0255/0008 


Deborah M Aggrey 


St. Christina Girl's 


Maswa 


HGE 


7630 


S0255/0009 


Doreen M Musyani 


St. Christina Girl's 


Mkuu 


PCM 


7631 


S0255/001 1 


Esther Kihula 


St. Christina Girl's 


Tarakea 


PCM 


7632 


S0255/0013 


Farida Khuzeima 


St. Christina Girl's 


Bagamoyo 


HKL 


7633 


S0255/0012 


Farida A Katunzi 


St. Christina Girl's 


Ifunda Girls 


PCM 


7634 


S0255/0017 


Ide Kibao 


St. Christina Girl's 


Bagamoyo 


HKL 


7635 


S0255/0020 


Jamila A Membar 


St. Christina Girl's 


Kilakala 


PCB 


7636 


S0255/0022 


Julieth C Mushi 


St. Christina Girl's 


Weruweru 


EGM 


7637 


S0255/0023 


Lavender D Sheshe 


St. Christina Girl's 


Mkugwa 


HKL 


7638 


S0255/0025 


Lilian Kimambo 


St. Christina Girl's 


Ifunda Girls 


PCM 


7639 


S0255/0028 


Lisa C Sawaya 


St. Christina Girl's 


Dareda 


HKL 


7640 


S0255/0030 


Magdalena R Mshamu 


St. Christina Girl's 


Mkugwa 


HKL 


7641 


S0255/0031 


Magreth Karua 


St. Christina Girl's 


Dakawa 


HGL 


7642 


S0255/0032 


Mariam Mtiginjollah 


St. Christina Girl's 


Mkugwa 


HKL 


7643 


S0255/0033 


Maryam S Uled 


St. Christina Girl's 


Songe 


HKL 


7644 


S0255/0034 


Matulo F Kiondo 


St. Christina Girl's 


Nangwa 


HGL 156 SNO 


EXAM No. 


JINA LA MWANAFUNZI 


SHULE ATOKAYO 


SHULE AENDAYO 


MASOMO 


7645 


S0255/0035 


Milela Mbilinyi 


St. Christina Girl's 


Manyunyu 


HKL 


7646 


S0255/0036 


Mosi B Jengo 


St. Christina Girl's 


Dakawa 


HGL 


7647 


S0255/0037 


Naama G Tayebji 


St. Christina Girl's 


Kilakala 


PCM 


7648 


S0255/0039 


Nailla N Ngatunga 


St. Christina Girl's 


Ifunda Girls 


PCB 


7649 


S0255/0040 


Nancy Mmary 


St. Christina Girl's 


Dakawa 


HGL 


7650 


S0255/0042 


Rahma H Abeid 


St. Christina Girl's 


Dareda 


HKL 


7651 


S0255/0043 


Razia Lyomekyo 


St. Christina Girl's 


Mkolani 


PCB 


7652 


S0255/0044 


Ridhi S Lal 


St. Christina Girl's 


Kilakala 


PCM 


7653 


S0255/0045 


Rukia A Juhudi 


St. Christina Girl's 


Weruweru 


PCB 


7654 


S0255/0047 


Salma Mfikirwa 


St. Christina Girl's 


Korogwe 


PCM 


7655 


S0255/0048 


Salma N Said 


St. Christina Girl's 


Engutoto 


HKL 


7656 


S0255/0050 


Sarah D Mziray 


St. Christina Girl's 


Ifunda Tech. 


PGM 


7657 


S0255/0051 


Tarim Yanga 


St. Christina Girl's 


Usangi Day 


HKL 


7658 


S0255/0052 


Tracy Raymond 


St. Christina Girl's 


Ifunda Tech. 


PGM 


7659 


S0255/0053 


Ummuaisha Salum 


St. Christina Girl's 


Nganza 


PCB 


7660 


S0255/0054 


Upendo Kibona 


St. Christina Girl's 


Dakawa 


HGL 


7661 


S0255/0055 


Venetia M Hakili 


St. Christina Girl's 


Dareda 


HKL 


7662 


S0255/0057 


Victoria N Daniel 


St. Christina Girl's 


Tambaza (day) 


PCM 


7663 


S4556/0001 


Adelphina Bernard Shirima 


St. Clara 


Mtwara Girls 


EGM 


7664 


S4556/0002 


Amalia Boureen Gabriel 


St. Clara 


Ifakara 


PCM 


7665 


S4556/0004 


Clementine John Kitime 


St. Clara 


Kondoa 


CBG 


7666 


S4556/0005 


Deborah Henry Mchau 


St. Clara 


Lugalo 


PCB 


7667 


S4556/0007 


Edna Samson Akyoo 


St. Clara 


Lugalo 


PCB 


7668 


S4556/0008 


Elizabeth Eusebius Msimbe 


St. Clara 


Ifunda Girls 


PCM 


7669 


S4556/0009 


Evelyne Mkabahati Michael 


St. Clara 


Ifunda Girls 


EGM 


7670 


S4556/0010 


Felister Mathew Kabunga 


St. Clara 


Kilakala 


CBG 


7671 


S4556/001 1 


Glory Elvis Mtey 


St. Clara 


Dakawa 


HKL 


7672 


S4556/0012 


Grace Josiah Mwakibibi 


St. Clara 


Kaliua 


PCM 


7673 


S4556/0013 


Irene Deogratius Bingileki 


St. Clara 


Mringa 


EGM 


7674 


S4556/0014 


Irene Felix Shayo 


St. Clara 


Songea Girls 


PCB 


7675 


S4556/0015 


Irene Onesmo Mboya 


St. Clara 


Loleza 


PCM 


7676 


S4556/0018 


Josephine Thomas Njuma 


St. Clara 


Mwanza 


PCM 


7677 


S4556/0020 


Lilian Michael Nicholaus 


St. Clara 


Ifakara 


PCM 


7678 


S4556/0022 


Mwanaamina Omary Shangari 


St. Clara 


Tarakea 


PCB 


7679 


S4556/0024 


Nanzighe Hamidu Mvungi 


St. Clara 


Kaliua 


PCM 


7680 


S4556/0025 


Pelagia Marcelino Liheta 


St. Clara 


Kisimiri 


PCM 


7681 


S4556/0026 


Roselyn Amos Kaburure 


St. Clara 


Bwiru Girls 


PCB 


7682 


S0239/0001 


Advera Bishanga 


St. Francis Girls 


Usangi Day 


EGM 


7683 


S0239/0002 


Agnes Bahati 


St. Francis Girls 


Kilakala 


PCB 


7684 


S0239/0003 


Agnes Mathias 


St. Francis Girls 


Mpanda 


EGM 


7685 


S0239/0004 


Agnes Mbilinyi 


St. Francis Girls 


Mpanda 


EGM 


7686 


S0239/0005 


Agnes Ndazi 


St. Francis Girls 


Kilakala 


PCM 


7687 


S0239/0006 


Ahlam Kichwabuta 


St. Francis Girls 


Morogoro 


EGM 


7688 


S0239/0007 


Amina Hussein 


St. Francis Girls 


Zanaki (day) 


EGM 


7689 


S0239/0008 


Angel Mboya 


St. Francis Girls 


Mpanda 


EGM 


7690 


S0239/0009 


Anna Jazza 


St. Francis Girls 


Kisimiri 


PCM 


7691 


S0239/0010 


Bahati Isingo 


St. Francis Girls 


Dakawa 


HGL 


7692 


S0239/001 1 


Beatha Mdendemi 


St. Francis Girls 


Kilakala 


PCB 


7693 


S0239/0012 


Beatrice Mwakipesile 


St. Francis Girls 


Msalato 


PCM 157 SNO 


EXAM No. 


JINA LA MWANAFUNZI 


SHULE ATOKAYO 


SHULE AENDAYO 


MASOMO 


7694 


S0239/0013 


Beatrice Thomas 


St. Francis Girls 


Msalato 


PCM 


7695 


S0239/0014 


Bettiseba Mwakisyala 


St. Francis Girls 


Songea Girls 


PCB 


7696 


S0239/0015 


Brenda Jorry 


St. Francis Girls 


Kilakala 


PCM 


7697 


S0239/0016 


Carolyne Rukambeiya 


St. Francis Girls 


Kilakala 


HGL 


7698 


S0239/0017 


Catherine Bujiji 


St. Francis Girls 


Ifunda Girls 


PGM 


7699 


S0239/0018 


Catherine Likhunde 


St. Francis Girls 


Ifunda Girls 


PCM 


7700 


S0239/0019 


Catherine Mollel 


St. Francis Girls 


Kilakala 


HGL 


7701 


S0239/0020 


Diana Aggrey 


St. Francis Girls 


Ifunda Girls 


PGM 


7702 


S0239/0021 


Elizabeth Kiwanga 


St. Francis Girls 


Mpanda 


EGM 


7703 


S0239/0022 


Elizabeth Ng'imba 


St. Francis Girls 


Kilakala 


PCM 


7704 


S0239/0023 


Elizabeth Tilia 


St. Francis Girls 


Kilakala 


PCM 


7705 


S0239/0024 


Elvira Mganga 


St. Francis Girls 


Ifunda Girls 


PGM 


7706 


S0239/0025 


Estomihi Kenneth 


St. Francis Girls 


Kilakala 


HGL 


7707 


S0239/0026 


Eva Mbeyela 


St. Francis Girls 


Ashira 


EGM 


7708 


S0239/0027 


Gladness Livigha 


St. Francis Girls 


Kilakala 


PCB 


7709 


S0239/0028 


Glory Kilasara 


St. Francis Girls 


Msalato 


PCB 


7710 


S0239/0029 


Glory Nyengella 


St. Francis Girls 


Loleza 


CBG 


7711 


S0239/0030 


Herieth Machunda 


St. Francis Girls 


Kilakala 


PCB 


7712 


S0239/0031 


Hilda Ruhimingunge 


St. Francis Girls 


Ifakara 


PCB 


7713 


S0239/0032 


Hildegalda Joseph 


St. Francis Girls 


Mpanda 


HGL 


7714 


S0239/0033 


Hoka Mgendi 


St. Francis Girls 


Ifunda Girls 


PCB 


7715 


S0239/0034 


Irene Joseph 


St. Francis Girls 


Kilakala 


PCB 


7716 


S0239/0035 


Irene Morris 


St. Francis Girls 


Kilakala 


PCM 


7717 


S0239/0036 


Irene Msirikale 


St. Francis Girls 


Kilakala 


PCB 


7718 


S0239/0037 


Irene Mwitumba 


St. Francis Girls 


Nkasi 


HGL 


7719 


S0239/0038 


Ivenofu Nguvila 


St. Francis Girls 


Msalato 


PCB 


7720 


S0239/0039 


Jestina Mutta 


St. Francis Girls 


Loleza 


HGL 


7721 


S0239/0040 


Judith Peter 


St. Francis Girls 


Ashira 


EGM 


7722 


S0239/0041 


Juliana Mwakasitu 


St. Francis Girls 


Kilakala 


PCB 


7723 


S0239/0042 


Kanicia Nombo 


St. Francis Girls 


Msalato 


HGL 


7724 


S0239/0043 


Khadija Malongo 


St. Francis Girls 


Mpanda 


EGM 


7725 


S0239/0044 


Layi Chungu 


St. Francis Girls 


J.j. Mungai 


EGM 


7726 


S0239/0045 


Lilian Luvena 


St. Francis Girls 


Kilakala 


PCM 


7727 


S0239/0046 


Lisa Chille 


St. Francis Girls 


Kisimiri 


PCM 


7728 


S0239/0047 


Lutukela Mwanyika 


St. Francis Girls 


Mpanda 


CBG 


7729 


S0239/0048 


Magdalena Nchimbi 


St. Francis Girls 


Tabora Girls 


CBG 


7730 


S0239/0049 


Maria Ndunguru 


St. Francis Girls 


Mbeya 


EGM 


7731 


S0239/0050 


Maymary Laideson 


St. Francis Girls 


Msalato 


PCM 


7732 


S0239/0051 


Mboni Maumba 


St. Francis Girls 


Msalato 


PCM 


7733 


S0239/0052 


Mercy Elinisa 


St. Francis Girls 


Kilakala 


PCB 


7734 


S0239/0053 


Mercy Muleje 


St. Francis Girls 


Jangwani (day) 


EGM 


7735 


S0239/0054 


Milembe Kitwanga 


St. Francis Girls 


Ashira 


CBG 


7736 


S0239/0055 


Monalisa Shumbusho 


St. Francis Girls 


Songea Girls 


PCB 


7737 


S0239/0056 


Monica Asseyi 


St. Francis Girls 


Kilakala 


PCB 


7738 


S0239/0057 


Nancy Kiyabo 


St. Francis Girls 


Mpanda 


HGE 


7739 


S0239/0058 


Nancy Mbogoro 


St. Francis Girls 


Songea Girls 


PCB 


7740 


S0239/0059 


Natujwa Msangi 


St. Francis Girls 


Msalato 


HGL 


7741 


S0239/0060 


Neema Maganga 


St. Francis Girls 


Nangwa 


HGE 


7742 


S0239/0061 


Nyabweke Babere 


St. Francis Girls 


Msalato 


PCB 158 SNO 


EXAM No. 


JINA LA MWANAFUNZI 


SHULE ATOKAYO 


SHULE AENDAYO 


MASOMO 


7743 


S0239/0062 


Pauline Kibadu 


St. Francis Girls 


Songea Girls 


PCB 


7744 


S0239/0063 


Philomena Kato 


St. Francis Girls 


Lusanga 


PCB 


7745 


S0239/0064 


Queen Njole 


St. Francis Girls 


Dakawa 


HGL 


7746 


S0239/0065 


Rachel Mussa 


St. Francis Girls 


Mbeya 


EGM 


7747 


S0239/0066 


Rehema Shungu 


St. Francis Girls 


Tabora Girls 


CBG 


7748 


S0239/0067 


Sarah Mathias 


St. Francis Girls 


Kilakala 


PCB 


7749 


S0239/0068 


Scolastica Longino 


St. Francis Girls 


Songea Girls 


PCB 


7750 


S0239/0069 


Sepiso Mwamelo 


St. Francis Girls 


Kilakala 


PCM 


7751 


S0239/0070 


Sophia Kaganda 


St. Francis Girls 


Msalato 


PCB 


7752 


S0239/0071 


Stella Mgelwa 


St. Francis Girls 


Tumaini 


HGE 


7753 


S0239/0072 


Theopista Minga 


St. Francis Girls 


Mpanda 


HGL 


7754 


S0239/0073 


Theresia Mdemu 


St. Francis Girls 


lleje 


PCB 


7755 


S0239/0074 


Tumlumbe Chengula 


St. Francis Girls 


Kilakala 


PCM 


7756 


S0239/0075 


Twihuvye Ernest 


St. Francis Girls 


Songea Girls 


PCB 


7757 


S0239/0076 


Veronica Mapunda 


St. Francis Girls 


Mbeya 


EGM 


7758 


S0239/0077 


Veronica Mumwi 


St. Francis Girls 


Msalato 


PCB 


7759 


S0239/0078 


Victoria Mhagama 


St. Francis Girls 


Ruvu 


PCM 


7760 


S0239/0079 


Victoria Mkessa 


St. Francis Girls 


Kilakala 


PCB 


7761 


S0239/0080 


Victorina Mshokela 


St. Francis Girls 


Songea Girls 


PCB 


7762 


S0239/0081 


Vivian China 


St. Francis Girls 


Kilakala 


PCB 


7763 


S0239/0082 


Wema Kibanga 


St. Francis Girls 


Kilakala 


PCM 


7764 


S0239/0083 


Wema Sanga 


St. Francis Girls 


Songea Girls 


EGM 


7765 


S0239/0084 


Winie Ernest 


St. Francis Girls 


Mpanda 


EGM 


7766 


S0239/0085 


Winnie Kawandakamu 


St. Francis Girls 


Kisimiri 


HKL 


7767 


S0239/0086 


Witness Kasaini 


St. Francis Girls 


Tabora Girls 


CBG 


7768 


S0270/0004 


Alatuwona Mwilongo 


St. Getrude Girls 


Iringa Girls 


EGM 


7769 


S0270/0007 


Anamaria Mgina 


St. Getrude Girls 


Ruvu 


HGL 


7770 


S0270/0012 


Anna Konzo 


St. Getrude Girls 


Weruweru 


EGM 


7771 


S0270/0017 


Atuletye Manyanya 


St. Getrude Girls 


Ashira 


EGM 


7772 


S0270/0019 


Beatrice Geofrey Ndunguru 


St. Getrude Girls 


Mpanda 


HGE 


7773 


S0270/0020 


Belta Sezari 


St. Getrude Girls 


Maposeni 


HKL 


7774 


S0270/0021 


Bemadetha Nguvila 


St. Getrude Girls 


Ifunda Girls 


PGM 


7775 


S0270/0030 


Dainess Mkongwa 


St. Getrude Girls 


Mwakaleli 


HGE 


7776 


S0270/0033 


Donatha Kiwaley 


St. Getrude Girls 


Songea Girls 


CBG 


7777 


S0270/0035 


Dorice Kibakwa 


St. Getrude Girls 


Kilakala 


CBG 


7778 


S0270/0045 


Faraja Kiwovele 


St. Getrude Girls 


Manyunyu 


HGK 


7779 


S0270/0057 


Heimrada Mwanyigu 


St. Getrude Girls 


Songea Girls 


CBG 


7780 


S0270/0058 


Hilaria Mmanda 


St. Getrude Girls 


Ashira 


EGM 


7781 


S0270/0069 


Josephine Sapula 


St. Getrude Girls 


J.j. Mungai 


EGM 


7782 


S0270/0074 


Karista Mkongwa 


St. Getrude Girls 


Uwemba 


HGL 


7783 


S0270/0077 


Leonia Mgani 


St. Getrude Girls 


Songea Girls 


CBG 


7784 


S0270/0078 


Liberina Nziku 


St. Getrude Girls 


Loleza 


PCM 


7785 


S0270/0081 


Lucia Mgaya 


St. Getrude Girls 


Londoni 


HKL 


7786 


S0270/0083 


Lucy S. Msigwa 


St. Getrude Girls 


Iringa Girls 


CBG 


7787 


S0270/0084 


Lydia Mganwa 


St. Getrude Girls 


lleje 


PCM 


7788 


S0270/0085 


Magdalena Yanga 


St. Getrude Girls 


Mpanda 


HGE 


7789 


S0270/0088 


Mariam Bashehe 


St. Getrude Girls 


Songea Girls 


CBG 


7790 


S0270/0090 


Martha Mgina 


St. Getrude Girls 


Ulayasi 


CBG 


7791 


S0270/0091 


Mercy Pancras 


St. Getrude Girls 


J.j. Mungai 


HGL 159 SNO 


EXAM No. 


JINA LA MWANAFUNZI 


SHULE ATOKAYO 


SHULE AENDAYO 


MASOMO 


7792 


S0270/0095 


Neema Mengo 


St. Getrude Girls 


J.j. Mungai 


HGE 


7793 


S0270/0098 


Neema Nyaulingo 


St. Getrude Girls 


Lugalo 


HKL 


7794 


S0270/0100 


Nikolina Kiwale 


St. Getrude Girls 


lleje 


PCB 


7795 


S0270/0109 


Pili Kyando 


St. Getrude Girls 


Uwemba 


HGL 


7796 


S0270/0113 


Rozana Konzo 


St. Getrude Girls 


Makambako 


HGE 


7797 


S0270/0115 


Salome Makombe 


St. Getrude Girls 


Masasi Girls 


PGM 


7798 


S0270/0118 


Secilia Shinangonele 


St. Getrude Girls 


Makambako 


HGE 


7799 


S0270/0120 


Stela Mangalachuma 


St. Getrude Girls 


Songea Girls 


CBG 


7800 


S0270/0121 


Subira Kimaro 


St. Getrude Girls 


Loleza 


PCM 


7801 


S0270/0127 


Vaileth Myamba 


St. Getrude Girls 


Kilakala 


PCM 


7802 


S0270/0129 


Vicky Lutumo 


St. Getrude Girls 


J.j. Mungai 


HGE 


7803 


S01 92/0007 


Flora Jairos Mpangwa 


St. John's Sem. 


Maswa 


PCM 


7804 


S0240/0001 


Adelina llagila 


St. Joseph Girls Sem. 


Nganza 


PCB 


7805 


S0240/0002 


Agatha Alexander 


St. Joseph Girls Sem. 


Rugambwa 


PCM 


7806 


S0240/0003 


Alfredina Manila 


St. Joseph Girls Sem. 


Rugambwa 


PCM 


7807 


S0240/0004 


Angelina Josephat 


St. Joseph Girls Sem. 


Nganza 


PCB 


7808 


S0240/0005 


Anicia Robert 


St. Joseph Girls Sem. 


Kaliua 


CBG 


7809 


S0240/0006 


Annastazia Crispin 


St. Joseph Girls Sem. 


Urambo 


HGL 


7810 


S0240/0007 


Annastazia Hema 


St. Joseph Girls Sem. 


Kaliua 


PCM 


7811 


S0240/0008 


Asteria Andrew 


St. Joseph Girls Sem. 


Mkolani 


PCM 


7812 


S0240/0009 


Augustina Mayala 


St. Joseph Girls Sem. 


Nganza 


PCB 


7813 


S0240/001 1 


Beatrice Emmanuel 


St. Joseph Girls Sem. 


Nganza 


PCB 


7814 


S0240/0012 


Beatrice Frank 


St. Joseph Girls Sem. 


Morogoro 


EGM 


7815 


S0240/0013 


Belina Bishubo 


St. Joseph Girls Sem. 


Nganza 


PCB 


7816 


S0240/0014 


Belina Kalaba 


St. Joseph Girls Sem. 


Ifunda Tech. 


PGM 


7817 


S0240/0016 


Caroline Stephen 


St. Joseph Girls Sem. 


Mpanda 


CBG 


7818 


S0240/0017 


Catherine Emmanuel 


St. Joseph Girls Sem. 


Mwanza 


CBG 


7819 


S0240/0019 


Cecilia Faustine 


St. Joseph Girls Sem. 


Bwiru Girls 


EGM 


7820 


S0240/0020 


Christina Joseph 


St. Joseph Girls Sem. 


Mkolani 


PCM 


7821 


S0240/0022 


Cleopatra Deogratius 


St. Joseph Girls Sem. 


Maswa 


PCB 


7822 


S0240/0023 


Devotha Lukonge 


St. Joseph Girls Sem. 


Maswa 


PCM 


7823 


S0240/0024 


Dorice Donald 


St. Joseph Girls Sem. 


J.j. Mungai 


HGE 


7824 


S0240/0025 


Editha Joseph 


St. Joseph Girls Sem. 


Nganza 


PCB 


7825 


S0240/0026 


Egla Sospeter 


St. Joseph Girls Sem. 


Nganza 


PCB 


7826 


S0240/0027 


Elinatha Kalibajuna 


St. Joseph Girls Sem. 


Jikomboe 


HGL 


7827 


S0240/0028 


Elizabeth Elias 


St. Joseph Girls Sem. 


Kaliua 


CBG 


7828 


S0240/0029 


Elizabeth Ivor 


St. Joseph Girls Sem. 


Mwanza 


PCM 


7829 


S0240/0030 


Elizabeth Jumanne 


St. Joseph Girls Sem. 


Nganza 


PCB 


7830 


S0240/0033 


Grace Joseph 


St. Joseph Girls Sem. 


Natta 


HKL 


7831 


S0240/0034 


Grace Julius 


St. Joseph Girls Sem. 


Bukoba 


PCB 


7832 


S0240/0035 


Grace Masatu 


St. Joseph Girls Sem. 


Songe 


HGL 


7833 


S0240/0037 


Grace S Nkinga 


St. Joseph Girls Sem. 


Bukoba 


PCB 


7834 


S0240/0038 


Happines Biyengo 


St. Joseph Girls Sem. 


Tabora Girls 


PCB 


7835 


S0240/0039 


Helen Majagi 


St. Joseph Girls Sem. 


Nganza 


PCB 


7836 


S0240/0040 


Irene Lemunge 


St. Joseph Girls Sem. 


Chief Ihunyo 


HGL 


7837 


S0240/0041 


Irene Renatus 


St. Joseph Girls Sem. 


Songe 


HGK 


7838 


S0240/0043 


Jacqueline Peter 


St. Joseph Girls Sem. 


Ifunda Tech. 


PGM 


7839 


S0240/0044 


Jane Raymond 


St. Joseph Girls Sem. 


Bwiru Girls 


EGM 


7840 


S0240/0046 


Josephine Nduka 


St. Joseph Girls Sem. 


Mwanza 


HKL 160 SNO 


EXAM No. 


JINA LA MWANAFUNZI 


SHULE ATOKAYO 


SHULE AENDAYO 


MASOMO 


7841 


S0240/0047 


Justa Mutakyawa 


St. Joseph Girls Sem. 


Rugambwa 


CBG 


7842 


S0240/0048 


Leonarda Masalu 


St. Joseph Girls Sem. 


Nyakahura 


HKL 


7843 


S0240/0049 


Lilian Felix 


St. Joseph Girls Sem. 


Mpwapwa 


PCM 


7844 


S0240/0050 


Lucy Ndugulile 


St. Joseph Girls Sem. 


Nganza 


PCB 


7845 


S0240/0051 


Lydia Peter 


St. Joseph Girls Sem. 


Mwika 


EGM 


7846 


S0240/0052 


Maria Abel 


St. Joseph Girls Sem. 


Msalato 


PCM 


7847 


S0240/0054 


Mary Bucheye 


St. Joseph Girls Sem. 


Chief Ihunyo 


HGK 


7848 


S0240/0053 


Maryada Vedastus 


St. Joseph Girls Sem. 


Nganza 


PCM 


7849 


S0240/0055 


Maryciana Alex 


St. Joseph Girls Sem. 


Nganza 


PCB 


7850 


S0240/0057 


Matrona Mushi 


St. Joseph Girls Sem. 


Maswa 


PCB 


7851 


S0240/0059 


Monica James 


St. Joseph Girls Sem. 


Sumve 


EGM 


7852 


S0240/0060 


Naomi Francis 


St. Joseph Girls Sem. 


Nganza 


PCB 


7853 


S0240/0061 


Neema Henry 


St. Joseph Girls Sem. 


Mwanza 


PCB 


7854 


S0240/0062 


Neema Majula 


St. Joseph Girls Sem. 


Bwiru Girls 


CBG 


7855 


S0240/0063 


Oliver Masaba 


St. Joseph Girls Sem. 


Nganza 


CBG 


7856 


S0240/0064 


Penina Augustine 


St. Joseph Girls Sem. 


Nganza 


PCM 


7857 


S0240/0065 


Reinfrida Mukajanga 


St. Joseph Girls Sem. 


Nganza 


PCB 


7858 


S0240/0067 


Sabina Emmanuel 


St. Joseph Girls Sem. 


Mwanza 


PGM 


7859 


S0240/0068 


Salome Milola 


St. Joseph Girls Sem. 


Maswa 


CBG 


7860 


S0240/0069 


Salome Renatus 


St. Joseph Girls Sem. 


Chief Ihunyo 


HGK 


7861 


S0240/0070 


Sarah Innocent 


St. Joseph Girls Sem. 


Maswa 


PCM 


7862 


S0240/0071 


Teckla Joseph 


St. Joseph Girls Sem. 


Jikomboe 


HGL 


7863 


S0240/0072 


Theresia Charles 


St. Joseph Girls Sem. 


Maswa 


PCM 


7864 


S0240/0073 


Theresia Daniel 


St. Joseph Girls Sem. 


Kibondo 


HGL 


7865 


S0240/0075 


Victoria Alex 


St. Joseph Girls Sem. 


Mkolani 


PCM 


7866 


S0240/0076 


Witness Focus 


St. Joseph Girls Sem. 


Dodoma 


PCM 


7867 


S0240/0077 


Wivina Rwebangira 


St. Joseph Girls Sem. 


Chief Ihunyo 


HGL 


7868 


S0240/0078 


Yasinta Mpamila 


St. Joseph Girls Sem. 


Nganza 


PCM 


7869 


S3674/0001 


AbelaAbele Richard Rumisha 


St. Joseph Millenium 


Mtwara Girls 


CBG 


7870 


S3674/0002 


Agness Charles Mdoe 


St. Joseph Millenium 


Masasi Girls 


PGM 


7871 


S3674/0003 


Alexina Francis Mayila 


St. Joseph Millenium 


Chief Ihunyo 


HGE 


7872 


S3674/0004 


Ancila Magnus Ulungi 


St. Joseph Millenium 


Tabora Girls 


PCM 


7873 


S3674/0005 


Angel Henry George 


St. Joseph Millenium 


Zanaki (day) 


HKL 


7874 


S3674/0006 


Angelina Alphonce Kiduko 


St. Joseph Millenium 


Mkugwa 


HGL 


7875 


S3674/0007 


Anna Denis Sangeu 


St. Joseph Millenium 


Tabora Girls 


PCB 


7876 


S3674/0008 


Asnath Davis Marero 


St. Joseph Millenium 


Msalato 


PCM 


7877 


S3674/0009 


Beatrice Julius Ishengoma 


St. Joseph Millenium 


Tabora Girls 


PCM 


7878 


S3674/0010 


Christer Claud Kaigarula 


St. Joseph Millenium 


Kisimiri 


HKL 


7879 


S3674/001 1 


Diana Charles Macha 


St. Joseph Millenium 


J.j. Mungai 


EGM 


7880 


S3674/0012 


Elyaikunda Harrison Shayo 


St. Joseph Millenium 


Ashira 


HGE 


7881 


S3674/0013 


Ernesta Godfrey Fumbuka 


St. Joseph Millenium 


Tabora Girls 


PCB 


7882 


S3674/0014 


Evelyne Benitha Kalanje 


St. Joseph Millenium 


Lukole 


HGE 


7883 


S3674/0015 


Flora Flowin Mkanula 


St. Joseph Millenium 


Tabora Girls 


PCB 


7884 


S3674/0016 


Grace Adrian Sigalla 


St. Joseph Millenium 


Jangwani (day) 


PCB 


7885 


S3674/0017 


Grace Manase Chacha 


St. Joseph Millenium 


Mwanza 


HKL 


7886 


S3674/0018 


Irene John Mhina 


St. Joseph Millenium 


Maswa 


HGE 


7887 


S3674/0019 


Jamila Shaaban Mgomba 


St. Joseph Millenium 


Ifakara 


PCB 


7888 


S3674/0020 


Janet Peter Muya 


St. Joseph Millenium 


Igunga 


HKL 


7889 


S3674/0021 


Jesca Joseph Sungura 


St. Joseph Millenium 


J.j. Mungai 


HGL 161 SNO 


EXAM No. 


JINA LA MWANAFUNZI 


SHULE ATOKAYO 


SHULE AENDAYO 


MASOMO 


7890 


S3674/0022 


Josephine Oscar Mnung'a 


St. Joseph Millenium 


Mtwara Girls 


HGE 


7891 


S3674/0023 


Kathleen Bhoke Mwamtobe 


St. Joseph Millenium 


Tumaini 


HGE 


7892 


S3674/0024 


Lisa Boniface Emmanuel 


St. Joseph Millenium 


Mtwara Girls 


HGL 


7893 


S3674/0025 


Maitanah Adrian 


St. Joseph Millenium 


Tabora Girls 


PCB 


7894 


S3674/0026 


Mariam Abdillahi Soud 


St. Joseph Millenium 


Tabora Girls 


HGL 


7895 


S3674/0027 


Mariam Wallace Tawe 


St. Joseph Millenium 


Jangwani (day) 


PCB 


7896 


S3674/0028 


Martha Modest 


St. Joseph Millenium 


Mtwara Girls 


HKL 


7897 


S3674/0029 


Martha Paul Nyanda 


St. Joseph Millenium 


Kilakala 


PCM 


7898 


S3674/0030 


Mary Frank Karatta 


St. Joseph Millenium 


Kilakala 


CBG 


7899 


S3674/0031 


Marylouise Nicodemus Chamb 


St. Joseph Millenium 


Masasi Girls 


PGM 


7900 


S3674/0032 


Mercyline Davis Ntengo 


St. Joseph Millenium 


Tabora Girls 


PCB 


7901 


S3674/0033 


Mgusuhi Jackson Maswi 


St. Joseph Millenium 


Tabora Girls 


HGL 


7902 


S3674/0034 


Prisca Crescentius Magori 


St. Joseph Millenium 


Ifakara 


PCB 


7903 


S3674/0035 


Rachel John Maduhu 


St. Joseph Millenium 


Tabora Girls 


PCB 


7904 


S3674/0036 


Safina Ludovick Kabelinde 


St. Joseph Millenium 


Kilakala 


PCB 


7905 


S3674/0037 


Sia Elichilia Ngowi 


St. Joseph Millenium 


Dodoma 


EGM 


7906 


S3674/0038 


Sylivia Venance Kaboyoka 


St. Joseph Millenium 


Tabora Girls 


PCB 


7907 


S3674/0039 


Vivian George Kahamba 


St. Joseph Millenium 


Songea Girls 


PCB 


7908 


S3674/0040 


Wakuru Julius Busee 


St. Joseph Millenium 


Zanaki (day) 


HKL 


7909 


S3674/0041 


Winfrida Imani Ulomi 


St. Joseph Millenium 


Tabora Girls 


CBG 


7910 


S0454/0017 


Elizlabeth Meta 


St. Joseph Ngarenaro 


Ashira 


CBG 


7911 


S0454/0020 


Flora A Kaijage 


St. Joseph Ngarenaro 


Dr. Olsen 


PCB 


7912 


S0454/0035 


Happy Silayo 


St. Joseph Ngarenaro 


Dakawa 


HGK 


7913 


S0454/0040 


Joyce Raymond 


St. Joseph Ngarenaro 


Nganza 


EGM 


7914 


S0454/0044 


Linda Maliaki 


St. Joseph Ngarenaro 


Mwika 


EGM 


7915 


S0454/0045 


Lisa Waidi 


St. Joseph Ngarenaro 


Mringa 


EGM 


7916 


S0454/0049 


Magreth P Msuya 


St. Joseph Ngarenaro 


Jangwani (day) 


CBN 


7917 


S0454/0057 


Neema Onyango 


St. Joseph Ngarenaro 


Machame 


CBG 


7918 


S0454/0064 


Prisca Paul 


St. Joseph Ngarenaro 


Sumve 


EGM 


7919 


S0454/0067 


Renatha Martin 


St. Joseph Ngarenaro 


Nangwa 


HGL 


7920 


S0234/0001 


Agnes David Ngairo 


St. Luise Mbinga Girls 


Kilakala 


CBG 


7921 


S0234/0002 


Agrina Reginald Danda 


St. Luise Mbinga Girls 


Nangwa 


HGE 


7922 


S0234/0003 


Anna Joseph Goliama 


St. Luise Mbinga Girls 


Mtwara Girls 


CBG 


7923 


S0234/0005 


Asenath Edward Chiombola 


St. Luise Mbinga Girls 


Mtwara Girls 


CBG 


7924 


S0234/0007 


Bonesia Richard Katale 


St. Luise Mbinga Girls 


Songea Girls 


HGK 


7925 


S0234/0008 


Christina Simon Haule 


St. Luise Mbinga Girls 


Namabengo 


HGL 


7926 


S0234/0010 


Elizabeth Timoth Msimihe 


St. Luise Mbinga Girls 


Iringa Girls 


CBG 


7927 


S0234/0013 


Esther Alfonce Magunga 


St. Luise Mbinga Girls 


lleje 


PCM 


7928 


S0234/0014 


Filomena Anton Kapinga 


St. Luise Mbinga Girls 


Jangwani (day) 


CBN 


7929 


S0234/0015 


Germana Paul Kinunda 


St. Luise Mbinga Girls 


Namabengo 


HGL 


7930 


S0234/0016 


Getruda Michael Migodela 


St. Luise Mbinga Girls 


Londoni 


HKL 


7931 


S0234/0017 


Getrude Steven Ndiwu 


St. Luise Mbinga Girls 


Mtwara Girls 


CBG 


7932 


S0234/0019 


Hellen Betson Mapunda 


St. Luise Mbinga Girls 


Lugalo 


CBG 


7933 


S0234/0020 


Judith Methodi Rwebugisa 


St. Luise Mbinga Girls 


Namabengo 


HGK 


7934 


S0234/0021 


Kanisia Fulko Lupogo 


St. Luise Mbinga Girls 


Kilakala 


CBG 


7935 


S0234/0022 


Lucy Thadei Msanga 


St. Luise Mbinga Girls 


Mtwara Girls 


CBG 


7936 


S0234/0023 


Luiza Simbilisius Kapinga 


St. Luise Mbinga Girls 


Ruvu 


CBG 


7937 


S0234/0024 


Marietha Agnerus Komba 


St. Luise Mbinga Girls 


Mtwara Girls 


CBG 


7938 


S0234/0025 


Martha Eliya Ndenga 


St. Luise Mbinga Girls 


Mtwara Girls 


CBG 162 SNO 


EXAM No. 


JINA LA MWANAFUNZI 


SHULE ATOKAYO 


SHULE AENDAYO 


MASOMO 


7939 


S0234/0026 


Mary Augustine Sabuni 


St. Luise Mbinga Girls 


Mtwara Girls 


CBG 


7940 


S0234/0027 


Medalina Kenan Nkwera 


St. Luise Mbinga Girls 


Ifunda Tech. 


CBG 


7941 


S0234/0028 


Modesta Alberth Komba 


St. Luise Mbinga Girls 


J.j. Mungai 


HGE 


7942 


S0234/0029 


Monica Focas Kinunda 


St. Luise Mbinga Girls 


Dakawa 


HGK 


7943 


S0234/0030 


Neema Angelus Ndunguru 


St. Luise Mbinga Girls 


Kilakala 


CBG 


7944 


S0234/0031 


Neema Peter Sizya 


St. Luise Mbinga Girls 


Ruvu 


PCM 


7945 


S0234/0032 


Neema Romwald Mwalongo 


St. Luise Mbinga Girls 


Ulayasi 


HGL 


7946 


S0234/0033 


Neema Werner Hyera 


St. Luise Mbinga Girls 


Kilakala 


CBG 


7947 


S0234/0035 


Rehema Gerold Turuka 


St. Luise Mbinga Girls 


Namabengo 


HGL 


7948 


S0234/0036 


Rozina Marco Mwinuka 


St. Luise Mbinga Girls 


Igowole 


HGL 


7949 


S0234/0037 


Sabina John Hyera 


St. Luise Mbinga Girls 


Namabengo 


HGK 


7950 


S0234/0038 


Sakina Ally Kaisi 


St. Luise Mbinga Girls 


Namabengo 


HGK 


7951 


S0234/0039 


Silvia Elias Machage 


St. Luise Mbinga Girls 


Maposeni 


HGL 


7952 


S0234/0040 


Sophy Frank Duwe 


St. Luise Mbinga Girls 


Machame 


CBN 


7953 


S0234/0041 


Suzana Keneth Mnenegwa 


St. Luise Mbinga Girls 


Machame 


CBN 


7954 


S0234/0042 


Winnie Solana Challe 


St. Luise Mbinga Girls 


Kilakala 


PCM 


7955 


S1 187/0001 


Abella Amour Kabyemela 


St. Mary Goreti 


Ifakara 


PCB 


7956 


S1 187/0002 


Adelaida Richard Kwai 


St. Mary Goreti 


Machame 


EGM 


7957 


S1 187/0003 


Aikande Osmond Marco 


St. Mary Goreti 


Morogoro 


EGM 


7958 


S1 187/0004 


Alice Alfred Saruni 


St. Mary Goreti 


Arusha 


ECA 


7959 


S1 187/0005 


Anna Ezekiel Chamu 


St. Mary Goreti 


Kaliua 


PCB 


7960 


S1 187/0006 


Anna Godson Mkenga 


St. Mary Goreti 


Weruweru 


ECA 


7961 


S1 187/0007 


Anna Japhet Maselle 


St. Mary Goreti 


Mpanda 


HGE 


7962 


S1 187/0008 


Asha Omari Chande 


St. Mary Goreti 


Sumve 


HGE 


7963 


S1 187/0009 


Ayesiga Rwakyendela Onesmo 


St. Mary Goreti 


Korogwe 


PCB 


7964 


S1 187/0010 


Belahairoi Sigisbert Tesha 


St. Mary Goreti 


Mringa 


HGE 


7965 


S1 187/0011 


Belladora Naftal Sigwejo 


St. Mary Goreti 


Kilakala 


PCM 


7966 


S1 187/0012 


Bertha Pius Kibahila 


St. Mary Goreti 


Weruweru 


ECA 


7967 


S1 187/0013 


Bhavya Mayur Doshi 


St. Mary Goreti 


Lugoba 


PCB 


7968 


S1 187/001 6 


Caroline Cosmas Kimario 


St. Mary Goreti 


Weruweru 


ECA 


7969 


S1 187/001 7 


Caroline Michael Shoo 


St. Mary Goreti 


Weruweru 


ECA 


7970 


S1 187/0018 


Catherine Eligi Massawe 


St. Mary Goreti 


Weruweru 


ECA 


7971 


S1 187/0019 


Catherine Fabian Naftali 


St. Mary Goreti 


Ifunda Girls 


PCM 


7972 


S1 187/0022 


Cleopha Jastini Saritha 


St. Mary Goreti 


Chief Ihunyo 


HKL 


7973 


S1 187/0023 


Cresensia Amri KOmunte 


St. Mary Goreti 


Tukuyu 


EGM 


7974 


S1 187/0025 


Dafrosa Ignas Maiba 


St. Mary Goreti 


Masasi Girls 


PGM 


7975 


S1 187/0026 


Diana Donatus Weginah 


St. Mary Goreti 


Dodoma 


EGM 


7976 


S1 187/0027 


Diana Julius Rwebugira 


St. Mary Goreti 


Masasi Girls 


HGL 


7977 


S1 187/0028 


Dianarose Benny Mboya 


St. Mary Goreti 


Zanaki (day) 


EGM 


7978 


S1 187/0029 


Dorinegrace Joseph Mushi 


St. Mary Goreti 


Dr. Olsen 


PCB 


7979 


S1 187/0030 


Elizabeth Frank Hilary 


St. Mary Goreti 


Rugambwa 


PCM 


7980 


S1 187/0031 


Elizabeth Herman Molel 


St. Mary Goreti 


Mawenzi 


EGM 


7981 


S1 187/0032 


Emmyrose Wilson Rugumamu 


St. Mary Goreti 


Ifunda Girls 


PGM 


7982 


S1 187/0033 


Enalisa Agapitus Nguma 


St. Mary Goreti 


Weruweru 


ECA 


7983 


S1 187/0034 


Endesh Julius Zelothe 


St. Mary Goreti 


Ifakara 


PCB 


7984 


S1 187/0035 


Ester Brown Foi 


St. Mary Goreti 


Tambaza (day) 


PCM 


7985 


S1 187/0036 


Ester Casmil Massawe 


St. Mary Goreti 


Arusha 


EGM 


7986 


S1 187/0037 


Ester John Kitalagwa 


St. Mary Goreti 


Nganza 


HGL 


7987 


S1 187/0038 


Evalyne Humphrey Lema 


St. Mary Goreti 


Mtwara Girls 


EGM 163 SNO 


EXAM No. 


JINA LA MWANAFUNZI 


SHULE ATOKAYO 


SHULE AENDAYO 


MASOMO 


7988 


S1 187/0039 


Eveline Abraham Miage 


St 


Mary Goreti 


Jangwani (day) 


CBN 


7989 


S1 187/0040 


Evelyne Charles Mwombeki 


St 


Mary Goreti 


Mbeya 


PCM 


7990 


S1 187/0041 


Felista Billiam Macha 


St 


Mary Goreti 


Songe 


HGE 


7991 


S1 187/0042 


Florence Silvanus Mande 


St 


Mary Goreti 


Mtwara Girls 


CBG 


7992 


S1 187/0043 


Fotunata Alfred Makele 


St 


Mary Goreti 


Londoni 


EGM 


7993 


S1 187/0044 


Frida Lazaro Mveyange 


St 


Mary Goreti 


Weruweru 


EGM 


7994 


S1 187/0045 


Gloria James Punjila 


St 


Mary Goreti 


Kishoju 


EGM 


7995 


S1 187/0046 


Gloria John Woiso 


St 


Mary Goreti 


Machame 


EGM 


7996 


S1 187/0047 


Grace Gamaliely Mafie 


St 


Mary Goreti 


Nganza 


EGM 


7997 


S1 187/0048 


Happiness Fulgence Kavishe 


St 


Mary Goreti 


Zanaki (day) 


EGM 


7998 


S1 187/0049 


Happiness John Kitalagwa 


St 


Mary Goreti 


Jangwani (day) 


CBN 


7999 


S1 187/0050 


Helen Gaudence Walter 


St 


Mary Goreti 


Bukoba 


PCB 


8000 


S1 187/0051 


Herieth Henry Mallya 


St 


Mary Goreti 


Kazima 


EGM 


8001 


S1 187/0052 


Hope Ever Richard Somi 


St 


Mary Goreti 


Jikomboe 


HGL 


8002 


S1 187/0053 


Ikunda Winston Maruma 


St 


Mary Goreti 


Mtwara Girls 


HGE 


8003 


S1 187/0054 


Irene Aloice Kimaro 


St 


Mary Goreti 


Jangwani (day) 


CBN 


8004 


S1 187/0055 


Irene Joseph Masanja 


St 


Mary Goreti 


Magu 


PCB 


8005 


S1 187/0056 


Irene Joseph Peter 


St 


Mary Goreti 


Usangi Day 


EGM 


8006 


S1 187/0057 


Irene Ludovick Manege 


St 


Mary Goreti 


Usongwe 


EGM 


8007 


S1 187/0058 


Iris Martin Matei 


St 


Mary Goreti 


Ifunda Tech. 


PGM 


8008 


S1 187/0059 


Isso Emmanuel Koroso 


St 


Mary Goreti 


Ifunda Tech. 


PGM 


8009 


S1 187/0060 


Ivanna Felix Terri 


St 


Mary Goreti 


Machame 


EGM 


8010 


S1 187/0062 


Jane Emanuel Mollel 


St 


Mary Goreti 


Weruweru 


ECA 


8011 


S1 187/0063 


Janeth Theonest Kalokola 


St 


Mary Goreti 


Mawenzi 


EGM 


8012 


S1 187/0064 


Jaqline Beda Kileo 


St 


Mary Goreti 


Jangwani (day) 


CBN 


8013 


S1 187/0065 


Jennifer Richard Mariki 


St 


Mary Goreti 


Korogwe 


CBG 


8014 


S1 187/0066 


Jennifer Sebastian Kimaro 


St 


Mary Goreti 


Kishoju 


EGM 


8015 


S1 187/0067 


Jesca Orestes Mhagama 


St 


Mary Goreti 


Ifakara 


HKL 


8016 


S1 187/0068 


Jessica Patrick Kyamba 


St 


Mary Goreti 


Kibondo 


HGL 


8017 


S1 187/0069 


Judith Jackton Ochien'g 


St 


Mary Goreti 


Mtwara Girls 


EGM 


8018 


S1 187/0071 


Juli Melkiori Lyimo 


St 


Mary Goreti 


Ifunda Girls 


PCB 


8019 


S1 187/0070 


Julieth Elphas Laizer 


St 


Mary Goreti 


Dr. Olsen 


PCB 


8020 


S1 187/0072 


Kalunde Webster Kapaliswa 


St 


Mary Goreti 


Songe 


HGL 


8021 


S1 187/0073 


Karen Julius Msuya 


St 


Mary Goreti 


Msalato 


PCB 


8022 


S1 187/0074 


Kemilembe Dauson Barongo 


St 


Mary Goreti 


Kilakala 


HGL 


8023 


S1 187/0075 


Kulindwaesther Philip Mhanda 


St 


Mary Goreti 


J.j. Mungai 


EGM 


8024 


S1 187/0077 


Leonardina Thobias Mallya 


St 


Mary Goreti 


Igunga 


HKL 


8025 


S1 187/0078 


Lilian Anthony Massawe 


St 


Mary Goreti 


Arusha 


EGM 


8026 


S1 187/0079 


Lilian Baltazar Njau 


St 


Mary Goreti 


Mtwara Girls 


EGM 


8027 


S1 187/0080 


Lilian Elia Sanga 


St 


Mary Goreti 


Usongwe 


EGM 


8028 


S1 187/0082 


Lilian Ludovick Shirima 


St 


Mary Goreti 


Morogoro 


HKL 


8029 


S1 187/0083 


Lilian Mathew Swai 


St 


Mary Goreti 


Bukoba 


PCB 


8030 


S1 187/0084 


Lilian Moses Munisi 


St 


Mary Goreti 


Bwiru Girls 


EGM 


8031 


S1 187/0085 


Linda Apolnary Horo 


St 


Mary Goreti 


Mtwara Girls 


EGM 


8032 


S1 187/0086 


Linda Pascal Sauwa 


St 


Mary Goreti 


Chang'ombe (day) 


HGL 


8033 


S1 187/0087 


Lisa Victor Mimbi 


St 


Mary Goreti 


Kazima 


EGM 


8034 


S1 187/0089 


Lucia Tiprice Emilli 


St 


Mary Goreti 


Ifunda Tech. 


PGM 


8035 


S1 187/0090 


Lucyloveness Aviti Maro 


St 


Mary Goreti 


Weruweru 


PCB 


8036 


S1 187/0091 


Lulu Wasward Mapande 


St 


Mary Goreti 


Natta 


HGL 164 SNO 


EXAM No. 


JINA LA MWANAFUNZI 


SHULE ATOKAYO 


SHULE AENDAYO 


MASOMO 


8037 


S1 187/0092 


Macktilda Edward Mutembei 


St 


Mary Goreti 


Tambaza (day) 


PCM 


8038 


S1 187/0093 


Magdalena Fredrick Mung'ong' 


st 


Mary Goreti 


Arusha 


HGE 


8039 


S1 187/01 00 


Maria Sylvester Machilu 


St 


Mary Goreti 


Ifakara 


PCB 


8040 


S1 187/0098 


Mariam Christopher Milambo 


St 


Mary Goreti 


Kibondo 


HGE 


8041 


S1 187/0099 


Mariam Mohamed Shio 


St 


Mary Goreti 


Mkuu 


PCM 


8042 


S1 187/0101 


Martha Julius Yongolo 


St 


Mary Goreti 


Kaliua 


PCB 


8043 


S1 187/01 04 


Mary Kab'umba Semufali 


St 


Mary Goreti 


Dodoma 


EGM 


8044 


S1 187/01 02 


Maryfaustina Focas Urio 


St 


Mary Goreti 


Machame 


CBN 


8045 


S1 187/0103 


Marygoreth Nazari Chami 


St 


Mary Goreti 


Kazima 


EGM 


8046 


S1 187/0105 


Marystella Damian Mbuya 


St 


Mary Goreti 


Tinde 


HGE 


8047 


S1 187/01 06 


Maureen Mafikiri Mushi 


St 


Mary Goreti 


Kondoa 


PCB 


8048 


S1 187/01 07 


Melabi David Mngurumi 


St 


Mary Goreti 


Jangwani (day) 


CBN 


8049 


S1 187/0108 


Melania Angelo Msafiri 


St 


Mary Goreti 


Mtwara Girls 


HGE 


8050 


S1 187/0109 


Miriam Ernest Dilli 


St 


Mary Goreti 


Mawenzi 


EGM 


8051 


S1 187/01 10 


Monalisa Jubilant Uiso 


St 


Mary Goreti 


Mpanda 


HGE 


8052 


S1 187/01 11 


Monica John Kessy 


St 


Mary Goreti 


Kazima 


ECA 


8053 


S1 187/01 12 


Monica Samwel Mchome 


St 


Mary Goreti 


Weruweru 


ECA 


8054 


S1 187/01 13 


Mwanahamis Fakihi Jundu 


St 


Mary Goreti 


Mkuu 


PCM 


8055 


S1 187/01 14 


Nancy Frank Ngoiya 


St 


Mary Goreti 


Kilakala 


PCM 


8056 


S1 187/01 15 


Nancy Sizya Lugeye 


St 


Mary Goreti 


Dakawa 


HGL 


8057 


S1 187/01 17 


Niceta Patrick Lyimo 


St 


Mary Goreti 


Jangwani (day) 


CBN 


8058 


S1 187/01 18 


Noela David John 


St 


Mary Goreti 


Songea Girls 


EGM 


8059 


S1 187/01 19 


Noela Herman Chondo 


St 


Mary Goreti 


Arusha 


EGM 


8060 


S1 187/01 21 


Princess Felix Mafunga 


St 


Mary Goreti 


Kibondo 


HGE 


8061 


S1 187/0122 


Pudesiana Paulo Assenga 


St 


Mary Goreti 


Nganza 


EGM 


8062 


S1 187/0123 


Rachael Gaspar Paradiso 


St 


Mary Goreti 


Mwanza 


PCB 


8063 


S1 187/01 24 


Ritha Naftal Mngo'ng'o 


St 


Mary Goreti 


Ifakara 


PCB 


8064 


S1 187/0125 


Ritha Stephen Sangu 


St 


Mary Goreti 


Jikomboe 


HKL 


8065 


S1 187/0126 


Rose Allan Lugendo 


St 


Mary Goreti 


Arusha 


EGM 


8066 


S1 187/0127 


Rozalia Thomas Maduka 


St 


Mary Goreti 


Kizwite 


HGL 


8067 


S1 187/01 28 


Sabirose Vintan Mbiro 


St 


Mary Goreti 


Songe 


HGL 


8068 


S1 187/01 29 


Sara Adiel Mero 


St 


Mary Goreti 


Bwiru Girls 


PCB 


8069 


S1 187/0130 


Sarah Charles Biseko 


St 


Mary Goreti 


Kilakala 


HGL 


8070 


S1 187/01 31 


Sarah Elisante Kimambo 


St 


Mary Goreti 


Maswa 


PCB 


8071 


S1 187/01 32 


Sarah Herman Akonaay 


St 


Mary Goreti 


Mwanza 


PCM 


8072 


S1 187/01 33 


Shamsa Ibrahimu Shayo 


St 


Mary Goreti 


Weruweru 


ECA 


8073 


S1 187/0134 


Sheila Bruno Ngomuo 


St 


Mary Goreti 


Maswa 


CBN 


8074 


S1 187/0135 


Sia Charles Shayo 


St 


Mary Goreti 


Kishoju 


EGM 


8075 


S1 187/01 36 


Sia Elicontrol Moshi 


St 


Mary Goreti 


Msalato 


PCB 


8076 


S1 187/01 37 


Stahamila Ulrich Matei 


St 


Mary Goreti 


Bwiru Girls 


EGM 


8077 


S1 187/0138 


Subila Sandra Eliassou 


St 


Mary Goreti 


Tabora Girls 


HGL 


8078 


S1 187/0139 


Sylvia Beatus Lukona 


St 


Mary Goreti 


Mwanza 


PCM 


8079 


S1 187/0140 


Tea Patrokil Tairo 


St 


Mary Goreti 


Mringa 


ECA 


8080 


S1 187/0142 


Tiba Mussa Muhanga 


St 


Mary Goreti 


Mringa 


ECA 


8081 


S1 187/0143 


Vailet Alfred Mteta 


St 


Mary Goreti 


Dr. Olsen 


CBG 


8082 


S1 187/0144 


Valeria Evarest Kifaru 


St 


Mary Goreti 


Tambaza (day) 


PCM 


8083 


S1 187/0145 


Veronica Kapti Mgoheli 


St 


Mary Goreti 


Chang'ombe (day) 


PCB 


8084 


S1 187/0146 


Violet Valence Uria 


St 


Mary Goreti 


Arusha 


EGM 


8085 


S1 187/0147 


Wellu Manase Madusa 


St 


Mary Goreti 


Weruweru 


ECA 165 SNO 


EXAM No. 


JINA LA MWANAFUNZI 


SHULE ATOKAYO 


SHULE AENDAYO 


MASOMO 


8086 


S1 187/0148 


Winiefrida Finan Ritte 


St 


Mary Goreti 


Mtwara Girls 


EGM 


8087 


S1 187/0149 


Winnie Erick Shirima 


St 


Mary Goreti 


Ashira 


EGM 


8088 


S1 187/01 50 


Wivina Wenceslaus Mushoboz 


St 


Mary Goreti 


Tabora Girls 


PCM 


8089 


S1 187/01 51 


Zaytun Rashid Baghdellah 


St 


Mary Goreti 


Mringa 


EGM 


8090 


S3823/0002 


Anna Faustine 


St 


Mary 


s Mang'ula 


Loleza 


PCM 


8091 


S3823/0004 


Diana D Maleko 


St 


Mary 


s Mang'ula 


Mtwara Girls 


CBG 


8092 


S3823/0005 


Evelyne H Mongi 


St 


Mary 


s Mang'ula 


Lusanga 


CBG 


8093 


S3823/0006 


Faima M Manento 


St 


Mary 


s Mang'ula 


Lusanga 


HKL 


8094 


S3823/0013 


Harma S Luwinzo 


St 


Mary 


s Mang'ula 


Ifakara 


PCB 


8095 


S3823/0019 


Leilah Y Lyakunga 


St 


Mary 


s Mang'ula 


Ifakara 


HKL 


8096 


S0233/0001 


Agness W Mbago 


St 


Mary 


s Mazinde Juu 


Usongwe 


EGM 


8097 


S0233/0002 


Aines M Mgaya 


St 


Mary 


s Mazinde Juu 


Mbeya 


PCM 


8098 


S0233/0003 


Alma O Damasy 


St 


Mary 


s Mazinde Juu 


Msalato 


PCB 


8099 


S0233/0004 


Amanda Semu 


St 


Mary 


s Mazinde Juu 


Weruweru 


EGM 


8100 


S0233/0005 


Angelina I Mbaruku 


St 


Mary 


s Mazinde Juu 


Iringa Girls 


EGM 


8101 


S0233/0006 


Anjelina E Kingu 


St 


Mary 


s Mazinde Juu 


Ifunda Girls 


HGE 


8102 


S0233/0007 


Asmah S Shetumba 


St 


Mary 


s Mazinde Juu 


Jangwani (day) 


EGM 


8103 


S0233/0008 


Avelina J Sulley 


St 


Mary 


s Mazinde Juu 


Dodoma 


PCM 


8104 


S0233/0009 


Azdah I Kash 


St 


Mary 


s Mazinde Juu 


Weruweru 


EGM 


8105 


S0233/0010 


Aziza Y Karim 


St 


Mary 


s Mazinde Juu 


Lugoba 


CBG 


8106 


S0233/001 1 


Beatrice F Mboya 


St 


Mary 


s Mazinde Juu 


Tinde 


HGE 


8107 


S0233/0013 


Betty S Mbelwa 


St 


Mary 


s Mazinde Juu 


Mkuu 


HGE 


8108 


S0233/0014 


Caroline P Masota 


St 


Mary 


s Mazinde Juu 


Ashira 


EGM 


8109 


S0233/0015 


Catherine J Kiiza 


St 


Mary 


s Mazinde Juu 


Nganza 


EGM 


8110 


S0233/0016 


Charlene M Kasambula 


St 


Mary 


s Mazinde Juu 


Kilakala 


HGL 


8111 


S0233/0017 


Chiku P Mbelwa 


St 


Mary 


s Mazinde Juu 


Kilakala 


PCM 


8112 


S0233/0018 


Daria D John 


St 


Mary 


s Mazinde Juu 


Ashira 


HGE 


8113 


S0233/0019 


Devotha O Mlyuka 


St 


Mary 


s Mazinde Juu 


Ifakara 


PCM 


8114 


S0233/0020 


Dionister J Mirondo 


St 


Mary 


s Mazinde Juu 


Msalato 


PCB 


8115 


S0233/0021 


Domitila F Kisaka 


St 


Mary 


s Mazinde Juu 


Ashira 


HGL 


8116 


S0233/0022 


Doreen A Ikula 


St 


Mary 


s Mazinde Juu 


Weruweru 


PCB 


8117 


S0233/0023 


Doreen O Kitomari 


St 


Mary 


s Mazinde Juu 


Msalato 


PCM 


8118 


S0233/0024 


Doris B Kusiga 


St 


Mary 


s Mazinde Juu 


Tarakea 


PCM 


8119 


S0233/0025 


Eileen P Mwakatobe 


St 


Mary 


s Mazinde Juu 


Dareda 


HKL 


8120 


S0233/0026 


Elizabeth R Nyaki 


St 


Mary 


s Mazinde Juu 


Iringa Girls 


EGM 


8121 


S0233/0027 


Emiliana Busigazi 


St 


Mary 


s Mazinde Juu 


Jangwani (day) 


PCB 


8122 


S0233/0028 


Emmanuela M Ipini 


St 


Mary 


s Mazinde Juu 


J.j. Mungai 


HGL 


8123 


S0233/0029 


Evadine P Masota 


St 


Mary 


s Mazinde Juu 


Tabora Girls 


PCM 


8124 


S0233/0030 


Fatma S Madenge 


St 


Mary 


s Mazinde Juu 


Msalato 


PCM 


8125 


S0233/0031 


Fatma S Twaakyondo 


St 


Mary 


s Mazinde Juu 


Kibondo 


HGL 


8126 


S0233/0032 


Gift E Marko 


St 


Mary 


s Mazinde Juu 


Machame 


HGL 


8127 


S0233/0033 


Gladness L Kika 


St 


Mary 


s Mazinde Juu 


Msalato 


PCM 


8128 


S0233/0034 


Grace E Munisi 


St 


Mary 


s Mazinde Juu 


Songea Girls 


CBG 


8129 


S0233/0035 


Hellen S Mpanduji 


St 


Mary 


s Mazinde Juu 


Kilakala 


PCM 


8130 


S0233/0036 


Hulda E Zelothe 


St 


Mary 


s Mazinde Juu 


Tarakea 


PCB 


8131 


S0233/0037 


Irene I Mlangwa 


St 


Mary 


s Mazinde Juu 


Bwiru Girls 


EGM 


8132 


S0233/0038 


Irene J Bantulaki 


St 


Mary 


s Mazinde Juu 


Tukuyu 


EGM 


8133 


S0233/0039 


Jane A Njau 


St 


Mary 


s Mazinde Juu 


Mkuu 


PCM 


8134 


S0233/0040 


Jane R Reuben 


St 


Mary 


s Mazinde Juu 


Usangi Day 


HKL 166 SNO 


EXAM No. 


JINA LA MWANAFUNZI 


SHULE ATOKAYO 


SHULE AENDAYO 


MASOMO 


8135 


S0233/0041 


Janeth J Woisso 


St 


Mary 


s Mazinde Juu 


Korogwe 


HGK 


8136 


S0233/0042 


Jasmine H Gogola 


St 


Mary 


s Mazinde Juu 


Usangi Day 


HKL 


8137 


S0233/0043 


Karen J Albano 


St 


Mary 


s Mazinde Juu 


Msalato 


HGL 


8138 


S0233/0044 


Karen J Kabelinde 


St 


Mary 


s Mazinde Juu 


Usongwe 


EGM 


8139 


S0233/0045 


Karen K Malai 


St 


Mary 


s Mazinde Juu 


Dodoma 


EGM 


8140 


S0233/0046 


Latifa Msangi 


St 


Mary 


s Mazinde Juu 


Iringa Girls 


EGM 


8141 


S0233/0047 


Leah S Mpingama 


St 


Mary 


s Mazinde Juu 


Weruweru 


HGE 


8142 


S0233/0048 


LindaO Kimaro 


St 


Mary 


s Mazinde Juu 


Msalato 


PCM 


8143 


S0233/0049 


Lucia B Ombay 


St 


Mary 


s Mazinde Juu 


Korogwe 


HKL 


8144 


S0233/0051 


Maria M Mbago 


St 


Mary 


s Mazinde Juu 


Ashira 


EGM 


8145 


S0233/0050 


Mariam H Mahige 


St 


Mary 


s Mazinde Juu 


Iringa Girls 


EGM 


8146 


S0233/0052 


Marietha Lung'aro 


St 


Mary 


s Mazinde Juu 


Msalato 


PCM 


8147 


S0233/0053 


Mary D Semkonga 


St 


Mary 


s Mazinde Juu 


Kazima 


EGM 


8148 


S0233/0054 


Mary J Msumari 


St 


Mary 


s Mazinde Juu 


Muheza 


PCB 


8149 


S0233/0055 


Maureen L Mhinzi 


St 


Mary 


s Mazinde Juu 


J.j. Mungai 


HGL 


8150 


S0233/0056 


Monica W Kimathi 


St 


Mary 


s Mazinde Juu 


Tinde 


HGE 


8151 


S0233/0057 


Mwanahamisi V Kutika 


St 


Mary 


s Mazinde Juu 


Ifunda Girls 


HGE 


8152 


S0233/0058 


Neema J Njiku 


St 


Mary 


s Mazinde Juu 


Kondoa 


HGL 


8153 


S0233/0059 


Neema P Honywan 


St 


Mary 


s Mazinde Juu 


Korogwe 


PCM 


8154 


S0233/0060 


Nkunde N Otaru 


St 


Mary 


s Mazinde Juu 


Mtwara Girls 


EGM 


8155 


S0233/0061 


Nyalaga J Kongola 


St 


Mary 


s Mazinde Juu 


Dodoma 


HGL 


8156 


S0233/0062 


Pili H Kotti 


St 


Mary 


s Mazinde Juu 


Iringa Girls 


EGM 


8157 


S0233/0063 


Rebecca H Basisi 


St 


Mary 


s Mazinde Juu 


Lugoba 


HGL 


8158 


S0233/0064 


Reginalda O Lucas 


St 


Mary 


s Mazinde Juu 


Iringa Girls 


EGM 


8159 


S0233/0065 


Rehema A Bendera 


St 


Mary 


s Mazinde Juu 


Zanaki (day) 


EGM 


8160 


S0233/0066 


Rehema F Msuya 


St 


Mary 


s Mazinde Juu 


Ashira 


HGL 


8161 


S0233/0067 


Rehema H Maige 


St 


Mary 


s Mazinde Juu 


Ashira 


EGM 


8162 


S0233/0068 


Rosemary B Mburi 


St 


Mary 


s Mazinde Juu 


Tarakea 


PCM 


8163 


S0233/0069 


Sanura S Ibwe 


St 


Mary 


s Mazinde Juu 


Weruweru 


EGM 


8164 


S0233/0070 


Sarafina P Sanga 


St 


Mary 


s Mazinde Juu 


Ifunda Girls 


EGM 


8165 


S0233/0071 


Sharon G Sekemi 


St 


Mary 


s Mazinde Juu 


Jangwani (day) 


HGE 


8166 


S0233/0072 


Sharon S Mbajo 


St 


Mary 


s Mazinde Juu 


Ifakara 


CBG 


8167 


S0233/0073 


Sia V Lema 


St 


Mary 


s Mazinde Juu 


Ashira 


EGM 


8168 


S0233/0074 


Tracy T Benedicto 


St 


Mary 


s Mazinde Juu 


Msalato 


HGL 


8169 


S0233/0075 


Victoria Evarist 


St 


Mary 


s Mazinde Juu 


Msalato 


PCM 


8170 


S0233/0076 


Vivian V Aloyce 


St 


Mary 


s Mazinde Juu 


Msalato 


PCM 


8171 


S0233/0077 


Winfrida J Hombee 


St 


Mary 


s Mazinde Juu 


Masasi Girls 


HKL 


8172 


S0233/0078 


Winnie Makundi 


St 


Mary 


s Mazinde Juu 


Kazima 


EGM 


8173 


S0233/0079 


Zuhura M Kanyawanah 


St 


Mary 


s Mazinde Juu 


Bwiru Girls 


HGE 


8174 


S4395/0001 


Ajema Joseph Nyakogalo 


St 


Mary 


s Mwanza 


Maswa 


PCM 


8175 


S4395/0004 


Atwebembela John Kasenene 


St 


Mary 


s Mwanza 


Mpanda 


CBG 


8176 


S4395/0008 


Cecilia Osebe Nyangena 


St 


Mary 


s Mwanza 


Weruweru 


PCB 


8177 


S4395/0010 


Christina Dominic Mchomvu 


St 


Mary 


s Mwanza 


Jikomboe 


HGL 


8178 


S4395/0014 


Elizabeth Beatus Nyakunga 


St 


Mary 


s Mwanza 


Dakawa 


HKL 


8179 


S4395/0015 


Faiza Said Ramadhan 


St 


Mary 


s Mwanza 


Magu 


PCB 


8180 


S4395/0016 


Fatma Eqbal Alibhai 


St 


Mary 


s Mwanza 


Maswa 


PCB 


8181 


S4395/0019 


Happyness Tinila Doma 


St 


Mary 


s Mwanza 


Mwamashimba 


HGK 


8182 


S4395/0023 


Hope Joseph Lihanda 


St 


Mary 


s Mwanza 


Nganza 


PCB 


8183 


S4395/0025 


Husna Hazan Ahmed 


St 


Mary 


s Mwanza 


Chief Ihunyo 


HGL 167 SNO 


EXAM No. 


JINA LA MWANAFUNZI 


SHULE ATOKAYO 


SHULE AENDAYO 


MASOMO 


8184 


S4395/0026 


Irene Daniel Magambo 


St 


Mary's Mwanza 


Maswa 


HGE 


8185 


S4395/0037 


Lucy Patrick Maziku 


St 


Mary's Mwanza 


Mpanda 


CBG 


8186 


S4395/0038 


Lucy Wambura Josephat 


St 


Mary's Mwanza 


Chief Ihunyo 


HGE 


8187 


S4395/0041 


Mariam Abubakary Samiji 


St 


Mary's Mwanza 


Maswa 


CBG 


8188 


S4395/0045 


Mwanamgeni Abbou Ngoda 


St 


Mary's Mwanza 


Kishoju 


EGM 


8189 


S4395/0047 


Neema Joseph Magullu 


St 


Mary's Mwanza 


Dr. Olsen 


PCB 


8190 


S4395/0058 


Sherbanu Mehboob Alibhai 


St 


Mary's Mwanza 


Maswa 


PCB 


8191 


S4395/0060 


Veronica S. George 


St 


Mary's Mwanza 


Chief Ihunyo 


HKL 


8192 


S4395/0063 


Zawadi John Bunyanya 


St 


Mary's Mwanza 


Maswa 


PCM 


8193 


S4395/0064 


Zuhura Mpenda Mkonge 


St 


Mary's Mwanza 


Tabora Girls 


PCB 


8194 


S3483/0001 


Anna H Ngimbusi 


St 


Mary's-ulete 


Makambako 


EGM 


8195 


S3483/0002 


Apia B Kapole 


St 


Mary's-ulete 


Uwemba 


HGL 


8196 


S3483/0003 


Deograsia E Magelanga 


St 


Mary's-ulete 


Usongwe 


HGE 


8197 


S3483/0004 


Dorah A Mwasumilwe 


St 


Mary's-ulete 


Isimila 


HKL 


8198 


S3483/0007 


Emma A Mkolwe 


St 


Mary's-ulete 


Loleza 


PCM 


8199 


S3483/0008 


Ephrancia V Kamanzi 


St 


Mary's-ulete 


Chief Ihunyo 


HGE 


8200 


S3483/0010 


Jema I Mtega 


St 


Mary's-ulete 


Iringa Girls 


CBG 


8201 


S3483/0012 


Levina S Msagamasi 


St 


Mary's-ulete 


Iringa Girls 


CBG 


8202 


S3483/0013 


Lina E Kipangula 


St 


Mary's-ulete 


Londoni 


EGM 


8203 


S3483/0014 


Maria K Mng'ong'o 


St 


Mary's-ulete 


Manyunyu 


HGK 


8204 


S3483/0017 


Naomi A Kyando 


St 


Mary's-ulete 


Morogoro 


HGL 


8205 


S3483/0020 


Patricia J Fuime 


St 


Mary's-ulete 


Mwakaleli 


HGE 


8206 


S3483/0023 


ShimilaT Ally 


St 


Mary's-ulete 


Songea Girls 


CBG 


8207 


S3483/0024 


Shirley E Msuha 


St 


Mary's-ulete 


Korogwe 


PCB 


8208 


S3483/0025 


Sophia G Kangalawe 


St 


Mary's-ulete 


Dakawa 


HGL 


8209 


S3483/0027 


Twabwike N Ambakisye 


St 


Mary's-ulete 


Isimila 


HGL 


8210 


S3483/0028 


Violeth V Msola 


St 


Mary's-ulete 


Bwiru Girls 


CBG 


8211 


S3483/0029 


Wilhelmina H Ng'umbi 


St 


Mary's-ulete 


lleje 


PCM 


8212 


S3483/0031 


Winfrida S Ngwenga 


St 


Mary's-ulete 


Dakawa 


HGL 


8213 


S0191/0002 


Agrides G. Semei 


St 


Mathias Mulumba 


Kondoa 


CBG 


8214 


S0191/0003 


Annusiata K. Rusaho 


St 


Mathias Mulumba 


Ifakara 


HKL 


8215 


S0191/0004 


Anyes W. Kanubho 


St 


Mathias Mulumba 


Isimila 


HGK 


8216 


S0191/0005 


Esteria G. Sumuni 


St 


Mathias Mulumba 


Mkugwa 


HGK 


8217 


S0191/0008 


Genoveva D. Vomo 


St 


Mathias Mulumba 


Kibondo 


HGK 


8218 


S0191/0009 


Grace C. Masabho 


St 


Mathias Mulumba 


Tumaini 


HGK 


8219 


S0191/0010 


Groria G Nzungu 


St 


Mathias Mulumba 


Ruvu 


HGL 


8220 


S0191/0013 


Maines L. Nyoka 


St 


Mathias Mulumba 


Malagarasi 


HGK 


8221 


S1071/0001 


Abela Eustace Gabone 


St 


Matthew's 


Weruweru 


ECA 


8222 


S1 071 /0002 


Adelaide Issaya Mwasyoghe 


St 


Matthew's 


Msalato 


PCM 


8223 


S1 071 /0005 


Agness Josia Nguku 


St 


Matthew's 


J.j. Mungai 


HGL 


8224 


S1 071 /0008 


Ancila Daudi Kayange 


St 


Matthew's 


Mwanza 


PCB 


8225 


S1 071 /0009 


Angelina John Silaja 


St 


Matthew's 


Maswa 


PCB 


8226 


S1071/0011 


Anna Alfredy Shao 


St 


Matthew's 


Longido 


HKL 


8227 


S1071/0014 


Anusiata Constantine Kimario 


St 


Matthew's 


Kilakala 


PCM 


8228 


S1071/0017 


Asimwe Joseph Rweyemamu 


St 


Matthew's 


Ifakara 


PCB 


8229 


S1 071 /0022 


BainaAbraham Mulinda 


St 


Matthew's 


Tarakea 


PCM 


8230 


S1 071 /0027 


Blandina Daudi Maregesi 


St 


Matthew's 


Mbeya 


PCM 


8231 


S1 071 /0032 


Cecylia Bonny Sesanyagi 


St 


Matthew's 


Machame 


EGM 


8232 


S1 071 /0043 


Doreen William Lupatu 


St 


Matthew's 


Ifunda Girls 


EGM 168 SNO 


EXAM No. 


JINA LA MWANAFUNZI 


SHULE ATOKAYO 


SHULE AENDAYO 


MASOMO 


8233 


S1 071 /0045 


Elizabeth Francis Duma 


St. Matthew's 


Igowole 


HGL 


8234 


S1 071 /0049 


Elizabeth Salvatory Mtunga 


St. Matthew's 


Mtwara Girls 


HGE 


8235 


S1 071 /0050 


Emeronce Pacifique Minani 


St. Matthew's 


Tabora Girls 


PCB 


8236 


S1071/0051 


Eneck Julius Ningu 


St. Matthew's 


Songea Girls 


PCB 


8237 


S1 071 /0053 


Ester Maulid Juma 


St. Matthew's 


Kibondo 


HGL 


8238 


S1071/0055 


Esther Peter Shunula 


St. Matthew's 


Malagarasi 


HKL 


8239 


S1 071 /0056 


Evelyn John Marwa 


St. Matthew's 


Kazima 


ECA 


8240 


S1 071 /0057 


Evodia Richard Mzena 


St. Matthew's 


Iringa Girls 


EGM 


8241 


S1 071 /0058 


Fadhila Kassim Kayoyo 


St. Matthew's 


Mpwapwa 


PCM 


8242 


S1071/0061 


Fatina Habibu Rashidi 


St. Matthew's 


Mtwara Tech. 


PCM 


8243 


S1 071 /0062 


Fatma Abdallah Abbas 


St. Matthew's 


Mtwara Tech. 


PCB 


8244 


S1 071 /0063 


Fatuma Mambea Kachema 


St. Matthew's 


Mkolani 


PCM 


8245 


S1071/0067 


Frida Leon Paul 


St. Matthew's 


Jangwani (day) 


HGE 


8246 


S1 071 /0072 


Grace Angiringa Usoy 


St. Matthew's 


Ifakara 


PCB 


8247 


S1 071 /0075 


Halima Salehe Rwambo 


St. Matthew's 


Mbeya 


EGM 


8248 


S1 071 /0076 


Happiness Charles Sengerema 


St. Matthew's 


Lusanga 


CBG 


8249 


S1071/0081 


Hellen Herbert Kilango 


St. Matthew's 


Korogwe 


PCM 


8250 


S1071/0085 


Husna Msagati Kihiyo 


St. Matthew's 


Mwendakulima 


HGL 


8251 


S1 071 /0086 


Irene Andrew Kilale 


St. Matthew's 


Wdmi 


WAT 


8252 


S1 071 /0087 


Irene Charles Buberwa 


St. Matthew's 


Masasi Girls 


HGL 


8253 


S1 071 /0088 


Irene Gukila Masegese 


St. Matthew's 


Morogoro 


HGL 


8254 


S1071/0091 


Isabela Stephen Mushi 


St. Matthew's 


Mawenzi 


EGM 


8255 


S1 071 /0096 


Jackline Isaac Kiputa 


St. Matthew's 


Mringa 


ECA 


8256 


S1 071 /0097 


Jackline Judicate Munisy 


St. Matthew's 


Weruweru 


ECA 


8257 


S1071/0100 


Jane Gerald Mtonyole 


St. Matthew's 


Jangwani (day) 


HGE 


8258 


S1071/0103 


Jesca Regnald Macha 


St. Matthew's 


Tarakea 


PCB 


8259 


S1 071 /01 04 


Jestina Sadiki Keu 


St. Matthew's 


Ifakara 


PCM 


8260 


S1071/0106 


Joan Simon Chale 


St. Matthew's 


Kazima 


EGM 


8261 


S1071/0107 


Josephina Imani Mwankusye 


St. Matthew's 


Nganza 


ECA 


8262 


S1071/0109 


Judith Fanuel Malekela 


St. Matthew's 


Kilakala 


PCM 


8263 


S1071/0110 


Judith James William 


St. Matthew's 


Weruweru 


ECA 


8264 


S1071/0111 


Judith Mathew Halla 


St. Matthew's 


Ruvu 


PCM 


8265 


S1071/0114 


Justina Mathias Mwing'a 


St. Matthew's 


Loleza 


PCM 


8266 


S1071/0115 


Kachechee Zwahil Mshanga 


St. Matthew's 


Ifunda Tech. 


PCB 


8267 


S1071/0118 


Khadija Issa Shekilango 


St. Matthew's 


Msalato 


PCM 


8268 


S1071/0119 


Khadija Nsato Marijani 


St. Matthew's 


Mbeya 


HGL 


8269 


S1071/0120 


Kulthum Mgeni Mjenga 


St. Matthew's 


Weruweru 


ECA 


8270 


S1071/0122 


Latifa Abdalla Ali 


St. Matthew's 


Msalato 


PCM 


8271 


S1071/0124 


Lidya Paul Nyingo 


St. Matthew's 


Kibondo 


HGL 


8272 


S1071/0125 


Lilian Honest Moshy 


St. Matthew's 


Kibondo 


HGL 


8273 


S1071/0127 


Loveness John Mwaya 


St. Matthew's 


Machame 


EGM 


8274 


S1071/0131 


Lulu Japhet Mwina 


St. Matthew's 


Songea Girls 


PCB 


8275 


S1 071 /01 32 


Lwise Kalist Simon 


St. Matthew's 


Mwika 


EGM 


8276 


S1 071 /01 33 


Madete Michael Lyuba 


St. Matthew's 


Bwiru Girls 


PCB 


8277 


S1071/0136 


Magreth John Mwita 


St. Matthew's 


Masasi Girls 


PGM 


8278 


S1071/0137 


Magreth Patrick Maganga 


St. Matthew's 


Malagarasi 


HKL 


8279 


S1 071 /01 43 


Mariam Sudi Shabani 


St. Matthew's 


Ifakara 


PCM 


8280 


S1 071 /01 44 


Mariam Tamambele Simba 


St. Matthew's 


Kazima 


EGM 


8281 


S1071/0145 


Mariam Thadeo Mwanahapa 


St. Matthew's 


Mringa 


ECA 169 SNO 


EXAM No. 


JINA LA MWANAFUNZI 


SHULE ATOKAYO 


SHULE AENDAYO 


MASOMO 


8282 


S1071/0146 


Mariam Yunus Massoud 


St. Matthew's 


Kazima 


EGM 


8283 


S1071/0150 


Medy Angyelile Amon 


St. Matthew's 


Ifakara 


PCB 


8284 


S1 071 /01 53 


Monica Longinus Kagaruki 


St. Matthew's 


Bwiru Girls 


HGE 


8285 


S1071/0154 


Mtunda Ahmed Kasudia 


St. Matthew's 


Ifakara 


PCB 


8286 


S1071/0156 


Mwanaidi Sebastian Nzota 


St. Matthew's 


Songea Girls 


EGM 


8287 


S1071/0157 


Najma Abdallah Hussein 


St. Matthew's 


Mkolani 


PCB 


8288 


S1 071 /01 58 


Nancy Sosthenes Massola 


St. Matthew's 


Mwanza 


HKL 


8289 


S1071/0160 


Neema Blasio Msafiri 


St. Matthew's 


Loleza 


PCM 


8290 


S1071/0161 


Neema Joseph Masunya 


St. Matthew's 


Dodoma 


PCB 


8291 


S1071/0167 


Nurat Ramadhan Kadebe 


St. Matthew's 


Masasi Girls 


HKL 


8292 


S1 071 /01 68 


Nyasafari Mang'ari Nyitika 


St. Matthew's 


Korogwe 


PCM 


8293 


S1 071 /01 69 


Pamela Simon Peter 


St. Matthew's 


Tambaza (day) 


PCM 


8294 


S1071/0170 


Penina Heri Mchunga 


St. Matthew's 


Ifakara 


PCB 


8295 


S1071/0172 


Prisca Charles Maro 


St. Matthew's 


Mkuu 


PCM 


8296 


S1 071 /01 73 


Pyurity Jacob Manyanga 


St. Matthew's 


Weruweru 


ECA 


8297 


S1 071 /01 75 


Rachel Malyango Lukule 


St. Matthew's 


Kibondo 


HKL 


8298 


S1071/0178 


Rose Frank Mosha 


St. Matthew's 


Kazima 


EGM 


8299 


S1071/0179 


Rosemary Edward Lugenga 


St. Matthew's 


Ifunda Girls 


PCM 


8300 


S1071/0180 


Ruth Denis Ogwang 


St. Matthew's 


Machame 


EGM 


8301 


S1071/0181 


Ruth Samuel Mtweve 


St. Matthew's 


Jikomboe 


HKL 


8302 


S1071/0185 


Salome Fortunatus Kiginga 


St. Matthew's 


Kondoa 


PCB 


8303 


S1071/0186 


Saphia Hamza Ngwaya 


St. Matthew's 


Bwiru Girls 


EGM 


8304 


S1 071 /01 89 


Sarah Salehe Mohamed 


St. Matthew's 


Lugalo 


PCB 


8305 


S1 071 /01 93 


Shamim Rajab Mbiku 


St. Matthew's 


Songe 


HKL 


8306 


S1071/0194 


Shamira Juma Mshangama 


St. Matthew's 


Kifaru 


EGM 


8307 


S1071/0198 


Subira Maulid Kuluwia 


St. Matthew's 


Zanaki (day) 


HKL 


8308 


S1 071 /0200 


Suzan Alex Wang'anyi 


St. Matthew's 


Kondoa 


PCB 


8309 


S1 071 /0202 


Tekla Gideon Chengelela 


St. Matthew's 


Masasi Girls 


PGM 


8310 


S1 071 /0203 


Theresia Jonas Mahenge 


St. Matthew's 


ArushaTech.. 


ELE 


8311 


S1 071 /0204 


Tumaini Betwel Mgeni 


St. Matthew's 


Wdmi 


WAT 


8312 


S1 071 /0208 


Veronica Rijam Masasi 


St. Matthew's 


Weruweru 


ECA 


8313 


S1071/0210 


Victoria Egidius Mabugo 


St. Matthew's 


Machame 


EGM 


8314 


S1071/0212 


Victoria Zecharia Shilla 


St. Matthew's 


Nangwa 


HGE 


8315 


S1071/0213 


Warda Salum Mintanga 


St. Matthew's 


Chang'ombe (day) 


HGL 


8316 


S1071/0215 


Wendy Robert Ntuah 


St. Matthew's 


Mtwara Girls 


EGM 


8317 


S1071/0216 


Witness Michael Hyera 


St. Matthew's 


Ifunda Girls 


PCM 


8318 


S1071/0217 


Yuneth George Thomas 


St. Matthew's 


Kilakala 


PCM 


8319 


S1071/0220 


Zeina Sadiki Msangi 


St. Matthew's 


Ifunda Girls 


PCM 


8320 


S4039/0001 


Adelyne Macha 


St. Theresa Of The Child Je 


Mkuu 


EGM 


8321 


S4039/0002 


Agness J Senya 


St. Theresa Of The Child Je 


Ifunda Girls 


EGM 


8322 


S4039/0003 


Aileen James 


St. Theresa Of The Child Je 


Ashira 


CBG 


8323 


S4039/0005 


Anitha Godwin 


St. Theresa Of The Child Je 


Chief Ihunyo 


HGL 


8324 


S4039/0006 


Anna Ngoty 


St. Theresa Of The Child Je 


Dakawa 


HGL 


8325 


S4039/0007 


Anna Peter 


St. Theresa Of The Child Je 


Mkuu 


CBG 


8326 


S4039/0010 


Bavelyne Machumu 


St. Theresa Of The Child Je 


Msalato 


PCB 


8327 


S4039/0012 


Bellansila Lebero 


St. Theresa Of The Child Je 


Kisimiri 


PCM 


8328 


S4039/0015 


Cecilia F Binagi 


St. Theresa Of The Child Je 


Nganza 


EGM 


8329 


S4039/0018 


Devotha R Mushi 


St. Theresa Of The Child Je 


Lusanga 


HKL 


8330 


S4039/0019 


Edda Yahya 


St. Theresa Of The Child Je 


Kazima 


EGM 170 SNO 


EXAM No. 


JINA LA MWANAFUNZI 


SHULE ATOKAYO 


SHULE AENDAYO 


MASOMO 


8331 


S4039/0025 


Flora Mosha Dubi 


St. Theresa Of The Child Je 


Nganza 


CBG 


8332 


S4039/0026 


Glory John 


St. Theresa Of The Child Je 


Mkolani 


CBG 


8333 


S4039/0027 


Glory Joseph 


St. Theresa Of The Child Je 


Igunga 


HGK 


8334 


S4039/0028 


Glory Pius 


St. Theresa Of The Child Je 


Chief Ihunyo 


HKL 


8335 


S4039/0030 


Irene F Banzi 


St. Theresa Of The Child Je 


Ifunda Girls 


PGM 


8336 


S4039/0034 


Joyce Ringo 


St. Theresa Of The Child Je 


Tambaza (day) 


PCM 


8337 


S4039/0036 


Khadija Hamza 


St. Theresa Of The Child Je 


Ruvu 


CBG 


8338 


S4039/0039 


Leticia Raymond 


St. Theresa Of The Child Je 


Nangwa 


HGL 


8339 


S4039/0040 


Lightness Felischism 


St. Theresa Of The Child Je 


Mkuu 


CBG 


8340 


S4039/0041 


Louisa Kimaro 


St. Theresa Of The Child Je 


Morogoro 


EGM 


8341 


S4039/0045 


Lydia M Masonda 


St. Theresa Of The Child Je 


Florian 


CBG 


8342 


S4039/0047 


Mariam Phares 


St. Theresa Of The Child Je 


Ifunda Girls 


PGM 


8343 


S4039/0048 


Martha Gwaseko 


St. Theresa Of The Child Je 


Nganza 


PCM 


8344 


S4039/0053 


Mary J Mmanda 


St. Theresa Of The Child Je 


Kishoju 


HGE 


8345 


S4039/0054 


Marystella V Njau 


St. Theresa Of The Child Je 


Nganza 


PCM 


8346 


S4039/0055 


Massomy K Gilliance 


St. Theresa Of The Child Je 


Nangwa 


HGL 


8347 


S4039/0056 


Melissa Sweetbert 


St. Theresa Of The Child Je 


Tabora Girls 


CBG 


8348 


S4039/0060 


Noela A Lema 


St. Theresa Of The Child Je 


Nganza 


CBG 


8349 


S4039/0061 


Norah Peter 


St. Theresa Of The Child Je 


Songe 


HGL 


8350 


S4039/0062 


Patricia Victor 


St. Theresa Of The Child Je 


Ifunda Girls 


PGM 


8351 


S4039/0063 


Rachel Kalinga 


St. Theresa Of The Child Je 


Engutoto 


HKL 


8352 


S4039/0064 


Rahma Magai 


St. Theresa Of The Child Je 


Engutoto 


HGL 


8353 


S4039/0066 


Rosalia Ojode 


St. Theresa Of The Child Je 


Tambaza (day) 


PCM 


8354 


S4039/0065 


Rosalia D Mokoki 


St. Theresa Of The Child Je 


Chief Ihunyo 


HKL 


8355 


S4039/0070 


Rose Morris 


St. Theresa Of The Child Je 


Iringa Girls 


EGM 


8356 


S4039/0069 


Rosemary Sagatti 


St. Theresa Of The Child Je 


Natta 


HKL 


8357 


S4039/0073 


Sarah Vicent 


St. Theresa Of The Child Je 


Ashira 


CBG 


8358 


S4039/0076 


Theresia Layda 


St. Theresa Of The Child Je 


Mkuu 


CBG 


8359 


S4039/0077 


Upendo Samwel 


St. Theresa Of The Child Je 


Nganza 


CBG 


8360 


S4039/0079 


Victoria Deodatus 


St. Theresa Of The Child Je 


Ifunda Girls 


PGM 


8361 


S4039/0080 


Violet W Maresi 


St. Theresa Of The Child Je 


Nganza 


EGM 


8362 


S4039/0081 


Winlight C Lyimo 


St. Theresa Of The Child Je 


Mwanza 


PCM 


8363 


S4039/0082 


Winnie Mnyenye 


St. Theresa Of The Child Je 


Bagamoyo 


PCB 


8364 


S01 96/0003 


Christina Edward 


St. Thomas More Kibogora 


Ruvu 


CBA 


8365 


S01 96/0005 


Perpetua Shija Omary 


St. Thomas More Kibogora 


Kaliua 


CBG 


8366 


S01 96/0006 


Rose Chisanza 


St. Thomas More Kibogora 


Chief Ihunyo 


HGK 


8367 


S01 96/0007 


Zelida Thomas 


St. Thomas More Kibogora 


Kibondo 


HGL 


8368 


S3623/0001 


Amina Mohamed 


St. Vicent 


Loleza 


PCB 


8369 


S3623/0005 


Asteria Alfred 


St. Vicent 


Mpanda 


CBG 


8370 


S3623/0012 


Christina Makilagi 


St. Vicent 


Mwamashimba 


HGL 


8371 


S3623/0013 


Colletha Mwambolla 


St. Vicent 


Dakawa 


HGK 


8372 


S3623/0014 


Deodatha Dotto 


St. Vicent 


Mwamashimba 


HKL 


8373 


S3623/0021 


Evaline Likanti 


St. Vicent 


Kibondo 


HGL 


8374 


S3623/0028 


Hadija Omari 


St. Vicent 


Urambo 


HGK 


8375 


S3623/0033 


Laulencia Emmanuel 


St. Vicent 


Kibondo 


HGK 


8376 


S3623/0037 


Magdalena Gilbert 


St. Vicent 


Vwawa 


HGK 


8377 


S3623/0043 


Modesther Mdaki 


St. Vicent 


Kazima 


EGM 


8378 


S3623/0049 


Neema Onesmo 


St. Vicent 


Mpanda 


CBG 


8379 


S3623/0050 


Penina Mihayo 


St. Vicent 


Kaliua 


CBG 171 SNO 


EXAM No. 


JINA LA MWANAFUNZI 


SHULE ATOKAYO 


SHULE AENDAYO 


MASOMO 


8380 


S3623/0051 


Pili Katoto 


St. Vicent 


Urambo 


HKL 


8381 


S3623/0052 


Pilly Hassan 


St. Vicent 


Jikomboe 


HGL 


8382 


S3623/0053 


Oueenagusta Alfred 


St. Vicent 


Masasi Girls 


HGK 


8383 


S0768/001 1 


Happy Nchimbi 


St.benedict 


Namabengo 


HGL 


8384 


S0768/0014 


Herbertha E. Mpete 


St.benedict 


Ulayasi 


PCB 


8385 


S0768/0025 


Neema S. Juma 


St.benedict 


Mtwara Girls 


CBG 


8386 


S0962/0002 


Amina Mohamed Bayu 


St.carolus 


Mkolani 


PCM 


8387 


S0962/0003 


Anjela David Mihayo 


St.carolus 


Chief Ihunyo 


HGE 


8388 


S0962/0004 


Anna Nicodemus Macha 


St.carolus 


Kazima 


EGM 


8389 


S0962/0005 


Asia Rajabu Diwani 


St.carolus 


Lugoba 


PCM 


8390 


S0962/0008 


Egna Mathew Munishi 


St.carolus 


Kaliua 


PCB 


8391 


S0962/0009 


ElineemaAbel Nkuwi 


St.carolus 


Nganza 


CBG 


8392 


S0962/0010 


Ester Jonas Maiseli 


St.carolus 


Kibondo 


HGL 


8393 


S0962/001 1 


Foibe Rogath Mchau 


St.carolus 


Maswa 


PCM 


8394 


S0962/0012 


Helena Charles Mwangila 


St.carolus 


Kilakala 


PCM 


8395 


S0962/0013 


Isabela Allen Ngowi 


St.carolus 


Kisimiri 


PCM 


8396 


S0962/0014 


Jesca Frank Shirima 


St.carolus 


Weruweru 


PCB 


8397 


S0962/0015 


Magreth Alex Darabe 


St.carolus 


Mwendakulima 


HGK 


8398 


S0962/0016 


Marietha Joachim Lyakurwa 


St.carolus 


Tumaini 


HGK 


8399 


S0962/0019 


Suzana Julius Kitoki 


St.carolus 


Weruweru 


PCB 


8400 


S0962/0020 


Tulafiona Isaack Nyakonji 


St.carolus 


Tabora Girls 


CBG 


8401 


S0962/0021 


Victoria Asheri Kilimba 


St.carolus 


Maswa 


PCM 


8402 


S1 109/0001 


Aneth J Malawandu 


St.dorcas Sem. 


Bwiru Girls 


HGL 


8403 


S1 109/0002 


Angel S Mushi 


St.dorcas Sem. 


Kibondo 


HGE 


8404 


S1 109/0004 


Brenda E Kuringe 


St.dorcas Sem. 


Ashira 


HGL 


8405 


S1 109/0006 


Deborah A Mlawa 


St.dorcas Sem. 


Msalato 


PCM 


8406 


S1 109/0008 


Doreen C Mowo 


St.dorcas Sem. 


Morogoro 


HGL 


8407 


S1 109/001 5 


Gift G Maseu 


St.dorcas Sem. 


Arusha 


EGM 


8408 


S1 109/0018 


Grace E Mwende 


St.dorcas Sem. 


Masasi Girls 


PGM 


8409 


S1 109/0020 


Helen J Kasusura 


St.dorcas Sem. 


Tumaini 


HGE 


8410 


S1 109/0021 


Holiness E Ngowi 


St.dorcas Sem. 


Kifaru 


HGE 


8411 


S1 109/0023 


Irene M Nyambele 


St.dorcas Sem. 


Mkugwa 


HGK 


8412 


S1 109/0024 


Irene M Thompson 


St.dorcas Sem. 


Masasi Girls 


HGL 


8413 


S1 109/0025 


Ishimwe E Waya 


St.dorcas Sem. 


Urambo 


HKL 


8414 


S1 109/0026 


Jackline David James Robi 


St.dorcas Sem. 


Maswa 


PCB 


8415 


S1 109/0027 


Levina M Vulustan 


St.dorcas Sem. 


Nganza 


CBG 


8416 


S1 109/0028 


Lightness G Gudu 


St.dorcas Sem. 


Kondoa 


PCB 


8417 


S1 109/0033 


Magreth Alex Bugeraha 


St.dorcas Sem. 


Ifunda Girls 


HGE 


8418 


S1 109/0034 


Magreth J Swai 


St.dorcas Sem. 


Maswa 


PCB 


8419 


S1 109/0037 


Naomi J Mwampishi 


St.dorcas Sem. 


Ifakara 


CBG 


8420 


S1 109/0039 


Nsajigwa Misidai 


St.dorcas Sem. 


Kondoa 


PCB 


8421 


S1 109/0041 


Prisca E Kidungwe 


St.dorcas Sem. 


Msalato 


HGL 


8422 


S1 247/0005 


Aneth A Mwanga 


St.marks 


Bwiru Girls 


EGM 


8423 


S1 247/0009 


Anitha E Gwera 


St.marks 


Dar. Institute Techn 


BIO-MED 


8424 


S1 247/001 2 


Annacomfort S Mshana 


St.marks 


Muheza 


CBG 


8425 


S1 247/001 6 


Annastazia M Kwaya 


St.marks 


Lusanga 


HKL 


8426 


S1 247/0024 


Bibie O Nyagali 


St.marks 


Maswa 


HGE 


8427 


S1 247/0025 


Brenda J Mwingira 


St.marks 


Zanaki (day) 


HKL 


8428 


S1 247/0026 


Caroline W Mwenisongole 


St.marks 


Bwiru Girls 


CBG 172 SNO 


EXAM No. 


JINA LA MWANAFUNZI 


SHULE ATOKAYO 


SHULE AENDAYO 


MASOMO 


8429 


S1 247/0035 


Costancia A Mgina 


St.marks 


Kisimiri 


HKL 


8430 


S 1247/0041 


Efratha Z Kristos 


St.marks 


Mbeya 


HGL 


8431 


S 1247/0043 


Ellyhaika P Minja 


St.marks 


Songe 


HGE 


8432 


S 1247/0049 


Esther E Njowoka 


St.marks 


Iringa Girls 


CBG 


8433 


S1 247/0050 


EstherGeorge Kihimbi 


St.marks 


Songe 


HKL 


8434 


S1 247/0052 


Esther L Kamgisha 


St.marks 


Sumve 


HKL 


8435 


S1 247/0056 


Faith A Kyando 


St.marks 


Bukoba 


PCB 


8436 


S 1247/0058 


Febby E Mbilinyi 


St.marks 


Urambo 


HKL 


8437 


S1 247/0060 


Flora P Okombo 


St.marks 


Longido 


HKL 


8438 


S1 247/0063 


Grace A Ngoli 


St.marks 


Ifakara 


PCM 


8439 


S1 247/0065 


Grace G Mmary 


St.marks 


Mringa 


HGE 


8440 


S1 247/0066 


Hadija J Makumbato 


St.marks 


Maswa 


HGE 


8441 


S1 247/0067 


Happiness E Shosi 


St.marks 


Wdmi 


WAT 


8442 


S1 247/0072 


Hawa D Matanda 


St.marks 


Nangwanda 


HKL 


8443 


S1 247/0073 


Hawa I Mkumbo 


St.marks 


Songe 


HKL 


8444 


S1 247/0074 


Hawa L Mabira 


St.marks 


Ruvu 


HKL 


8445 


S1 247/0075 


Herieth P Ng'andile 


St.marks 


Longido 


HKL 


8446 


S1 247/0078 


Irene N John 


St.marks 


Tumaini 


HGL 


8447 


S 1247/0084 


Janeth N Mlawa 


St.marks 


Zanaki (day) 


HKL 


8448 


S1 247/0089 


Lightness M Mkayula 


St.marks 


Dakawa 


HKL 


8449 


S1 247/0094 


Lilian P Mjunangoma 


St.marks 


Lukole 


HGE 


8450 


S 1247/0 102 


Maria W Massanzu 


St.marks 


Mkugwa 


HGL 


8451 


S1 247/01 00 


Mariam O Mkomwa 


St.marks 


Chang'ombe (day) 


PCB 


8452 


S1 247/01 05 


Martina F Wangoma 


St.marks 


Ruvu 


HGL 


8453 


S 1247/0 108 


Mwanahawa H Zewe 


St.marks 


Mtwara Tech. 


PCM 


8454 


S 1247/0 109 


Nancy B Masana 


St.marks 


Ifunda Tech. 


PCB 


8455 


S1 247/01 13 


Neema Amiri Chisasa 


St.marks 


Kondoa 


PCB 


8456 


S1 247/01 14 


Neema Israel Rwegalula 


St.marks 


Mtwara Girls 


CBG 


8457 


S1 247/01 18 


Raiya M Saidi 


St.marks 


Dar. Institute Techn 


BIO-MED 


8458 


S1 247/01 19 


Rehema R Tunguli 


St.marks 


Nganza 


EGM 


8459 


S1 247/01 20 


Rehema S Mohamed 


St.marks 


Mawenzi 


EGM 


8460 


S1 247/01 21 


Rose A Kessy 


St.marks 


Lusanga 


CBG 


8461 


S 1247/0 128 


Sarah R Sephen 


St.marks 


Mpwapwa 


PCM 


8462 


S1 247/01 31 


Shaely Richard Onessi 


St.marks 


Lukole 


HGE 


8463 


S1 247/01 34 


Suzan Godlove Msengi 


St.marks 


Kibondo 


HGE 


8464 


S1 247/01 38 


Verediana J Nchembi 


St.marks 


Tabora Girls 


PCB 


8465 


S 1247/0 140 


Victoria E Mwanikungu 


St.marks 


Mtwara Girls 


CBG 


8466 


S1 247/01 41 


Violet A Chabruma 


St.marks 


Tinde 


CBG 


8467 


S1 247/01 43 


Winfrida H Kawiche 


St.marks 


Mtwara Girls 


CBG 


8468 


S1 247/01 49 


Zabibu Yusuph Mikidadi 


St.marks 


Kazima 


ECA 


8469 


S1 060/001 6 


Grace Godias Kyambaha 


St.mary's 


Ifunda Girls 


EGM 


8470 


S3539/0001 


Angelina Henry Simika 


St.mary's Mbeya 


Dakawa 


HGK 


8471 


S3539/0002 


Anichukuwe Tulasila Mbwanji 


St.mary's Mbeya 


Lugalo 


CBG 


8472 


S3539/0003 


Anna Adelitus Mgao 


St.mary's Mbeya 


Lusanga 


PCB 


8473 


S3539/0005 


Bester Dominick Maliki 


St.mary's Mbeya 


Mpanda 


EGM 


8474 


S3539/0006 


Catherine Edgar Mangasila 


St.mary's Mbeya 


Arusha 


HGE 


8475 


S3539/0009 


Deepa Hitesh Valand 


St.mary's Mbeya 


Mpanda 


CBG 


8476 


S3539/0010 


Diana Bahath Mbungu 


St.mary's Mbeya 


Mpanda 


HGE 


8477 


S3539/001 1 


Fransisca John Mbano 


St.mary's Mbeya 


Mpanda 


CBG 173 SNO 


EXAM No. 


JINA LA MWANAFUNZI 


SHULE ATOKAYO 


SHULE AENDAYO 


MASOMO 


8478 


S3539/0012 


Grace Saidi Tunfunde 


St.mary's Mbeya 


Vwawa 


HGK 


8479 


S3539/0015 


Jacqueline Mathias Kibishi 


St.mary's Mbeya 


Uwemba 


HGK 


8480 


S3539/0017 


Joy Ernest Nzovu 


St.mary's Mbeya 


Mpanda 


HKL 


8481 


S3539/0018 


Kissa Timoth Kilembe 


St.mary's Mbeya 


Songea Girls 


PCB 


8482 


S3539/0019 


Lucy Ezekiel Mbonile 


St.mary's Mbeya 


Lugalo 


CBG 


8483 


S3539/0020 


Magdalena Herman Goda 


St.mary's Mbeya 


Kondoa 


CBG 


8484 


S3539/0021 


Mary Asimwe Shauri 


St.mary's Mbeya 


Loleza 


PCM 


8485 


S3539/0022 


Miriam Tito Mwakyusa 


St.mary's Mbeya 


Mpanda 


CBG 


8486 


S3539/0024 


Nuru Festo Mwiga 


St.mary's Mbeya 


Usongwe 


HGE 


8487 


S3539/0026 


Salome Daniel Masumbuko 


St.mary's Mbeya 


Songea Girls 


PCB 


8488 


S3539/0027 


Tunsume Osiah Benny 


St.mary's Mbeya 


Arusha 


ECA 


8489 


S3539/0028 


Warda Mohammed Juma 


St.mary's Mbeya 


Vwawa 


HGL 


8490 


S1 250/0034 


Vianey Wimile 


St.mary's Mpanda 


Nganza 


CBG 


8491 


S1 008/0003 


Clemensia Kapyanga 


St.maurus Chemchemi 


Mpanda 


CBG 


8492 


S1 049/0006 


Celina F Nguge 


St.thomas Aquinas' 


Florian 


CBA 


8493 


S1 049/0008 


Edina Makungu 


St.thomas Aquinas' 


Florian 


CBA 


8494 


S1 049/0009 


Ester Alfred 


St.thomas Aquinas' 


Maswa 


PCB 


8495 


S1 049/0010 


Eunice Samwel 


St.thomas Aquinas' 


Florian 


CBA 


8496 


S1 049/001 2 


Fatuma Mnzava 


St.thomas Aquinas' 


Urambo 


HGL 


8497 


S1 049/001 3 


Fidensia Soronyo 


St.thomas Aquinas' 


Florian 


CBA 


8498 


S1 049/001 8 


Halima Fadhili 


St.thomas Aquinas' 


Mwanza 


PCM 


8499 


S1 049/0021 


Irene Respick 


St.thomas Aquinas' 


Maswa 


CBG 


8500 


S 1049/0024 


Janeth Mpemba 


St.thomas Aquinas' 


Mwanza 


PCB 


8501 


S1 049/0025 


Jenipher Damson 


St.thomas Aquinas' 


Machame 


CBA 


8502 


S1 049/0027 


Joyce Aswile 


St.thomas Aquinas' 


Loleza 


PCB 


8503 


S1 049/0028 


Julieth Avelin 


St.thomas Aquinas' 


Florian 


CBA 


8504 


S1 049/0029 


Levina S Mfoy 


St.thomas Aquinas' 


Malagarasi 


HGK 


8505 


S1 049/0030 


Lilian Massaga 


St.thomas Aquinas' 


Mwamashimba 


HGK 


8506 


S1 049/0033 


Lucy M Rumoli 


St.thomas Aquinas' 


Usongwe 


EGM 


8507 


S1 049/0036 


Magreth Wagwene 


St.thomas Aquinas' 


Ruvu 


CBA 


8508 


S 1049/0037 


Mary Joseph 


St.thomas Aquinas' 


Ifakara 


CBA 


8509 


S1 049/0038 


Maxmilliana Mackey 


St.thomas Aquinas' 


Tinde 


CBG 


8510 


S1 049/0040 


Meckitilda J Kissi 


St.thomas Aquinas' 


Ifakara 


CBA 


8511 


S1 049/0044 


Paulina Stephen 


St.thomas Aquinas' 


Urambo 


HGL 


8512 


S 1049/0047 


Prisca Ndahani 


St.thomas Aquinas' 


Florian 


CBA 


8513 


S1 049/0053 


Salome Jacob 


St.thomas Aquinas' 


Mringa 


EGM 


8514 


S1 049/0059 


Witness Joram 


St.thomas Aquinas' 


Ifakara 


CBA 


8515 


S1 049/0060 


Zuena Goronya 


St.thomas Aquinas' 


Ruvu 


CBA 


8516 


S2342/0015 


Shamim Mussa Baharia 


Stamaria Salome 


Lugoba 


CBG 


8517 


S2342/0016 


Warda Hemed Mansour 


Stamaria Salome 


Mkuu 


HGL 


8518 


S 1670/0003 


Anita Gwamaka Mwambaja 


Stanley 


Weruweru 


ECA 


8519 


S1 670/0007 


Deborah Ninsima Manga 


Stanley 


Dodoma 


CBG 


8520 


S1 670/0010 


Hadija Ayubu Mumi 


Stanley 


Nganza 


PCB 


8521 


S1 670/001 2 


Happiness Steven Wandellah 


Stanley 


Songea Girls 


PCB 


8522 


S1 670/001 3 


Jacqueline Edson Mwombeki 


Stanley 


Loleza 


CBG 


8523 


S1 670/001 7 


Jovina Buberwa Mchwampaka 


Stanley 


Weruweru 


PCB 


8524 


S1 670/0022 


Neema Josiah Mgonja 


Stanley 


Ifunda Girls 


HGK 


8525 


S2421/0001 


Aloycia Alphonce Shayo 


Star 


Ashira 


EGM 


8526 


S2421/0002 


Aneth Allen Kasinde 


Star 


Iringa Girls 


CBG 174 SNO 


EXAM No. 


JINA LA MWANAFUNZI 


SHULE ATOKAYO 


SHULE AENDAYO 


MASOMO 


8527 


S2421/0005 


Diana Oswald Kaaya 


Star 


Mbeya 


HGL 


8528 


S2421/0006 


Ester Nathaniel Katinila 


Star 


Kondoa 


PCB 


8529 


S2421/0008 


Glory Rodrick Maimu 


Star 


Mkuu 


HGL 


8530 


S2421/0009 


Hellen Gabriel Laizer 


Star 


Ifunda Girls 


EGM 


8531 


S2421/0010 


Irene Medard Njuu 


Star 


Ashira 


CBG 


8532 


S2421/0015 


Monica Joseph Matongo 


Star 


Lusanga 


CBG 


8533 


S2421/0016 


Nazreen Ally Ibrahim 


Star 


Bukoba 


PCB 


8534 


S2421/0017 


Neema Humphrey Mmbaga 


Star 


Kondoa 


PCB 


8535 


S242 1/0021 


Rose Evance Kimambo 


Star 


Maswa 


PCB 


8536 


S2421/0022 


Rose Gregory Urassa 


Star 


Ifakara 


PCM 


8537 


S242 1/0023 


Veronica Amon Nyansambo 


Star 


Mkugwa 


HGL 


8538 


S2421/0024 


Victoria Christopher Mahundi 


Star 


Ifakara 


PCB 


8539 


S2421/0025 


Victoria Vitalis Mmbando 


Star 


Tarakea 


CBG 


8540 


S4602/0003 


Elizabert Kibona Daimon 


Steven Kibona 


Loleza 


HKL 


8541 


S2858/0022 


Elina Mwigune 


Sua 


Lugalo 


HGL 


8542 


S2858/0052 


Jaqueline R Hyera 


Sua 


Londoni 


EGM 


8543 


S2858/0094 


Scolastika Rocky 


Sua 


Usangi Day 


HGE 


8544 


S2858/0102 


Stumai Ally 


Sua 


Mwakaleli 


HKL 


8545 


S 1902/0023 


Paulina Jacob 


Suguti 


Kishoju 


HKL 


8546 


S0489/0047 


Modesther Modestus Fabian 


Suji 


Mtwara Girls 


CBG 


8547 


S0489/0062 


Ruth Boniface Mbwambo 


Suji 


Muheza 


CBG 


8548 


S1 337/001 8 


Cleopatra Sangulila 


Sumaye 


Dar. Institute Techn 


LAB 


8549 


S1 337/01 08 


Witness Benjamin Makumba 


Sumaye 


Korogwe 


PCM 


8550 


S1 648/0001 


Adelina Leonard 


Sumbawanga 


Vwawa 


HKL 


8551 


S1 648/0041 


Happiness Kambi 


Sumbawanga 


Kizwite 


HGL 


8552 


S0231/0023 


Eleonora Vicent Ndole 


Sumve Girls 


Ifakara 


PCB 


8553 


S0231/0029 


Felister Fanija 


Sumve Girls 


Maswa 


PCM 


8554 


S0231/0040 


Haikael Adiel 


Sumve Girls 


Kaliua 


CBG 


8555 


S0231/0048 


Hilda James Paul 


Sumve Girls 


Mpanda 


CBG 


8556 


S0231/0089 


Neema Safari 


Sumve Girls 


Songe 


HGK 


8557 


S0231/0102 


Salma Sosthenes 


Sumve Girls 


Ulayasi 


HGL 


8558 


S0231/0114 


Veronica Francis 


Sumve Girls 


Mwamashimba 


HGK 


8559 


S0231/0119 


Zitta William Chambu 


Sumve Girls 


Maswa 


PCB 


8560 


S1 471 /0008 


Antonita Antony Okama 


Sungu 


Msangeni 


HGL 


8561 


S1471/0015 


Dativa Leoni Munishi 


Sungu 


Msangeni 


HGL 


8562 


S1 471 /0024 


Frida Raymond Massawe 


Sungu 


Mawenzi 


HGL 


8563 


S1 471 /0040 


Marysalome Akwilini Chuwa 


Sungu 


Ruvu 


PCM 


8564 


S1 471 /0059 


Veronica Pantaleo Sabas 


Sungu 


Babati 


HKL 


8565 


S2425/0007 


Deborah Daniel Massunga 


Sunrise 


Nganza 


CBG 


8566 


S2425/0010 


Elizabeth Kayinga 


Sunrise 


Nganza 


HGL 


8567 


S0274/0004 


Catherine Thomas Munema 


Sunshine 


Masasi Girls 


HGL 


8568 


S0274/0033 


Tausi Abbas Malley 


Sunshine 


Iringa Girls 


CBG 


8569 


S1 920/0026 


Loveluck Heriel Motika 


Suumu 


Msangeni 


HGK 


8570 


S1 920/0031 


Mary Mathayo Kihundwa 


Suumu 


Florian 


CBG 


8571 


S1 141/0001 


Anna Fredy 


Swilla 


Songea Girls 


PCB 


8572 


S1 141/0002 


Anna Mgimba 


Swilla 


Mbeya 


PCM 


8573 


S1 141/0003 


Baita Kimonga 


Swilla 


Weruweru 


ECA 


8574 


S1 141/0004 


Beatitude Sizya 


Swilla 


Loleza 


PCM 


8575 


S1 141/0008 


Catherine E Kikoti 


Swilla 


Songea Girls 


PCB 175 SNO 


EXAM No. 


JINA LA MWANAFUNZI 


SHULE ATOKAYO 


SHULE AENDAYO 


MASOMO 


8576 


S1 141/0009 


Christina Sukwa 


Swilla 


Londoni 


EGM 


8577 


S1 141/0011 


Devotha Lawrent 


Swilla 


Mwakaleli 


HGL 


8578 


S1141/0016 


Epifania Minja 


Swilla 


Songea Girls 


PCB 


8579 


S1 141/0019 


Gladness Swilla 


Swilla 


Nganza 


EGM 


8580 


S1141/0018 


Gladness D Mbewa 


Swilla 


Mpanda 


EGM 


8581 


S1 141/0020 


Glory Bisanda 


Swilla 


Songea Girls 


EGM 


8582 


S1 141/0022 


Happiness Maganga 


Swilla 


Kilakala 


HGL 


8583 


S1 141/0023 


Happy C Kiria 


Swilla 


Usangi Day 


HGE 


8584 


S1 141/0024 


Hawa Ismail 


Swilla 


Nganza 


ECA 


8585 


S1 141/0025 


Helena J Benku 


Swilla 


Weruweru 


ECA 


8586 


S1 141/0026 


Hilmara B Msemwa 


Swilla 


Songea Girls 


PCB 


8587 


S1 141/0029 


Jane Said 


Swilla 


Songe 


HGE 


8588 


S1 141/0030 


Janeth Kaizary 


Swilla 


Nkasi 


HGL 


8589 


S1 141/0031 


Janeth Raymond 


Swilla 


Mkugwa 


HGL 


8590 


S1 141/0032 


Juliana Fredy 


Swilla 


Londoni 


HKL 


8591 


S1 141/0033 


Leah Muhondwa 


Swilla 


Nganza 


ECA 


8592 


S1 141/0035 


Lenna T Thobias 


Swilla 


Dar. Institute Techn 


LAB 


8593 


S1 141/0037 


Magdalena Laurent 


Swilla 


Mpanda 


EGM 


8594 


S1 141/0038 


Magdalena P Mwakalindile 


Swilla 


Mpanda 


EGM 


8595 


S1 141/0039 


Magreth A Mwakisopile 


Swilla 


Dodoma 


PCB 


8596 


S1 141/0041 


Naomi John 


Swilla 


Bwiru Girls 


PCB 


8597 


S1 141/0042 


Nikobhili Hiliza 


Swilla 


Nganza 


EGM 


8598 


S1 141/0044 


Rehema A Kyando 


Swilla 


Bwiru Girls 


EGM 


8599 


S1 141/0045 


Rehema N Ngelangela 


Swilla 


Bwiru Girls 


PCB 


8600 


S1 141/0046 


Rozalia llulu 


Swilla 


Songea Girls 


PCB 


8601 


S1 141/0047 


Safi Bashari 


Swilla 


Weruweru 


ECA 


8602 


S1 141/0048 


Sarafina Burton 


Swilla 


Msalato 


PCM 


8603 


S1 141/0049 


Simfrosa Ngoitanile 


Swilla 


Ifunda Girls 


HGE 


8604 


S1 141/0050 


Stella Mongi 


Swilla 


Ashira 


HGE 


8605 


S1 141/0052 


Tamary Mwamafupa 


Swilla 


Nganza 


ECA 


8606 


S1 141/0053 


Tulalumba Haule 


Swilla 


Manyunyu 


HKL 


8607 


S1 141/0054 


Tumaini J Fussi 


Swilla 


Msalato 


HGL 


8608 


S1 141/0055 


Tumpe Nicodem 


Swilla 


Mwakaleli 


HGE 


8609 


S1 141/0056 


Tusanyege Mwakalinga 


Swilla 


Mpanda 


EGM 


8610 


S1 141/0058 


Vaileth Kyejo 


Swilla 


Weruweru 


ECA 


8611 


S1 141/0059 


Zena Lawena 


Swilla 


Ulayasi 


PCB 


8612 


S4062/0008 


Cecy Dickson Mwakatika 


Tabasamu 


Mpanda 


CBG 


8613 


S4062/0025 


Herieth Cosmas Magesa 


Tabasamu 


Msalato 


PCB 


8614 


S4062/0056 


Shamimu Yusuph Sulla 


Tabasamu 


Kaliua 


CBG 


8615 


S0220/0001 


Abla Shaffy 


Tabora Girls 


Londoni 


HGK 


8616 


S0220/0002 


Adela Edifridi 


Tabora Girls 


Ifakara 


CBG 


8617 


S0220/0003 


Adelina G Gadiye 


Tabora Girls 


Lusanga 


PCB 


8618 


S0220/0005 


Amina L Mwelu 


Tabora Girls 


Kondoa 


PCB 


8619 


S0220/0009 


Anneth Mchau 


Tabora Girls 


Kilakala 


PCM 


8620 


S0220/001 1 


Assa Aidan 


Tabora Girls 


lleje 


PCB 


8621 


S0220/0012 


Bertha Kilingo 


Tabora Girls 


Kilakala 


PCB 


8622 


S0220/0015 


Consolata Thomas 


Tabora Girls 


Rugambwa 


PCM 


8623 


S0220/0016 


Debora Tabu 


Tabora Girls 


Maswa 


PCB 


8624 


S0220/0017 


Diana Matondo 


Tabora Girls 


Msalato 


PCB 176 SNO 


EXAM No. 


JINA LA MWANAFUNZI 


SHULE ATOKAYO 


SHULE AENDAYO 


MASOMO 


8625 


S0220/0020 


Evetha Justine 


Tabora Girls 


Ruvu 


PCB 


8626 


S0220/0022 


Felister Njiku 


Tabora Girls 


Ashira 


EGM 


8627 


S0220/0023 


Felister Saluti 


Tabora Girls 


Nganza 


PCB 


8628 


S0220/0024 


Francisca Mulebya 


Tabora Girls 


Ifunda Girls 


PGM 


8629 


S0220/0025 


Frida Kimambo 


Tabora Girls 


Kilakala 


PCM 


8630 


S0220/0026 


Getrude Marco 


Tabora Girls 


Muheza 


CBG 


8631 


S0220/0028 


Grace Chengelela 


Tabora Girls 


Ifunda Girls 


PCB 


8632 


S0220/0030 


Halima H Swalehe 


Tabora Girls 


Kondoa 


PCB 


8633 


S0220/0032 


Helena Lucas 


Tabora Girls 


Kaliua 


PCM 


8634 


S0220/0035 


Jaha Chwaya 


Tabora Girls 


Magu 


PCB 


8635 


S0220/0036 


Janeth Hillary 


Tabora Girls 


Kaliua 


PCB 


8636 


S0220/0038 


Janeth Senyagwa 


Tabora Girls 


Bukoba 


PCB 


8637 


S0220/0039 


Jesca Nagabona 


Tabora Girls 


Maswa 


CBG 


8638 


S0220/0040 


Julieth Lasway 


Tabora Girls 


Ashira 


EGM 


8639 


S0220/0043 


Leah Samson 


Tabora Girls 


Maswa 


CBG 


8640 


S0220/0045 


Lucia John 


Tabora Girls 


Kilakala 


PCM 


8641 


S0220/0048 


Maria Simya 


Tabora Girls 


Ruvu 


PCM 


8642 


S0220/0050 


Mbuke Shija 


Tabora Girls 


Kibondo 


HGL 


8643 


S0220/0055 


Mwanaidi M Azizi 


Tabora Girls 


Ifunda Tech. 


CBG 


8644 


S0220/0057 


Noela Chacha 


Tabora Girls 


Nganza 


CBG 


8645 


S0220/0060 


Rehema Mlangwa 


Tabora Girls 


Machame 


EGM 


8646 


S0220/0061 


Rehema Mtawa 


Tabora Girls 


Loleza 


PCB 


8647 


S0220/0062 


Rhoda J Bagango 


Tabora Girls 


Tabora Girls 


CBG 


8648 


S0220/0064 


Shukuru J Mgaya 


Tabora Girls 


Morogoro 


EGM 


8649 


S0220/0066 


Stella Ntinda 


Tabora Girls 


lleje 


PCB 


8650 


S0220/0068 


Tumaini D Ibrahimu 


Tabora Girls 


Tabora Girls 


CBG 


8651 


S0220/0071 


Verediana Magoma 


Tabora Girls 


Maswa 


PCB 


8652 


S0220/0078 


Zunaida Salum 


Tabora Girls 


Kilakala 


PCM 


8653 


S3255/0019 


Mwajuma Kindoli Tumaini 


Tae 


Mwika 


HGE 


8654 


S1 395/001 4 


Pilly Masashwa Paul 


Taifa Foundation 


Songea Girls 


CBG 


8655 


S091 1/0010 


Fadhila B Mmbaga 


Tamota 


Ashira 


CBG 


8656 


S4004/0071 


Hidaya H Yusuph 


Tandika 


Makambako 


HKL 


8657 


S4004/0120 


Mwajabu B Mtimbo 


Tandika 


Malagarasi 


HGK 


8658 


S4004/0122 


Mwajuma Raphael 


Tandika 


Ifunda Tech. 


PCB 


8659 


S4004/0162 


Salma M Hamisi 


Tandika 


Kishoju 


HGE 


8660 


S4004/0178 


Tatu Mohamed 


Tandika 


Dar. Institute Techn 


CIV 


8661 


S01 56/0073 


Amina Banguwiha 


Tanga Tech. 


Lugoba 


PCB 


8662 


S01 56/0076 


Ester Abila 


Tanga Tech. 


Machame 


EGM 


8663 


S01 56/0007 


Fatma Said 


Tanga Tech. 


Muheza 


PCB 


8664 


S01 56/01 30 


Jestina Rutagengwa 


Tanga Tech. 


Muheza 


PCB 


8665 


S01 56/01 31 


Josiline Mabhuye 


Tanga Tech. 


Tabora Girls 


PCM 


8666 


S01 56/0008 


Leonia S Kanazi 


Tanga Tech. 


Ifakara 


PCB 


8667 


S01 56/001 3 


Pascalia Masebo 


Tanga Tech. 


MtwaraTech. 


PCB 


8668 


S01 56/0084 


Regina Mponji 


Tanga Tech. 


Dodoma 


PCM 


8669 


S01 56/001 4 


Roda P Mdede 


Tanga Tech. 


Maswa 


PCB 


8670 


S01 56/01 36 


Sesilia Leonard 


Tanga Tech. 


Mbeya 


EGM 


8671 


S01 56/001 7 


Shukuru Andrew 


Tanga Tech. 


Ifunda Girls 


PCM 


8672 


S01 56/001 8 


Subira Eliasa 


TangaTech. 


Bagamoyo 


EGM 


8673 


S01 56/0020 


Ukende Zakayo 


TangaTech. 


Ifunda Girls 


PCM 177 SNO 


EXAM No. 


JINA LA MWANAFUNZI 


SHULE ATOKAYO 


SHULE AENDAYO 


MASOMO 


8674 


S01 56/0022 


Wilfrida Andrea 


TangaTech. 


Muheza 


PCB 


8675 


S4484/0003 


Agricola Jaladi Lucas 


Tanner 


Chief Ihunyo 


HGE 


8676 


S4484/0004 


Aisha Adam Muru 


Tanner 


Machame 


HKL 


8677 


S4484/0028 


Getruda Maganya Richard 


Tanner 


Tumaini 


HGE 


8678 


S4484/0030 


Grace David Msekela 


Tanner 


Kazima 


EGM 


8679 


S4484/0041 


Joan Elias Charles 


Tanner 


Kondoa 


HGL 


8680 


S4484/0044 


Keflen Hugila Pharles 


Tanner 


Loleza 


PCM 


8681 


S4484/0058 


Monica Peter Lugedenga 


Tanner 


Bwiru Girls 


HKL 


8682 


S1 198/0003 


Caren Samson 


Tanzania Adventist 


Bwiru Girls 


EGM 


8683 


S1 198/0004 


Catherine Charles 


Tanzania Adventist 


Ifunda Girls 


PCM 


8684 


S1 198/0005 


Catherine Nicco 


Tanzania Adventist 


Engutoto 


HGL 


8685 


S1 198/0007 


Darling Chilagwire 


Tanzania Adventist 


Dr. Olsen 


PCB 


8686 


S1 198/0009 


Debora Sango 


Tanzania Adventist 


Kibondo 


HKL 


8687 


S1 198/0011 


Elcie Fue 


Tanzania Adventist 


Machame 


HGL 


8688 


S1 198/0012 


Esther Lecasio 


Tanzania Adventist 


Tabora Girls 


PCM 


8689 


S1 198/0013 


Felister F Mushi 


Tanzania Adventist 


Songea Girls 


PCB 


8690 


S1 198/0019 


Herrieth Saratiel 


Tanzania Adventist 


Kishoju 


EGM 


8691 


S1 198/0030 


Rosemary Johannes 


Tanzania Adventist 


Kibondo 


HGL 


8692 


S1 198/0031 


Ruth Mlozi 


Tanzania Adventist 


Nganza 


PCM 


8693 


S0578/0004 


Amina Abubakary 


Taqwa 


Chief Ihunyo 


HGL 


8694 


S0578/0005 


Amina Juma 


Taqwa 


Msalato 


HGL 


8695 


S0578/0006 


Amina Ramadhani 


Taqwa 


Mwamashimba 


HGL 


8696 


S0578/0008 


Annastazia Nestory 


Taqwa 


Songe 


HGE 


8697 


S0578/0010 


Asteria Benjamin 


Taqwa 


Bukoba 


PCB 


8698 


S0578/0014 


Beatrice Michael 


Taqwa 


Ashira 


CBG 


8699 


S0578/0013 


Beatrice Fraterinus Mugyabuso 


Taqwa 


Sumve 


EGM 


8700 


S0578/0029 


Elvira Masuka 


Taqwa 


Weruweru 


PCB 


8701 


S0578/0033 


Evelyn Turab 


Taqwa 


Nganza 


PCB 


8702 


S0578/0035 


Gloria Katura 


Taqwa 


Jikomboe 


HGL 


8703 


S0578/0037 


Halima Mabula 


Taqwa 


Nangwa 


HGE 


8704 


S0578/0038 


Happyness Kayumbo 


Taqwa 


Nganza 


HGL 


8705 


S0578/0041 


Jackline Charles 


Taqwa 


Natta 


HGK 


8706 


S0578/0042 


Jackline Haule 


Taqwa 


Songe 


HGE 


8707 


S0578/0047 


Judith Mbondo 


Taqwa 


Weruweru 


ECA 


8708 


S0578/0050 


Kusanya Mapinda 


Taqwa 


Jikomboe 


HGL 


8709 


S0578/0055 


Madina Wegesa Abduly 


Taqwa 


Kondoa 


HGL 


8710 


S0578/0058 


Mariana Onesmo 


Taqwa 


Nganza 


HKL 


8711 


S0578/0063 


Naima Wamala 


Taqwa 


Machame 


EGM 


8712 


S0578/0065 


Neema Danny 


Taqwa 


Tabora Girls 


PCB 


8713 


S0578/0067 


Neema Mukome Masasi 


Taqwa 


Ifunda Girls 


EGM 


8714 


S0578/0073 


Nyangeta Mashauri 


Taqwa 


Mwamashimba 


HGL 


8715 


S0578/0081 


Revina Respiqus 


Taqwa 


Tabora Girls 


PCB 


8716 


S0578/0083 


Salma Michael Yassin 


Taqwa 


Ashira 


HGE 


8717 


S0578/0085 


Salome Kasekele 


Taqwa 


Bwiru Girls 


EGM 


8718 


S0578/0087 


Sauda Yassin 


Taqwa 


Chief Ihunyo 


HGL 


8719 


S0578/0088 


Shadia Mayanja 


Taqwa 


Kibondo 


HGL 


8720 


S0578/0089 


Stephania Saad 


Taqwa 


Nyakahura 


HKL 


8721 


S081 8/0035 


Felista J Gustafu 


Tarakea 


Florian 


CBG 


8722 


S081 8/0056 


Jacklina A Silayo 


Tarakea 


Machame 


CBG 178 SNO 


EXAM No. 


JINA LA MWANAFUNZI 


SHULE ATOKAYO 


SHULE AENDAYO 


MASOMO 


8723 


S1 842/0004 


Fardosa Abdillah Hassan 


Tawheed Sem. 


Sumve 


HGE 


8724 


S1 842/0005 


Fat-hiya Abdi Hussein 


Tawheed Sem. 


Lugalo 


HKL 


8725 


S1 643/0006 


Anitha A Mhunde 


Techfort 


J.j. Mungai 


HGE 


8726 


S3082/0010 


Neema Godfrey Mrema 


Tema 


Mawenzi 


HGL 


8727 


S3799/0055 


Jasmine Mohammed Makumb 


Temboni Gvt. 


Weruweru 


ECA 


8728 


S3799/0079 


Neema Elia Mongi 


Temboni Gvt. 


Ifakara 


PCM 


8729 


S3799/0087 


Riziki Haule Yotham 


Temboni Gvt. 


Mawenzi 


HGE 


8730 


S1 722/001 8 


Anastazia Henry Tarii 


Temeke 


Mpanda 


HGE 


8731 


S1 722/0055 


Hadija Yusuph Ngonyani 


Temeke 


Mwanza 


HKL 


8732 


S1 722/0079 


Judith Yohana Kilua 


Temeke 


Ulayasi 


HGL 


8733 


S1 722/0081 


Latifa Nasibu Luswaga 


Temeke 


Nangwanda 


HGK 


8734 


S1 722/0085 


Lusubilo Batholomew Mwangu 


Temeke 


Jangwani (day) 


EGM 


8735 


S1 722/0093 


Mariam Rashid Makamba 


Temeke 


Usongwe 


EGM 


8736 


S1 722/0094 


Mariam Said Seif 


Temeke 


Kazima 


HGE 


8737 


S1 722/01 44 


Winnie Humphrey Makawia 


Temeke 


Kifaru 


HGK 


8738 


S1 722/01 45 


Winnie Justine Mkali 


Temeke 


Ulayasi 


HGL 


8739 


S3822/0001 


Aminaeli E Mziray 


Teresa Of Calcuta 


Tambaza (day) 


PCM 


8740 


S3822/0004 


Chiku S Mapolo 


Teresa Of Calcuta 


Nganza 


EGM 


8741 


S3822/0005 


Deborah E Mosi 


Teresa Of Calcuta 


Lugalo 


HGL 


8742 


S3822/0006 


Dorcas E Mbaruku 


Teresa Of Calcuta 


Arusha 


HGE 


8743 


S3822/0007 


Editha F Tarimo 


Teresa Of Calcuta 


Bagamoyo 


PCB 


8744 


S3822/0008 


Evelyene F Mjema 


Teresa Of Calcuta 


Nganza 


ECA 


8745 


S3822/0009 


Fatuma B Ally 


Teresa Of Calcuta 


Nganza 


ECA 


8746 


S3822/0010 


Fiona R Nkya 


Teresa Of Calcuta 


Weruweru 


ECA 


8747 


S3822/001 1 


Florence S Mnjokava 


Teresa Of Calcuta 


Loleza 


PCB 


8748 


S3822/0012 


Georgina G Valentine 


Teresa Of Calcuta 


Bagamoyo 


PCB 


8749 


S3822/0013 


Gladness D Seme 


Teresa Of Calcuta 


Nganza 


ECA 


8750 


S3822/0015 


Jackline S Tungaraza 


Teresa Of Calcuta 


Iringa Girls 


EGM 


8751 


S3822/0016 


Josephine I Ngonyani 


Teresa Of Calcuta 


Mkuu 


CBG 


8752 


S3822/0018 


Lisa Ngweshemi 


Teresa Of Calcuta 


Bwiru Girls 


EGM 


8753 


S3822/0017 


Lisa A Mwasandube 


Teresa Of Calcuta 


Loleza 


PCB 


8754 


S3822/0019 


Loveness D Mvungi 


Teresa Of Calcuta 


Nganza 


ECA 


8755 


S3822/0020 


Lucy J Mtani 


Teresa Of Calcuta 


Songe 


HGE 


8756 


S3822/0021 


Mararian M Sinandei 


Teresa Of Calcuta 


Mringa 


ECA 


8757 


S3822/0022 


Marceline M Tangatya 


Teresa Of Calcuta 


Ifunda Girls 


PGM 


8758 


S3822/0023 


Martina A Kwilasa 


Teresa Of Calcuta 


Weruweru 


ECA 


8759 


S3822/0025 


Mtumwa M Kitumbi 


Teresa Of Calcuta 


Mawenzi 


HGL 


8760 


S3822/0026 


Mwanahamisi Selemani 


Teresa Of Calcuta 


Nganza 


ECA 


8761 


S3822/0027 


Nasra O Juma 


Teresa Of Calcuta 


Nangwa 


HGL 


8762 


S3822/0029 


Prisca P Njelekela 


Teresa Of Calcuta 


Mwika 


EGM 


8763 


S3822/0030 


Resiato S Ngoitiko 


Teresa Of Calcuta 


Arusha 


HGE 


8764 


S3822/0031 


Rhoda M Wambura 


Teresa Of Calcuta 


Mringa 


HGE 


8765 


S3822/0032 


Rosemary O Sidimadi 


Teresa Of Calcuta 


Masasi Girls 


HGK 


8766 


S3822/0033 


Salome M Mnyone 


Teresa Of Calcuta 


Machame 


CBG 


8767 


S3822/0034 


Samia H Sadru 


Teresa Of Calcuta 


Nganza 


ECA 


8768 


S3822/0036 


Scolastica E Msofe 


Teresa Of Calcuta 


Arusha 


EGM 


8769 


S3822/0037 


Suzan N Kilamile 


Teresa Of Calcuta 


Loleza 


PCB 


8770 


S3822/0038 


Suzy W Mgonja 


Teresa Of Calcuta 


Loleza 


PCB 


8771 


S3822/0039 


Victoria M Fue 


Teresa Of Calcuta 


Loleza 


PCB 179 SNO 


EXAM No. 


JINA LA MWANAFUNZI 


SHULE ATOKAYO 


SHULE AENDAYO 


MASOMO 


8772 


S3822/0040 


Zulfa R Issah 


Teresa Of Calcuta 


Nganza 


ECA 


8773 


S3930/0027 


Jackline E. Sanga 


Teule 


Lugalo 


CBG 


8774 


S0823/0012 


Betty Jonex Joel 


Thaqaafa 


Maswa 


PCM 


8775 


S0823/0019 


Edina Francis Timba 


Thaqaafa 


Bwiru Girls 


HGE 


8776 


S0823/0021 


Esther Edward Muheleji 


Thaqaafa 


Mpanda 


CBG 


8777 


S0823/0025 


Halima Bakari Kombo 


Thaqaafa 


Maswa 


CBG 


8778 


S0823/0030 


Husna Abubakari Abdu 


Thaqaafa 


Chief Ihunyo 


HKL 


8779 


S0823/0034 


Irene W Lutaselwa 


Thaqaafa 


Songe 


HGK 


8780 


S0823/0035 


Irun Dedee Luchius 


Thaqaafa 


Mwanza 


PCB 


8781 


S0823/0041 


Kadogo Gibore Nyambega 


Thaqaafa 


Maswa 


PCB 


8782 


S0823/0044 


Khadija Mohammed Nawab 


Thaqaafa 


Bwiru Girls 


EGM 


8783 


S0823/0058 


Mary Ng'washi Joseph 


Thaqaafa 


Nganza 


HKL 


8784 


S0823/0062 


Naila Said Salum 


Thaqaafa 


Bwiru Girls 


HGL 


8785 


S0823/0073 


Rebeca Yusuf Mwita 


Thaqaafa 


Tarakea 


PCB 


8786 


S0823/0082 


Sharifa Issah Muguha 


Thaqaafa 


Songe 


HGL 


8787 


S0823/0085 


Siima Sylivery Byabusha 


Thaqaafa 


Chief Ihunyo 


HGK 


8788 


S0823/0090 


Theresia Mtatiro Magabe 


Thaqaafa 


Mkuu 


HGE 


8789 


S0823/0091 


Vaileth Godfrey Alex 


Thaqaafa 


Machame 


CBG 


8790 


S0823/0092 


Veronica Emmanuel Kahamba 


Thaqaafa 


Natta 


HGK 


8791 


S0823/0094 


Victoria Makungu Mwandambo 


Thaqaafa 


Maswa 


PCM 


8792 


S2780/0029 


Frida William Akonay 


Themi 


Ashira 


EGM 


8793 


S2780/0047 


Janeth Elimwaria Swai 


Themi 


Nangwa 


HKL 


8794 


S2780/0055 


Lisa Jumbe Magembe 


Themi 


Weruweru 


ECA 


8795 


S2780/0067 


Mary Thomas Christopher 


Themi 


Weruweru 


PCB 


8796 


S2780/0083 


Romana Kassim Mbwambo 


Themi 


Mawenzi 


HGK 


8797 


S1 51 8/0003 


Christina Kabole 


Thomas More 


Loleza 


PCM 


8798 


S1 51 8/0011 


Lucy Nzunda 


Thomas More 


Mbeya 


PCM 


8799 


S1 51 8/001 2 


Lusia Msomba 


Thomas More 


Tukuyu 


EGM 


8800 


S1 51 8/001 6 


Ponsiana Paul 


Thomas More 


Mwakaleli 


HKL 


8801 


S1 604/0001 


Sarah I. Adolf 


Thomas More Machrina 


Masasi Girls 


PGM 


8802 


S1 347/0024 


Sabina Christopher Milinga 


Tingi 


Mtwara Girls 


CBG 


8803 


S1 440/0003 


Agnes W. Massano 


Tirav 


Mkuu 


HGE 


8804 


S2386/0022 


Dionisia Ludovick 


Tlawi 


Korogwe 


HKL 


8805 


S2386/0027 


Eugenia Massay 


Tlawi 


Ruvu 


CBG 


8806 


S2386/0037 


Imani Elisha 


Tlawi 


Machame 


CBA 


8807 


S2386/0043 


Lucia Fransis 


Tlawi 


Machame 


CBG 


8808 


S2386/0053 


Magdalena Waree 


Tlawi 


Ifakara 


CBA 


8809 


S2386/0056 


Martina Gidasa 


Tlawi 


Nangwa 


HKL 


8810 


S2386/0057 


Maximila Martini 


Tlawi 


Makambako 


EGM 


8811 


S1 964/01 28 


Zuwa A Yusuph 


Toangoma 


Mpwapwa 


PCM 


8812 


S2367/0024 


Fatma R Bakari 


Toledo 


Bagamoyo 


HKL 


8813 


S2367/0030 


Fatuma M Hassan 


Toledo 


Dakawa 


HKL 


8814 


S2367/0054 


Mahija L Abasi 


Toledo 


Korogwe 


PCB 


8815 


S2367/0062 


Mariamu R Moses 


Toledo 


Korogwe 


PCB 


8816 


S1 043/0011 


Edina Maganga 


Tukuyu 


Weruweru 


ECA 


8817 


S1 043/001 9 


Frida Mbilinyi 


Tukuyu 


Msalato 


PCM 


8818 


S 1043/0030 


Lisa B Gapi 


Tukuyu 


Songea Girls 


PCB 


8819 


S1 043/0038 


Mfike Ghullam 


Tukuyu 


Mbeya 


EGM 


8820 


S1 043/0040 


Monica Frand 


Tukuyu 


Nkasi 


HGL 180 SNO 


EXAM No. 


JINA LA MWANAFUNZI 


SHULE ATOKAYO 


SHULE AENDAYO 


MASOMO 


8821 


S1 043/0043 


Nuru Mbukwa 


Tukuyu 


Uwemba 


HKL 


8822 


S1 043/0050 


Rebeca Lwitiko 


Tukuyu 


Mpanda 


HGE 


8823 


S1 043/0051 


Regina Edward 


Tukuyu 


Usongwe 


HGE 


8824 


S1 043/0052 


Rehema Thomas 


Tukuyu 


Lusanga 


PCB 


8825 


S1 043/0059 


Shukran Peter 


Tukuyu 


Mwakaleli 


HGE 


8826 


S1 043/0061 


Stella James 


Tukuyu 


Ulayasi 


HGK 


8827 


S1 043/0067 


Tumwagile Edson 


Tukuyu 


Mwakaleli 


HGE 


8828 


S 1043/0072 


Vaileth Ponald 


Tukuyu 


Usongwe 


HGE 


8829 


S0348/0009 


Amisa Shaban Salim 


Tumaini 


Bwiru Girls 


CBG 


8830 


S0348/0016 


Ashura Ramadhani Sungi 


Tumaini 


Tumaini 


HGE 


8831 


S0348/0017 


Aziza Hamisi Luguli 


Tumaini 


Msalato 


HGL 


8832 


S0348/0019 


Consolata Joseph Kushoka 


Tumaini 


Tumaini 


HGK 


8833 


S0348/0021 


Ester Andrea Ntui 


Tumaini 


Bwiru Girls 


EGM 


8834 


S0348/0025 


Eva Mashala Bundala 


Tumaini 


Igunga 


HGK 


8835 


S0348/0027 


Felista Fabian Gwae 


Tumaini 


Bwiru Girls 


CBG 


8836 


S0348/0028 


Grace Itael Kisombo 


Tumaini 


Mwamashimba 


HGK 


8837 


S0348/0032 


Jane Anthony 


Tumaini 


Bwiru Girls 


HGE 


8838 


S0348/0036 


Joyce Joseph Naftari 


Tumaini 


Bwiru Girls 


EGM 


8839 


S0348/0041 


Maria John Mkuki 


Tumaini 


Mwendakulima 


HGK 


8840 


S0348/0045 


Mary Jeremia Lali 


Tumaini 


Ifakara 


PCB 


8841 


S0348/0055 


Neema Jumatatu Mpanda 


Tumaini 


Kondoa 


HKL 


8842 


S0348/0058 


Nuru Shaban Lazaro 


Tumaini 


Tumaini 


HGK 


8843 


S0348/0060 


Rose Jacob Kitiku 


Tumaini 


Ruvu 


PCM 


8844 


S0348/0069 


Theresia Sebastian Ijika 


Tumaini 


Ifunda Girls 


PCB 


8845 


S0348/0073 


Zuhura Mdema 


Tumaini 


Kondoa 


CBG 


8846 


S1 898/001 8 


Violeth Aloyce Kiwanga 


Tumaini Nkerezange Scool 


Kazima 


ECA 


8847 


S1 258/0005 


Benadeta Leopold Gehheri 


Tumati 


Nangwa 


HKL 


8848 


S1 258/0050 


Neema Eliazari Peter 


Tumati 


Kondoa 


PCB 


8849 


S1 088/0003 


Amina Kisesa 


Tumbi 


Weruweru 


ECA 


8850 


S1 088/0008 


Bemadetha Paul 


Tumbi 


Mkugwa 


HGK 


8851 


S1 088/001 4 


Elizabeth Hyera 


Tumbi 


Kazima 


ECA 


8852 


S1 088/0022 


Grace J Mwamwendesi 


Tumbi 


Ruvu 


HGK 


8853 


S1 088/0039 


Margareth Semhando 


Tumbi 


Ifunda Girls 


HGK 


8854 


S1 088/0050 


Neema Sawe 


Tumbi 


Magu 


PCB 


8855 


S 1088/0062 


Sarah Wambura 


Tumbi 


Weruweru 


HGK 


8856 


S1 999/0004 


Clara P Willifred 


Tumo 


Ifunda Girls 


EGM 


8857 


S1 999/0009 


Glory E Kweka 


Tumo 


Kifaru 


HGE 


8858 


S2832/0010 


Jenipha Donasian Kweka 


Tumona Day 


Florian 


CBG 


8859 


S0696/0005 


Ezra Mwangwale 


Tunduma 


Mpanda 


CBG 


8860 


S0404/0001 


Agripina Fuime 


Tunduru 


Masasi Girls 


HGK 


8861 


S0404/001 1 


Gloria Mlindoko 


Tunduru 


Makambako 


EGM 


8862 


S0404/0016 


Leah Bruno 


Tunduru 


Korogwe 


PCB 


8863 


S0404/0035 


Verontia Mhagama 


Tunduru 


Londoni 


HKL 


8864 


S0404/0036 


Vumi Mkana 


Tunduru 


Arusha 


HGE 


8865 


S3237/0074 


Niwael Ndoro Emmanuel 


Tungi 


Mtwara Girls 


CBG 


8866 


S2381/0017 


Basilisa Charles 


Turiani 


Kazima 


HGE 


8867 


S2381/0021 


Christina Elibariki 


Turiani 


Ifakara 


PCM 


8868 


S2381/0026 


Devotha Msemwa 


Turiani 


Masasi Girls 


PGM 


8869 


S2381/0037 


Festiel Said 


Turiani 


Mawenzi 


EGM 181 SNO 


EXAM No. 


JINA LA MWANAFUNZI 


SHULE ATOKAYO 


SHULE AENDAYO 


MASOMO 


8870 


S2381/0043 


Gladness Mambosho 


Turiani 


Sumve 


HGE 


8871 


S2381/0044 


Gloria Ignatus 


Turiani 


Chief Ihunyo 


HGE 


8872 


S2381/0052 


Hamida Rajabu 


Turiani 


Kizwite 


HGL 


8873 


S2381/0055 


Hanifa Rajabu 


Turiani 


Makambako 


HGK 


8874 


S2381/0076 


Josephine Christopher 


Turiani 


Nangwa 


HGE 


8875 


S2381/0079 


Leila Ramadhan 


Turiani 


Mtwara Girls 


EGM 


8876 


S2381/0106 


Mwanaisha Selemani 


Turiani 


Usangi Day 


HGE 


8877 


S2381/0110 


Mwatum Hussein 


Turiani 


Masasi Girls 


PGM 


8878 


S2381/0111 


Nanyiha Gabriel 


Turiani 


Kibondo 


HGE 


8879 


S2381/0115 


Nawike Samson 


Turiani 


Mawenzi 


HGL 


8880 


S2381/0122 


Philomena Thadeous 


Turiani 


Lugoba 


CBG 


8881 


S2381/0148 


Tunu Salum 


Turiani 


Kazima 


EGM 


8882 


S2381/0152 


Winfrida Mathias 


Turiani 


Florian 


CBG 


8883 


S4380/0033 


Helena Athuman 


Tushikamane 


Uwemba 


HGK 


8884 


S2499/0003 


Amina Ramadhani Muya 


Tusiime 


Mkugwa 


HGL 


8885 


S2499/0006 


Belnice Harun Banda 


Tusiime 


Loleza 


PCM 


8886 


S2499/0007 


Cecilia Balthazar Assenga 


Tusiime 


Mtwara Girls 


HGL 


8887 


S2499/0008 


Diana Albino Mayani 


Tusiime 


Kifaru 


HGE 


8888 


S2499/0010 


Edelfrida Mutaremwa Kambug 


Tusiime 


Lukole 


HGE 


8889 


S2499/001 1 


Edina Emilius Rugambwa 


Tusiime 


Songea Girls 


EGM 


8890 


S2499/0014 


Esther Emmanuel Mwingira 


Tusiime 


Kibondo 


HGL 


8891 


S2499/0018 


Janeth Pius Kayuni 


Tusiime 


Kibondo 


HKL 


8892 


S2499/0019 


Janeth Sospeter Muhizi 


Tusiime 


Weruweru 


EGM 


8893 


S2499/0020 


Janeth Yohana Mhagama 


Tusiime 


Kilakala 


PCM 


8894 


S2499/0023 


Kulthumu Bakari Shabani 


Tusiime 


Mtwara Girls 


HGL 


8895 


S2499/0024 


Lightness Bamgimba Leonard 


Tusiime 


Iringa Girls 


EGM 


8896 


S2499/0028 


Maisory Gotora Moroni 


Tusiime 


Kizwite 


HGL 


8897 


S2499/0029 


Mariam Alnazir Hashamu 


Tusiime 


Tambaza (day) 


PCM 


8898 


S2499/0030 


Martha David Mosoma 


Tusiime 


Masasi Girls 


HGL 


8899 


S2499/0031 


Mwanahamisi Ally Kalage 


Tusiime 


Mawenzi 


EGM 


8900 


S2499/0036 


Nyangeta Joel Ndalo 


Tusiime 


Babati 


HGL 


8901 


S2499/0038 


Rosemary Vicent Munishi 


Tusiime 


Lukole 


HKL 


8902 


S2499/0039 


Ruth Renatus Mkaruka 


Tusiime 


Kilakala 


HGL 


8903 


S2499/0040 


Salma Said Mgude 


Tusiime 


Kibondo 


HGL 


8904 


S2499/0041 


Salma Shukuru Tamla 


Tusiime 


Kondoa 


HGL 


8905 


S2499/0045 


Veronica Telesphore Bideberi 


Tusiime 


Nangwa 


HGE 


8906 


S2499/0047 


Wigner Byera Lweikiza 


Tusiime 


Mtwara Girls 


EGM 


8907 


S2499/0048 


Witness Richard Nsangila 


Tusiime 


Kazima 


ECA 


8908 


S0455/0005 


Alistidia Kagisa 


Tweyambe 


Maswa 


CBG 


8909 


S0455/0015 


Dafroza Dominick 


Tweyambe 


Bukoba 


PCB 


8910 


S2803/0024 


Aziza Juma 


Twiga 


Tumaini 


HGE 


8911 


S2803/0030 


Claudia Lubao 


Twiga 


Nangwanda 


HGK 


8912 


S2803/0054 


Hadija Zimbwe 


Twiga 


Bwiru Girls 


HKL 


8913 


S2803/0066 


Lulu T Ruheta 


Twiga 


Uwemba 


HGK 


8914 


S2803/0092 


Pili A Mkoma 


Twiga 


Lusanga 


CBG 


8915 


S2803/0125 


Yvonne Chuwa 


Twiga 


Weruweru 


ECA 


8916 


S 1585/0002 


Agness Alpheus Surusi 


Twitange 


Maswa 


PCB 


8917 


S1 585/0007 


Debora Damian 


Twitange 


Mwamashimba 


HGL 


8918 


S1 585/0035 


Rahel Stephano 


Twitange 


Rugambwa 


PCB 182 SNO 


EXAM No. 


JINA LA MWANAFUNZI 


SHULE ATOKAYO 


SHULE AENDAYO 


MASOMO 


8919 


S1 585/0038 


Rhoniater Robert 


Twitange 


Maswa 


PCB 


8920 


S1 585/0041 


Theleza Magesa 


Twitange 


Maswa 


CBG 


8921 


S1 585/0043 


Vaines Mola 


Twitange 


Nganza 


HGL 


8922 


S2844/0024 


Irena Siwawa John 


Ubaa 


Longido 


HGE 


8923 


S2844/0034 


Kresensia Joseph Kalisti 


Ubaa 


Longido 


HGE 


8924 


S2844/0038 


Margaleta Mathias Hermenegil 


Ubaa 


Bagamoyo 


CBG 


8925 


S2844/0042 


Marystela Luka Alfonsi 


Ubaa 


Engutoto 


HKL 


8926 


S2844/0054 


Tima Mshana Yusuph 


Ubaa 


Msangeni 


HGL 


8927 


S1 282/0007 


Asha Issa 


Ubiri 


Ifakara 


CBG 


8928 


S1 282/0088 


Sikudhani Sadiki 


Ubiri 


Muheza 


CBG 


8929 


S0671/0002 


Amina Hamid Abdi 


Ubungo Isl. 


Jangwani (day) 


PCB 


8930 


S0671/0003 


Amina Hassan Msati 


Ubungo Isl. 


Masasi Girls 


HGL 


8931 


S0671/0005 


Farha Omar Faraj 


Ubungo Isl. 


Mringa 


ECA 


8932 


S0671/0009 


Hawa Kassim Lema 


Ubungo Isl. 


Mtwara Girls 


EGM 


8933 


S0671/0011 


Khadija Shaban Issa 


Ubungo Isl. 


Lugalo 


PCB 


8934 


S0671/0012 


Kulthum Abdu Suedi 


Ubungo Isl. 


Nganza 


ECA 


8935 


S0671/0018 


Neema Juma Hassan 


Ubungo Isl. 


Ulayasi 


HGK 


8936 


S0671/0021 


Raya Yussuf Masoud 


Ubungo Isl. 


Kilakala 


PCM 


8937 


S0671/0022 


Saida Ally Mniachi 


Ubungo Isl. 


Weruweru 


ECA 


8938 


S0671/0023 


Salma Said Salim 


Ubungo Isl. 


Kondoa 


PCB 


8939 


S0671/0026 


Sumayyah Abdi Makere 


Ubungo Isl. 


Mwanza 


HKL 


8940 


S0671/0031 


Zabibu Muhsin Fadhil 


Ubungo Isl. 


Lugoba 


PCB 


8941 


S0671/0036 


Ziada Juma Masoud 


Ubungo Isl. 


Dakawa 


HGK 


8942 


S0380/001 1 


Julieth T Sullusi 


Uchama 


Kifaru 


EGM 


8943 


S0509/0007 


Arifah A Abraham 


Uchira 


Mbeya 


HGL 


8944 


S3306/0008 


Helena Jastin Martin 


Udoro 


Weruweru 


PCB 


8945 


S3303/0005 


Betty Coster Augustino 


Uduru 


Londoni 


HGK 


8946 


S3303/0013 


Evaline Invocavity Mushi 


Uduru 


Dareda 


HKL 


8947 


S3303/0024 


Jackline John Anathe 


Uduru 


Ashira 


EGM 


8948 


S3303/0038 


Rose Godfrey Ngowi 


Uduru 


Ashira 


CBG 


8949 


S3303/0040 


Tumaini Andrea Massawe 


Uduru 


Kondoa 


HGL 


8950 


S3303/0044 


Upendo Jerome Wangaeli 


Uduru 


Weruweru 


PCB 


8951 


S0639/0018 


Besta Barnaba Kikoti 


Udzungwa 


Tumaini 


HGL 


8952 


S0639/0022 


Cleria Atilio Kahemela 


Udzungwa 


Loleza 


CBG 


8953 


S0639/0033 


Farida Khalifa Mbawala 


Udzungwa 


Igowole 


HGK 


8954 


S0639/0061 


Leticia Titus Mlangwa 


Udzungwa 


Isimila 


HGL 


8955 


S0639/0078 


Pamela Yohakim Kivamba 


Udzungwa 


Songea Girls 


CBG 


8956 


S0969/0022 


Joelina J Raphael 


Ufana 


Mawenzi 


HGK 


8957 


S0969/0032 


Marcelina F Lohay 


Ufana 


Kibondo 


HGL 


8958 


S2754/0002 


Agnes Mutalemwa 


Ugombolwa 


Nangwanda 


HKL 


8959 


S2754/0017 


Edisa Nobert 


Ugombolwa 


Songea Girls 


EGM 


8960 


S2754/0020 


Epifania Joseph 


Ugombolwa 


Lugalo 


PCB 


8961 


S2754/0022 


Eva Edward 


Ugombolwa 


Nganza 


PCM 


8962 


S2754/0026 


Flaviana Sumuni 


Ugombolwa 


Longido 


HGE 


8963 


S2754/0041 


Leah Makongoro 


Ugombolwa 


Usangi Day 


EGM 


8964 


S2754/0042 


Lucy Mbokigwe 


Ugombolwa 


Weruweru 


ECA 


8965 


S2754/0044 


Mary Oswald 


Ugombolwa 


J.j. Mungai 


EGM 


8966 


S2754/0054 


Patricia Claud 


Ugombolwa 


Kazima 


ECA 


8967 


S0605/0010 


Dainess L Uwezo 


Uhuru 


Maswa 


PCM 1 8 ! SNO 


EXAM No. 


JINA LA MWANAFUNZI 


SHULE ATOKAYO 


SHULE AENDAYO 


MASOMO 


8968 


S0605/0017 


Gloria G Kabendela 


Uhuru 


Maswa 


PCB 


8969 


S0605/0022 


Happiness Nsabi 


Uhuru 


Bwiru Girls 


HGE 


8970 


S0605/0026 


Jacquiline E Mishwaro 


Uhuru 


Mkolani 


PCM 


8971 


S0605/0030 


Katra M Ismail 


Uhuru 


Songe 


HGE 


8972 


S0605/0033 


Nancy G Eliezer 


Uhuru 


Weruweru 


ECA 


8973 


S0605/0036 


Nkwaya M Nilla 


Uhuru 


Dodoma 


PCM 


8974 


S0605/0037 


Nuru F Nazael 


Uhuru 


Tinde 


CBG 


8975 


S1 163/0014 


Catherine J Massawe 


Ujenzi 


Songea Girls 


PCB 


8976 


S1 163/0025 


Ellen Simon 


Ujenzi 


Nganza 


ECA 


8977 


S1 163/0027 


Ester David 


Ujenzi 


Songea Girls 


PCB 


8978 


S1 163/0034 


Fatuma Komba 


Ujenzi 


Mpanda 


HGE 


8979 


S1 163/0059 


Lucy Charles 


Ujenzi 


Songea Girls 


PCB 


8980 


S1 163/0075 


Nasma Khamis 


Ujenzi 


Songea Girls 


EGM 


8981 


S1 163/0084 


Rahel Geofrey 


Ujenzi 


Jikomboe 


HGL 


8982 


S1 163/0085 


Ramla S Abdallah 


Ujenzi 


Mtwara Tech. 


PCB 


8983 


S1 163/0099 


Shalom H.s Mnzava 


Ujenzi 


Ashira 


HGL 


8984 


S1 163/0107 


Viola V Kanyambo 


Ujenzi 


Nangwanda 


HKL 


8985 


S1 163/01 08 


Violeth Maliti 


Ujenzi 


Dakawa 


HGK 


8986 


S2092/0020 


Mary Mhoja 


Ukenyenge 


Mwendakulima 


HGL 


8987 


S0651/0007 


Editha Emmanuel Kalinga 


Ukumbi 


Ruvu 


CBG 


8988 


S0651/0010 


Evodia Idfonce Ngimba 


Ukumbi 


Songea Girls 


CBG 


8989 


S0651/0011 


Fatuma Said Abdalla 


Ukumbi 


Iringa Girls 


CBG 


8990 


S0527/0050 


Karista Vincent Kayombo 


Ulayasi 


Ifunda Tech. 


CBG 


8991 


S 1494/0044 


Hilda Edson Mtokoma 


Ulembwe 


Songea Girls 


CBG 


8992 


S1 494/0051 


Jema Laurent Mwalongo 


Ulembwe 


Songea Girls 


CBG 


8993 


S1 494/0061 


Neema Adam Msemwa 


Ulembwe 


Songea Girls 


CBG 


8994 


S2768/0024 


Halima Mohamed Omary 


Ulongoni 


Jangwani (day) 


PCB 


8995 


S1 182/01 06 


Roza John 


Ulyankulu 


Mpanda 


CBG 


8996 


S1 182/01 13 


Shukuru John 


Ulyankulu 


Igunga 


HGK 


8997 


S3403/0038 


Monica A Mehhi 


Umagi 


Dr. Olsen 


CBG 


8998 


S0631/0005 


Angel Minja 


Umo 


a 


Mawenzi 


HGE 


8999 


S0631/0002 


Angelina Bululu 


Umo 


a 


Mkolani 


PCM 


9000 


S0631/0003 


Angelina Sangu 


Umo 


a 


Loleza 


PCB 


9001 


S0631/0006 


Baita M Jeremy 


Umo 


a 


Loleza 


PCB 


9002 


S0631/0009 


Cecilia Emmanuel 


Umo 


a 


Ifakara 


CBA 


9003 


S0631/0010 


Comelia Kashindye 


Umo 


a 


Mawenzi 


HGE 


9004 


S0631/0013 


Editha Juma 


Umo 


a 


Korogwe 


PCM 


9005 


S0631/0014 


Einoth Justine 


Umo 


a 


Weruweru 


ECA 


9006 


S0631/0016 


Faridah Ahmad 


Umo 


a 


Ifunda Girls 


EGM 


9007 


S0631/0019 


Grace Charles 


Umo 


a 


Weruweru 


HGE 


9008 


S0631/0020 


Grace Mleba 


Umo 


a 


Mkolani 


PCM 


9009 


S0631/0021 


Happiness Louis 


Umo 


a 


Weruweru 


PCB 


9010 


S0631/0023 


Jaqueline Makusu 


Umo 


a 


Bwiru Girls 


EGM 


9011 


S0631/0027 


Joyce Patrick 


Umo 


a 


Songea Girls 


EGM 


9012 


S0631/0035 


Mary Mponya 


Umo 


a 


Bukoba 


PCB 


9013 


S0631/0036 


Marysiana Peter 


Umo 


a 


Mtwara Girls 


EGM 


9014 


S0631/0038 


Mkwaji Masatu 


Umo 


a 


Nangwa 


HGE 


9015 


S063 1/0043 


Prisca Ruhiye 


Umo 


a 


Songea Girls 


EGM 


9016 


S0631/0045 


Rehema Makiya 


Umoja 


Kazima 


EGM 184 SNO 


EXAM No. 


JINA LA MWANAFUNZI 


SHULE ATOKAYO 


SHULE AENDAYO 


MASOMO 


9017 


S0631/0046 


Rhoda Raphael 


Umoja 


Lugoba 


PCB 


9018 


S0631/0049 


Sifa Elias 


Umoja 


Nganza 


PCM 


9019 


S3439/0044 


Sophia A. Hamisi 


Umoja 


Masasi Girls 


HGK 


9020 


S0631/0050 


Specioza Itule 


Umoja 


Ifakara 


PCB 


9021 


S0631/0051 


Suzana Sebastian 


Umoja 


Kibondo 


HGE 


9022 


S0631/0052 


Theresia G Myovela 


Umoja 


Nganza 


EGM 


9023 


S0631/0053 


Vaileth Samson 


Umoja 


Loleza 


PCM 


9024 


S0506/0004 


Agripina Damasi Christogoni 


Ungwasi 


Longido 


HGE 


9025 


S0506/0017 


Cynthia Wilhelm Tsere 


Ungwasi 


Bwiru Girls 


EGM 


9026 


S0506/0029 


Gemine George Mkende 


Ungwasi 


Dakawa 


HGL 


9027 


S0506/0033 


Hyasinta Dominick Samba 


Ungwasi 


Ifunda Girls 


PCB 


9028 


S0506/0049 


Magdalena Stanley Dyauli 


Ungwasi 


Nangwa 


HKL 


9029 


S0506/0050 


Maria Richard Manege 


Ungwasi 


Ruvu 


HGL 


9030 


S0506/0068 


Tunu Goodchance Shayo 


Ungwasi 


Mringa 


HGE 


9031 


S0486/0014 


Felister J Msafiri 


Uomboni 


Weruweru 


HGK 


9032 


S0486/0050 


Tunnu H Halfan 


Uomboni 


Tinde 


CBG 


9033 


S3873/0020 


Jackline Vicent Mbishi 


Uparo 


Mawenzi 


EGM 


9034 


S3873/0027 


Secilia Aloyce Kessy 


Uparo 


Weruweru 


ECA 


9035 


S2842/0005 


Batilda Sway Polkarpi 


Urauri 


Ruvu 


CBG 


9036 


S2842/0029 


Judith Mwerero Kiliani 


Urauri 


Tarakea 


CBG 


9037 


S2842/0034 


Magdalena Merinyo Charles 


Urauri 


Tambaza (day) 


PCM 


9038 


S2842/0043 


Rozalia Shirima Leonard 


Urauri 


Ashira 


CBG 


9039 


S051 4/0005 


Blanka Dominiki Mushi 


Uroki 


Nganza 


EGM 


9040 


S0514/0012 


Happiness Alex Massawe 


Uroki 


Bagamoyo 


HKL 


9041 


S0514/0014 


Hosiana Mathew Marko 


Uroki 


Nganza 


ECA 


9042 


S0514/0015 


Jacquiline Aidan Mponzi 


Uroki 


Songe 


HGE 


9043 


S051 4/0029 


Rahel Shisimbaufoo Uronu 


Uroki 


Mwanza 


PCB 


9044 


S0357/0005 


Beatrice Severinous Tairo 


Uru 


Nangwa 


HKL 


9045 


S0357/0013 


Emmanuella Edgar Nkunda 


Uru 


Bwiru Girls 


PCB 


9046 


S0357/0016 


Fadhila Yunus Muyinga 


Uru 


Dareda 


CBG 


9047 


S0357/0021 


Happyness Aniceth Tarimo 


Uru 


Sumve 


HGE 


9048 


S0357/0026 


Kilalo Ally Barati 


Uru 


Bwiru Girls 


PCB 


9049 


S0357/0030 


Perpetua Raphael Msoka 


Uru 


Mawenzi 


HGK 


9050 


S0345/0002 


Agnesta Majaliwa 


Usagara 


Ifunda Girls 


PCM 


9051 


S0345/0004 


Aisha Mikidadi 


Usagara 


Ruvu 


PCB 


9052 


S0345/0007 


Amina K. Hamisi 


Usagara 


Msangeni 


HGK 


9053 


S0345/0042 


Haika Temba 


Usagara 


Mbeya 


PCM 


9054 


S0345/0070 


Mkisi Salim 


Usagara 


Lugoba 


PCB 


9055 


S0345/0074 


Mwanaidi Abushehe 


Usagara 


Kazima 


EGM 


9056 


S0345/0082 


Mwanamvua Selemani 


Usagara 


Ruvu 


HGK 


9057 


S0345/0101 


Sakina .z. Nurdin 


Usagara 


Muheza 


PCB 


9058 


S0345/0126 


Zahra .n. Sachedina 


Usagara 


Korogwe 


PCB 


9059 


S0345/0127 


Zainab Adinan 


Usagara 


Tambaza (day) 


PCM 


9060 


S0345/0128 


Zainab Issa 


Usagara 


Muheza 


PCB 


9061 


S0851/0009 


Anjela E Japhet 


Usangi Day 


Nangwa 


HKL 


9062 


S0851/0035 


Joyce S Allen 


Usangi Day 


Mwika 


HGE 


9063 


S0851/0036 


Judith AShio 


Usangi Day 


Mkugwa 


HGL 


9064 


S0851/0037 


Kandi A Abdala 


Usangi Day 


Msangeni 


HGL 


9065 


S0851/0057 


Neema S John 


Usangi Day 


Machame 


HKL 185 SNO 


EXAM No. 


JINA LA MWANAFUNZI 


SHULE ATOKAYO 


SHULE AENDAYO 


MASOMO 


9066 


S0851/0068 


Sauda B Haji 


Usangi Day 


Ruvu 


PCM 


9067 


S0851/0075 


Upendo C Ngowi 


Usangi Day 


Dakawa 


HGK 


9068 


S085 1/0078 


Vaileth S Mathias 


Usangi Day 


Igunga 


HKL 


9069 


S0243/001 1 


Christowelu Anthon Msinday 


Usangi Girls 


Kondoa 


CBG 


9070 


S0243/0015 


Felister Domisio Ponola 


Usangi Girls 


Iringa Girls 


CBG 


9071 


S0243/0018 


Habiba Salimu Hamisi 


Usangi Girls 


Loleza 


CBG 


9072 


S0243/0020 


Halima Hassan Madenge 


Usangi Girls 


Babati 


HGL 


9073 


S0243/0026 


Jackline Salehe Makongoro 


Usangi Girls 


Iringa Girls 


EGM 


9074 


S0243/0063 


Virginia Eliabu Manyike 


Usangi Girls 


Tarakea 


CBG 


9075 


S1 280/0003 


Farahnaz Khorshed 


Usangu 


Songea Girls 


EGM 


9076 


S1 280/001 2 


Ruxana Dusto 


Usangu 


Mpanda 


CBG 


9077 


S1 280/001 3 


Sabrina Kirigini 


Usangu 


Mpanda 


HGL 


9078 


S091 3/0010 


Christina Ng'ella 


Usongwe 


Loleza 


PCM 


9079 


S0913/0012 


Devouter Johnstone 


Usongwe 


Mpanda 


HGE 


9080 


S0913/0019 


Eva Sanga 


Usongwe 


Kizwite 


CBG 


9081 


S091 3/0036 


Jane Moran 


Usongwe 


Lusanga 


CBG 


9082 


S091 3/0037 


Jesca Kibale 


Usongwe 


Ifunda Girls 


PCM 


9083 


S0562/0005 


Anna C Moshi 


Usseri 


Igowole 


HGK 


9084 


S0562/0010 


Gladness G Makundi 


Usseri 


Machame 


EGM 


9085 


S0562/0013 


Irene R Kavishe 


Usseri 


Iringa Girls 


EGM 


9086 


S0562/0025 


Rozalia S Audifas 


Usseri 


Bagamoyo 


PCB 


9087 


S2096/0003 


Costancia Josephat 


Usule 


Tinde 


HGE 


9088 


S4573/0027 


Halima Hamisi 


Uwanja Wa Taifa 


Uwemba 


HKL 


9089 


S3905/0001 


Annastazia Misaka 


Uwata 


J.j. Mungai 


EGM 


9090 


S3905/0002 


Beatrice Michael 


Uwata 


Nganza 


ECA 


9091 


S3905/0004 


Calister Shao 


Uwata 


Songe 


HGE 


9092 


S3905/0005 


Careen Marunda 


Uwata 


Vwawa 


HGL 


9093 


S3905/0006 


Cecilia Emmanuel 


Uwata 


Mpanda 


HGL 


9094 


S3905/0007 


Dorcas Lyimo 


Uwata 


Weruweru 


ECA 


9095 


S3905/0013 


Heavenlight Ngomoi 


Uwata 


Nangwanda 


HGK 


9096 


S3905/0017 


Judith Michael 


Uwata 


Msalato 


PCB 


9097 


S3905/0018 


Loveness Msemwa 


Uwata 


Nganza 


ECA 


9098 


S3905/0019 


Lusajo Shitindi 


Uwata 


Kilakala 


PCB 


9099 


S3905/0024 


Neema Fredy 


Uwata 


Bagamoyo 


HGE 


9100 


S3905/0026 


Ostela Simon 


Uwata 


Makambako 


HGE 


9101 


S3905/0027 


Priscar Elias 


Uwata 


Nkasi 


HGL 


9102 


S3905/0030 


Sophia Hezron 


Uwata 


Mpanda 


CBG 


9103 


S3905/0031 


Tumpe Kiwovele 


Uwata 


Songea Girls 


HGE 


9104 


S3905/0034 


Vastina Mbazza 


Uwata 


Mpanda 


EGM 


9105 


S0430/0016 


Christina Vincent Kenjewala 


Uwemba 


Ulayasi 


CBG 


9106 


S0430/0030 


Evodia George Msigala 


Uwemba 


Ulayasi 


HGK 


9107 


S0430/0036 


Given Francis Mbilinyi 


Uwemba 


Manyunyu 


HGK 


9108 


S0430/0081 


Tuchezi Erickio Mdendemi 


Uwemba 


Ulayasi 


CBG 


9109 


S0430/0085 


Veronica Eleutherius Mwanyik 


Uwemba 


Ruvu 


CBG 


9110 


S0430/0086 


Veronica Leonard Mtitu 


Uwemba 


Londoni 


HKL 


9111 


S1 204/0030 


Ezra Sanga 


Uyole 


Iringa Girls 


EGM 


9112 


S1 204/0037 


Gloria Amon 


Uyole 


Ulayasi 


HGK 


9113 


S1 204/0066 


Ritha Swallo 


Uyole 


Ruvu 


HKL 


9114 


S3993/0082 


Tusajigwe Samwel 


Vanessa 


Mpanda 


CBG 186 SNO 


EXAM No. 


JINA LA MWANAFUNZI 


SHULE ATOKAYO 


SHULE AENDAYO 


MASOMO 


9115 


S4003/0002 


Anna Victor Lugome 


Venite 


Manyunyu 


HGK 


9116 


S4003/0005 


Benventura Marco Mbilinyi 


Venite 


Vwawa 


HGK 


9117 


S4003/0014 


Ewalda Adrehem Manga 


Venite 


Kizwite 


CBG 


9118 


S4003/0017 


Irene Daniel Kapinga 


Venite 


Songea Girls 


CBG 


9119 


S4003/0019 


Leah Thobias Nziku 


Venite 


Igowole 


HGL 


9120 


S4003/0026 


Petronila John Kibumo 


Venite 


Iringa Girls 


CBG 


9121 


S4003/0030 


Veronika Nicholaus Mlelwa 


Venite 


Songea Girls 


EGM 


9122 


S1 61 9/0001 


Adelqueen Carlos 


Victory 


Lusanga 


CBG 


9123 


S2756/0059 


Penina George Mbago 


Vingunguti 


Kizwite 


HGL 


9124 


S0263/0001 


Agatha J Kinyaiya 


Visitation Girls' 


Korogwe 


PCM 


9125 


S0263/0002 


Anethmaria P Kileo 


Visitation Girls' 


Tambaza (day) 


PCM 


9126 


S0263/0003 


Anjela M Bahemora 


Visitation Girls' 


Masasi Girls 


HGL 


9127 


S0263/0004 


Anjella S Mabula 


Visitation Girls' 


Kibondo 


HGE 


9128 


S0263/0005 


Annagift E Minja 


Visitation Girls' 


Maswa 


CBN 


9129 


S0263/0006 


Ansila P Massawe 


Visitation Girls' 


Mwika 


EGM 


9130 


S0263/0007 


Belinder V Lubuva 


Visitation Girls' 


Kondoa 


PCB 


9131 


S0263/0008 


Blanca A Rima 


Visitation Girls' 


Msalato 


PCB 


9132 


S0263/0009 


Brenda F Msaki 


Visitation Girls' 


Ashira 


EGM 


9133 


S0263/0010 


Buki J Makangara 


Visitation Girls' 


Ifakara 


PCM 


9134 


S0263/001 1 


Careen J Mallya 


Visitation Girls' 


Kilakala 


HGL 


9135 


S0263/0012 


Caroline C Massawe 


Visitation Girls' 


Dr. Olsen 


PCB 


9136 


S0263/0013 


Caroline G Urio 


Visitation Girls' 


Igowole 


HGL 


9137 


S0263/0014 


Cecilia P Lasway 


Visitation Girls' 


Mawenzi 


EGM 


9138 


S0263/0015 


Christiana A Mosha 


Visitation Girls' 


Morogoro 


HGL 


9139 


S0263/0016 


Clara A Massawe 


Visitation Girls' 


Ashira 


CBG 


9140 


S0263/0017 


Clotilda I Kavishe 


Visitation Girls' 


Weruweru 


PCB 


9141 


S0263/0018 


Debora J Mlwisa 


Visitation Girls' 


Bwiru Girls 


EGM 


9142 


S0263/0019 


DianaGGelle 


Visitation Girls' 


Tambaza (day) 


PCM 


9143 


S0263/0020 


Dora I Mlay 


Visitation Girls' 


Msalato 


PCM 


9144 


S0263/0021 


Doreen G Sweveta 


Visitation Girls' 


Jangwani (day) 


CBN 


9145 


S0263/0022 


Edith A Laswai 


Visitation Girls' 


Tukuyu 


EGM 


9146 


S0263/0023 


Ednakoku G Rutaindurwa 


Visitation Girls' 


Songea Girls 


PCB 


9147 


S0263/0024 


Elgasalome E Urassa 


Visitation Girls' 


Ruvu 


HGL 


9148 


S0263/0025 


Esther G Magesa 


Visitation Girls' 


Mtwara Girls 


HGE 


9149 


S0263/0026 


Euphrasia J Ngoma 


Visitation Girls' 


Tarakea 


PCB 


9150 


S0263/0027 


Faraja F Kambo 


Visitation Girls' 


Tukuyu 


EGM 


9151 


S0263/0028 


Flaviana C Joseph 


Visitation Girls' 


Kisimiri 


PCM 


9152 


S0263/0030 


Fortunata P Lyimo 


Visitation Girls' 


Korogwe 


CBG 


9153 


S0263/0031 


Georgina A Mtika 


Visitation Girls' 


Ashira 


EGM 


9154 


S0263/0033 


Gladness E Malisa 


Visitation Girls' 


Tarakea 


PCB 


9155 


S0263/0035 


Gloria G Lyimo 


Visitation Girls' 


Kilakala 


PCB 


9156 


S0263/0034 


Gloria Subira G Ngowi 


Visitation Girls' 


Mawenzi 


HGL 


9157 


S0263/0036 


Grace A Temu 


Visitation Girls' 


Nangwa 


HKL 


9158 


S0263/0037 


Grace G Lyimo 


Visitation Girls' 


Ashira 


EGM 


9159 


S0263/0038 


Grace L Mrawa 


Visitation Girls' 


Nganza 


EGM 


9160 


S0263/0039 


Gracencea P Massawe 


Visitation Girls' 


Ashira 


HGE 


9161 


S0263/0042 


Happyness R Minja 


Visitation Girls' 


Nangwa 


HGL 


9162 


S0263/0043 


Hellena M Kimaro 


Visitation Girls' 


Mwika 


HGE 


9163 


S0263/0044 


Hellendinah R Lwesya 


Visitation Girls' 


Maswa 


PCB 187 SNO 


EXAM No. 


JINA LA MWANAFUNZI 


SHULE ATOKAYO 


SHULE AENDAYO 


MASOMO 


9164 


S0263/0045 


Hildagarda V Assenga 


Visitation Girls' 


Machame 


EGM 


9165 


S0263/0046 


Immaculate N Kanissa 


Visitation Girls' 


Arusha 


EGM 


9166 


S0263/0047 


Irene B Kweka 


Visitation Girls' 


Ifunda Girls 


PCM 


9167 


S0263/0048 


Jackline F Mawolle 


Visitation Girls' 


Kisimiri 


PCM 


9168 


S0263/0049 


Jacquilline K Kaishozi 


Visitation Girls' 


Ashira 


CBG 


9169 


S0263/0051 


Jane J Kilawe 


Visitation Girls' 


Tambaza (day) 


PCM 


9170 


S0263/0052 


Jesca J Masegese 


Visitation Girls' 


Engutoto 


HKL 


9171 


S0263/0054 


Juliana A Kumbemba 


Visitation Girls' 


Chang'ombe (day) 


PCB 


9172 


S0263/0055 


Karen A Temu 


Visitation Girls' 


Jangwani (day) 


CBN 


9173 


S0263/0056 


Lilian W Kimaro 


Visitation Girls' 


Magu 


PCB 


9174 


S0263/0057 


Lizybeth T Assey 


Visitation Girls' 


Lusanga 


HKL 


9175 


S0263/0058 


Lucia C Urassa 


Visitation Girls' 


Msalato 


PCM 


9176 


S0263/0059 


Luciana P Baligira 


Visitation Girls' 


Ifakara 


PCM 


9177 


S0263/0060 


Lucy E Mariki 


Visitation Girls' 


Kondoa 


PCB 


9178 


S0263/0061 


Lucy N Maimu 


Visitation Girls' 


Kizwite 


HGL 


9179 


S0263/0062 


Marietha P Juma 


Visitation Girls' 


Tarakea 


PCM 


9180 


S0263/0063 


Martha H Mlay 


Visitation Girls' 


Ifakara 


PCB 


9181 


S0263/0064 


Marydorothi J Naftal 


Visitation Girls' 


Jangwani (day) 


CBN 


9182 


S0263/0065 


Mercy Victor Kaaya 


Visitation Girls' 


Korogwe 


PCM 


9183 


S0263/0068 


Nai E Laizer 


Visitation Girls' 


Mkuu 


CBG 


9184 


S0263/0069 


Naomiwibina N Matobera 


Visitation Girls' 


Tarakea 


PCB 


9185 


S0263/0070 


Scholasticah C Tesha 


Visitation Girls' 


Nganza 


EGM 


9186 


S0263/0071 


Selestina B Tarimo 


Visitation Girls' 


Ashira 


CBG 


9187 


S0263/0072 


Stella B Kiara 


Visitation Girls' 


Arusha 


EGM 


9188 


S0263/0075 


Theresia G Shayo 


Visitation Girls' 


Machame 


HGL 


9189 


S0263/0074 


Theresia Glory P Tety 


Visitation Girls' 


Korogwe 


PCB 


9190 


S0263/0076 


Upendo Miriam J Tarimo 


Visitation Girls' 


Mtwara Tech. 


PCB 


9191 


S0263/0077 


Violetlulu H Sanga 


Visitation Girls' 


Jangwani (day) 


CBN 


9192 


S0263/0078 


Wellu S Sira 


Visitation Girls' 


Arusha 


EGM 


9193 


S0263/0079 


Witness C Massawe 


Visitation Girls' 


Msalato 


PCM 


9194 


S381 5/0023 


Grolia F. Nyangi 


Vitira 


Iringa Girls 


CBG 


9195 


S381 5/0025 


Happyness K. Tira 


Vitira 


Ifunda Girls 


EGM 


9196 


S381 5/0063 


Zakhia J. Masina 


Vitira 


Ifakara 


CBG 


9197 


S2033/001 1 


Elizabeth Geofrey Mwendi 


Viwandani 


Maswa 


CBN 


9198 


S2033/0015 


Evelyne Stewart Msengi 


Viwandani 


Maswa 


CBN 


9199 


S2033/0034 


Lidya Silla Mawala 


Viwandani 


Lusanga 


PCB 


9200 


S2033/0051 


Mwanamkuu Abiswai Mbaraka 


Viwandani 


Maswa 


PCB 


9201 


S2033/0060 


Rose Sebastian Mangala 


Viwandani 


Rugambwa 


PCB 


9202 


S0906/0002 


Aloycea Aloyce Brendan 


Vudoi 


Mpwapwa 


HGK 


9203 


S0906/0006 


Amina Hemedi Mkande 


Vudoi 


Ifunda Girls 


EGM 


9204 


S1 399/001 4 


Hadija Hashimu 


Vugabazo 


Ruvu 


HGK 


9205 


S1 242/001 8 


Sanifa Shabani Iddi 


Vumari 


Msangeni 


HGL 


9206 


S1 242/0021 


Tabu Bakari Abdala 


Vumari 


Muheza 


PCB 


9207 


S0356/0016 


Leah A Makundi 


Vunjo 


Mkolani 


PCM 


9208 


S0356/0032 


Veronica S Laizer 


Vunjo 


Ifunda Girls 


PGM 


9209 


S0538/0010 


Bahati Rashid 


Vwawa 


Ifunda Girls 


CBG 


9210 


S0538/0024 


Emelenciana Komba 


Vwawa 


Vwawa 


HGL 


9211 


S0538/0030 


Gloria Mboya 


Vwawa 


Lugalo 


CBG 


9212 


S0538/0032 


Grace Kaegele 


Vwawa 


Ruvu 


CBA L88 SNO 


EXAM No. 


JINA LA MWANAFUNZI 


SHULE ATOKAYO 


SHULE AENDAYO 


MASOMO 


9213 


S0538/0049 


Martha Babuya 


Vwawa 


Ruvu 


CBA 


9214 


S0538/0069 


Rebeca Kandonga 


Vwawa 


Londoni 


EGM 


9215 


S0538/0080 


Salome Mwamlima 


Vwawa 


Vwawa 


HGL 


9216 


S0538/0082 


Secilia Msyani 


Vwawa 


Ifakara 


CBA 


9217 


S0538/0083 


Stella F Nelson 


Vwawa 


Nkasi 


HGL 


9218 


S0538/0091 


Tukusuma Syikilili 


Vwawa 


Ifakara 


CBA 


9219 


S0538/0099 


Yasinta Nzunda 


Vwawa 


Londoni 


EGM 


9220 


S3466/0019 


Asha Ally Abdallah 


Wailes 


Iringa Girls 


CBG 


9221 


S3466/0083 


Happiness Fredrick Kamugish 


Wailes 


Loleza 


PCM 


9222 


S3466/0222 


Veronica James Nchimbi 


Wailes 


Nangwanda 


HGK 


9223 


S0254/0005 


Farzana Jaffer 


Wali-ul-asr Girls Sem. 


Mtwara Tech. 


PCM 


9224 


S0254/0028 


Rehema Abdallah 


Wali-ul-asr Girls Sem. 


Ifunda Tech. 


PCB 


9225 


S0254/0031 


Sabrina Jaffer 


Wali-ul-asr Girls Sem. 


Dar. Institute Techn 


CIV 


9226 


S0254/0038 


Shazmin Mehboob 


Wali-ul-asr Girls Sem. 


Ifunda Girls 


EGM 


9227 


S0254/0041 


Sonia Abdul Swima 


Wali-ul-asr Girls Sem. 


Usangi Day 


EGM 


9228 


S0500/0018 


Desalina Deodatus Mbowela 


Wanike 


lleje 


PCM 


9229 


S2335/0002 


Aisha Mohamed Maganga 


Wazo Hill 


Lugoba 


PCB 


9230 


S2335/001 1 


Emilina James Kopoka 


Wazo Hill 


Bagamoyo 


PCB 


9231 


S2335/0013 


Fatuma Twaha Juma 


Wazo Hill 


Uwemba 


HGK 


9232 


S2335/0015 


Happiness Leonard Masano 


Wazo Hill 


Ifakara 


HKL 


9233 


S2335/0016 


Hellen Godfrey Luena 


Wazo Hill 


Mkolani 


PCB 


9234 


S2335/0018 


Irene Joseph Nzallawahe 


Wazo Hill 


Ifakara 


PCM 


9235 


S2335/0019 


Irene Stephen Nyarogenzi 


Wazo Hill 


Ifunda Girls 


EGM 


9236 


S2335/0020 


Jackline Sospeter Gitwekere 


Wazo Hill 


Kondoa 


HGL 


9237 


S2335/0024 


Juliana John Mwapili 


Wazo Hill 


Lusanga 


CBG 


9238 


S2335/0029 


Mwasiti Said Salula 


Wazo Hill 


Ifunda Girls 


PCB 


9239 


S2335/0030 


Naishoruaki Alexander Ole-sier 


Wazo Hill 


Masasi Girls 


PGM 


9240 


S2335/0031 


Neema Augustine Kimaro 


Wazo Hill 


Kazima 


EGM 


9241 


S1 370/001 4 


Estina A Lomay 


Wel Wel 


Mpwapwa 


PCM 


9242 


S1 370/001 6 


Hamida H Said 


Wel Wel 


Machame 


CBA 


9243 


S1 370/0020 


Irene J Dodo 


Wel Wel 


Kibondo 


HKL 


9244 


S1 370/0027 


Lightness M Elisha 


Wel Wel 


Florian 


CBA 


9245 


S1 370/0039 


Pendael J Allay 


Wel Wel 


Mkolani 


CBG 


9246 


S1 370/0040 


Phausta D Awe 


Wel Wel 


Machame 


CBA 


9247 


S 1370/0043 


Rehema R Amasi 


Wel Wel 


Natta 


HKL 


9248 


S 1370/0047 


Salome B Shauri 


Wel Wel 


Isimila 


HKL 


9249 


S1 370/0048 


Sisilia H Qamunga 


Wel Wel 


Mpwapwa 


PCM 


9250 


S1 370/0052 


Warda A Agarwal 


Wel Wel 


Kibondo 


HKL 


9251 


S2699/0022 


Maisala Juma 


Wema 


Dar. Institute Techn 


MEC 


9252 


S2699/0031 


Selina Kalebu 


Wema 


Maswa 


PCM 


9253 


S1 528/0038 


Mariana Godfridy Ndetewale 


Wende 


Songea Girls 


CBG 


9254 


S31 33/0041 


Lyidia Jailos 


Wigamba 


Mpanda 


EGM 


9255 


S0462/0048 


Violeth John 


Wigehe 


Maswa 


HGK 


9256 


S0590/0010 


Eutropia Nguruwe 


Wilima 


Namabengo 


HGL 


9257 


S3777/001 1 


Kezilesia Mboje 


Winam Career 


Mwanza 


CBG 


9258 


S3777/0022 


Nkwimba Henry 


Winam Career 


Maswa 


CBG 


9259 


S1 987/0009 


Clara Olaphy Njiku 


Wino 


J.j. Mungai 


HGE 


9260 


S1 987/0046 


Nives Elvis Fuime 


Wino 


Londoni 


HGK 


9261 


S4087/0005 


Patricia P Kajange 


Wiza 


Mringa 


EGM I 89 SNO 


EXAM No. 


JINA LA MWANAFUNZI 


SHULE ATOKAYO 


SHULE AENDAYO 


MASOMO 


9262 


S4087/0007 


Sarah Bukuku 


Wiza 


Maposeni 


HKL 


9263 


S2822/0015 


Esta Ami Slaa 


Yaeda Ampa 


Florian 


CBA 


9264 


S2822/0068 


Yasenta Andrea Hhary 


Yaeda Ampa 


Iringa Girls 


CBG 


9265 


S23 18/0032 


Yusta Philipo Mng'ong'o 


Yakobi 


Uwemba 


HGL 


9266 


S3795/0016 


Khadija Salum Abdallah 


Yemen 


Ruvu 


PCM 


9267 


S1 806/0051 


Emmanuela Ernest Masawe 


Yusuf Makamba 


Mtwara Girls 


EGM 


9268 


S 1806/0064 


Grace Nickson Isaya 


Yusuf Makamba 


Songea Girls 


PCB 


9269 


S1 806/0074 


Husna Hamisi Ramadhan 


Yusuf Makamba 


Mtwara Girls 


CBG 


9270 


S1 806/01 44 


Rehema Jeremiah Makorere 


Yusuf Makamba 


Kondoa 


PCB 


9271 


S1 806/01 57 


Somoe Issa Madai 


Yusuf Makamba 


Ifunda Girls 


PCB 


9272 


S0222/0001 


Adella Aniceti 


Zanaki 


Ifakara 


PCM 


9273 


S0222/0007 


Aisha D Luchagula 


Zanaki 


Ifakara 


PCB 


9274 


S0222/001 1 


Anelise Levis 


Zanaki 


Dakawa 


HGL 


9275 


S0222/0012 


Angela Beily 


Zanaki 


Jangwani (day) 


EGM 


9276 


S0222/0013 


Angelina L.d Cheyo 


Zanaki 


Maswa 


HGE 


9277 


S0222/0016 


Anita Kisima 


Zanaki 


Kaliua 


PCM 


9278 


S0222/0017 


Anitha Fabian 


Zanaki 


Mtwara Girls 


HGL 


9279 


S0222/0019 


Anna Mlemwa 


Zanaki 


Ruvu 


PCM 


9280 


S0222/0027 


Asha Majid 


Zanaki 


Mkugwa 


HGL 


9281 


S0222/0030 


Asha Y. Mnenge 


Zanaki 


Chang'ombe (day) 


PCB 


9282 


S0222/0032 


Asmah Seif 


Zanaki 


Ashira 


EGM 


9283 


S0222/0033 


Asteria Kennedy 


Zanaki 


J.j. Mungai 


HGL 


9284 


S0222/0036 


Aziza Hamis 


Zanaki 


Nangwanda 


HGK 


9285 


S0222/0038 


Beatrice Masanula 


Zanaki 


Ifakara 


PCB 


9286 


S0222/0039 


Bertha Lyatinga 


Zanaki 


Bagamoyo 


HGE 


9287 


S0222/0041 


Bolister Amon 


Zanaki 


Jangwani (day) 


PCB 


9288 


S0222/0043 


Carolina Kimaro 


Zanaki 


Mtwara Girls 


EGM 


9289 


S0222/0045 


Christina H. Lusanda 


Zanaki 


Ashira 


HGE 


9290 


S0222/0046 


Christina M. Shilinde 


Zanaki 


Loleza 


PCB 


9291 


S0222/0050 


Clara Joachim 


Zanaki 


Mkugwa 


HGL 


9292 


S0222/0055 


Debora Emanuel 


Zanaki 


Mpwapwa 


PCM 


9293 


S0222/0057 


Debora Sheka 


Zanaki 


Mkuu 


PCM 


9294 


S0222/0059 


Dhulfa S Abdallah 


Zanaki 


Ifakara 


PCB 


9295 


S0222/0060 


Doris Sayo 


Zanaki 


Igowole 


HGL 


9296 


S0222/0061 


Doris Tarimo 


Zanaki 


Jangwani (day) 


HGE 


9297 


S0222/0072 


Eva Benson 


Zanaki 


Masasi Girls 


PGM 


9298 


S0222/0073 


Faraja Maulid 


Zanaki 


Mkugwa 


HGL 


9299 


S0222/0074 


Farida Jafari 


Zanaki 


Chang'ombe (day) 


HGL 


9300 


S0222/0078 


Fatuma Yusuph 


Zanaki 


Kazima 


EGM 


9301 


S0222/0079 


Faudhia Saidi 


Zanaki 


Nangwa 


HGE 


9302 


S0222/0081 


Felista Kazonda 


Zanaki 


Songe 


HKL 


9303 


S0222/0083 


Flora Herman 


Zanaki 


Kizwite 


HGL 


9304 


S0222/0087 


Generoza Amos 


Zanaki 


Ashira 


HGE 


9305 


S0222/0088 


Getruda I Motta 


Zanaki 


Weruweru 


ECA 


9306 


S0222/0090 


Getrude Wankyo 


Zanaki 


Ruvu 


CBG 


9307 


S0222/0095 


Grace J. Mandalu 


Zanaki 


Kazima 


HGE 


9308 


S0222/0099 


Gracesyoni Mathew 


Zanaki 


Tabora Girls 


PCB 


9309 


S0222/0100 


Gwantwa Godwin 


Zanaki 


Zanaki (day) 


EGM 


9310 


S0222/0102 


Hadija Makame 


Zanaki 


Ashira 


EGM 190 SNO 


EXAM No. 


JINA LA MWANAFUNZI 


SHULE ATOKAYO 


SHULE AENDAYO 


MASOMO 


9311 


S0222/0103 


Hadija S Kilola 


Zanaki 


Chang'ombe (day) 


PCB 


9312 


S0222/0105 


Halima Hussein 


Zanaki 


Morogoro 


EGM 


9313 


S0222/0107 


Halima Mwamba 


Zanaki 


Nganza 


ECA 


9314 


S0222/0108 


Hamida Mikidadi 


Zanaki 


Chang'ombe (day) 


HGL 


9315 


S0222/0109 


Hanim K Kyobya 


Zanaki 


Msalato 


HGL 


9316 


S0222/0111 


Happyfania Paul 


Zanaki 


Korogwe 


PCB 


9317 


S0222/0115 


Hawa Hussein 


Zanaki 


Mringa 


HGE 


9318 


S0222/0114 


Hawa H. Ramadhani 


Zanaki 


Usongwe 


EGM 


9319 


S0222/0120 


Husna Yakubu 


Zanaki 


Kondoa 


CBG 


9320 


S0222/0123 


Irene Andrew 


Zanaki 


Zanaki (day) 


KLF 


9321 


S0222/0125 


Irene Rutashobya 


Zanaki 


Mtwara Girls 


HGE 


9322 


S0222/0127 


Izram Seif 


Zanaki 


Jangwani (day) 


CBN 


9323 


S0222/0128 


Jackline Mlekana 


Zanaki 


Nganza 


CBG 


9324 


S0222/0136 


Jasmin Swedi 


Zanaki 


Mawenzi 


EGM 


9325 


S0222/0147 


Judith A Kessy 


Zanaki 


Ifunda Girls 


PCM 


9326 


S0222/0150 


Kauthar Salum 


Zanaki 


Nganza 


EGM 


9327 


S0222/0153 


Latifa Amri 


Zanaki 


Loleza 


PCB 


9328 


S0222/0155 


Latifa Salehe 


Zanaki 


Zanaki (day) 


EGM 


9329 


S0222/0157 


Lilian Haule 


Zanaki 


Chang'ombe (day) 


HGL 


9330 


S0222/0158 


Lilian Venance 


Zanaki 


Maswa 


CBN 


9331 


S0222/0160 


Ling'ahi Ndonde 


Zanaki 


Kazima 


HGE 


9332 


S0222/0161 


Lucia Gaudence 


Zanaki 


Loleza 


PCM 


9333 


S0222/0162 


Lucy Kowero 


Zanaki 


Jangwani (day) 


HGE 


9334 


S0222/0164 


Madian J. Mwarabu 


Zanaki 


Lusanga 


CBG 


9335 


S0222/0169 


Maimuna Hassan 


Zanaki 


Msangeni 


HGK 


9336 


S0222/0174 


Maria Miraji 


Zanaki 


Lugalo 


HGL 


9337 


S0222/0180 


Maria Richard 


Zanaki 


Zanaki (day) 


KLF 


9338 


S0222/0175 


Mariam Joshua 


Zanaki 


Lugoba 


CBG 


9339 


S0222/0176 


Mariam Mkumba 


Zanaki 


Kazima 


HGE 


9340 


S0222/0177 


Mariam Shabani 


Zanaki 


Dakawa 


HKL 


9341 


S0222/0178 


Mariana African 


Zanaki 


Ruvu 


PCM 


9342 


S0222/0185 


Membwana Ahmed 


Zanaki 


Mringa 


ECA 


9343 


S0222/0189 


Miza Khatibu 


Zanaki 


Lukole 


HGE 


9344 


S0222/0194 


Mwamvua Salum 


Zanaki 


Chang'ombe (day) 


HGL 


9345 


S0222/0199 


Nancy Clement 


Zanaki 


Chief Ihunyo 


HGE 


9346 


S0222/0202 


Neema Kibodya 


Zanaki 


Kibondo 


HGK 


9347 


S0222/0206 


Nelselva Nsemwa 


Zanaki 


Mawenzi 


HGE 


9348 


S0222/0210 


Nyamwiza Martin 


Zanaki 


Songe 


HKL 


9349 


S0222/0215 


Pendo Jackson 


Zanaki 


Zanaki (day) 


EGM 


9350 


S0222/0216 


Pili A Kibamba 


Zanaki 


Dakawa 


HGK 


9351 


S0222/0217 


Pilly Said 


Zanaki 


Zanaki (day) 


KLF 


9352 


S0222/0225 


Rehema G. Majaliwa 


Zanaki 


Igowole 


HGK 


9353 


S0222/0227 


Rehema R Malendula 


Zanaki 


Msalato 


PCM 


9354 


S0222/0229 


Rose Benny 


Zanaki 


Tumaini 


HGE 


9355 


S0222/0234 


Sabahi K Salum 


Zanaki 


Chang'ombe (day) 


PCB 


9356 


S0222/0236 


Sabrina Hassan 


Zanaki 


Tumaini 


HGL 


9357 


S0222/0237 


Salome Alfred 


Zanaki 


Lugoba 


CBG 


9358 


S0222/0239 


Sanura Adam 


Zanaki 


Kisimiri 


PCM 


9359 


S0222/0240 


Sarafina R. Mushi 


Zanaki 


Ulayasi 


HGL 191 SNO 


EXAM No. 


JINA LA MWANAFUNZI 


SHULE ATOKAYO 


SHULE AENDAYO 


MASOMO 


9360 


S0222/0244 


Sheila Ramzan 


Zanaki 


Tabora Girls 


PCB 


9361 


S0222/0246 


Siwema Nassoro 


Zanaki 


Usongwe 


EGM 


9362 


S0222/0252 


Suzan Reuben 


Zanaki 


Dakawa 


HKL 


9363 


S0222/0255 


Tatu Idrisa 


Zanaki 


Lusanga 


CBG 


9364 


S0222/0256 


Tatu Suleiman 


Zanaki 


Songe 


HKL 


9365 


S0222/0258 


Theresia Benedicto 


Zanaki 


Korogwe 


CBG 


9366 


S0222/0259 


Theresia Juma 


Zanaki 


Ifakara 


PCB 


9367 


S0222/0268 


Zainabu Hafidhi 


Zanaki 


Bagamoyo 


HKL 


9368 


S0222/0269 


Zainabu Jumanne 


Zanaki 


Songe 


HKL 


9369 


S0222/0270 


Zakia Abdulrahman 


Zanaki 


Zanaki (day) 


HKL 


9370 


S0222/0274 


Zawadi Abdallah 


Zanaki 


Ruvu 


PCM 


9371 


S0222/0280 


Zubeda Selemani 


Zanaki 


Kazima 


HGE 


9372 


S2755/0027 


Gladness Godwin Igimbile 


Zawadi 


Jikomboe 


HKL 


9373 


S2755/0034 


Irene Anyisile Mwaisaka 


Zawadi 


Kondoa 


PCB 


9374 


S2755/0052 


Maria William Jessar 


Zawadi 


Tabora Girls 


PCM 


9375 


S2755/0063 


Naima Rashid Mkumba 


Zawadi 


Tumaini 


HKL 


9376 


S2755/0065 


Paulina Thomas Thadei 


Zawadi 


Mwendakulima 


HGK 


9377 


S2755/0077 


Sophia Sylivester Mfumia 


Zawadi 


Kaliua 


PCB 


9378 


S0907/0004 


Fatma Hashim 


Zingibari 


Usangi Day 


HKL 192